PDA

View Full Version : VrymesselaryPionier
27th June 2008, 09:10
Dit is 'n alombekende feit dat die Franse Tempelridders vrymesselaars was. Ons weet ook dat messelaars gewoonlik hoogs spirituele mense is.
In hulle tyd was dit duidelik watter God tydens byeenkomste aanbid is nl Jesus, maar waar staan vrymesselaars vandag t.o.v aanbidding?

Vervolg...

Groete
Pionier

Stefanus
27th June 2008, 22:09
Pionier,

Van Ossewa-Brandwag na Broederbond, tyd het die gewoonte om alles wat goed is te besmet met die verlustinge van die mens. Vandag is daar vele groepe wat onder die vlaandel van die Templiere beweeg, met menig uiteenlopende denkstrome, elk met 'n eie idiologie.

In die artikel word 'n kort beskrywing van die Templiere gegee: The Templars (http://wendag.com/forum/view.php?pg=the_templars)How did the freemasons start

The honest answers to the questions when, where and why Freemasonry originated are that we simply do not know. Early evidence for Freemasonry is very meager and not enough has yet been discovered - to prove any theory. The general agreement amongst serious Masonic historians and researchers is that Freemasonry has arisen, either directly or indirectly, from the medieval stonemasons (or operative masons) who built great cathedrals and castles.

Those who favor the direct descent from operative masonry say there were three stages to the evolution of Freemasonry. The stonemasons gathered in huts (lodges) to rest and eat. These lodges gradually became not the hut but the grouping together of stonemasons to regulate their craft. In time, and in common with other trades, they developed initiation ceremonies for new apprentices.

We know that in the early 1600s these operative lodges began to admit men who had no connection with the trade - accepted or 'gentlemen' masons. Why this was done and what form of ceremony was used is not known. As the 1600s drew to a close more and more gentlemen began to join the lodges, gradually taking them over and turning them into lodges of free and accepted or speculative masons, no longer having any connection with the stonemasons' craft.

This theory is based on evidence from Scotland. There is ample evidence of Scottish operative lodges, geographically defined units with the backing of statute law to control what was termed 'the mason trade'. There is also plenty of evidence that these lodges began to admit gentlemen and former "Knights Templars" as accepted masons. Medieval building records have references to mason's lodges in 1400s.


Modern-day Christianity has often belittled our ancient ancestors who are not here to defend themselves.
They falsely accuse that they were nothing more than ignorant worshippers of the sun. Therefore we can, with assurance, summarily dismiss thousands of years of human spirituality as ignominious myth, believed by well-meaning, but gullible primitives. Too much of this kind of spiritual arrogance and religious pride has continued without challenge. The time has come to set matters straight. -
- by Jordan Maxwell -


In 'Born in Blood' Robinson makes the correlation that there is only one other group on earth that ever centered their "rituals" around King Solomon's Temple.

The Knights Templar.

And due to now found hard evidence in Scotland, there's really no doubt that Freemasonry was greatly influenced by the Templars, but by how much is left unknown.


"When the Missionaries Came to Africa, They Had the Bible & We Had the Land.
They Said "Let Us Pray." We Closed Our Eyes. When We Opened Them, We Had the
Bible & They Had the Land."
- Bishop Desmond Tutu -

Liefdegroete,
Stefanus

Pionier
3rd July 2008, 13:09
Stefanus

Hierdie het met baie meer te make as bloot wie onder die Tempeliere se vaandel beweeg dit gaan oor hoekom dit so gedoen is. Die messelaars staan ook bekend as die Wereld Elite die Illuminati


The basic recruitment of members to further the Elite's plans is through the secret society network of
Freemasonry which is the latest incarnation of the Christian/military order known as the Knights Templars
who gained staggering riches and a wealth of esoteric knowledge during the Crusades,


Christofer Columbus die man wat die Amerikaanse volk op die been gebring het, het ook onder die vaandel van die Tempeliers beweeg


The USA was founded by the Elite for the very reason of executing the plan to control the world. It is this
nation which is the hub of its wheel of influence. Christopher Columbus and his voyage was backed and
financed by the Brotherhood, with his ships' sails bearing a red cross on a white background, the symbol of
the Knights Templar (the chivalric order who went on to become the Freemasons etc., whose symbol is the
red rose or cross upon a white background which represents blood and semen in Satanic ritual). Almost a
century before Columbus, the Templars had reached North America and had already begun trading with and
exploiting the native nations there. Since its 'discovery', the history of the USA has been the history of
ethnic cleansing, imposition of power, slavery, mass exploitation and the worship of wealth. The U.S.
president, generally accepted as the most powerful man in the world, is a slave to his prime allegiance, the
Brotherhood. Even he is probably not a top-level member as it is wiser to hide behind the tools of corruption
in anonymity and to pull the strings in this way.

Ons weet almal dat die Amerikaanse President die magtigste man is, hierdie is egter nie toeval nie, dit was so beplan.


