PDA

View Full Version : Skeppingsverhale OntleedDie Ou Man
25th May 2008, 22:04
http://img141.imageshack.us/img141/3458/pt1f2bd7.jpg

Dit is gemenesaak dat Génesis twee skeppingsverhale weergee. Die eerste skeppingsverhaal word behandel van Génesis 1:1 tot Génesis 2:3. Die tweede skeppingsverhaal word behandel vanaf Génesis 2:4 tot Génesis 4:16.

Dit is ook gemenesaak dat die tweede skeppingsverhaal die oudste van die twee is. Daarom begin ons die bespreking by Génesis 2:4.

Die Skepper van Genesis 2:4 staan in die 1933 vertaling bekend as die HERE God. Dit is egter nie die oorspronklike benaming vir die God van Génesis 2 nie. Die naam HERE God is geneem uit die Hollandse Statenbijbel wat deur ons voorouers gebruik is. Die verskillende verwysings na en name vir die Goddelikheid in die Statenbijbel (http://www.bijbelsdigitaal.nl/index2.php?page=NBG-CB3AD5E1B51A61958AB349CB07DA724&translation=3&welke=50&size=2), is soos volg van Hebreeus na Nederlands vertaal:


Hebreeuws --> Nederlands

Eloïm --> God
Adonai --> de Heere
Jahweh --> de HEERE
Adonai Jahweh --> de Heere HEERE
Jahweh Eloïm --> de HERE God
Jaweh Sebaoth --> De HEERE der Heerscharen


De schrijfwijze HERE, HEERE of HEER in hoofdletters, wordt in bepaalde Bijbelvertalingen (onder meer de Statenvertaling, de NBG 1951 alsook de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) gebruikt voor het in het Nederlands weergeven van de Naam van God (יהוה - vaak getranslitereerd als JHWH) zoals die staat in de Tenach, het Hebreeuwstalige, heilige boek van het jodendom. Bron (http://nl.wikipedia.org/wiki/HERE).

Die opstellers van die Gelofte van Bloedrivier was bekend met die Hebreeuse naam van die HERE (http://nl.wikipedia.org/wiki/HERE) God van Genesis 2:4. Die Statenbijbel (http://www.bijbelsdigitaal.nl/index2.php?page=NBG-CB3AD5E1B51A61958AB349CB07DA724&translation=3&welke=50&size=2) het dit in 'n kantlyn aantekening vermeld.


Op de twaalfde zitting besloot de Synode dat de Godsnaam in het Oude Testament zou worden vertaald met HEERE.

In de kantlijn van Genesis 2:4 wordt aangegeven:


"Na de voleyndinge van het werck der scheppinge/ wort hier aldereerst Gode de naem van IEHOVAH gegeven/ beteeckenende de selfstandigen/ selfwesenden/ van hem selven zijnde van eeuwicheyt tot eeuwicheyt/ ende den oorspronck ofte oorsake van het wesen aller dinge; daerom oock dese naem de ware Godt alleen toecomt.

Onthoudt dit eens voor al; waer ghy voortae het woort HEERE met groote letteren geschreven vindt/ dat aldaer in 't Hebr. het woort IEHOVAH, oft korter/ IAH staet."

Die Skepper van Génesis 2:4 is Jahweh, die jaloerse God van Abraham.

Die skeppingsverhaal van Jahweh is tussen 961 en 922 vC gedurende die koningkryk van Salomo geskryf. Die skrywer is onbekend en het onder geskiedskrywers vir homself die naam Jahwehis (http://www.hope.edu/bandstra/RTOT/PART1/PT1_TBA.HTM) verwerf vanweë die benaming van sy God as Jahweh (JHWH). Daar word kortweg na hierdie skrywer verwys as J.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
25th May 2008, 22:41
Ons kan aanvaar dat die Gén. 2:4 skeppingsverhaal nie die breinkind van J was nie, maar dat hy 'n oer verhaal of verhale van oorlewering geboekstaaf het.

Wat weet ons van J?


Sy God was Jahweh die stamgod van Abraham.


Hy het die bloed en brandoffer rituele van Jahweh nagekom.


Indien hy manlik was, was hy besny.


Hy was 'n goeie storie verteller.


Hy het nie geweet dat die aarde roteer nie.


