PDA

View Full Version : Stemme uit die doderykCarel van Heerden
24th February 2009, 18:38
STEMME UIT DIE DODERYK

Ek plaas hierdie artikel wat verskyn het in die publikasie Boodskap van die Basuin gedurende Oktober 1990. Dit is ongeveer 18 jaar en 4 maande gelede. Die fotokopie is effens verbleik, gevolglik het ek dit oorgetik. Vertrou dit kan ‘n bespreking ontlok – veral teen die hedendaagse siening van die Hel.

Die opspraakwekkende ontdekkings wat geoloë en seismoloë verlede jaar in Siberië gemaak het toe hulle die gekerm van miljoene mense diep onder die aardkors gehoor het, maak nog steeds oral geweldige belangstelling gaande. Pogings word nou in Amerika aangewend om die bandopnames te bekom sodat finale uitsluitsel hieroor verkry kan word.

Die volgende verslag van die gebeure het in Augustus 1989 in die Finse koerant Ammenusastia en op 24 April 1990 in Weekly World News verskyn:

Die vreesaanjaende gebeurtenis het plaasgevind toe ‘n span Russiese geoloë (waarin ook enkele buitelanders was) met spesiale boortoerusting in Wes-Siberië ‘n gat geboor en ‘n diepte van 15 kilometer bereik het. Volgens Dr. Dimitri Azzakov het die boor skielik vinnig en onbeheersd begin roteer, wat ‘n aanduiding is dat dit ‘n groot holte of ‘n spelonk binnegedring het. Hy verduidelik verder wat gebeur het:

“Temperatuursensors het ‘n dramatiese toename in hitte na 2 000 grade Fahrenheit (1 100 grade Celsius) aangedui, wat byna tien maal hoër is as wat ons verwag het. Dit lyk of daar ‘n brandende inferno in die middel van die aarde woed.”

“Ons het ook ‘n mikrofoon in die gat laat afsak wat ontwerp is om die klanke van bewegende aardlae op te vang. In plaas van die klanke van aardlae het ons ‘n menslike stem gehoor wat van pyn gekerm het. Eers het ons gedink dat die klank van ons eie toerusting af kom. Toe ons egter verstellings gemaak het, is ons ergste vrese bewaarheid. Die gekerm en benoude geskreeu was nie dié van ‘n enkele mens nie, maar van miljoene mense. Gelukkig het ons dié klanke op ‘n bandopnemer opgeneem.”

“Hierna het ons die projek opgeskort en ‘n deksel op die gat gesit. Dit is duidelik dat ons dinge ontdek en gehoor het wat nooit bedoel was om gesien en gehoor te word nie.”

Hierdie ontdekking was só oortuigend dat dr. Azzakov self gesê het: “As ‘n kommunis glo ek nie in die hemel of die Bybel nie, maar as ‘n wetenskaplike glo ek nou in die hel. Ek is absoluut oortuig daarvan dat ons deur die poorte van die hel geboor het.”


Letterlike hel

Hierdie ontdekking het al daartoe gelei dat verskeie mense kragdadig tot bekering gekom het en Jesus as hul Verlosser aangeneem het. Selfs toegewyde ateïste het die knie voor God gebuig. Hulle besef nou dat die hel ‘n letterlike plek is waar die goddeloses by hulle volle bewussyn is en al hulle sintuie het, net soos wat die Here Jesus dit self beskryf het (Matt 5:30: 18:8-9: Mark 9:43-48: Luk 16:19-31 ens.).

Hierdie feite spreek baie mense in Rusland én in die Weste aan dat God bestaan, dat Hy regverdig is en dat die Bybel waar is. Mense wat hierdie wêreld verlaat gaan òf hemel toe òf hel toe. Aangesien geen sonde in die hemel kan inkom nie, is die enigste alternatief die hel.


Verifikasie

‘n Verdere artikel oor dié buitengewone bevindinge het in Insight verskyn onder die titel: Have scientists discovered that hell exists? Hierin word genoem dat Trinity Broadcasting Network (TBN) hulle beywer om die bandopnames van die seismoloë na Amerika te bring en ook uit te saai. Dit is egter hoogs te betwyfel of die Sowjetamptenare die opnames sal vrystel, omdat dit as bewys gebruik kan word dat die Bybel waar is. Toegewyde Marxiste sal dit nie wil erken nie.


Bekering

Mnr. A Rendalen, ‘n Noorweegse regsgeleerde en adviseur van Noorweë se Minister van Justisie, het die berig oor hierdie gebeure oor TBN in Amerika gehoor toe hy daar op besoek was. Hy het dit toetaal verwerp, maar op sy terugkeer na Noorweë ontdek dat berigte hieroor in verskeie koerante verskyn het. Hy het gesê: “As daar ‘n hel is, is ek definitief op pad daarheen.” Hy het onder die oortuiging van sy verlore toestand gekom en sy toevlug tot die Here geneem.


Uitsetting

Die hoofgeoloog van die span wat die boorgatprojek onderneem het, die Noorweër Bjarne Nummedal, sê dat die Finse en Noorweegse lede van die span twee dae ná die ontdekking opdrag gekry het om Rusland te verlaat. Hulle is ernstig versoek om stil te bly oor hulle bevindinge, en daar is ook groot bedrae omkoopgeld aan hulle gebied. Hulle het die geld aanvaar en die land verlaat.

Ná sy tuiskoms het mnr. Nummedal die geld vir liefdadigheid geskenk. Sy verpligting tot stilswye kon hy nie heeltemal nakom nie, want in gesprekke daarna het hy ook die volgende besonderhede van hulle ondervinding bekend gemaak:

Die nag ná die ontdekking het daar gloeiende gasse uit die put geborrel en daar het ook ‘n wese verskyn wat vlerke soos dié van ‘n vlermuis het. Met sy bose skrefiesoë het hy ‘n skrikwekkende gedaante in die gloeiende gas gevorm. Uiteenlopende berigte is egter oor dié wese se voorkoms van werkers in die kamp ontvang, en geen duidelike beskrywing is beskikbaar nie.

