PDA

View Full Version : Hoe sluit die Witboek by die Bybel aan?Antje De waal
7th August 2007, 14:13
Volgens julle het God vir adam of Ev-am velle van vel aangetrek ?

hoe verduidelik julle dan die vers ?

:arrow: A) Gen 2:7]:

"The LORD God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being "

"of life" = "caiyah" Strongs # 2416, alive, a living thing, creature, and from Strongs # 2421, to live, life, quicken, and from Strongs # 7307, "ruach", wind; by resemblance, breath, figuratively, life) Note that the Hebrew word here is used in the masculine sense, and is thus plural, i.e. the "breath of LIVES", the same breath common to every living creature.

So God breathed into the nostrils of man the breath of lives, (not life but lives - plural), i.e., giving man soul life for his contact with other people, ("man consciousness contact"); and giving man spirit life for "God consciousness contact".

Die Ou Man
7th August 2007, 14:22
Volgens julle het God vir adam of Ev-am velle van vel aangetrek ?Welkom, Antje De Waal.

Volgens jou ook, nie waar nie?


Genesis 3:21

21 En die HERE God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek.

Liefde groete.

Die Ou Man

Antje De waal
7th August 2007, 14:28
Dankie Die Ou Man, nee vollgens my het God die mens uit grond gemaak en dan na die sonde val vir hulle rokke aangetrek gemaak van dier vel.

Die Ou Man
7th August 2007, 14:50
Nee, Antje De Waal.

Daar is twee skeppingsverhale Genesis 1 met die God van Hemel en Aarde (Elohim) en

Genesis 2:4 met die god van Aarde en Hemel (Jahweh). Let op dat Jahweh se "skepping" agterstevoorom is en bots in volgorde met die skepping van die Elohim in Genesis 1.

Jy kan nie die twee verhale saamflans nie. Dit is juis wat die Joodse skrywers gedoen het.

Jahweh s self dat hy sy naam die eerste keer in die brandende bos bekend gemaak het. Daarom is die naam Jahweh deur bedrog terugwerkend ingevoeg. Die naam, Jahweh hoort nie in enige vers voor Moses en die bos nie.

Die bostaande gedeelte wat jy hier plaas negeer die ooglopende verskille tussen die twee verhale en poog om dit weg te rassionaliseer deur die Jaloerse wese te sinkritiseer met die Skepper van Hemel en Aarde.

Jahweh se skrywers kerm tot vervelens toe dat hy een god is, 'n Enige HERE is. Maar die Elohim verwys uitdruklik in Genesis 1 na hulself as "Ons". Volgens jou uitgangspunt lieg Jahweh dus, of sy skrywers lieg, of die Elohim lieg. Dit is die Hebreeuse skrywers wat bedrog gepleeg het. Die Bybel bevat leuens en bedrog ook.

Ek het alles vir jou gerief hier verduidelik. God van Hemel en Aarde (http://www.wendag.com/forum/showthread.php?t=18)

Liefde groete.

Die Ou Man

Antje De waal
7th August 2007, 15:03
Die ou Man

Soos wat ek hier lees ken jy die bybel baie breedvoerig, wie gee aan jou die antwoorde wat jy soek met vra oor die hele bybel ens

ek bodoel nou soos byvoorbeeld die hele skeppings storie wie het aan jou uitgewys dat daar van twee gode fo God'te gepraat word?

volgens my is dit die slefde God helem en aarde, aarde en hemel die selfde ding, as jy my de waal antje noem of antje de waal ek is nog steeds net ekke nie omgeswaai nie.

Ek bedoel die eerste 5 boeke is geskryf duer moses nie waar nie so is dit moontlik dat hy in sy menslike eie ekke n vout begaan het en net gese het hemel en aarde in plaas van aarde en hemel? of anders om?

Die Ou Man
7th August 2007, 15:10
Die ou Man

Ek bedoel die eerste 5 boeke is geskryf duer moses nie waar nie so is dit moontlik dat hy in sy menslike eie ekke n vout begaan het en net gese het hemel en aarde in plaas van aarde en hemel? of anders om?

Nee Antje.

Alle kenners is dit eens dat daar nie net wesenlike teenstrydihede tussen die twee verskillende skeppingsverhale is nie. Maar die skryfstyl dui ook onteenseglik daarop dat dit deur verskillende skrywers geskryf is.

Die kerk is terde van hierdie verskille en onkonsekwenthede bewus maar maak dit af as onnoemenswaardig. Die sleutel van ons nuwe godsdiens, waarvan Siener praat, is gesetel daarin dat ons hierdie ooglopenede onkonsekwenthede en bedrog raaksien en terug keer na die God van Genesis 1, die Elohim wat ons na hulle beeld geskape het, nie uit grond nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Antje De waal
7th August 2007, 15:13
Die ou Man

Ek bedoel die eerste 5 boeke is geskryf duer moses nie waar nie so is dit moontlik dat hy in sy menslike eie ekke n vout begaan het en net gese het hemel en aarde in plaas van aarde en hemel? of anders om?

Nee Antje.

Alle kenners is dit eens dat daar nie net wesenlike teenstrydihede tussen die twee verskillende skeppingsverhale is nie. Maar die skryfstyl dui ook onteenseglik daarop dat dit deur verskillende skrywers geskryf is.

Die kerk is terde van hierdie verskille en onkonsekwenthede bewus maar maak dit af as onnoemenswaardig. Die sleutel van ons nuwe godsdiens, waarvan Siener praat, is gesetel daarin dat ons hierdie ooglopenede onkonsekwenthede en bedrog raaksien en terug keer na die God van Genesis 1, die Elohim wat ons na hulle beeld geskape het, nie uit grond nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Maar iw dui hierdie god aan jou ek bedoel hoe het j dit raak gesien waar het jy dit raak gesien? net eendag duer die bybel gelees en gesien daar is hier en daar iets verkeerd?

Die Ou Man
7th August 2007, 15:26
Die ou Man

Soos wat ek hier lees ken jy die bybel baie breedvoerig, wie gee aan jou die antwoorde wat jy soek met vra oor die hele bybel ens

ek bodoel nou soos byvoorbeeld die hele skeppings storie wie het aan jou uitgewys dat daar van twee gode fo God'te gepraat word?


My Goddelike Ouers, die Elohim van Genesis 1:1 het dit duidelik aan my uitgewys. Die God wat ons na hulle beeld en gelykenis geskape het. Man en vrou het hulle ons geskape.

Siener, Brandt en G A Watermeyer het beslis ook wenke gegee.

Lees nou Genesis 1:1 tot Genesis 2:3 (Daar begin die invoeging). Spring dan na Genesis 5:1 en lees verder. Kan jy sien dat jy nou weer terug is by die Elohim. In Genesis 6 is ons weer terug by HERE/Jahweh.

Ek gaan nog die sameflansing van die twee vloedverhale ook verduidelik. Daarom sal jy vind dat daar ook onkonsekwenthede en teenstrydighede is.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
7th August 2007, 15:52
Antje.

Volgens die HERE/Jahwe skeppings verhaal gaan Adam sekerlik sterf as hy van die vrug eet.

Genesis 2


17 maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe

Eva was nie teenwoordig nie. Want volgens die HERE/Jahweh verhaal is sy mos agterna gemaak.

Die slang s vir hulle dat die HERE/Jahweh lieg. Hulle sal nie sterf nie.

Genesis 3


4 Toe s die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie;

Toe eet hulle.


6 Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die o, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geet.

Nou moet hulle sekerlik sterwe, of hoe?

Maar in die Elohim verhaal lees ons die volgende.


4 En die dae van Adam, n die geboorte van Set, was agthonderd jaar. En hy het seuns en dogters gehad.

5 So was dan al die dae van Adam wat hy geleef het, negehonderd-en-dertig jaar, en hy het gesterwe.
Goed, uiteindelik het Adam gesterf, al is dit amper 'n duisend jaar later. Kan 'n mens dus s dat die HERE/Jahweh gelieg het?

Ons het hier met verbloemde sinkritisme te make.

Liefde groete.

Die Ou Man

Antje De waal
8th August 2007, 09:59
Die ou Man

Soos wat ek hier lees ken jy die bybel baie breedvoerig, wie gee aan jou die antwoorde wat jy soek met vra oor die hele bybel ens

ek bodoel nou soos byvoorbeeld die hele skeppings storie wie het aan jou uitgewys dat daar van twee gode fo God'te gepraat word?


My Goddelike Ouers, die Elohim van Genesis 1:1 het dit duidelik aan my uitgewys. Die God wat ons na hulle beeld en gelykenis geskape het. Man en vrou het hulle ons geskape.

Siener, Brandt en G A Watermeyer het beslis ook wenke gegee.

Lees nou Genesis 1:1 tot Genesis 2:3 (Daar begin die invoeging). Spring dan na Genesis 5:1 en lees verder. Kan jy sien dat jy nou weer terug is by die Elohim. In Genesis 6 is ons weer terug by HERE/Jahweh.

Ek gaan nog die sameflansing van die twee vloedverhale ook verduidelik. Daarom sal jy vind dat daar ook onkonsekwenthede en teenstrydighede is.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man daar is verskillende soorte van sterf sou u saam stem?

Daar is n geestlike dood - diewat ons lewe tot ons Jesus as on salig maker aan neem

Dan is daar Emosional death - die wat dood is in hulle emosies

Dan is daar die fiesiese dood nie waar nie - liggaam wat tot stof vergaan.

Die Ou Man
8th August 2007, 12:28
So ons sien hier dat satan ons van God vervreem het dat toe eva van daai appel of van daai boom eet was sy onmidelik van God vervreem (dood), sy het wel bly lewe in die fiesiese ligaam maar geestelik was sy dood... God het van haar weg gebly...


Antje, jy verwar die God van Hemel en Aarde met die HERE god van Abraham. Die gedeelte wat jy aanhaal is die HERE god van Abraham se fabel. Hy is jou god. So lei ek af. Hy het geen gesag oor my nie.

My God is die God van Hemel en Aarde. Hier is hulle rel.

Genesis 1.


29 Verder het God ges: Ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees.

Jy sien dus dat ons God ons toelaat om alles te eet.

Liefde groete.

Die Ou Man

Antje De waal
8th August 2007, 15:36
Die is die Here of God wat ek dien!


"Great is our Lord and mighty in power;
his understanding has no limit." (Psalms 147:5)

"...where does my help come from?
My help comes from the Lord,
the Maker of heaven and earth." (Psalms 121:1,2)

Die is my God....

Dis die slefde God reg deur die Bybel!

Die Ou Man
8th August 2007, 16:27
Antje.

Wat was God se opdrag? Hoeveel van elke dier moes daar op die Ark wees?

Liefde groete.

Die Ou Man

Antje De waal
10th August 2007, 10:09
Twee van elk? hoekom man en vrou.... jou punt?

Die Ou Man
10th August 2007, 13:52
Twee van elk? hoekom man en vrou.... jou punt?

Antje.

Ongelukkig is dit nie so eenvoudig nie. Lees nou hier.

Genesis 7


1 DAARNA het die HERE aan Noag ges: Gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het Ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag.

2 Van al die rein diere moet jy vir jou telkens sewe paar neem, die mannetjie met sy wyfie; maar van die diere wat nie rein is nie, twee, die mannetjie met sy wyfie.

3 Ook van die vols van die hemel telkens sewe paar, die mannetjie met die wyfie, om die geslag in die lewe te hou op die hele aarde.

Nou dat jy weet dat jy nog nie alles weet nie, kan ons verder gesels.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
13th August 2007, 13:59
Antje De waal skryf:

Ek dink nie ek weet alles nie ek het nog baie om te leer, net n idiot sal se ek weet alles!

Die Ou Man al gehoor van die boek of Yashar?Die bybel Joshua(Yehoshua) 10:12-14; "On that occasion, when Yahweh routed the Amorites before the Yisraelites, Yehoshua addressed Yahweh; he spoke, in the presence of the Yisraelites: 'Stand still, O sun, at Gibeon, O moon, in the valley of Aijalon! The sun stood still and the moon halted while a nation wreaked judgment on its foes. As it is recorded in the book of Yashar so the sun halted in mid-heaven and did not press on to set. For an entire day Yahweh fought for Yisrael. Not before or since that time has there ever been such a day in which Yahweh acted upon the words spoken by a man.' "

Yashar 88:63-65; "And while they were striking them down, the day was declining toward evening, and Yahushua said in the sight of all the people, Sun, you stand still upon Gibeon, and you, moon, in the valley of Ajalon, until the nation will have revenged itself upon its enemies. And Yahweh listened to the voice of Yahushua, and the sun stood still in the midst of the heavens, and it stood still 6 and 30 moments, and the moon also stood still and did not run its course to go down the whole day. And there was no day like that, before it or after it, in which Yahweh listened to the voice of a man. For Yahweh fought for Yisrael."


Antje.

Dit is 'n mooi storie. Die Israeliete het dit seker vir hul kinders vertel.

Vir die son om stil te staan, moet die aarde ophou draai. As die aarde skielik ophou draai, vlieg alles van die aardbol af, die ruimte in.

Glo jy regtig dat hierdie stories letterlik aanvaar moet word, Antje?

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
13th August 2007, 16:14
Weereens aanvaar jy nie die bybel soos dit is nie? hoekom nie

Ek aanvaar die Bybel soos wat hy is, met al sy tekortkominge en teenstrydighede.

Nrens lees ek dat ek elke verhaal in die Bybel letterlik moet interpreteer nie. Help my asb reg as jy bewus van so 'n instruksie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Antje De waal
13th August 2007, 16:21
Weereens aanvaar jy nie die bybel soos dit is nie? hoekom nie

Ek aanvaar die Bybel soos wat hy is, met al sy tekortkominge en teenstrydighede.

Nrens lees ek dat ek elke verhaal in die Bybel letterlik moet interpreteer nie. Help my asb reg as jy bewus van so 'n instruksie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Waar se dit ons moet nie? Volgens my is dit n handleiding, iewers waarheen ek kan draai as ek antwoorde soek, die woord van God vir my, :? nerens in die bybel staan dit dat jy die bybel moet ontleed en dan van dit wegg ggooi en van dit hou nie, die bybel is God se woord!

Die Ou Man

wat maak ons geloof anders as al die ander op die aarde?

Die Ou Man
13th August 2007, 17:03
Weereens aanvaar jy nie die bybel soos dit is nie? hoekom nie

Ek aanvaar die Bybel soos wat hy is, met al sy tekortkominge en teenstrydighede.

Nrens lees ek dat ek elke verhaal in die Bybel letterlik moet interpreteer nie. Help my asb reg as jy bewus van so 'n instruksie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Waar se dit ons moet nie? Volgens my is dit n handleiding, iewers waarheen ek kan draai as ek antwoorde soek, die woord van God vir my, :? nerens in die bybel staan dit dat jy die bybel moet ontleed en dan van dit wegg ggooi en van dit hou nie, die bybel is God se woord!

Die Ou Man

wat maak ons geloof anders as al die ander op die aarde?

Antje.

Ek ontleed alles. As jy vir my s dat alles in 'n gegewe boek, al is dit die Bybel, die waarheid is, gaan ek dit ondersoek. En as ek op 'n teenstrydigheid afkom, weet ek dat jy nie verstaan wat jy lees nie.

My Goddelike Ouers het aan my skeppende denke en 'n vrye wil gegee. Ek is nie 'n bliksoldaatjie van een of ander dogma of ideologie nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

knipmes
13th August 2007, 20:12
wat maak ons geloof anders as al die ander op die aarde?....

Ek sou deur ontleding of nabetragting van my eie wedervaringe uit logika gedrewe ten opsigte van my geloofsoortuigings dit onteenseglik kan stel dat inderdaad ons geloof met respekvolle trots en reg anders sal wees as enige ander op aarde, want ons is die vlagdraers vir die nuwe geloof soos beskrywe staan.. vir die wat ore het om te hoor!

groetnis
knipmes

Antje De waal
14th August 2007, 11:54
Nope wat dit anders maak is dit!

Dat ons God vir ons lief is dat Hy vir ons mense iets wil doen, dat hy sy seun vir ons gegee het, alle ander gelowe verwag dat jy die dienaar alles vir die god moet doen jy dryf spuikers deur jou hande jy slaan jou self jy bring kos jy was jy ploeg jy moet werk aanhoudened en dan staan jy nog n kans om ek weet nie

Ons God vra een ding van ons "Love the FATHER with all your heart and might" so maklik soos dit geen lange rituals nie geen lange slaan sessies nie geen lange bid sessies nie, geen niks net dit wees lief vir HOM en dan aanvaar my Seun!

Nou wil julle kom en ons Christen geloof kom verander sodat ons soos die res is, hoekom wil julle suffer will julle swaarkry? is dit te veel gevra om te aanvaaqr GOD het jou lief en dat geen werke jou in die hemel gaan kry nie net liefde? Is dit menslik te veel gevra van jou om te aanvaar DAT GOD DIE GROTE GOD jou lief het, hoekom HOM klein maak, hoekom net soos die ander gode maak, wat bloed soek en wraak soek, in die OT was dit God na die NT is daar n uitkom kans forgiveness en al wat ons moet doen is HOM dien, will julle vevloek word will julle swaarkry?

Ek het my keuse gemaak ek will lewe ek wil lewe in volheid en vryheid en dit kan ek doen duer middle van die volgende LOVING GOD!

Stefanus
14th August 2007, 14:13
Nou wil julle kom en ons Christen geloof kom verander sodat ons soos die res is,

Antje De waal, as ek mag?
Die "nuwe geloof" is eintlik niks nuut nie, net gestroop van dogmas en ja daar moet baie veranderings kom, een daarvan is om te verstaan dat daar geskryf word van twee verskillende Wesens wat as een God voorgehou word in die bybel, die een die Liefdevolle Skepper en die ander die Isrealite se Familiegod, sodra ons die verskil agterkom, kom die liefde van ons Skepper, die allerhoogste ten volle tevore.

En nee ons hoef nie onsself te gesel en te martel om aan Sy behoeftes te voldoen nie: Kom ons kyk wat Jesus vir ons leer:
Mat 19:17 En Hy s vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie.
Mat 19:21 Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal n skat in die hemel h; en kom hier, volg My.

Liefdegroete,
Stefanus

Antje De waal
14th August 2007, 15:35
Nou wil julle kom en ons Christen geloof kom verander sodat ons soos die res is,

Antje De waal, as ek mag?
Die "nuwe geloof" is eintlik niks nuut nie, net gestroop van dogmas en ja daar moet baie veranderings kom, een daarvan is om te verstaan dat daar geskryf word van twee verskillende Wesens wat as een God voorgehou word in die bybel, die een die Liefdevolle Skepper en die ander die Isrealite se Familiegod, sodra ons die verskil agterkom, kom die liefde van ons Skepper, die allerhoogste ten volle tevore.

En nee ons hoef nie onsself te gesel en te martel om aan Sy behoeftes te voldoen nie: Kom ons kyk wat Jesus vir ons leer:
Mat 19:17 En Hy s vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie.
Mat 19:21 Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel h; en kom hier, volg My.

Liefdegroete,
Stefanus

Noem my maar domastrant maar ek kan net nie my tande in die inky nie want die God wat ek aanbid is nie n stam God nie die Jesus wat ek aanbid die kind van God nie deurmiddel van nie maar reguit sy eie, hoe weet ek oor al die wonder werke in my lewe.'

Ek weet net dit die Jesus na wie ek geroep het in my tyd van "need" was nie net n mens nie maar werklik die kind vanGOD, nie inerect nie maar dierct Hy is God, om hom tot minder te maak is die grootse sonde nog en ek praat nie van die heilegegees ongelukig of tenakom nie, die bybel se in die entyd sal die " the people shall serve the maked and not the maker" en dit is waar hier verhoog julle adam en eva tot ek weet nie wat nie gode want hulle kan goed maak.

Die Bybel se tog dat net God kan maak en vat, so nou het julle daarby vir satan die selfde krag gaan gee dat hy kna greate? hoe dan nou?

Hoekom ander gode maak? is dit lewendig e weesens ? nee die geld god is nie lewendig nie dis dood n stuk papier die see god is n stik klip, die gode wat God van praat is nie lewendige goe dnie maar goed wat ons voor hou as belangrikker as HY!

knipmes
14th August 2007, 22:18
Ek dink dat julle hier geestelik dood is en daarom kan julle nie God in al sy glorie sien nie ook nie verstaan nie, julle geestelike ligame is dood en kan glad nie die heerlikheid van God aanvoel nie, julle is geestelik so dood dat julle Jesus nie eens kan aanvaar nie. dis my meening, maar ek kan verkeerd wees.

Hallo Antje,

Dankie vir die lekker gesels hier...

Net 'n opmerking - ek verbaas my nog altyd my hele lewe deur dat mense my dadelik in 'n blik druk en as "nuwe wereld orde of duiwels" beskou net omdat ek aan geen kerk behoort en ongetwyfeld opreg in diepste wese glo dat daar wel net een God die Vader, God die Moeder, en God die Seun is in die hoogste Hemele. Toe ek 'n klein seuntjie was, het my trotse fier opregte Hervormde ouma my probeer leer oor die kruisiging en kersfees, en my eerlike opregte vraag aan haar was :"Maar Ouma, hulle het dan vir Liewe Jesus vermoor!" Ouma was woedend en geskok, maar ek hou vandag nog voet by stuk dat my Goddelike Ouers het my 'n vrye wil wat logies dink gegee, en hierdie logika wys vir my dat die destydse sogenaamde Christene (van die dae toe Jesus hierdie aarde bewandel het om spesifiek met die Adamiete te kom praat,) vreesagtige monsters moes gewees het, want net ongelooflik monsterlike aardmense kan so'n ongelooflike ondenkbare wonderlike Liefdevolle Wese reg uit die Hemel kon staan en hang aan 'n vloekhout, en dan vir my kom vertel dat dit moes wees vir my om Hemel toe te kan gaan!!!

laat ek dit duidelik stel, vir my is daardie hemel wat voorgehou word, die aardse hemel geskep in Gen 2 waarin baie baie vasgevang gaan word as hulle nie wil hoor nie... nie die Hemele van Gen 1 nie. En o ja, my geestelike liggaam is en kan nie sterf nie, want ek kom reguit uit die Hemel, en is van Bo gebore as Adamiet, met volle liefde en eer aan my Goddelike Ouers wat my so lief het soos vir jou...

groetnis
knipmes

knipmes
14th August 2007, 22:26
EVIL DEMONS & HALLOWEEN NASTIES

We present a selection of spooky spirits and ghostly Gods.


BABA-YAGA
Slavonic Goddess of Death. ....
NAMORODO
Australian monsters to make your flesh creep. Nothing but skin and bones, shreds and sinews. The wind moans through them as they fly at night, waiting to pounce on you and suck your insides out. If they catch you, they'll turn you into one of them. Vampires are cuddly in comparison.

That's all folks. Don't have nightmares!

En elke een van die gode wat bogenoem word is satan hy is nie almagtig nie so wat doen die uwe hy maak dat almal stadbeeldtjies van hom maak en dan wroship. aldie gode se karakters is so naby aan satan n mens kan nie ander s as om te lag nie! en om te dink mense glo dat die rerig gode is !

Ek verwonder my waar Christene aan hierdie dinge kom???.... ek het nog nooit en wil ook nie my ophou met sulke dinge nie, stel nie in hul name of enigiets belang nie, as hul naby my kom dan wyk hulle vinnig, want ek kyk elke mens en aardmens reguit in die oe wanneer ons kontak het, en ek kyk nie weg nie, en die wat duiwels binne hulle het, kyk nooit terug nie, dis te bang om hulself te "face" dink ek, want ek glo dat die ware kinders van Onse Skepper het genoeg krag om sulke duiwels uit te dryf en te vernietig... dog ek se maar net...

groetnis
knipmes

Antje De waal
16th August 2007, 14:45
Ek dink dat julle hier geestelik dood is en daarom kan julle nie God in al sy glorie sien nie ook nie verstaan nie, julle geestelike ligame is dood en kan glad nie die heerlikheid van God aanvoel nie, julle is geestelik so dood dat julle Jesus nie eens kan aanvaar nie. dis my meening, maar ek kan verkeerd wees.

Hallo Antje,

Dankie vir die lekker gesels hier...

Net 'n opmerking - ek verbaas my nog altyd my hele lewe deur dat mense my dadelik in 'n blik druk en as "nuwe wereld orde of duiwels" beskou net omdat ek aan geen kerk behoort en ongetwyfeld opreg in diepste wese glo dat daar wel net een God die Vader, God die Moeder, en God die Seun is in die hoogste Hemele. Toe ek 'n klein seuntjie was, het my trotse fier opregte Hervormde ouma my probeer leer oor die kruisiging en kersfees, en my eerlike opregte vraag aan haar was :"Maar Ouma, hulle het dan vir Liewe Jesus vermoor!" Ouma was woedend en geskok, maar ek hou vandag nog voet by stuk dat my Goddelike Ouers het my 'n vrye wil wat logies dink gegee, en hierdie logika wys vir my dat die destydse sogenaamde Christene (van die dae toe Jesus hierdie aarde bewandel het om spesifiek met die Adamiete te kom praat,) vreesagtige monsters moes gewees het, want net ongelooflik monsterlike aardmense kan so'n ongelooflike ondenkbare wonderlike Liefdevolle Wese reg uit die Hemel kon staan en hang aan 'n vloekhout, en dan vir my kom vertel dat dit moes wees vir my om Hemel toe te kan gaan!!!

laat ek dit duidelik stel, vir my is daardie hemel wat voorgehou word, die aardse hemel geskep in Gen 2 waarin baie baie vasgevang gaan word as hulle nie wil hoor nie... nie die Hemele van Gen 1 nie. En o ja, my geestelike liggaam is en kan nie sterf nie, want ek kom reguit uit die Hemel, en is van Bo gebore as Adamiet, met volle liefde en eer aan my Goddelike Ouers wat my so lief het soos vir jou...

groetnis
knipmes

Dit Help nie ek gee hier vir jou tonne stukke uit die bybel wat wys dat n mens sonder Jesus dood is geestlik nie want my bybel en joune is rerig waar nie die selfde nie, of hulle is jy verloor dalk net hier en daar stukkies want dit is nie van toepassing op jou huidiglike geloof nie, ek gaan tog dit hier plaas en hoop van harte dat julle nie so blind is dat die waarhied vir julle vesteek sal bly nie maar dat daar n lig sal aangaan in julle harte en siele!


Again, when a righteous man turns from his righteousness and does evil, and I put a stumbling block before him, he will die. Since you did not warn him, he will die for his sin. The righteous things he did will not be remembered, and I will hold you accountable for his blood. (Ezek 3:20)
But if a righteous man turns from his righteousness and commits sin and does the same detestable things the wicked man does, will he live? None of the righteous things he has done will be remembered. Because of the unfaithfulness he is guilty of and because of the sins he has committed, he will die. (Ezek 18:24)
If a righteous man turns from his righteousness and commits sin, he will die for it; because of the sin he has committed he will die. (Ezek 18:26)
If I tell the righteous man that he will surely live, but then he trusts in his righteousness and does evil, none of the righteous things he has done will be remembered; he will die for the evil he has done. (Ezek 33:13)
If a righteous man turns from his righteousness and does evil, he will die for it. (Ezek 33:18)


For if you live according to the sinful nature, you will die; but if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. (Rom 8:13)
Don’t you know that when you offer yourselves to someone to obey him as slaves, you are slaves to the one whom you obey—whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness? (Rom 6:16)

but each one is tempted when, by his own evil desire, he is dragged away and enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin; and sin, when it is full-grown, gives birth to death. Don’t be deceived, my dear brothers. (James 1:14-16)

My brethren, if any among you strays from the truth, and one turns him back, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save his soul from death, and will cover over a multitude of sins. (James 5:19,20, NASB)


How the Righteous Can Prevent Their Own Spiritual Death

I tell you the truth, if anyone keeps my word, he will never see death. (John 8:51)
Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies; and whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this?” (John 11:25,26)
Those on the rock are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in the time of testing they fall away. (Luke 8:13)
Some fell on rock, and when it came up, the plants withered because they had no moisture. (Luke 8:6)Dan die bewyse uit my bybel weer een in baie eenvaoudige taal gese dat jy kan lewe awem haal en alls maar binne is jy dood geestlik is jy dood!

1 Tim. 5:6, as follows:

But she who lives in self-pleasure has died while living.

Antje De waal
16th August 2007, 14:54
BOOK OF MOSES
CHAPTER 6

47 And as Enoch spake forth the words of God, the people trembled, and could not astand in his presence.
48 And he said unto them: Because that Adam afell, we are; and by his fall came bdeath; and we are made partakers of misery and woe.

16 And now behold, I say unto you then cometh a death, even a second adeath, which is a spiritual death; then is a time that whosoever dieth in his sins, as to a temporal bdeath, shall also cdie a spiritual death; yea, he shall die as to things pertaining unto righteousness.


16 Yea, behold, this death bringeth to pass the aresurrection, and bredeemeth all mankind from the first death—that spiritual death; for all mankind, by the cfall of Adam being dcut off from the presence of the Lord, are considered as edead, both as to things temporal and to things spiritual.
17 But behold, the resurrection of Christ aredeemeth mankind, yea, even all mankind, and bringeth them back into the presence of the Lord.
18 Yea, and it bringeth to pass the condition of repentance, that whosoever repenteth the same is not ahewn down and cast into the fire; but whosoever repenteth not is hewn down and cast into the fire; and there cometh upon them again a bspiritual death, yea, a second death, for they are cut off again as to things pertaining to righteousness.
19 Therefore repent ye, repent ye, lest by knowing these things and not doing them ye shall suffer yourselves to come under condemnation, and ye are brought down unto this second death.
PSALMS
PSALM 37


9 For evildoers shall be acut off: but those that wait upon the LORD, they shall inherit the bearth.


THE REVELATION
OF ST JOHN THE DIVINE
CHAPTER 20


6 aBlessed and holy is he that hath part in the bfirst cresurrection: on such the dsecond death hath no power, but they shall be epriests of God and of Christ, and shall reign with him a thousand years.
12 And I saw the adead, small and great, bstand before God; and the cbooks were opened: and another book was opened, which is the dbook of life: and the dead were ejudged out of those things which were written in the books, according to their fworks.
13 And the sea gave up the dead which were in it; and adeath and bhell delivered up the dead which were in them: and they were judged every man according to their works.
14 And adeath and bhell were cast into the lake of fire. This is the csecond death.

knipmes
16th August 2007, 19:51
Dit Help nie ek gee hier vir jou tonne stukke uit die bybel wat wys dat n mens sonder Jesus dood is geestlik nie want my bybel en joune is rerig waar nie die selfde nie, of hulle is jy verloor dalk net hier en daar stukkies want dit is nie van toepassing op jou huidiglike geloof nie, ek gaan tog dit hier plaas en hoop van harte dat julle nie so blind is dat die waarhied vir julle vesteek sal bly nie maar dat daar n lig sal aangaan in julle harte en siele!

Naand Antje,

Dankie vir die lang relaas van versie op versie uit 'n engelse Bybel nogals... Daar word verwys na my huidige geloof... watter geloof? wat is geloof? wat beteken die woordjie geloof vir my? vir jou? ... daar kan nie vir n ware Adamiet 'n huidiglike geloof wees nie, want wanneer jy van Bo gebore is, weet jy waarvandaan jy kom, en aardse menslike dogmas van onderandere "geloof" speel geen rol nie. Dit is vir my 'n wonderbaarlik interessant dog hartverskeurendheid dat ek sien hoe my mede Adamietiese broers en susters in werklikheid 'n vaste oortuiging het in die verdediging van hul Bybels en Jahweh se tien gebooie... maar die werklike WET wat deur JESUS aan ons oorgedra was of word nooit opreg beoefen nie, maar eerder verwater om 'n Adamiet die sogenaamde naaste van elke aardmens te maak?? Baie pateties, na my mening. Ek het nie 'n geloof nie! En Glo aan of in niks nie! Ek is 'n Adamiet, van Bo gebore, en WEET sonder enige geloof of glo dat my Hemelse Goddelike Ouers my onteenseglik liefhet, en ek vir Hulle in alle ewigheid... Amen.

groetnis
knipmes

Antje De waal
5th September 2007, 15:51
:?: Net n vraag ?

:arrow: Hoekom volgens julle is ons mense dan gemaak.

:arrow: God het die engele, Hy het sy vrou, en dan is daar nog die Suen wat ons volgens julle nog nie gesien het nie, nou hoekom ons maak.

:? Hoekom vir ons n eie wil gee, so dat ons ons self net kan seermaak?

:twisted: Hoekom as hy alles het maar hy ons, is hy dalk selfsugtig, of geniet hy dit as mense seer kry, hoekom ons die wapen toto
:twisted: ons eiei verderf gee, is dit net n sport vir Hom? :?:

:arrow: E :D n gee asb vir my die antwoorde hier volgens die witboek doctrine en nie die normale bybel doctrine nie


By voorbaat dankie! :lol:

knipmes
21st September 2007, 20:15
Antje, ek sal my beskeie opinie gee. Ek is nie so geskool soos my mede Witboek Broers en Susters nie, maar sal uit die hart praat soos altyd..


:arrow: Hoekom volgens julle is ons mense dan gemaak.

Want almal moet mos skool toe gaan om te leer, of hoe. en waar beter as die aardse skool?


:arrow: God het die engele, Hy het sy vrou, en dan is daar nog die Suen wat ons volgens julle nog nie gesien het nie, nou hoekom ons maak.

Onthou hier word van jou verheerlikte hemelse liggaam gepraat, en nie die aardse trui nie. Ons is almal Engele wat 'n aardse trui aantrek om skool te gaan, met die doel om nader aan die Voetbank Van ons Vader te kom...


:? Hoekom vir ons n eie wil gee, so dat ons ons self net kan seermaak?

Hoekom klas of skool gaan as jy soos n komper net data inneem sonder die wil of reg om dit wat geleer word te beproef...


:twisted: Hoekom as hy alles het maar hy ons, is hy dalk selfsugtig, of geniet hy dit as mense seer kry, hoekom ons die wapen toto
:twisted: ons eiei verderf gee, is dit net n sport vir Hom? :?:

Antje, so 'n vraag sal ek persoonlik nooit ooit kan vra nie, want dit is so teen respek vir my dat ek dit nie eers kan indink nie, maar tog 'n goeie vraag... ek sou se as jy Die Visioene agter in Die Witboek gelees het, en dit in 'n prentjie omskep het, dan is daardie suiwere Wit Lig alles in mens se lewe, en is ek daagliks "drawn" to the Light!


:arrow: E :D n gee asb vir my die antwoorde hier volgens die witboek doctrine en nie die normale bybel doctrine nie

Soos bo gese, vra Die Boer en andere om tegnies te wees, ek is maar net knipmes, opreg klein en al amper skerp...

groetnis
knipmes

Antje De waal
27th September 2007, 16:22
Knip mes dankie!

Nope, maak glad nie sin nie, volgens wat ek geleer is nie, volgens my het die engele nie n wil van hulle eie nie, dan weer is daar satan die engel moet God dien ons hoef nie, of is ons gemaak vir hebsig?

Knipmes wat moet ons leer, hoe om julle god te dien, of hoe om ander te moor, wat in die skool was die eind doel van julle god?

volgens my

Die tuin van eden :
God het ons geskape want Hy wou met ons tyd spandeer nie vir leer nie net iemand waar mee HY kan gesels,

Die sonde val
Ons gebruik ons eie will, dood geestleik so ons kan God nie meer sien nie

Jesus kom
Hy betaal vir die bloed wat met die sonde val gestort is, (wie se dit was God se plan, Satan op die ander hand klink meer na die ou wat moord sal belan) slim vang sy baas

Jesus Sterwe,
Sy bloed vee die bloed van die sonde van ons af, ons kan weer geestelik met God praat :lol: ek is so bly

Die Bybel
Gelos vir ons vir antwoorde.

So alles wat tussen tot en met nou was en is om met God te kan praat en te gesels, nie die duister witboek ding nie ook nie anders om nie, net mooi skoon dit, nou wil julle kom en se ons moet leer vir wat, dink wat leer ons, hoe om te moor te lieg, te steel, te werk, oorlog temaak, en al die ander lekke dinge, en dan die moeder god idee.


Hier is my antwoorde op van die vrae wat julle vra wat die witboek antwoord.

Wie is die ons wat God van praat

wel dis God
Dan Jesus
en die heilige gees een voudig en doel treffend.