Hy het geglo dat die son om die aarde draai.


Hy het geglo dat die aarde plat is.


En hy het verduidelik hoe Jahweh die aarde, hemel, plante, diere en mense geskape het.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
26th May 2008, 10:03
Dit is belangrik dat ons deur J se oë kyk om vas te stel wat die eienskappe van sy skepper Jahweh is. Dit is tog die maklikste wyse waarop ons die God van J beter kan leer ken. J verskaf die volgende inligting:


Jahweh het eers die aarde en toe die hemel geskape. (Gén. 2:4)


Jahweh het Adam uit grond gemaak en daarna asem in sy neusgate geblaas. (Gén. 2:7)


Jahweh het 'n tuin geplant. (Gén.2:8)


Jahweh het Adam aangestel om die tuin te bewerk en te bewaak. Teen wie of wat? (Gén 2:15)


Jahweh verbied Adam om van 'n spesifieke boom se vrugte te eet omdat hy daarvan sal sterf. (Gén. 2:17)


Jahweh het Adam onder narkose geplaas, 'n rib verwyder en vir hom 'n hulp daaruit gebou. (Gén 2:21,22)


Jahweh wandel saans in die tuin. (Gén. 2:8)


Wanneer Adam en Eva wegkruip weet Jahweh nie waar hulle is nie. (Gén 2:9)


Jahweh het nie geweet dat Adam en Eva van die boom se vrug geëet het nie. (Gén. 2:11)


Jahweh vervloek die slang om op sy pens te seil vir die res van sy bestaan. (Gén. 2:14)


Jahweh stel geboortepyne in as straf vir die vrou. (Gén. 2:16)


Jahweh vervloek die aarde. (Gén. 2:17)


Jahweh is ongelukkig omdat die mens nou kan onderskei tussen goed en kwaad. (Gén. 2:22)


Jahweh besluit dat Hy 'n fout gemaak het om die mens te skape. (Gén. 6:6)


Jahweh hou van die reuk van braaivleis. (Gén. 6:6)


Jahweh sluit self die deur van die ark agter Noag toe. (Gén. 7:16)


Jahweh geniet 'n maaltyd saam met Abraham. (Gén. 18:6,7)


Jahweh het berou oor sy eie onheil. (Exodus 32:14)


Jahweh is jaloers op die ander gode. (Exodus 34:14)


Jahweh stuur bose geeste na mense om hulle te verskrik. (1 Samuel 16:14)


Jahweh hét 'n bose gees. (1 Samuel 18:10)

J beskryf aan ons 'n primitiewe antropomorf Godheid met swakhede en tekortkominge, wat tóg in staat is om 'n mens uit grond te skep. Hierdie God woon nie in die hemel nie maar op die aarde en is nie alwetend nie.

Moet ons J se skeppingsverhaal as 'n ware weergawe van die skepping aanvaar, of moet ons dit beskou as die beste poging van 'n persoon met 'n beperkte kennis uit 'n primitiewe era, om sin te maak van die dinge in en om hom?

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
26th May 2008, 15:51
http://img171.imageshack.us/img171/1176/pt1f3pb1.jpg

J (http://en.wikipedia.org/wiki/Yahwist) het in die Suidryk gewoon en het die verhale van die stamme Levi, Juda, Simeon, en Reuben as een verhaal verweef. Daar word vermoed dat J vanuit die Aäron priesterdom kom omdat hy hul opinies reflekteer en die fokus op Moses verminder .

Ons kan dus aanvaar dat die Génesis 2:4 skeppingsverhaal die weergawe van die Aäronitiese priesterdom is. Hulle was in oposisie met die Samaria priesters van die Noordryk wat op hulle beurt vir Moses verhef het.

Die Jahweh skeppingsverhaal is nie geskryf as opvolg vir die Génesis 1 verhaal nie. Ook nie om die jonger Génesis 1 verhaal te komplimenteer nie maar was juis in geskil daarmee. Die Samaria priesters (Gén. 1:1) teen die Jerusalem priesters (Gén. 2:4).