Die meeste Russiese lede van die span het van vrees geskreeu. Hulle het mediese behandeling vir skok ontvang, asook ‘n verdowingsmiddel wat die Russe gebruik om kort termyn-geheue mee uit te wis.


Doderyk

Dit is opvallend dat die hel in die Bybel altyd as onder (selfs diep onder die aarde) aangedui word, en die hemel daarbo.

In Deut 32:22 sê die Here: “Want ‘n vuur is aangesteek in my toorn en het gebrand tot in die doderyk daaronder…. En die fondamente van berge aan die brand gesteek.”

In Psalm 55:16 sê Dawid van die goddelose: “Laat die dood hulle oorval, laat hulle lewendig in die doderyk neerdaal.”

Hierdie skrikwekkende donker put waarin die goddelose neerdaal, word ook in Jesaja 5:14 genoem: “Daarom het die doderyk sy keel wyd oopgemaak en sy mond uitgerek sonder maat, en daarin sink hulle adel en hulle menigte….”

“Die aarde het oopgegaan en Datan verslind en die bende van Abiram oordek. En ‘n vuur het gebrand onder hulle bende, ‘n vlam die goddelose aan die brand gesteek” (Ps 106:17-18).

Oor die gevalle Lucifer word in Jesaja 14:9 gesê dat hy in die hel ingewag word: “Die doderyk daar onder is in beroering om jou ontwil, jou kom tegemoet.”

Die hel is ‘n plek wat spesifiek vir die duiwel en die gevalle engele berei is. God het die “engele wat gesondig het, nie gespaar nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee om vir die oordeel in bewaring gehou te word.”

Aan die begin van die duisendjarige vrederyk sal die Satan ook in die afgrond daaronder neergewerp word waar hy vir ‘n duisend jaar gebind en verseël sal word.

Die werklikheid van hierdie afgryslike plek van ewige pyniging begin tot meer mense deur te dring soos wat die tyd van God se oordele vinnig nader kom:

“En as dit bevind was dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.” (Op 20:15)

“En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik” (Dan 12:2).

Groetnis

Carel

marline
28th February 2009, 07:28
Ek onhou hierdie berig. Ek wonder nog altyd hoe geloofwaardig dit is. Staan daar nie in die Bybel dat jy die Hemel of die Hel nie sal sien terwyl jy nog leef nie? Ek ken nie die vers gedeeltes nie, maar verbeel my so-iets. :skep:

knipmes
2nd March 2009, 21:14
DOM,

Eerste keer wat ekke die ding lees. Is die ding moontlik?? Kan mensdom 15 kms ondergronds boor? Dis darem 'n hengse lang boorpunt wat moet sit met een ongelooflike sterk kragbron bo-op wat dit aandrywe... afhangende van die digtheid van die klip daar onder. Hoe geloofwaardig kan dit welleswaar wees? Ek wil nie snaaks wees nie, maar my logika en die storie pas nie bymekaar nie...

Vlermuis? Klink baie soos iets uit hollywood uit... As dit waar is, dan hoekom het die mense nie ontsnap nie? In gees is dit tog moontlik sekerlik? As mens so hoor oor die VVV's wat hier oor SA kuier deesdae, dan is die ding seker ook nie onmoontlik nie...

Of wat praat ek alles?
groetnis
knipmes :biggrin::biggrin::biggrin:

Carel van Heerden
4th March 2009, 11:58
Staan daar nie in die Bybel dat jy die Hemel of die Hel nie sal sien terwyl jy nog leef nie? Ek ken nie die vers gedeeltes nie, maar verbeel my so-iets. :skep:

Marrline,

Ek het jou vraag opgevolg en wat ek kon kry bevestig nie wat jy sê nie. Interessant is as jy die buite Bybelse boek - tweede boek van Henog - lees, kry jy 'n beskrywing van die 7 Hemele.

Jy kan dit op die webwerf opsoek. Sleutel die woorde second book of Enoch in.

Hy het die Hemel gesien terwyl hy geleef het.

Groetnis,

Carel.

knipmes
5th March 2009, 20:45
Met grootse respek,

Dit waarvan hier gepraat worre, kan verreikende gevolge he vir menigte....

As die aardse hel dan binne-in die aardbol is, waar is die Hemel dan? Dis 'n vragie wat dalkies by baie spook, maar is te bang om te vra??

En ek verwys nie na die Hoogste Hemele nie, maar na die aardse Hemel en hel. Om duideliker te wees, mens hoor van spoke of geeste wat deur mense gesien was of word, sommiges word as demone uitgewys en andere as engeltjies, tog is hulle hier om ons... goed of sleg, of is ek verkeerd?

Wie weet dalk...
groetnis
knipmes

Carel van Heerden
7th March 2009, 05:56
.... Om duideliker te wees, mens hoor van spoke of geeste wat deur mense gesien was of word, sommiges word as demone uitgewys en andere as engeltjies, tog is hulle hier om ons... goed of sleg, of is ek verkeerd?

Knipmes,

Hierdie is 'n baie interessante onderwerp. In Efesiers 6:11 word ons nie verniet daarop gewys van die liste van die duiwel nie.

Efs. 6:11 Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.

Die boek van Dr. Isak Burger: Die Geesteswêreld - Perspektief op die onsienlike wêreld rondom ons, dui die struktuur en werking - soos uit die Bybel geneem - van die geesteswêreld mooi aan. Hier word ondere andere bespreek: demone, die okkulte, die geesteswêreld - 'n oorlogsterrein, en die geesteswêreld as 'n lewensarea.

Wat 'n mens se hare egter laat rys is die stories wat vertel word van wat mense ervaar het met hierdie geesteswesens - en daar is baie. Sommige seker minder geloofwaardig.

My beskeie opinie is dat jou eie "geestestoestand" - noem dit maar geloof en oortuigings, bepaal jou ervaringe, indien enige, met die geesteswêreld, goed of sleg.

Groetnis,

Carel

marline
8th March 2009, 07:06
Knipmes,


Wat 'n mens se hare egter laat rys is die stories wat vertel word van wat mense ervaar het met hierdie geesteswesens - en daar is baie. Sommige seker minder geloofwaardig.


