Spiritualiteit


Deur die loop van die eeue, het 'n menigde van idees en sieninge oor God egter gekulmineer in bepaalde konsepte oor God wat in die tradisie van die Christendom inslag gevind het. Hierdie konsepte oor God word mettertyd so geïnternaliseer dat mense dit nie meer bevraagteken of daaroor wonder nie. Dit word eenvoudig aanvaar as die enigste geldige manier om oor God te dink. Die gevolg is dat ons dit vandag moeilik vind om ons sieninge van God en ons taal oor God te onderskei van God self. Ons is geneig om te aanvaar dat ons denkbeelde van God uit die hemel geval het en nie bevraagteken kan word nie. Dit is eenvoudig hoe God is. So vind baie mense dit eenvoudig Godslasterlik as daar oor God in die vroulik gedink en gepraat sou word.

Spiritualiteit het in die breedste sin te maak met sake wat oor die gees (Latyn spiritus) betrekken het. Die woord word op baie maniere gebruik en kan te doen he met godsdiens of bonatuurlike kragte, maar die klem lê op die persoonlike innerlike ervaring.

In meer onlangse tye het spiritualiteit steeds meer tedoen met die betekenis dat iemand se ervaring meer persoonlik, minder dogmatiese en met meer openheid vir nuwe idees en invloede en meer pluralisties is as die geloof van die gevestigde gelowe. Spiritualiteit word deurgaans gemeet teen die georganiseerde godsdiens, en lê die betekenis van die spiritualiteit in die aktiewe en belangrike verbinding met die krag of die wese van die dieper self. Onder invloed van die Postmodernisme het die idee postgevat, dat absolute waarhede nie bestaan nie en verantwoordelik is vir onverdraagsaamheid. Die aanspraak van verskillende godsdienste op die absolute waarheid staan daardeur onder druk. Volgens kan geen godsdiens meer aanspraak maak op die absolute waarheid nie. Dit beteken dat elke godsdiens "'n waarheid" verkondig, maar geen op die absolute waarheid nie.

 1. Beskouinge van God, die Goddelike:
  1. Deïsme, teïsme, panteïsme, panenteïsme, agnostisisme, ateïsme
 2. Faktore wat menslike beskouing(s) beïnvloed:
  1. Die ontstaan, ontwikkeling en groei van die Christendom, Naiwiteit en kritiese denke
  2. Bygeloof
  3. Meditasie
 3. Standpunte oor:
  1. Wie of wat God is
  2. Begrippe:
   1. Die sondeval (sonde, die duiwel, die hel)
   2. Versoeningsdogma (Jesus as middelaar, die finale oordeel, die hemel en die hiernamaals)
   3. Die Drie-eenheid
   4. Uitverkiesing
   5. Wedergeboorte
   6. Reinkrenasie
   7. Opstanding
   8. Lewe na die dood
   9. Die Wederkoms
   10. Die eindoordeel
   11. Die paradys
   12. Goddellike voorsienigheid
  3. Menslike verantwoordelikheid
 4. Die ontstaan en gesag van die Bybel (logos en mythos, wetenskap en storie)
 5. Die nut van gebed
 6. Geloofsgenesing
 7. Die bonatuurlike
 8. Wonderwerke
 9. Demone en engele
 10. Ander geloofsisteme
 11. Religieuse en of wysheidsgeskrifte van ander volke
 12. Die historiese Jesus en die gemitologiseerde Jesus
  1. Historiese Jesus
  2. Die vertelde Jesus en of die dogmatiese Jesus

Wendag: Vernuwing van denke - Die regstel van wanpersepsies oor God, die Goddelike


Besoek aan Orania

Jul 23, 2014 - 10:44 AM - by Carel van Heerden
Carel van Heerden's Avatar
Die noem van die naam “Orania” bring by verskillende persone verskillende beelde na vore. Somtyds is dit negatief, ander kere weer positief. Dit is asof die plekkie aan iets magies verknoop is. Hoe dit ook al sy, ek en my vrou het besluit om met ons terugkeer van ons besoek aan die Noord-Kaap en... [Read More]
  0 Replies | 52 Views


Oorlog vir die Boerevolk?

Jul 22, 2014 - 12:51 PM - by Carel van Heerden
Carel van Heerden's Avatar
‘n Oorlog word normaalweg gesien as twee verskillende groeperings van ‘n groot aantal mense wat in konflik verkeer en mekaar met wapens vernietig totdat die een groepering die knie voor die ander buig of totdat ‘n derde party tussen beide tree en die konflik permanent of voorlopig beďndig.
... [Read More]
  3 Replies | 78 Views


Aangaande Die Skepping

May 13, 2014 - 12:08 PM - by Die Vrou
Die Vrou's Avatar
Die Skepping

Ek het ‘n ruk gelede probeer wys hoe die mens besig is om die skepping te verwoes deur dit te gebruik om rykdom in te win. Hulle bedryf BESIGHEDE om die rykdom in te win. Besighede wat die skepping verwoes! In my Blog (Die GRUWEL dade in die skepping!)

... [Read More]
  0 Replies | 454 Views


July 2014

S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Site Navigation

Debating Christianity and Religion Forum Homepage
Debating Christianity and Religion Forum Forum
 — FAQ
Debating Christianity and Religion Forum Wiki
Debating Christianity and Religion Forum Downloads
Debating Christianity and Religion Forum Articles
Debating Christianity and Religion Forum Media
Debating Christianity and Religion Forum Blog
Debating Christianity and Religion Forum Bybel

Today's Birthdays

None
Powered by vBadvanced CMPS v4.2.1