Die oorsprong van die twis dateer uit die goue kalf episode toe Moses gevra het dat diegene wat hom ondersteun by hom kom staan. (Exodus 32:26-28) Die Leviete het nie deel gehad aan Aäron en sy manne se goue kalf nie en het hulle onmiddelik by Moses geskaar. In opdrag van Moses het die Leviete onder Aäron se kalf aanbidders ingevaar en 3000 vermoor.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
26th May 2008, 16:39
Alle volke op aarde het 'n rykdom aan mitologiese verhale wat uit sy vroeë bestaan dateer en die Israeliete is beslis nie 'n uitsondering nie.


Die woord mitologie (http://af.wikipedia.org/wiki/Mitologie) (vanuit die Grieks μυϑολογία mythología, vanaf μυϑολογειν mythologein om mites oor te vertel, vanaf μυϑος mythos, 'n vertelling, en λογος logos, 'n gesprek) beteken letterlik om mites oor te vertel, bedoelende verhale wat 'n spesifieke kultuur glo waar is en wat bonatuurlike karakters of gebeurtenisse gebruik om die aard van die wêreld en die mensdom voor te stel. Die moderne gebruik van "mitologie" verwys óf na die mites van 'n spesifieke kultuur (soos in Griekse mitologie, Noorse mitologie of Zulu mitologie) óf die studieveld handelend oor die versamel, studie en uitlê van mites.

In die algemeen is mites verhale wat tradisioneel gebruik word as verduidelikings van die begin van die wêreld, natuurverskynsels, enigiets anders wat moeilik verklaarbaar is. Maar nie alle mites voldoen aan 'n verduidelikende rol nie, bv. 'n ander algemene doel is om die waardestelsel van 'n kultuur oor te dra. Mites is per definisie heilig en toon gewoonlik bonatuurlike of goddelike magte. Daar is gewoonlik 'n mengeling tussen mitologie en legendes - verhale om heldefigure en geskiedkundige gebeurtenisse - afhangende van die hoeveelheid bonatuurlike inhoud.

In volksverhale, wat handel oor beide sekulêre en heilige verhale, verkry mites 'n gedeelte van hul invloed deur die feit dat daar in hulle geglo word. In die studie van volksverhale word daar erken dat alle heilige tradisies mites bevat, 'n erkenning waardeur geen skending plaasvind nie anders as wat sou gebeur in die algemene verstaning van wat 'n mite is.

Die Génesis 2:4 verhaal is, anders as wat die sondagskool aan jong kindertjies leer, nie letterlik waar nie. Die aarde is nie voor die hemel geskape nie. Jahweh is nie die skepper van die hemel of die aarde nie. Adam is nie uit grond of stof gemaak nie. Eva was nie in haar vorige lewe 'n ribbebeen nie. 'n Slang was nie vroeër bedeeld met bene en spraak nie.

Ek kan aan gepaste opskrifte vir die Gén.2:4 skeppingsverhaal dink, naamlik:


Waarom seil 'n slang op sy pens?

Waar kom geboortepyne vandaan?

Waarom dra ons klere?

Waarom moet ons werk vir 'n lewe?

Alhoewel die verhaal nie letterlik waar is nie, is dit soos met enige ander mitologiese verhaal. Daar is elemente van die waarheid in die verhaal. Om by daardie waarhede uit te kom moet mens egter baie dieper delf as net die verhaal self.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
26th May 2008, 19:40
Ons weet teen hierdie tyd dat Jahweh en Allah dieselfde God is. Daarom sal ons verwag dat die Koran die Jahweh skeppingsverhaal van Génesis 2:4 sal verkondig. Hier volg dit:Afdeling 2 Die Duiwel se Vyandskap teen die Mens


19. O Adam, vertoef u en u vrou in die tuin, en eet waarvan u wil, maar nader nie hierdie boom nie, anders sal u tot die onregverdiges behoort.

20. Maar die duiwel het hulle slegte ingewinge ingeblaas, naamlik dat hy aan hulle sou openbaar wat hulle verborge swakhede is, en hy het gesê: U Here het u hierdie boom verbied uit vrees dat u engele sal word of dat u onsterflik sal word.

21 En hy het aan hulle altwee gesweer: Ek is vir julle waarlik ‘n opregte raadgewer.

22 So het hy dan hulle ondergang deur bedrog veroorsaak. En toe hulle van die vrugte van die boom geëet het, het hulle skaamte vir hulle duidelik geword, en toe begin albei hulself bedek met die blare van die tuin. En hulle Here het na hulle geroep en gesê: Het ek julle daardie boom nie verbied nie, en het ek julle nie gesê dat die duiwel sekerlik julle openlike vyand is nie?

