PDA

View Full Version : Wat kom na die Bybel?Die Ou Man
29th January 2009, 10:48
Die Joodse Tenakh (Ou Testament) handel uitsluitlik aangaande die wel en weë van die Semitiese voorvaders en volg ‘n spesifieke bloedlyn.

Die Boeke van die Tenakh bevat besonderehede van:


• Primitiewe, kultiese bloedrituele en ritueel verbranding van diere deur die Israeliete.

• Massa moord op vroue kinders en babas, geregverdig deur die Israeliete se geloof.

• Die bose praktyk van kinderofferande op groot skaal, geregverdig deur hul geloof.

• Bloedskande, waar volke ontstaan het deur hierdie gruwelike dade.

• En ‘n legio ander gevalle moord, onwelvoeglikheid, bedrog, ens.

Kortom, groot gedeeltes van die Ou Testament is nie geskik vir kinderopvoeding nie, vanweë die brutaliteit daarin vervat. Mens kan bloot wonder wat die ouderdomsperk op ‘n film sou wees wat hierdie grusaamhede in besonderhede sou vervat en of dit ooit toegelaat sou word.

Daar is ‘n staaljie in omloop onder die Jode, naamlik dat die mees tragiese dag in hul geskiedenis nie die “Holocaust” was nie, maar die vertaling van die Tenakh in Grieks waardeur al die skandes van hul voorvaders aan die wêreld ontbloot is.

Die Joodse Torah (Pentateug) bestaan uit ‘n sameflansing van ‘n verskeidenheid orale tradisies en verhale wat aanvanklik afsonderlik in omloop was. Die twee skeppingsverhale wat in die Torah opgeneem is het aanvanklik as twee afsonderlike verhale bestaan, naamlik die Priesterlike Dokument P (Gen. 1:1 tot 2:3) en die Jahwehis weergawe J (Gen. 2:4 tot 3:24). Hierdie verhale is met die opstel van die Torah geïntegreer. Dieselfde geld vir die vloedverhaal wat ook ‘n samestelling is van die twee P en J verhale wat aanvanklik afsonderlik in omloop was.

Die gevolg van hierdie sameflansing van verskillende verhale om as een te lees, is dat die Torah te veel teenstrydighede bevat.

Vir Christen fundamenteliste is dit nie van belang dat alles in die Torah waar moet wees, of dat daar geen teenstrydighede aanwesig moet wees nie. Die fundamentalis werk net met ‘n aantal verse wat sy spesifieke ideologie gedienstig moet wees. Daarom is dit vir die fundamentalis noodsaaklik dat die Bybel sy status as onfeilbare Woord van God behou. Verval daardie status, verval sy geliefde verse daarmee saam.

Vir die Kerk is dit van uiterste belang dat die Torah nie onder verdenking geplaas word nie. Tóg is die Kerk bewus van die talle teenstrydighede en daarom vind ons ‘n magdom skrywes en internet plasings wat die inhoud van die Bybel rasionaliseer sodat dit in ‘n moderne era steeds as relevant aanvaar word.

Volgens die Nuwe Testament het die Christus die Torah en die profete vervul. Daarom word daarna verwys as die Ou Testament en na die Chistus se boodkap as die Nuwe Testament. Die logiese gevolg daarvan is dat die Tenakh na die koms van die Christus nie meer relevant is nie en geen bydrae kan maak tot die saligheid van die mensdom nie .

Die bedoeling van die Tenakh was op geen stadium om as rigsnoer vir die mensdom te dien nie. Dit is slegs gegee as opdragte en rigsnoer vir die nageslag van Abraham met wie die verbond gesluit is.

Ten tye daarvan dat die boodskap van die Christus aan die onbesnedenes (Volkere van Europa wat op die Heide gewoon het – Heidene) gebring is, is die Tenakh reeds gereduseer as ‘n ou Testament. Streng gesproke hoort die Tenakh nie op Europese grond nie, want dit is nie vir hulle geskryf of bedoel nie, maar slegs vir die Semiete.

Die Tenakh is nie vrywillig deur die mense van die Heide aanvaar nie. Dit is deur geweld, massamoord en brandstapels op hulle afgedwing en sal mettertyd verwerp word. Die apatiese houding van Europeërs teenoor die Kerk is ‘n sprekende voorbeeld hiervan. Jong Europeërs gryp terug na hul heidense wortels (pagan gelowe) en verwerp die Judaïsme soos wat dit Tenakh dit verkondig word.