In the last century, with the acceleration in technological development, particularly in terms of
communication, the Elite have sought to realise their ambitions more swiftly with more blatant and
definable aims: the creation of a World Government; a world currency and bank; a world army; the control
of public opinion culminating in a microchipped population connected to a central computer; the destruction
of any alternatives to their System; and to make huge amounts of money in the process. This sinister plan by
the Elite has become popularly known by researchers as the New World Order.

Die aanvanklike doel van die Messelaars waarvan die Tempeliers die grootste deel uitgemaak het was om strategiese beplanning te doen. Satan en sy trawante het dit baie gou agter gekom. Die Tempeliers is egter nie direk geopponeer nie, eerder geinfiltreer en van binne vrot gemaak.

Groete

Pionier
3rd July 2008, 13:29
Ek het onlangs hierdie stuk ontvang, hoewel die vertaling nie baie goed is nie sal dit meer perspektief gee.


'n Donker plan

Hierdie is 'n onderhoud wat gevoer was met 'n sekere meneer Cohen van die Raad vir Buitelandse Betrekkinge (Council on Foreign Relations) in die V.S.A. en wat verkry was in Februarie 1991 deur een van Suid-Afrika se patriote wat in die proses sy lewe in gevaar gestel het.
Konsolidasie en beheer van alle rykdom. Dit is wat sosialisme en kommunisme is. Julle klomp skape het nie 'n idee wat besig is om te gebeur in die hele wereld en in julle eie land, Suid-Afrika nie.
Julle het geval vir elke leuen wat ons voorhou en julle besef nie dat ons feitlik elke nuusblad en televisie-stasie in die wereld beheer nie.
Julle is so besig om oor julleself en geld te bekommer dat julle die vermo? verloor het om vir julleself te dink.
Ons vernietig julle wil om te veg. Ons sal nie eers 'n weermag nodig he om julle te oorwin nie. Ons sal julle deur 'n bombardement van dis-informasie totaal verpletter.
Ons voer julle aanhoudend met soveel idees en argumente dat julle nie meer kan onderskei tussen reg en verkeerd nie.
Julle arme wesens ("human cattle") weet nie eers wat die basiese konsepte is wat ons probeer doen nie, en waarom nie. Onder sosialisme beheer en besit die staat alles, julle ingesluit, en ons probeer eenvoudig om die staat te besit. Sodra ons elke land beheer, sal ons die wereld beheer deur middel van die VV, internasionale polisie en weermag.
Ons het die kuns bemeester om julle te manipuleer en julle te kry om alles te aanvaar, selfs tot julle eie nadeel.
Vat byvoorbeeld die Nuwe Wereld?orde. Teen die tyd dat ons met julle klaar is, sal julle ons soebat om dit toe te pas. Dit sal die oorgawe van julle beheer oor ekonomie en menslike vryheid wees.
Sodra julle die "Nuwe Wereldorde" (NWO) aanvaar, sal ons julle besit. Ons sal elkeen van julle so isoleer dat julle nie eers julle eie kinders kan vertrou nie. Ons sal die familie-eenheid vernietig. Die enigste manier wat julle sal kan oorleef is om ons te aanvaar en te ondersteun. Julle sal ons take uitvoer en julle sal vir ons bruikbaar word.
Julle is 'n klomp skape wat nie eers besef dat julle slawe gaan word nie. Julle is onbekwaam om vir julleself te dink. Ons beheer byvoorbeeld julle regering. Dit is lankal nie meer 'n nasionale regering wat omsien na die belange van die volk nie. Dit is 'n internasionale regering wat na ons belange omsien. Ons het lankal vir Pik Botha, Piet Koornhof en F.W.de Klerk omgekoop om vir ons te werk.
Kommuniste is ons slawe en agente. Ons beheer en lei hulle. Die wereld is ons land en ons lojaliteit is net vir mekaar. Ons, die Rockefellers, Kissingers, Oppenheimers en die Rothchilds (die mees magtige families) is die enigstes wat mag het en sal regeer.
Julle besef nie eers wat se goeie werk die DP doen nie. Ons slawe soos Colin Eglin, Helen Suzman en Zach de Beer het goeie werk gedoen om die gedagte van kruipende sosialisme te bevorder. Dit gaan nie net oor verdeling van rykdom nie - dit gaan daaroor dat julle sal oorgee aan 'n kommunistiese stelsel waarin ons julle sal beheer.
Ons het in julle denke met 'n liberate kanker ingekruip wat elke sektor van julle samelewing beinvloed.
Julle is so pateties, dat al sou ek vir julle vertel wat ons doen, sal julle dit nie verstaan en begryp nie. Julle sal nie eers 'n sent spandeer of 'n arm lig om iets daaraan te doen nie. Ons vat julle aan julle swak kant aan - aan julle selfgesentreerde kant en julle is altyd op soek na 'n maklike uitweg. Dit pas julle materialistiese ideologie.
Lenin was reg toe hy gese het dat Liberaliste "bruikbare idiote" is. Hulle verdien wat hulle toekom. Hulle besef nie eers dat ons agter liberalisme skuil nie. Al wat ons moet doen, is om liberalisme te preek en hulle gee hulle mag, prerogatiewe en regte prys ter wille van liberalisme.