23 Hulle het geantwoord: Ons Here, ons het onsself onreg aangedoen en as U ons nie vergewe en ons genade betoon nie, sal ons sekerlik verloorders wees.

Uit die Koran

Uit hierdie gedeelte is dit duidelik dat die Koran die weergawe van die HERE/Jahweh se verhaal weergee. Natuurlik sal dit so wees. Die HERE staan onder die Islamiete bekend as Allah en onder die Jode as Jahweh.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
27th May 2008, 19:51
http://img362.imageshack.us/img362/2251/jepdwu0.gif

Dit bring ons by die skeppingsverhaal van Génesis 1:1 wat eeue later as die Genesis 2:4 verhaal gedokumenteer is. Génesis 1:1 klink só in Sarel Cilliers se Statenbijbel:


1. INDEN 1a beginne 2 schiep Godt den 3 Hemel, ende de Aerde.

'n Kantaantekening (http://www.bijbelsdigitaal.nl/index2.php?bible=sv1637&page=49&sub=2&layout=2) in die Statenbijbel van Sarel Cilliers lewer die volgende kommentaar ten opsigte van die God van Gén.1:1.


2 Scheppen, is in dit capittel ende elders te seggen, yet voortreffelicks maken, ’t welck te vooren niet en was; het zy uyt niet, vers 1. oft uyt wat anders dat uyt niet geschapen was, als vers 21, 27. Van’t Hebr. woort Elohim, D. Godt, siet ond. ca. 20. op vers 13.

Anders as in die Gén. 2:4 weergawe van die skepping waar die Hebreeuse stamgod, Jahweh aangewys word as die skepper, is die Skepper van die Gén. 1:1 verhaal die Elohim. Jahweh en die Elohim is nie dieselfde God nie.

Die Skrywer van Génesis 1:1 tot Génesis 2:3 word aangedui as P (http://www.hope.edu/bandstra/RTOT/PART1/PT1_TBC.HTM) op die bostaande diagram. P se verhaal staan bekend as die Priesterlike Dokument (http://www.hope.edu/bandstra/RTOT/PART1/PT1_1B5.HTM).

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
27th May 2008, 21:27
Die Priesterlike Dokument is vanaf ongeveer 587-539 vC geskryf. P se verhaal plaas God nie in direkte kontak met mense, soos in die Jahwehis se verhaal waar Jahweh vir Adam en Eva loop en soek nie.

P is ook meer korrek in sy verwysing na God. Die Elohim is die relevante God in die voorgeskiedenis, El Shaddai gedurende die tyd van die patriarge en YHWH in die Moses era. Dit is bloot logies omdat die naam YHWH nie voor die episode van Moses en die brandende bos bekend was nie. Dit is hier waar die Jahwehis verhaal faal omdat hy Jahweh (YHWH) in die skeppingsverhaal plaas.

Die Priesterlike weergawe van die skeppingsverhaal is natuurlik ook nie sonder foute nie. Hierdie skrywers het ook gedink dat die aarde plat is en dat die son om die aarde draai. Hulle het ook gepoog om iets te verduidelik wat hulle self nie verstaan nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
28th May 2008, 15:53
Die mees opvallende verskil tussen die twee skeppingsverhale is dat die Priesterlike weergawe van Génesis 1 'n kosmiese God as Skepper beskryf, terwyl die Jahwehis 'n onvolmaakte "god van hierdie wêreld" aan die stuur van sake plaas.

Jahweh word beskryf as 'n God wat voortdurend inmeng in die dag-tot-dag bestaan van sy onderdane. Amper soos 'n tiranieke hoofman oor sy stam.

Jahweh het geen begeerte dat hy deur enigiemand anders as sy erfdeel (Israel) aanbid word nie. Inteendeel, Hy beskou almal wat nie Van Abraham afstam en besnede is nie, as die vyand van Hom en sy liefling stam.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
31st May 2008, 19:32
Daar is verskeie apologete wat ter wille van hul eie behoud, verskonings aanvoer vir die ooglopend teenstrydige skeppingsverhale van Génesis 1:1 en 2:4. Die NG Kerk (http://www.ngkerk.org.za/) wat bely het dat hulle my vir 'n halfeeu ideologies mislei het, erken die ooglopende teenstrydighede in Génesis.