Adam en Eva = die eerste mense niks meer niks minder proto types vir die wat kom Glad nie die heilige gees nie.

knipmes
28th September 2007, 22:45
... en dan die moeder god idee.
Wie is die ons wat God van praat

wel dis God
Dan Jesus
en die heilige gees een voudig en doel treffend.

Adam en Eva = die eerste mense niks meer niks minder proto types vir die wat kom Glad nie die heilige gees nie.

Antje De Waal, mens, jy klink nou soos my Moeder... met opregtheid wil ek jou voorhou dat elkeen van ons sy/haar eie sieninge het oor dit wat in die vierde dimensie (of aan die ander kant) aangaan. Ek is 'n voorstaander van Die Witboek idee, het dit deurgelees, verstaan self nie alles mooi nie, maar besef wel dat dit ooreenstem met my siening dat ons nie alleen in hierdie grootse heelal is nie. Hoekom sal onse Skepper so 'n oneindige groot heelal maak, en die mens selgs op een verdorwe klein bolletjie plaas.. het nog nooit sin gemaak nie. Ek dink nie dat elke een van ons Die Witboek moet aanvaar nie, maar eerder dat die wat daartoe geroepe is om as werkers op die bepaalde tyd soos deur God bepaal hul taak te volvoer, moet dit so ervaar. Die res behoort slegs te besef dat daar meer is wat kom een van die dae as die sogenaamde Uhuru wat alreeds myns insiens jare al in beweging is. Om geestelik voor bereid te wees, sal elkeen se taak wees vir die Wederkoms. As jy glo dat die Heilige Gees een identiteit is, dan is jou volle reg en sal jy dit so ervaar. Ek aan die ander kant glo dat ons Vader se suiwer wit Lig skyn in elke hoekie van alles wat in die derde dimensie is, en dat die Heilige Gees eerder die werke is van God die Moeder wat engele stuur om ons te toets. Jy weet... daardie stemmetjies uit die bos wat op elke skouer sit, een engeltjie en een duiweltjie... soms luister ons na een of albei of gladnie... dit bepaal onse lot en sal elkeen daarvoor pa staan, want elkeen het 'n vrye wil ontvang om te gebruik.

So... in 'n trugblik, wil ek se dat ek kan nie wag nie, hoe gouer die Wederkoms kom hoe gouer sal ons almal vrede he, of hoe?

Antje De waal
10th October 2007, 09:37
Knipmes 8)

Jy klink na n baie oulike mens met liefde in jou hart vir almal, sagmoedigheid is ook daar, dankie vir jou mooi antwoord.

Nou gaan ekke oorslaan in engels as jy nie omgee(word het n spel check vir engels en nie Afrikaans nie kon nog nooit spel nie)

Die witboek gee antwoorde op ja baie vrae, nou gaan ek n paar vra vrae, wat jy uit die witboek of die ander boek of die Bybel kan antwoord.

1. What is faith ? / Wat is geloof?
2. Who is God / Wie is God?
3. Where does God come from/ Waar kom God vandaan?
4. Hoekom is die aarde geskape/Why did God create the earth and all that is in it?
5. What sex is God/ watter geslag is God
6. Hoekom is daar mense/Why are there people
7. Is there other planets/is daar ander planete ?
8. Is daar meer as een God/ is there more than one God?
9. If Adam and eve created the earth and all in it arent we demoting God?
10. The meaning to the first and the last Adam?
11. Die betekenis van die ONS wat God van praat in die Bybel?
12. Wie is die I AM wat God /Here van praat?
13. Hoekom stel God himself voor aan mense met ander name?
14. Beteken die ander name daar is ander Gode?
15. Wie is Jesus rerig?
16. Wat beteken God met die word ek is die seun van die mens
17. Waar kom magic vandaan? Where does magic come from?
18. weereens wat is geloof?
19. What is the ten commandments
20. which are the other two commandments we read about in the bible?

Ek sal vir julle op die vra antwoord met die Bybel slegs nie Bybel en n woorde boek jylle kan die antwoord uit die witboek,

Groete

Antje

Antje De waal
28th November 2007, 16:43
http://www.philae.nu/akhet/ennead1.html


http://members.aol.com/TAOofAPU/maat.htm

Stefanus
28th November 2007, 22:08
http://www.philae.nu/akhet/ennead1.html


http://members.aol.com/TAOofAPU/maat.htm

Antje verklaar asb die ooreenkoms tussen die "bose" Egiptiese geskrif en die "heilige" Bybel:The Gospel of the Egyptians

The holy book of the Egyptians about the great invisible Spirit, the Father whose name cannot be uttered, he who came forth from the heights of the perfection, the light of the light of the aeons of light, the light of the silence of the providence <and> the Father of the silence, the light of the word and the truth, the light of the incorruptions, the infinite light, the radiance from the aeons of light of the unrevealable, unmarked, ageless, unproclaimable Father, the aeon of the aeons, Autogenes, self-begotten, self-producing, alien, the really true aeon.

Three powers came forth from him; they are the Father, the Mother, (and) the Son, from the living silence, what came forth from the incorruptible Father. These came forth from the silence of the unknown Father.

Was Moses nie self 'n Egiptiese priester nie?

Liefdegroete,
Stefanus

Antje De waal
30th November 2007, 15:37
Antje verklaar asb die ooreenkoms tussen die "bose" Egiptiese geskrif en die "heilige" Bybel:Was Moses nie self 'n Egiptiese priester nie?

Liefdegroete,
Stefanus

Stefanus

Moses was gebore n israliet, duer God se ganade is die kintjie toe groot gemaak in die baalse huis, hy het bly lewe, hy was nie n priester nie maar wel n prince in die huis van Pharo, hy is genconvert gaan lees baie mooi dan sal jy sien dat moses geconvert het na christianity toe en nie baals gebly het nie!

Hoe sluit die egitpietse ding by die bybel aan glad nie hoe sluit hy by die witboek aan baie!

die anke bv is egipties en se oorkoms is van daar.
Die twee in een male female / egipties.
Dew drop birth = egipties
drie tweeling = egipties
verskillende kringe van die god huis = egipties
Die oog wat voor op die witbok verskyn die oog van horus = egipties
die geheime naam ding (Ra) se geheime naam (witboek onbekende god onuitspreeklike naam) = egepties
Werk uuit deel vir verkillede gode = egitpies, greek, ens
reincarnation = egipties

Die name in die witboek uitgedeel aan die witboek kinders of die kinders van die adam koning.

Sethu (Sethee)= egipties
Shu(she) = egipties
Horus = Egipties

Ens ek sal oor die naweek tik en dan meer volledig hier dit vir julle plaas!

:103:

Stefanus
1st December 2007, 12:20
Moses was gebore n israliet,

Antje, nee Moses was gebore - Aminadab, 'n Egiptenaar uit die huis van Pharaoh Amenhotep III. Het later sy naam verander na Akhenaten, Moses beteken eintlik "gebore van" en in sy geval "gebore van Amenhotep".


The author of the Old Testament book of Exodus (2:19) describes Moses as an Egyptian. Manetho, a priest and adviser to Pharaoh Ptolemy I some three hundred years before the birth of Jesus, wrote in the Aegyptiaca or History of Egypt, that Moses was a ranking Egyptian priest educated in the Ancient Mysteries at the lower Egyptian city of Heliopolis.

Moses and the Egyptian pharaoh Akhenaten, of Amenhotep IV as he was officially known, were the same person.

Akhenaten, the most mysterious and little-known of the pharaohs, incurred the wrath of the Egyptian religious authorities when he closed the various Egyptian temples and built new ones to the vague and faceless god Aten. The omniscient Aten appears very close to the Mystery Schools' view of one universal god. Aten is the equivalent of the Hebrew Adon. Aten may have transliterated into the Hebrew Amen, meaning "so be it," a term still used in churches today, which evolved from the name of the supreme Sumerian god Anu.

Akhenaten's childhood: When Pharaoh Amen-hotep III's second wife Tiye became pregnant, it was decreed that if the child was a son and hence a pretender to the throne, he should be killed. Her first child was indeed a son, Tuthmosis, who died prematurely. A second son was saved when "the royal midwives conspired with Tiye to float the child downstream in a reed basket to the house of her father's half-brother Levi." Here the child was nursed by Tey, of the house of Levi. This youngster, named Aminadab, then was reared by these Hebrews. He received a religious education at Heliopolis and later married his half sister Nefertiti, which placed him in line for the throne.

When the old Pharaoh Amenhotep III died, he was succeeded by his son Aminadab, now proclaimed Amenhotep IV. Amenhotep meant "Amen is pleased" and Aminadab, who had been taught of the Hebrew's one god, soon changed his name to Akhenaten, meaning "Glorious Spirit of the Aten."

Akhenaten's support of Aten was unpopular with the people, particularly the powerful priesthood, and he was forced to abdicate the throne, which passed to his cousin Smenkhkare. Banished from Egypt about 1361 B.C., Pharaoh Akhenaten gathered his friends and relativesmostly the Hebrew relatives of Teyand fled. The worship of Aten was eventually suppressed and any mention of Akhenaten's name was forbidden, adding to the enigma concerning his life. According to Gardner, Akhenaten's son by a deputy wife named Kiya later became the famous boy pharaoh Tutankhaten, who was forced to change his name to Tutankhamen to reflect the return to the worship of Amen rather than Aten.

Linking Akhenaten to the biblical account, he and a "brother," Aaron the Levite, relumed to Egypt on orders of the "God of Abraham" to retrieve the Hebrews. After a duel in magic with Egyptian sorcerers, they departed with the remaining Hebrews.

After killing an Egyptian hitting a Habiru, Moses "went on the run, heading east into the Sinai where he was taken in by the Midianites (also called Kenites) and where he married the king's daughter, Zipporah.
"It was here that Moses was introduced to the god of the Midianite tribes, a god of storms and of war whose symbol was a crucifix-like motif worn on their foreheads; it later became known as the 'Yahweh Mark'. This god, who lived in the mountains, provided the inspiration and central theme for the God of the Jews following Moses's conversations with Him on Mount Horeb."


Liefdegroete,
Stefanus

Antje De waal
3rd December 2007, 16:19
Hey stefanus

So wat jy eintlik bevestig hier is dat die witboek n oorvertelling is van die egiptiese cult.

Dan kan jy my asb se waar jy die informasie vandaan gekry het? ek sien jy qoute maar daar is geen refrence na boek of webblad nie!

Dankie

Geniet jou aand verder!:103:

Stefanus
3rd December 2007, 22:44
So wat jy eintlik bevestig hier is dat die witboek n oorvertelling is van die egiptiese cult.Ai Antje, lees weer, soos jy sal opmerk is die stuk uit die geskiedenis van die Egiptiese Pharo's waar die Moses van die Bybel as 'n Egiptiese heerser voorgestel word.
Dis hierdie "Vader" van die Semiete wat die grondslag van die Christelike geloof daargestel het wat eintlik 'n Egiptiese priester en Pharo was, dis hy wat die slawe-volke uit Egipte uitgelei het en die een-God idee aan die mense onder die vlaandel van Yahweh verkondig het.

Wat egter vreemd voorkom is die feit dat die man/Moses met sy Egiptiese grondslag wat die basis van die Bybel daargestel het - uit die Egiptiese gelowe as profeet verklaar was maar sodra mens iets uit sy Egiptiese verlede en geloof noem word dit as boos verklaar?

Ja daar is baie ooreenkomste tussen die Witboek en die Egiptiese gelowe, so is daar net soveel ooreenkomste tussen die Bybel en die Egiptiese gelowe, die rede hiervoor mag dalk wees dat daar verskeie paaie na die spits van die berg loop. Die einddoel is tog seker om wel die spits te bereik of hoe? Gaan ons die kan bereik om blindelings voort se strompel en die massa te volg of moet ons eerder die waarheid/regte pad gaan soek?


..lees baie mooi dan sal jy sien dat moses geconvert het na christianity toe en nie baals gebly het nie..

Hehe nee Antje, die "christianity" het toe nog nie bestaan nie, ou Moses was toe nog besig met die opstel van die Joodse geloof soos wat hy dit gesien het.

Kom ons kyk na die Bybel oor wat van Moses se wet gese word:
Joh 7:19 Het Moses julle nie die wet gegee nie?..
Joh 8:17 En dit is ook in julle wet geskrywe..
Joh 10:34 Jesus antwoord hulle: Is daar nie in julle wet geskrywe:

As die "wet" waarvan gepraat word van Jesus se Vader gekom het sou die bewoording mos heel anders gewees het, of hoe?

Liefdegroete,
Stefanus

Antje De waal
7th December 2007, 18:19
Stefanus hi hoe gaan dit vir jou!

Okay net n vraag kom ons bestudeer exodus!


Chapter 1

1 Now these are the names of the children of Israel, which came into Egypt; every man and his household came with Jacob.

2 Reuben, Simeon, Levi, and Judah,

3 Issachar, Zebulun, and Benjamin,

4 Dan, and Naphtali, Gad, and Asher.

5 And all the souls that came out of the loins of Jacob were seventy souls: for Joseph was in Egypt already.

6 And Joseph died, and all his brethren, and all that generation.

7 And the children of Israel were fruitful, and increased abundantly, and multiplied, and waxed exceeding mighty; and the land was filled with them.

8 Now there arose up a new king over Egypt, which knew not Joseph.

9 And he said unto his people, Behold, the people of the children of Israel are more and mightier than we:

10 Come on, let us deal wisely with them; lest they multiply, and it come to pass, that, when there falleth out any war, they join also unto our enemies, and fight against us, and so get them up out of the land.

11 Therefore they did set over them taskmasters to afflict them with their burdens. And they built for Pharaoh treasure cities, Pithom and Raamses.

12 But the more they afflicted them, the more they multiplied and grew. And they were grieved because of the children of Israel.

13 And the Egyptians made the children of Israel to serve with rigor:

14
And they made their lives bitter with hard bondage, in mortar, and in brick, and in all manner of service in the field: all their service, wherein they made them serve, was with rigor.

15 And the king of Egypt spake to the Hebrew midwives, of which the name of the one was Shiphrah, and the name of the other Puah:

16 And he said, When ye do the office of a midwife to the Hebrew women, and see them upon the stools; if it be a son, then ye shall kill him: but if it be a daughter, then she shall live.

17 But the midwives feared God, and did not as the king of Egypt commanded them, but saved the men children alive.

18 And the king of Egypt called for the midwives, and said unto them, Why have ye done this thing, and have saved the men children alive?

19 And the midwives said unto Pharaoh, Because the Hebrew women are not as the Egyptian women; for they are lively, and are delivered ere the midwives come in unto them.

20 Therefore God dealt well with the midwives: and the people multiplied, and waxed very mighty.

21 And it came to pass, because the midwives feared God, that he made them houses.

22 And Pharaoh charged all his people, saying, Every son that is born ye shall cast into the river, and every daughter ye shall save alive.

Antje De waal
7th December 2007, 18:21
The Exodus
Kings 6:1 dates the Exodus to 480 years before the founding of Jerusalems temple by King Solomon. According to the orthodox chronology this gives a date of around 1450 BC. However, Exodus 1:11 states that Pharaoh put the Hebrews to work on the cities of Pithom and Raamses. The location of Pithom is in doubt, but the city of Raamses is thought to be Pi-Ramsses built by Ramesses II (orthodox dates 1279-1212BC). As a result, it is usually suggested that the Israelites actually worked on a settlement in the same location as Pi-Ramesse which predated it. A stele from the reign of Merenptah (the successor of Ramesses II) notes that "Israel is laid waste, bare of seed," confirming that the exodus must have taken place before his reign (given the forty year sojourn in the desert), dated as 1212-1202 BC (orthodox chronology).

The name "Moses" may be the Egyptian name "Moses" or "Messes" meaning born of. This was usually combined with the name of a god (eg Thuth-moses or Ra-messes). However, the name may also come from the Hebrew verb "Masha" (to draw out) and be translated as "he draws out". In Exodus 2:10, Pharaohs daughter states that she gave him his name "Because I drew him out of the water", perhaps she chose an Egyptian pun on a Hebrew name to reflect his origin.

Moses apparently belonged to a group of Semitic settlers whose ancestors had arrived in Egypt from the land of Canaan. People from Canaan had settled the delta since the middle of the Twelfth Dynasty (the Middle Kingdom). Remains from the settlement at Tell el-Dab'a in the Delta, confirm that the settlers were Semitic nomads and pastoralists, like the Hebrews. This settlement grew and developed into the Hyksos capital of Avaris, and was later swallowed up by Piramesse.

Raameses (Pi-Ramesses)
Succoth
Bal Zephon
Alternative route
Mount Sinai
Jericho


According to the modern translation of the Bible, Moses prophesised the advent of the "ten plagues of Egypt" and then escaped with the Israelites via the Red Sea. Pharaoh gave chase and God saved the Israelites by parting the waters to allow them safe passage. Pharaohs charioteers were all lost. There are a bewildering number of theories regarding this biblical tale, ranging from the sublime to the ridiculous.


--------------------------------------------------------------------------------


Who was the pharaoh of the Exodus?
Ahmose I
The Tempest Stele was erected by the Pharaoh Ahmose I (orthodox dates1570-1546 BC) the founder of dynasty Eighteen and the New Kingdom. The stele describes the great storm that struck Egypt during his reign. 'now then ... the gods declared their discontent. The gods [caused] the sky to come in a tempest of r[ain], with darkness in the western region and the sky being unleashed without [cessation, louder than] the cries of the masses, more powerful than [...], [while the rain raged] on the mountains louder than the noise of the cataract which is at Elephantine.'

Proponents further suggest that the phrase "his Majesty began ...to provide them with silver, with gold, with copper, with oil, and of every bolt [of cloth] that could be desired. Then his majesty made himself comfortable inside the palace" refers to Pharaoh giving Moses the material to build the ark. Thus, Moses becomes a Hyksos leader accepting goods from the Egyptian Pharaoh as part of a deal which would result in the Hyksos leaving Egypt. Manetho alleges that the Theban Pharaoh laid siege to Avaris (the Hyksos capital) and the outcome was a treaty by which the Hyksos agreed to leave Egypt. Manetho also confirms that the Hyksos settled in Jerusalem!

This puts a rather different slant on the biblical description of "bondage in Egypt". The Hyksos invaded Egypt and held power in northern (lower) Egypt for over a hundred years (according to Manetho) and even sacked Memphis around 1720BC (orthodox dates). They were eventually forced from the country by a rival line of Kings from Thebes. Thus the put upon "slaves" become an invading power and any monuments they built were for their own kingdom. Furthermore, the Hyksos kings placed their names in cartouche and adopted Seth as their pre-eminent god. While his warlike attributes have something in common with the bloodthirsty god of Moses, worship of the Egyptian god Seth could hardly be considered Monotheistic.

The biblical plagues have often been dismissed as being far too late to name Ahmose I as the Pharaoh of the exodus, but proponents argue that the dates currently accepted for the exodus are too late in any case. Some commentators have argued that there was in fact 585 years from the founding of Solomon's Temple back to the Exodus, giving a date of 1552.

Antje De waal
7th December 2007, 18:21
Akhenaten
Manetho tells the story of Osarseph, a rebellious Egyptian priest, Pharaoh Amenhotep and his son "Ramesses also called Sethos" (of the New Kingdom). Apparently, Osarseph took control of Egypt for thirteen years. He defiled the temples and terrorised the people. Pharaoh fled from Egypt to protect his infant son, but the son returned to Egypt and threw Osarseph out of Egypt. According to Josephus, Manetho believed that Osarseph was Moses, and many have pointed to the similarity between these events and the rule of Akhenaten. Akhenaten certainly rejected the gods and imposed a form of Monotheism.

However, Josephus also quotes an alternative Egyptian historian, Chaeremon, He also identifies the rebel priest with Moses, but names him 'Tisathen'. He also claims that there was a co-conspirator named Peteseph who he considered to be Joseph! This doesn't sound much like Akhenaten who only really shared power with his wife. In any case, there is plenty of evidence that the beginning of Akhenatens rule was fairly normal and that he was the direct successor of his father, the Pharaoh Amenhotep III. Furthermore, neither account refers to Smenkhare, or Tutankhamun and the return to Thebes.

Ramesses I
Some commentators have argued that to the story of Osarsephs rebellion should be placed during the co-regency of Ramesses I and Seti I during the New Kingdom. They propose that there was a counter-revolution when Akhenaten died. Horemheb persecuted the followers of Akhenaten and destroyed his monuments. When Horemheb died, Osarseph/Moses returned to Egypt, to lead the rebellion, against Horemheb's successor Ramesses I. Like Horemheb, Ramesses was general in the army and had no royal blood. He ruled for only two years before passing power to his son Seti I.

If the bible is correct to state that Moses an adopted member of the royal household, then he would have had a claim to the throne. The fact that Akhenaten has been written out of Egyptian history (he is notably absent from the kings lists written during the reigns of Seti I and Ramesses II) seems consistent with this view.

Tuthmose III
When Thera exploded it effectively destroyed the Minoan civilisation and caused huge tidal waves and a huge pillar of black smoke. Many commentators have noted that the ten plagues of Egypt can be explained with reference to the environmental effects of such a huge volcanic eruption. The eruption is estimated (by carbon dating and supporting environmental evidence from a number of sites around the world) to have occurred around 1640 BC. So who was the pharaoh when Thera exploded?

Some have suggested that the New Kingdom Pharaoh Tuthmosis III may have been in control of Egypt at this time. It is noted that he led armies between the Bitter Lakes into Canaan. The route taken by Moses. However, his campaigns in Caanan were highly successful. Furthermore, there was no sucessional difficulty with his son who maintained Egyptian power in that area. It is hard to see the Israelites escaping him as he plundered the area (unless this is the reason for hiding in the desert for forty years).

The Minoans imported a copper-calcium-silicate pigment called Egyptian blue to paint frescoes. Therefore we know that the two cultures had trading links.In the tomb of Senemut (architect and vizier to Queen Hatshepsut) there is a scene depicting men wearing short patterned kilts carrying Late Minoan 1A pottery vases. While, in the tomb of Rekhmire (a viziers of Thuthmosis III) a man carries a piece of Late Minoan 1B pottery. The figure is wearing a longer kilt, associated with the later phase of Minoan culture. It is during this phase that Thera erupted.

This causes a major problems for the dating system as Thuthmosis is general considered to have reigned between about 1504 and 1450 BC, not 1640BC.

Even if the date could be reconciled, the details of his reign don't really fit too well. Queen Hatshepsut ruled Egypt after the death of her husband, Tuthmose II. Her step-son, Thutmose III was her co-regent for some time, and took the throne on her death. At some point in his rule, he seems to have ordered her name to be purged from all her monuments. Despite the apparent acrimony between them, Hatshepsut was a powerful and able ruler, and Tuthmosis inherited a prosperous nation from her. He became famous as a strong warrior-pharaoh who plundered the very area that the Israelites were fleeing to.

However, there is some classical support lining Tuthmosis and Moses. According to Josephus, Moses was his general in a campaign against the Ethiopians. It is argued by some that Tuthmose took the credit for these victories. However, this is not historically accurate. Tuthmose takes credit for his extensive campaigns in Asia (including Megiddio, Kadesh and Gaza). Moses apparently returned from the military campaign, took an Ethiopian wife, and then demanded that his people be freed.

Seti II
The route chosen by the escaping Israelites, from Piramesse to Tjeku (biblical Succoth: Exodus 12:37) and eastwards, was precisely the same that was used by two escaping slaves of the late 13th century BC, during the reign of Seti II as reported in Papyrus Anastasi V.

Egyptian mythology
Osiris and his wife Isis ruled over Egypt during the golden age in prehistory. His brother Set was jealous of him, so he hatches an elaborate plot to kill him and steal the throne. Isis raised her son Horus in secret, and he returned to take back the throne from Set. The echoes in the tale of Moses are so clear it is tempting to doubt that any of the details in the bible are more than an Egyptian inspired creation myth. Moses performed Egyptian magic tricks (such as turning a snake into a rod and back again) and the parting of the sea is highly reminiscent of a similar trick recorded during the reign of the pharaoh Snefru.


--------------------------------------------------------------------------------


The Israelites needed a story of great deeds proving the power of their faith and enshrining the idea that they were chosen that the myth was born. However, while they may have rejected Egyptian gods, both the Israelites and later the Christians borrowed heavily from Egyptian mythology.

Maybe all that can be said with certainty is that a number of Semitic peoples lived in Egypt from the Twelfth Dynasty, and that at some point a number of them left Egypt and established Israel. Perhaps there was no 'great escape', just the story of a hard trek across the desert followed by a military conquest of the peoples of Palestine.
Enter your search terms Submit search form Web www.ancientegyptonline.co.uk

:105::laff:

Stefanus
11th December 2007, 15:39
The Israelites needed a story of great deeds proving the power of their faith and enshrining the idea that they were chosen that the myth was born. However, while they may have rejected Egyptian gods, both the Israelites and later the Christians borrowed heavily from Egyptian mythology.


Antje om terug te kom na die vraag: Hoe sluit die Witboek by die Bybel aan?

Ons moet besef dat die Bybel nie die woord van God is nie maar dat God wel in die boek bespreek word soos wat die verskillende skrywers sy god oorgedra het. Die vraag wat by my opkom is: indien die geskrifte in alle opsigte korrek was, waarom het die Vader sy Seun gestuur met 'n "Nuwe" boodskap?
God is dan diesefde oor al die tye, waarom ons van nuut kom leer oor die Vader?
Die Nuwe Testament het sy oorsprong te danke aan die Romeinse Ryk wat 'n staatsgodsdiens daargestel het vir al sy onderdane en die wat nie daarmee eens was nie het hy vermoor. Vandag sit ons met die twee bundels geskrifte wat as die Bybel bekendstaan, die een gedeelte wat Jesus met sy leeringe van die Vader kom regstel het en die ander gedeelte wat Jesus se boodskap oordra maar wat deur die Romeinse staat saamgestel is om sy doelswitte/dogma te verkondig. Hierdie sameflansing van die geskrifte is duidelik waarneembaar uit die hoeveelheid teenstrydighede wat daarin voorkom.

Die Witboek is daargestel om die Koningkryk van God vir ons te verduidelik en gee dus vir ons 'n beter voorstelling van die Goddelike huis. Met die kennis wat die Witboek aan ons lewer is die Bybel beter verstaanbaar, maak dinge sin wat "moeilik" is en neem die "glo net" gedeeltes weg.

Daar is egter ander geskrifte ook wat ons help om nader aan die waarheid te kom, so is daar die "Nag Hammadi" en die "Dooie See" geskrifte wat 'n beter prentjie van die ware Christus gee.

Liefdegroete,
Stefanus

Antje De waal
12th December 2007, 11:51
:arrow: Stefanus daar is geen nuwe storie nie,

God is die selfde vandag as gister tot alle eewigheid, God verander nie, Hy is, Die storie van Jesus en sy koms die rede en so meer is vertel van die begin van die Bybel af van die begin van greation, and the word was with God and word became flesh

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." (John 1:1)

John 1:14
14The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the One and Only,[a] who came from the Father, full of grace and truth.

Jesus came to preach new life nie new teachings nie, In die ou test was on weg van God en sy mercy, het ons in sonde gelewe en gesterwe was ons geestlik dood, en die bybel se ons moet geestelik gebore wees om na God te kan gaan, met die sonde val het ons geestelik gedood, en kon ons nie voor God kom nie. Di dood wat vir Adam en eva voorgehou is was nie n fiesiese dood soos ons dit ken nie maar n geestlike dood. al ooit gehoor van iemand wat se ek is dood sonder jou, is die persoon dood sonder die ander een nee, maar binne in is dit dood. Al ooit gehoor van emosineele dood, n vrou wat talle male verkrag is gaan binne dood en daar kry ons ons weskoppies, die vrou is liggaamlik hier maar binne is sy dood, met die sondeval is dit waar ons dood is, geestlik was ons dood voor God en kon ons nie met hom kominikeer nie ons was verlore, nog n voorbeeld n kind wat sy pa afskryf en se my pa is dood, is sy pa nee maar vir hom / haar is die ouer nie meer daar nie, en is die persoon dood vir daai persoon die woord dood, beteken meer as net n fiesiese dood.

For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Romans 6:23

There is none righteous, no, not one, there is not that understandeth, there is none that seeketh after God they are all gone out of the way, they are together become unprofitable; there is none that doeth good, no, not one. For all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:10,11,12,23

Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin: and sin, when it is finished, bringeth forth death. James 1:15

Know ye not, that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey; whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness? Romans 6:16

Choosing rather to suffer affliction (Moses) with the people of God, than to enjoy the pleasures of sin for a season. Hebrews 11:25

He that committeth sin is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. 1 John 3:8

Nou kom ons by die offering hande wat die ou test mense aan God gegee het, kom ons kyk na die bedoeling daar van:

Ons het gesondig en sodoende het ons geestelik gesterf, diere en mense het een ding in gemeen en dit sien ons in die Bybel, Life en die scripture wat dit bevestig is

Gen. 1:20: "And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life" (The word "life" here is nephesh--soul).

Next verse: "And God created great whales, and every living creature (nephesh--soul) that moveth, which the water brought forth abundantly."

Verse 24: "The living creature (nephesh) after his kind, cattle and creeping things."

Verse 30: "Every beast...every foul...everything that creepeth, wherein there is life (nephesh)."

Nou met die sonde val is ons dood, voor God maar nie die diere nie wanat hulle het nie gesondig nie, so om na God te gaan moes ons n manier kry om voor Hom te staan sonder dat Hy ons "Sien"

Kom ons kyk hoe het eva en adam eerste weg gekryp vir God:

And the eyes of them both were opened, and they knew that they [were] naked; and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons.
Gen 3:8 And they heard the voice of the LORD God walking in the garden in the cool of the day: and Adam and his wife hid themselves from the presence of the LORD God amongst the trees of the garden.

So hoe het ons dit gedoen, ons het bloed gevind, wat is in die bloed,

Lev. 17:10-11: "I will even set my face against that soul (nephesh) that eateth blood...For the life (nephesh--soul) of the flesh is in the blood..."
Deut. 12:20-23: "Thy soul (nephesh) longeth to eat flesh thou mayest eat flesh, whatsoever thy soul (nephesh) lusteth after...the blood is the life (nephesh--soul); and thou mayest not eat the life (nephesh--soul) . . ."

Hoer lees ons dat die bloed die siel van die mens of dier is en omdat ons menselike siele /gees dood was voor God moes ons iets vind wat as tussen gang kan wees tussen my en God, ons was gemaak om met Hom te wees, en nou staan ons buite so ons moes n foon kry na God toe en dit was duer bloed, en sacrafice, so nou het ons die telefoon na God oop en kan ons praat maar ons is nog steeds "vervreem" van God.

God omdat Hy ons Pa is en ons lief het soek n uitweg, so dat HY ons weer in Sy arms kan toe vou ons beskerm en saam met ons in die tuin wandel, omdat ons sonde van die aard was wat ons geeslik dood gemaak het en bloed ons telefoon was na Hom sien HY die moontlikeheid om ons vir altyd en eewig van ons sonder skoon te was, Sy Eie Godlike Bloed, die Grootse offer wat n ouer kan gee vir haar / Sy Kind, Sy eie lewe en God begin werk aan die plan,


Cleanse The Inside First.

Not only is the doctrine of two distinct falls from grace contrary to scripture, the solution taught for resolving the "problem" is equally contrary to scripture. Many insist on reversing God's true plan of salvation as they attempt to require outward holiness before inward holiness. Jesus Himself said in Matthew 23:26 Thou blind Pharisee, cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also. In these scriptures, Jesus clearly outlined the cleansing process. Indeed, in this line of thought there are two cleansings. He said that we must have the inside cleaned first and made holy (cleansed from sin and a pure heart placed within) and then, afterwards, the outside (our lives, actions, deeds, appearance, etc...) will come clean. Jesus' all-cleansing sin-killing, deep penetrating, stain removing blood (and oh how powerful it is) cleanses us first within thereby make us holy, and the Apostle Paul further expounded and said that we are to assist in cleansing ourselves outwardly afterwards. 2 Corinthians 7:1 Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Sadly, some people have attempted to reverse this process and insist on outward holiness before inward holiness. Two-step teachers believe that a justified believer still possesses, and is indeed driven by, a sinful carnal nature (a sinful heart) even after he is saved. They believe that a "justified" person is still categorized as a sinner because of inherited sin from Adam (in other words, a sinner at heart saved by grace). I'm afraid that some have watered down the blood of Jesus and the true plan of salvation so as to require two applications to be cleansed from sin. The two cleansing teaching attempts to require a believer to live an outwardly holy life after he is justified, while arguing that the inside, the believer's heart, is still sinful and in need of another "cleansing". Contrary to Scripture, this method requires that one cleanse first the outside, so that the inside may come clean. My friend, this teaching is 180 degrees from the Truth. It is the complete opposite of what Jesus taught. God does not justify us in sin or in a sinful heart condition. He delivers and saves us from sin! There are no such persons as "sinners saved by grace", for if there were such persons, what would they be "saved" from? Being saved is more then just some label, it is a living experience, followed by a life lived!


Ons siele was beveil dit was onrein en kon nie voor die reinheid van God wees nie so wat doen God Hy tap sy eie bloed in ons in, Hy maak ons skoon n nuwe mens.

So daar is geen nuwe storie daar is net n regte eiende aan n storie wat van die spoor afgegaan het, :cool_1:.

Jesus bring nuwe lewe, nie n nuwe storie nie, hy Brings life so that we can live abundantly, He wases away our sins makes us as white as snow, Sleg met Jesus kan ons na die Vader! Jesus is ons veilige hawe, Hy is ons krag, Hy is ons meester, ons herder, ons Heer, Hy is ons shield, ons swaard, As ons die plan aanvaar die offering wat Jesus gemaak het aanvaar is ons weer leewding! :tongue_2:
Jesus is the Redeemer and Author of Salvation
Looking unto Jesus the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Hebrews 12:2

Antje De waal
12th December 2007, 11:54
The Lord thy God will raise up unto thee a Prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me; unto him ye shall hearken. Deuteronomy 18:15

For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace. Isaiah 9:6

And she shall bring forth a son, and thou shalt call His name Jesus: for he shall save his people from their sins. Matthew 1:21

And, behold, there was a man in Jerusalem, whose name was Simeon; and the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel: and the Holy Ghost was upon him. And it was revealed unto him by the Holy Ghost, that he should not see death, before he had seen the Lord's Christ. And he came by the Spirit into the temple: and when the parents brought in the child Jesus, to do for him after the custom of the law, Then took he him up in his arms, and blessed God, and said, Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, according to thy word: For mine eyes have seen thy salvation, Which thou hast prepared before the face of all people; A light to lighten the Gentiles, and the glory of thy people Israel. Luke 2:25-32

The woman saith unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ: when he is come, he will tell us all things. Jesus saith unto her, I that speak unto thee am he. John 4:25,26

And devils also came out of many, crying out, and saying, Thou art Christ the Son of God. And he rebuking them suffered them not to speak: for they knew that he was Christ. Luke 4:41

I and my Father are one. Then the Jews took up stones again to stone him. Jesus answered them, Many good works have I showed you from my Father; for which of those works do ye stone me? The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not; but for blasphemy; and because that thou, being a man, makest thyself God. John 10:30-33

He saith unto them, But whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Matthew 16:15-17

Again the high priest asked him, and said unto him, Art thou the Christ, the Son of the Blessed? And Jesus said, I am: and ye shall see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven. Mark 14:61,62

Then he said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken: Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory? And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. Luke 24:25-27

Now we believe, not because of thy saying: for we have heard Him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Saviour of the world. John 4:42

For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins. Matthew 26:28

Of this man's seed hath God according to His Promise raised unto Israel a Saviour, Jesus. Acts 13:23

John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. John 1:29

And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. 1 John 2:2

And ye know that he was manifested to take away our sins. 1 John 3:5a

For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. 1 Timothy 2:5

But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Galatians 4:4-5

Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Acts 4:12
Jesus suffered the penalty for everyone
But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and with his stripes we are healed. Isaiah 53:5

He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his mouth: he is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth. Isaiah 53:7

The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. John 1:29

To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Every one that is of the truth heareth my voice. John 18:37

For he hath made Him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in Him (Jesus). II Corinthians 5:21

And when they were come to the place, which is called Calvary, there they crucified Him. Then said Jesus, Father, forgive them; For they know not what they do. Luke 23:33,34
Jesus was resurrected from the grave
He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay. Matthew 28:6

Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene. Mark 16:9

And they rose up the same hour, and returned to Jerusalem, and found the eleven gathered together, and them that were with them, Saying, The Lord is risen indeed. Luke 24:33,34

This is now the third time that Jesus showed himself to his disciples, after that he was risen from the dead. John 21:14

Opening and alleging, that Christ must needs have suffered, and risen again from the dead; and that this Jesus, whom I preach unto you, is Christ. Acts 17:3

It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Romans 8:34

And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. 1 Corinthians 15:14

But now is Christ risen from the dead, and become the firstfruits of them that slept. 1 Corinthians 15:20

If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Colossians 3:1
Jesus promised the righteous a place in heaven
In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also. John 14:2,3

Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this rejoice not, that the spirits are subject unto you; but rather rejoice, because your names are written in heaven. Luke 10:19,20

And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away. Revelation 21:4

Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live: And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? John 11:25,26

And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus: and great grace was upon them all. Acts 4:33

Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; neither doth corruption inherit incorruption. Behold, I show you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed, In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? 1 Corinthians 15:50-55

For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first: Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord. 1 Thessalonians 4:16-17

And he saith unto me, Write, Blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, These are the true sayings of God. Revelation 19:9

And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials full of the seven last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will show thee the bride, the Lamb's wife. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Revelation 21:9-10

And there shall be no night there; and they need no candle, neither light of the sun; for the Lord God giveth them light: and they shall reign for ever and ever. Revelation 22:5

Stefanus
12th December 2007, 21:52
..........