Die Tenakh sal nie nog ‘n eeu deur die volkere buite die Jodedom en Islam aanvaar word nie.

Ek voorsien ‘n tyd in die nabye toekoms dat die Christendom slegs sal oorleef indien hy afstand doen van die Joodse Tenakh (Ou Testament) en uitsluitlik konsentreer op die Nuwe Testament en nuwe waarhede wat intussen bekend geword het.

Liefde groete.

Die Ou Man

Ou Sanna
30th January 2009, 18:48
Vir 'n rukkie lees ek hier op die forum en vind dit baie insiggewend. Natuurlik het ek nou 'n paar vrae wat ek graag wil vra:

1. As YHWH sy erfdeel van GOD ontvang het, wat het die ander seuns van GOD ontvang as erfdeel?
2. Wat het geword van die seuns van GOD wat reuse voortgebring het - is hulle ook vernietig in die sondvloed soos mense, of was hulle onsterflike "mense manier"? ek weet dat iewers in die Bybel het ek raakgelees dat GOD hulle laat sterwe soos die mens?
3. Waar is YHWH op hede; nog steeds in Sy magsposisie as God van Israel? Indien ja, watter invloed het Hy op ons, ons is tog net gehoorsaam aan GOD ALMAGTIG?
4. Is Wysheid vroulik?
5. Is Wysheid die Heilige Gees?
6. Hoe is die skeppingsorde van die seuns van GOD teenoor die Engele?
7. As die tetragrammaton in die ou geskrifte ingeskryf is, beteken dit dan dat ABBA eintlik die ware Heilige Naam van die Onbekende GOD van die Grieke/Heidene wat in die ou geskrifte vervang is?
8. Ek sien dat ABBA sleg 3 keer in die hele Bybel voorkom.
9. Is die "Wet van Moses" deur GOD Almagtig aan Israel gegee - en dus ook aan die res van die mensdom?
10. Of is die gebooie deur YHWH gegee aan Israel en slegs vir Israel?
11. As die Ou Testament dan eintlik nie in Europa van toepassing moes gewees het nie (dit is daar afgedwing) - watter wette het dan gegeld as riglyne vir hulle (die afstammeling van Jafet?
Ek weet dit is 'n mondvol en maar baie deurmekaar - ek het dit neergeskryf soos dit in my kop opgekom het na aanleiding van "Die ou man" se skrywes.

Help asseblief met antwoorde
Groete

Die Ou Man
1st February 2009, 00:19
Vir 'n rukkie lees ek hier op die forum en vind dit baie insiggewend. Natuurlik het ek nou 'n paar vrae wat ek graag wil vra:

1. As YHWH sy erfdeel van GOD ontvang het, wat het die ander seuns van GOD ontvang as erfdeel?

JHWH se afgemete deel was Israel, uit 'n verdeling van die volke. (Deut 32:8:9)

Die ander Seuns het ook volke ontvang.


2. Wat het geword van die seuns van GOD wat reuse voortgebring het - is hulle ook vernietig in die sondvloed soos mense, of was hulle onsterflike "mense manier"? ek weet dat iewers in die Bybel het ek raakgelees dat GOD hulle laat sterwe soos die mens?

Die reuse is vernietig, maar die waarskuwing aan die Seuns van God dat hulle soos sterflinge sal sterf indien hulle hul plig aangaande hul erfdeel versuim, is beskryf in Psalm 82.


3. Waar is YHWH op hede; nog steeds in Sy magsposisie as God van Israel? Indien ja, watter invloed het Hy op ons, ons is tog net gehoorsaam aan GOD ALMAGTIG?

JHWH is steeds die HEER van die Semitiese volke. As Nordiese/Germaanse afstammeling staan ek nie onder sy gesag nie.


4. Is Wysheid vroulik?

Wysheid is vroulik. God die Moeder.


5. Is Wysheid die Heilige Gees?

Die Heilige Gees is die Moeder van alles wat lewe, die oudste Dogter van God en vrou van die oudste Seun van God.


6. Hoe is die skeppingsorde van die seuns van GOD teenoor die Engele?

Die Seuns van God kom direk na die Vader, Moeder en Seun. Adam is die oudste Seun.