Hier volg 'n verduideliking uit Die Bybel in Praktyk uitgegee deur CHRISTELIKE UITGEWERSMAATSKAPPY Posbus 1599, Vereeniging (http://www.fwdklerk.org.za/).VERSKILLENDE SKEPPINGSVOLGORDE

Génesis 1 ------------------------Génesis 2

Hemel en aarde (1:1) --------------- Aarde en hemel (2:4)
Lig (1:3) --------------------------- ?
Gewelf en skeiding van waters (1:6) - Benatting van die grond (2:6)
Droė grond en plante (1:9,11)-------- Die mens (2:7)
Ligdraers (1:14-16) ----------------- ?
Voëls en visse (1:20-21) ------------ Bome en struike (2:9)
Landdiere (1:24) Diere en voëls (2:19) - ?
Die mens (man en vrou) (1:26)---- Die vrou (2:22)

Nou dat die N G Kerk (http://www.ngkerk.org.za/) kerk van die HERE/Jahweh/Allah in Suid-Afrika die teenstrydighede erken het, rasionaliseer (http://changingminds.org/explanations/behaviors/coping/rationalization.htm) hy soos volg.


Waarom hierdie verskille so naas mekaaar? Dis duidelik dat die Bybelskrywers dit nie as ‘n weerspreking beskou het nie. Génesis 2 is anders omdat die skeppingsvertelling hier ‘n ander doel moet dien. (Vergelyk ‘n soortgelyke herrangskikking van byvoorbeeld die versoekings in die Evangelies. Matt 4:1-11 lui; klippe in brood, spring af van die temple, neerval en aanbid. Luk 4:1-13 lui; klippe in brood, neerval en aanbid, spring af van die temple.) In Genesis 1 wil die Bybel iets omtrent God sê, daarom draai alles weer om die bevoorregte en verantwoordelike plek van die mens in die skepping. Bl. 10

Die skrywers van Die Bybel in Praktyk poog om ons te oortuig dat die verskille onbenullig is. Die teenstrydighede word gerasionaliseer (http://changingminds.org/explanations/behaviors/coping/rationalization.htm) as sou iedere verhaal 'n ander doel moet dien.

Dit is egter 'n verduideliking wat mens gewoonlik aan 'n kleuter sou verstrek. Waarom nie maar eerder erken dat dit twee verhale is, geskryf deur twee opponerende priesterdomme, om twee verskillende Gode te eer nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
31st May 2008, 21:13
In die Genesis 1:1 skepping is man en vrou op dieselfde dag geskape. Beide man en vrou is, as die kroon van die skepping, na die beeld en gelykenis van God geskape. Adam en Eva word deur die God van hemel en aarde gesëen en aangestel om te heers oor die aarde. Daar is absolute harmonie tussen man en vrou. Die status van die man is nie in konflik met die status van die vrou nie. En dieselfde geld vir die omgekeerde.

Die oënskynlik onskuldige, oer-eeue en primitiewe Génesis 2:4 skeppingsverhaaltjie, wat sy oorsprong uit die mitologie van die nomade van die Arabiese woestyn te danke het, sou egter die basis lê vir die mees brutale religieuse aanslag teen onskuldige vroue op die Boer se Moeder-Vasteland.

In die Génesis 2:4 skeppingsverhaal word die basis gelê vir ideologiese praktyke wat die vrou (Eva), eeue later sou uitbeeld as die bondgenoot en prostituut van Satan.

'n Groot aantal Wyse Vroue op die Heide van Europa sou, op grond van die Génesis 2:4 staaltjie, gemartel en lewendig op die brandstapel verbrand word. Want die Génesis 2:4 staaltjie wys Eva en haar vroulike nageslag uit as die sondebok vir alles wat verkeerd verloop het op die planeet Aarde.

In hierdie konteks verskaf die Génesis 2:4 verhaal die ideale geleentheid vir die selibate priesterdom van die Kerk van die dag, om sy seksuele frustasie op onskuldige vroue op die Heide van Europa te laat geld.