Antje jy het nou killometers teks aangehaal, wat is jou standpund nou eintlik?

Liefdegroete,
Stefanus

Stefanus
12th December 2007, 22:01
As ons die plan aanvaar die offering wat Jesus gemaak het aanvaar is ons weer leewding!

Antje jammer maar ek kan nie deel he in die "plan" wat Kajafas en die kerk van die dag gesmee het nie, nog minder kan ek aanvaar dat die "plan" wat die kerk vandag nog aanvoer as ons redding, enige voordeel vir my kan inhou nie.

Liefdegroete,
Stefanus

Antje De waal
13th December 2007, 19:28
:mconfused:
Stefanus

Dit is hoe ek dit sien , Jesus het gekom om ons goed te leer, en baie van wat wat ons moet leer is nie so veel in sy gesprekke nie maar hoe HY gelewe het,

Kom ons begin by vergifness....

Wat gebeer in ons harte as ons vergewe? hoe vergewe ons? wat maak dat ons vergewe?

As jy kyk na die lewe van Jesus is daar oor en oor vergifness, God vra dat ons vergewe sodat Hy ons kan vergewe, so wat is die prosess van vergifness? Selfsacrifice, jopu moet jou trots jou haat, ag al daai gevoelens weg bere om iemand te kan vergewe n deel van jou self moet jy ( die slegte deel) moet jy oorkom, en soms is dit swaar en is vergifness nie maklik nie. Nou kom ons kyk na die kruis.

God kom aarde toe Hy lewe tussen ons, en ons vertrap hom, ons onteer Hom, Ons maak Hom dood \, wat doen God Hy laat toe dat ons hom vertrap, slaan, speog ens en om ons te vergewe le Hy sy lewe neer, the ultimate form of forgiveness self sacrtefice so that we are forgiven.

He is the King of Kings Lord of Lords, en hy was die voete van sy dienaars, hubleness.

Aaan die kruis hang Hy langs n dief, en nog steeds het hy liefde vir die mens. Vandag sien ek jou in my vader se huis.... aan n dief \, LIEFDE nog n stunning voorbeeld van wat Jesus se doel was.

Hy het gekom om as voorbeeld vir ons te wees, en aan die einde van alles Stefanus moet jy jou sondige lewe sacrifice en moet jy jou lewe opgee om HOM te dien,

Jesus was en is en sal altyd wees GOD, HERE, DIE I AM, Aan die einde van jou lewe stefanus moet jy strewe om soos Jesus te wees, en HY het in Sy liefde vir ons die voorbeeld kom gee!

Die plan stefanus vir jou en my is nie deur n mens gemaak nie maar Deer God die Vader (en nee die die adam koning nie) God het gekom ons ons te wys hoe om die pad terug ge vind na sy hart hoe om die sonde te oorkom, en hoe om weer in eenheid met HOM te wees, in sy arms in SY HUIS, Hy het die voorbeeld neer gele ons moet dit volg.

Jy kan kies om te lewe soos wat Jesus dit vir ons voorgele het of jy kan kies om teen sy leering integaan.

So korliks wat leer Jesus ons

Forgivenss - Self sacrefice, hubleness, undeing love, comapssion, the willingness to serve,

Stefanus aan die einde van my lewe wil ek voor God staan en se ek het die voorbeeld gevolg. ek het gesien en gehoor.

Ek weet net dit stefanus in my lewe is Jesus God nie die seun van die mens nie maar God!

Stefanus ek is my ma en pa se kind maak dit my my ma en pa?
ek is in die beeld van my ouers maak dit my man en vrou in een liggaam ( crossdressers sal mal wees oor hierde stelling) nee ek is vrou, en ek is ek, ek is vlees ek is gees en ek is siel nes my ma en pa.

Jy sien stefanus in die einde is dit nie werke nie is dit nie kenis nie maar jou lewe en keuses wat sal verseeker dat jy hemel toe gaan of hel toe. En die voorbeeld van hoe jy moet lewe is vir jou gegee.

Jy kan kies stefanus om vir altyd teen die leering van Jesus tewerk maar die dag gaan Kom waar God se genoeg is genoeg wat gaan jy se maar God die een oog attie daar agter het n boek getik wat se jy is n vrou so ek glo dit? Kenis stefanus gaan jou net so verbring maar Jesus sal jou die hele pad vat, as jy so angstig is om God te leer ken leer Jesus Ken en jy sal leer wie God is maar jy wil dit nie eers doen nie, so as jy vir Ra en Re ens wil dien doen dit maar vra jou self die vraag is hulle in die voetspore van Jesus.....:mconfused:

In liefde met Jesus.

Father i come before you now and i bow down, Father in the name of Jesus your Son do I ask that you will remove al falsehoods, all lies, that you will open the eyes of your children, Father i braek the lies in the name of Jesus, Father in you Holy name I pray that all will feel you true love, will see You and will bow before your thorne, Father i ask that you will make your love evident in their life's, Father I ask that all lies and door's that satan might use be revealed and that it will be sealed of, Father in your name I ask that you destroy all lies and strongholds, in the name of Your Son i demand all that is not of you to be destroyed, In the name of Your Son i command all lies to be revealed, Father i ask that you will show your might hand in their lives, Father but mostly show them your LOVE, I ask this in Jesus Name AMEN!


See you soon:thumbup_1:Geniet jou dag verder stefanus

Stefanus
13th December 2007, 21:10
Dit is hoe ek dit sien , Jesus het gekom om ons goed te leer, en baie van wat wat ons moet leer is nie so veel in sy gesprekke nie maar hoe HY gelewe het,
Antje jy het seker 'n punt daar beet, so kom ons gaan kyk na die historiese Jesus en hou vir 'n oomblik by die feite.
Wie was Jesus as persoon, die een wat sy volgers verplig het om 'n swaard te koop en as hy/sy nie een het nie om sy bo-kleed te verkoop om een aan te skaf?Nou kom ons kyk na die kruis.

God kom aarde toe Hy lewe tussen ons,

Aaan die kruis hang Hy langs n dief,
Die folterhout? Satan se oorwinningskruis? of die folterpaal van die Romeine, waarmee hulle persone wat van sedissie teenoor die staat skuldig bevind was tereggestel het?

Die Vader stuur Sy geliefde Seun om vir ons oor die Koninkryk van die Hemele te kom leer. Niks te make met die "kerk" se liegstories oor God wat mens geword het nie.

Jesus word deur "die bose" aan die Romeine oorgelewer, di verhoor Jesus en vind Hom skuldig aan sedissie teen die staat, Hy word op die gebruiklike wyse deur die owerheid aan 'n folterpaal vasgespyker, die twee mense aan weerskante van Jesus was twee van sy bevelvoerders in sy weermag wat teen die Romeine opgetree het, nie "diewe" soos die "kerk" jou wil laat glo nie.
Hy het gekom om as voorbeeld vir ons te wees,
Heeltemal korrek Antje, is jy bereid om vir jou 'n swaard aan te skaf en Hom in Sy voetspore te volg? Of gaan jy die maklike uitweg neem en die "kerk" volg?Jesus was en is en sal altyd wees GOD, HERE, DIE I AM, Aan die einde van jou lewe stefanus moet jy strewe om soos Jesus te wees, en HY het in Sy liefde vir ons die voorbeeld kom gee!
Antje, Jesus is wel Goddelik maar nooit die "HERE" of die "I AM" soos waarna jy verwys nie, ook moet ek ook nie aan die "einde van my lewe" soos Jesus wees nie, maar as kind van God moet ek reeds soos my broer Jesus lewe!Die plan stefanus vir jou en my is nie deur n mens gemaak nie maar Deer God die Vader (en nee die die adam koning nie) God het gekom ons ons te wys hoe om die pad terug ge vind na sy hart hoe om die sonde te oorkom, en hoe om weer in eenheid met HOM te wees, in sy arms in SY HUIS, Hy het die voorbeeld neer gele ons moet dit volg.
Antje daar is twee planne, die een deur God en die ander deur die bose, moenie jou tussen die twee laat verwar nie! Ek as kind van God is reeds deel van my Goddelike ouers se huisgesin.Ek weet net dit stefanus in my lewe is Jesus God nie die seun van die mens nie maar God!
Antje die keuse is joune om in onkunde voort te lewe, maar as jy jou geskrifte/Bybel geken het sou jy geweet het dat God in die tye wat verby is onkunde oorgesien het, Jesus het egter die kom regstel sodat ons nie meer onkunde kan pleit nie, so het jy ook reeds die waarheid geleer, indien jy dus verder die leuen wil navolg is dit uit jou eie.

Jou gebed laat my wonder of jy werklik glo wat jy se, of jou stelling hierbo is vals en jy weet dit of jy is verward en besef dit nie, as Jesus God is, wie is Sy Vader en wie is Sy God, Antje?

Liefdegroete,
Stefanus.

Die Ou Man
13th December 2007, 21:46
:mconfused:
Stefanus

Jesus was en is en sal altyd wees GOD, HERE, DIE I AM,


Antje.

Ek sluit hier by Stefanus aan.

God is die Elohim (androgeen) van Genesis 1:1, maar nie Jesus nie, ook nie die HERE nie en ook nie die Vader nie.

Die HERE is Jahweh (die Jaloerse Wese), ook bekend as die Almagtige van Genesis 2:4, maar nie Jesus nie.

Die "I Am" is Jahweh, maar nie die Elohim of Jesus nie.

Jy bid respekvol tot die Vader. Maar die Vader is nie die Elohim nie en ook nie Jahweh nie, maar wel die Vader van Jesus.

Sonder om disrespekvol te klink, vra ek jou dus: "Weet jy tot wie jy bid?"

Liefde groete.

Die Ou Man

Antje De waal
18th December 2007, 13:12
Die Ou Man en Stefanus.

Weet ek vir wie ek bid JIP ek gaan die vir adam bid nie.

Weet ek wie Jesus is Jip die suen van God nie adam nie.

Glo ek wat ek weet JIP

KEN EK DIE WAARHEID WAT JULLE SO NA SOEK JIP!!! N DUISEND MAAL JIP, JA, YES,

EN het ek dit in n boek behalwe die bybel gevind NOPE!

John 8:32
32 and you will know the truth, and the truth will set you free.”:thumbup_1:

Hier die skrif is die grond slag vir alle christian gelowe cult of nie, sien ons het die waarheid ons ken die waarheid, en tog verwerp hulle daagliks die waarhied.

Almal soek na die waarhied en tog se die bybel God se kinders kom om van die lack of knowledge, mense storm na boeke en mense opsoek na die waarheid, en tog is die waarheid nie versteek nie dis nie weg gesteek nie, dis nie beveil nie dis nie corupt nie, dis nie complicated nie, dis eenvoudig en tog sien niemand dit raak nie, ons soek so hard na die waarheid, dat ons dit misloop, die waarheid moet in jou lewe in jou hart, want sonder die waarheid is jy leeg, en kan leuens in jou kom lewe.

The Deity of Jesus Christ
1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2 He was in the beginning with God. 3 All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being. 4 In Him was life, and the life was the Light of men. 5 The Light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. :tongue_2:

Psalm 25:5
guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long.

Jesus said to him, I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father, but through Me. John 14:6

Genesis 15:1


"And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth" (John 1:14).

Psalm 40:11
Do not withhold your mercy from me, O LORD; may your love and your truth always protect me.

[ God's Covenant With Abram ] After this, the word of the LORD came to Abram in a vision: "Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. "

"And without controversy great is the mystery of godliness: GOD was manifest in the FLESH, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, BELIEVED ON in the world, RECEIVED UP into glory."

--1 Timothy 3:16

"...if ye believe not that I am he,
ye shall die in your sins."
--JESUS CHRIST, JOHN 8:24:thumbup:


Ek hoop julle sien dat die waarheid die Truth wat julle so soek nie gevind kan word in mens of boek nie!

Vicky
18th December 2007, 14:38
Antje, jy haal aan:


"If ye believe not that I am he, ye shall die in your sins"

Wie glo jy is Jesus?

Antje De waal
19th December 2007, 08:58
Antje, jy haal aan:


Wie glo jy is Jesus?

Weet ek wie is Jesus Jip!

HY IS DIE WAARHEID WAT JY EN EK NA SOEK! HY is Die Seun van GOD gebore uit n mens! HY is my redaar, en my shield, HY is die lig in die duisterness, Hy is die seun van GOD die Vader, Hy sit in die hemel aan die regter kant van GOd die Vader! en aan die einde van jou en my lewe sal HY die Judge wees van ons doen en late!

Die behoefte om vir eewig te lewe maar nie God te dien nie is die grondslag van reincarnation! Want dan gaan jy nooit dood nie en kan jy maar aanhou Pop aanvang, want sondig ek in die lewe kan ek mos maar net weer terug kom en alles oor doen, die eenvoud van wie Jesus is, kan nie weg gesteek word nie is nie in duisternis gevul nie, is nie versteek nie is nie n geheim nie, dis nie net vir n paar mense nie, dis vir almal dis in die lig dis daar vir jou en vir my om te sien die volheid van God en Jesus kan nie in n boek gelees word nie maar kan sleg gesien word en gevoel word en verstaan word die waarheid sal jou vry maak en Jesus is die waarheid, Hy is nie ins n versteekte boek iewers in die woestyn nie, Jy sal nie die waarheid vind in n boek wat 500jaar terug in die middel van die see gegooi is nie, Hy is hier nou, oop en blood aan almal wat wil hoor en luister, God dra geen geheime nie, Om Hom te volg het jy geen duister kenis noodig nie, om Hom te verstaan het jy nie noodig om te grou na wat ook al nie as jy die waarheid in jou het (JESUS) sal alles in die hemel en die aarde aan jou bloot gestel word, geen mens geen boek geen 500 jaar oue skrif gaan jou nader aan die waarheid bring as om die waarheid self te aanvaar nie, God het vir ons die waarheid gestuur en ons het dit verwerp, ons doen dit nou nog ons verwerp die waarheid elke dag want dit is nie die waarheid wat ons soek nie, die jode het Jesus verwerp want hy het nie gekom soos hulle dit wou he nie, die waarheid het hulle verwerp en gekrusig want, die waarheid wat hulle gesoek het moes anders wees, ons doen dit elke dag ons kruisig Jesus elke dag want hy is nie die waarheid wat ons soek nie, ons kan nie aanvaar dat dit so eenvoudig kan wees nie die waarheid hoe kan dit voor ons wees in eenvoud, nee ek is jammer ek as mens will n gehieme ding he die skoon eenvoudige waarheid wat voor my le is nie aanvaarbaar nie, ek se nee ek soek n ander waarheid. En daar gaan ons weer van voor af ons kruisig HOM weer.! Oor en oor en oor want die eenvoud van die waarheid kan of wil ons nie glo nie, Hy is God maar ons kan nie aanvaar dat God ons so lief het dat HY self sal afkom om ons die pad terug na Hom te wys nie, ons wil nie aanvaar dat Hy nie gekom het me judgement nie maar in liefde, dat Hy gekom het om te dien nie, Ons wil nie die eenvoud van Jesus aanvaar nie, ons wil he daar moet n geheim wees, ons wil he dat die in die duister moet wees.

HOE KAN GOD ONS SO LIEF HE DAT HY SELF SAL AFKOM FLEES SAL WORD EN TUSSEN ONS LEWE NET SO DAT HY ONS DIE PAD TERUG KAN WYS! GOD KING OF KINGS LORD OF LORDS HIER TUSSEN JOU EN MY, KOM AAN NEE NIE AANVAARBAAR NIE, DIE EENVOUDIGE WAARHEID WAT JESUS IS!

Ons verwerp Hom elke dag en nou Het satan een stap verder gegaan n geloof gebaseer op die verwerping van die volle waarheid, gegrond op ons onvermoe om God te verstaan en ons behoefte om Hom te verstaan, kom kyk se satan ek ken die aantworde kom hier maar om dit te kry verp die waarheid ek het n nuwe waarheid vir jou, toe kom pro aan die verbode apple hier in my hand jy sal al die antwoorde he, jy sal God beeter verstaan, en daar gaan ons en ons verwerp ie eenvoudige waarheid ons herlewe eden.

Ons soek so na God dat al staan hy voor ons en zap ons met n lighting bult ons nog gaan se nope nie God nie en sal ons verby Hom stap, want Hy pas nie ons prentjie van Hoe ons God seok nie, Hy pas nie in die mold wat ek en jy Hom wil he nie, so ons verwerp Hom ons verwag iets anders, en agter HOM staan satan met daai iets ander!

Die waarheid wat die skrif van praat wot jou en my en almal gaan vry maak kan nie in die geheim gevind word nie, maar ons moet maar net ons oe oopmaak, dis hier reg voor jou!

So Vicky ek hoop dit antwoord jou vraag wie ek weet Jesus is! :tongue_2::tongue_2:

Wees gegroet in waarheid en liefde! :103:

Vicky
19th December 2007, 13:17
Antje, my vraag was eintlik baie eenvoudiger as jou antwoord.

Ek wou maar net sien of jy werklik die stukke met aandag lees waaruit jy aanhaal, en of jy maar net google-versies plak. As jy bietjie verder lees in Johannes 8 sal jy sien Jesus antwoord self die vraag wat ek jou gevra het. Gaan lees dit, dan sal jy sien. En terloops, ek glo onvoorwaardelik elke woord wat Jesus s.

Antje De waal
19th December 2007, 14:32
Antje, my vraag was eintlik baie eenvoudiger as jou antwoord.

Ek wou maar net sien of jy werklik die stukke met aandag lees waaruit jy aanhaal, en of jy maar net google-versies plak. As jy bietjie verder lees in Johannes 8 sal jy sien Jesus antwoord self die vraag wat ek jou gevra het. Gaan lees dit, dan sal jy sien. En terloops, ek glo onvoorwaardelik elke woord woord wat Jesus s.

I and my Father are one. Then the Jews took up stones again to stone him. Jesus answered them, Many good works have I showed you from my Father; for which of those works do ye stone me? The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not; but for blasphemy; and because that thou, being a man, makest thyself God. John 10:30-33

Of this man's seed hath God according to His Promise raised unto Israel a Saviour, Jesus. Acts 13:23

Jesus promised the righteous a place in heaven
In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also. John 14:2,3

To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Every one that is of the truth heareth my voice. John 18:37

Rerig die ware Jesus of die jesus wat satan aan jou voorhou?:mconfused:

Vicky
19th December 2007, 15:53
Rerig die ware Jesus of die jesus wat satan aan jou voorhou?:mconfused:

Ek verstaan nie wat jy hiermee bedoel nie?

Antje De waal
19th December 2007, 17:21
Ek verstaan nie wat jy hiermee bedoel nie?

Wat ek probeer se is dat, glo jy in die rerige Jesus of die een wat satan voor hou aan die mensdom? die False een die een wat gaan veroorsaak dat miljoene sal brand dan weer omdat jy en ek nie die selfde glo nie weet ek nie waarheen die sondaars in die witboek gaan nie?

Daar is die wareseun van God Jesus en dan is daar die gedrog en bedrog jesus van satan, water een is jou Jesus?

Stefanus
19th December 2007, 18:32
Wat ek probeer se is dat, glo jy in die rerige Jesus of die een wat satan voor hou aan die mensdom? die False een die een wat gaan veroorsaak dat miljoene sal brand dan weer omdat jy en ek nie die selfde glo nie weet ek nie waarheen die sondaars in die witboek gaan nie?

Daar is die wareseun van God Jesus en dan is daar die gedrog en bedrog jesus van satan, water een is jou Jesus?

Mooi Antje! duidelik sien jy daar is 'n verskil tussen die ware Jesus en die "Kerk" se Jesus:
Die "kerk" se Jesus vertel dat Hy self God is, dat hy vir jou sondes aan die kruis moes sterf en legio ander "satans-stories", Jesus word ook deur die "kerk" as die seun van die Yahweh van die Ou Testament voorgestel en moet dan self ook die god wees.

Antje, as die Jesus waarna jy verwys enige ooreenkoms het met die bogenoemde moet jy weer daaroor gaan dink, want die staatskerk van die Romeine het geweldige dade gepleeg (in die "naam" van God) om hul "geloof" daar te stel. hulle het miljoene mense vermoor wat nie met hulle saamgestem het nie, as ek jou kan gerus stel is die vervolging nie meer so fel nie, jy hoef nie hul stories te glo om die foltering van hul vervolging vry te spring nie.

Sodra jy besef dat Jesus van "die HERE", Jahweh of Allah van die Ou Testament gepraat het toe Hy die volgende gese het, sal jou o oopgaan vir die waarheid:
Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan. Maar omdat Ek die waarheid spreek, glo julle My nie. Joh 8:43-45

Sal jy nou met my saamstem as ek vir jou se dat die "kerk" die dade (moorde) in hul vader se naam gepleeg het soos wat Jesus dit stel?

Antje passop om met die sleutels van die hel in jou agtersak rond te loop, dis Satan se werf daardie en hy en sy volgelinge het die sleutels daarvan.

Liefdegroete,
Stefanus

Antje De waal
21st December 2007, 11:16
Stefanus, die groot ding hier is dit dat jy glo jy het die ware Jesus ek glo ek het die ware Jesus en ons alby glo die ander sit met die gedrog beeld van satan se jesus.

Ek weet my Jesus is reg en jy op die ander hand weet joune is so ons altwee weet, ek gaan nie nou omdraai en se die waarheid van My Jesus is n leen nie want ek kan nie, :mellow: Jesus die Jesus wat ek voor bid is my daaglikse lewe, as Hy nie daar is nie weet ek nie wat ek gaan doen nie, Hy is my alles, in my donker tyd is Hy daar in my lag tyd is Hy daar, en al wat Jesus vra is ek moet lief wees vir Hom, :wub_1:.

Stefanus die le nie by wie ken die wat nie maar wat die waarheid is, ek het my Jesus in die lig gevind, joune was versteek en onder n gat begrawe tot noudie dag, jou jesus is geskryf in 1902 myne is daar van die bybel onstaan het, nou kom jy en se joune is die ware Jesus, ek weer se myne is, as ons virby die myne en joune kom kan ons van mekaar leer, ek probeer nie jou verander na my Jesus nie en jy moet my nie na jou Jesus wil verander nie, ons gesels, en dan kan ons iets leer van alby, jy kan my van jou Jesus vertel en ek jou van myne, maar ek verwag nie jy gaan myne aanvaar nie, net so ook moet jy aanvaar ek gaan nie jou jesus aanvaar nie. ek het groot geword met Jesus.

Stefanus ek praat met julle hier omdat ek nie jou geloof wil aanneem nie maar kan verstaan.

Hoekom kan ek nie, kom ek gee jou n voorbeeld was jy al ooit so dors, dat jou tong in jou verheemlte vas geklou het jou keel het gebrand, en soos saagsels gevoel, en dan drink jy daai blikkie gas koeldrank maar dis net net nie genoeg nie, dan gee iemand jou daai, koel glas wat met die ys blokkies wat so rinkel in dit, en jy vat jou eerste slukkie en dit voel soos ..... ek het nie woorde nie, as daai glas klaar is voel jy werklik versadig en jou dors is weg, wel as ek my Bybel oop maak en ek lees is dit hoe dit voel, heemels, as jy honger is en iemand gee jou n tjappie man dit doen net nie die ding nie, en daar gee iemand jou n vol bord gesonde boerekos, man daai honger hol stert tussen die bene weg, wel dis hoe dit is as ek aan Jesus bid ek is nie dors nie ek is nie honger ek soek na niks meer nie, ek is volleedig want Jesus is met my. ek dors nie meer nie ek honger nie meer nie, ek soek nie meer nie. Geen boek of geen mens kan vir my vertel dat die Jesus wat ek die nie ware Jesus is nie, want ek het gesoek en gevind ek is nie meer dors nie en ook nie meer honger nie. :tongue_2:

Dankie stefanus. vir ons lekker gesels sies.

So ek neem aan julle doen nie die kersfees ding nie?

:103:

Stefanus
21st December 2007, 12:26
Antje, ek wil jou nie na 'n ander geloof oorhaal nie, wat ek se is dat die Jesus wat die "kerk" voorstel nie die waarheid is nie, Jesus se leerstellings staan vas, die dogmas wat egter rondom Sy boodskap vir ons gegee is was en word egter aangepas soos dit die "kerk" pas.

Die "kerk" het veroorsaak dat Jesus as God aanbid moet word - teenstrydig met die opdragte in die Bybel, so was die "kerk" die oorsaak dat Jesus se moord voorgehou word as sondeoffer vir jou sondes.
Wat ek vir jou bring is dat ons minder na die "kerk" se verdraaide dogma moet kyk en weer teruggaan en die boodskap wat Jesus gebring het gaan soek, ongelukkig is die nie slegs in die Bybel te vinde nie aangesien die "kerk" die gedeeltes wat hulle nie van hou nie verwyder het of met liegstories verdraai het om hul eie sieninge te probeer regverdig.

Wat die ander geskrifte en die Witboek vir ons bring is nie 'n ander geloof nie maar eerder meer inligting om dit wat in die Bybel gegee is te verklaar en te verduidelik, so word die boodskap wat die Vader vir sy Seun gegee het om vir ons oor te dra beter verstaan.

Dus Antje kan en wil ek jou nie oorhaal tot 'n ander geloof nie, maar eerder die lelike dogmas wat oor die tyd aan Jesus se boodskap aangelas is aan jou uitwys, sodat jy vir jouself kan besluit wie en wat jy wil glo. So kan ons die ware Jesus vind, Sy Vader en ons Vader vind en ook Jesus se God en ons God weer ontdek.

Wil jy die reis meemaak?

Liefdegroete,
Stefanus.

Ns: Kersfees die geboortedag van die Seun van die Mens:

The story of the birth Jesus is the same as the story of Mitra’s birth. Mitra was born in a dark cave and shepherds were the first people who found out about him. They brought him gold and pleasant scents. Is this similar to the bible story? Mitra and Jesus were both the links between the God and people. They are both sent by the Father to prevail wishes of the Father on the earth. Mitra’s mission was to fight Ahriman and its followers and to bring about the final conquest of brightness over darkness on the judgment day. So is the mission of Jesus from the Christians’ point of view.

The Birth of Mitra was on the Holy day of December 25, the longest night of the year, in the darkest cave. Symbolizing birth of the light and hope and renovation of the nature. Christ’s holy birth is also on the same night in the solar calendar.

Antje De waal
21st December 2007, 13:25
Antje, ek wil jou nie na 'n ander geloof oorhaal nie, wat ek se is dat die Jesus wat die "kerk" voorstel nie die waarheid is nie, Jesus se leerstellings staan vas, die dogmas wat egter rondom Sy boodskap vir ons gegee is was en word egter aangepas soos dit die "kerk" pas.

Die "kerk" het veroorsaak dat Jesus as God aanbid moet word - teenstrydig met die opdragte in die Bybel, so was die "kerk" die oorsaak dat Jesus se moord voorgehou word as sondeoffer vir jou sondes.
Wat ek vir jou bring is dat ons minder na die "kerk" se verdraaide dogma moet kyk en weer teruggaan en die boodskap wat Jesus gebring het gaan soek, ongelukkig is die nie slegs in die Bybel te vinde nie aangesien die "kerk" die gedeeltes wat hulle nie van hou nie verwyder het of met liegstories verdraai het om hul eie sieninge te probeer regverdig.

Wat die ander geskrifte en die Witboek vir ons bring is nie 'n ander geloof nie maar eerder meer inligting om dit wat in die Bybel gegee is te verklaar en te verduidelik, so word die boodskap wat die Vader vir sy Seun gegee het om vir ons oor te dra beter verstaan.

Dus Antje kan en wil ek jou nie oorhaal tot 'n ander geloof nie, maar eerder die lelike dogmas wat oor die tyd aan Jesus se boodskap aangelas is aan jou uitwys, sodat jy vir jouself kan besluit wie en wat jy wil glo. So kan ons die ware Jesus vind, Sy Vader en ons Vader vind en ook Jesus se God en ons God weer ontdek.

Wil jy die reis meemaak?

Liefdegroete,
Stefanus.

Ns: Kersfees die geboortedag van die Seun van die Mens:


Sy boodskap vir ons gegee is was en word egter aangepas soos dit die "kerk" pas.

Stefanus nou gaan ek jou vra, is dit moontlik dat satan die ware storie aangepas het om hom te pas nie. ?

voorbeeld ek weet jy glo nie maar dis vir my hoe ek dit sien

Satan kom in die tyn in tempt vir eva, satan vat die een vrug gee dit vir haar en se vir haar wat hy weet sy wil hoor Hy pas dit aan volgens hom, Satan het geweet dat as eva die vrug eet sy nie fiesies gaan sterf nie maar geestelik so hy se vir haar kyk jy sal nie sterf nie, dis die waarheid maar nie die volle waarheid nie, sy het gesterf maar nie fiesies nie.

Weereens kom Satan toets Jesus en se buig voor my en ek gee jou die hele aarde, dit was nooit syne om te gee nie maar hy besit dit omdat ons dood is in die gees.

Satan kom na cain toe en se in sy oor jy is nie so goed soos jou broer nie, as hy nie daar is nie dan sal God jou sien, abel word vermoor omdat cain die leen glo, Satan het die waarheid gepraat Abel kon nie meer gesien word nie maar die koste aan cain was vir eewig.

Daar is so veel stories in die bybel wat ons kan lees en sien hoe satan werk, hy vat n waarheid en verdraai dit, die vraag hier is dit is die waarheid wat jy dink of weet jy het die waarheid of is dit die waarheid wat net so bietjie verdraai is om jou van die pad af te ly of is my waarheid die waarheid wat so bietjie getweek is?

Jy sien satan vertel altyd die waarheid maar met n draai, hy weerhou die een gedeelte van jou, so as die witboek of die bybel deel satan geinpsired is dan is die waarheid daar maar versteek, die waarheid is gebruik om die leen te bou. Nou die taai vraag is gaan jy n mens glo, of gaan jy God glo? Satan kan die hele bybel woord vir woord oor se, hy kan so ook die witboek ens oorse, hy kan beide gebruik om sy leen te staaf en jou en my verder van God te hou, so gaan jy glo wat n mens se of wat God se, hoe hoor jy God se stem sonder dat satan dit weer verdraai?

So stefanus wie van ons is op die regte pad?

En die witboek en die bybel beide dy daarop aan dat die mens nie vertrou kan word nie! en as Adam en eva is wie jy se hulle is hoekom dan n meduim gebruik as Adam en eva die ligaam van sonde kan he hoekom dan nie self kom en die waarheid vir ons bring nie? Die witboek se mos dat hulle n liggaam het wat hulle aan en uit kan trek? Hoekom dan nie dit doen nie? Heokom so geheimsinig wees?

Ek ken die Krag van God nou is die vraag gaan ons soos op die berg abei bid aan ons God en hoom Hy brand die stapel?

Stefanus
21st December 2007, 14:53
Stefanus nou gaan ek jou vra, is dit moontlik dat satan die ware storie aangepas het om hom te pas nie. ?


Ek ken die Krag van God nou is die vraag gaan ons soos op die berg abei bid aan ons God en hoom Hy brand die stapel?

Antje jy is heeltemal reg, die "beste" leuen is om die waarheid net so hier en daar te verdraai, sodoende bly die storie "geloofwaardig".

Weet jy? ek glo nie dat God enigiets moet bewys nie, ek persoonlik dink dat die "ou duiwel" alles in sy vermoe gaan doen om daai offer tot in die grond in te laat afbrand! en weet jy, ek glo dat hy dit ook sal regkry! Dus gaan dit ons nie help nie, dalk brand net syne en waar gaan dit ons laat? Weer terug by Exo 20:5 ?

Liefdegroete,
Stefanus

Stefanus
24th December 2007, 09:16
Jy sien satan vertel altyd die waarheid maar met n draai, hy weerhou die een gedeelte van jou, so as die witboek of die bybel deel satan geinpsired is dan is die waarheid daar maar versteek, die waarheid is gebruik om die leen te bou. Nou die taai vraag is gaan jy n mens glo, of gaan jy God glo? Satan kan die hele bybel woord vir woord oor se, hy kan so ook die witboek ens oorse, hy kan beide gebruik om sy leen te staaf en jou en my verder van God te hou, so gaan jy glo wat n mens se of wat God se, hoe hoor jy God se stem sonder dat satan dit weer verdraai?

So stefanus wie van ons is op die regte pad?Dit Antje is waar die probleem le, hoe weet ons wat is die waarheid, gelukkig kom die waarheid met tyd te voorskyn, vandag sit ons met tegnologie waar ek en jy toegang het tot rekenaars en internet, dus is dit nie meer nodig vir my om na die onderskeie geskrifte te reis om dit of die vertalings te sienne te kry nie, wat dit ook makliker maak is dat al die verskillende geskrifte in boekvorm opgeteken word en so kan selfs ek en jy dit te sienne kry, so word die brief wat Clement, Biskop van Alexandria in 195 aan Theodore geskryf het waar hy vra dat Theodore selfs onder eed sal sweer dat 'n sekere geskrif (Evangelie van Markus) wat "onwettig bekom is" vals is. Hierdie geskrif wat die "kerk" so graag wil wegwens is maar een van vele wat in daardie tyd opgeteken is wat hul misdrywe ontbloot.

Jy vra ook hoekom, nou eers na bykans 2000 jaar begin ons vrae vra en nie meer die dinge van die "kerk" glo nie, die antwoord is eintlik maklik, geskrifte wat deur die "kerk" vernietig was en die bewyse lewer van die "kerk" se valse dogmas is eers die laaste klompie jare aan die opduik en is besig om groot opslae te maak oor die wereld, die "kerk" is natuurlik nog steeds besig om die af te maak as valse leeringe maar dit dra nie meer water nie, die mense is besig om wakker te word vir die waarheid, binnekort sal die "kerk" weer uitgewys word vir wat hy is soos wat Jesus dit 2000 jaar gelede gedoen het.

Dus Antje, wil ek ook weet wie van ons op die regte pad is, want ek aanvaar nie meer die leuens wat die "kerk" vir my voorsit nie, ek gebruik alles in my beskikking om tot die waarheid te kom, ondersoek alles en weeg die feite teen mekaar op, ek besef dat ek as mens feilbaar is en dat ek van tyd tot tyd foute gaan maak maar as ek al die bewyse teen mekaar opweeg en in alle eerlikheid na die waarheid soek, dit sal vind.

Liefdegroete,
Stefanus

Antje De waal
4th January 2008, 13:29
Stefanus

Hoop jou nuwe jaar ens was lekker gewees, en jou kersfees.

Stefanus jy en ek het baie foute as mens het ons almal on eie onsekerhede en vra, satan weet dit, ons soeke na iets weet hy ook van so om ons die "waarheid" te gee is maklik, om vir ons te se dat die geel wat ons nog ons hele lewe lank al as geel ken is nie, ons dan kyk en omdat die vraag van hoe weet ons geel is geel ... mmm so hier is n waarheid wat vir my meer waarklink is dit die "waarheid" wie weet, Satan speel op ons swakhede hy ken ons vrese, hy ken ons vra, so doende kan hy ons om die bos lei, Jesus se in die bybel sy eie woorde dat die Gospel nie weg gesteeek is nie dat dit nie duister is nie dat dit nie n geheim is nie, ek sal moet gaan soek.