Ons het reeds begin om julle te ontwapen. Deur ons liberale pionne in die Kommunistiese party sal ons druk vir meer beheer (geleidelike taktiek). Een dag sal ons 'n noodtoe-stand skep waardeur ons julle sal bedrieg sodat julle sal glo dat dit noodsaaklik is dat almal hulle wapens inhandig totdat die noodtoe-stand oor is. Maar julle sal nooit julle wapens terugkry nie. Dan het ons julle magteloos.(Nota: Hierdie het alreeds gebeur en die huidige wapen wetgewing en "Gun Free South Africa" is niks anders as 'n ontwapenings kampanje nie.)
Mag is reg. Ons reg lê in geweld. Ons sal die wette buig om ons te pas. Die wette sal nie meer julleself en julle eiendom beskerm nie. Die wette sal ons instrumente word om die omgekeerde te doen, om die vrugte weg te neem van hom wat dit geproduseer het en te gee aan hulle wat dit nie verdien het nie.
Julle het briljante en dapper leiers, maar julle sal hulle nie volg nie, want ons maak hulle belaglik deur die media. (Nota: Kyk maar hoe Eugene Terblanche deur die media afgetakel)
As julle bymekaar staan, kan ons nie veel doen nie. Daarom verdeel ons julle in opponerende groepe wat stry oor niksbeduidende sake. Wit teenoor swart, Engels teenoor Afrikaans, manlik teenoor vroulik en kinders teenoor ouers. Dit is die basiese wet - so oud soos die berge. "Divide and rule".
Ons preek aktief demokrasie, maar wanneer dit bestaan. neem ons dit so gou as moontlik weg. Ons kan nie eers meer kwaad word nie - julle is so naief. Ons vertel julle wat ons doen en julle glo steeds in demokrasie - een man een stem. Ons agent, Joe Slovovitch, vertel julle wat om te doen en hy is nie eers een van julle nie. Hy is 'n Jood uit Lithuania. Hy vertel julle reguit in die media: "Die vinnigste manier tot kommunisme is via demokrasie". Julle is pateties - julle maak my siek.
Julle is onbevoeg om uit die geskiedenis te leer. As julle dit kon leer, sou ons planne nie geslaag het nie.
Ons oorstroom die land met politieke vlugtelinge, dan laat ons die sogenaamde "politieke gevangenes" vry.
Hulle saai onmin en geweld en word kriminele. Dan kom ons met 'n dis-informasieveldtog en vervolg die sogenaamde "kriminele" en dan word ons die held van die verhaal. Ons word dan die bevryders van die onderdruktes.
Ons gebruik die massas om enigiemand wat in ons pad staan, uit die weg te ruim.
Julle is slegter as diere. Watter dier sal 'n ander dier help wat help om homself te vernietig?
In die meeste van julle kerke word kommunisme bevorder. Kerke word beheer deur die Wereld Rewolusionere Beweging, wat deur ons beheer word. Julle sluit aan by die Vrymesselaars sonder om te besef dat ons hulle beheer. Ons sal julle laat verbaster sodat julle nie meer 'n suiwer ras is nie. (Nota: Kyk hoe word hierdie rasse vermenging in ons kele af gedruk deur advertensies en TV dramas soos Isidingo, Egoli en Sewende laan.)
Ons het julle kerke geinfiltreer sodat julle evangelie soos 'n feeverhaal klink - 'n onvolledige evangelie. (Nota: Alles in die Bybel word vergeestelik en ge-herinterpreteer sodat die waarheid versteek is.) Julle sal van julle God af wegkeer. Julle God is ons grootste vyand. Julle weet nie eers dat Hy deur 'n suiwer bloedlyn werk nie. In 1965 het een van ons mense, Mnr Rabinovitch, vir julle gese: "Hierdie geslag is die laaste een waar swart net met swart sal trou en wit net met wit." Soos skape het julle julle Bybels wegge-gooi en julle skole oopgemaak vir anderskleuriges. Mammon, ons god, is magtig. Vir hom sal julle enigiets doen. Dit is net 'n kwessie van tyd totdat ons alles beheer.
PARTY VAN JULLE SKAPE WEET NIE EERS DAT JULLE VANUIT EUROPA KOM NIE, LAAT STAAN NOG DAT JULLE VAN DIE BYBELSE LANDE AFKOMSTIG IS. OMDAT JULLE ONKUNDIG IS, HET ONS JULLE ONT-NEEM? VAN JULLE ERFENIS. (Bloedlyn van Jafet)
Alhoewel ons nie openlik oorlog verklaar het nie, is julle in 'n staat van oorlog.(Nota: Siener het ges? hy sien 'n vuur brand, maar dat dit versteek is agter 'n groot muur. Hierdie muur is die media wat die aksies van ons vyande toesmeer.)? Teen die tyd dat julle dit besef, is dit te laat. Dit maak nie saak hoeveel geld julle het nie. Teen die einde sal ons julle en julle geld besit.
Julle staatspresident (F.W.) het gedink hy is een van ons nadat hy by ons geledere aangesluit het. Maar nadat ons hom klaar gebruik het, sal ons hom weggooi soos 'n gebruikte kondoom. (Nota: Hierdie het inderdaad net so gebeur want nou hoor of sien ons niks meer van hom nie)
Ons sal julle verplig om 'n merk ("bar-code") op julle polse en voorhoofde te dra onder die dekmantel dat banksake vergemaklik sal word. Dan sal julle nie meer kan omdraai nie. Julle verloor dan julle laaste bastion (kontant) en julle onsterflike siele. (Nota: Baie mense s? deesdae dat 'n oplossing vir krediet-kaart misdaad is om 'n "microchip" of 'n getattoeerde "bar-code" te gebruik. Die mense wat met die idee van die "Merk" opgekom het is ook dieselfde mense wat die misdaad in Suid Afrika aanblaas.)
Ons sal dan wen. Ons sal absolute mag oor die wereld he. Ons god van die Duisternis Satan sal dan die god van Lig word.???