7. As die tetragrammaton in die ou geskrifte ingeskryf is, beteken dit dan dat ABBA eintlik die ware Heilige Naam van die Onbekende GOD van die Grieke/Heidene wat in die ou geskrifte vervang is?

Die Tetragrammaton (JHWH) is slegs die God van Israel/Sem. Elohim (God) is die God van Jafet. (Die Europese volke). Abba is die oudste Seun van God en Vader van die Christus.


8. Ek sien dat ABBA sleg 3 keer in die hele Bybel voorkom.


9. Is die "Wet van Moses" deur GOD Almagtig aan Israel gegee - en dus ook aan die res van die mensdom?

10. Of is die gebooie deur YHWH gegee aan Israel en slegs vir Israel?

Die Wet van Moses is gekoppel aan die verbond tussen JHWH en Israel met die besnydenis as teken. Dit het geen betrekking op die res van die mensdom nie, maar besvestig die feit dat Israel die eersgeborene (erfdeel) van JHWH is.


11. As die Ou Testament dan eintlik nie in Europa van toepassing moes gewees het nie (dit is daar afgedwing) - watter wette het dan gegeld as riglyne vir hulle (die afstammeling van Jafet?

Die Ewige Verbond wat God (Elohim) met Noag gesluit het. ( Genesis 6:18. 9:1 tot 17)


Ek weet dit is 'n mondvol en maar baie deurmekaar - ek het dit neergeskryf soos dit in my kop opgekom het na aanleiding van "Die ou man" se skrywes.

Help asseblief met antwoorde
Groete

Ou Sanna.

Laat weet gerus waar jy nie saamstem nie, dan kan ons daaroor gesels. Ek is hoegenaamd nie instaat daartoe om 'n ewige waarheid te formuleer nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Ou Sanna
1st February 2009, 15:27
Die Wet van Moses is gekoppel aan die verbond tussen JHWH en Israel met die besnydenis as teken. Dit het geen betrekking op die res van die mensdom nie, maar besvestig die feit dat Israel die eersgeborene (erfdeel) van JHWH is.

Die Ewige Verbond wat God (Elohim) met Noag gesluit het. ( Genesis 6:18. 9:1 tot 17)

Ou Sanna.

Laat weet gerus waar jy nie saamstem nie, dan kan ons daaroor gesels. Ek is hoegenaamd nie instaat daartoe om 'n ewige waarheid te formuleer nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Dankie vir die terugvoer.

Lyk vir my of ons oor die meeste saamstem. Ek verstaan nog net nie heeltemal wat die Ou Testament werklik op ons van toepassing het nie, behalwe vir die profete. Die boeke van die ou testament gaan oor die wel en wee van die Israeliete. Lewe ons onder daardie wette al dan nie, want nêrens is daar dan 'n stel ander wette en gebooie nie. Ons almal het morele waardes en standaarde as mense; maar het ons dit ontwikkel a.g.v. die gebooie of is dit inherente deel van alle mens wees.

Iets belangrik soos die Sabbat; ons weet GOD het gerus op die sewende dag, maar waar sê dit dat elke mens dit op aarde moet onderhou, behalwe in die gebooie en latere verwysings daarna in die Bybel.
Veral die Sabbat is vir my 'n groot saak omdat baie aanduidings dit so interpreteer dat die Sabbat onderhouing op die sewende dag (vir party die Saterdag as die ware Sabbat) in die "eindtyd" die vernaamste onderskeid gaan wees en selfs die merk van die dier gaan wees om Sondag te onderhou as die Sabbat en nie soos wat die Rooms Katolieke kerk bepaal het dat Sabbat op die eerste dag van die week sal wees nie?

Isaiah 1 (New International Version)

Isaiah 1


13 Stop bringing meaningless offerings!
Your incense is detestable to me.
New Moons, Sabbaths and convocations—
I cannot bear your evil assemblies.

Isaiah 1 (King James Version)

Isaiah 1

13Bring no more vain oblations; incense is an abomination unto me; the new moons and sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with; it is iniquity, even the solemn meeting.

Iniquity = Wickedness+=Evil=Sin=Vice=Injustice=Crime (soos wat die woordeboek op die rekenaar dit gee)

Isaiah 1 (New International Reader's Version)

Isaiah 1

13 Stop bringing offerings that do not mean anything to me!
I hate your incense.
I can't stand your evil gatherings.
I can't stand the way you celebrate your New Moon Feasts,
Sabbath days and special services.
14 I hate your New Moon Feasts
and your other appointed feasts.
They have become a heavy load to me.
I am tired of carrying it.