Ek en jy stefanus sal aan die eiende van ons lewe weet wie was reg en wie is weg! ek het die kersfees weereens gesien dat die God wat ek dien werklik die God van hemel en aarde die alpha en omega en ek hoop dat eendag sal jy HOM ontmoet in sy volheid.

Wees geseend Stefanus ek wens jou en jou gesin voorspoed toe, en mag die waarheid julle nie vir altyd omsyl nie, mag die gesoek na waarheid in julle lewe en sodoende julle dors na kennis geles word, mag julle honger versadig word.

Die eenvoud is dit as jy Jesus het in jou lewe het jy die waarheid! tot die skrifte van Maria Magdelena en Judas En Thomas, James praat ook daarvan dat die waarheid in Jesus is. As jy Jesus het het jy nie noodig om na ander waarhede te soek nie hoef jy nie ander stories te lees nie geen boeke nie en het jy geen verdere kennis noodig nie. :thumbup_1:Weereens wees geseend.
:103:

Stefanus
4th January 2008, 14:35
Hello Antje,

Dankie weereens 'n wonderlike fees-seisoen vir ons. Hoop julle het dit ook so ervaar.

Om terug te kom by ons gesprek kan ek die verborgenheid van die Koningkryk van God in die natuur vind en om dit te verduidelik sal ek van die volgende gebruik maak:

As ek laataand by die deur van my woning uitstap en opkyk na die sterre sien en ervaar ek die sterre, hulle is nie drogbeelde nie, hulle is werklik. Ek mis egter iets want hier waar ek tuisgaan sien ek slegs 'n paar dosyn sterretjies deur die waas skitter.
Ek is elke keer verstom oor die hemele-prag as ek uitwyk na die oop vlaktes waar die lug skoon is en ek dan opkyk na dieselfde sterre, die keer in sy volle prag, sterre te veel om te tel.
So sien ek ons kennis tot die Koningkryk van God, sodra ons ervaar dat daar meer is as wat aan ons gegee is hunker ons na die volle waarheid, is ons nie meer tevrede met die beeld wat vir ons voorgehou word nie, want ons besef daar is meer.

Jy se dat ons die volle waarheid reeds ontvang het?

Paulus vermaan ons tot die volgende:

Om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Col 2:3-4

Antje, daar steek baie meer in die volgende boodskap as wat op die oog af ervaar word, lees dit met aandag asb.

Sodat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee, verligte o van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is; Eph 1:17-18Wie ore het om te hoor, laat hom hoor!
En die dissipels het gekom en vir Hom ges: Waarom spreek U tot hulle deur gelykenisse?
Toe antwoord Hy en s vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.
Want hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed h; maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het.
Daarom spreek Ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie.
En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat s: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie.

Antje verduidelik asb vir my hoe jy die volgende woorde van Jesus verstaan?

En Jesus s vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe Een, naamlik God.

Liefdegroete,
Stefanus

Antje De waal
7th January 2008, 19:24
Hi Stefanus

Hoop dit gaan goed met jou en jou gesin.

Ek wonder net soms, hoekom die eenvoud van iets nie kan aanvaar word nie maar herdoen moet word tot dit so "complicated" is dat nugter alleen weet wat aangaan.

Die hele prosess van n nuwe geloof wat... jammer n ou geloof wat net weer nuwe lewe gekry het... hoekom weer gaan soek en dit herdoen...

Ons vergeet soms dat satan "satanaku" ons diepste geheime ken, dat omdat ons so hard soek hy ook ons soeke ken en sodoende vir ons die antwoorde gee wat ons na soek, as dit die waarheid is of nie wel hoe se die engelse " God alone knows", ons gee vir satan die deur of die grond om ons teverlei omdat ons nie Jesus in ons lewe will toelaat nie. Dis maklik jy gee vir satan koek, en jy is die icing.

Kom ons begin by punt nommer een,

1. Adam en Eva Geskape uit grond in die lewe gebring en toe met die "breath" van God lewe gegee. (christen)
1.a adam en eva gebore uit overplus van die godlike moeder na dat die "breath" van god die vader op haar hart geblaas her. Witboek.

2. Adam en eva vlees (christen)
2. a Adam en eva gees ( witboek "Genosis")

3. Sonde val eva eet die verbode vrug ( Christen)
3.a Geen sonde val nie satan of iranus of so iets doen sy eie ding met die krag woorde wat die vader koning aan hom gegee het. (genosis "witboek")

4. OEPS jammer die skapping God skape alles met woorde wat Hy persoonlik uiter
4.a Adam spreek die skapping "kragwoorde" en skape die aarde.

5. Adam en eva het Cain abel Seth ens Christen
5.a adam en eva het 3 tweelinge ( so bietjie vaag oor die name)

6. Jesus word gebore deur die heilige gees en Maria( Christen)
6.a Jesus gebore uit die reincarnated adam en eva Jesus is een van die drie twee linge wat incarnated is die eerste tweeling van die blou bloed" jammer oor benaming ken nie n beter een nie" wat in die dierlike ligaam vas gevang is maar dis die vrou deel van die tweeling wat vermoor word.

Die ding is as julle baie mooi kyk loop dit hand in hand maar met net n bietjie van n draai in.

So kom ons kyk wie is satan

Satan staan beken as die more ster!
Isaiah 14:12
12 How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!

Name
Reference
Definition

Abaddon
Revelation 9:11
a destroying angel

The accuser of our brethren
Revelation 12:10
against one in the assembly, i.e. a complaintant at law; specially, Satan

The adversary
I Peter 5:8
an opponent (in a lawsuit); specially, Satan (as the arch-enemy)

Apollyon
Revelation 9:11
a destroyer (i.e. Satan)

Beelzebub
Matthew 12:24 Mark 3:22 Luke 11:15
dung-god; Beelzebul, a name of Satan

Belial
II Corinthians 6:15
worthlessness; Belial, as an epithet of Satan

the Devil
Matthew 4:1
a traducer; specially, Satan: false accuser, devil, slanderer.

dragon
Revelation 12:9 and 20:2
probably from an alternate form of derkomai (to look); a fabulous kind of serpent (perhaps as supposed to fascinate)

the enemy
Matthew 13:39
from a primary echtho (to hate); hateful (passively, odious, or actively, hostile); usually as a noun, an adversary (especially Satan)

father of all lies
John 8:44
a falsifier

god of this world
II Corinthians 4:4
god is used generically and refers to Satan

king of Babylon
Isaiah 14:4
confusion; Babel (i.e. Babylon), including Babylonia and the Babylonian empire

king of Tyrus
Ezekiel 28:12
a rock; Tsor, a place in Palestine. Satan is the false rock. Christ is the true Rock.

little horn
Daniel 7:8
a horn (as projecting); by implication, a flask, cornet; by resembl. an elephant's tooth (i.e. ivory), a corner (of the altar), a peak (of a mountain), a ray (of light); figuratively, power

Lucifer
Isaiah 14:12
(in the sense of brightness); the morning star: lucifer (the king of Babylon). Satan is the false morning star. Christ is the true morning Star.

man of sin
II Thessalonians 2:3
Satan was the first to sin. See Ezekiel 28:11-19

that old serpent
Revelation 12:9 and 20:2
old = original or primeval
serpent = (through the idea of sharpness of vision); a snake, figuratively (as a type of sly cunning) an artful malicious person, especially Satan

power of darkness
Colossians 1:13
"shade" or a shadow (literally or figuratively [darkness of error or an adumbration])

prince of the power of the air
Ephesians 2:2
prince = a first (in rank or power)
power = privilege, i.e. (subjectively) force, capacity, competency, freedom, or (objectively) mastery (concretely, magistrate, superhuman, potentate, token of control), delegated influence

prince that shall come
Daniel 9:26
a commander (as occupying the front), civil, military or religious; generally (abstractly, plural), honorable themes. See II Thessalonians 2:3-4 and Revelation 12:7-9

prince of Tyrus
Ezekiel 28:2
a rock; Tsor, a place in Palestine. Satan is the false rock. Christ is the true Rock.

prince of this world
John 12:31
prince = a first (in rank or power)
world = orderly arrangement, i.e. decoration; by implication, the world (in a wide or narrow sense, including its inhabitants, literally or figuratively [morally])

rulers of the darkness of this world
Ephesians 6:12
rulers = a world-ruler, an epithet of Satan
darkness = shadiness, i.e. obscurity (literally or figuratively)

Satan
Job 1:6
an opponent; especially (with the article prefixed) Satan, the arch-enemy of good.

serpent
Genesis 3:1
properly, to hiss, i.e. whisper a (magic) spell; generally, to prognosticate

son of perdition
John 17:12
II Thessalonians 2:3
ruin or loss (physical, spiritual or eternal) also to destroy fully (reflexively, to perish, or lose), literally or figuratively

the tempter
Matthew 4:3
to test (objectively), i.e. endeavor, scrutinize, entice, discipline

the wicked one
Matthew 13:19
hurtful, i.e. evil (properly, in effect or influence) figuratively, calamitous; also (passively) ill, i.e. diseased; but especially (morally) culpable, i.e. derelict, vicious, facinorous; neuter (singular) mischief, malice, or (plural) guilt; masculine (singular) the devil, or (plural) sinnersen as ek reg lees in die witboek noem die vader koning homslef tale sonder maal n hele klomp van bogenoemde name, nou is die vraag wie is die vader koning rerig? julle sal die boonste versies vat en se die onder god wat julle die stam god noem of die onbekende god het kon leuns oorvertel of oorskryf. die ding is dat daar n kans is vir satan om alles te " distort" na sy wense die vraag wat ek aan jou gaan vra is dit...

Hoe weet jy jy is reg!

Stefanus
7th January 2008, 20:54
Ek wonder net soms, hoekom die eenvoud van iets nie kan aanvaar word nie maar herdoen moet word tot dit so "complicated" is dat nugter alleen weet wat aangaan.
Antje daar is eintlik niks "complicated" aan die boodskap van God nie, dalk net vreemd omdat die leuen dalk lekkerder op die oor val? Dalk omdat dit al soveel keer oorvertel is?


Die hele prosess van n nuwe geloof wat... jammer n ou geloof wat net weer nuwe lewe gekry het... hoekom weer gaan soek en dit herdoen...
Terug na die wortels Antje, omdat die boodskap langs die pad te veel dogma bygekry het.


Ons vergeet soms dat satan "satanaku" ons diepste geheime ken, dat omdat ons so hard soek hy ook ons soeke ken en sodoende vir ons die antwoorde gee wat ons na soek, as dit die waarheid is of nie wel hoe se die engelse " God alone knows", ons gee vir satan die deur of die grond om ons teverlei omdat ons nie Jesus in ons lewe will toelaat nie. Dis maklik jy gee vir satan koek, en jy is die icing.
Heel korrek Antje dis waarom ons moet terugkeer na die oorspronklike en die dogmas wat aangeplak is van ontslae raak.


Kom ons begin by punt nommer een,
Die ding is as julle baie mooi kyk loop dit hand in hand maar met net n bietjie van n draai in.
Jy is heeltemak korrek, die ooreenkoms is verbasend n? Ons moet net teruggaan en die klein "veranderinkies", die lastige aanhangsels wat die boodskap verdraai verwyder om weer by die skoon boodsap uit te kom.


So kom ons kyk wie is satan

Satan staan beken as die more ster!
Isaiah 14:12
12 How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!

Antje as ons teruggaan sal ons besef dat Satan ook eers 'n kind van God uit die Hemel (mrester) is, hoekom wil jy nou alles wat met die mrester verbind as sleg uitmaak?

Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink mrester. Rev 22:16
Dus glo ek dat jy my nie gaan kwalik neem as ek nie jou siening rondom die mrester aanvaar nie.

Hoe weet jy jy is reg!
Antje, as ek so voorbarig mag wees gee ek die volgende as my antwoord.

En hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is; en ons sal ons harte voor Hom gerusstel, want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en Hy weet alles.
Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God; 1Jo 3:19-21

Dankie Antje, met my en die gesin gaan dit goed, hoop dieselfde vir jou.

Liefdegroete,
Stefanus

Antje De waal
9th January 2008, 19:45
The Serious Gnostic Deception

A very serious practice which gives deceiving spirits the opportunity for deception, is the notion that God is localised in them (consciously) or around them (consciously). The desire on the part of some is to "feel" the presence of God through prayer, worship or otherwise as evidence of His presence. They are disappointed if they leave a service and don't think that they have "felt" God. They will run from church to church looking for this "feeling".

Sensing the presence of God is revered. We do "enjoy our religion". God has made us emotional creatures. However, when experience becomes the evidence of our relationship with God, it is then dangerous and could prove spiritually counterproductive. "The just shall live by faith" is still the only principal the righteous live by and relate to God.

Some believers so live inwardly in communion, worship and vision, that they become spiritually introverted, and cramped and narrowed in their outlook. As a result, their spiritual capacity and mental powers become dwarfed and powerless. Others become victims to the "inner voice". They go about declaring, "God told me this, God told me that". Many times very impractical decisions come as a result of that which is thought to be God speaking.

. . . Turning inwards to a subjective location of God as indwelling, speaking, communing and guiding, in a MATERIALISTIC OR CONSCIOUS SENSE, is open to gravest danger; for upon this thought and belief, sedulously cultivated by the powers of darkness, the most serious deceptions of deceiving spirits have taken place. [War on the Saints, by Jesse Penn-Lewis, The Christian Literature Crusade, 1977]

"New Age" thought with its strong emphasis on the supernatural, feelings and paganism is so preponderate in today's society that it is no wonder the present generation of Christians are becoming more and more Gnostic in thought.

Antje De waal
9th January 2008, 19:47
The Gnostic Approach to the Bible

The Gnostic believes it is wrong to use only the Bible to interpret the Bible. Besides the Bible they believe there are additional inspired manuscripts and books on a par with the Bible and hearing the Voice of God apart from the Scriptures. A Rosicrucian writer neatly puts it:

In order to obtain a satisfactory comprehension of Bible teachings, it is essential to give careful consideration to its symbolic, allegorical and mystic elements. The student and interpreter must learn to consult the vast library of Legend, symbol and myth as faithfully and as accurately as he would resort to a Lexicon of Hebrew and Greek terms and radicals. These elements - symbolic, allegorical and mystic . . . are skillful devices for concealing yet half-revealing the deepest truth. [The Sons of God: A Foreshadowing of the Coming World of the Messenger of the New Age, R. Swinburne Clymer. The Philosophical Pub.Co., Quakerstown, PA, 1923]

Preaching today is filled with allegory. Symbolism has replaced substance and in the modern day "prophetic" movement it is revelation apart from the Scriptures. A pamphlet advertising a newsletter ("Streams of Shiloh", John Paul Jackson) gives some topics that will be discussed in the future such as:

The Prophet and the Gift. The manner in which revelation comes is of vital importance. The role that dreams, visions, trances, impressions, visitations, translations, and transportations play will be discussed.

Pick up any New Age magazine and what is it full of? Dreams, visions, trances, impressions, visitations, translations and transportations! Yet the "prophetic" enjoys cloaking their delusion (departure from orthodoxy) in such ethereal terms as: "Intimacy with Christ" and "renew the body of Christ."

It is no wonder that the Word warns us all, the time will come when they will not endure sound doctrine; but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears (2 Tim. 4:4).

John Paul Jackson goes on to say:

Interpretive skills need to be developed in order to communicate what is meant by revelation. The meanings of colours, numbers, types and symbols, as well as personal symbols will be studied. Ways to enhance interpretive skills will be covered . . .

Heavy duty occult activity sanctioned and encouraged! Numerology, auras, symbology, astrology, out-of-body experiences, trances given prominence. At the expense of what? The Word of God! Rather than training believers in the fear and admonition of the Lord, develop "revelatory" skills. You might even end up thinking you are David Koresh.

There is a concentrated effort, especially in psychology, to bring about a blending of ancient wisdom and modern techniques. Shamanism is being reintroduced in an unprecedented manner to the modern society. One of the ancient practices is Huna (a Hawaiian esoteric philosophy.) This philosophy teaches that we are to be able to

develop intuition, work with our dreams, make shamanic journeys and vision quests, raise our personal energy profile . . . dialogue with the spirits of nature for two-way teaching and healing, and work with visible and invisible energy patterns to influence the past, present and future. Journeying through other dimensions, we gather information, explore the unknown and the mysterious, and release our powerful creativity. [Omega, Summer 1993, p.76]

We cannot separate Christ from His Word. He is the Word and the word became flesh and dwelt among us. We can not know Christ apart from His Word. John 5:39, Search the Scripture; for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me.

There will never be any revelation apart from the word of God. Revelatory gifts apart from Scripture take the soul into fables, myths and gnosticism.

For the Scriptures to be properly understood, the Gnostic holds that they need to be interpreted symbolically, spiritually or allegorically. The literal interpretation is thought to be presumptuous and unspiritual. Most of the theological controversy dividing the church stems from the rejection of the literal interpretation of the Bible. In the 2nd and 3rd century the church came to prefer the allegorical interpretation to the literal. It was this change that opened the church to Gnosticism. No wonder Gnosticism is so deeply entrenched in Christian theology. As long as the allegorical method of interpretation is used, Gnosticism will continue to have influence on Christian thinking.

It is quite common to find Christians interpreting the Bible allegorically. In fact, most of the preaching behind the pulpit today is allegorical. The literal method is steadily being phased out in preference for the spiritualising/allegorical method. Generally, Christians are so accustomed to subjecting their ears to allegorical preaching they automatically make good candidates for Gnosticism. It comes as no surprise why this new wave of Gnosticism is flooding the church and why the Gnostic prophets have a hold on the Christians.

Antje De waal
9th January 2008, 19:54
The Gospel of Judas
Gnosticism Versus Christianity

Laurie McLaughlin

Jun 5, 2007
By studying the Gospel of Judas, we can see both the important teachings of the Gnostic Religion and the Christian Religion the wisdom of each and why they split

Since the discovery in the 1970s of the fourth century Coptic translation of the original second century Greek text and first translation into English in 2006, the Gospel of Judas has provided both an affirmation for modern day Gnostics and seemingly nothing but a curiosity to the Christians of today.
The Reason the Gospel Was Written

However, the purpose for which it was originally written may have been specifically to show the major differences in thought and understanding between the Gnostics of the second, third and forth century and the early Christians.

For example, one concept in the gospel that both affirms the Gnostics current views and is quite opposed to the Christian views is about Judas himself. Christians have been taught that Judas was Jesus friend and disciple but Judas eventually turned on him and wantonly betrayed Him. In the Gospel of Judas, Judas is also Jesus star pupil. Jesus gives Judas special treatment because Judas wisdom allows him to really understand the most secret teachings of Jesus.
Christian Versus Gnostic View of Judas

And rather than being His betrayer, it is Jesus who tells Judas but you will exceed all of them. For you will sacrifice the man that clothes me. This concept is an extremely important one for Gnostics because they believe that only by getting rid of the material body and leaving it behind in death can we manifest our true spiritual nature; thus turning Judas from a negative character to a postive one.
Christian Versus Gnostic View of the Virgin Birth

The belief in a virgin birth seems also to be discounted in this gospel. In one section, Judas says that he knows where Jesus comes from and that is the realm of Barbelo. To the Gnostics, this is the place where Creation occurs. To be Created in this context is to self generate. The Gnostics believe Jesus was self generated in the realm of Barbelo. If one is self generated, then there is not only no need for a father, but also no need for a mother either.
Christian Versus Gnostic View of the Eucharist

Another great difference between the Gnostic and Christian views comes in the intentions of way the Eucharistic offering is done. In the gospel Jesus other disciples have a dream that they are watching people like themselves sacrificing animals on the alter. The Christian Eucharist could be seen as a human sacrifice of Jesus. The Gnostics believe that Jesus did not come to earth to die as a sacrifice for our sins. It was not his death that was supposed to be important, but rather his life and his teachings. That is why the Gnostics do not teach about the Crucifixion as the Christians do.
Christian Versus Gnostic View of God

Finally, much of the Gospel of Judas deals with the cosmology of the Gnostics. It is here that the Gnostic religion seems to be the most foreign to Christian readers. The Gnostics believe that there are actually two gods that mankind deals with. One is the god of this earth who rules this planet and lords over its chaos. Then, there is a God who has no day to day dealings with mankind, but is the true, great and beautiful Spirit. This God, according to Jesus in the Gospel of Judas is God and Parent, Father of All, the invisible one that is over All that is incorruptible, that is pure light . And there is a whole cosmology that teaches how the god of this earth came into being from the God in the heavens.

So, it appears that the writer of the gospel of Judas may have intended to present the major differences between the Gnostic religion and the religion that was to become the Christianity we currently know.

Quotes taken from The Gospel of Judas - Edited by Rodolphe Kasser, Marvin Meyer and Gregor Wurst

Stefanus
9th January 2008, 23:07
Hello Antje, dankie vir die inligtings-stukke oor die Gnose, wat tog belangrik is, is jou sieninge rondom die, stem jy saam met die skrywers? is dit jou geloofs en denkraamwerk wat jy met ons wil deel? Hoe pas dit in met "Hoe sluit die Witboek by die Bybel aan?".
Gee asb jou inset en gevoel rondom die aspek, want hoe anders kan ons gesels as jy net ander se skrywes hier plak?

Liefdegroete,
Stefanus

Antje De waal
11th January 2008, 11:30
Hey Stefanus

Hoop dit gaan Goed met jou en Helene en die kinders.


Stefanus ek is nie genositc nie sal ook nooit kan wees nie die witboek link aan by die genostic teachings en is baie gebaseer op die genositic teachings. Die witboek loop hand aan hand met die nag hammandi boeke want julle almal hier volg die of lees die boeke en bou dit in julle geloof in, die punt wat ek bo wou uit maak is dit, dat dit nie die waarheid is nie.

Julle soek na God in boeke maar HY vra vir geloof, julle soek vir geloof in boeke, maar dit le in Jesus, julle soek na waarheid, maar dit le jys in dit wat verwerp word.

Jy en jou gesin was NG voor julle witboekers geword het, stefanus, ek gaan nie vra hoekom nie maar ek gaan wel vra, wat in die maak jou glo dat dit wat jy hier in woorde vind die waarheid is, is geloof (faith) speel dit n rol in jou religion, hoe verwerp jy een deel van die skrif maar aanvaar die ander as die wet.

se vir my Stefanus in die ng het jy gesoek na nog het jy gevind of soek jy nog? ons spring van een kerk na die ander want ons soek, het jy gevind as jy gaan slaap vanaand, gaan slaap jy met n vol gevoel of met n gevoel van nog soek, met elke stikkie nuwe inligting wat jy klry voel jy nader aan God of is jy nog dors, want as jy se jy is nie meer dors nie hoekom soek jy dan nog?

Jesus is die waarheid stefanus leer hom ken hou opsoek na goed gaan sit voor Jesus se voete en vra Hom alles wat jy wil weet, glo my jy sal jou antwoord kry stefanus jy gaan soek tot jy blou word, maar jy sal nie vind nie.

Hoe sluit alles by die title aan wel die witboek sluit nie by die bybel aan nie, die bybel is een in sy soort, ek gaan nie se daar is nie veranderings gemaak nie, maar ek gaan wel dit se dis die "only" boek wat ek God en Jesus gaan in soek,

Ek het tot n slotsom gekom dat daar is dalk hier en daar n waarheid in wat jy glo maar dit is verdraai deur satan na sy denke, stefanus ek wens ek kan vir jou een woord se wat die blinde kol sal laat weg val maar ek kan nie, ek kan die bybel dag vir dag hier vir jou kom plak, maar dit sal niks help nie as jy nie bereid is om die blinde kol telaat gaan nie, ek kan bid en smeek maar niks sal dit kan verander nie want ek is mens, al wat ek wel kan doen in die hoop dat iets wat ek se die blinde kol so bietjie laat lig. ek geniet my gesels hier met jou en met die ouman, en ek grooi geestelik baie, maar die wat julle my wil wys maak is nie Jesus nie dis nie God nie en ook nie die heilige gees nie. Die bybel se dat in die end tye gaan mense die gemaakte begin aan bid en nie die maker nie, dit is groot in die witboek die vader koning verhewe bo alles en almal tot God van Abraham, adam is gemaak deur God nou is adam grooter as God hoe is dit moontlik, Adam was die eerste mens nou is hy die kings of kings, hoe kan n mens enege ding homself bo God ag, en ons mense val daar voor, toe satan vir Jesus getoets het en gese het buig voor my ek sal vir jou die konignkryke van die aarde gee het hy gewys hy wil hoor wees as Jesus, en kyk hy is nou, we as humans are so bound by sin en deception that we can no longer see the one from the other, we live our lives filled with lies that when we see the truth we hide away from it. We want to believe the lie cos it makes us feel beter about ourself, we embrace the lie cos living with the truth is just to painfull, we condem ourself and blame God, we destroy ourself and blame God, satan is and will always be the deceitfull one, the witboek he never told eve a lie he told her she will not die, but he never told her that she will die in spirit, satan knows our weaknesses and he will focus all his power on the one spot, it started with eve, she wanted to know more, and died spiritually for all her trouble, and here we are following in her foot steps, being deceived by satan and we go and munch down on the deceit he feeds us, we are seeking and he is providning but not the truth.

Stefanus ek hoop van harte dat jy die stem van God sal hoor en luister, elke knieg sal buig! tot satan.

Gaan lees weer genesis, kyk na eva se storie ek wil vir jou iets gee en gaan lees dit en jy sal sien waar satan die waarheid verdraai het.


As jy na duistere of versteekte goed soek hier is een vir jou!


Adam -- From adomah, means "man."

Seth -- Means "appointed," since Eve said at his birth, "For God has appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew."

Enosh -- From the root anash, which means "mortal," "frail," or "miserable."

Kenan -- Can mean "sorrow," "dirge," or ,"elegy."

Mahalalel -- From mahalal, which means "blessed" or "praise," plus el, the name for God.

Jared -- From the verb yaradh, meaning "shall come down."

Enoch -- Means "teaching."

Methuselah -- From two roots, muth, which means "death," and shalach, which means "to bring" or "to send forth." (You might recall that Enoch was given the prophecy that the flood would not come until Methuselah had died; which indeed was the case.)

Lamech -- Means "lament" or "lamentations," which suggests "despairing."

Noah -- Derived from nacham, which means "to bring relief" or "comfort."

If you are still wondering what the big deal is, put together the meanings of the names in the order of their listing in the genealogy:

"Man is appointed mortal sorrow. The blessed God shall come down, teaching that His death shall bring the despairing rest, or comfort."Kyk na die laaste gedeelte stefanus! en so kan ons voort gaan! alle "geheime" kan in een boek gevind word.

Ek hoop van harte ons kan nog leker gesels.

Groete aan almal daar! :103:

Stefanus
11th January 2008, 14:36
Julle soek na God in boeke maar HY vra vir geloof, julle soek vir geloof in boeke, maar dit le in Jesus, julle soek na waarheid, maar dit le jys in dit wat verwerp word.

Hello Antje,
Dankie vir die besorgdheid, maar dit is duidelik dat jy nie verstaan dat geloof nie uit boeke kom nie maar kennis en deur kennis kom geloof.
Jy se die Vader soek slegs geloof? maar geloof sonder werke beteken niks. Jy gaan tog nie op jou geloof geweeg word nie maar aan jou werke gemeet word.
"Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke?"
"Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie?"...wat in die maak jou glo dat dit wat jy hier in woorde vind die waarheid is, is geloof (faith) speel dit n rol in jou religion, hoe verwerp jy een deel van die skrif maar aanvaar die ander as die wet.
Kennis is mag Antje, sonder die is mens dood, sonder kennis kan mens nie oordeel tussen goed en sleg nie. Wat help blinde geloof as jy nie kennis het waarin jy glo nie?
Ja geloof speel 'n groot rol in my lewe, maar "glo net" het geen plek in my lewe nie.
God het vir my verstand gegee om besluite te kan maak Antje, daarom kan ek as gevolg van kennis die kaf van die koring skei.... het jy gevind of soek jy nog?
Antje mens soek totdat jy gevind het, sodra mens gevind het soek mens nie meer nie, dit beteken nie dat mens nou kan se dat jy alles het wat nodig is om die reis voort te sit nie, kennis kan mens slegs verkry deur verdere soeke maar die keer is die soeke anders.
"Want ek getuig van hulle dat hulle n ywer vir God het, maar sonder kennis."


... gaan sit voor Jesus se voete en vra Hom alles ...
Antje dis waar ons verskil, Jesus het my geleer om vir die Vader te vra, Openbaring onderrig my: "...aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het."
Jesus se vir ons dat die Vader iemand na ons gaan stuur om ons te lei:
"...maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Sy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle ges het."


ek gaan wel dit se dis die "only" boek wat ek God en Jesus gaan in soek,
Antje as dit vir jou so bedoel is is dit reg met my, al wat ek kan se is dat ek die Vader dank dat Hy die Trooster vir my gestuur het sodat selfs ek kan leer en die waarheid kan raaksien.


...die blinde kol ...
Dankie Antje, jy het my vroer gevra oor die kerk en is dankbaar dat ek uit juis "die blinde kol" weggeruk was, moet self erken dit was 'n hewige stryd want mens glo mos eerder die leuen.


Gaan lees weer genesis, .....gaan lees dit en jy sal sien.
Dankie Antje, die skakel is hier: Die Onbekende God (http://wendag.com/forum/showthread.php?t=23)As jy na duistere of versteekte goed soek hier is een vir jou!
Antje neem die eerste 10 name in die OT en die eerste 10 name in die NT, soek hul betekenis op, gebruik die "Strong's Concordance", dalk bring dit vir jou 'n boodskap?


...alle "geheime" kan in een boek gevind word.
"Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank vertrap."


Ek hoop van harte ons kan nog leker gesels.
Dankie, ek ook!

Liefdegroete,
Stefanus

NS:

Vrees hulle dan nie; want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Wat Ek vir julle in die donker s, vertel dit in die lig; en wat julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke.
En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.
Word twee mossies nie vir n stuiwer verkoop nie? En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel.
Wees dan nie bevrees nie: julle is meer werd as baie mossies.
Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Maar elkeen wat My verlon voor die mense, hom sal Ek ook verlon voor my Vader wat in die hemele is.
Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.

Antje De waal
11th January 2008, 16:15
שִׁמְעוֹן (Shim'on) which meant "hearkening" or "listening".
Ανδρεας (Andreas), which derives from ανηρ (aner) "man" (genitive ανδρος (andros) "of a man")
Ιωαννης (Ioannes), itself derived from the Hebrew name יוֹחָנָן (Yochanan) meaning "YAHWEH is gracious"
Φιλιππος (Philippos) which means "friend", composed of the elements φιλος (philos) "friend"
נְתַנְאֵל (Netan'el) which meant "God has given"
Ματθαιος (Matthaios), which was a Greek form of the Hebrew name מַתִּתְיָהוּ (Mattityahu) which meant "gift of YAHWEH".
Te'oma which meant "twin". In the New Testament this is the name of the apostle who doubts the resurrected Jesus
יַעֲקֹבְאֵל (Ya'aqov'el) meaning "may God protect".
12 apostles of Jesus and the meaning of their names

JESUS Actually, his name in Hebrew was probably Yeshua (equivalent to "Joshua"), which in the NT is translated by the Greek IhsouV (or Iesous), from which we get Latin Iesus and English "Jesus." Moreover, just as most biblical names have specific meanings, so "Joshua/Jesus" simply means "God saves" (cf. Matt 1:21).

Antje De waal
11th January 2008, 16:21
Stefanus

dankie vir die leker gesels, praat weer met jou op n ander dag

Arend
25th January 2008, 17:21
Waar kan ek die Witboek bekom?

Hoe verpersoonlik ek my avatar?

Die Ou Man
25th January 2008, 19:21
Arend ek het die aanwysings op jou eerste vraag per privaatpos versend.

Sodra Stefanus terug is sal hy jou help met die avatar.

Liefde groete.

Die Ou Man

ISRAELIET
31st January 2008, 16:24
Nee, Antje De Waal.

Daar is twee skeppingsverhale Genesis 1 met die God van Hemel en Aarde (Elohim) en

Genesis 2:4 met die god van Aarde en Hemel (Jahweh). Let op dat Jahweh se "skepping" agterstevoorom is en bots in volgorde met die skepping van die Elohim in Genesis 1.

Jy kan nie die twee verhale saamflans nie. Dit is juis wat die Joodse skrywers gedoen het.

Jahweh s self dat hy sy naam die eerste keer in die brandende bos bekend gemaak het. Daarom is die naam Jahweh deur bedrog terugwerkend ingevoeg. Die naam, Jahweh hoort nie in enige vers voor Moses en die bos nie.

Die bostaande gedeelte wat jy hier plaas negeer die ooglopende verskille tussen die twee verhale en poog om dit weg te rassionaliseer deur die Jaloerse wese te sinkritiseer met die Skepper van Hemel en Aarde.

Jahweh se skrywers kerm tot vervelens toe dat hy een god is, 'n Enige HERE is. Maar die Elohim verwys uitdruklik in Genesis 1 na hulself as "Ons". Volgens jou uitgangspunt lieg Jahweh dus, of sy skrywers lieg, of die Elohim lieg. Dit is die Hebreeuse skrywers wat bedrog gepleeg het. Die Bybel bevat leuens en bedrog ook.

Ek het alles vir jou gerief hier verduidelik. God van Hemel en Aarde (http://www.wendag.com/forum/showthread.php?t=18)

Liefde groete.

Die Ou Man

D O M, jy het nou n ding hier in my wakker gemaak. Dankie.

Gen 1 vertel van GOD wat die Hemele en aarde geskape het.

Gen 1:27 "En GOD het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van GOD het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.
:28 En GOD het hullegesen, en GOD het vir hulle ges: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die vols van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Gen 2:4 "Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Die dag toe die HERE GOD die aarde en hemel gemaak het.
5: was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie; want die HERE GOD het nog nie laat ren op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie.
7: En die HERE GOD het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas.So het dan die mens 'n lewende siel geword.
8: Ook het die HERE GOD 'n tuin geplant in Eden, in die Ooste, en daar aan die mens wat HY geformeer het, 'n plek gegee.
15: Toe het die HERE GOD die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak.
21: Toe het die HERE GOD 'n diepe slaap op die mens laat val; en terwyl hy slaap, het Hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak.
22: En die HERE GOD bou die rib wat Hy van die mens geneem het, tot 'n vrou en bring haar na die mens.
23: Toe s die mens: Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal mannin genoem word, want sy is uit die man geneem.

D O M. Daar geen verskil tussen GOD en HERE GOD nie.
In Gen 1 en in Gen 2 skep die selfde GOD.

1.Gen 1 het GOD die mens ( man en vrou) GESKAPE na Sy ewebeeld.
2. Hulle is gesen:wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde.
3.Gen 2 het die HERE GOD ( een en dieselfde GOD) NIE weer die aarde geskape en al daai goete soos in Gen 1 nie.
Hy het wel gesien dat die plante nie groei nie en ren geskep / laat ren.
4.Die HERE GOD het toe die mens geformeer uit stof van die aarde.
5.Die vrou is geformeer van n ribbebeen van die man.
6.En hulle is in die tuin van Eden geplaas.

NOU, wie was in die tuin van Eden - Adam en Eva. Geformeer deur die HERE GOD.

Nou is ek in die war, jy erken Adam en Eva as ons oer oupa en ouma, ek ook.

Terug na die Gen 1 se mense wat GESKAPE was.
Ek stry nie daarteen nie, my Bybel vertel my GOD het mense geskape en oor die aarde laat vermeerder, MAAR NIE IN DIE TUIN VAN EDEN NIE
Wat ek hieruit leer is dat GOD en HERE GOD is die basis, HOOF GOD.

Nog n ding my vriend.
JHWH - is nie Jesus nie maar GOD.
YAHWESHUA - is die ander naam van Jesus.

So, my JaHWeH en Allah is DEFENITIEF NIE DIESELFDE GOD NIE, O NEE !

Die Ou Man
31st January 2008, 20:26
D O M, jy het nou n ding hier in my wakker gemaak. Dankie.

D O M. Daar geen verskil tussen GOD en HERE GOD nie.
In Gen 1 en in Gen 2 skep die selfde GOD.


ISRAELIET.

In die oorspronklike geskrifte is die naam van die God van Genesis 1, Elohim. Die Elohim is El (God) in die meervoud. Dit word tog bevestig deurdat hulle na hulself in Genesis 1 verwys as "Ons". Die Elohim is androgeen. Daarom s die Elohim dat Adam sowel as Eva na hulle beeld geskape is.

Die God van Genesis 2 vanaf vers 4 (HERE God) se naam in die oorspronklike skrif is Jahweh Elohim. Ons weet dat Jahweh die God van die Semiete is. Hy is 'n enige HERE en nie Drie-Enig nie. Daaroor is Jahweh uitdruklik.