Stefanus
3rd July 2008, 15:42
Die aanvanklike doel van die Messelaars waarvan die Tempeliers die grootste deel uitgemaak het was om strategiese beplanning te doen. Satan en sy trawante het dit baie gou agter gekom. Die Tempeliers is egter nie direk geopponeer nie, eerder geinfiltreer en van binne vrot gemaak.
Groete

Iets maak nie vir my sin nie, die Messelaars word voorgehou as die natuurlike afloop van die Templiere, daar is 'n 400 jaar verskil tussen die ordes.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Al_aqsa_moschee_2.jpg/800px-Al_aqsa_moschee_2.jpg
The first headquarters of the Knights Templar, Al Aqsa Mosque, on Jerusalem's Temple Mount. The Crusaders called it the Temple of Solomon, as it was built on top of the ruins of the original Temple, and it was from this location that the Knights took their name of Templar.


Modern Templar organizations
By papal decree, the property of the Templars was transferred to the Order of Hospitallers, which also absorbed many of the Templars' members. In effect, the dissolution of the Templars could be seen as the merger of the two rival orders.[58]

The story of the secretive yet powerful medieval Templars, especially their persecution and sudden dissolution, has been a tempting source for many other groups which have used alleged connections with the Templars as a way of enhancing their own image and mystery. Since at least the 1700s the York Rite of Freemasonry has incorporated some Templar symbols and rituals, and has a modern degree called "the Order of the Temple". The Sovereign Military Order of the Temple of Jerusalem, founded in 1804, has achieved United Nations NGO status as a charitable organization. There is no clear historical link between the Knights Templar, which were dismantled in the 1300s, and any of these other organizations, of which the earliest emerged in the 1700s. However, there is often public confusion and many overlook the 400-year gap.

Wat duidelik voorkom is dat die kerk van die dag (hoer van Babilon) en die Koning Philip IV van Frankryk die oorsaak was van die einde van die oorspronklike Templiere. Die kerk van die dag was en is ook die rede waarom die Templiere in 'n swak lig gestel word.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Templarsign.jpg/180px-Templarsign.jpg
A Knights Templar seal

Knights Templar
The Poor Fellow-Soldiers of Christ and of the Temple of Solomon (Latin: Pauperes commilitones Christi Templique Solomonici), commonly known as the Knights Templar or the Order of the Temple (French: Ordre du Temple or Templiers).

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Philippe_IV_Le_Bel.jpg/180px-Philippe_IV_Le_Bel.jpg
King Philip IV of France (1268–1314)
King Philip IV of France, deeply in debt to the Order, began pressuring Pope Clement V to take action against the Order. In 1307, many of the Order's members in France were arrested, tortured into giving false confessions, and then burned at the stake. In 1312, Pope Clement, under continuing pressure from King Philip, disbanded the Order. The abrupt disappearance of a major part of the societal infrastructure gave rise to speculation and legends, which have kept the "Templar" name alive into the modern day.

Arrests and dissolution
In 1305, the new Pope Clement V, based in France, sent letters to both the Templar Grand Master Jacques de Molay and the Hospitaller Grand Master Fulk de Villaret to discuss the possibility of merging the two Orders. Neither was amenable to the idea but Pope Clement persisted, and in 1306 he invited both Grand Masters to France to discuss the matter. De Molay arrived first in early 1307, but de Villaret was delayed for several months. While waiting, De Molay and Clement discussed charges that had been made two years prior by an ousted Templar. It was generally agreed that the charges were false, but Clement sent King Philip IV of France a written request for assistance in the investigation. King Philip was already deeply in debt to the Templars from his war with the English and decided to seize upon the rumors for his own purposes. He began pressuring the Church to take action against the Order, as a way of freeing himself from his debts.

