PDA

View Full Version : BloedvlagDie Ou Man
19th June 2008, 18:54
Die onderstaande foto spreek boekdele. Dit is 'n foto van die Kasteel van die Kaap de Goede Hoop en verteenwoordig die vlae wat oor die Kaap gewapper het sedert 1652 tot vandag.

Die verhaal op die foto verloop van regs na links.


http://img355.imageshack.us/img355/4928/southafricacapetowncastvo0.jpg

Die laaste vlag is egter nog nie gehys nie, want die geskiedenis laat hom nie dikteer nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
20th June 2008, 19:29
http://img166.imageshack.us/img166/2751/prinsenvlagsx5.png

Prinsenvlag

Op 6 April 1652 het die eerste mense uit Europa in die Kaap de Goede Hoop aan wal gekom om hul permanent te vestig. Hul vlag was die Prinsevlag (http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Netherlands) van Nederland, ook bekend as die Oranje Blanje Blou.

Die Prinsevlag het gedurende die Tagtigjarige Oorlog (http://en.wikipedia.org/wiki/Eighty_Years%27_War) op die toneel verskyn. Die besette gebiede van Nederland het onder die Prinsevlag teen Spanje geveg om hul onafhanklikheid. Die aanvoerder was die Prins van Oranje, naamlik Willem I, (Willem van Oranje (http://en.wikipedia.org/wiki/William_I_of_Orange)). Willem van Oranje, die vader van Nederland was 'n boorling uit die Huis van Oranje-Nassau (http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Orange-Nassau)wat 'n vertakking was van die Duitse Huis van Nassau (http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Nassau).

Die Hollandse vryheidsvegters was bekend as die Watergeuse (http://en.wikipedia.org/wiki/Geuzen) en hul vlag was die Driekleur (http://en.wikipedia.org/wiki/Tricolour), Oranje Blanje Blou.

Waarom oranje wit en blou? Die antwoord is eenvoudig. Dit was die kleure op die familiewapen van Willem I, die aanvoerder en latere Vader van Nederland.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
20th June 2008, 21:59
Die geselskap op die Dromedaris (http://nl.wikipedia.org/wiki/Dromedaris_%28schip%29), die Goede Hoop en die Reijger se opdrag was eenvoudig om 'n padkafee (http://nl.wikipedia.org/wiki/Kaapkolonie) tussen Europa en die Ooste te bedryf. Daar was geen bedoeling om die Kaap te koloniseer of om 'n nuwe volk te stig nie.


Op 6 april 1652 (http://nl.wikipedia.org/wiki/1652) stichtte Jan van Riebeeck (http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Riebeeck) in opdracht van de VOC (http://nl.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie) een verversingsstation bij Kaap de Goede Hoop. Schepen van de VOC op weg naar Nederlands-Indi konden hier vers water, groente en fruit inslaan. Hierdoor kreeg Kaapstad de bijnaam: De Herberg van Twee Oceanen.

Na de bouw van Kasteel de Goede Hoop, groeide het versterkte station snel uit tot een Nederlandse kolonie, ondanks dat de VOC het verboden had om gebieden te koloniseren.

Die besluit om Europers permanent in die Kaap de Goede Hoop te vestig, was nie gebore uit oorwegings van nasionalisme of kolonialisme nie, maar bloot vanuit 'n besigheids oogpunt.

My vriend uit die Kaap voer juis aan dat die Kaap die wreld se eerste "Ultra City" was. Hoeka!

Hier volg Willem I se Oranje Blanje Blou in besigheids gewaad.


http://img211.imageshack.us/img211/4774/vocxs3.gif

Maar soos dit nou maar gaan, lei een ding tot 'n ander.

Ek herhaal. Die Geskiedenis laat hom nie dikteer nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
21st June 2008, 17:28
Die tweede vlag op die Kasteel is die Unievlag van die Verenigde Koninkryk (http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom), algemeen bekend as die "Union Jack (http://en.wikipedia.org/wiki/Union_Flag)".


http://img133.imageshack.us/img133/8310/800pxflagoftheunitedkinuj8.png

Die "Union Jack" is saamgestel uit die vlae van;

Engeland (St George Kruis (http://en.wikipedia.org/wiki/St_George%27s_Cross))

Skotland (St Andrew Kruis (http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Andrew%27s_Cross))

Ierland (St Patrick Kruis (http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Patrick%27s_Flag))


http://img296.imageshack.us/img296/397/525pxflagsoftheunionjacqv4.png

Waarom het Britanje die Kaap op 16 September 1795 geannekseer?