Ons het dus twee afsonderlike goddelikhede. In Genesis 1 is die Elohim meervoudig en androgeen. In Genesis 2:4 begin die verhaal van Jahwe. Hy is manlik en enkel.

Let nou op die verskille in die twee skeppingsverhale. In Genesis 1 is ons aardse ouers na die beeld en gelykenis van die Elohim, man en vrou geskape. God is gees. Dit wil s, Adam en Eva was in die eerste skeppingsverhaal as geestelike wesens geskape.

In die tweede skeppingsverhaal (Genesis 2:4) verander die skepping drasties. Nou is Adam uit grond en Eva uit 'n ribbebeen geskape. Adam se wond, waaruit Eva gesny is, word met vlees toegemaak. Hier het ons te make met 'n vleeslike skepping. Dit is die sondeval.

Vergelyk eers die twee verhale en kyk of jy die verskille kan sien. Die afsnypunt is in Genesis 2:4 waar die naam HERE/Jahweh vir die eerste keer opduik.

Liefde groete.

Die Ou Man

Luther
23rd July 2008, 20:49
Saans as ek bid, bid ek na my Skepper, ek vergeet van Here, Jesus, God ens

Ou man, jou laaste pos sif dit vir my baie mooi uit

Jy moet sulke poste meer uitlig, dit laat dommes soos ek beter verstaan


Die Witboek!!!!!, ek leer nogals daaruit, ek sal alle nuwe lede aanbeveel om oom Lourens te kontak, kry daai nommer by die Jong Man:rolleyes:

Luther
24th July 2008, 21:04
Die Ou Man daar is verskillende soorte van sterf sou u saam stem?

Daar is n geestlike dood - diewat ons lewe tot ons Jesus as on salig maker aan neem

Dan is daar Emosional death - die wat dood is in hulle emosies

Dan is daar die fiesiese dood nie waar nie - liggaam wat tot stof vergaan.


Ou Man, jou boodskap is vir ieder en elk baie duidelik

Veduidelik net daai Bybel vir ieder en elk, daai boodskap watse dele uitgeskakel word aldan nie

My Vrouw het my nooit verstaan nie, ek en sy verstaan mekaar beter dan ooit

Daar is iets wat uwe mis!!!!

Die Ou Man
25th July 2008, 18:14
My Vrouw het my nooit verstaan nie, ek en sy verstaan mekaar beter dan ooit

Daar is iets wat uwe mis!!!!

Hou dit so.

Jy moet net altyd onthou dat die man die swakkere vat is.

Liefde groete.

Die Ou Man

Luther
26th July 2008, 17:11
Die tou raak styf, ek is lief OU Man

Die Ou Man
26th July 2008, 17:53
Luther volgens die Gen 2 skeppingsverhaal was die vrou nog nie geskape toe die opdragte aangaande verbode vrugte gegee is nie. Die opdragte was persoonlik aan Adam gegee.

Toe Adam uitgevang is dat hy geet het, was hy gou om te s dat die Vrou hom verlei het. En as gevolg daarvan dra die vrou die sonde van die mensdom. Dit is waarom die man die swakkere vat is. Hy kon nie opstaan vir sy vrou en s: "Jammer dit is my skuld. Ek moes haar gekeer het want ek het van beter geweet." Dit maak van die man 'n lafaard.

Gelukkig weet ons dat daardie verhaal elemente van die waarheid bevat, maar in wese vals is en poog om die vrou as bondgenoot van Satan voor te hou.

Liefde groete.

Die Ou Man

Luther
27th July 2008, 16:09
Luther volgens die Gen 2 skeppingsverhaal was die vrou nog nie geskape toe die opdragte aangaande verbode vrugte gegee is nie. Die opdragte was persoonlik aan Adam gegee.

Toe Adam uitgevang is dat hy geet het, was hy gou om te s dat die Vrou hom verlei het. En as gevolg daarvan dra die vrou die sonde van die mensdom. Dit is waarom die man die swakkere vat is. Hy kon nie opstaan vir sy vrou en s: "Jammer dit is my skuld. Ek moes haar gekeer het want ek het van beter geweet." Dit maak van die man 'n lafaard.

Gelukkig weet ons dat daardie verhaal elemente van die waarheid bevat, maar in wese vals is en poog om die vrou as bondgenoot van Satan voor te hou.

Liefde groete.

Die Ou Man


Jy maak my by die dag slimmer, maar jammer ek lees nog nie die bybel nie, daardie verhaal bly 'n feetjieverhaal todat ek by die volle verhaal uitkom, Kyk ek weet dat daar 'n Skepper is

Maar hel, is ons mislei!!!!!!

Onrustig
17th August 2008, 20:53
Jy maak my by die dag slimmer, maar jammer ek lees nog nie die bybel nie, daardie verhaal bly 'n feetjieverhaal todat ek by die volle verhaal uitkom, Kyk ek weet dat daar 'n Skepper is

Maar hel, is ons mislei!!!!!!


Ek weet nie wat om van al hierdie dinge te s nie. Dit voel vir my asof daar so baie vales skrywes en verdraaings van die WOORD is dat dit dalk te laat sal wees om dit in perspektief te bring. Ek is nou besig om die Witboek te lees en sal seker op `n ltere stadium by die gesprek aansluit.
Groete

Onrustig:wub_1:

knipmes
18th August 2008, 19:54
... is nou besig om die Witboek te lees en sal seker op `n ltere stadium by die gesprek aansluit.
Groete

Onrustig:wub_1:

Onrustig, ontspan, ons hier wat Die Witboek reeds gelees het, was ook daar... Die enigste raad wat ek as swakkeling kan gee, is om na Bo te kyk vir leiding, anders gaan die aardse brein oorheers, iets wat Jesus ons juis teen kom waarsku het...

Sterkte, ons kyk uit na u bydraes.

groetnis
knipmes

Antje De waal
24th November 2008, 13:44
Ai ek was n jaar laas hier en kyk hoe het julle gegrooi...

Maar na n jaar is ek ook wyser, en ook nie meer so vrot in my afrikaans nie, maar ek kan ook nou se dat ek met sekerheid weet dat wat julle hier will glo op die einde jou eie keuse is, en dat elke mense geweeg sal word. Die lewe is te kort om te stry oor God , Here of Jesus. ek het my man nou n week en 5 dae gelede verloor en ek het tot die slots som gekom dat die Here, God, Jesus, Adam Ev-am nie rerig saak maak in die groot spel wat daar met ons lewens gespeel word nie. As jy will glo Ev-am is die heilige gees dan glo dit as dit jou vrede bring. Ek is vas oortuig dat daar n skaak spel aandiegang is en ek en jy en almal hier is net deel daar van. Die waarheid se hulle staar jou gewoondlik vol in die gesig, maar soos mense is will hulle nie sien wat daar reg voor hulle is nie, en sal hulle die aap agter die buld gaan uit haal. Die ou man en alle ander witboekers, as ek geglo het wat julle glo dan het ek nou geglo dat my man weer iewers op aarde meskien weer gebore word en sou ek rerig waar dink ek my polse afgekou het, as hy weer so moet sukkel weer so moet seerkry watse God dien ons dan? So as christen glo ek dan my man nou sonder pyn sonder seer op die vader se skoot sit, en dat hy nou meerliefde ontvang as wat jy of ek kan dink, die Byble sal nie kan nie by die witboek aanvangs kry nie want die een is geksyf om ons te verlei die ander om die regte pad aan te wys jy kan nie die een met die ander vergeluik nie.

So soos wat ek hier sit n widow, moet ek glo dat die Here, God in die byble die vader van liefde vandag my man se hand gevat het en hom n goeie dag toe gewens het, en moet ek glo dat my man lief vandag by die voete van sy hemelse pappa sit.

So die ou man en ander ek is vas oortuig dat die waarheid nooit net vir n paar is nie maar vir almal dis net dat net n paar dit sal sien en aanvaar en ander sal dit sien en toepas tot hulle eie doel.

So die punt is om die eenboek met die ander te vergeluik is so bad as om satanaku met Adam te vergeluik of erger.

Dit is met baie liefde wat ek nou hier praat, en ek is opreg jammer :smilewinkgrin:

Die Ou Man
24th November 2008, 19:33
ek het my man nou n week en 5 dae gelede verloor

Antje.

Dit is aan die een kant goed om weer van jou te hoor, maar aan die anderkant is dit hartseer om te verneem van jou man. Ons is werklik spyt om van jou verlies te hoor.

Ons bid vir krag vir jou.

Dit is maar altyd die een wat agterbly wat met die vrae sit. Al wat ons van seker is, is dat jou man nou in die ewige lewe is.

Jy het 'n paar aspekte hierbo aangeraak en wanneer jy gereed is, kan jy dit gerus verder bespreek.

Die lewe is nietig.

Liefde groete.

Die Ou Man

Bee777
26th November 2008, 10:59
My Goddelike Ouers, die Elohim van Genesis 1:1 het dit duidelik aan my uitgewys. Die God wat ons na hulle beeld en gelykenis geskape het. Man en vrou het hulle ons geskape.

Siener, Brandt en G A Watermeyer het beslis ook wenke gegee.

Lees nou Genesis 1:1 tot Genesis 2:3 (Daar begin die invoeging). Spring dan na Genesis 5:1 en lees verder. Kan jy sien dat jy nou weer terug is by die Elohim. In Genesis 6 is ons weer terug by HERE/Jahweh.

Ek gaan nog die sameflansing van die twee vloedverhale ook verduidelik. Daarom sal jy vind dat daar ook onkonsekwenthede en teenstrydighede is.

Liefde groete.

Die Ou Man

Hi DOM
I don't know if I am misunderstaing this or not ?

The way i see it is when the Bible says GOD ( elohim) it means the trinity as one. Being God the Father, Jesus Christ and the Holy Spirit.

When the Bible says " Lord GOD " being Jahweh, that is only referring to Jesus Christ who is Lord God Look at the following scripture and it will make sense and take on a whole different meaning.

1Co 12:3
Wherefore I give you to understand, that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed: and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost.

Therefore that passage is saying that Jesus is Lord God and the Holy Spirit is the one that will show us that.

Now this is also the same proof i use to show people that Jesus did not come to do away with the law as it was Him, Lord God, who gave it to us in the first place.

This is also why when Jesus was here he never addressed Lord God as it was Him. He addressed the Father which was in heaven.

I hope I understood the confusion properly and could help with an explanation :smile:

Blessings
Bee777

Bee777
26th November 2008, 11:25
Ai ek was n jaar laas hier en kyk hoe het julle gegrooi...

Ek is vas oortuig dat daar n skaak spel aandiegang is en ek en jy en almal hier is net deel daar van. Die waarheid se hulle staar jou gewoondlik vol in die gesig, maar soos mense is will hulle nie sien wat daar reg voor hulle is nie, en sal hulle die aap agter die buld gaan uit haal.


Dit is met baie liefde wat ek nou hier praat, en ek is opreg jammer :smilewinkgrin:

Hi Antjie
I am sorry to hear you lost your husband, but trust that he is now with the father and at rest. you will see him again so take peace in that.
This weekend I felt to write a letter to who I don't know exactly but i wrote it anyway.
I think it may have been for you as well as our other brothers and sisters. The Holy spirit is amazing how He works. let me know if the letter speaks to your heart.Dear Brothers and Sisters.
Stepping back and looking at the whole scenario, with God and His seed and Satan and his seed the picture becomes very clear.
It is not about hate friends, it's not about wasting our time hating the enemy, it's about us preparing to take up our place in the army of God. It's about preparing ourselves spiritually to fight the good fight. If we wast our energy on hate, then Satan wins again as he has absorbed our time and stolen it from the Holy Spirit, who has much to teach us. We need to arm ourselves with the armour of God!
Yes, there is a time to hate, as mentioned in the book of Ecclesiastes. Hate what is not Godly and righteous, but a time, is not all the time. I thought I'd share with you in my letter how I see the Big picture

The Lord calls himself The Lord of Hosts.
Hosts comes from the Hebrew word
tsaw-baw', tseb-aw-aw'
From H6633; a mass of persons (or figurative things), especially regularly organized for war (an army); appointed time, (+) army, (+) battle, company, service, soldiers, waiting upon, war (-fare).

So the Lord is a Lord of an army, an army preparing for war. An army of soldiers who are waiting upon war. We are that army.
The way I see it is like a chess game, or better still a war taking place over thousands of years. Earth being the battleground. The God of Israel and Satan are the two adversaries, the commander in chiefs of their own armies. Their own seeds. Their own moulded creations on the earth. Each also have their own Generals, those being angels and demons who bring the soldiers messages from their respective Commanders. Satan's Generals will often mask themselves as one of God's Generals to try and deceive us into defecting and joining their side.
Amongst the foot soldiers on the ground, on earth itself, we also have different types of leaders, each with his or her own specialty. Some are pastors, some teachers and some are prophets. Let's call them Section Chiefs. Just as in any war you will always find your traitors at every level, right from the foot soldiers right up to the Section Chiefs. Apostates.
All traitors will be treated in the same way as any traitor in an earthly war. They will be banished and sentenced to death for their double dealing with the enemy's soldiers.

The Lord God, our commander in chief, has not left us in the dark though. He has supplied His troops with a Battle plan we know as the Bible, so that we can know exactly how this war will play out. He also gave us the code of Conduct in the form of the law. He even told us in this Book how it is going to end. If you haven't heard, we are going to win !
Some of the Section Chiefs have even discarded the original Battle Plan and rewritten their own with their own code of Conduct contrary to the original.
Just like any war you have your reluctant soldiers, those who don't really want to fight but rather want to stay home and milk the cows. I call these people fence sitters.
Then we have our over zealous soldiers who although their hearts are in the right place, often take matters into their own hands. Because of their patriotism they storm the enemy without waiting for orders from the top. This makes our side look weak and disorganized and basically gives us a bad reputation to those we are still trying to recruit. Like any good battle plan, timing is everything, and the whole army has to be ready for the final onslaught to be a success.
As in any war, we can choose which team we want to fight for. However if you turn on the original team you were assigned to, you will also be known as a traitor and suffer the same consequences. If you decide to rather stay a fence sitter, then the rule if you are not for Me, you are against Me will apply. This again will put you in the category of a traitor.

The Lord God of Israel does not accept traitors from the enemies side into His army. So by trying to recruit those soldiers into His army will make you a traitor, as that goes against the Code of Conduct. Apostates.

We also have our lazy soldiers who do not read the Battle Plan. They only rely on the Section Chiefs to convey the messages. This could be fatal for them, as we know many of these leaders, knowingly or unknowingly are traitors themselves. At the Victory Dance, the response I did not know any better will not be an acceptable answer, as we all have a copy of the Battle Plan.
We have lost many brave warriors in this war, but be of good cheer, we will see them again at the Victory Celebration in all their glory.

We are not to be sitting around waiting for the final battle, we have much work to do. We are to train and become spiritually fit. We are to study the Battle Plan and follow the instructions.
We are to persuade our fence sitting brothers to join us in the good fight and take up their positions in the army of God. We are to share with them the good news that we will have victory in the end, and this will be followed by a victory celebration lasting until the end of eternity. We are to tell them, we are not to fear if we are hated for the sake of our Commander in Chief in this short life, it will soon be forgotten. We are to tell them the choices we make on earth will determine how we spend eternity, good or bad. We are to tell them to rather have enmity with the world than with the Lord.

People this is a war for our souls being played out in the physical realm. We are not to live in hate for the enemy, they are who they are. We are to live in absolute LOVE and OBEDIENCE to our Commander in Chief, the Lord of Hosts. We are to recruit His reluctant soldiers with love, passion and zeal. His heart breaks every time He loses one of His men to the enemy. We are to warn them that this battle is going on whether they like it or not, whether they want to take part in it or not. There is no getting out of it. There is only one way home. choose your side and take up your positions MEN, the time is short!
Blessings from a fellow Christian warrior.
Bianca Breedt


Clic[B]k here [ (http://bibleuncovered.blogspot.com/search/label
/Satan%20is%20no%20fallen%20angel)/B]to read some of my findings

I also agree with your view on the " Witboek" we need to be very careful as we know Satan is very SUBTLE.

Blessings
Bee777

Die Ou Man
27th November 2008, 06:57
I also agree with your view on the " Witboek" we need to be very careful as we know Satan is very SUBTLE.

Blessings
Bee777

BEE I will give you an example of how subtle Satan really is.

According to the Witboek, The LORD (Jehovah) never commanded the Israelites to practice sacrifice and other blood rituals.Die Witboek


Die slag van diere as bloedoffers is nit deur My of enige van my gemagtigde amptenare gelas nie.

Die toewyding van Adamiete, Yvahiete en van diere is gelas, sodat nuttige lewens deurgebring kon word in die diens van God sodoende aan Hom gewy deur te werk vir My en my amptenare.

Helaas!

Die betekenis van die toewyding van lewe is verdraai tot di van offers van die dood deur die seremonile priesterdomme, wat nie geluister het na die stem van hul goddelike Een wat tot hulle gespreek het by monde van die profete nie, maar wat n gewillige oor gehad het vir die skimpe van Satanaku,

Uit Die Witboek. Bl. 229.
Misverstande oor Moses en bloedoffers weens peutery en onkunde

Wat betref die verfoeilike opdragte oor die noodsaak vir bloedoffers wat na bewering deur God aan Moses gegee is, sal julle sien hoe Satanaku, die vader van die leuens, die waarheid kn praat wanneer dit sy veragtelike doel gedien het.

En hoe die rebelle Moses, die groot heilige van God, se rol as tussenganger wanvoorgestel en daarmee gepeuter het.

Hulle wat vanwe hul leuens teenoor sekere geestelike tussengangers, wat nie goddelike profete was nie, veroorsaak het dat doodsoffers die tempel van God besoedel het.

Uit Die Witboek. Bl. 230.

Liefde groete.

Die Ou Man

Bee777
27th November 2008, 08:32
Hi DOM
So the Witboek and the Bible contradict each other, very scary!
I'm going to stick with the Bible and only the King James because it is
the only one that holds up numerically.
We are in perilous times and really have to be very careful.

Blessings
Bee777

Die Ou Man
27th November 2008, 09:12
As you have said, Satan is subtle.

According to Die Witboek the LORD (Jehovah) never commanded the Israelites to practice sacrifice and other blood rituals.

If this view is in dispute, it is best to find out from the LORD Himself. We find His answer through His prophet in Jeremiah 7.


21 Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel; Put your burnt offerings unto your sacrifices, and eat flesh.

22 For I spake not unto your fathers, nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt, concerning burnt offerings or sacrifices:

23 But this thing commanded I them, saying, Obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people: and walk ye in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. King James Bible (http://kingjbible.com/jeremiah/7.htm)

According to the LORD he never commanded or even spoke to the Israelites about burnt offerings.

Die Witboek is confirmed by the King James Bible.

It is going to get more scary. (To use your words)

Liefde groete.

Die Ou Man

Bee777
27th November 2008, 10:52
Hi DOM
I have read the whole chapter from the beginning of Jer 7.
We have to read the whole chapter or else we run into danger of taking a sentence from a whole story out of context.

The Lord starts off by saying be obedient and follow my commandments and I will be with you. Then He goes on to to say how they started offering burnt offerings to the Pagan god's, Ishtar , queen of heaven we know is Easter.18 God says He never commanded Israel to offer burnt offerings to the pagan gods, when they came out of Egypt which was the practice of the Egyptians. God had just saved them from these pagans now when they are delivered and in their own land they go and do it again.
He is not referring to His law, He is referring to the pagan offering rituals.

30 God goes on how they have polluted His sanctuary, His place of offering with the offering of the pagan God's.
31 God describes how they have burned their sons and daughters in the FIRE, which He/God told them not to. God does not want His children sacrificed by fire to any gods. This is actually the practice of Balaam.

And they have built the high places of Tophet, which is in the valley of the son of Hinnom, to burn their sons and their daughters in the fire; which I commanded them not, neither came it into my heart.

This is the burnt offering and sacrifice the Bible and Lord is speaking about NOT His sacrificial law.
You cannot dispute that as God is very clear and descriptive on what offering He is speaking about.

God elaborates on this when He says in JER 8; 2
They will bring the bones of the priests, Kings and prophets ( these are those that instruct Israel unto the law) and lay them before the Pagan god's being the sun, moon and the host of heaven. These are pagan worship symbols.

AN excellent book on this by Rev Alexander Hislop- Two Babylons (http://books.google.co.za/books?id=GooEAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=alexander+Hislop+two+babylons&ei=dF0uScOqA5ymMryc9IYB&client=firefox-a#PPR7,M1)

So in conclusion, Israel once again did not keep God's sacrificial law but rather followed after the pagan, sacrificial law and that is what was abominable to HIM. Had they kept God's sacrificial law He would have had no problem with them.

Do you see the danger of taking a sentence out of context ?

I know you are an earnest seeker of the Lord and will therefore be open for correction as will I be.

Blessings brother in christ
Bee777:thumbup_1:

Die Ou Man
27th November 2008, 13:21
Jeremiah 7.


21 Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel; Put your burnt offerings unto your sacrifices, and eat flesh.

22 For I spake not unto your fathers, nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt, concerning burnt offerings or sacrifices:

23 But this thing commanded I them, saying, Obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people: and walk ye in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. King James Bible (http://kingjbible.com/jeremiah/7.htm)

These verses refer to what was said by Jehovah to the Israelites the day that He brought them out of the land of Egypt. This is what Jehova said:

"Obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people: and walk ye in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you."

Jehovah also speaks of what He dit not say the day that He brought them out of the land of Egypt. This is what Jehova did not say:

For I spake not unto your fathers, nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt, concerning burnt offerings or sacrifices

The denial of Jehovah does not distinguish between burnt offerings to Him or to other gods. It is quite clear that Jehovah refers to burnt offerings that was said to be "commanded" by Him during the exodus. That negates a reference to pagan burnt offerings as far as this passage in concerned.

For I spake not unto your fathers, nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt, concerning burnt offerings or sacrifices

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
27th November 2008, 13:46
God describes how they have burned their sons and daughters in the FIRE, which He/God told them not to. God does not want His children sacrificed by fire to any gods. This is actually the practice of Balaam.


Child sacrifice was a big problem among the Israelites. Even Israelite kings practised child sacrifice.

The Bible states on numerous occations that Jehovah despises child sacrifice. That is why it is strange to read in the Bible that child sacrifice was commanded by Jehovah as a punishment to the Israelites.

Ezekiel 20

24 Because they had not executed my judgments, but had despised my statutes, and had polluted my sabbaths, and their eyes were after their fathers' idols.

25 Wherefore I gave them also statutes that were not good, and judgments whereby they should not live;

26 And I polluted them in their own gifts, in that they caused to pass through the fire all that openeth the womb, that I might make them desolate, to the end that they might know that I am the LORD.

Would Jehovah give statutes that are not good, including child sacrifice?

Another command falsely attributed to Jehovah?

Satan is indeed very subtle.

Liefde groete.

Die Ou Man

Bee777
27th November 2008, 14:54
Hi DOM
Remember God as a whole does not contradict Him/themselves, therefore we know He did give the offering law in Leviticus and now He says He didn't ????LEVI 1:1
And the LORD called unto Moses, and spake unto him out of the tabernacle of the congregation, saying,

1:2
Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man of you bring an offering unto the LORD, ye shall bring your offering of the cattle, even of the herd, and of the flock.

1:3
If his offering be a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish: he shall offer it of his own voluntary will at the door of the tabernacle of the congregation before the LORD.

1:4
And he shall put his hand upon the head of the burnt offering; and it shall be accepted for him to make atonement for him.

The same lord is speaking to Jeremiah, God is the same yesterday, today and tomorrow.
If He now says He didn't say it then that would make the Lord a liar !!!

I am sorry but the WHOLE passage in Jeremiah is referring to the pagan sacrifices or why else would God have wasted His time writing it all down.

You either want to accept it or not, up to you. It makes perfect sense to me.

Blessings
Bee777

Bee777
27th November 2008, 15:00
I will read the Ezekiel verse later as I'm posting a new topic ion my Blog, sorry i didn't see the new Bible quote.:biggrin:

Bee777
27th November 2008, 15:17
Ok DOM
I quickly read through it.
This is a very simialr incident as in Jer if not the same one. God says that when they were disobedient and didn't follow His Laws, He allowed them to go after the heathen practices and suffer the curses becuase of that. this is an angry Lord against a disobedient people.
He shows us if we persist in being evil doers He will let us and suffer the consequences. maybe you should read the NIV for that as i can see your confusion.

Remember God NEVER contradicts Himself EVER, He only showed us a better way through Jesus.

Again it is up to you if you want to believe the Bible or not, I have shown you enough proof that it is real and true. It is a great blasphemy to call Jesus Satan as Jesus is Lord God.:scared:

Did not Siener also see " MY ou Bybel" voor my ?

I believe you are a supporter of Siener ?
I know His was in Dutch translated from the KJV, so what point are you trying to make with discrediting the Bible ?

I will pray for you
Blessings
Bee777

Die Ou Man
27th November 2008, 15:59
Hi DOM
Remember God as a whole does not contradict Him/themselves, therefore we know He did give the offering law in Leviticus and now He says He didn't ????

Blessings
Bee777

What we know for certain is that a priesthood, whose father was Satan (according to Jesus), has written a document outlining certain activities to be conducted as a blood ritual.

We also know that this document was later included in die Torah during exile in Babilon. It is called Leviticus. In this document the priesthood claimed that the blood rituals were commanded by the LORD (Jehovah)

The LORD, however tells us that he did not command or speak to them about burnt offerings or sacrifice in the time and as claimed by the priesthood in Leviticus.


For I spake not unto your fathers, nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt, concerning burnt offerings or sacrifices

No wonder that Jesus remarked that their father is Satan.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
27th November 2008, 16:18
This is a very simialr incident as in Jer if not the same one. God says that when they were disobedient and didn't follow His Laws, He allowed them to go after the heathen practices and suffer the curses becuase of that. Blessings
Bee777

That is not what is written in this passage. The writer does not say that the LORD allowed them to burn their children as offerings.

The writer states that the LORD gave them statutes that were not good and judgements that would kill them.


25 Wherefore I gave them also statutes that were not good, and judgments whereby they should not live;

26 And I polluted them in their own gifts, in that they caused to pass through the fire all that openeth the womb, that I might make them desolate, to the end that they might know that I am the LORD.

Again I question the integrity of the scibe who wrote this passage. He is clearly trying, in a subtle way to pin child sacrifice on the LORD.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
27th November 2008, 16:36
Hi DOM

The same lord is speaking to Jeremiah, God is the same yesterday, today and tomorrow.
If He now says He didn't say it then that would make the Lord a liar !!!

Blessings
Bee777

That is so true. God will never contradict themselves.

The scibes however, have changed their writings over the ages. They have corrupted the Torah in Babilon.

The scibes are not God. Therefore, if they have written contradictory statements in their scriptures, we cannot reason that their human weakness renders God as a liar.

If a priest does not have his written facts right, it will be naive to reason that it amounts to God being a liar.

It seems like you are defending the scribes and priesthood while I differentiate between God and them.

The only way in which you can come to a conclusion that God equals the Bible, is to suggest that the priesthood and scribes are infallible. That we know, can't possibly be true.

Liefde groete.

Die Ou Man

Bee777
27th November 2008, 16:40
Oh my , can i never get through to you the fact that the KJV Bible is perfect as it stands no matter how much people have tried to mess with it ???

The Bible Numerics prove it, the Holy Spirit wrote the KJV not the scribes.
It is exactly as God wants it to be, and this has been proven by Ivan Panin's work.

I suppose you haven't read it yet ??

Blessings
Bee777

Die Ou Man
27th November 2008, 16:52
Oh my , can i never get through to you the fact that the KJV Bible is perfect as it stands no matter how much people have tried to mess with it ???

Blessings
Bee777

Your statement contradicts itself. How is it possible for a document to be perfect, "no matter how much people have tried to mess with it."

I do not regard the Bible as equal to God. The Bible tells us much about God, but is not God and therefore fallible.

Even the KJV Bible is not God and therefore liable to error.

Liefde groete.

Die Ou Man

Bee777
27th November 2008, 18:03
Operative word was " try" .

The Bible of course is not God, but it is the word of God.

I give up !
I thought I'd at least find some true believers in the Boerevryheid forum, amongst God's beloved.
And yes, i do believe we are Israel and especially Judah, even Siener does.
This you will know when reading his prophesies, the incidents he mentions are as they stand in the Bible, and specifically for Judah.

I am past looking to prove the Bible, been there done that.
I also do it on a daily basis with the stubborn goats of Israel.

We are really in trouble when His beloved don't even take the word of God as true, how else are we to follow instruction? Yes, we have the Holy Spirit, but as you well know even Satan masks himself as an angel of light and pretends to be a good spirit, so that cannot always be trusted and therefore God says test the spirits, how??
By the Bible.

Sorry for the harsh words but i am just really disappointed in what I have found here, it really saddens me.
How can we even start discussing the Bible and seek what God wants if we can't even agree that the Lord gave us a "Blue print" :dizzy:

This country is in deep trouble and we are far off from the end if this is the mentality.

DOM, you are doing more hurt than good to God's cause, i'm sorry to say, i've noticed on other posts how others have walked away disheartened rather than uplifted, have you?

That is not a good sign for a messenger of God.

I'm afraid it is bad news to have a person as moderator on a Christian forum if they do not even believe the Bible is the source of info.

i think you need to do some deep Praying and soul searching to bind any demons that may be blocking you. ( I mean that in the sincerest way possible)

Do you know anything about spiritual warfare? If not i can pass you some info.
All us who want to " work" for God will continually be under attack from Satan and his demons and we need to know how to protect ourselves.

But anyway no hard feelings you are where you are and I am where i am.
Just make sure you bring people to Christ and not push them away.

Blessings
Bee777

Die Ou Man
27th November 2008, 18:33
The Bible of course is not God, but it is the word of God.

Blessings
Bee777

Bee777.

Yes the Bible is not God.

The Bible is also not the word of God. Though one finds teachings about God in the Bible.

No person will convince me to restrict God to only speak through the writings in the Bible. What is written about God in the Bible is probably closer to nothing, than to what there is really to know about God.

The Old Testament was replaced by a New Testament. Does that in itself not say something about the Torah. One does not replace something unless it has become defunct. What is the role of the Holy Spirit if the Bible contains the ultimate truth and everything there is to know about God?

You spend all of your time trying to prove the Bible as the word of God.

I spend all of my time, saying that God is far greater than what the Israeliet priesthood and scribes teaches about God.

It is high time that we drop the "ek ben 'n kindjie klein" approach and confront the truth.

The only way to reach the source of a river is to swim upstream.

Liefde groete.

Die Ou Man

Bee777
27th November 2008, 18:37
No, I do not spend my time trying to prove the Bible.
i spend my time trying to bring people to the Truth of God in the word.

You spend your time trying to discredit the Bible, go look at every single thread on this forum and tell me I'm wrong!

You sound very " new age' to me.

Like I said, you are where you are and I am where i am, so be it.

Do not discard what else i said to you in the earlier posts, it is an honest observation.

God Bless

Die Ou Man
27th November 2008, 18:54
You spend your time trying to discredit the Bible, go look at every single thread on this forum and tell me I'm wrong!

God Bless

Bee777.

If in the process I could reverse the elevation of the writings of a corrupt priesthood to the level of God, I would have served my purpose.

The Christ was murdered by the same corrupt priesthood in conjunction with their father, Satan. Their lies are in the open now.

Bee777, I draw a distinction between the writings of the priesthood and the warnings and teachings of the prophets. I would urge you to not to lend yours ears to the Biblical priesthood, but rather take notice of what was said by the Biblical prophets.

Liefde groete.

Die Ou Man

Bee777
27th November 2008, 19:06
Hi
Yes, I do read the prophets, i read the whole book.

Blessings
Bee777

Die Ou Man
27th November 2008, 19:15
Bee777.

We have spent so much time on the Old Testament.

We have not yet discussed the view of Christ regarding sacrifice.

Also, whether or not the sacrifice of animals really leads to forgiveness of sins as stated by the priesthood in Leviticus.

Do you have a view on this?

Liefde groete.

Die Ou Man

Bee777
27th November 2008, 19:34
Hi
I haven't done a study on that as I find it null and void at this point, thanks to Jesus.

I only use the law to understand symbolism.
Also i am aware that each action brings on a Blessing or a curse, so when i have a problem in my life I'll go look it up to see what I'm doing wrong in the Law or somewhere else.

As I said in an earlier post i really have a very specific message, outside of that, there is much to learn. But one thing i know is I have to deliver this difficult message, especially to South Africans. Mostly you guys here know the message in your hearts already. That's why i came to this forum, to find " like minded brothers and sisters" as it get's exhausting out there.
Anyway I'll be happy to discuss any other topics in the Bible, i know enough about certain topics that are part of my message, so let's give it a shot.

Blessings
Bee777

Die Ou Man
27th November 2008, 19:54
Bee777.

Thank you for your reply.

According to the writings of the priesthood, a burnt offering leads to forgiveness of sins.


Leviticus 4

35 And he shall take away all the fat thereof, as the fat of the lamb is taken away from the sacrifice of the peace offerings; and the priest shall burn them upon the altar, according to the offerings made by fire unto the LORD: and the priest shall make an atonement for his sin that he hath committed, and it shall be forgiven him.

However, the New Testament holds a different view.


Hebrews 10

1 For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect.

2 For then would they not have ceased to be offered? because that the worshippers once purged should have had no more conscience of sins. 3 But in those sacrifices there is a remembrance again made of sins every year.

4 For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins.
It seems that the priesthood had it wrong again.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
27th November 2008, 20:00
The Christ had this to say about sacrifice:


Matthew 9

13 But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance.


Matthew 12.

7 But if ye had known what this meaneth, I will have mercy, and not sacrifice, ye would not have condemned the guiltless.

Jesus is obviously not quoting from the blood ritual commands of Leviticus.

Liefde groete.

Die Ou Man

Bee777
28th November 2008, 09:40
Hi DOM
Yes, I have read those scriptures before.
What I understood from them is that the Israelites could not be saved by the Law as none of us could, it was just too hard. So that is precisely the reason Christ came to pay the blood sacrifice for once and for all. So now we need just ask Jesus for forgiveness of our sins. Therefore the law was not perfect for us as we sin continually, and that is also why in the scriptures ( not sure where ?) He gets tired of the aroma of all these burnt offerings and asks rather for obedience.
If I can put it in this context, it almost sounds Catholic to me. Sin and just say 20 hail Mary's, so they were sin and just burn a few goats and everything will be OK.

Jesus is a more excellent way for forgiveness of sins.
That's the way I've always understood it.

Blessings
BEE777

Die Ou Man
28th November 2008, 17:08
Bee777.

If I understand you correctly:


God asked for blood sacrifice because he enjoyed the aroma.

God then got tired of the aroma, changed his mind and asked for obedience instead.

God gave the law, but it was to hard for his people.

God corrected His error by sending his Son.

God then plotted with Satan (through Judas Iskariot) and the priesthood to have his Son murdered to relieve the Israelites from the burden of His Law.


You can't be serious. Do you honestly believe this?

Liefde groete.

Die Ou Man

Bee777
28th November 2008, 17:32
Bee777.

If I understand you correctly:


God asked for blood sacrifice because he enjoyed the aroma.

God then got tired of the aroma, changed his mind and asked for obedience instead.

God gave the law, but it was to hard for his people.

God corrected His error by sending his Son.

God then plotted with Satan (through Judas Iskariot) and the priesthood to have his Son murdered to relieve the Israelites from the burden of His Law.


You can't be serious. Do you honestly believe this?

Liefde groete.

Die Ou Man

No, I didn't say that at all !!!

Bee777
28th November 2008, 17:35
IDOM
I think you give me your whole theory on this instead of throwing out one liners, so I can understand where your head is at.
You ask me questions, I answer and then you either attack me or don't tell me why you asked me in the first place.

Go ahead, let's hear it, what do you have to say about blood sacrifice ?

Die Ou Man
28th November 2008, 20:13
Go ahead, let's hear it, what do you have to say about blood sacrifice ?

The LORD says that he did not command or speak about sacrifice. (Jeremiah 7)

Satanism and blood sacrifice is synonymous. (Common knowledge)

Death belongs to Satan (Hebrew 2:14)

Life and resurrection belongs to God.

God is not a murderer and would not kill his Son. God despises child sacrice.

Jesus was murdered in accordance with a plot between the priesthood and Satan. God was not part of this conspiracy. To even suggest that, is unthinkable.