The Templars were charged with numerous heresies and tortured to extract false confessions of blasphemy. The confessions, despite having been obtained under duress, caused a scandal in Paris. After more bullying from Philip, Pope Clement then issued the bull Pastoralis Praeeminentiae on November 22, 1307, which instructed all Christian monarchs in Europe to arrest all Templars and seize their assets.

With Philip threatening military action unless the Pope complied with his wishes, Pope Clement finally agreed to disband the Order, citing the public scandal that had been generated by the confessions. At the Council of Vienne in 1312, he issued a series of papal bulls, including Vox in excelso, which officially dissolved the Order, and Ad providam, which turned over most Templar assets to the Hospitallers.

As for the leaders of the Order, the elderly Grand Master Jacques de Molay, who had confessed under torture, retracted his statement. His associate Geoffrey de Charney, Preceptor of Normandy, followed de Molay's example, and insisted on his innocence. Both men were declared guilty of being relapsed heretics, and they were sentenced to burn alive at the stake in Paris on March 18, 1314. De Molay reportedly remained defiant to the end, asking to be tied in such a way that he could face the Notre Dame Cathedral, and hold his hands together in prayer. According to legend, he called out from the flames that both Pope Clement and King Philip would soon meet him before God. Pope Clement died only a month later, and King Philip died in a hunting accident before the end of the year.


"which turned over most Templar assets to the Hospitallers." Baie interessant, wie is die groep wat die rykdom van die Templiere erf?


Freemasonry
Freemasonry is a fraternal organisation that arose from obscure origins in the late 16th to early 17th century. Freemasonry now exists in various forms all over the world, with a membership estimated at around 5 million. The various forms all share moral and metaphysical ideals, which include, in most cases, a constitutional declaration of belief in a Supreme Being.

The oldest jurisdiction on the continent of Europe, the Grand Orient de France (GOdF), was founded in 1728. However, most English-speaking jurisdictions cut formal relations with the GOdF around 1877 -- when the GOdF removed the requirement that its members have a belief in a Deity (thereby accepting atheists). The Grande Loge Nationale Française (GLNF) is currently the only French Grand Lodge that is in regular amity with the UGLE and its many concordant jurisdictions worldwide.

Due to the above history, Freemasonry is often said to consist of two branches not in mutual regular amity:


the UGLE and concordant tradition of jurisdictions (termed Grand Lodges) in amity, and
the GOdF, European Continental, tradition of jurisdictions (often termed Grand Orients) in amity.Dus kan ek my nie vereenselwig met die idee dat die Templiere "eerder geinfiltreer en van binne vrot gemaak" is nie. Die daad was 'n doelbewuste poging van die kerk van die dag om van hulle ontslae te raak.

Liefdegroete,
Stefanus

Stefanus
3rd July 2008, 21:20
Ek het onlangs hierdie stuk ontvang, hoewel die vertaling nie baie goed is nie sal dit meer perspektief gee.

Ons het julle kerke geinfiltreer sodat julle evangelie soos 'n feeverhaal klink - 'n onvolledige evangelie.

PARTY VAN JULLE SKAPE WEET NIE EERS DAT JULLE VANUIT EUROPA KOM NIE, LAAT STAAN NOG DAT JULLE VAN DIE BYBELSE LANDE AFKOMSTIG IS. OMDAT JULLE ONKUNDIG IS, HET ONS JULLE ONT-NEEM? VAN JULLE ERFENIS. (Bloedlyn van Jafet)


Die kerk, of kom ons noem dit eerder die aanvaarde Christen godsdiens wat sy oorsprong langs die riviere van Babilon onder die wakende oog van die Persiese koning van die tyd sy onstaan gekry het en toe later weer onder Konstantyn verfynd was om die politieke doelstellings van die eras te dien. Hierdie sameflansing van gelowe om uiteindelik een uit te maak sodat ons vandag onseker is wie sekere opdragte gegee het, God of Satan?

Die werke van die bose is reeds lankal aan't werk en het met die opstel van die Christen geloof al daarmee omgegaan en gebruik die verwarring wat hy geskep het tot vandag om sy doelstellings te bevredig.

Dat ek wel vanuit die bloedlyn van Jafet afkomstig is is 'n gegewe, die kinders van Sem kom egter van die sogenaamde Bybelse lande, die IW aanhangers poog egter met krag om hulsef as "rasegte" Semiete te verklaar, dalk oortuig hulle sommiges, sal nie algar vir die grappie val nie.

Dat die bose listig aan't werk is om verwarring en frustrasie onder die mens te bewerkstellig is duidelik waar te neem, die mens is egter salig onbewus daarvan solank die nie uitermatig fisies benadeel word nie.

Liefdegroete,
Stefanus

Pionier
14th July 2008, 10:12
Iets maak nie vir my sin nie, die Messelaars word voorgehou as die natuurlike afloop van die Templiere, daar is 'n 400 jaar verskil tussen die ordes.