Carel

Hi Carel, Praat ons nou van spoke? Jy kan dit glo of nie glo nie, in my huis is 'n spook. Baie mense het hom al gesien, nie net ek nie. Selfs mense wat nie vooraf weet van my "inwoner" nie. Hy pla nie, en ek kan ook nie se dat hy 'n demoniese oorsprong het nie. Ek het in '74 die huis gekoop, (ek het darem nie ekstra vir hom betaal nie :smile:) en hy was maar altyd hier. Groete

Carel van Heerden
11th March 2009, 11:33
Hi Carel, Praat ons nou van spoke? Jy kan dit glo of nie glo nie, in my huis is 'n spook. Baie mense het hom al gesien, nie net ek nie.

Hi Marline,

Ek het baie van spoke gehoor. Dat dit afgestorwenes is wie se gees nie kon "rigting" kry nie - wat dit ookal beteken. Laat my weet hoe lyk die spook. Is hy goed sigbaar of half deursigtig? Wanneer merk jy hom op?

My kennis of ervaring van spoke is gebasseer op hoorsê.

Groetnis

Carel

Luther
11th March 2009, 20:45
Ek hoor die mense noem dit "Orp" ek egter het dit nog nooit gesien nie

My Verloofde het wel so 'n ervaring gehad

Soos ek verneem is daar mense wat die goed op kamera vasvang, daar is blykbaar ook 'n webwerf waar die goed vertoon word

knipmes
11th March 2009, 21:25
...“Ons het ook ‘n mikrofoon in die gat laat afsak wat ontwerp is om die klanke van bewegende aardlae op te vang. In plaas van die klanke van aardlae het ons ‘n menslike stem gehoor wat van pyn gekerm het. Eers het ons gedink dat die klank van ons eie toerusting af kom. Toe ons egter verstellings gemaak het, is ons ergste vrese bewaarheid. Die gekerm en benoude geskreeu was nie dié van ‘n enkele mens nie, maar van miljoene mense...

Carel

Naand Julle,

Ek por nou al dae lank aan Die Ou Man om iets hieroor te seg, maar smaak my nie dis aan kome nie, hy seg wel vir my, en ek haal aan:

"maar knipmes, geeste het mos nie stembande nie!!!..."


groetnis
knipmes

:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:

Carel van Heerden
12th March 2009, 11:45
"maar knipmes, geeste het mos nie stembande nie!!!..."


groetnis
knipmes

Goeie dag almal,

Nou lees ek in ondere andere Mat 8:12 en Luk 13:28 die volgende:

Mat 8:12 Maar die kinders van die koninkryk sal uitgedryf word in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande.

Luk 13:28 Daar sal geween wees en gekners van die tande, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sal sien, maar julle self uitgedryf buitentoe.

Nou moet julle help! :ahand_sos:

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
15th March 2009, 17:38
Praat ons nou van spoke? Jy kan dit glo of nie glo nie, in my huis is 'n spook. Baie mense het hom al gesien, nie net ek nie. Selfs mense wat nie vooraf weet van my "inwoner" nie. Hy pla nie, en ek kan ook nie se dat hy 'n demoniese oorsprong het nie.

Hi Almal,

Hierdie aanhaling van Marline het my bietjie laat rondkrap. In die Vrouekeur van 13 Maart 2009 verskyn daar 'n artikel oor Suid Afrikaanse spookjagters. Volgens die mense onderskei hulle tussen 4 soorte spoke naamlik: 'n Spook, 'n Gees, 'n Afdrukspook en 'n intelligente spook. Hulle beweer 'n spook kan praat. Op 'n ander webwerf is daar opnames van die stemme van spoke.

Nou verdiep my probleem. In Lukas 16:22 en verder kry ons die verhaal Lasarus en die ryk man. Hiervolgens gaan 'n mens as jy sterf of Hemel toe of Hel toe. Waar pas die "spoke" of dan ook afgestorwenes in die prentjie? Hoe kan hulle gees dan op die aarde bly?

Luk 16:22 En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham.
Luk 16:23 En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lasarus aan sy boesem.

Ek is van mening dat daar nog baie is wat ons nie weet nie.

Kan iemand help?

Die volgende webwerwe bevestig die bestaan van, noem dit dan nou maar spoke.

Die Suid Afrikaanse spookjagters : www.spitsa.co.za
www.ghostweb.com - baie insiggewend.
The Shadowlands: Ghost and Hauntings

Groetnis

Carel

Stefanus
15th March 2009, 19:50
Die volgende het niks te make met spoke nie maar stel dalk 'n ander perspektief oor die onderwerp.Near-Death Experience NDE Story
of Mellen-Thomas Benedict
Journey Through the Light and Back


In 1982 I died from terminal cancer. The condition I had was inoperable, and any kind of chemotherapy they could give me would just have made me more of a vegetable. I was given six to eight months to live.

I had been an information freak in the1970’s, and I had become increasingly despondent over the nuclear crisis, the ecology crisis, and so forth. So, since I did not have a spiritual basis, I began to believe that nature had made a mistake, and that we were probably a cancerous organism on the planet. I saw no way that we could get out from all the problems we had created for ourselves and the planet. I perceived all humans as cancer, and that is what I got.

That is what killed me. Be careful what your world view is. It can feed back on you, especially if it is a negative world view. I had a seriously negative one. That is what led me into my death. I tried all sorts of alternative healing methods, but nothing helped.

So I determined that this was really just between me and God. I had never really faced God before, or even dealt with God. I was not into any kind of spirituality at the time, but I began a journey into learning about spirituality and alterna¬tive healing. I set out to do all the reading I could and bone up on the subject, because I did not want to be surprised on the other side. So I started reading on various religions and philosophies. They were all very interesting, and gave hope that there was something on the other side. I ended up in hospice care.

I remember waking up one morning at home about 4:30 AM, and I just knew that this was it. This was the day I was going to die. So I called a few friends and said goodbye. I woke up my hospice caretaker and told her. I had a private agreement with her that she would leave my dead body alone for six hours, since I had read that all kinds of interesting things happen when you die. I went back to sleep.

The next thing I remember is the beginning of a typical near-death experience. Suddenly I was fully aware and I was standing up, but my body was in the bed. There was this darkness around me. Being out of my body was even more vivid than ordinary experience. It was so vivid that I could see every room in the house, I could see the top of the house, I could see around the house, I could see under the house.