Omdat die Huis van Oranje dit skriftelik versoek het.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
21st June 2008, 18:03
Die Franse revolusie brei uit na Nederland en uiteindelik val Frankryk die Nederlande binne. Prins Willem V van Oranje (http://en.wikipedia.org/wiki/William_V%2C_Prince_of_Orange) vlug op 18 Januarie 1795 na Engeland en vestig die Huis van Nederland tydelik in die Kew Paleis.

Tussen 30 Januarie en 8 Februarie 1795 vaardig Willem V sy opdragte uit vanaf die Kew Paleis in Engeland. Hierdie opdragte staan bekend as die Kew Briewe (http://en.wikipedia.org/wiki/Kew_Letters).

Willem V gee opdrag dat alle Nederlandse skepe in vreemde hawens hulself vrywillig aan Engeland moet oorgee.

Willem V gee ook opdrag dat alle Nederlandse kolonies hul aan Engeland moet onderwerp. Dit sluit Kaap de Goede Hoop in. En so beland die Kaap op versoek van die Huis van Oranje in Engelse hande.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
21st June 2008, 20:40
Na die Franse inval, verander die naam van die Republiek van Nederland na die Betaafse Republiek. Die Oranje Wit en Blou word vervang met die Rooi Wit en Blou.


http://img367.imageshack.us/img367/3381/nederlandse20vlagej6.jpg

Nadat die Kaap op versoek van die Huis van Oranje deur Engeland geannekseer is, stuur die Betaafse Republiek 'n vlootmag onder aanvoering van Engelbertus Lucas om die Kaap van die Engelse te herower. Die Engelse wis egter vooraf van hierdie sending en die reddingsmag gee sonder 'n geveg oor tydens die sogenaamde Slag van Saldanha (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Saldanha_Bay_%281796%29).

Die Verdrag van Amien (http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Amiens), geteken op 25 Maart 1802 skort egter die vyandelikhede tussen Engeland en Frankryk tydelik op en die Kaap word terugbesorg aan die Betaafse Republiek in 1803.

Die Kaap is weer Hollands, onder die Rooi, Wit en Blou. Die derde vlag op die Kasteel.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
21st June 2008, 21:08
Op 18 Mei 1803 verklaar die Verenigde Koninkryk oorlog teen Frankryk.

Gedurende 1906 herower die Britte die Kaap de Goede Hoop. (Vlag nommer vier op die Kasteel.)

Op 13 Augustus 1814 word die Anglo-Hollandse Verdrag (http://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Dutch_Treaty_of_1814) gesluit. Ingevolge hierdie verdrag word alle Hollandse besittings soos dit bestaan het op 1 Januarie 1803 aan Holland terug besorg, behalwe Demerara, Essequibo, Berbice, in Suid-Amerika en die Kaap de Goede Hoop.

Nou is ons volwaardig 'n wettige Engelse besitting.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
22nd June 2008, 07:34
In hierdie onstuimige tye word die eerste twee Boere Republieke in Suid-Afrika uitgeroep.

Op 29 Januarie 1795 word die Republiek van Graaff-Reinet uitgeroep. Die Republiek van Swellendam volg op 18 Junie.

Dit is nou belangrik om daarop te let dat die twee Republieke nie teen Engeland gebelleer het nie (want Engeland sou eers maande later aan die Kaap aan wal gaan), maar wel teen die Oranje Blanje Blou.

Daarom vervang die Boere van Graaff-Reinet en Swellendam die Oranje Blanje Blou met die Driebaan, Rooi Wit en Blou.


http://img367.imageshack.us/img367/3381/nederlandse20vlagej6.jpg

Etlike maande later arriveer die Engelse soldate op versoek van die Prins van Oranje en neem Graaff-Reinet met geweld oor en plaas dit onder die Union Jack.

Dit is dan uit hierdie gebeure duidelik waarom die Voortrekkers en latere Boere Republieke deur die bank die Rooi, Wit en Blou as basis vir hul vlae sou gebruik

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
22nd June 2008, 12:15
Hier volg 'n lys van vlae (http://en.wikipedia.org/wiki/Boer_republics) wat oor vrye Boere Republieke gewapper het.