Hierbo 'n hele paar vertalings se woorde - Lyk nie vir my of die Sabbat dag onderhou moet word nie - of is ek van die pad af?

Ek kan nie sien dat die wette/gebooie so aan Noag gegee is deur GOD nie, anders sou die Bybel pertinent so onderskei het?
As die sondvloed dan juis gebeur het om alles weer "nuut" te maak; hoekom het GOD dan nie die wette/gebooie van die "nuwe begin" af vir die mense gegee nie? Moes die mens dan nou weereens die teendeel bewys?

Dit lyk vir my of die wette/gebooie eers "op die toneel" verskyn het toe YHWH "op die toneel" verskyn het. Eers in Det. 32?

Moet asseblief nie die geskryf soos dit hierbo sien as lasterlik of iets dergliks nie - dit is maar net die maklikste manier vir my gedagtes weer te gee.

Groete aan almal

Die Ou Man
1st February 2009, 16:05
Ou Sanna.

My persoonlike siening is dat die Boer slegs 16 Desember as Sabat moet onderhou. Dit was ons ooreenkoms met God.

Die ander is, wat my aanbetref rusdae.

Liefde groee.

Die Ou Man

Ou Sanna
2nd February 2009, 12:38
Ou Sanna.

My persoonlike siening is dat die Boer slegs 16 Desember as Sabat moet onderhou. Dit was ons ooreenkoms met God.

Die ander is, wat my aanbetref rusdae.

Liefde groee.

Die Ou Man

Die Ou Man

Ek gaan 'n nuwe draad begin onder Sabbat sodat ons agter die kap van die byl kan kom - indien ons kan.
Wat van die gelofte wat gemaak is by Perdekraal?
Ek sal dit gaan soek en kan ons daarna kyk.

Groete

Die Ou Man
2nd February 2009, 13:49
Die Ou Man

Wat van die gelofte wat gemaak is by Perdekraal?
Ek sal dit gaan soek en kan ons daarna kyk.

Groete

Ou Sanna.

Wat gelofte aanbetref, sal ons by die begin moet begin. Dit is hier (http://www.wendag.com/forum/showthread.php?t=92).

Liefde groete.

Die Ou Man

Ou Sanna
2nd February 2009, 15:53
Ou Sanna.

Wat gelofte aanbetref, sal ons by die begin moet begin. Dit is hier (http://www.wendag.com/forum/showthread.php?t=92).

Liefde groete.

Die Ou Man

Dankie
Ek het soontoe gegaan en sommer ook die ander verbonde tot my kennis daar geplaas.
Dit lyk asof dit ook dan vervat word onder die beskrywing in die woordeboek.

Groete

Ou Sanna
2nd February 2009, 16:00
Ou Sanna.

My persoonlike siening is dat die Boer slegs 16 Desember as Sabat moet onderhou. Dit was ons ooreenkoms met God.

Die ander is, wat my aanbetref rusdae.

Liefde groee.

Die Ou Man

Die Ou Man

Ek is nie so seker oor die "gelofte" van Van Riebeeck nie, aangesien dit uit 'n bietjie navorsing lyk of ons stamboom eers hier in die vroeg 1800 in Suid-Afrika begin het, nadat 'n paar jong manne van Ierland hiernatoe gekom het.
Hier het hulle dan vrou gekry en getrou en die stamboom begin. Ek dink ook nie regtig ons is "gebonde" onder daardie onderneming en danksegging nie.
Vir my begin ons bestaan basies eintlik die dag toe ons fisiese voorsate voet aan wal gesit het, getrou en kinders verwek is uit die huwelike.

Groete

knipmes
9th February 2009, 21:07
Ou Sanna.

My persoonlike siening is dat die Boer slegs 16 Desember as Sabat moet onderhou. Dit was ons ooreenkoms met God.

Die ander is, wat my aanbetref rusdae.

Liefde groee.

Die Ou Man


Naand Almal,

Hier gaan ek met DOM in geheel akkoord!

groetnis
knipmes

Die Ou Man
21st June 2009, 17:51
Die geskiedenis van die Christendom wys onteenseglik daarop dat ons Europese voorsate nog nooit die wet van Moses, insluitende die Sabbat en besnydenis hul eie gemaak het nie.