There was this Light shining. I turned toward the Light. The Light was very similar to what many other people have described in their near-death experiences. It was so magnificent. It is tangible; you can feel it. It is alluring; you want to go to it like you would want to go to your ideal mother’s or father’s arms.

As I began to move toward the Light, I knew intuitively that if I went to the Light, I would be dead. So as I was moving toward the Light I said, “Please wait a minute, just hold on a second here. I want to think about this; I would like to talk to you before I go.” To my surprise, the entire experience halted at that point. You are in control of your life after death experience. You are not on a roller coaster ride.

So my request was honored and I had some conversations with the Light. The Light kept changing into different figures, like Jesus, Buddha, Krishna, mandalas, archetypal images and signs. I asked the Light, “What is going on here? Please, Light, clarify yourself for me. I really want to know the reality of the situation.” I cannot really say the exact words, because it was sort of telepathy.

The Light responded. The information transferred to me was that during your life after death experience your beliefs shape the kind of feedback you are getting before the Light. If you were a Buddhist or Catholic or Fundamentalist, you get a feedback loop of your own stuff. You have a chance to look at it and examine it, but most people do not. As the Light revealed itself to me, I became aware that what I was really seeing was our higher Self matrix.

We all have a higher Self, or an oversoul part of our being. It revealed itself to me in its truest energy form. The only way I can really describe it is that the being of the higher Self is more like a conduit. It did not look like that, but it is a direct connection to the Source that each and every one of us has. We are directly connected to the Source. So the Light was showing me the higher Self matrix. I was not committed to one particular religion. So that is what was being fed back to me during my life after death experience.

As I asked the Light to keep clearing for me, to keep explaining, I understood what the higher Self matrix is. We have a grid around the planet where all the higher Selves are connected. This is like a great company, a next subtle level of energy around us, the spirit level, you might say. Then, after a couple of minutes, I asked for more clarification. I really wanted to know what the universe is about, and I was ready to go at that time. I said “I am ready, take me.”

Then the Light turned into the most beautiful thing that I have ever seen: a mandala of human souls on this planet. Now I came to this with my negative view of what was happening on the planet. So as I asked the Light to keep clarifying for me, I saw in this magnificent mandala how beautiful we all are in our essence, our core. We are the most beautiful creations.

The human soul, the human matrix that we all make together is absolutely fantastic, elegant, exotic, everything. I just cannot say enough about how it changed my opinion of human beings in that instant. I said, “Oh, God, I did not know how beautiful we are.” At any level, high or low, in whatever shape you are in, you are the most beautiful creation, you are.

The revelations coming from the Light and seemed to go on and on, then I asked the Light, “Does this mean that Mankind will be saved?” Then, like a trumpet blast with a shower of spiraling lights, the Great Light spoke, saying, “Remember this and never forget; you save, redeem and heal yourself. You always have. You always will. You were created with the power to do so from before the beginning of the world.”

In that instant I realized even more. I realized that WE HAVE ALREADY BEEN SAVED, and we saved ourselves because we were designed to self-correct like the rest of God’s universe. This is what the second coming is about. I thanked the Light of God with all my heart. The best thing I could come up with was these simple words of total appreciation: “Oh dear God, dear Universe, dear Great Self, I Love My Life.”

The Light seemed to breathe me in even more deeply. It was as if the Light was completely absorbing me. The Love Light is, to this day, indescribable. I entered into another realm, more profound than the last, and became aware of something more, much more. It was an enormous stream of Light, vast and full, deep in the Heart of Life. I asked what this was.

The Light responded, “This is the RIVER OF LIFE. Drink of this manna water to your heart’s content.” So I did. I took one big drink and then another. To drink of Life Itself! I was in ecstasy.

Then the Light said, “You have a desire.” The Light knew all about me, everything past, present and future. “Yes!” I whispered.

I asked to see the rest of the Universe; beyond our solar system, beyond all human illusion. The Light then told me that I could go with the Stream. I did, and was carried Through the Light at the End of the Tunnel. I felt and heard a series of very soft sonic booms. What a rush!

Suddenly I seemed to be rocketing away from the planet on this stream of Life. I saw the earth fly away. The solar system, in all its splendor, whizzed by and disappeared. At faster than light speed, I flew through the center of the galaxy, absorbing more knowledge as I went. I learned that this galaxy, and all of the Universe, is bursting with many different varieties of LIFE. I saw many worlds. The good news is that we are not alone in this Universe!

As I rode this stream of consciousness through the center of the galaxy, the stream was expanding in awesome fractal waves of energy. The super clusters of galaxies with all their ancient wisdom flew by. At first I thought I was going somewhere; actually traveling. But then I realized that, as the stream was expanding, my own consciousness was also expanding to take in everything in the Universe! All creation passed by me. It was an unimaginable wonder! I truly was a Wonder Child; a babe in Wonderland!

At this point, I found myself in a profound stillness, beyond all silence. I could see or perceive FOREVER, beyond Infinity.

I was in the Void.

I was in pre-creation, before the Big Bang. I had crossed over the beginning of time/the First Word/the First vibration. I was in the Eye of Creation. I felt as if I was touching the Face of God. It was not a religious feeling. Simply I was at one with Absolute Life and Consciousness.

When I say that I could see or perceive forever, I mean that I could experience all of creation generating itself. It was without beginning and without end. That’s a mind expanding thought, isn’t it?

Scientists perceive the Big Bang as a single event which created the Universe. I saw during my life after death experience that the Big Bang is only one of an infinite number of Big Bangs creating Universes endlessly and simultaneously. The only images that even come close in human terms would be those created by super computers using fractal geometry equations.

The ancients knew of this. They said God had periodically created new Universes by breathing out, and recreated other Universes by breathing in. These epochs were called Yugas. Modern science called this the Big Bang. I was in absolute, pure consciousness. I could see or perceive all the Big Bangs or Yugas creating and recreating themselves. Instantly I entered into them all simultaneously. I saw that each and every little piece of creation has the power to create. It is very difficult to try to explain this. I am still speechless about this.