To suggest that God sent his Son "to pay a blood sacrifice for once and for all," is tantamount to saying that God made Himself guilty of the despicable practice of child sacrifice, by killing His Son.

Liefde groete.

Die Ou Man

Bee777
28th November 2008, 20:33
Ok I'm listening.

So what did Jesus come to do here, was He supposed to live here until old age or ????

And what do you make of these verses.


Eph 5:2
And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour.

and


Heb 10:10
By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all.


Hebrews 10:5
Wherefore when he cometh into the world, he saith, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me:
10:6 In burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure.

I see He had no pleasure


10:7 Then said I, Lo, I come (5719) (in the volume of the book it is written of me,) to do thy will, O God.

10:8 Above when he said *, Sacrifice and offering and burnt offerings and offering for sin thou wouldest not, neither hadst pleasure therein; which are offered by the law;

Ok so He had no pleasure in it although it was offered by the law, you could debate the Pharasees law ??


10:9 Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second.
But here Jesus says He came to do the Fathers will, to take away the first sacrificial law and bring a new one... how ............


10:10 By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all.
Through the offering of the body of Jesus


10:11 And * * every priest standeth daily * * ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins:

OK but some priests still offer up animals when Jesus is the only way to have our sins forgiven


10:12 But this man, after he had offered one sacrifice for sins for ever, sat down on the right hand of God;

And here Jesus says HE offered up Himself for once and for all

and here is more scripture; Here He says there is no need for sin offering, in other words there must have been a need ?


Heb 10:14
For by one offering he hath perfected for ever them that are sanctified.

Heb 10:18
Now where remission of these is, there is no more offering for sin.

Give me your interpretation of these scriptures.

Blessings
Bee777

Bee777
28th November 2008, 20:34
sorry my quotes didn't come out so nicely, but i see you reading so I'll leave it:wub_1:

Die Ou Man
28th November 2008, 20:56
John 14 (http://kingjbible.com/john/14.htm)

25 These things have I spoken unto you, being yet present with you.

26 But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.

Bee777.

If the purpose of the Holy Spirit is to remind us of what Jesus has said, we will have to consult Him in this matter.

What did Jesus say about the murder on Him and his murderers?

Liefde groete.

Die Ou Man

Bee777
28th November 2008, 21:33
Ou Man
please first answer my questions from the last post.
I need to know your thoughts on the purpose of Jesus and also those scriptures.

Thanks
Bee777

Die Ou Man
28th November 2008, 21:52
You are quoting from the writings of mortals while Jesus himself is not consulted.

That has always been the strategy of Paulinic Christianity practised by the church, namely to disregard the teachings of Jesus and substitute it with the dogmatism of the priesthood.

All the quotes that you have given will be nullified if Jesus contradicts it.

Do you know what Jesus taught concerning his death and the people that murdered him?

Liefde groete.

Die Ou Man

Bee777
28th November 2008, 22:04
I don't understand what you are saying ?
Are you saying as I cannot use scriptures out of the Bible, as the whole Bible is corrupted ?

I'm trying to understand :unsure_1:

Bee777
28th November 2008, 22:13
That has always been the strategy of Paulinic Christianity practised by the church, namely to disregard the teachings of Jesus and substitute it with the dogmatism of the priesthood.
Die Ou Man

Please give me a link to info on this, have not heard that before.

Thanks
Bianca

Die Ou Man
28th November 2008, 22:24
John 14 (http://kingjbible.com/john/14.htm)

25 These things have I spoken unto you, being yet present with you.

26 But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.

I give you the words of the Christ. You determine from this whether it was the Fathers intention to murder his Son.


Matthew

But last of all he sent unto them his son, saying, They will reverence my son.


Mark

Having yet therefore one son, his wellbeloved, he sent him also last unto them, saying, They will reverence my son.


Luke

Then said the lord of the vineyard, What shall I do? I will send my beloved son: it may be they will reverence him when they see him

The Father never intended to murder his Son. The Christ was murdered by Satan who was in cahoots with the priesthood.

Do you know how the lie developed that preaches that the Christ was murdered in the interest of the people?

The lie that makes us all part of the murder of the Son of Man.

Liefde groete.

Die Ou Man

Bee777
28th November 2008, 22:31
So us believing Jesus died on the cross to take away our sins is a lie?

What was the purpose, in your opinion of Jesus coming to earth then ?

By the way, if the blood sacrifice for forgiveness of sin, sin being the transgression of the law,
was given by Satan then...................... was the law also given by Satan ?

As they go hand in hand and given by the same person, be it Jesus ( Lord God)or Satan.

Bee777
28th November 2008, 22:55
Good night DOM
I'll check in the morning for your answers.

Blessings
Bee

Die Ou Man
28th November 2008, 23:00
So us believing Jesus died on the cross to take away our sins is a lie?
.

Yes it is a lie. Jesus forgave numerous people on earth from their sins, without having to be murdered.

After being murdered by Satan and his priesthood, Jesus gave the dissiples the power to either forgive people their sins or not to forgive them. What is the purpose of this power if Jesus has just recently been murdered to render them without sin.


John 20.

And when he had said this, he breathed on them, and saith unto them, Receive ye the Holy Ghost:

23 Whose soever sins ye remit, they are remitted unto them; and whose soever sins ye retain, they are retained.

Jesus was givens specific instructions by the father. To be part of a child offering ritual was not part of his instruction. Therefore Jesus could declare that he had finished the work given by his Father, before the murder.


John 17

4 I have glorified thee on the earth: I have finished the work which thou gavest me to do.

5 And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was.

The murder therefore was not part of His work.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
28th November 2008, 23:13
What was the purpose, in your opinion of Jesus coming to earth then ?


The Son of Man was sent to show us the way to eternal life.


John 17

1 These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee:

2 As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.

How do we acquire eternal life? By murdering the Son of Man that was sent to teach us about eternal life? Certainly not.


John 17

3 And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.

Eternal life is within our grasp without having to murder the Son of Man.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
28th November 2008, 23:16
Good night DOM
I'll check in the morning for your answers.

Blessings
Bee

Sleep well.

We wil speak again in the morning.

Bee777
29th November 2008, 09:45
By the way, if the blood sacrifice for forgiveness of sin, sin being the transgression of the law,
was given by Satan then...................... was the law also given by Satan ?

As they go hand in hand and given by the same person, be it Jesus ( Lord God)or Satan.

So what is you opinion on that law than ?

Bee777
29th November 2008, 13:08
Yes it is a lie. Jesus forgave numerous people on earth from their sins, without having to be murdered.

Liefde groete.

Die Ou Man

Hi DOM
I prayed and asked the Holy Spirit for an answer to this statement in Jesus's words as it seems that is the only reference you will accept.

I opened to this following passage in my Bible.


Mathew 16;21
From that time forth began Jesus to shew unto his disciples, how that he must go
unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes,
and be killed, and be raised again the third day.

16:22 Then Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord:
this shall not be unto thee.

16:23 But he turned, and said unto Peter,Get thee behind me, Satan: thou art
an offence unto me: for thou savourest not the things that be of God, but those
that be of men.

Peter is saying what you are saying DOM, Jesus was not supposed to die on the cross for our sins. Jesus rebuked him and called him SATAN, and told him he speaks from men and not from GOD.

Yes, there may have been a conspiracy to kill Jesus but it was all in God's plan all along, Jesus knew the cup He had to drink from when He came here, He knew He had to pay the ultimate blood sacrifice for remission of sins. Therefore there was an animal blood sacrifice required in the OT which Jesus replaced.

DOM, case closed, those are the words of Jesus, and that would be His personal response to you.
If you still negate this then I know I am speaking to a man that has a deceiving spirit. I pray it is not so.

Blessings
Bee777

Die Ou Man
29th November 2008, 15:29
Mathew 16;21

From that time forth began Jesus to shew unto his disciples, how that he must go
unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes,
and be killed, and be raised again the third day.

16:22 Then Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord:
this shall not be unto thee.

16:23 But he turned, and said unto Peter,Get thee behind me, Satan: thou art
an offence unto me: for thou savourest not the things that be of God, but those
that be of men.
Peter is saying what you are saying DOM, Jesus was not supposed to die on the cross for our sins.

Blessings
Bee777

No Bee777, Peter said nothing about Jesus dying for anybody's sins. Neither did Jesus.

You read into the passage, that which is not written.

Jesus said that he would be killed by the elders and chief priests and scribes and be raised from the dead after three days.

Peter said that it would not happen and therefore Jesus scolded him.


Originally Posted by Bee777

He knew He had to pay the ultimate blood sacrifice for remission of sins.

Bee777, this is your own words. What you are saying about Jesus as a blood sacrifice is not even remotely suggested in the passage.


Originally Posted by Bee777

DOM, case closed, those are the words of Jesus.

I have read the words of Jesus, and it does not reflect what you are saying.

Read through the passage again. But first put aside all your dogmatic views.

The case is not closed.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
29th November 2008, 16:45
Hi DOM
I prayed and asked the Holy Spirit for an answer to this statement in Jesus's words as it seems that is the only reference you will accept.

Blessings
Bee777

Bee777.

You prayed for an answer and you believe that you have got the answer. That is fine.

You then took the words of the Christ and flavoured it with your own dogmatic views, giving a whole new meaning. That is a dangerous game.

My advice to you. Simply pray for the truth to be revealed to you. And when the truth is revealed, do not resist it or twist it.


Originally Posted by Bee777

If you still negate this then I know I am speaking to a man that has a deceiving spirit. I pray it is not so.

I accept what Jesus is saying.

I negate what you are saying because you are saying something else. If that in your view makes me "a man that has a deceiving spirit". So be it.

Bee777, we have been discussing the Bible for a number of days. I can assure you that you are not in a position to claim to know an eternal truth.

Be careful not to judge in ignorance.

Liefde groete.

Die Ou Man

Bee777
29th November 2008, 17:50
Bee777.


Bee777, we have been discussing the Bible for a number of days. I can assure you that you are not in a position to claim to know an eternal truth.

Be careful not to judge in ignorance.

Liefde groete.

Die Ou Man

Oh DOM
I prayed for an answer and received it, I reread it many times and then asked a friend to tell me what the passage tells them without telling them what I thought.
Their view was the same, thus I received confirmation, and so i posted it.

I have never been in a church environment so i have no dogmatic views.
These are through reading, praying and researching.

Stop putting words in my mouth, i never claimed " To know eternal truth" I can just see what is in front of me. I also do not judge you but I am well aware of what happens in the Spiritual realm as this has been revealed to me.

Just for interest sake, what part of the Bible do you believe in ?

Blessings
Bee777

Bee777
29th November 2008, 18:06
The Son of Man was sent to show us the way to eternal life.How do we acquire eternal life? By murdering the Son of Man that was sent to teach us about eternal life? Certainly not.Eternal life is within our grasp without having to murder the Son of Man.

Liefde groete.

Die Ou Man

Here is a quote from Jesus where He says that no ones takes His life, He gives it freely, so then it wasn't murder.


10:17
Therefore * * doth my Father love me, because I lay down my life, that I might take it again.

10:18
No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father.

Blessings
Bee777

Bee777
29th November 2008, 18:20
Hi DOM

Another scripture from Jesus's mouth.


Mt 26:28
For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.

Now if that doesn't say what it says as straight forward as it is then i really don't know.

Blessings
Bee777

Die Ou Man
29th November 2008, 20:41
Hi DOM

Another scripture from Jesus's mouth.


Mt 26:28
For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.

Now if that doesn't say what it says as straight forward as it is then i really don't know.

Blessings
Bee777

Bee777.

You never fail to put a smile to my face.

It is not just about the blood of the Christ. It is also about his body.


26 And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.

27 And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it; 28 For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.

Surely this passage should be regarded as symbolic. Wine symbolises the blood of the Christ and bread symbolises his body.

I want to introduce you to the following passage.


Whoso eateth my flesh, and drinketh my blood, hath eternal life; and I will raise him up at the last day.

For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed.

He that eateth my flesh, and drinketh my blood, dwelleth in me, and I in him.

You would agree that this passage should also be regarded as symbolic. Surely the Christ did not advocate cannibalism.

I want you to study the teachings of the Christ and tell me what He meant by his body/flesh (bread) and what he meant by his blood (wine).

Liefde groete.

Die Ou Man

Bee777
30th November 2008, 08:39
Happy to be able to make you smile :biggrin:

Yes I do agree the wine and blood is symbolic, I also see the bread.

Will do a study in the week.

Do you want to open another thread so we can discuss the 375 day flood and not the 40 day flood as everyone thinks ?

Catch you later
Blessings
Bee777

Die Ou Man
1st December 2008, 21:04
26 And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.

27 And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it; 28 For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.

Surely this passage should be regarded as symbolic. Wine symbolises the blood of the Christ and bread symbolises his body.
Yes I do agree the wine and blood is symbolic, I also see the bread.

Blessings
Bee777

If you and I are correct in our observation that the blood and wine is symbolic, the following words do not refer to physical blood, i.e. blood sacrifice and murder of the Son of Man.


Mt 26:28
For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.

Hence we can rest assure that the Father did not partake in a despicable act of child sacrifice by sending his Son to be murdered by Satan as an offering to rid Himself of His anger towards man.

Liefde groete.

Die Ou Man

Bee777
2nd December 2008, 08:51
HiQuote:
Mt 26:28
For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.
Hence we can rest assure that the Father did not partake in a despicable act of child sacrifice by sending his Son to be murdered by Satan as an offering to rid Himself of His anger towards man.

Liefde groete.

Die Ou Man

You and I don't see the same thing, I see it as Jesus is saying, The wine is the symbolism for my blood which is shed for many ( we know by His murder) for the remission of sins.

Jesus Himself is saying the wine is symbolic of His blood ?

Break it down how you interpret that passage.

Blessings
Bee777

Antje De waal
28th December 2008, 12:55
:blush: aai toggie here we go again!

Jesus was murdered okay so what, he spilled his blood he did not so what, hsi body was pearsed for our transgretions it was it was not?

What is the real point here that every single one of us is trying to make! The day adam sinned death became our reality, Jesus was the last Adam becuase he destroyed death. Adam no1 created death Adam no 2 destroyed it.

God and Allah nope no connection, the unknown God he is unknown for a reason and no it is not cos he was swepted under the rug, he is unknown as he does not exist.

Adam, the first of Gods creation, and first to fall to sin, Jesus Gods only and first son Last to destroy the work of satan.

:fight: You can swop and turn and pull and rewrite and re do and rethink and boks, but there is no way in hell or heaven that we will undo what has been done, we will not be able to save any one if we dont even know what we want to believe.

If the bible is so corrupt ou man en bende los hom dan net so mooi toe en gooi hom weg! As jou koning dan nou boeke skryf kan hy mos nou maar sy eie bybel ook skryf en het julle nie ons sinne noodig nie so los ons bybel en ons GOD uit.

Rerig waar a ooit daar aangedink dat die dag toe Jesus opstaan is satan alklaar oorwin en is hy nou al die verloorder vir hoeveel 1000 jaar! hy weet net nie waneer om soos n gentleman uit te tree en te se darn ek het verloor.

Ek verstaan nie hoekom ons moet grou nie vat die allah bybel en ruk hom uit konteks asb, my God Jesus christus die laaste ADAM wat die sonde van die eerste ADAM kom skoon maak het is my God.

Ek verstaan nie hoekom ons bybel lees as hy volgens julle so verkeerd is en hoe as ek mag vra en deur wie is die arme mense wat die bybel geskryf het dan verlei om die leuns te vertel as julle satanaku al leker onder papa se vlerkies weg kryp in die hemel? Net n vraag!


Smile God loves you even if you renounce HIM:):wub_1:

Die Ou Man
30th December 2008, 06:37
God and Allah nope no connection,

That is true. The God of the Bible (Elohim) and Allah is not the same Being.

However, the LORD of the Bible (Jehovah) and Allah is the same Being.

The holy Book of Islam, the Koran is only concerned with the God of Abraham (Jehovah). He is called Allah by the Muslims.

Ek haal uit die Koran aan.


Die Aanhef

In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige.

1. Alle lof kom Allah toe, die Heer van die Wrelde, (Deel 1, hoofstuk 1.)

Allah word in die aanhef tot die Koran aangedui as die Heer van die wrelde. Allah laat homself soos volg uit in Afdeling 5, Deel 1 van die Koran.


40. O kinders van Israel! Dink aan die weldade wat ek julle bewys het; en kom julle verbond met My na, en ek sal my verbond met julle nakom; vrees My en My alleen. (uit die Koran)

Die Koran verwys ook na die verbond met Abraham.


Afdeling 15 - Die Verbond met Abraham

122. O kinders van Israel! Dink aan die guns wat Ek julle bewys het, en hoe Ek julle bo die volkere verhef het. (uit die Koran)


Afdeling 16 - Die Geloof van Abraham

130. En wie verwerp die geloof van Abraham behalwe hy wat 'n dwaas van homself maak. Voorwaar Ons het hom vir hierdie wreld uitverkies, en in die Hiernamaals sal hy gewis onder die regverdiges verskyn.

131. Toe sy Here vir hom ges het: Onderwerp jou, het hy geantwoord: Aan die Here van die wreld onderwerp ek myself.

132. En Abraham het ook sy seuns dit opgel, en Jakob het dieselfde gedoen: My seuns voorwaar, Allah het hierdie geloof vir julle uitverkies, sterf daarom nie voordat julle onderworpenes is nie. (uit die Koran)

Dit is hier baie duidelik dat Allah die God van Abraham is.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
30th December 2008, 06:49
the unknown God he is unknown for a reason and no it is not cos he was swepted under the rug, he is unknown as he does not exist.


Antje.

Your statement contradicts that of Paul.


Handelinge 17.

22 Paulus gaan toe in die middel van die Arepagus staan en s: Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is.

23 Want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is: Aan 'n onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder om Hom te ken, verkondig ek aan julle.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
30th December 2008, 06:56
Rerig waar a ooit daar aangedink dat die dag toe Jesus opstaan is satan alklaar oorwin en is hy nou al die verloorder vir hoeveel 1000 jaar! hy weet net nie waneer om soos n gentleman uit te tree en te se darn ek het verloor.

Antje.

Deur die opstanding is Satan oorwin. En daarom hoef ons hom nie te vrees nie.


Hebrers 2

14. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het -- dit is die duiwel --

15. en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was.

As jy nog in vrees vir Satan leef, is dit 'n jammerte.

Liefde groete.

Die Ou Man

Bee777
17th January 2009, 17:16
Hi
Sorry i'm just butting in here. But the death that Adam and Eve is going to suffer is eternal death, they will not receive everlasting life and reign with Jesus in the 1000 years. this is obvious as they did not die there and then, the only other other death we know of is that which is spoken of at the second coming of Christ. not so complicated.

Blessings
Bee

Antje De waal
22nd January 2009, 22:14
BEE777

Up to this point i agreed with 99% of the things you said but one thing i can not is about adam and eve, what is grace? Do you think that Jesus only died on the Cross for the ones after him? Nope why do you think noah was saved from drowning. Do you think that those poeple that died before christ will not have everlasting live. Well i know that they will be there as well, Adam and eve will be there to"mind you not as gods in the making" but as a fellow believer in God, Christ and THG. Adam and eve sinned correct but what was Eve's prayer when she gave birth to Seth, it clearly show that even thou there were seperation between God and man there was still faith.


Die Ouman

Hoe gaan dit nog met jou? Hoop Goed.

Well ek weet nie so mooi of jy a of b glo nie. ek is so :dizzy: ek will net seker maak, jy glo jesus is vermoor deur satan maar dat satan to ook orwin is tog glo jy ook dat in 19 iets het satanaku tot bekeering gekom, okay so die moord wat jy verwerp is die selfde "item" of aksie wat jou red, en hoekom jy nie meer moet bang wees vir satan nie:w00t:hope i am getting this right so far. So Jesus is vermoor maar tog is sy moord ook jou verlosing maar jy verwerp die moord so dan moet jy mos die verlosing ook verwerp, ek dink by myself dat as jy bv. oil en vuur meng jy nie die twee kan uitmekaar haal nie so ook is Jesus se liefdes offer en my redding een ding vuur en oolie. Om the se die oolie is okay maar die vuur nie, klink net ek weet nie :dizzy:.


So kruis word verwerp maar die betaaling word aanvaar...hmmm.... ek is jammer ek is so bietjies dom, "no pun meant", hoe sky jy die gewillige offer en die "result" van mekaar as dit nie vir a was nie was b nie moointlik nie. Kan nie geboorte gee voor jy swanger is nie, of het ek dit mis?

:ahand_sos: lost in translation

well mense dit is nou 10:12 pm en die oogies roll so in die kaste in weg.

Lekker slaap!

OOE net een vraag nog wat my rerig so bietjie hammer, wie kom op die wolke Jesus of is dit Ev-am?:idea:

Bee777
23rd January 2009, 10:43
Hi Antjie


Up to this point i agreed with 99% of the things you said but one thing i can not is about adam and eve, what is grace? Do you think that Jesus only died on the Cross for the ones after him? Nope why do you think noah was saved from drowning. Do you think that those poeple that died before christ will not have everlasting live. Well i know that they will be there as well, Adam and eve will be there to"mind you not as gods in the making" but as a fellow believer in God, Christ and THG. Adam and eve sinned correct but what was Eve's prayer when she gave birth to Seth, it clearly show that even thou there were seperation between God and man there was still faith.

yes, there is grace and i do agree with you on many people before Jesus will be there, but not Adam and Eve.
the reason i say this is because in 1John 5;17 The bible speaks about a sin unto death that we are not even to pray for people that commit this sin. There are two other instances where God says the same, this sin is for believers and the two other places are 1; Eating from the tree of the knowledge of good and evil and
2; the mark of the Beast
When you work it out, they are the same sin, as it was in the beginning so will it be in the end. when God says " You shall surely die if you partake in such and such " He means it !! people that partake of the above tree and mark of the Beast will not be happy on judgement day, " they will surely die"

Please read through my findings of this on my Blog (http://bibleuncovered.blogspot.com/search/label/IDENTIFYING%20THE%20BIBLE%27S%20CREATIONS)

Noah was saved from drowning because he was obedient, you will find all my answers on this subject at the link above.

Blessings

Antje De waal
14th April 2009, 10:52
Ek he ietsie gelees wat my hare op ent laan staan het.

En wee jy ek is rerig waar bly ek het dit gelees. Die boeke wat julle so aanhang en hoog en laag die waarheid van wil maak, is nie en sal nie en kan nie die ware storie deur gee nie want die tyd perk wat hulle in geskryf is is verkeerd die taal wat hulle gebreik het is verkeerd en 90% van die boeke stem nie eers saam oor dit wat hulle voor preek nie.

Daar is geen eenvormigheid nie die een boek se Jesus was n profeet die volgende een hy was guy die ander een hy was getroud die ander een se hy was n lig die ander een se ag gonna moet ek aan gaan, die boeke wat julle aan vas klou as waarheid stem nie een ooreen met die ander nie en tog glo julle dit, daar is nie n stukkie wat saam stem nie hulle stem nie eens saam oor iets nie. die waarheid van God is Jesus, en die waarheid is die weg en die lig vir nou tot en ewigheid, die stuk in die bybel waar julle nou julle heilige gees kry net onder dit staan en sy staan voor haar deur en haar naam is volly so nou is sy n vroulike wysheid gklee in volly maak nie sin.

Of gaan die stukkie net oor gekyk word en vergeet word dat dit wel daar staan ook?

Liefde

Antje

knipmes
14th April 2009, 21:18
Antje, naand,

ek lees jou insette aandagtig, en verstom my soms aan die wyshede... dit is vir my opmerklik dat jy een duidelike probleem het daarmee dat daar dalkies wel 'n Moeder God in die Hemele kan wees... as vrou wat dus die skepping van man en "vrou" verstaan deur die "Ons", is dit verbasend om jou juis te sien vasskop teen so 'n moontlikheid. As mans is dit nie vir ons 'n probleem nie, want ons het mos 'n Vader God, maar sou dit nie juis vir die vrou belangrik wees om te sou veg vir so 'n moontlikheid van ewewigtigheid nie?

"soos in die Hemele, net so ook op die aarde"

Is jy nie die "Hart" van jou huis en gesin / familie nie? As jy is, hoekom kan dit dan nie bestaan in die Hemele nie, dis half asof jy aan onse Vader nie die reg gee om self 'n wederhelfte of sielsgenoot te mag gun nie, terwyl jy op aarde dit self geniet, en ek praat nie van aardse maats genot nie, maar sielsgenote...???groetnis
knipmes

Bee777
15th April 2009, 13:56
Antje, naand,

ek lees jou insette aandagtig, en verstom my soms aan die wyshede... dit is vir my opmerklik dat jy een duidelike probleem het daarmee dat daar dalkies wel 'n Moeder God in die Hemele kan wees... as vrou wat dus die skepping van man en "vrou" verstaan deur die "Ons", is dit verbasend om jou juis te sien vasskop teen so 'n moontlikheid. As mans is dit nie vir ons 'n probleem nie, want ons het mos 'n Vader God, maar sou dit nie juis vir die vrou belangrik wees om te sou veg vir so 'n moontlikheid van ewewigtigheid nie?


groetnis
knipmes

Hi Knipmes
think about this... If there was a female version of God, why does the Bible always say that the Lord is the Bridegroom and Israel the Bride that He is coming to fetch.?
The whole bible theme is about God being the Husbandman and bridegroom who is waiting for His bride being Israel to return to Him. If there already was a female version then God would not be looking for a bride would He ?

The "Ons" doesn't mean or show any gender at all, it only proves more than one.

Blessings
Bee777

Die Ou Man
15th April 2009, 14:37
Bee777.

The "Ons" refers to the God of Genesis 1. The word "God" was translated from the word "Elohim".

Elohim is the Hebrew plural word meaning "goddesses and gods," but each time it appears in the Bible it is translated as "God." In the original manuscripts of the book of Genesis, Yahweh was one of the elohim

Jy sal daarom vind dat beide man en vrou na die beeld van Elohim geskape is.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
15th April 2009, 15:08
why does the Bible always say that the Lord is the Bridegroom and Israel the Bride

Blessings
Bee777

Bee777.

Please quote where the Bible refers to Israel as the bride of the Lord.

Bee777
16th April 2009, 11:49
Bee777.

Please quote where the Bible refers to Israel as the bride of the Lord.

Hi Ou Man
Good to be back in the land of the internet, have had probs the last couple of months with Telkom.

Here is reference to the Bride:

Jeremiah 3:12,Return thou backsliding Israel... Turn O backsliding children, saith the LORD, FOR I AM MARRIED UNTO YOU."

Isaiah 54:4-5 "Thou (Israel) ... shalt not remember the reproach of thy widowhood any more. For THY MAKER IS THY HUSBAND. The Lord of hosts is His name. "

Revelation 21:9-12 "And there came unto me one of the seven angels... saying, come hither, and I will shew thee the bride, THE LAMB'S WIFE. And he ... shewed me that great city, the holy Jerusalem ... which had a wall great and high, and twelve gates... and names written thereon which are the NAMES OF THE TWELVE TRIBES OF ISRAEL."

Yes, I know Elohim is used when referring to the Triune Godhead, being yashua( Jesus)the father and the Holy Spirit.

Have a Blessed day
Bee777

knipmes
18th April 2009, 22:09
... Yes, I know Elohim is used when referring to the Triune Godhead, being yashua( Jesus)the father and the Holy Spirit...


Ek het spesifiek vir Antje die volgende vraag gevra...


... wel 'n Moeder God in die Hemele kan wees... As mans is dit nie vir ons 'n probleem nie, want ons het mos 'n Vader God, maar sou dit nie juis vir die vrou belangrik wees om te sou veg vir so 'n moontlikheid van ewewigtigheid nie?

want sien, as ek vrou was, sou ek uiteraard wou veg vir behoud as rein en opregte wese voor God aangesien die "vrou" as ongehoorsame verleidster uitgemaak was (word?), en dit deur die toedoen van die HERE God... of so wil die Bybel dit vir ons voorhou?


(Gen 3:9) Toe roep die HERE God na die mens en s vir hom: Waar is jy?

(Gen 3:10) En hy antwoord: Ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak; daarom het ek my verberg.

(Gen 3:11) En Hy s: Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geet van die boom waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie?

(Gen 3:12) En die mens antwoord: Die vrou wat U gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee, en ek het geet.


In werklikheid is hierdie gedeelte deur die Bybelskrywers terug geskryf om Moeder Eva, en by implikasie dus ons Moeder God, so te verneder (en alle geslagte na haar) sodat die vrou as ondergeskikte teenoor die man behandel kan word, want volgens die Joodse Torah is die vrou mos "onrein"... Dit, terwyl haar plek regmaaklik LANGS haar Wederhelfte moet wees as gelyke op alle vlakke....

Dit is verbysterend dat die hedendaagse vrou wel op vleeslike vlak met "gender equality" dit beveg, maar op geestelike vlak wat baie belangriker is, nog nie die kloutjie by die oor kan bring nie...

groetnis
knipmes

Antje De waal
19th April 2009, 20:40
Hey lekker om met jou te kan praat knipmes


okay ek kry nou so waar nie die wysheid stukkie kan jy dit glo aaai toggie die blonde kop is ook maar my verskooning.

Okay kom on sprobeer weer. het hom

Provers 9

Kom ons gaan kyk na vers 10

fear of the Lord is the beginning of wisdom.

The begining of wisdom - die begin van wysheid. so jou vrees vir God maak die vroulike god begin bring haar tot in die hede ek weet nie dit maak nie sin nie!

Dan gaan ons na vers 13

The woman folly is loud. So nou het jy n ander vroulike deel, haar naam is folly so bo het jy n vrou wat wysheid genoem word en dan net daar na n vrou wat folly genoem word. hoe kry jy die een by die ander is die moeder god beide wysheid en folly?

Ek dink nie so nie.


SO jy het wysheid by die hek en folly voor haar deur ? sien jy wat ek bedoel niks maak sin nie!


Gaan lees nou ezekiel 16 van begin tot einde.

Kyk ek will eerlik weet wat is dit wat julle glo want ek kry nie die kloutjie by die oor nie !Jmmer as my gesels so bietjie duer mekaar is ek probeer praat terwyl my ma rondom my met mense praat en my kinders ook nog rond hol ens so jammer. Ek hoop julle kry my punt.

As julle vir my een vers gee waar daar nie n ander vers in die bybel staan wat dit teenstaan nie wat die moeder god beklemtoon wie weet maar daar is te veel gatte in julle redenasies en so ook in die skrifte wat julle aanhang as grondige voorbeelde van die moeder deel van God okay die ons in die begin ek het well verse gekry wat nie n moeder god wys nie maar wel wys na mens as gees siel en ligaam God is siel gees en ligaam.

En dan weer dit is net na dat God die asem ingelbaas het wat mens siel geword het. so jy een nodig vir die ander.

Kyk ek is n praktiese mens maar ook iemand wat feite soek die hele christen ding het my jare gevat hoekom want ek het elke stukkie wat hulle as feit bekou gaan navors. Nou vra ek julle gee my die insug of die stukkies so dat ek dit kan navors en sodoende dit kan bevestig maar tot nou toe kan of kon julle nie. Die stukke wat julle aan haal is of nie voledig nie en het groot gatte in of dit word aangehaal uit tkese wat die toets gedruip het as na al die feite gaan kyk.

Hoekom se ek so kom ons gaan kyk na die Gospel of Thomas

it shows alot off "distictive Syrian forms (Diatessron)
thomas was written later than 175
Thomas in Thomas are refered to as Judas Thomas again Syrian cocepts.
Thomas shows a very stong anti -Semitism
A verse out of Thomas " Simon Peter says Mirya-am (mary) should leave us. Female are not worthy of life, and Jesus answers Look i shall guide her to make her male, so she too may become a living spirit that resembles you males.( so niou het julle eie gospels wat julle aan hang die vrou afgebreek) For every female that makes her self male will enter the kongdom :dizzy:

Okay Gospel of Peter

:arrow: Jesus appered "docetic" "come on "
:arrow: He refers to the rulling priest sleeping in the cemetery ( jews see the dead body as unclean so why would the rulling priest sleep in the grave yard:dizzy:)
:arrow: Yet again he is anti - Semitism
:arrow: He speaks of a cross that speaks :eek:


Gospel of Mary

:arrow: book was written in 2nd century
dated between 150 and 200 mid second centurt


Secret Gospel of Mark

teaches homosexuality

The Gospel o Judas

written 300 to 320 how many hundred years aftewr christ?


Testing the four Gospels

Jesus died in 30-33Ad
Mark was written 50 and 60 ad
so was the rest of the four Gospels

What I was or am doing is i am trying to show you that the gospels you hang onto are all wriiten late most of the poeple that might have been around the tme of Jesus are dead and dusted so we have gospels written by poeple that was not even there at the time of the crucification. How can you base any form of support to that and reject the Gospels that was written during and in less than 30 years of the death of Christ?

See why your mother god does not make sense the gospels you are hanging on are found to be irrelivant and wrong dated in the wrong time, and then again promotes some weird doctrine, like a taking cross Or woman that have to become men before they can go into heaven or a jesus that floates :dizzy:

Well give me concrete proof and i will believe you!


Regards Antje

Stefanus
19th April 2009, 22:12
Hello Antje,

Eers moet ons 'n paar vragies opklaar voordat ons aannames kan maak:


Mark was written 50 and 60 ad
so was the rest of the four Gospels

Hierdie ongegronde aanname word voorgele om integriteit aan die werk te gee, kyk ons na die werklikheid rondom die stuk, word die oudste geskrif (Chester Beatty Papyrus 45) as 200- 250 AD aangegee, en die eerste voltooide werk soos ons dit vandag ken is eers teen AD 450 voltooi.
Die Qumran fragment waaruit daar gesteun word om die stuk in die omgewing van 63-68 te plaas is duidelik 'n stuk wat gebruik was in die opstel van die Evangelie van Markus soos ons dit vandag ken.

Daar is ook vrae wat ontstaan soos:
Waarom het die "Codex Vaticanus - 300 AD" 'n spasie aan die einde, dalk vir latere regstelling en of byvoegings?


What is the oldest Greek manuscript of the Gospel of Mark?

Beginning of a Latin Gospel of Mark,
Book of Durrow (7th century).Before 1881, translations of the New Testament were based on copies of Greek manuscripts known as the Textus Receptus (Latin for "Received Text"), or the Latin Vulgate. In the 19th and 20th centuries, older Greek manuscripts were discovered, causing Bible scholars to revise what they believe was the correct text of the New Testament. The latest revision of this Greek Text is the United Bible Societies' The Greek New Testament (published by United Bible Societies, 4th Edition abbreviated as UBS4). The UBS4 differs from the Received Text at thousands of points.

Not all manuscripts contain all four gospels of the New Testament, and many are only partial or even fragmentary.

One of the very earliest is Papyrus 45, which contains the gospels and Acts, is dated to around 225 CE. Slightly earlier manuscripts exist, but do not contain Mark.

A very early manuscript known as 7Q5, found at Qumran among the "Dead Sea Scrolls" has been seen by some scholars as a copy of two verses from Mark 6:52-3. This would potentially be the earliest fragment of Mark's Gospel, as it would predate the destruction of the Temple in 70 CE. However other scholars have rejected the view that this fragment is from Mark, and it is no longer generally accepted. An extension of the "Dead Sea Scrolls" position is provided by Robert Eisenman, who believes that Christianity was really an evolution of the Qumran sect (The Dead Sea Scrolls and the First Christians), but once again, this is not a widely supported position. It is perhaps more likely that Mark based verses 6:52-3 on the document found at Qumran.

Later, important manuscripts, that date from the mid-4th to the early 5th century, include Codex Vaticanus, Codex Aleph (Codex Sinaiticus), Codex Alexandrinus.

If you are referring to an almost entire manuscript of the Gospel of Mark, then you would go to Codex Vaticanus at around 300 AD, closely followed by Codex Sinaiticus (Aleph) dated at around 350 AD. These however, are not quite complete as they have space allocated for missing verses at the end of Mark and then continue into Luke. In fact, in the Vaticanus manuscript, the space left for the ending is the only such space left in the entire manuscript.

Seven early church writers (all who pre-date the two manuscripts which omit the ending) have also directly quoted from the ending or else referred to it and so, since it is also in the great majority of manuscripts, it is rightly regarded as genuine. Further to this, both the two codices which omit the ending are notoriously unreliable manuscripts and have thousands of errors between them.