Hierdie sondebok mentaliteit is sprekend van die Jahweh stamgod aanbidding. Die Christus is ingevolge dieselfde mentaliteit gemartel en vermoor.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
31st May 2008, 22:50
Ons voorouers op die Heide (Heidene) is nie oorgehaal tot die aanbidding van Jahweh/Allah deur prediking en evangelisasie alleen nie. Die werklike "evangelisasie" van ons stamouers is oor 'n tydperk van 300 jaar teweeggebring deur barbaarse religieuse terreur, soortgelyk aan die ANC se halsnoer moorde van die '80's.

R.H. Robbins beskryf hierdie "sending inisiatief" soos volg:


"the shocking nightmare, the foulest crime and deepest shame of western civilization."


The Church created the elaborate concept of devil worship and then, used the persecution of it to wipe out dissent, subordinate the individual to authoritarian control, and openly denigrate women.

The witch hunts were an eruption of orthodox Christianity's vilification of women, "the weaker vessel," in St. Peter's words. The second century St. Clement of Alexandria wrote:


"Every woman should be filled with shame by the thought that she is a woman."

The Church father Tertullian explained why women deserve their status as despised and inferior human beings:


"And do you not know that you are an Eve? The sentence of God on this sex of yours lives in this age: the guilt must of necessity live too. You are the devil's gateway: you are the unsealer of that tree: you are the first deserter of the divine law: you are she who persuaded him whom the devil was not valiant enough to attack. You destroyed so easily God's image, man. On account of your desert that is, death even the Son of God had to die." Uit: The Dark Side of Christian History
deur Helen Ellerbe.

Dit is natuurlik ooglopend dat die fisiese en geestelike uitwissing van ons Volksmoeders en hul nalatenskap op die Heide, spruit uit die Génesis 2:4 skeppingsverhaal. Hierdie verhaal is verantwoordelik vir die grootste onreg en sonde ooit gepleeg teenoor ons Grootmoeders op die Heide.

Daarom gaan hierdie verhaal (lees verdraaiing) vir eens en vir altyd begrawe word, in die naam van elke vrou, moeder en grootmoeder wat as gevolg daarvan op die brandstapel moes sterf.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
1st June 2008, 18:25
Die HERE sê aan Moses by die berg van Jahweh dat Hy nie sy naam (Jahweh/HERE) aan Moses se voorgeslagte bekend gemaak het nie. Jahweh stel homself voor as die stamgod van Abraham en maak geen aanspraak op Adam en Eva nie. Hy maak verder ook nie daarop aanspraak dat hy die Skepper van hemel en aarde is nie.


Exodus 6 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=EXO&chapter=6&version=0&GO=Wys)

2 Verder het God met Moses gespreek en vir hom gesê: Ek is die HERE.

3 En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God, die Almagtige, maar met my Naam HERE het Ek My nie aan hulle bekend gemaak nie.


World English Bible (http://worldebible.com/exodus/6.htm)

1 Yahweh said to Moses, "Now you shall see what I will do to Pharaoh, for by a strong hand he shall let them go, and by a strong hand he shall drive them out of his land."

2 God spoke to Moses, and said to him, "I am Yahweh;

3 and I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob, as God Almighty; but by my name Yahweh I was not known to them.

Wanneer ons dan lees dat die God van die Génesis 2:4 skeppingsverhaal se naam Jahweh/HERE is, weet ons dat dit nie die waarheid is nie.


Génesis 2 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-3&book=GEN&chapter=2&version=0&GO=Wys)

4 Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Die dag toe die HERE God die aarde en die hemel gemaak het,


World English Bible (http://worldebible.com/genesis/2.htm)

This is the history of the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that Yahweh God made the earth and the heavens.

Die Génesis 2:4 skeppingsverhaal se eerste vers is reeds 'n leuen.

Die HERE/Jahweh is, volgens sy eie erkenning slegs aangestel oor die fisiese Israel (Deut. 32:8,9). Daarenteen is Adam en Eva aangestel om te heers oor die hele aarde (Gén 1:26). Adam en Eva het dus groter gesag as Jahweh. Nou waar kom Jahweh se skrywers daaraan dat Hy Adam, Eva, die aarde en die hemel geskape het? Dit is 'n leuen.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
3rd June 2008, 08:28
Die Jahwehiste skryf die volgende in Genesis 4


11 Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang.