It took me years after I returned from my near-death experience to assimilate any words at all for the Void experience. I can tell you this now: the Void is less than nothing, yet more than everything that is! The Void is absolute zero; chaos forming all possibilities. It is Absolute Consciousness; much more than even Universal Intelligence.

The Void is the vacuum or nothingness between all physical manifestations. The SPACE between atoms and their components. Modern science has begun to study this space between everything. They call it Zero point. Whenever they try to measure it, their instruments go off the scale, or to infinity, so to speak. They have no way, as of yet, to measure infinity accurately. There is more of the 0 space in your own body and the Universe than anything else!Vervolg:

Stefanus
15th March 2009, 19:52
Volg:...........

What mystics call the Void is not a void. It is so full of energy, a different kind of energy that has created everything that we are. Everything since the Big Bang is vibration, from the first Word, which is the first vibration. The biblical “I am” really has a question mark after it. “I am—What am I?” So creation is God exploring God’s Self through every way imaginable, in an on¬going, infinite exploration through every one of us. I began to see during my near-death experience that everything that is, is the Self, literally, your Self, my Self. Everything is the great Self. That is why God knows even when a leaf falls. That is possible because wherever you are is the center of the universe. Wherever any atom is, that is the center of the universe. There is God in that, and God in the Void.

As I was exploring the Void during my life after death experience and all the Yugas or creations, I was completely out of time and space as we know it. In this expanded state, I discovered that creation is about Absolute Pure Consciousness, or God, coming into the Experience of Life as we know it. The Void itself is devoid of experience. It is pre life, before the first vibration. Godhead is about more than Life and Death. Therefore there is even more than Life and Death to experience in the Universe!

When I realized this I was finished with the Void, and wanted to return to this creation, or Yuga. It just seemed like the natural thing to do. Then I suddenly came back through the second Light, or the Big Bang, hearing several more velvet booms. I rode the stream of consciousness back through all of creation, and what a ride it was! The super clusters of galaxies came through me with even more insights. I passed through the center of our galaxy, which is a black hole. Black holes are the great processors or recyclers of the Universe.

Do you know what is on the other side of a Black Hole? We are; our galaxy, which has been reprocessed from another Universe. In its total energy configuration, the galaxy looked like a fantastic city of lights. All energy this side of the Big Bang is light. Every sub atom, atom, star, planet, even consciousness itself is made of light and has a frequency and/or particle. Light is living stuff. Everything is made of light, even stones. So everything is alive. Everything is made from the Light of God; everything is very intelligent.

As I rode the stream on and on, I could eventually see a huge Light coming. I knew it was the First Light; the higher Self Light Matrix of our solar system. Then the entire solar system appeared in the Light, accompanied by one of those velvet booms.

I could see all the energy that this solar system generates, and it is an incredible light show! I could hear the Music of the Spheres. Our solar system, as do all celestial bodies, generates a unique matrix of light, sound and vibratory energies. Advanced civilizations from other star systems can spot life as we know it in the universe by the vibratory or energy matrix imprint. It is child’s play. The earth’s Wonder child (human beings) make an abundance of sound right now, like children playing in the backyard of the universe.

The Light explained to me that there is no death; we are immortal beings. We have already been alive forever! I realized that we are part of a natural living system that recycles itself endlessly. I was never told that I had to come back. I just knew that I would. It was only natural, from what I had seen during my life after death experience.

I don’t know how long I was with the Light, in human time. But there came a moment when I realized that all my questions had been answered and my return was near. When I say that all my questions were answered on the other side, I mean to say just that. All my questions have been answered. Every human has a different life and set of questions to explore. Some of our questions are Universal, but each of us is exploring this thing we call Life in our own unique way. So is every other form of life, from mountains to every leaf on every tree.

And that is very important to the rest of us in this Universe. Because it all contributes to the Big Picture, the fullness of Life. We are literally God exploring God’s self in an infinite Dance of Life. Your uniqueness enhances all of Life.

As I began my return to the life cycle, it never crossed my mind, nor was I told that I would return to the same body. It just did not matter. I had complete trust in the Light and the Life process. As the stream merged with the great Light, I asked never to forget the revelations and the feelings of what I had learned on the other side.

There was a “Yes.” It felt like a kiss to my soul.

Then I was taken back through the Light into the vibratory realm again. The whole process reversed, with even more information being given to me. I came back home, and I was given lessons from my near-death experience on the mechanics of reincarnation. I was given answers to all those little questions I had: “How does this work? How does that work?” I knew that I would be reincarnated.

The earth is a great processor of energy, and individual consciousness evolves out of that into each one of us. I thought of myself as a human for the first time, and I was happy to be that. From what I have seen, I would be happy to be an atom in this universe. An atom. So to be the human part of God... this is the most fantastic blessing. It is a blessing beyond our wildest estimation of what blessing can be. For each and every one of us to be the human part of this experience is awesome, and magnificent. Each and every one of us, no matter where we are, screwed up or not, is a blessing to the planet, right where we are.

I went through the reincarnation process expecting to be a baby somewhere. But I was given a lesson on how individual identity and consciousness evolve. I was so surprised when I opened my eyes. I do not know why, because I understood it, but it was still such a surprise to be back in this body, back in my room with someone looking over me crying her eyes out. It was my hospice caretaker. She had given up an hour and a half after finding me dead. My body was stiff and inflexible. She went into the other room. Then I awakened and saw the light outside. I tried to get up to go to it, but I fell out of the bed. She heard a loud “clunk,” ran in and found me on the floor.

When I recovered, I was very surprised and yet very awed about what had happened to me during my near-death experience. At first all the memory of the trip that I have now was not there. I kept slipping out of this world and kept asking, “Am I alive?” This world seemed more like a dream than that one. Within three days I was feeling normal again, clearer, yet different than I had ever felt in my life. My memory of my near-death experience came back later. I could see nothing wrong with any human being I had ever seen. Before that I was really judgmental. I thought a lot of people were really screwed up, in fact I thought that everybody was screwed up but me. But I got clear on all that.

