Die Oera Linda boek

In Den Helder (NL) 1867, het 'n ou Friese manuskrip na amper 4000 jaar weer daglig gesien. Dit was 'n handgeskrewe eksemplaar van 'n veel ouer dokument wat volgens 'n voorwoord uit 1256 nC gedateer is. Dit vertel die verhaal van die begin van die wêreld en die ondergang van Atlantis, tot die aankoms van die Romeine in Nederland.

Cornelis over de Linden (1811-1874), 'n skeeps timmermanbaas op die nasionale skeepswerf in Den Helder, het 'n manuskrip na vore gebring wat die titel “Thêt Oera Linda Bok” sou kry. Volgens Cornelis over de Linden is die boek jare lank in sy gesin bewaar.

Die boek vertel van 'n lang tradisie binne die familie "Oera Linda" of "Ovira Linda". Die huidige oorspronklike manuskrip is in 1256 nC deur Hiddo Oera Linda op papier gekopieer.

Hy het dit gedoen omdat die boek nat geword het deur 'n groot vloed en gedreig het om die boek te vernietig. Cornelis oor de Linden kon nie die vreemde skrif lees nie en wou dit laat vertaal.

In 1872 publiseer Jan Gerhardus Ottema (1804–1879), 'n vooraanstaande lid van die Friese Vereniging vir Geskiedenis en Kultuur, 'n Nederlandse vertaling. Ottema het geglo dat die werk outentiek was en geskryf is in Oud-Fries, 'n runes skrif, maar die ‘skokkende’, kontroversiële politieke en godsdienstige uitsprake daarin het veroorsaak dat die Kerk- en volksleiers só heftig daarteen te velde getrek het dat een van die merkwaardigste boeke wat nog ooit die lig gesien het, spoedig in vergetelheid geraak het.

Die boek is daarna in 1876 deur William Sandbach in Engels vertaal en uitgegee deur Trübner & Co. van Londen. Selfs die Engelse vertaling is ook baie vinnig doodgeswyg.

Temas wat deur die Oera Linda Book loop, sluit in katastrofisme, nasionalisme, matriargie, en mitologie. Die teks beweer dat Europa en ander lande, vir 'n groot deel van hul geskiedenis, regeer is deur 'n opeenvolging van volksmoeders wat 'n hiërargiese orde van selibatiese priesteresse wat aan die godin gewy is, gelei het. Frya, dogter van die skeppergod Wr-alda en Jrtha, die aardmoeder. Die bewering word ook gemaak dat hierdie Friese beskawing 'n alfabet besit wat die voorvader van die Grieks en Fenisiese alfabette was. Modern geskiedskrywing word in wese geïgnoreer, veral op die gebied van basiese chronologie van bekende gebeure in die onlangse en verre verlede van Europa. Geologiese sowel as geografiese bewyse wat alreeds so ver as Over de Linden se tyd beskikbaar was, is ook meestal nie in die manuskrip nie.

Die vroegste gedeelte van die Oera Linda-boek, naamlik Frya’s Tex, is vermoedelik in 2194 vC saamgestel, terwyl die jongste gedeelte, die brief van Hidde Oera Linda, dateer uit 1256 nC. Byna die helfte van die hele boek bestaan ​​uit The Book of Adela's Followers, die oorspronklike teks waarom die res gegroei het. Daar word beweer dat dit in die 6de eeu vC saamgestel is uit 'n mengsel van hedendaagse geskrifte en antieke inskripsies. Die laaste twee afdelings van die Oera Linda-boek bevat 'n aantal lacunae en die boek self breek in die middel van die sin uit.

Dit beskryf ook 'n verlore land genaamd Atland, wat vermoedelik in 2194 vC onder water was,

 

Inhoud