The origin of Freemasonry has variously been attributed to: King Solomon and the construction of the Temple at Jerusalem,[1] Euclid or Pythagoras, Moses, the Essenes, the Culdees, the Druids, the Gypsies, or the Rosicrucians,[1] not to mention the intellectual descendants of Noah.[2] Some of the more popular theories include Freemasonry being an offshoot of the ancient mystery schools,[3][4] or that it is an institutional outgrowth of the medieval guilds of stonemasons, [5][6] or that it is a direct descendant of the "Poor Fellow-Soldiers of Christ and the Temple of Solomon in Jerusalem" (the Knights Templar)

Hoewel die bewyse aan die kort kant is om te verbintenis te voltrek, is die idee nie om die Tempeliers in 'n swak lig te stel nie, wat wel wil voorkom is dat die kerk van die dag nie die Tempeliers op die slagveld kon oorwin nie, en het hulle die Tempeliers se leierskorps geinfiltreer en daar die oorwinnning beklink, in die mees onlangse geskiedenis was dit ook presies hoe hulle Suid Afrika aan die kommunis oorhandig het."which turned over most Templar assets to the Hospitallers." Baie interessant, wie is die groep wat die rykdom van die Templiere erf?


Knights' Period
The Knights Hospitallers captured and established their headquarters on Rhodes when they left Italy after the persecution of the Knights Templar in 1307. Pope Clement V confirmed the Hospitallers possession of the Island in 1309. The Knights remained on the Island for the next two centuries, harassing Muslim shipping.

In 1444, the Mamluk fleet of Egypt laid a siege to Rhodes, but the Knights aided by the Burgundian naval commander Geoffroy de Thoisy beat off the Muslim attack.

After the Fall of Constantinople in 1453 the Ottoman Empire began a rapid expansion and in 1480 Sultan Mehmet launched an invasion of Rhodes commanded by Mesic Pasha. The defenders repelled Turkish attacks from both landward and seaward sides and the invaders left the Island in defeat. The defeat halted a concurrent invasion of the Italian peninsula by Ottoman forces and prevented possible Muslim incursion and control of Western Europe.

After the Ottoman defeat in 1480 the Knights Grand Master, Fabrizio Del Carreto, oversaw the strengthening of the cities over the next few decades. By the time of his death in 1521 Rhodes possessed the strongest fortifications of any Christian Bastion in the World. The continued Naval attack launched from Rhodes on Muslim Merchants until 1522 the newly enthroned Sultan Suleiman the Magnificent led a second Siege of Rhodes (1522).

The vastly outnumbered Knights made a spirited defense of the city and inflicted heavy casualties upon the Ottoman besiegers. In December 1522 the Knights and Suleiman came to terms and the Knights were allowed to leave the city with all the wealth they could carry, in return there would be no retribution upon the inhabitants of the city and they would be allowed to continue to freely practice Christianity. On January 1st, 1523 the Knights departed from the island, leaving it to Ottoman control

Dit wil voorkom of die bates gebruik was om die volgehoue aanslae van die moslems af te weer, ek dink die RKK het ook hulle hand in die sak gesteek.

Groete


Pionier

Pionier
14th July 2008, 10:16
Die geskiedenis van die Messelaars is meer duidleik opgeteken vanaf die ontstaan van die meer moderne Scottish rite losie

Groete


Pionier

Pionier
14th July 2008, 11:27
Die fokus is juis op moderne Vrymesselary en wat dit vir ons inhou, kom ons beweeg aan na seker dié bekendste messelaar van die "moderne" era. Albert Pike


Albert Pike was born on December 29, 1809, in Boston, and was the oldest of six children born to Benjamin and Sarah Andrews Pike. He studied at Harvard, and later served as a Brigadier-General in the Confederate Army. After the Civil War, Pike was found guilty of treason and jailed, only to be pardoned by fellow Freemason President Andrew Johnson on April 22, 1866, who met with him the next day at the White House. On June 20, 1867, Scottish Rite officials conferred upon Johnson the 4th to 32nd Freemasonry degrees, and he later went to Boston to dedicate a Masonic Temple.

Pike was said to be a genius, able to read and write in 16 different languages, although I cannot find a record anywhere of what those languages were. In addition, he is widely accused of plagiarism, so take with a pinch of salt. At various stages of his life we was a poet, philosopher, frontiersman, soldier, humanitarian and philanthropist. A 33rd degree Mason, he was one of the founding fathers, and head of the Ancient Accepted Scottish Rite of Freemasonry, being the Grand Commander of North American Freemasonry from 1859 and retained that position until his death in 1891. In 1869, he was a top leader in the Knights of the Ku Klux Klan.

Pike word deur baie beskryf as die argitek van die eeeste, tweede en derde werld oorloë.