About three months later a friend said I should get tested, so I went and got the scans and so forth. I really felt good, so I was afraid of getting bad news. I remember the doctor at the clinic looking at the before and after scans, saying, “Well, there is nothing here now.” I said, “Really, it must be a miracle”’ He said “No, these things happen; they are called spontaneous remission.” He acted very unimpressed. But here was a miracle, and I was impressed, even if no one else was.

During my near-death experience I had a descent into what you might call Hell, and it was very surprising. I did not see Satan or evil. My descent into Hell was a descent into each person’s customized human misery, ignorance, and darkness of not knowing. It seemed like a miserable eternity. But each of the millions of souls around me had a little star of light always available. But no one seemed to pay attention to it. They were so consumed with their own grief, trauma and misery. But, after what seemed an eternity, I started calling out to that Light, like a child calling to a parent for help.

Then the Light opened up and formed a tunnel that came right to me and insulated me from all that fear and pain, That is what Hell really is. So what we are doing is learning to hold hands, to come together. The doors of Hell are open now. We are going to link up, hold hands, and walk out of Hell together. The Light came to me and turned into a huge golden angel. I said, “Are you the angel of death?” It expressed to me that it was my oversoul, my higher Self matrix, a super ancient part of ourselves. Then I was taken to the Light.

Soon our science will quantify spirit. Isn’t that going to be wonderful? We are coming up with devices now that are sensitive to subtle energy or spirit energy. Physicists use these atomic colliders to smash atoms to see what they are made of. They have got it down to quarks and charm, and all that. Well, one day they are going to come down to the little thing that holds it all together, and they are going to have to call that ... God. We are just beginning to understand that we are creating too, as we go along. As I saw forever, I came to a realm during my near-death experience in which there is a point where we pass all knowledge and begin creating the next fractal, the next level. We have that power to create as we explore. And that is God expanding itself through us.

Since my return I have experienced the Light spontaneously, and I have learned how to get to that space almost any time in my meditation. Each one of you can do this. You do not have to die or have a near-death experience to do this. It is within your equipment; you are wired for it already. The body is the most magnificent Light being there is. The body is a universe of incredible Light. Spirit is not pushing us to dissolve this body. That is not what is happening. Stop trying to become God; God is becoming you. Here.

I asked God: “What is the best religion on the planet? Which one is right?” And Godhead said, with great love: “I don’t care.” That was incredible grace. When Godhead said, “I don’t care,” I immediately understood that it is for us to care about. It is important, because we are the caring beings. It matters to us and that is where it is important. What you have is the energy equation in spirituality. Ultimate Godhead does not care if you are Protestant, Buddhist, or whatever. It is all a blooming facet of the whole. I wish that all religions would realize it and let each other be. It is not the end of each religion, but we are talking about the same God. Live and let live. Each has a different view. And it all adds up to the big picture; it is all important.

I went over to the other side during my near-death experience with a lot of fears about toxic waste, nuclear missiles, the population explosion, the rainforest. I came back loving every single problem. I love nuclear waste. I love the mushroom cloud; this is the holiest mandala that we have manifested to date, as an archetype. It, more than any religion or philosophy on earth, brought us together all of a sudden, to a new level of consciousness. Knowing that maybe we can blow up the planet fifty times, or 500 times, we finally realize that maybe we are all here together now.

For a period they had to keep setting off more bombs to get it in to us. Then we started saying, “we do not need this any more.” Now we are actually in a safer world than we have ever been in, and it is going to get safer. So I came back from my near-death experience loving toxic waste, because it brought us together. These things are so big. As Peter Russell might say, these problems are now “soul size.” Do we have soul size answers” YES!

The clearing of the rain forest will slow down, and in fifty years there will be more trees on the planet than in a long time. If you are into ecology, go for it; you are that part of the system that is becoming aware. Go for it with all your might, but do not be depressed. It is part of a larger thing.

Earth is in the process of domesticating itself. It is never again going to be as wild a place as it once was. There will be great wild places, reserves where nature thrives. Gardening and reserves will be the thing in the future. Population increase is getting very close to the optimal range of energy to cause a shift in consciousness. That shift in consciousness will change politics, money, energy.

After dying, going through my near-death experience and coming back, I really respect life and death. In our DNA experiments we may have opened the door to a great secret. Soon we will be able to live as long as we want to live in this body.

After living 150 years or so, there will be an intuitive soul sense that you will want to change channels. Living forever in one body is not as creative as reincarnation, as transferring energy in this fantastic vortex of energy that we are in. We are actually going to see the wisdom of life and death, and enjoy it. As it is now, we have already been alive forever.

This body, that you are in, has been alive forever. It comes from an unending stream of life, going back to the Big Bang and beyond.

This body gives life to the next life, in dense and subtle energy.

This body has been alive forever already.

NDE Story of Mellen-Thomas Benedict (http://www.mellen-thomas.com/stories.htm)

Carel van Heerden
17th March 2009, 06:22
Die volgende het niks te make met spoke nie maar stel dalk 'n ander perspektief oor die onderwerp.

Stefanus,

Baie dankie vir hierdie gedeelte. Het dit vlugtig deurgelees. Die verdien egter 'n meer indringende studie. Sal later terugkeer na die inhoud van hierdie skrywe.

Groetnis,

Carel

Carel van Heerden
17th March 2009, 19:26
Hier volg solank moontlike redes waarom spoke op aarde voorkom. Die agtergrond berus op die geredigeerde weergawe van die artikel geplaas deur Stefanus. Later meer hieroor.
Some souls desire to return again and again to the physical state without spending enough time in spirit to evaluate and plan their next incarnation in the flesh. Any habit-forming pleasure, and they are endless, traps them into the cycle of rebirth over and over, until their appetites are finally put aside while they are in the flesh. The lust for money, lust for power, lust for sex, and other habits such as an unnatural craving for alcohol, drugs, tobacco, or any habit they are unable to break loose from, can keep souls earthbound. Some are so overly fond of the bodies they left behind that they are hardly able to wait for an opportunity to reincarnate and set to work indulging their new bodies. These souls will not be able to advance spiritually until they learn to give less thought to appetites of the flesh. (Ruth Montgomery)


An Example of a Drug Addict's Death Experience

People who die as an alcoholic can hover around people on Earth who drink too much, lusting after the pleasures of alcoholism yet unable to break the bond of habit which bound them to their physical bodies. The same with heavy smokers or drug users, there or here, or the sex maniacs who take advantage of others to appease the bodily craving for intercourse. This is a very important lesson which we learn on this side. To escape the perpetual cycle of rebirth into physical form, we must erase the ties, the shackles which bind us to satiation of the physical body. So try to lick the bad habits while on Earth. It is easier by far than to come unloose from them on Earth. Those who neither drink nor smoke nor use drugs nor lust after sex will be free of those shackles on the other side.