Alhoewel dominees die Tien Gebooie met reëlmaat in die kerk voorlees. Is dit asof ons mense dit nog nooit ernstig opgeneem het nie.

Dieselfde geld vir die Hebreeuse Sabbat.

Die vraag is of die wet van Moses, insluitende die Sabbat bedoel was om vir die mensdom te geld, of slegs bedoel was vir die Israeliete.

Die antwoord op hierdie vraag is setel in die antwoord op die volgende vraag.

Het die wet van Moses, insluitende die Sabbat ook gegeld vir die Fillisteine, Amalekiete, Egiptenare, Babiloniërs, Kananiete, Kusiete, ens?

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
21st June 2009, 20:33
In die tyd van die Nuwe Testament was daar heelwat verwarring onder die gelowiges aangaande die status van die wette van Moses. Die Bybel getuig van groot woordewisseling en stryery in hierdie verband.

Die rede vir die verwarring, was omdat die evangelie nou vir die eerste keer aan heidene gebring is. ‘n Heiden was enige iemand wat in daardie stadium nie ‘n Israeliet/Jood was nie (Grieke en ander Europeërs).

Die groot vraag was: “Is bekeerlinge uit die heidene verplig om die wette van Moses na te kom en hulle te laat besny as teken van die Verbond?”


1. Daar het mense van Judea af gekom en die gelowiges wysgemaak: "As julle nie die gebruik van Moses nakom deur julle te laat besny nie, kan julle nie gered word nie."

2 Toe Paulus en Barnabas hulle daarteen verset en in 'n heftige meningsverskil met hulle betrokke geraak het, is daar besluit dat hulle twee en nog 'n paar ander van die gemeente na die apostels en ouderlinge in Jerusalem moet gaan in verband met hierdie vraagstuk.

So gesê, so gedaan. Die saak sou in Jerusalem uitgeklaar word.
By hul aankoms in Jerusalem is volledig verslag gedoen aangaande al die bekeerlinge onder die heidene. Die wette van Moses kom toe weer ter sprake.


5 Maar sommige gelowiges uit die party van die Fariseërs het opgestaan en gesê: Dit is noodsaaklik dat hulle besny word en bevel ontvang om die wet van Moses te onderhou.

6 En die apostels en die ouderlinge het vergader om hierdie saak te ondersoek.

En weer lei hierdie vraagstuk tot ‘n stryery.


7 En toe daar 'n groot woordewisseling plaasvind, het Petrus opgestaan en vir hulle gesê:

Let nou mooi op Petrus se woorde.


Broeders, julle weet dat God lank gelede onder ons verkies het dat die heidene deur my mond die woord van die evangelie sal hoor en gelowig word.

8 En God wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee deur aan hulle die Heilige Gees te skenk net soos aan ons.

9 En Hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien Hy hulle harte gereinig het deur die geloof.

10 Nou dan, waarom versoek julle God deur op die nek van die dissipels 'n juk te lê wat ons vaders en ook ons nie in staat was om te dra nie?

Die “juk” waarvan Petrus praat, is die wette en besnydenis van die Ou Testament. Petrus vervolg.


11 Maar ons glo dat ons deur die genade van die Here Jesus Christus gered word op dieselfde manier as hulle ook.

12 En die hele menigte het geswyg en na Bárnabas en Paulus geluister, terwyl hulle van al die tekens en wonders vertel wat God deur hulle onder die heidene gedoen het.

Na afloop van die vergadering besluit die Apostels, ouderlinge en gemeente om ‘n brief aan die bekeerde heidene in Antiochíë te stuur, waarin die besnydenis en onderhouding van die wette van Moses as vereiste vir redding, (vers 1) ter syde gestel word.


22 Toe het die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit om manne uit hulle te kies en na Antiochíë te stuur saam met Paulus en Bárnabas, naamlik Judas, met die bynaam van Bársabas, en Silas, manne wat voorgangers onder die broeders was.

23 En hulle het deur hul bemiddeling dít geskrywe:

Hier volg die inhoud van die brief:Die apostels en die ouderlinge en die broeders aan die broeders uit die heidene in Antiochíë en Sírië en Cilícië: Groete!