Very few outsiders know about the intimate plans of Albert Pike and the architects of the New World Order. In the 19th Century Albert Pike established a framework for bringing about the One World Order. Based on a vision revealed to him, Albert Pike wrote a blueprint of events that would play themselves out in the 20th century, with even more of these events yet to come. It is this blueprint which we believe unseen leaders are following today, knowingly or not, to engineer the planned Third and Final World War.

Pionier
14th July 2008, 11:59
Pike skryf die volgende aan Mazzini 'n lewenslange vriend en messelaar: http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Pike


In the year 1896 there appeared in Paris a curious publication called ‘Le Diable au XIXieme Siècle’. It was an attack upon Freemasonry, and came out in parts, illustrated with grotesque and revolting engravings. The name on the title-page is Dr Bataille, but it is stated in the British Museum Catalogue that the real authors were Gabriel Jogand-Pagès and Charles Hacks. The book, with evident knowledge and a show of authority, set out to trace the connection between Freemasonry and revolutions, but its sensationalism and the extremely doubtful character of some of the documents produced brought it into disrepute. It is now forgotten, and yet it contains a good deal that can be verified from other sources, and some things which seem to be verified by recent events. In particular there is a letter-or an alleged letter-said to have been written by Alfred Pike, the “Sovereign Pontiff of Universal Freemasonry” assisted by the Ten Ancients of the Grand Lodge of the Supreme Orient at Charleston, to “the very illustrious brother” Giuseppe Mazzini. This letter is dated (in Masonic style) August 15th, 1871, and sets forth an anti clerical policy which Mazzini is to follow in Italy. What is to our purpose occurs towards the end of the letter. The writer explains that owing to the working out of this policy the Pope may be driven at some future time out of Italy, and that established religion will then find it’s last refuge in Russia. And the letter proceeds:

“That is why, when the autocratic Empire of Russia will have become the citadel of Papal Christianity (adonaisme papiste), we shall unchain the revolutionary Nihilists and Atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm, which will demonstrate clearly to the nations, in all its horror, the effect of absolute unbelief, mother of savagery and of the most bloody disorder. Then, everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the mad minority of revolutionaries, will exterminate these destroyers of civillisation, and the multitude, disillusioned of Christianity, whose deist soul will up to that moment be without compass, thirsting for an ideal, but not knowing where to bestow their worship, will receive the True Light, by the universal manifestation of the pure Lucifarian doctrine, at last made public, a manifestation which will arise from the general movement of reaction following the destruction of Atheism and Christianity, both at the same time vanquished and exterminated.”

As ek so na die huidige wereld politiek kyk wil dit lyk of hulle, en veral die Amerikaners Pike se werk as hulle "bybel" gebruik.

Groete

Pionier

Pionier
14th July 2008, 12:10
Pike se boek 'morals and dogma' word vandag nog aan messelaars gegee met hul inlywing op die 32ste graad. Dit beslaan 871 bladsye van hoe hy dink die wereld populasie se alledaagse lewe, hul geesteslewe ingesluit beheer en gelei moet word. Volgens hom 'n nuwe "lewensboek/bybel"

Hier is 'n aanhaling uit 'morals en dogma',


``That which we must say to the
crowd is, we(masons) worship a God, but it is
the God one adores without
superstition.... The Masonic religion
should be, by all of us initiates of
the high degrees, maintained in the
purity of the Luciferian Doctrine. If
Lucifer were not God, would Adonay (the
God of the Christians) whose deeds
prove his cruelty, perfidy and hatred
of man, barbarism and repulsion to
science, would Adonay and his priests
calumniate him?
``Yes, Lucifer is God, and
unfortunately Adonay is also God. For
the eternal law is that there is no
light without shade, no beauty without
ugliness, no white without black, for
the absolute can only exist as two
Gods.... Thus, the doctrine of Satanism
is a heresy; and the true and pure
philosophical religion is the belief in
Lucifer, the equal of Adonay; but
Lucifer, God of Light and God of Good,
is struggling for humanity against
Adonay, the God of Darkness and Evil.''

Bespreking sal verwelkom word op bg aanhaling.

Groete


Pionier

Die Ou Man
14th July 2008, 20:58
Ek is nie 'n kenner van die Vrymesselaar beweging nie. Ek is opgevoed dat dit 'n volksvreemde organisasie is waar 'n Boer of Afrikaner nie tuishoort nie.

Dit gegewe, neem ek egter kennis dat van ons Voortrekker leiers, Boere Presidente en Boere Generaals, Vrymesselaars was.


President (Br) MW Pretorius
(1819 - 1901)

Marthinus Wessel Pretorius is as oudste seun van Andries Pretorius, Voortrekkerleier en held van die Slag van Bloedrivier, in 1819 in die Graaff Reinet distrik gebore. In 1838 vertrek hy saam met die familie en ander in sy vader se trek uit die Kaapkolonie. In 1848 vestig die familie hulle in die Magaliesburg distrik. Na sy vader se afsterwe in 1853 word hy aangestel as Kommandant-generaal en voorsitter van die Krygsraad, ZAR.