It is easier while in physical form to break those shackles than it is to undo them on the other side, where no temptations are put in our way. Thus, there is no reward for behaving correctly here in spirit, because there is nothing to tempt us otherwise. The hard school is in the physical one, and there it is there that we must meet and overcome the temptations.Groetnis,

Carel

Carel van Heerden
23rd April 2009, 18:38
Goeie naand,

Die artikel waarna ek aan die begin na verwys het, is by die volgende skakel te kry met die nodige foto's van die bore en van die mense wat daar werksaam was. Meer nog. Die klankopnames van die geskreeu uit die hel waarna verwys word, kan gespeel word. Lees gerus die hele blad met die artikel daarin waana verwys word.

http://www.av1611.org/hell.html

Tans werk ek aan 'n artikel wat die verskillende fenomene aan die hand van 'n model sal verduidelik. Dit behoort binne enkele weke gereed te wees.

Groetnis,

Carel

Carel van Heerden
9th May 2009, 12:02
Die volgende inligting rakende die artikel geplaas oor stemme uit die doderyk is raakgeloop tydens my navorsing met die artikel waarmee ek tans besig is. Hierdie pos bevat feitlik dieselfde gegewens as die vorige artikels. Let egter op die vorige pos se aanwending van die artikel by die webwerf se skakel soos gegee is, teenoor die antwoord wat na hierdie pos volg.

Groetnis

Carel


Did Russians Drill Into Hell and Hear Voices Screaming?
There are many "Christian" internet sites which contain a story about Russians who supposedly drilled into Hell and heard and recorded voices screaming for help. Below is one example of the story which is a total lie. We have also put the sounds they supposedly recorded below this article: Following this fabricated story is the truth:
These details are from the translation of an article in a Finnish newspaper named 'Ammennusatia'.

A geological group who drilled a hole about 14.4 kilometers deep in the crust of the earth are saying that they heard human screams. Screams have been heard from the condemned souls from earth's deepest hole. Terrified scientists are afraid they have let loose the evil powers of hell up to the earth's surface.

'The information we are gathering is so surprising, that we are sincerely afraid of what we might find down there,' stated Dr Azzacov, the manager of the project in remote Siberia.

'The second surprise was the high temperature they discovered in the earth's center. 'The calculations indicate the given temperature was about 1,100 degrees Celsius, or over 2,000 degrees Fahrenheit,' Azzacov pointed out. 'This is far more then we expected. It seems almost like an inferno of fire is brutally going on in the center of the earth.

'The last discovery was nevertheless the most shocking to our ears, so much so that the scientists are afraid to continue the project. We tried to listen to the earth's movements at certain intervals with supersensitive microphones, which were let down through the hole. What we heard turned those logically thinking scientists into a trembling ruins. It was a sometimes a weak, but high pitched sound which we thought to be coming from our own equipment,' explained Dr Azzacov.

'But after some adjustments we comprehended that indeed the sound came from the earth's interior. We could hardly believe our own ears. We heard a human voice, screaming in pain. Even though one voice was discernible, we could hear thousands, perhaps millions, in the background, of suffering souls screaming. After this ghastly discovery, about half of the scientists quit because of fear. Hopefully, that which is down there will stay there,' Dr Azzacov added.

'What really unnerved the Soviets, apart from the voice recordings, was the appearance that same night of a fountainhead of luminous gas shooting up from the drill site, and out of the midst of this incandescent cloud pillar a brilliant being with bat wings revealed itself with the words (in Russian): 'I have conquered,' emblazoned against the dark Siberian sky.

'The incident was absolutely unreal; the Soviets cried out in terror,' says Mr. Nummedal. Later that night, he saw ambulance crews circulating in the community. A driver he knew told him that they had been told to sedate everybody with a medication known to erase short term memory. The Soviets use this drug in the treatment of shock victims.

* * * * * * *

"As a communist I don't believe in heaven or the Bible but as a scientist I now believe in hell," said Dr. Azzacove. "Needless to say we were shocked to make such a discovery. But we know what we saw and we know what we heard. And we are absolutely convinced that we drilled through the gates of Hell!"

Dr. Azzacove continued, ". . .the drill suddenly began to rotate wildly, indicating that we had reached a large empty pocket or cavern. Temperature sensors showed a dramatic increase in heat to 2,000 degrees Fahrenheit."

"We lowered a microphone, designed to detect the sounds of plate movements down the shaft. But instead of plate movements we heard a human voice screaming in pain! At first we thought the sound was coming from our own equipment."

"But when we made adjustments our worst suspicions were confirmed. The screams weren't those of a single human, they were the screams of millions of humans!

* * * * * * *

Do you know why Jacques Costeau, the famous underwater explorer, quit deep sea diving sometime before he died? It is said that he stopped because he had heard in one of the underwater caves he was exploring, the sounds of people screaming.

There was also another time, when one of his men, who was in a diving bell in the deepest trench at the Bermuda Triangle, also had a similar experience. He signaled to be brought up immediately. After being revived from his shock, he told others of his frightening experience of hearing "screams of people in pain".

Carel van Heerden
9th May 2009, 12:23
The truth:

Background on the Drilling to Hell story
By Rich Buhler


I first heard about this story from people who started calling my radio program to ask about it in the early 1990s. There was such a flurry of calls that I finally promised the listeners I'd look into it. Most of the callers said they'd heard the story on Trinity Broadcasting Network, a Christian television network that originates from Southern California.

I called Trinity Broadcasting headquarters and asked about the story. I was transferred to a woman who said, 'Oh yes, it's true all right. We've got documentation. It's in our latest newsletter.'

