PDA

View Full Version : Judas het sy mes ingehad vir Jesusknipmes
30th September 2008, 20:47
29

Kyk mooi bo aan hierdie Webblad na die man in blou wat oorleun langs Maria Magdalena...


Joh 13:18 Ek spreek nie van julle almal nie--Ek weet wie Ek uitverkies het--maar dat die Skrif vervul kan word: Hy wat saam met My brood eet, het sy hakskeen teen My opgelig.
Joh 13:19 Van nou af s Ek dit aan julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat dit Ek is.
Joh 13:20 Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, wie iemand ontvang wat Ek stuur, ontvang My; en wie My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het.
Joh 13:21 Toe Jesus dit ges het, het Hy in sy gees ontsteld geword en getuig en ges: Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, een van julle sal My verraai.
Joh 13:22 En die dissipels het na mekaar begin kyk, in twyfel omtrent die een van wie Hy dit s.
Joh 13:23 En een van sy dissipels, hy vir wie Jesus liefgehad het, het aan tafel teen die bors van Jesus gel.
Joh 13:24 Simon Petrus knik toe vir hom dat hy moet vra wie dit kon wees van wie Hy spreek.
Joh 13:25 En hy val op die bors van Jesus en s vir Hom: Here, wie is dit?
Joh 13:26 Jesus antwoord: Dit is die een aan wie Ek die stukkie sal gee as Ek dit ingedoop het. En toe Hy die stukkie ingedoop het, gee Hy dit aan Judas Iskriot, die seun van Simon.
Joh 13:27 En nadat hy die stukkie geneem het, het die Satan in hom ingevaar. En Jesus s vir hom: Wat jy doen, doen dit haastig.
Joh 13:28 Maar waarom Hy dit vir hom ges het, het niemand van die wat aan tafel was, verstaan nie.
Joh 13:29 Want sommige het gedink, terwyl Judas die beurs gehad het, dat Jesus vir hom s: Koop wat ons nodig het vir die fees; of dat hy iets aan die armes moes gee.
Joh 13:30 Toe hy dan die stukkie geneem het, het hy dadelik uitgegaan. En dit was nag.


Leonardo Da Vinci het deur sy befaamde skildery Last Supper duidelik die bogaande waarskuwing dat die duiwel verantwoordelik was vir Jesus se moord deur die beheer van die Apostel Judas Die Iskariot, uitgebeeld. As mens jou mes in het vir iemand, dan steek jy dit mos agter die rug weg

Hy was voorwaar nie net n begaafde skilder nie, of hoe?

groetnis
knipmes