The earliest fragment of Mark would appear to be from Qmran and is known as 7Q5 and contains Mark 6:52-53. From what is known of Qmran, it would appear that this fragment pre-dates AD 70. The next oldest fragment, known as the Chester Beatty Papyrus or P45 dates from the early to the middle of the third century or around 200- 250 AD. This contains parts of Mark 7.

Codex Bezae, dated AD 450 plus would appear to be the earliest existing manuscript to contain the entire Gospel of Mark.


"The UBS4 differs from the Received Text at thousands of points."
Hieruit is dit duidelik dat die geskrifte aangepas is om sekere standpunte en politieke winde van veranderinge te huisves, die geskrifte het 'n proses van aanpassings deurgegaan, deur 'n verskeidenheid van outeurs, daarom die verskille en duidelike teenstellings wat ons vandag daarin opmerk.{colsp=2} Oldest Copy of the Gospel of Mark?
http://www.wendag.com/forum/picture.php?albumid=26&pictureid=89 | Found in cave seven at Qumran was a very small papyrus fragment consisting of five lines of text and twenty visible letters (7Q5). Some have argued that this is actually a fragment of the the earliest copy of Gospel of Mark. They consider it to be part of Mark 6:52-53. If this identification is correct, then the date of the Gospel of Mark should be pushed back to the 40's CE, since the fragment has been dated between 50 BCE and 50 CE. The issue is complicated, but suffice it to say that the evidence for the identification of this fragment with the Gospel of Mark falls well short of proof. However other scholars have rejected the view that this fragment is from Mark, and it is no longer generally accepted.

Liefdegroete,
Stefanus

Stefanus
20th April 2009, 00:10
okay ek kry nou so waar nie die wysheid stukkie kan jy dit glo aaai toggie die blonde kop is ook maar my verskooning.
Vra enige man, blond is nie 'n haarkleur nie maar 'n toestand. :w00t:
Silver

Kom ons gaan kyk na vers 10

fear of the Lord is the beginning of wisdom.

THE MEANING OF THE WORD "FEAR"...

In Hebrew, the word is yara'
In the Old Testament, it has a three-fold range of meaning:
Dread, terror - Deut 1:29; Jonah 1:10
To stand in awe (in reference to a king) - 1Ki 3:28
To revere, to respect - Lev 19:3

Spreuke het dan ook 'n ander betekenis ten opsigte van die "vrees van die HERE" as die priesterlike vertolking van die woord.

Proverbs says that the "fear of the Lord" - honor and respect for the Lord - is wisdom and it is the beginning of knowledge.. . . the fear of the Lord, that is wisdom . . . (KJV) Job 28:28

The fear of the LORD is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction. (KJV) Prov. 1:7

The fear of the LORD prolongeth days: but the years of the wicked shall be shortened. (KJV) Prov. 10:27

The fear of the LORD is a fountain of life, to depart from the snares of death. (KJV) Prov. 14:27

By humility and the fear of the LORD are riches, and honour, and life. (KJV) Prov. 22:4


Antje daar is 'n duidelike verskil is die verhaal van die Elohis teenoor die van die Jawehitiese priesters, die een verkondig liefde en die ander vrees, die een verkondig Ewige lewe en die ander verkondig dood. Daarom dat Jesus en die profete 'n verbete stryd gehad het om die wee van die priesterdom tot niet te verklaar.
Silver


The woman folly is loud. So nou het jy n ander vroulike deel, haar naam is folly so bo het jy n vrou wat wysheid genoem word en dan net daar na n vrou wat folly genoem word. hoe kry jy die een by die ander is die moeder god beide wysheid en folly?

Antje daar is tog 'n duidelike verskil tussen die lig en donker? tussen Wysheid en die "vreemde vrou" of "folly" soos jy dit gee.


S aan die wysheid: Jy is my suster! en noem die verstand jou vertroueling, sodat hulle jou kan bewaar vir die vreemde vrou ("folly"), vir die ontugtige wat met haar woorde vlei. Pro 7:4-5

Elke skrandere handel met kennis, maar die dwaas strooi sotheid ("folly") rond. Pro 13:16

Silver


SO jy het wysheid by die hek en folly voor haar deur ? sien jy wat ek bedoel niks maak sin nie!
Antje jy keef vas aan 'n middeleeuse dogma wat lankal reeds van enige waarheid ontbloot is, niks gaan vir jou sin maak solank jy met die bril kyk nie, waarom het Jesus gese: " Wie ore het om te hoor, laat hom hoor."


Roep die Wysheid nie, en verhef die Verstandigheid nie haar stem nie?
Op die top van die hoogtes langs die weg, op die kruispunt van die paaie staan sy, aan die kant van die poorte by die uitgang van die stad, by die ingang van die deure roep sy hardop:
Ek roep na julle, manne, en my stem is tot die mensekinders.
Leer tog skranderheid verstaan, eenvoudiges, en dwase, leer verstandigheid verstaan.
Hoor, want ek sal voortreflike dinge spreek, en my lippe gaan oop vir wat reg is.
Want my verhemelte spreek waarheid, en goddeloosheid is vir my lippe n gruwel.
Al die woorde van my mond is reg, daarin is niks wat slinks of vals is nie, hulle is almal duidelik vir die verstandige en reg vir die wat kennis gevind het.
Spreuke 8
Silver


As julle vir my een vers gee waar daar nie n ander vers in die bybel staan wat dit teenstaan nie wat die moeder god beklemtoon wie weet maar daar is te veel gatte in julle redenasies en so ook in die skrifte wat julle aanhang as grondige voorbeelde van die moeder deel van God okay die ons in die begin ek het well verse gekry wat nie n moeder god wys nie maar wel wys na mens as gees siel en ligaam God is siel gees en ligaam.

Antjie God is Gees, ons is liggaam, siel en gees.
Al gee ek vir jou 'n handvol verse gaan jy vir elkeen ene kry wat vir jou gaan wys dat die kerklike dogma korrek is Antje, hierdie is nie 'n "glo net" gedagte nie maar 'n wete, sodra jy stil raak en jou kop losmaak van vooropgestelde idees sal die wete ook weereens tot jou deurdring.
Silver


En dan weer dit is net na dat God die asem ingelbaas het wat mens siel geword het. so jy een nodig vir die ander.

Antje die Jawehis se verhaal is verskillend van die verhaal van die Elohis, die Elohim het die Gees geskape, Jahweh se weergawe is verantwoordelik vir die liggaam, die siel behoort aan die Elohim.

.... van al die diere sal Ek dit eis. Ook van die mens, van die een teenoor die ander, sal Ek die siel van die mens eis. Gen 9:5
Silver


Kyk ek is n praktiese mens maar ook iemand wat feite soek die hele christen ding het my jare gevat hoekom want ek het elke stukkie wat hulle as feit bekou gaan navors. Nou vra ek julle gee my die insug of die stukkies so dat ek dit kan navors en sodoende dit kan bevestig maar tot nou toe kan of kon julle nie. Die stukke wat julle aan haal is of nie voledig nie en het groot gatte in of dit word aangehaal uit tkese wat die toets gedruip het as na al die feite gaan kyk.

Antje "...is in the eye of the beholder" solank as wat mens navorsing doen om 'n saak te verdedig gaan mens baie inligting kry wat jou siening staaf en gate kry om die ander as ongeloofwaardig te bewys, wat is jou benadering? soek jy werklik na die waarheid of is jy gerieflik in dit wat vir jou reeds bekend is? Dit is duidelik dat jy steeds nie heeltemal tevrede is met die "hele christen ding" waarna jy verwys nie, ek self was daardeur en kan vandag se dat ek steeds soekend is na die waarheid maar daardie le gevoel is nie meer met my nie want ek het my Hemelse Ouers weer gevind.
SilverGEN 1:26-27

Yes, it's plural. The creation of man is in the image of God. That means that God has to images. that's why in the hebrew bible God is referred to as ELOHIM. Which is more than one God. There isn't just Father God, we also have a Mother God.
According to Rev 22:17 it says that The Spirit and the Bride give the water of life. Some say that the bride is the church, but can a church be a bride? No way, a bride is a female right?
Some say that we are the bride, but can we give water of life?

Then, if you go to Rev 21:9 the angel tells John that he's going to show him a bride. But instead he shows him the Holy City Jerusalem coming down from heaven. But, she's referred to as the bride. Weird right?
If you go to Gal 4:26 it says "But the Jerusalem that is above is Free and she is our Mother"

My friend, we also have a Mother God. Think about it, we call God our Father, shouldn't we have a Mother as well? Only thru Mother God we can have eternal life and really go to heaven

Liefdegroete,
Stefanus

Antje De waal
16th May 2009, 21:33
Hey daar almal , hoop dit gaan goed met julle almal hier. Met my vrot van die verkoue, vrot se ek ek voel soos die dood opgewarm. Maar kom ons kom tot die punt van die draad.

Hoe sluit die een boek by die ander aan.

ek moet eerlik wees vir n hele rukkie het ek geworstel met my self my geloof my grootmaak, my kennis ens, tot vanoggend die 16de May 2009, my vrae wie is God is beantwoord, ek is eelik die punte wat julle opbring is rerig waar goeie punte goed uitgedink en oordink. En ja dit was genoeg om alles wat ek ken te kon bevraagteken veral met die laaste paar maande se drama in my lewe, so ja wie is God rerig het erg begin opkom, is Hy n God wat ek will dien, die antwoord is JA, en dit is die eenigste vraag wat saak maak wil ek die Alpha en Omega van die aarde/Hemele dien en dis n Ja sonder enige "but" in, Die eenvoud van die vraag is verstommend, teen aan al die ander vrae wat ek gevra het o ja selfs geworstel het is dit die een antwoord en vraag wat my vrede gegee het, Wil ek die God van Hemel en aarde DIEN , JA YES sonder ophou.

So die vraag van n moeder god, die vraag van die drie tweelinge, reincarnation, adam en eva as EV-am them being the father/mother king ens maak dit rerig eerlik waar saak. Nope.

Ek het nou die aand n baie snaakse droom gehad, ek was by die huis in my droom en in my droom was daar baie water glo my baie en oor en om die water en in die water was daar sulke swart goed wat van vorm verander het, en in my droom het ek een sin gese, FOR IT IS WRITTEN! die volgende oggend sit ek so ewe een van ou JM se cd oor battle field of the mind in en weet jy wat hoor ek, toe na die woestyn het satan dalk julle satanaku Jesus gaan beproef, en elke keer het Jesus gese en ek qoute " IT IS WRITTEN" en weet julle wat al die goed oor die bybel wat stukke uit weg gelaat is, en al die vertaalings en al die "conspiricy thoeries" en al die onduidelikheid van die bybel en het verval of weg geval vir my, die feit bly staan JEsus het self die Bybel geqoute in sy beproeving, so dit het my laat dink, maar wat vanoggend gebeur het het net my oe oopgemaak vir wat die waarheid is en vir altyd sal wees!

EK het die boek God en die gode van egipte gelees, en ja ek het al baie lank voor die tyd al gesien daar is sterk oor eenkomste tussen ons bybel en die hele egiptiese gode, daar is ook baie oorsteming met islam, so ook buddist, hindu, en al se so baie mense dat die judaism nie so oud is nie ens dat dar ouer gelowe is is dalk waar maar God die Vader is nie n geloof nie dis nie n geloof nie, n geloof is iets bindend, God maak vry Jesus bring verlossing nie binding nie, en ek kan met eerlikheid en opregtyd se dat alle gelowe is iets wat bind, daar is geen verlosing nie daar is nie bevryding nie daar is wel judgement en beskuldiging maar nooit vrede nie, vrede is tog wat ons as mens na streef, so ver elke geloof wat ek teegekom het is gebaseer op iemand se eie siening van die wereld en so ook hulle agter grond, n geloof is altyd gebaseer op iemand anders se soeke na n antwoord iemand se eie gevoel ens. Kyk maar mooi budda het gesoek na een word met die almag hy het na iets gesoek en hy het gevind dat as jy a doen kry jy die gevoel, die gevoel is dalk nie reg nie maar die "result" wat jy na soek, Kyk na waar islam van daan kom Muhammed, gaan lees sy storie of hoor sy storie weereens sal jy sien in die geloof sal jy sy eie punte van wat hy noodig gehad het op daai punt sien, daar is n uitvlooi van sy eie upbrining daar in, sy eie verwerping ens, eers was dit dat hulle na Jerusalem moet bid toe na die stryd het hy dit verwerp en na mecca gedraai, so wa sien ons n man wat n geloof geskep het om te dien vir n doel teen ander. En jy sal sien in elke moslem is daar n begeerte van "vergelding". Kyk na die Hidu's kyk maar na die oorsrong van n geloof en dan kyk jy na die basiese beginsels van die geloof en jy sal vind dat dit gebaseer is sterk op die "need" wat die ou wat die " lig" gesien het gehad het.

Die hele gedoente oor n moeder god het my verblind vir n rukkie my eie gevoel van haat teen mans het my rerig verblind, dit sou werklik makliker wees om na n moeder god te bid as n vader god wat so help my ek verpes mans in die algemeen hulle is rerig waar gald nie betroubaar nie, hulle is selfsigtig ens maar nou sien ek dit vir wat dit is. Die oorsprong van n moeder god kom van die pagan godess af Mary van die katolieke kerk is ook afkomstig van die pagan godess, ek is eerlik dit het my n ruk gevat om die dots te bind maar ek dink ek het dit nou.

Vir satan is daar niks leker as om vir n mens die antwoord te geen nie, die verkeerde een. Ons het almal n begeerte na iets of iemand, ns het almal n gesoek na iets, en dit gee satan die ingangs punt tot ons lewe, ja ek stem saam as jy die bybel lees is daar baie god wat nie sin maak nie, daar is waarlik goed wat n mens laat oopmond sit en wonder, hoe, hoekom waarom ens. Ek weet in my lewe is my kop my probleem, ek moet n ding van alle kante bekyk uitmekaar trek en verstaan. Maar jy kan God nie so uitmekaar trek nie, jy kan hom nooit verstaan nie soos wat God in JOB 38 Se wie ken God

En vir iemand met n kop probleem het julle die regte probleem voor my gele ek moes die ding van bo tot onder uitmekaar pluk en ruk oop kerf en weer toe maak. Maar na vanoggend het iets in plek geval, wie wil ek dien? Wie wil jy dien?

Ag daar is so baie feite so baie ander boeke so baie ander kennis wat, ja ek stem saam die bybel in n helse ondydelikheid gooi, selfs laat vals klink maar dan moet jy jou self opreg vra, wat is dit in my lewe wat die "geloof" so veel meer aanvaarbaar maak as die een wat ek mee groot geword het? Is daar indie gelof iets wat uitstaan en my aantrek, my geval die hele ding oor n moeder god o hene mense was dit tempting, maar oo wee EL shedai is meer as genoeg vir my, Jy sien wat is die leemte in jou lewe wat jou laat twyfel in GOD die vader, wel ek is opad en ek weet nou dat GOD genoeg is vir my en eendag sal ek voor Hom te stane kom en dan as daar n wederhelfte aan sy sy staan sal ek maar vat wat kom maar HY is genoeg vir my hy vul elke leemte in my, elke behoefte in my ek weet HY is!

My probleem met die witboek was nie die hele moeder god ding nie dit was meestal die opheffing van n mense n sondige mense by gese. Adam en eva, hulle is nou julle koning ens, ek weet nie julle sien die vergeleiking van die eerste Adam en die tweede adam wat julle so aanhang is , daar is geen. Die eerste adam het gesterf in sy sonde die laaste adam het gesterf vir my sonde en dit oorkom. so een is dood in sy sonde die ander is wel leewindig gemaak uit sy sonde as jy ddit so kan stel.

Ek hoop my deur mekaar gepraat met spel foute ens maak sin vir julle.

Die vraag wat ek wil vra aan elke een wat die stukkie lees, wees eerlikmet jou self watse leemte vul die witboek in jou lewe vicky joune? die ouman in joune? stefanus in joune? Knipmes in joune? en is God van hemel en aarde nie genoeg om dit vol temaak nie?

Vir my ek het my antwoord daar is geen vergeluiking tussen my bybel en die witboek nie daar is geen aansluiting nie.

Goed gaan ek kan altyd hier vir julle my bevindings plaas en ons kan daar oor praat maar ek is eerlik as ek se my kop en my hart is nou in die selfde plek.

Opreg dankie ek sien uit om nog meer met julle te gesels. Ek moet eerlik wees ek is mal oor n skoon opvoedkindige debat en ek weet hier kan ek dit kry.

So praat weer met julle!

antje :)

knipmes
17th May 2009, 21:39
naand Antje, eerstens as mansmens wil ek nie omverskoning vir ander mans vra nie, maar wil jou uitwys dat nie alle mans is slegte goed nie, net so is vrouens ook nie net goeie goed nie. Hieroor kan ons gerus 'n aparte draad begin waar ons die "nitty gritty" van wat dit regtig moet wees om eerstens mens, dan wederhelfte, dan ouer te wees... dit behoort 'n interessante reis te word, so sal jy dit begin?

Hierdie skrywe van jou is inderdaad pragtig, uit die hart soos gewoontlik, en so opreg soos 'n roer... dankie daarvoor. Weet jy, jou vraag of die Witboek vir my enige leemte gevul het, is 'n besliste JA, en nee... hoe sal ek dit verduidelik....

Vir my is daar 'n klinkklare bewystelike verskil tussen GELOOF en GODSDIENS, die eerste is 'n reguit padjie wat elke een van ons moet loop met die onsigbare, sonder ophou, sonder uitkom kans, alle volkere en tale en geure. Elkeen moet een of ander tyd dink aan die "tyd" (as daar so iets is na die fisiese sterwe, bygeseg) na afsterwe van hierdie liggaam en aardse lewe, of jy nou 'n ates is of reinste van almal, mens leef nie net fisies nie, wat daarna? Godsdiens is egter volgens my totaal mens, en ek verwys na "aardmens" gemaakte sisteme wat doelbewus elkeen, of totaal daardeur beheer tot een of ander doel, of jou totaal daarvan laat afsien, sou jy nie saamstem nie. Die Vrye wil sien! "Aardmens" vir my is ook verskillend van 'n Mens soos Jesus na homself as Seun van die Mens verwys. Daardie Mens is die "Being" agter die aardse "human". Vir my kom weereens 'n verskil in tussen Spirit en soul, want die Spirit kom uit die Hemele, en die ander alhoewel ook afkomstig van God, want alle lewe fisies en anders, word die Essence soos die Boediste daarna verwys wat die lewegewende "Vonk" is wat die aardse menslike liggaam in beheer neem. Vandaar word hierdie "soul" deurdat ons fisiese vorm gebruik as maatstaf (Vorm - elke ding in konteks plaas van 'n voorwerp of ding soos om vir 'n twee jarige kind te wys na lekkergoed en herhaaldelik te seg "sweeties?")

Deur vorm herken ons eerstens ons eie naam, en dan name vir elke ding, lewend of anders, wat dan weer op hul beurt elke een van ons skaaf en slyp soos die aardse lewe mos maar is. Met ander woorde, die geestes oog wat die onsiende nog kan sien, word van babatyd af minder en minder totdat die aardse oog deur vorm die geestesoog heeltemal oorheers en toemaak deur blindens te kyk en te kyk, en nie te sien nie? klink dit bekend? Hierdie geslypery en die paadjies wat ons loop, vorm op hul beurt verskeie identiteite wat weer op hul beurt deur ons liggaamlike emosies tot "vorm" gegiet word, wat dan aan ons almal verskillende persoonlikhede voorhou, miskien het ek twee of vyf, selfs baie meer?

Hierdie Siel van ons het dus baie fasette of struikelblokke of persoonlikhede, soos die eie ek, wat oorkom moet word alvorens ons werklik die hiernamaals sal sien. Vandaar die feit dat jy inkarneer en dalk weer inkarneer totdat hierdie lesse voltooi en jy vanaf vonk tot aangenome kind van God kan groei. Buiten jou eie siel en sy legio persoonlikhede, is dit ook so dat ander geeste ook saam met jou in een liggaam kan wees, want het Jesus nie baie sulke "demons" of geeste uitgedryf tydens Sy aardse jare nie? ons as aardmens het dus 'n siele wroeging en uiteiendelik 'n geestelike wroeging om te oorkom, vandaar al die vermanings veral deur Vader Jesus. En dis nou net hier waar ek vir jou moet seg dat ek van klein kind af sonder enige twyfel in my wese reeds geweet het dat daar daarbuite waar ons nie kan sien met die aardse oog nie, baie meer is as wat ons dink en vir ons voorgehou worre.

Ek grap altyd, en seg "ek wonder wat die ou mensdompie gaan doen, veral die kerk, as Vader Jesus weer kom, en Sy wolk waarop Hy kom, is 'n UFO?" Niemand maar niemand kan seg hoe dit gaan gebeur nie, en wat belangrik is, is om gereed te wees. My dogter vra my vandag waarom ek dit so belangrik vind om mense te leer van die geheimenisse van die Bybel, oor veral die dinge wat lankal reeds gebeur het, moet ons nie eerder konsentreer op die toekoms nie? Ek het haar amper 'n medalje gegee...

Ek het ook God en die gode van Egipte gekoop en gelees, dis 'n MOET lees, want dis jare se ondervinding in GELOOF wat probeer het om die onsiende in die spore van die siende te vereenselwig met die pad wat ons algar loop. Puik werk, en beslis uit die hart van 'n man met geloof as riglyn instede van godsdiens, want hy wys die foute waar die een nooit by die ander kon uitkom deur die eeue nie, en dis hier waar ons as huidige lopers van die pad, die verlede moet uitwys, die toekoms los waar hy is, en op die nou konsentreer, want soos so baie ander volkere begin uitwys, die nou is al wat ons in elk geval het. Ons kan nie twee minute terug weer beleef of herhaal nie, maar netso ook nie twee minute hiervanaf kan beleef nie want dit kom nog, en sal altyd bly kom nog! Dus is ons maar aangewese op die oomblik, "NOU" en wat ons elke oomblik daar mee maak, is wat saak maak.

Die Witboek is een van vele vele dokumente wat ek bestudeer en elke ding wat aan my voorgehou word, ondersoek ek sover moontlik, en maak dan my eie gevolgtrekkings en afleidings. Want niemand kan meer as dit doen nie. Vir my is daar duidelik oorweldigende ooreenkomste tussen hierdie aardse lewe en die lewe in die hiernamaals, in die sin van orde byvoorbeeld. Net soos my gesin bestaan uit 'n struktuur wat Gods gerig was, mens het nie die mens gemaak nie, ook nie mens het die man of die vrou gemaak nie, albei kom van God af, dus moet dit mos logika wees dat die entiteit 'man" en "vrou" net soos op die aarde, ook so in die hemel moet wees, vandaar sielsgenote? Dus is die feit dat ons verskeie Moeder Gode in die Hemele moet he, is nie so verregaande soos wat voorgehou word nie. Beginnende met God die Moeder, dan Moeder Eva, dan Vader Jesus se Wederhelfte, Vader Jahweh se Wederhelfte, en so kan ons aangaan, al hierdie Hemelse Wesens is ons ver bo verhewe, en verdien ons as aardmensse se uiterste respek en liefde, want as ek nou reg is, dan is elke Wese wat uit die Hemele kom wat VOOR my geskape was, mos ouer as ek in rang en ouderdom en alles, en verdien dus my respek en liefde en opsien, want so is ek deur beide my ouers geleer, of nie? Daarom dat Vader Jesus ons daaropo wys dat wanneer ons Een teenkom wat nie uit 'n vrou gebore is nie, moet ons dadelik neerval en aanbid, want dit is ons Vader... My Vader en jou Vader....

Ons gesels weer...
groetnis
knipmes

ns. As daar vir jou net een God is, dan is jou eie reg om dit te handhaaf... hoe kan enige een jou oordeel??

Antje De waal
23rd May 2009, 21:44
Knip mes dankie baie dit was rerig lekker om jou anatwoord te lees wel ek sal dink oor die ander draad..... EK het n hele paar feite gekry wat heng man ek srping op en af ... maar ek sal dit mooi uiteensit en dit dan hier kom plaas!

Geniet jou dag verder !!!!!!

Die Ou Man
10th October 2010, 09:56
Die vraag wat ek wil vra aan elke een wat die stukkie lees, wees eerlikmet jou self watse leemte vul die witboek in jou lewe vicky joune? die ouman in joune? stefanus in joune? Knipmes in joune? en is God van hemel en aarde nie genoeg om dit vol temaak nie?

antje :)

Die leemte in my geestelike lewe was dat my psige en die gees binne my van kleins af met Jahwehisme gebots het.

In wese was dit nie soseer 'n leemte nie, maar 'n eerder 'n botsing van "belange".

Dit het vir my meer en meer duidelik geword dat die Skepper wat ek in die natuur leer ken, met wie ek daagliks gesels het en die HERE waaroor dominee Sondae preek nie dieselfde god kan wees nie. (Sien die verduideliking hier (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/613-Jahweh-se-Status-Vervals))

Die Witboek het bloot dit waarvan ek deurentyd bewus was, bevestig.

Ons gaan egter nie die Witboek tot goddelike status verhef, soos wat die kerk met die bundel dokumente bekend as die Bybel, gedoen het nie.

Die Witboek is vir diegene wat van "bo gebore" is.

knipmes
10th October 2010, 19:39
...Die Witboek is vir diegene wat van "bo gebore" is...

Naand Almal,

Wil graag by Die Ou Man aanvul.

Elkeen wat Die Witboek moet lees, sal daarby uitkom, een of ander tyd, en as dit nie so bedoeld was nie, dan sal dit nie... Dit gaan nie om Die Witboek nie, maar om die Gees (Koninkryk van Die Hemele) binne-in elkeen wat daartoe sal lei dat die Waterdraers van die nuwe Millenium sal opstaan en vergader, daar is geen keuse nie, ook nie dat dit nodig is om 'n keuse te wees nie, dis 'n ongelooflike wonderlike voorreg om ons Geestelike Hemelse Ouers te kan dien veral in hierdie intense aardse tye.


groetnis
knipmes

knipmes
11th October 2010, 21:08
Die leemte in my, of liewer leemtes in my, soos wat Antje uitgewys het... het my aan die dink gesit.

Kyk, om dinge so sienende moontlik te verduidelik sal makliker wees om maar my eie gevoelens diep binne uit te bring en te openbaar.
Sien, hierdie leemte (s) is n aardse ding wat ek nogal gereeld ervaar hoor. Daar is mos leemtes in alles, van jou houding tot jou beursie! Maar die ergste leemte in my, Antje, is wanneer ek weer honger worre... dan is daar geen keer nie, die leemte word so groot soos die heelal!
Veral as vleis betrokke was by die vorige ete, dan is die lus vir nog so ou stukkie mos half n ding wat nie net n leemte nie, maar ook n wellus in my aardse liggaam ontketen. Dit smaak behoortlik soos n vendusie of n bazaar hier in my binneste, want dan is die herinnering aan die ongetwyfelde beproewing of is dit nou proewing aant werke om weer tog net so n ou smaakie van daai laaste ete se vleisie te kry. Veral as daai etekie vleis, rys en aartappels ingesluit gehad het, of dalkies n braai chopie of so... en die leemte word dus gevul met gedagtenisse wat so ver terugdateer dat die eerste vleisbraai smaak na vuur ontdek was nou nog spook! Want elke boerseun word mos hergebore elke keer as jy terug dink aan jou jongeling dae, aan daai eerste vuur wat self gemaak was en jou eie (merk eie) vleisie op een of ander manier self gebraai of kook of gaar gevuur was! Jy vergeet daai vleisie se smaak nooitie... dis soos n leemte... veral as daar nie sout op gegooi was nie... daai leemte gaan nooit weg nie!
Vermoedelik sal die naaste om dit vir die vroulike geslag te veduidelik wees om te vra om te herinner of die smaak van daai laaste stukkie of krummeltjie chocolade net as die pakkie nou mooitjies leeg raak, mos tog net so lank as moontlik in die mondjie op die tong moes bly... sien! Nou praat jy! Dis darem n leemte hoor!

Ai, die leemtes darem! Foei tog
Groetnis
Knipmes

Antje, ek kon dit net nie resist nie! :-&:-&:-&:-&

Antje sien ook die volgende: "gedagtes oor leemtes (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/633-BRAAIVLEIS-of-offerhande)"

knipmes
11th October 2010, 21:10
Antje Jy weet, die vraag oor die leemte in my wat na verwys word, is soos om vir my te seg dat ek n spasie of gaping moet oorbrug tussen my Geestelike Herkoms en die fisiese mens wees.
Ek het nog nooit ooit so n leemte gehad nie. Inteendeel, die teenoorgestelde is ongetwyfeld waar. Maar om dit te verduidelik is moeilik, veral as ek dit aan jou moet verduidelik terwyl jy met aardse ogies daarna kyk. Sien, die Witboek is nie n nuwe bybel nie, ook nie die vervanging van enige ander bybel nie, dis egter net n bevestiging van dit wat in elk geval in jou as individu se gene reeds ingebou is op atoom vlak. n Herinnering aan dit wat jy reeds weet, maar dalk nog nooit op gefokus het nie, tog altyd in die onderbewussyn geweet het. Vir my is dit maklik om te verduidelik, maar om my te verstaan, haal die oogklappe van aardse o af en sien dit met die geestesoog!
Eerstens is die aarde nie die slotsom van my bestaan nie, dis slegs n huidiglike tydelike bestemming waar ek tans diens verrig. Met ander woorde, ek is nie n aardling wat daarna uitsien om eendag na die dood as geestelike wese iewers in n hemel iewers in die ruimte te wil wees vir ewig nie. Nee, glad nie. Ek kom van die Hoogste Hemele af. Dis nog verder aan die buitekant van die materiele heelal wat vir n aardling die slotsom van lewe fisies en geestelik is. Waar die heelal ophou, is die begin van die Hemele, en ek verwys nie na die aardse hemel of hel nie, dis twee plekke wat wel bestaan hier in en om die aarde, maar ongelukkig, of dalkies ongelukkig, is ek nie gebonde of vasgebind aan hierdie aardse verknogtheid nie. Dink aan die rede hoekom en van waar die Seuns van God na hierdie planet toe gekom het in die eerste plek saam met Lucifer? Is dit nie dalkies hoekom daar so naarstiglik baklei worre om die link met die plek waar hulle vandaan kom te breek nie? Sodat hulle as Gode oor die eie kinders in hul eie Jerusalem kan regeer nie?

Ek kom vanuit die Hemele af, iewers daarbo daarbuite die heelal, daar van waar dit ongelooflik wonderlik is, en is tans as Geestelike Wese in diens in hierdie huis van klei of aardse liggaam in hierdie dimensie om die aardlinge van onder gebore te kom help lei, vir hulle om ook die voorreg en geluk te kan beproef van saam met my te kan terugkeer na die Hemele buite die heelal, soos en waar ons Hemelse Ouers dit van ons verlang. Ek is nie bang vir, geintimideerd deur of geinspireerd deur die aardse dood nie, dis net my trui wat ek uittrek, ek is n Geestelike Wese wat nie kan sterf nie. En wanneer ek besluit dis tyd om te gaan, dan is dit soos om op reis te gaan, ek verhuis slegs na n nuwe bestemming met nuwe take en lesse om te leer en te help leer, slegs soos wat my Hemelse Ouers dit van my verlang.

Natuurlik kan ek besluit, en is dit met reg ook my eie keuse om alles op te gee, en oor te gee aan die aardse welluste en uiteindelike keuse om soos die duiwels hier te bly saam met hulle... onthou hoe Die Christus versoek was? Dis nie ons Goddelike Ouers se skuld of keuse nie, maar my eie! Ons sal almal saai wat ons maai, my Kindjie! Geen maar geen Siel sal verlore gaan nie, behalwe daardie aardse Siele wie se eie uitsluitlike eie keuse dit sal wees om te bly... die nuwe Jesus wat kom, sal beslis nie die werklike Die Christus wees nie, wees verseker! Maar van alle uithoeke sal hy aanbid word, en sal hy jou nie veel van n keuse gee nie... slegs jou gewete sal jou kan lei na die small ware werklike weg!

Ek het nie leemtes nie, my Kindjie! Ek is deel van die werklike leemte wat alle aardse van onder geborenes ervaar, en van binne na tas, en na uitreik, tog nog nie instaat is om te kan verstaan of bekom nie. Daardie Koninkryk binne-in ons is ware Lewende Gees wat binne in ons Gloei. Ons is nie onbereikbaar nie, en is hier om te help lei, nie te oordeel of te verklein nie! Al wat ons wil doen is om alle Siele saam met ons Hemele toe te neem, die Jerusalem op aarde is beslis nie Die Hemele nie! Wees verseker.
Groetnis
knipmes

Moeder
11th December 2010, 18:14
Daardie Koninkryk binne-in ons is ware Lewende Gees wat binne in ons Gloei.

Dit is 'n raakvat opmerking. Mense wat daardie gloed in hulle dra, is nie afhanklik van predikante, dogma en Bybels nie. Dit is aardse dinge.

Antje De waal
4th April 2011, 15:57
Nee, Antje De Waal.

Daar is twee skeppingsverhale Genesis 1 met die God van Hemel en Aarde (Elohim) en

Genesis 2:4 met die god van Aarde en Hemel (Jahweh). Let op dat Jahweh se "skepping" agterstevoorom is en bots in volgorde met die skepping van die Elohim in Genesis 1.

Jy kan nie die twee verhale saamflans nie. Dit is juis wat die Joodse skrywers gedoen het.

Jahweh s self dat hy sy naam die eerste keer in die brandende bos bekend gemaak het. Daarom is die naam Jahweh deur bedrog terugwerkend ingevoeg. Die naam, Jahweh hoort nie in enige vers voor Moses en die bos nie.

Die bostaande gedeelte wat jy hier plaas negeer die ooglopende verskille tussen die twee verhale en poog om dit weg te rassionaliseer deur die Jaloerse wese te sinkritiseer met die Skepper van Hemel en Aarde.

Jahweh se skrywers kerm tot vervelens toe dat hy een god is, 'n Enige HERE is. Maar die Elohim verwys uitdruklik in Genesis 1 na hulself as "Ons". Volgens jou uitgangspunt lieg Jahweh dus, of sy skrywers lieg, of die Elohim lieg. Dit is die Hebreeuse skrywers wat bedrog gepleeg het. Die Bybel bevat leuens en bedrog ook.

Ek het alles vir jou gerief hier verduidelik. God van Hemel en Aarde (http://www.wendag.com/forum/showthread.php?t=18)

Liefde groete.

Die Ou Man

Hi

You know its been while.

And since my last visit i have learned a few extra things, all of which still contradicts your teachings but hey.

Point one that i can say a agree there is two creation stories but not in the sense that you say, if one go back to the ancient Hebrew or Arabic text you will find that the first creation story where God created them male and female is true, and septate form Eve's creation.

G-d first created Lillith the first wife of Adam which she then decided she does not like or appreciated the fact she needs to be at the bottom when they get kinky she left Adam and spoke G-d's name HIS Holy Name which then brought a curse on her life. she left the garden and she is known to murder infants and is also the beginning of the whole vampire mother nature bull... She is the only Demoness ever really mentioned in the Bible the rest well lets say she is the mother of them all....

Then there is Eve created secondly not as a septate being but as part of Adam, a true help meet to him.

So yes there is two creation stories, but not in the context that you would claim. G-D is not mocked and that is what lillith did.

I know the top point will take you some time to research and i await your reply.

Die Ou Man
7th April 2011, 18:42
Liewe Antje De Waal.

Dit is goed om weer van jou te hoor.

Die Lilith mite poog om die twee skeppings mites in Genesis te versoen. Lilith se "sonde" was haar aandrang op 'n spesifieke seksuele posisie. Eva se "sonde" was die eet van 'n verbode vrug.

Beide skeppingsverhale beskryf egter 'n skepping wat slegs bestaan het in die gedagte van 'n primitiewe Midde-Oosterse skrywer wat probeer sin maak van die onbegryplike.

Die "skepping" soos beskryf in Genesis bestaan nie werklik nie. Dit is bloot Joodse mitologiese verhale wat in ieder geval in stryd is met die wetenskap.

Die Bybel, by monde van priesters, dominees, pastore en eerwaardes, is nie in staat om 'n samehangende verklaring vir die skepping aan te bied nie. Dit is helaas buite hul veld van kundigheid.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
8th April 2011, 20:33
In die Genesis 2 skeppingsverhaal is Jahweh, stamgod van die Israeliete/Jode (seun van El en Asherah) die "skepper" van die aarde, die hemel, Adam en Eva.