12 As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie; 'n swerwer en vlugteling sal jy wees op die aarde

Kain se lot is verseël. Vir die res van sy lewe sal hy 'n flentergat vlugteling wees.

Maar dan lees ons die volgende soos vervat in die priesterlike weergawe van God in vers 17.


En Kain het sy vrou beken, en sy het swanger geword en Henog gebaar. Daarna bou hy 'n stad en noem die stad na die naam van sy seun Henog.

Hoe is dit dan moontlik vir 'n vervloekte ewige swerwer en vlugteling om 'n groot stad te bou? Een van die twee weergawes is nie die waarheid nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
3rd June 2008, 19:52
Die Jahwehis (skrywer van Génesis 2:4 en die res van die Jahweh verhaal) skryf dat Kain deur die HERE/Jahweh vervloek is tot 'n vlugteling en swerwer omdat hy sy broer Abel vermoor het.

Die Priesterlike verhaal van Génesis 1:1 en fragmente wat daarop volg, vertel dat Kain die eerste en mees suksesvolle man op aarde was. Kain was alles behalwe 'n vervloekte vlugteling en swerwer. Inteendeel hy bou 'n groot stad.

Kain se voorspoed en suksesverhaal eindig nie by hom nie. Sy nageslag is net so suksesvol en begaafd.


Génesis 17.

20 En Ada het Jabal gebaar. Hy was die vader van die tentbewoners en die veeboere.

21 Die naam van sy broer was Jubal. Hy was die vader van almal wat op siters en fluite speel.

22 En Silla het ook gebaar, naamlik Tubal-Kain, 'n smid wat allerhande koper- en ysterinstrumente gemaak het. En die suster van Tubal-Kain was Naéma.

Uit Kain stam die vaders van tentbewoning, musiekinstrumente en kopersmede.

As ons nou naïef wil wees kan ons soos die Ingelsman sê dat Jahweh se vloek op Kain eerder 'n "blessing in disguise" was. Die waarheid is egter dat die Jahweh verhaal wat in Génesis 2:4 begin wéér nie klop met die Priesterlike weergawe van Génesis 1:1 nie. Een van die twee is 'n leuen. Ons weet teen hierdie tyd al dat die HERE/Jahweh valslik en terugwerkend deur die Jahwehis in sy Génesis 2:4 skeppingsverhaaltjie as skepper aangebied word.

Liefde groete.

Die Ou Man

Ns. Die Bybelse verwarring aangaande Kain en Abel word hier (http://wendag.com/forum/showthread.php?p=831#post831) verder bespreek.

Die Ou Man
4th June 2008, 20:02
Dit is duidelik dat die onderskeie Bybelskrywers hulself ernstig weerspreek ten opsigte van die verhaal van Kain, Abel en die HERE/Jahweh/Allah.

Die mees ooglopende teenstrydigheid in hierdie verhaal is die teenwoordigheid van die HERE/Jahweh/Allah, soos beskryf deur die skrywer, bekend as die Jahwehis in die Génesis 2:4 staaltjie. As ons die HERE/Jahweh/Allah se eie aangehaalde woorde lees, hoort die naam HERE/Jahweh/Allah nie in enige geskrif voor Moses se "brandende bos" ervaring nie.


Exodus 6 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=EXO&chapter=6&version=0&GO=Wys)

2 Verder het God met Moses gespreek en vir hom gesê: Ek is die HERE.

3 En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God, die Almagtige, maar met my Naam HERE het Ek My nie aan hulle bekend gemaak nie.


World English Bible (http://worldebible.com/exodus/6.htm)

1 Yahweh said to Moses, "Now you shall see what I will do to Pharaoh, for by a strong hand he shall let them go, and by a strong hand he shall drive them out of his land."

2 God spoke to Moses, and said to him, "I am Yahweh;

3 and I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob, as God Almighty; but by my name Yahweh I was not known to them.

Die logiese gevolgtreking is dus dat die Génesis 2:4 skeppingsverhaal, wat die HERE/Jahweh/Allah aanbied as skepper van die aarde, hemel, plante, diere en die Mens, terugwerkend vervals is.