Boer Vlae |
Boer Vlae |
Boer Vlae


http://img162.imageshack.us/img162/6782/nederlandse20vlagmu5.jpg |
http://img292.imageshack.us/img292/6544/voortrekkerflaghd9.png |
http://img295.imageshack.us/img295/1097/275pxburgersflagsvgnn6.png

Graaff-Reinet (http://en.wikipedia.org/wiki/Graaff-Reinet)-(1795 - 1796) Swellendam (http://en.wikipedia.org/wiki/Swellendam)-(1795) Lydenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Lydenburg_Republic)-(1849 - 1860) Utrecht (http://en.wikipedia.org/wiki/Utrecht_Republic)-(1852 - 8 May 1858 | Zoutpansberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Zoutpansberg)-(1835-1864) Winburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Winburg) (1836-1844) | Potchefstroom (http://en.wikipedia.org/wiki/Potchefstroom) (17 Januarie 1837 - 9 April 1844) Winburg-Potchefstroom (http://en.wikipedia.org/wiki/Potchefstroom), (9 April 1844 - 3 Februarie 1848)


http://img410.imageshack.us/img410/5124/800pxbanderagoshensvgio8.png |
http://img40.imageshack.us/img40/7504/800pxflagofkleinvrystaaz.png (http://img40.imageshack.us/my.php?image=800pxflagofkleinvrystaaz.png) |
http://img295.imageshack.us/img295/959/800pxflagofnataliarepubve1.png

Goosen (http://en.wikipedia.org/wiki/Goshen_%28South_Africa%29) (24 Oktober 1882 - 7 Augustus 1883) |Klein Vrijstaat (http://en.wikipedia.org/wiki/Little_Republic) (10 Maart 1886 - 2 Mei 1891) | Natalia (http://en.wikipedia.org/wiki/Natalia_Republic) (12 Oktober 1838 - 12 Mei 1843)


http://img293.imageshack.us/img293/592/800pxflagofnieuwerepublyr6.png |
http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=612&d=1300220217 |
http://img295.imageshack.us/img295/4419/800pxflagofstellaland28rj2.png


Nieuwe Republiek (http://en.wikipedia.org/wiki/Vryheid%2C_KwaZulu-Natal) (16 Augustus 1884 - 20 Julie 1888) | Oranje Vrijstaat (http://en.wikipedia.org/wiki/Orange_Free_State) | Stellaland (http://en.wikipedia.org/wiki/Stellaland) (26 Julie 1882 - 6 Augustus 1883)


http://img518.imageshack.us/img518/7956/450pxflagoftransvaalsvggb4.png
Transvaal (http://en.wikipedia.org/wiki/Transvaal) (ZAR) (1848 - 1902)

Die Ou Man
22nd June 2008, 15:36
Uiteindelik is die laaste Boere Vlag gedurende 1902 aan die Union Jack onderwerp. Omdat die Britte juis deur die Prins van Oranje versoek is om die Kaap te annekseer, is dit dan bloot logies dat die volgende vlag op Suid-Afrikaanse bodem die Prinsevlag sou wees.


http://img103.imageshack.us/img103/4817/800pxflagofsouthafrica1yh8.png

Met die opkoms van Afrikaner Nasionalisme keer die Nasionale Party terug na die Prinsevlag. Ter wille van kompromie word die Union Jack daarop geakkommodeer. Tereg so ook, want dit was onder die gesag van die Prinsevlag dat die Kaap aan die Britte oorhandig is.


Eind 1927 werd alsnog een compromis bereikt en werd een nieuwe vlag aangenomen. Deze werd voor het eerst gehesen op 31 mei 1928 en was gebaseerd op de Van Riebeeck-vlag of de Prinsenvlag, de oranje-wit-blauwe Nederlandse driekleur. De Vereenigde Oostindische Compagnie gebruikte een dergelijke vlag (met het VOC-logo in het midden). In de Zuid-Afrikaanse vlag van 1928 werden drie kleine vlaggen in het midden van de witte baan geplaatst: de Britse vlag, de Vierkleur van Oranje-Vrijstaat en de Vierkleur van Transvaal.

Vlag van TransvaalDe keuze voor de Prinsenvlag als basis was een compromis, omdat het de eerste vlag op Zuid-Afrikaanse bodem was en omdat het een politiek neutrale vlag was. Het was immers van geen enkel ander land de nationale vlag. Een ander aspect aan het compromis was dat de Britse vlag k de officile vlag zou blijven. Zuid-Afrika was het enige land in de wereld met twee nationale vlaggen. Deze situatie veranderde in 1957, toen de Union Flag haar status als nationale vlag verloor. Eerder, in 1951, verloor het rode vaandel uit 1910 zijn status als handelsvlag.Na een referendum werd Zuid-Afrika op 31 mei 1961 een republiek, maar het land veranderde niet van vlag, ondanks dat er druk was om de Britse vlag uit de middelste baan te halen.