Hierdie verhaal is bloot nog 'n verhaal en bloot die Midde-Oosterse mitologiese antwoord op die onbegryplike. Ons Germaanse voorsate had hul eie weergawe (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/539-Die-Germane). Die een is net so geldig of ongeldig as die ander.

Terloops, Jahweh die "skepper" van Genesis 2 is ook maar 'n produk van die "skepping".

Jahweh is 'n god deur priesters geskep.

Antje De waal
13th May 2011, 00:59
Liewe Antje De Waal.

Dit is goed om weer van jou te hoor.

Die Lilith mite poog om die twee skeppings mites in Genesis te versoen. Lilith se "sonde" was haar aandrang op 'n spesifieke seksuele posisie. Eva se "sonde" was die eet van 'n verbode vrug.

Beide skeppingsverhale beskryf egter 'n skepping wat slegs bestaan het in die gedagte van 'n primitiewe Midde-Oosterse skrywer wat probeer sin maak van die onbegryplike.

Die "skepping" soos beskryf in Genesis bestaan nie werklik nie. Dit is bloot Joodse mitologiese verhale wat in ieder geval in stryd is met die wetenskap.

Die Bybel, by monde van priesters, dominees, pastore en eerwaardes, is nie in staat om 'n samehangende verklaring vir die skepping aan te bied nie. Dit is helaas buite hul veld van kundigheid.

Liefde groete.

Die Ou Man


Die ou Man hoe gaan dit, altyd lekke om van jou te hoor en met jou te kan praat... ek is nog steeds mal oor hoe jy die bybel as attere onsin bemaak maar nog steeds die Bybel gebruik om jou punt of die pen se punt te bevestig en te versterk..:ohplease:

So die bybel is getik geskryf of saam gestel deur complete idiots maar tog kan die idiot jou punt bewys...

Dis soos my pa my vra my kind kan n leuen ooit geboorte gee aan die waarheid? neee glad nie dit kan poog maar dit sal nooit.

in Engels is dit beter " can an abomination every give birth to Light" nee... n vark kan net varkies he as daar iets anders uit klim dan weet ons mos iemand of iets het gedruk of gekrap waar daar nie gekrap moet word nie.

:unsure_1:So lyn een is die waarheid maar lyn twee is vals, nou lyn a is geskryf deur pietie and b ook maar omdat A julle teen staan is dit nou verkeerd en B reg...

Julle moet verskoon ek is nou moeg dis na 12 en ek is nog waker....

Kyk wat my kop net nie klein kry nie is die feit dat net gedeeltes van die bybel wat julle voel bevestig julle geloof is reg die res is weg, hoe split julle dit tog so in die helfte, volgens die geskiedenis is die eerste 5 boek deur een man geskryf dan hoe nou het hy n dubble persoonlikheid gehad wat hom uit gezonk het en dan het nommer twee die waarheid getik... kom nou dit sluk nie maklik nie....

ek is al hoeveel keur duer julle wit boek en ek moet se dis n goed geskryf maar dit wikkel meer na die snaaks as wat ek nou op my knee val en se ooo hemelse ouers ek was blind...

So okay in die hebrewse bybel ( jip ek weet) in Gen 3 met die val (oe lekke) se julle is die bewyse van julle opvattings, ek moet saam stem direct vertaal se dit in verse iets dat "spirit man/woman" hid from the voice of God..... So nou wat toe trek hy vir hulle kleure aan(vel) okay so ek stem saam maar nou kom die deel wat my laat lag ...(mans hou die sy vas jy gaan kraam) by gese ek sal nie omgee as die mans die druk werk kan doen nie. En dan is daar die punt dat die Bybel se( okay ) dat as man en vrou trou word hulle een in die gees (praat van n prokiepine). okay so gees word een nou wat dit bevestig nog steeds nie die hele moeder vader en sibling gedoente nie....

Ek weet nie al ooit gevoel asof widom en knowlege meer van n pyn is as iets anders....

Ek voel net dat as julle die een deul gebruik moet alles pas dis soos n leg kaart jy kan n verkeerde stuk in ddruk maar jy sal altyd weet dit pas nie...

So Lillith is uit ek soek nou maar my ander punte...

Het julle agtervolgers al gegrooi?

Aai met alles wat nou aan die gang is kan n mens nie anders nie as om te wonder wat gaan rerig aan in die wereld nie... almal will almal n nuwe geloof leer, kyk nou maar na lord matraya, die dip wat lamal laat 666 of hulle lywe laat ink, net nog n geloof om die wat twyfel te laat stumble...

Geniet julle aand ek gaan nou probeer slaap....

Stefanus
13th May 2011, 13:36
Ek voel net dat as julle die een deul gebruik moet alles pas ...


The first real criticism of the notion of Mosaic authorship came in a veiled remark by the eleventh-century Spanish rabbi Abraham Ibn Ezra, in his commentary on Deuteronomy. Ibn Ezra pointed to five cases in the Torah (the Pentateuch) that clearly seem to be additions or expansions that originated after Moses's time the account of Moses own death and burial in Deuteronomy 34 being the most obvious instance. Ibn Ezra also correctly noted that the mention of the mount of Yahweh (i.e., the Temple Mount in Jerusalem) in the story of Isaacs binding (Genesis 22:14 is anachronistic, because the Temple did not exist before King Solomons time.

Antje die Bybel het is 'n versameling geskrifte wat aangepas was en so geredigeer om dogmas en politieke voorkeure gestand te doen, die word vandag nog toegepas, dat daar wel 'n magdom wyshede in die mitologiese verhale vasgepen was is sonder twyfel maar om te maak asof die "hele geskrif" sonder onweerlegbare voute deur 'n Hor Hand daargestel is, is om die grens van redelikheid oor te steek en hierdie Joodse mitologiese verhale as n werklikheid te aanvaar, is om n ruimte te help handhaaf waarbinne afgryslike monsters gedy.

Liefdegroete,
Stefanus

knipmes
16th May 2011, 21:55
... almal will almal n nuwe geloof leer....

Naand Antje,

Dankie vir die neerhalende sieninge wat jy hier opper, want dit kan te vind word in bykans elke hedendaagse Christen wat nogsteeds bewustelik bewusteloos lewe. Dis niks nuuts om te hoor die Bybel is reg en veral Die Witboek is verkeerd nie. Ek het altoos verklaar dat hedendaags word die bybel aanbid, nie die Gode daaragter nie!

Die Witboek is nie n nuwe geloof nie. Dit was nooit so voorgehou of bedoeld om die Bybel te vervang nie. Inteendeel. Daar is n verskil tussen geloof wat as godsdiens voorgehou word, en ware Geloof wat bogerol met godsdiens te doene het.

GODSDIENS GELOOF

Godsdiens as geloof, of liewer geloof as godsdiens, word deur die kerke as beheer gebruik oor alle bewustelose mense wat deur vorm mislei word, al vir eons lank. Godsdiens is nie iets wat mens mee moet spot nie, want derduisende is al daardeur vermoor, insluitend die man Jesus, weens sogenaamde kettery. Vandag nog word in Islamitiese volkere die doodstraf uitgedeel asof dit hul goddelike reg is om as moordenaars op te tree, met seks met maagde as vergoeding (OT?). Daar is geen verskil tussen enige van die godsdienste op aarde nie want almal getuig van dieselfde dinge, uit verskillende hoeke, uit verskillende tye in die geskiedenis, en uit verskillende menslike emosionele aanvaardings sieninge. Onteenseglik sal daar wanneer op foute gewys word, neerhalend in verweer opgetree word, want die egoistiese manier van teen-optrede in kwesbaarheid is nommer een aanvallend, dan verdedigend, dan aanvarend as die nuwe siening... in hierdie geval geloof soos jy dit stel.

Om vasgevang te bly in die godsdiens geloof sfeer, moet mens bewustelik en onbewustelik bewusteloos lewe, met ander woorde, jy leef oomblik na oomblik in die( - en gebruik die- ) verlede om die toekoms mee te skep, terwyl die werklike oomblik waarin jy lewe een na die ander soos sekondes onbewustelik weg tik terwyl jy op die toekoms wag en wag en wag en... hoe se jy nou weer? Het jy gepraat? Askuus ek was nou op n ander plek, wat seg jy? Eckhart Tolle se boek A New Earth, A New Beginning is uiters goeie leesstof wat jou leer om van die aardse human af weg te staan en die Being agter die human te word. Bewustelik oomblik vir oomblik te leef, nou, hier, in die nou, soos daar baie voorbeelde is van menslike Beings wat ons van weet soos Jesus, Krishna, Buddha, en vele ander.

Daar is soveel ooreenstemming in films deesdae met die boodskap so duidelik uitgebring, soos in Kung Fu Panda waar die wyse ou Skilpad, die held en sy leermeester leer dat gister is geskiedenis, more is n misterieus, en vandag is die teenswoordige want ons noem dit n geskenk. Dit leer ons om van die ego af los te kom, want egoistiese eie ek is vernietigend en aards.

Tog klou ons aan die kerklike geestelike uiters bewustelose denkende emosionele verknogtheid vas, want die duiwel gaan ons laat brand! Hoo ha!!

TEENSWOORDIGE GELOOF

Die Witboek is nie die Bybel nie, nie n nuwe Bybel nie, nie naastenby instaat om dit te wees nie, want dis n belediging.

Die Bybelse geskrifte het al soveel veranderings/foute? deurgegaan wat doelbewus geskep is om die mens mee te verlei dat om dit met enige ander geestelike boeke te wil vergelyk is beslis neerhalend. Vir my is daar geen maar geen priester of kerk of geestelike wat ooit die vermoens gehad het om n mooier, verbeeldingstogagtige reis voor te hou van hoe en waar en deur wat en vir wat Die Hemele en alles insluitend die materie of heelal met veral die aarde geskep is nie.

Gaan lees weer die visioene. Dis n reis wat onteenseglik fenominaal is in alle bestek. Al wat Die Witboek vir ons bring is dat daar veel meer is as wat voorgehou word, dat mens nie meer bewusteloos moet lewe nie, dat mens moet besef dat vorm (materialisme) die verkeerde weg is, en dat daar uiteindelik Beings (My Eie) gaan wees tussen ons aardlinge om die oorgang na die nuwe Millenium en sodoende die nuwe Sigiese vermoens te kan aanhelp en meehelp.

AVATAR

Om die proses makliker te verduidelik is dalk beste om die film AVATAR te gebruik. Gesien vanuit die oog van n Pandoraling: Daar is op Pandora (Aarde) ook vreemdelinge (Gode) wat kom inmeng het, en alhoewel die goeie uiteindelik oorwin het, was die slegte (duiwels, seuns van God) eers in beheer met vraatsige parasitiese materialistiese gulsigheid in rykdom van allerlei waarde en aard.

Die slegte en die goeie kon slegs in gees inkarneer in pandoriese liggame, en Pandora self was n paradys onbeskryflik mooi tog ook moerse wreed en barbaars dodelik met die leuse kill or be killed om te oorleef. Tog is die planeet met verskille kontinente en ook vlakke (hemel en hel) waarin verskeie volkere woon met verskillende kulture. Almal is primitief in alles, tot wapentuig, in teenstelling met die Gode wat alles kom opvoeter agter goud? aan. Dis slegs wanneer die goeie in die Gode saam met die Pandoralinge werk dat die slegte oorwin word en verslane terug gestuur word na waarheen hul vandaan kom. Op Pandora is daar nie godsdiens nie, wel volkekundige Wette wat deur die mense ingestel is, maar as Geloof word alle wesens wat lewe eerbiedig en word daar na die Boom van Lewe gegaan waar Genesing en oorgang tot die voorvaders in die Hemel gegaan word.

Wanneer die slegte daardie Boom aanval, word die bordjie verhang en neem die goeie oor, want dis Godsgegewe Goeie van beide kante af (Pandoralinge en My Eie)wat saamwerk teen die slegte (duiwels) met die held en heldin (Ad-am en Ev-am) as hoofspelers in die verhaal.

Interresant om so daarna te kyk of hoe?

WITBOEK

Die Witboekers stel nie belang in getalle nie, ons wil nie enige een bekeer nie, wil niemand se Geloof, geloof of godsdiens aanvat of verander nie. Ons wys slegs op bewese bewyse van foutiewelike handelinge deur verskeie mense deur die eeue om die oorspronklike goeie bedoelings met die Bybels van vandag te laat gaan in n rigitng wat verderf toe lei (afhangend van wie en hoe daarna gekyk word) (watter kant van die draad jy staan).

Dis tyd om te besef dat geloof wat in godsdiens gebou is, nie op n rots nie, maar op sand gebou is wat nou wankel en steen vir steen afbreek. Natuurlik sal die stene wat vasklou aan die ou muur dit verdedig met alles in hulle, dis te verstane, ook sal verskeie stene slegs stene bly, en ook is daar stene wat losbreek wat hoekstene word.....

Waar staan jy, Antje? Ek weet waar ek staan... dis lekker in Pandora!

Groetnis
knipmes dis lekker in en op Pandora!:smile::ohplease::scared::unsure_1::blush: :blushing:

Die Ou Man
17th May 2011, 12:44
Die Witboek is nie die finale boodskap nie. (Sien bl. 297 van Die Witboek)

Die Witboek verteenwoordig die oorgang van die geloof van Jahwehisme wat op die Joodse mitologie en geskiedenis gegrond is, na die nuwe geloof wat deur Siener, Johanna Brandt en G A Watermeyer voorspel is.

Die Nuwe Geloof sal nie met sy voete in die Joodse mitologie onder die Midde-Oosterse stamgod Jahweh/Allah, staan nie.

Die Ou Man
18th May 2011, 22:01
G A Watermeyer het na die Nuwe Geloof (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/604-Siener-en-Brandt-se-Nuwe-Geloof) verwys as die Wysheid van Atlantis (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/71-Atlantis-en-die-Boer).

Die Witboek (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/2-Die-Witboek-hier-beskikbaar.) verteenwoordig die skuif van die Midde-Oosterse godsdienstige psige (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/758-Jahweh-Satan-en-die-Bybel) met Jahweh (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/613-Jahweh-se-Status-Vervals) as stamgod, na die Wysheid van Atlantis (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/604-Siener-en-Brandt-se-Nuwe-Geloof).

Die Jahweh kultus van die Ou Testament (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/632-Twaalf-Stamme-van-Israel) met sy sataniese bloedrituele (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/191-Bloedrituele-Satanies-of-Goddelik), was die godsdiens van eersgebore seuns (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/286-Israeliete-Offer-Kinders) en 'n kranksinnige, moordlustige demoon, Jahweh. Dit het gelei tot die ergste graad van "sibling rivalry" en volksmoord denkbaar.

Vroue en dogters was deur Jahweh beskou as besittings van vaders en mans. Vaders was geregtig om hul dogters as slawe te verkoop. Vroue het hul hele lewe deurgebring tussen Jahweh se belaglike fases van reinheid en onreinheid.

Die Jahweh bloedkultus van die Tyd van die Vloek (Ou Testament) met sy neerhalende wette jeens vroue en meisiekinders was vreemd vir ons voorouers op die Heide van Europa (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/539-Die-Germane). Daarom sou derduisende vroedvroue en wyse vroue op brandstapels verbrand word om die Joodse psige en hul vloek en god, Jahweh op die Germaan (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/539-Die-Germane) af te dwing.

Dit sou eeue van vervolging en die lewendige verbranding van Germaanse vroue (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/539-Die-Germane) in leiers posisies neem, om die Germaan (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/539-Die-Germane) te dwing om sy vrou as ondergeskik te aanvaar, soos wat die Ou Testament vereis.

Die Nordiese Germaan (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/539-Die-Germane) sukkel steeds met Jahwehisme (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/191-Bloedrituele-Satanies-of-Goddelik) en keer stadig maar seker terug na die enigste ware godsdiens. Dit is 'n proses wat waarskynlik eeue kan duur en word deur Siener uitgebeeld as die man wat die geel verruil vir grys.

Ons is stadig maar seker besig om die Vloek van Jahweh (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/286-Israeliete-Offer-Kinders) af te skud (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/598-Boervroue-Skeur-Bybels-Stukkend). Die proses is onomkeerbaar (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/604-Siener-en-Brandt-se-Nuwe-Geloof).

Liefde groete.

Die Ou Man

Antje De waal
31st May 2011, 20:33
Hi Daar

Hoop dit gaan goed met julle almal...

God said today that He is not judged by His actions but by ours... Julle se die bybel se dat die vrou minder waardig geag word..dit se dit nerens nie... die man met n klein winkie syndrome het die woord verdraai en dit aan gepas volgens sy begeerte... behoeftes. Dit se wel dat G-d created the woman as n helpmeet not a slave...

So kan julle ook deur die eue gaan en sien dat die woord verdraai en aagepas is volgens ons begeertes en ons behoeftes... is hoe ons dit aan gepas het regtig reg ek twyfel sterk....

Ek kan nie hier vir julle probeer ooreed van iets nie want julle het klaar julle besluite gemaak, en dit is julle besluite, maar wat as julle God gejudge het nie op grond van Sy doen en Late nie maar die van minder waardige ou mensies met komplekse? wat as julle net die een kant sien. Is dit volleedige genoeg om die besluite te neem wat julle geneem het?

Julle se die Bybel is in sommege plekke foutief ... wat as dit nie is nie ... wat as die begeertes en behoeftes van ander gebruik word om die behoeftes en begeertes van God oor te dra , dis om n apple n uie te noem...

Ons mense is ver van reg af ... of perfek... ons is so vals ... maar omdat ons dit nie kan vat nie sal ons altyd n ander die blaam gee, dis maklik omte se God told me to ... ook satan told me to.. maar wie kan rerig staan en se ek het dit besluit...

Julle is geregtig op julle sien punte, maar moet nie dat julle God judge op die foute van die mens nie...

Ek hoop van regte dat julle besluite gebasser is nie op die foutiewelike voorgee van wat mens dink God is nie maar uit die waarheid...

Die pen was en is ook maar net n mens nie n god nie net n mens, wat dalk so bietjie honger was hier en daar.

Die Bybel is nie vir sussies nie Geloof is ook nie... maar sal altyd die wees wat n ander antwoord soek en hulle sal dit altyd kry die ou mense het altyd gese as jy soek sal jy kry...

Onthou net dit ... Geen boek die Bybel ingesluit kan die verhouding tussen God en mens vervang nie...

Daar gaan baie gelowe kom wat die Bybel God en Jesus weerspreek daar sal baie kom wat uit hulle pad sal gaan om die een Boek te bewys as vals... maar dit moet julle laat wonder van al die gelowe daar buite van al die boeke oor gode hoekom is net die een boek so erg aangevat is dit omdat die een boek die waarheid bevat ??? Dit moet julle laat wonder nie waar nie... hoekom die een boek vat en fouttief bewys hoekom nie al die ander nie?

Ek hoop soos voorheen gese dat julle besluite nie gabaseer is op julle eie emosies en seer nie en ook nie op die wereld se foutiewe siening van God nie.

Mag Die G-D van Hemel en Aarde vir julle wysheid gee, om te kan sien tussen die valsheid van die mens en wat en wie God regtig is en ek praat hier met n one on one met Hom nie deur n boek geskryf deur iemand nie maar n direkte one on one....

Ek sal so elke nou en dan n draai gooi net om te sien hoe dit met julle gaan

Baie Liefde

Antje.

knipmes
31st May 2011, 20:59
...Ek hoop soos voorheen gese dat julle besluite nie gabaseer is op julle eie emosies en seer nie en ook nie op die wereld se foutiewe siening van God nie.

Mag Die G-D van Hemel en Aarde vir julle wysheid gee, om te kan sien tussen die valsheid van die mens en wat en wie God regtig is en ek praat hier met n one on one met Hom nie deur n boek geskryf deur iemand nie maar n direkte one on one....

Ek sal so elke nou en dan n draai gooi net om te sien hoe dit met julle gaan

Baie Liefde

Antje.


Naand Antje,

Goed om weer van jou te hoor. Dankie vir die seen wense en die inloer, smaak my mos ons het dit nodig, as ek jou nou reg verstaan...

As kind al het ek geseg dat die mens aanbid die bybel en niks anders nie... vir my was God in elke skoenlapper se kleure en in my hond se handlek... ek leef nou al 50 jaar in hierdie wereld sonder dogma en kerk wat my voorse, ek leef my uit nes jy, sonder vrees, sonder enige vooroordele, ek lees graag elke boek wat geskryf word sodat ek kan kennis opdoen, en neem wat vir my as waardevol is aan, en los die ander as nutelose gedagtes deur wie ookal die skrywer was, maar ongeag... leef ek nieteenstaande veral na aan die grond en die natuur, met al haar wette en ongenaakbare eerlikheid en teenswoordigheid.

Ek praat elke dag elke oomblik met diegene wat aan die 'anderkant" van die draad, of is dit nou dimensie, of vlak, of uitspansel is... en veral met God die Vader en God die Moeder, sonder wie ek nie werd is om te bestaan nie! Die verskil tussen ons is dat ek weet ek is glad nie losmaakbaar van Hulle nie, en staan nie apart teenoor 'n god nie, maar leef, soos Jesus gereken het, met die "Hemele" of liewer "Gods Liefde" of liewer totale bewustheid binne -in my oomblik vir oomblik as uitvloeisel vanuit Godhoof en Hul uitspansel waarvan ek sekerlik die grofste materie is wat bestaan, veral as ek nie geskeer het nie....

Kyk uit na jou volgende besoek...


groetnis
knipmes

Stefanus
1st June 2011, 23:09
God said today that He is not judged by His actions but by ours
So kan julle ook deur die eue gaan en sien dat die woord verdraai en aagepas is volgens ons begeertes en ons behoeftes... is hoe ons dit aan gepas het regtig reg ek twyfel sterk....

Die Bybel is nie vir sussies nie Geloof is ook nie... maar sal altyd die wees wat n ander antwoord soek en hulle sal dit altyd kry die ou mense het altyd gese as jy soek sal jy kry...

...hoekom is net die een boek so erg aangevat is dit omdat die een boek die waarheid bevat ???

Mag Die G-D van Hemel en Aarde vir julle wysheid gee, om te kan sien tussen die valsheid van die mens en wat en wie God regtig is en ek praat hier met n one on one met Hom nie deur n boek geskryf deur iemand nie maar n direkte one on one....


Hello Antje,

Gelowe en geloofstrukture kan immers opgedeel word in groepe van oorsprong en doel, ek plaas dus slegs 'n kort uitreksel om sekere gedates in jou te ontwaak, kan jy enige van die aangehaalde stukkie wyshede raaksien ten opsigte van jou geloof en of jou "G-D van Hemel en Aarde"?


"There are a variety of reasons that can be behind the founding of a religion - some are good, and many are bad. Thus both good and bad religions have been created. There are religions that started as a means for worship. Some to help people improve themselves spiritually or otherwise. Others were specifically created just to control and have power over the people. But even many religions that started with good intentions, degenerated over time into self-serving power structures whose main function was to control people, and make money."

"They vary in their methods and functions. Most offer their members personal salvation through following the religion's tenets (beliefs, rituals, and dogma). And thus, they insinuate you will not find God or salvation, if you don't follow their particular religion."

"Some religions control by using people's insecurity, and have even been formed based on the insecurity of an ignorant society. Some were based on fear. There is the fear of hell (religion as 'fire insurance'). There is the fear of God."

"It is religion that basically comes from the idea of needing to worship and serve a God, or some kind of powerful supreme being, because you actually need to fear Him if you don't - because He is all powerful and has negative emotional attributes, commits atrocities when angry or jealous, and allows great suffering and disasters when He could easily stop them."

"Is worshipping that kind of God is not much different than being respectful to, and paying homage and taxes to, an evil king, or warlord of the realm, because if you don't, he may come burn your hut or your fields, or kill you or your family, rape your wife, etc.."

"In fact, that is precisely what many religions did, and how they used the concept of God. But as opposed to being just a King or a warlord, people were told it was an all-powerful being, like a super powered evil alien from outer-space, bent on taking over and controlling all the people of this planet Earth."

And of course the next step in such a religion, is dealing with the abusive power of its leaders. The religion's leaders, being self-appointed representatives of such a God, would even torture and burn people alive for not 'believing', or behaving precisely as they dictated, or precisely as the 'God' they represented, dictated that they live. Millions of people have been murdered and tortured as the result of this."

Antje as ons 'n bietjie verder terug in die geskiedenis beweeg leer ons dat Alantis geteister was deurdat die boorlinge van die kontenent hul sprituele bewusteit verloor het en dus hul eenheid met God verloor het. Hierdie het teweeg gebring dat daar twee "gelowe" of "filosofiese" groepe met verskillende doelstellings en "politieke motiewe" onstaan het, nl:- Die seuns van "Belial" en die kinders van die "Wet van Een/(God)".

Die seuns van Belial het die Kinders nageboots op baie verskillende maniere, selfs in die sin van 'spiritualiteit' of 'godsdiens'. Maar hulle 'godsdienstige praktyke' was 'n spottery van ware spiritualiteit - vals, leeg, en self-behaaglik. Hulle gebruik 'gebed' en visualisering om te bereik wat hulle wou h, en hulle het 'n blinde oog gedraai ten opsigte van die gevolge op ander, teenoor dit wat hulle daarmee wou bekom.
Sommige gewilde hedendaagse godsdienste, is nasate van die Belialaanse godsdiens van ou Atlantis, die bovermelde aanhalings is juis geneem uit die kenmerke van die groep se godsdiens-kenmerke.


People have used their beliefs, and been driven by their beliefs, to hurt and murder those with different beliefs. It can be over different beliefs about economics, race, religion - you name it and people will kill over it. What insanity! Why? The teachings make it clear that the primary culprit is our separateness from Universal Consciousness (and God). And regardless of the teachings - isn't it obvious? Separateness gives most all people of the world, the basis for their belief in the illusion that we are separate beings, not One being manifesting itself in many forms. This separateness then spawns differences, and selfishness. How much harm has been done in the names of God, Country, or Tribe? How much horror and pain has been inflicted because someone has a different racial, national, tribal, class, or religious belief? More than we can really grasp with our limited brains."

Any individual who wants to grow, attain enlightenment, or be a really good person, must completely re-evaluate their beliefs in the light of the effects those beliefs have, where they came from, and why.2Co 6:15 En watter ooreenstemming het Christus met Blial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige?
Julle is geregtig op julle sien punte, maar moet nie dat julle God judge op die foute van die mens nie...

Antje duidelik verstaan jy hierdie hele konsep nie regtig nie, die Bybel (Ou Testament) verkondig 'n spesifieke boodskap en hierdie boodskap is deur die priesters van die Jahweh orde opgeteken om spesifieke riglyne en doelstellings oor hul god oor te dra, hierdie kenmerke dra in alle opsigte die kenmerke van 'n bose wese (Blial) uit, en het niks in gemeen met die Christus se boodskap ten opsigte van die koningkryk van God nie.


Joh 16:12 Nog baie dinge het Ek om aan julle te s, maar julle kan dit nou nie dra nie.


Liefdegroete,
Stefanus

Antje De waal
10th June 2011, 11:47
Hi Julle

Rond-om-talie dis wat dit is ek se jy se en die hele wereld se, en een ou ind 10 BC het dit gese en toe n ander in 120 DC kom piet met die bevinding.

As ek maar net een ding in die lewe geleer het tot hier vandag is dit-dit dat die behoefte om te veel te weet meer van n slap riem is as enege iets anders op die aardbol.

Ek het jou stuk geniet Knipmes en Stafanus joune ook ek weet net as ek so alleen is met net my bybel en die natuur dan weet ek mos in my hart, ek weet met wie ek te doen het, en dis nie net nog een god uit n miljoen nie, dis nie n god wat moord nie, dis nie n fairy tale nie, dis nie iemand se bang maak storie nie, Hy is wie Hy is, een of drie voudig onbekend of nie, die wete le nie in iemand se geskryf nie maar in dit wat ek weet.

For in the beginning was the word and the word was with God and word became flesh and dwelled among man, and for Him and by Him and in Him all things were created. and only through the His Son will you have eternal life.

For He knew the number of my days before the foundation of the earth were created.

Ek is bly dat julle glo dat julle nou vrede het, dat niks en niemand dit kan weg vat nie, ek is bly dat julle nou iets het om op te vertrou wat meer sin maak.

Knipmes as ek so lees in jou geskrewe dan kan ek jou "vrede" voel, en ons is tog almal opsoek na iets wat meer sin maak. Maar soos alles in die ou lewe is dit n vrede wat ek myself aanse om te he want dit maak meer sin of is dit die vrede wat Jesus van praat wat niks en niemand kan skud nie. For my peace i leave with you!

Stefanus joune is meet intellectual meer in jou kop, en tog as dit jou vrede gee wie is ek om te stry, hoop net die kop en die hart kan saam om die vuur sit eendag. En as ek iets van ondervinding weet is dit dit as die hart en die kop nie saam is nie is daar nie vrede nie, want daar is nie n wete nie maar meer n punte stelsel van feite wat nie in die hart n wete is nie, wat dan geen vrede laat nie. Dis amper asof die kop die hart rule, intellect can never rule emotion it can only destroy it.

Wel julle ek moet werk maar geniet die res van julle dag.

:wink_2:

Stefanus
10th June 2011, 17:06
As ek maar net een ding in die lewe geleer het tot hier vandag is dit-dit dat die behoefte om te veel te weet meer van n slap riem is as enege iets anders op die aardbol.


Hello Antje.

Vir my is kennis nogal belangrik, daardeur weet ek waaroor 'n onderwerp gaan, kan ek saamgesels en ingeligte besluite neem, anders moet ek slaafs glo en oningelig deur die lewe ploetter. Kan mens werklik se dat daar so-iets is as "te veel kennis"? Ek glo niet!

Kom ons neem een voorbeeld, baie goedgelowige mense glo dat Jesus se Vader, Jahweh/die HERE van die ou testament is en omdat hulle so glo, glo hulle ook dat hulle onder 'n verpligting is om die riglyne van die god na te kom.
Daarom gebeur dit dat die Wit Wolf mense vermoor, Gunter monjumente beskadig ens ens..(in "God se Naam")
Indien die mense bekend was met die nodige feite sou hulle dit nie uit geloofs oortuiging gedoen het nie, dalk wel, uit 'n politieke oogpunt wel?

Net 'n paar feite:

Jesus het nooit na die stamgod Jahweh as Sy Vader verwys nie.
Jahweh was 'n karakter wat vorm aangeneem het om die riviere van babilon en het nooit werklik bestaan nie, behalwe dat eienskappe van ander gode aan hom toegedig was.

Voor die ballingskap van die Jode in 1060 vC, was YHWH 'n woord wat vier verskillende gode gesimboliseer het. Hulle name was;
Y = El
H = Asherah
W = Bal
H = Anat.

Die priesters (Esegil) veroordeel Salomo omdat hy beelde van El, Asherah, Bal en Anat in die tempel geplaas het en noem hom 'n ketter omdat hy homself neerbuig voor Asherah, min wetende dat hulle self die ketters is.

Dit Antje, is waarom ek eerder kennis wil he as 'n blinde navolging in geloof, sadat ek nie hoef te se "ek het nie geweet nie".

Daarom wonder ek altyd as die goedgelowige se dat die 'n persoonlike verhouding met God het maar nie besef dat die god waarin die persoon vertrou, nie werklik bestaan het nie behalwe in die gedagtes van 'n klomp primatiewe woestynbewoners lank gelede.

Liefdegroete,
Stefanus

knipmes
10th June 2011, 19:52
...As ek maar net een ding in die lewe geleer het tot hier vandag is dit-dit dat die behoefte om te veel te weet meer van n slap riem is as enege iets anders op die aardbol...

Ek stem nie saam nie, Antje... kennis is nie mag soos in beheer oor andere nie, werklike kennis is mag oor die self... baie belangrik!


...Ek het jou stuk geniet Knipmes...

Boki, ek kyk gereeld of jy kom kuier het... jy's tog so pittig soos 'n ryp vollyf opregte geelperske!


...die wete le nie in iemand se geskryf nie maar in dit wat ek weet.

Seg ek ohk mos! ... en my se ma se oohk soe!


Ek is bly dat julle glo dat julle nou vrede het, dat niks en niemand dit kan weg vat nie, ek is bly dat julle nou iets het om op te vertrou wat meer sin maak...

Nee Boki, nou val jy weer van die wa af... ek glo in boggerol... daar is 'n moewiese verskil tussen glo en WEET [jyself noem dit dan hierbo, nou hoe dan nou?]


...Knipmes as ek so lees in jou geskrewe dan kan ek jou "vrede" voel, en ons is tog almal opsoek na iets wat meer sin maak. Maar soos alles in die ou lewe is dit n vrede wat ek myself aanse om te he want dit maak meer sin of is dit die vrede wat Jesus van praat wat niks en niemand kan skud nie. For my peace i leave with you!...

Ek kan nie iets wat vanself vanuit my diepste binneste uitkom, as gevoel aanse om te he nie! dit kom vanself en is Godsrykste gawe aan elkeen wat wil luister en VOEL!


...Wel julle ek moet werk maar geniet die res van julle dag...

My Vriendin, hierdie ou plekkie in die son vereis dit van elkeen, selfs die miere... vra maar vir Jesus [hehehaha damn daa vang die baas my:ohmy:]
groetnis
knipmes

Silencio
14th June 2011, 20:08
Antjie, twee onbetwisbare feite "knowledge is power" "seek the truth, and the truth shall set you free, and you shall have peace"

Groetnis
Silencio

Antje De waal
16th August 2011, 13:55
Antjie, twee onbetwisbare feite "knowledge is power" "seek the truth, and the truth shall set you free, and you shall have peace"

Groetnis
Silencio

En dit is die groot een ne? wat is truth? if it could set you free then what is it? were is it? and is this it?

Ons sal almal soek en ons sal almal vind net nie die ware een nie ne, ons sal almal glo en ons sal almal weet, maar is dit die waarheid, so die waarheid maak jou vry maar wat as die waarheid juis dit is wat jy nie will weet nie of die waarheid is dit wat jou laat val, wat as jy net nie die waarheid will ken nie...

Die grootse vraag in die hele heel al is en was en sal altyd wees, wat is die waarheid.

My waarheid sal nooit joune wees nie maar tog is dit n waarheid vir my, reg of verkeerd.

Iemand wat ek ken het altyd vir my gese dat die dag as jy dood is die dag dat jy weet, dan is dit te laat, die chess game is not for sussies.

Liefde julle.

O ja mag die gehiem van G-d in julle harte grooi en die Geheim van die waarheid julle lewe seen....

"the best form of deception is by distorting the truth" " Deception is always based on truth"

knipmes
16th August 2011, 19:49
...O ja mag die gehiem van G-d in julle harte grooi en die Geheim van die waarheid julle lewe seen....

Hallo Liewe Vriendin,

lanklaas gehoor?

Wat is die "geheim (/e?)" wat jy hier na verwys?groetnis
knipmes

Antje De waal
23rd September 2011, 15:59
Vra HOM , Hoe gaan dit met jou? The secret of G-D is G-D .Anders wat is niet is die tweede boek wat Ev-am van praat al hier?

:unsure_1::wink_2::w00t::thumbup_1:

Groetenis ekke

Antje De waal
16th February 2012, 15:12
Hello Al julle wonderlike mense...

Hoe gaan dit nog...

Aaai die draad rek darm en nog steeds is daar nie antwoorde nie "altans vir my" ek krap nog kop.

So hoe vorder die witboekers met die "voortplanting" van die witboek waardes?

Is daar nie iemand in die weskaap wat mens mee kan ontmoet en praat nie?

Hierdie getik is net te veel, ek moet so hard dink aan waar kom n pint n komma en dan die spelling "ek weet, dit lyk dalk nie asof ek hard probeer nie maar ek doen" dat ek die trant heel verloor...

Kan iemand my n kort opsomming gee van wat die witboek "geloof" alles bevat bv. al julle dogma's geloofs punte, sien punte, en dan die "godhead" soos julle dit noem, net n kort opsomming asb.

BV

Siening oor die kruis -
Die bloed -
Satan
Virgin birth
Jesus
ens....

Dan weer eens is die tweede boek al hier of wag julle nog daar voor?

Ek hoop julle het n wonderlike dag en is gebless uit julle sokkies....


Antje :(|):(|)

knipmes
17th February 2012, 20:36
Naand Antje,

Goed om te hoor dit gaan so goed met jou en joue...

Al die antwoorde op die vrae wat jy hier vra, is elders vervat in al die drade op hierdie werf... een vir een... gaan lees gerus...
Ja, en mag die wonderwerk van "geen gedagtes" jou ook tref soos 'n storm in stilte!!!

groetnis
knipmes