Aangesien ons gehoor het dat sommige wat van ons uitgegaan het, aan wie ons geen opdrag gegee het nie, julle met woorde ontstel en julle gemoedere verontrus deur te sê dat julle besny moet word en die wet moet onderhou, het ons eenparig besluit om manne te kies en na julle te stuur saam met ons geliefde Bárnabas en Paulus. Manne wat hulle lewe oorgegee het vir die Naam van onse Here Jesus Christus.

Ons het dan Judas en Silas afgevaardig om ook mondeling dieselfde berig te bring.

Want die Heilige Gees en ons het besluit om verder geen las op julle te lê nie as hierdie noodsaaklike dinge:

dat julle jul onthou van afgodsoffers en van bloed en van wat verwurg is en van hoerery. As julle jul hiervan onthou, sal julle goed doen.

Vaarwel!

Handeling 15:23-29

Bekeerlinge uit die Heidene (Grieke, Duitsers, Nederlanders, Engelse, ens/Jafet se nageslag) hoef nie die wette van Moses of die besnydenis toe te pas nie. Ons is per brief daaromtrent verwittig.

Wat die Israeliete/Jode aanbetref. Hulle sal dit vir hulle selwers moet uitklaar.

Liefde groete.

Die Ou Man

Luther
21st June 2009, 20:39
Die geskiedenis van die Christendom wys onteenseglik daarop dat ons Europese voorsate nog nooit die wet van Moses, insluitende die Sabbat en besnydenis hul eie gemaak het nie.

Alhoewel dominees die Tien Gebooie met reëlmaat in die kerk voorlees. Is dit asof ons mense dit nog nooit ernstig opgeneem het nie.

Dieselfde geld vir die Hebreeuse Sabbat.

Die vraag is of die wet van Moses, insluitende die Sabbat bedoel was om vir die mensdom te geld, of slegs bedoel was vir die Israeliete.

Die antwoord op hierdie vraag is setel in die antwoord op die volgende vraag.

Het die wet van Moses, insluitende die Sabbat ook gegeld vir die Fillisteine, Amalekiete, Egiptenare, Babiloniërs, Kananiete, Kusiete, ens?

Liefde groete.

Die Ou Man
Het die wet van Moses, insluitende die Sabbat ook gegeld vir die Fillisteine, Amalekiete, Egiptenare, Babiloniërs, Kananiete, Kusiete, ens?

Is dit 'n vraag of 'n snitsede?, ek het bewyse dat vroee egiptenare wel witmense was, vandaar hulle denke mtt die bou van die primide, Mars ens


Help my verder, ek is maar dom..........

Die Ou Man
21st June 2009, 20:43
Al die verwarring rondom die geldigheid van die wette van Moses en die besnydenis ten opsigte van nie-Jode is toe finaal uitgeklaar.

Die belangrike brief is afgelewer en die Christene van Antiochíë was omtrént verlig en bly dat hulle nie onder die wette van die Joodse voorvaders staan nie.


30 So is hulle dan weggestuur en het in Antiochíë gekom, en hulle het die menigte bymekaargeroep en die brief afgelewer.

31 En toe hulle dit gelees het, was hulle bly oor die bemoediging.

32 En Judas en Silas, wat self ook profete was, het die broeders met baie woorde bemoedig en versterk.

33 En nadat hulle 'n tyd daar deurgebring het, het die broeders hulle met vrede na die apostels laat gaan.

En van daardie dag af geld die Sabbat en besnydenis nie vir ons mense wat uit die heidense nasies afstam nie en kan ons rustig voortgaan om op Sondag te rus.

Dank die Vader daarvoor, dat Hy nie daardie juk van die Ou Testament op ons skouers geplaas het nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Luther
21st June 2009, 21:05
Al die verwarring rondom die geldigheid van die wette van Moses en die besnydenis ten opsigte van nie-Jode is toe finaal uitgeklaar.

Die belangrike brief is afgelewer en die Christene van Antiochíë was omtrént verlig en bly dat hulle nie onder die wette van die Joodse voorvaders staan nie.