Prins Willem V van Oranje sou egter nie die laaste persoon wees wat die Boere op gesag van die Prinsevlag aan die "vyand" uitlewer nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
22nd June 2008, 18:03
http://img522.imageshack.us/img522/8413/800pxflagofsouthafricasgk8.png

Op 27 April 1994 oorhandig die leier van die Nasionale Party ons aan die leier van die Seskleur.

Ons is weer terug waar ons in 1795 was. Let op die patroon van die vlae op die Kasteel in die eerste pos.


1. Oranje

2. Volksvreemd

3. Rooi

4. Volksvreemd

5. Oranje

6. Volksvreemd

7. Bloedvlag?
Die sewende vlag in die reeks op die Kasteel gaan nie volksvreemd wees nie en kleurgewys gaan dit nie oranje nie, maar rooi verteenwoordig. Dit sal vier kleure bevat want net 'n Vierkleur kan 'n Seskleur troef!

Nou kom ons by die vraag. Watter vlag is die Bloedvlag?

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
22nd June 2008, 19:51
http://img95.imageshack.us/img95/9057/prinsenvlagam3.png

Die eerste bekende Bloedvlag in die geskiedenis is die Prinsevlag. Tydens die Tagtigjarige Oorlog het 'n kartets tussen 'n aantal bemanningslede op 'n boot van Willem 1 se Watergeuse ontplof. Die bloed van die soldate het op die Prinsevlag gespat.

Dit was egter Hollandse Bloed en nie Boerebloed nie. Die Prinsevlag is nie ons Bloedvlag nie.

http://img45.imageshack.us/img45/8062/de1933pr1.gif

Die Tweede Bloedvlag is 'n spesifieke vlag, Blutfahne (http://en.wikipedia.org/wiki/Blutfahne) van Nazi Duitsland wat tydens 'n opstand gebruik is. Die Munich Polisie het op die Nazi opstandiges gevuur en 'n aantal gewond en gedood. Die vlag was deurdrenk van hulle bloed en sou later 'n heilige objek vir die Nazis wees.

Alhoewel baie Boere van Duitse afkoms is, is Nazi bloed ook nie Boere bloed nie.

Die Ou Man
22nd June 2008, 20:09
http://img518.imageshack.us/img518/7956/450pxflagoftransvaalsvggb4.png

Daar is voorlopig twee aanspraakmakers op die titel "Bloedvlag van die Boere". Die voorloper by vrre, is die Transvaalse Vierkleur.

As ons egter in berekening bring dat die Bloedvlag oor 'n Vrye Volk gaan wapper, sluit dit die Transvaalse Vierkleur uit. Die Vierkleur het nie jurisdiksie om in die Vrystaat te wapper nie. Die Transvaalse Vierkleur en die Vrijstaatse Vierkleur geniet dieselfde status in hul onderskeie gebiede.

Die Transvaalse Vierkleur is nie die Bloedvlag nie.

http://img294.imageshack.us/img294/3169/rebellevlagaf3.jpg

Die tweede aanspraakmaker staan bekend as die Afrikaner Eenheidsvlag (http://www.vryheidenreg.com/vlag.htm) of Rebelle vlag. Die Afrikaner Vryheidsvlag bestaan uit drie horisontale bane: oranje, wit en blou en 'n vertikale groenbaan langs die vlagpaal.

Ons het te make met 'n kompromis tussen die Vierkleur en die Prinsevlag.

Ondersteuners van hierdie vlag voer aan dat Siener, wanneer hy van die Vierkleur gepraat het, eintlik na hierdie vlag verwys het. Dit is egter nie die waarheid nie. Siener het geweet wat die kleure van die Vierkleur was. Hierdie vlag word hoofsaaklik bemark deur volksgenote wat na hulself as Afrikaners verwys.

Die Afrikaner Eenheidsvlag is ook nie die bloedvlag nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
23rd June 2008, 10:09
Die idee van 'n Bloedvlag wat oor 'n Vrye Boervolk wapper, is gesetel in 'n uitspraak van Siener van Rensburg.