Die HERE/Jahweh/Allah word nergens aangehaal dat hy aanspraak maak op die rol van Skepper nie. Telkens in sy aangehaalde gesprekke met Abraham en Moses, beperk Hy homself tot Stamgod van die Israeliete, met Abraham as die eerste persoon waarmee hy 'n verbond sluit, onder die titel, Almagtige.http://img105.imageshack.us/img105/51/jahwehvervalsingbb4.gif

The famous Isaiah Dead Sea scroll written in Babylonian Aramaic
and shows the interpolation of the tetragrammaton written in the
ancient paleo-Hebrew script into a blank space in the original
document. This shows us that where the sacred name should have
existed or was in the ancient text, blanks were created to insert the
false name. Inserting the tetragrammaton into these blanks has been
at a 2,800 year old mystery. Who did it and upon what authority?

Die tetragrammaton is YHWH (die HERE/Jahweh/Allah).
Die vraag is nou. As die Jahwehis die naam van die Skepper terugwerkend vervals het, wat anders is nog in die Génesis 2:4 staaltjie vervals?
Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
8th June 2008, 23:19
Ons neem die volgende vers onder oënskou. Dit is 'n voortsetting van die Jahwehis se verhaal wat in Genesis 2:4 begin.


Génesis 4 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=GEN&chapter=4&version=0&GO=Wys).

1 EN die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê: Ek het 'n man verkry met die hulp van die HERE.


World English Bible (http://worldebible.com/genesis/4.htm)

The man knew Eve his wife. She conceived, and gave birth to Cain, and said, "I have gotten a man with Yahweh's help."

Volgens die Jahwehis se weergawe was die HERE/Jahweh die God van Adam en Eva. Die Jahwehis lê dan ook woorde in die mond van Eva, wat nie die waarheid is nie. Eva sou nie gesê het dat sy 'n man met behulp van die HERE/Jahweh gekry het nie omdat die HERE/Jahweh nie haar God was nie. Inteendeel, Eva het 'n hoër status as die HERE/Jahweh. Adam en Eva is ingevolge Génesis 1:26 aangestel as heersers van die hele aarde, terwyl die HERE/Jahweh ingevolge Deuteronómium 32:8,9 slegs aangestel is oor die fisiese Israel.

Die volgende aanhaling uit die Priesterlike weergawe wat in Génesis 1:1 begin vertel wie die God van Adam en Eva is. Ons merk dadelik op dat dit nie die HERE/Jahweh is nie.Génesis 5 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-3&book=GEN&chapter=5&version=0&GO=Wys).

1 DIT is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskape het, het Hy hom gemaak na die gelykenis van God.

2 Man en vrou het Hy hulle geskape en hulle geseën en hulle mens genoem, die dag toe hulle geskape is.


World English Bible (http://worldebible.com/genesis/5.htm)

1 This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, he made him in God's likeness.

2 He created them male and female, and blessed them, and called their name "Adam," in the day when they were created.

Dit is verder ooglopend dat die WEB duidelike onderskeid tref tussen die HERE/Jahweh van die Génesis 2:4 Jahwehis weergawe en God van die Génesis 1:1 Priesterlike weergawe.

Génesis 4:1 is nog 'n vergissing in die verhaal van die Jahwehis. Hierdie vergissings het die moord op miljoene onskuldige vroue (sogenaamde hekse) "geregverdig" en veroorsaak en Eva valslik as ewige sondebok van die mensdom voorgehou word.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
11th March 2011, 21:39
Indien die Bybel voorgehou word as 'n bundel wat Midde-Oosterse mitologiese verhale, lesse, geskiedenis en primitiewe beskouings weergee, is dit aanvaarbaar en kan die leser self besluit hoe om dit te interpreteer.

Die Bybel word egter voorgehou en bemark as die onverganklike, onfeilbare "Woord van God". Teen hierdie tyd weet ons egter reeds dat die Bybel alles behalwe onfeilbaar en onverganklik is.

In daardie konteks is die Bybel dus 'n valse dokument wat 'n vals doktrine onderskryf.

Die geloof in die Bybel as "Woord van God" is meer bygeloof as geloof en gegrond in onkunde en eeue se breinspoeling.