30 So is hulle dan weggestuur en het in Antiochíë gekom, en hulle het die menigte bymekaargeroep en die brief afgelewer.

31 En toe hulle dit gelees het, was hulle bly oor die bemoediging.

32 En Judas en Silas, wat self ook profete was, het die broeders met baie woorde bemoedig en versterk.

33 En nadat hulle 'n tyd daar deurgebring het, het die broeders hulle met vrede na die apostels laat gaan.

En van daardie dag af geld die Sabbat en besnydenis nie vir ons mense wat uit die heidense nasies afstam nie en kan ons rustig voortgaan om op Sondag te rus.

Dank die Vader daarvoor, dat Hy nie daardie juk van die Ou Testament op ons skouers geplaas het nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Dank die Vader daarvoor, dat Hy nie daardie juk van die Ou Testament op ons skouers geplaas het nie.


Ek dink nie dat ek deel van daai wette sal kan onderhou het nie

Skepper Vader dankie U het my daarvan verlos

Ek is nie meer vasgevang in joodse wette nie

Ek besef is 'n witmens, nie ;n joodse kultus aanhanger nie

Luther
21st June 2009, 21:38
Al die verwarring rondom die geldigheid van die wette van Moses en die besnydenis ten opsigte van nie-Jode is toe finaal uitgeklaar.

Die belangrike brief is afgelewer en die Christene van Antiochíë was omtrént verlig en bly dat hulle nie onder die wette van die Joodse voorvaders staan nie.


30 So is hulle dan weggestuur en het in Antiochíë gekom, en hulle het die menigte bymekaargeroep en die brief afgelewer.

31 En toe hulle dit gelees het, was hulle bly oor die bemoediging.

32 En Judas en Silas, wat self ook profete was, het die broeders met baie woorde bemoedig en versterk.

33 En nadat hulle 'n tyd daar deurgebring het, het die broeders hulle met vrede na die apostels laat gaan.

En van daardie dag af geld die Sabbat en besnydenis nie vir ons mense wat uit die heidense nasies afstam nie en kan ons rustig voortgaan om op Sondag te rus.

Dank die Vader daarvoor, dat Hy nie daardie juk van die Ou Testament op ons skouers geplaas het nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Ek wil dit net aanhaal as 'n ex israeliet, die pos wat jy op www.boerevryheid.co.za gepos het met die draad.

Ogies moet oopgaan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Die Ou Man
18th August 2009, 20:06
http://www.wendag.com/forum/picture.php?albumid=36&pictureid=190Die vroegste kanon (http://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Marcion) (Nuwe Testamentiese Bybel) is teen ongeveer 145 nC deur Markion van Sinope (http://en.wikipedia.org/wiki/Marcion_of_Sinope) saamgestel. Sien foto hiernaas.

Hierdie "Bybel" het nie die Ou Testament ingesluit nie. Die rede daarvoor is dat 'n baie groot groep Christene geglo het dat Jesus deur die Vader gestuur is om die Jode te verlos van die Wette van die Ou Testament.

Verder, dat Jesus gestuur is om die Jode te verlos van hul stam-God Jahweh, wat hierdie Wette (die juk waarna die apostels verwys) verorden het.

Verder, dat Jahweh en die Vader van Jesus nie dieselfde Wese is nie, en dat die Vader se Evangelie van liefde en vergifnis (Jesus se boodskap) in skrille kontras staan teenoor Jahweh se Evangelie van Wet en straf (Ou Testament). Markion (http://en.wikipedia.org/wiki/Marcionism) het sy argumente (in hierdie verband) verwoord in die Antitese (http://www.wendag.com/marcion/Marcion.html).

Hierdie beskouing is ook gehandhaaf deur die vroeë Christene wat bekend gestaan het as die Gnostici.

Die Nuwe Testament (http://en.wikipedia.org/wiki/Development_of_the_New_Testament_canon#Marcion_of_ Sinope), soos ons dit vandag het as aanhangsel tot die Ou Testament, is eers ongeveer drie eeue later finaal bevestig.

Lees gerus verder hier (http://www.wendag.com/marcion/Marcion.html) en luister na die klank opname: "Marcionites and the Unknown God".

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
11th March 2011, 20:26
Jahweh is die "god" van die Ou Testament.

Sy "woord" is vervat in die Bybel en hy gee voor om die Skepper te wees.

Met die lees van die twee skeppingsverhale in die Bybel is dit reeds duidelik dat Jahweh self nie 'n benul had van hoe die uitspansel geskep is nie.

Sy aanspraak op skepperskap is dus vals.

Die Bybel maak valse aansprake.