'n Onheilspellende Profesie

In die laaste jare voor sy dood, is die ou Boereprofeet dikwels deur mense van heinde en verre besoek wat wou weet: Hoe lyk dinge vorentoe? Sal dit met ons volk nog slegter gaan, of is daar hoop vir 'n vrye, onafhanklike staat? En oom Nilkaas het dan lank voor hom uitgestaar en dan kripties geantwoord:

Die volk sal nog eendag dinge in sy eie hande neem, en di wat nie wil padgee nie, trap hulle dood. Dan sal daar 'n groot stilte heers net vr die storm wat geweldig, maar kort van duur sal wees. Daar sal een emmer bloed omval en daarin sal ons vlag gedoop word en di bloedvlag sal dan wapper oor 'n vrye volk.

Uit: SIENER VAN RENSBURG Boodskapper van God. 2001. Bl. 172.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
23rd June 2008, 11:27
Die volk sal nog eendag dinge in sy eie hande neem, en di wat nie wil padgee nie, trap hulle dood. Dan sal daar 'n groot stilte heers net vr die storm wat geweldig, maar kort van duur sal wees. Daar sal een emmer bloed omval en daarin sal ons vlag gedoop word en di bloedvlag sal dan wapper oor 'n vrye volk.

Let op die bewoording van die aangehaalde gedeelte. Dit dui op die toekoms (eendag).

Toe Siener hierdie woorde geuiter het was daar nog nie 'n Bloedvlag nie. Die Bloedvlag word eers in die toekoms gebore, nadat die emmer bloed omval. Wanneer ons vlag in hierdie bloed gedoop word, sal ons eers 'n Bloedvlag h.

Wie ookal agiteer dat ons reeds 'n Bloedvlag het, sal maar weer moet gaan lees wat Siener voorspel het.

Die Boer het ng nie sy Bloedvlag nie.

Dit is egter duidelik dat die toekomstige Bloedvlag die Volksvlag gaan wees.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
24th June 2008, 09:14
Ek het die volgende pos hier (http://www.stormfront.org/forum/showthread.php/prinsenvlag-p5591869.html#post5591869) geplaas.http://img166.imageshack.us/img166/2751/prinsenvlagsx5.png

Goede avond mijn Dietse broederen.

Ik ben een Boer van Zuid Afrika. Vergewe mij dus voor een gebroke Nederlands.

Zoos je wel terech bewust zijn, staat wij voor een stijd der vrijheid. Een vraachstuk ben toch wel hoe het nieuwe volksvlag zal lijke.

Een opzie op de tafel zijn de Prinsenvlag. Daarom verzoeck ik uwe om mij mee te delen indien je wel zelwers een aanspraach op de Prinzenvlag be-oog. Indien wel, laat vaar we wel onze aanspraach summier.

Bezoech gerus onze bespreking by deze schakel (http://wendag.com/forum/showthread.php?t=123).

Ik wacht op je antwoord.

Liefde groeten.

De Oude Man

Die Ou Man
24th June 2008, 09:20
WFHermans antwoord uit Nederland.


Dank voor deze interessante post! Afrikaans is Nederlands, net zoals het Nederlands van de 18e eeuw Nederlands is, dus U mag zeker in het Afrikaans posten! Het helpt mij om de taal van mijn Afrikaner volksgenoten te leren.

Ik heb een tijdje over dit probleem nagedacht. Omdat de eerste Republieken in Zuid-Afrika de vlaggen rood-wit-blauw hadden, en omdat de "Oranje" koningshuis familie deels joods is en zich uitgesproken heeft voor het verkrachten en vermoorden van blanke baby's, ben ik voor de rood-wit-blauwe vlag, als vlag die alle Nederlanders verenigt, van de Kaap tot Groningen.

http://www.phassociation.org/intl/flags/nllarge.gif

Die Ou Man
24th June 2008, 09:22
Tombrabant se bydrae.


Als we nog voor het koningshuis in Nederland kijken hebben we de Zeventien Provincin welke onder de vlag van het knoestenkruis voer.