In 1857 word Marthinus Wessel Pretorius die eerste president van die Zuid-Afrikaanse Republiek en dien tot by sy bedanking in 1871. Met die bedanking van President JN Boshof van die Vrystaatse Republiek in 1859, word President MW Pretorius gevra deur veral Vrystaters in die noordelike gebiede om hom as hulle president verkiesbaar te stel. Hy word aan die einde van 1859 tot President van die Vrystaatse Republiek verkies, `n amp wat hy in 1863 bedank.

Op sy aandrang word twee plase aan die Apiesrivier aangekoop vir die vestiging van `n "Sentrale Hoofstad". So word Pretoria, wat na hom vernoem is, gestig.

Tydens sy ampstermyn as President van die Vrystaat word hy op 27 Junie 1862, as Vrymesselaar by Losie De Goede Hoop ingewy. Hy word ook in hierdie Losie tot Meestervrymesselaar verhef. Daarbenewens word President Pretorius `n ere- Meester gemaak.

As een van die petisionarisse vir die stigting van Losie Unie in Bloemfontein stuur sir Christoffel Brand, Adj Grootmeester, van die Nederlandse Konstitusie `n magtiging gedateer 31 Mei 1863, aan President Pretorius, om Losie Unie te vestig. Dit is onseker uit die beskikbare rekords of hy wel by die vestiging van Losie Unie Betrokke was, omdat hy as President van die Vrystaat bedank het.

Omdat sy handtekening op die Oktrooi wat deur die Grootooste van die Nederlande uitgereik is verskyn, en hy die Vrystaat dikwels besoek het, is dit moontlike dat hy wel die aanvanklike opdrag van sir Christoffel om die Losie te vestig, uitgevoer het. Losie MW Pretorius van Carletonville is na hierdie beroemde leier vernoem.

Geskryf deur SA Br Klasie Viljoen: Bronne geraadpleeg The Freemasons of SA Dr AA Cooper; History of Lodge De Goede Hoop: Research complied by Rt Bro B Klopper and presented at the Centenary Celebrations of Losie Unie 1963.
http://www.grandlodge.co.za/news5-10.html

Die Ou Man
14th July 2008, 21:04
Hier volg nog gegewens.


Geskiedenis van ons Losies
Losie De Vereeniging No 3

Losie De Vereeniging in Graaf-Reinet is die derde oudste Losie in die Masonieke geskiedenis van die Grootlosie van Suid-Afrika. Gestig in 1834 het Losie De Vereeniging `n roemryke geskiedenis.

Die bekende Voortrekkerleier, Piet Retief, was `n lid van hierdie Losie. President Thomas Francois Burgers, die latere President van Die Transvaalse Republiek, is 1874 as Vrymesselaar by Losie De Vereeniging ingewy.

Die eerste Voorsittende Meester was Agb Br JA Rouviere (1834 - 1835). Na hom was daar verskeie bekende gemeenskapsleiers in die stoel. Byvoorbeeld meer as 40 burgemeesters van Graaf-Reinet was lede van die Losie.

Die Losie se betrokkenheid by die gemeenskap is welbekend. In die 1860'tigs was daar geen hospitaal opdie drop nie, en die Vrymesselaars het na vore gekom, en saam met ander organisasies geld ingesamel. Die Midlandhospitaal met 12 beddens is in 1877 geopen met tradisionele Masonieke seremonie. Daarbenewens is oor die jare milde skenkings aan kerk, hospitaal, kinderwelsyn, en die restourasie van Reinethuis gedoen.

Vrymesselary op Graaf-Reinet het ook `n noue verbvintenis met kerklike instansies gehad. Dit staan aangeteken in die annale van die NG Kerk dat die Vrymesselaars van Graaf-Reinet `n belangrike aandeel gehad het in die fondsinsameling vir die bou van hierdie dorp se pragtige en historiese kerkgebou.

Dit is nie algemeen bekend nie dat Losie De Vereeniging heel waarskynlik die eerste was om die stigting van `n Suid-Afrikaanse Grootlosie te bepleit. Reeds in 1940 is `n brief aan die Provinsiale Grootlosie daarop gewys dat daar geen rede is waarom Vrymesselary in Suid-Afrika aan oorsese gesag onderhewig moet wees nie.

Daar is interessante en geskiedkundige voorwerpe in die Losie. Die kateder was die preekstoel van die ou Hollandse Kerk. Die pragtige stoele is gemaak deur Br V Stok en is met die Losie sr eeufeesviering geskenk. Die altaar is ook uniek met sy testamentiese vier horings op die hoeke. Dit saam met die kateders van die Opsieners dateer uit 1906. Die Bybel is geskenk deur Agb Vr CM Neser.

(geskryf deur SSV Br Klasie Viljoen met inligting geneem uit `n artikel uit die Augustus 1985 uit gawe van `n Brosjure van die Suidelike Afdeling)
http://www.grandlodge.co.za/news8-4.html