De samenstelling van deze provintie's kwam destijds overeen met de verspreiding van de "Dietse" volkeren, dit is dan ook de historisch meest gepaste vlag voor ons wanneer de nieuwe tijd baan breekt.
Het is wel vanzelfsprekend dat de grenzen van die tijd niet langer leidend zijn en we kijken moeten naar de volkssamenstelling van vandaag de dag.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Flag_-_Low_Countries_-_XVth_Century.png

Pionier
9th July 2008, 11:48
'n Stukkie interrsante geskiedenis het oor my pad gekom. My soeke na iets heel anders bring my by die volgende http://en.wikipedia.org/wiki/haarlem let op hulle vlag en ook die geskiedenis mbt die "Bloemenstad" asook die feit dat daar lelies en tulpe daar geproduseer word.


Haarlem (helpinfo), in the past usually Harlem in English, is a city in the Netherlands. It is also the capital of the province of North Holland, which at one time was one of the most powerful of the seven provinces of the Dutch Republic. The city is located on the river Spaarne, about 20 km west of Amsterdam and near the coastal dunes. It has been the historical center of the tulip bulb-growing district for centuries and bears the nickname 'Bloemenstad' (flower city), for this reason. The municipality of Haarlem also comprises part of the village of Spaarndam, a newer housing estate forming part of the municipality of Haarlemmerliede en Spaarnwoude.


Kyk ook spesifiek op watter grondplan die stad oorspronklik gebou is.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Haarlemvlag.gif

Hier is heelparty ooreenkomste met Siener se toekomsvoorspellings, die Bloemenstad/Rosestad, die lelies, die vlag en die stad wat op Jerusalem se plan gebou is.

Groete

Pionier

Die Ou Man
11th February 2009, 21:04
Die Vrystaatse presidensie had sy eie vlag. Daar is verskeie geskiedkundige fotos waarop hierdie vlag sigbaar is.

http://img70.imageshack.us/img70/9571/vrystaatsepresidensievlin3.png (http://img70.imageshack.us/my.php?image=vrystaatsepresidensievlin3.png)

Die Presidensile Vlag van die Oranje Vrystaat is ook sigbaar op 'n foto tussen Boere krygers tydens die Anglo Boere Oorlog. (Sien die video vertoning by die Voortrekker Monument)

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
29th April 2009, 20:46
http://img518.imageshack.us/img518/7956/450pxflagoftransvaalsvggb4.png

VAARWEL AAN DIE VIERKLEUR

(Hoogachtend en vriendschappelik opgedragen aan de Dichter)

Woorde: F.W. REITZ
Musiek: J.P.J. WIERTS; verwerk: DIRKIE DE VILLIERS


Niet langer mag de Vierkleur wapp'ren,
met tranen gaven wij haar af,
zij is met onze dode dapp'ren
verdwenen in een eervol graf,
zij is met onze dode dapp'ren
verdwenen in een eervol graf.

Gelukkiger zijn zij die vielen
toen nog die Vlag werd opgebeurd,
dan wij, die met bedroefde zielen,
haar zagen in het stof gesleurd,
dan wij, die met bedroefde zielen,
haar zagen in het stof gesleurd.

Voor haar is daar geen blijde morgen,
wij scheiden van haar voor altijd,
in 't hart der Natie opgeborgen,
en aan 't Verleden toegewijd,
in 't hart der Natie opgeborgen,
en aan 't Verleden toegewijd.

Gewijd aan die haar dapper droegen
de trotse vijand te weerstaan,
wier slappe armen haar omsloegen
toen zijde dood zijn ingegaan,
wier slappe armen haar omsloegen
toen zijde dood zijn ingegaan.

Laat 't Nageslacht hen nooit vergeten
zolang het mensdom duren zal,
tot zelfs de Hemelen zijn versleten,
en d' Aarde wankelt tot haar val,
tot zelfs de Hemelen zijn versleten,
en d' Aarde wankelt tot haar val.

Stefanus
29th April 2009, 21:44
VAARWEL AAN DIE VIERKLEUR


http://www.wendag.com/images/Eeufees_20_-_Vaarwel_aan_die_Vierkleur.png

Ou Sanna
1st May 2009, 15:23
Let op die bewoording van die aangehaalde gedeelte. Dit dui op die toekoms (eendag).

Toe Siener hierdie woorde geuiter het was daar nog nie 'n Bloedvlag nie. Die Bloedvlag word eers in die toekoms gebore, nadat die emmer bloed omval. Wanneer ons vlag in hierdie bloed gedoop word, sal ons eers 'n Bloedvlag h.

Wie ookal agiteer dat ons reeds 'n Bloedvlag het, sal maar weer moet gaan lees wat Siener voorspel het.

Die Boer het ng nie sy Bloedvlag nie.

Dit is egter duidelik dat die toekomstige Bloedvlag die Volksvlag gaan wees.

Liefde groete.

Die Ou Man

Hi Almal

Ek stem saam dat die Bloedvlag nog nie amptelik die lig gesien het nie of aanvaar is nie, maar ek het 'n goeie vermoede dat die vlag reeds lankal in prinsiep in wording is. In die Potchefstroom gebied (Noordwes) is die eienaardige vlag reeds lankal op verskeie plekke opgemerk.
Na die vroere pos met die verskillende vlae en hul betekenis, het dit my getref waaroor hierdie eienaardige vlag gaan.
Die vlag bestaan uit die volgende:
Vier horisontale lyne - die eerste drie is die oranje-blanje-blou (Prinse Vlag)
Langs die eerste drie vertikale lyne is die kenmerkende groen horisontale lyn, soos in die vierkleur. (Hierdie eerste drie horisontale lyne en een vertikale lyn is identies aan die vierkleur, behalwe dat die boonste kleur oranje is en die onderste blou verander het na ligblou.
Verder het die vlag dan ook 'n verdere 5de horisontale lyn (oranje) wat onderaan die vlag dwarsoor die vlag gaan, tipies soos die ou oorlogsvlag van ouds.
Dan het die vlag ook die Voortrekker vlag se rooi kruis lyne (skuins) dwarsoor die vlag.
Laastens is daar die ou Duitswes swartstrepe soos 'n gewone kruis presies in die middel van die vlag.
Nadat ek die ander poste gelees het, maak baie vir my sin.
In my volgende pos sal ek verduidelik hoe ek dit verstaan of insien, en die beste van alles is dat die vlag kenteken al vir meer as 'n jaar op die borde oral in die distrik aangebring is?

Ek sal 'n foto daarvan neem en dit pos - wel dit is in elke geval my waarneming.

Groete
Ou Sanna

Die Ou Man
25th May 2009, 18:10
http://img199.imageshack.us/img199/9994/x200905254a1abf741d9699.gif (http://img199.imageshack.us/my.php?image=x200905254a1abf741d9699.gif)

Ou Sanna
26th May 2009, 14:55
Dankie DOM

Ek hoop ek het dit reg gedoen.


418


Die bekrywing van hoe ek dit sien het ek in 'n vroer pos gegee

Groete
Ou Sanna

Ou Sanna
27th May 2009, 06:55
Dankie DOM

http://www.wendag.com/forum/picture.php?pictureid=135&albumid=41&dl=1243342199&thumb=1


[1] Eerste drie lyne - die Afrikaner Eenheidsvlag of Vryheidsvlag - "Geleen vanaf die Prinse vlag en Ou Suid-Afrikaane Vlag - Let wel op sonder die Union Jack of enige Provinsiale Vlae in klein in die wit baan/streep. Die bondgenootskap met die opregte Vrystaters is vervat in die kenmerkende oranje streep. Die bondgenootskap met die opregte Transvalers is vervat in die kenmerkende groen streep op die linkerkant.
[2] Die onderste (vierde horisontale lyn) - die oranje streep, geneem vanaf die kenmerkende Vyfkleur of Oorlogsvlag.
[3] Die rooi kruis strepe - oorspronklik vanaf die Voortrekker vlag - en die oorsprong van ons as vry boere - die mense wat die moed gehad het om vir vryheid te veg.
[4] Die swart dubbel kruislyne in die middel - Duitswes se vlag en die aanduiding op die traktaat met die Duitsers, ook waarna Siener verwys het as die bondgenoot van die Boere op die regte tyd.

Hierdie ontwerp dui moontlik op die bondgenootskap tussen drie partye van Siener naamlik:

Die Transvalers
Die Vrystaters
Die Duitsers


Geen ander landsvlag of "provinsiale vlae" is hierin vervat nie.

Wel in elke geval dis hoe ek dit waarneem - laat gerus hoor wat julle dink!!

Groete

Ou Sanna

Boerland
22nd December 2010, 13:29
WFHermans antwoord uit Nederland.

Dit is dan dus die rede hoekom ons wegbeweeg het van die Oranje af.Die "Oranje" koningshuis was deels Joods. Pos 17 is hierop betrekking. My enigste probleem le by die ontwerper van die 4 Kleur vlag wat n predikant was maar ek dink dat sy doel was edel in die sin dat hy geleen het by die vorige Boere republieke.