I was on the network's mailing list, so I looked through a pile of recent mail and found the article. The newsletter said the details had come from the translation of an article in a Finnish newspaper named 'Ammennusatia'. It claimed:
A geological group who drilled a hole about 14.4 kilometers deep in the crust of the earth are saying that they heard human screams. Screams have been heard from the condemned souls from earth's deepest hole. Terrified scientists are afraid they have let loose the evil powers of hell up to the earth's surface.

'The information we are gathering is so surprising, that we are sincerely afraid of what we might find down there,' stated Dr Azzacov, the manager of the project in remote Siberia.

According to the story, the geologists were dumbfounded. After they had drilled several kilometers through the earth's crust, the drill bit suddenly began to rotate wildly. 'There is only one explanation,' said Dr Azzacov. 'The deep center of the earth is hollow!' The report continued:
The second surprise was the high temperature they discovered in the earth's center. 'The calculations indicate the given temperature was about 1,100 degrees Celsius, or over 2,000 degrees Fahrenheit,' Azzacov pointed out. 'This is far more then we expected. It seems almost like an inferno of fire is brutally going on in the center of the earth.'

'The last discovery was nevertheless the most shocking to our ears, so much so that the scientists are afraid to continue the project. We tried to listen to the earth's movements at certain intervals with supersensitive microphones, which were let down through the hole. What we heard turned those logically thinking scientists into a trembling ruins. It was a sometimes a weak, but high pitched sound which we thought to be coming from our own equipment,' explained Dr Azzacov.

'But after some adjustments we comprehended that indeed the sound came from the earth's interior. We could hardly believe our own ears. We heard a human voice, screaming in pain. Even though one voice was discernible, we could hear thousands, perhaps millions, in the background, of suffering souls screaming. After this ghastly discovery, about half of the scientists quit because of fear. Hopefully, that which is down there will stay there,' Dr Azzacov added.

According to the Trinity Broadcasting Network newsletter, the Finnish article had been given to them by a Texas evangelist, R.W. Schambach, who was a frequent guest on their network.

We checked with Schambach's office and were assured that the story was 'absolutely true' and had been substantiated. They said they had an article from a 'respected scientific journal' in Finland, as well as a letter from a Norwegian man, Age Rendalen, who had confirmed it. Rendalen had sent his letter directly to Trinity Broadcasting Network and the details he revealed added a new dimension to the story.

Rendalen told the network that he had visited United States a few weeks earlier and happened upon their telecast about the Drilling to Hell story. He wrote:
I must confess that I laughed when I heard your account... I did not believe one word of it, and commented to my friend that Americans sure were gullible to believe that hell could be physically located to a hole in the ground. I cannot even begin to tell you what a shock it was to me when I returned to Norway and found the newspapers full of reports about this incident. I knew immediately that if there was a hell, I for sure would end up in it. A tremendous fear took hold of me, and for two nights I dreamed about fire and screams until I surrendered to God and committed my life to his hands for safe-keeping. In the letter, Rendalen went on to encourage the network not to let 'skeptics' interfere with their telling of the story. He included a copy and translation of what he claimed was an article from Norway's largest and most reputable newspaper, with more information about the drilling.

Rendalen's translation of the article told of opposition to the drilling by Russian atheists, as well as government intimidation to keep the scientists from telling the rest of the world about their discovery. The account, which drew on the eyewitness testimony of a Mr Nummedal, also added a new detail:
What really unnerved the Soviets, apart from the voice recordings, was the appearance that same night of a fountainhead of luminous gas shooting up from the drill site, and out of the midst of this incandescent cloud pillar a brilliant being with bat wings revealed itself with the words (in Russian): 'I have conquered,' emblazoned against the dark Siberian sky.

'The incident was absolutely unreal; the Soviets cried out in terror,' says Mr Nummedal. Later that night, he saw ambulance crews circulating in the community. A driver he knew told him that they had been told to sedate everybody with a medication known to erase short term memory. The Soviets use this drug in the treatment of shock victims.
So we now had not only a story about drilling into hell, but an additional version with a bat-like creature making an appearance.

My staff and I decided to roll up our shirt sleeves and trace the story as far as we could, especially since we had the names of newspapers and at least one individual who might know the facts.

The Finnish newspaper 'Ammennusastia,' which is quoted in nearly every account of the story, is located in an area called Levasjoki. We had a phone conversation with a staff member who told us the publication is not a 'respected newspaper' or a 'scientific journal', as we had been told, but a monthly publication of a group of Finnish Christians. The Drilling to Hell story, he said, had been based on the word of mouth recollection of another staff member, who had remembered reading it as a 'major article' in a Finnish daily newspaper called 'Etela Soumen'.

We contacted this newspaper and at first they couldn't recall or find the story. However, we later received a call saying they had discovered that the tale had appeared in their paper. It was not in an article, however, but in a feature section that included letters from readers who could write about almost anything they wished.

Through the newspaper, we tracked down the person who wrote the letter with the Drilling to Hell story. He was a kind, elderly man who, in spite of being reluctant to talk with us initially, told us through an interpreter that he couldn't vouch for the credibility of the story. He got it, he said, from a Christian newsletter called 'Vaeltajat', which was published by a group of Finnish missionaries.

We next contacted 'Vaeltajat'. The editor said the story had been printed in their July 1989 issue. Where did he hear about it? He had received it from one of their readers, who claimed it had appeared in a newsletter called 'Jewels of Jericho', published by a group of Jewish Christians in California. And that is where the Finnish trail came to an end.

One thing was clear at this point: The Drilling to Hell story was looking and smelling like a pretty typical urban legend. It was sensational, impossible to document, and only had life because of all the small publications that were quoting one another's unsubstantiated stories.

However, there was still the Norwegian man, Age Rendalen, who had told the story of the ominous, bat-like creature emerging from the drill-hole. The article in the Trinity Broadcasting Network newsletter said he lived near Oslo, so we called directory assistance and found him in about 45 seconds. I talked with him on the phone myself:
'Are you the one who sent information to a Christian television network in the United States about scientists drilling into hell?' I asked.

'Yes,' he said without hesitation.

'Well,' I continued, 'Do you have any way of knowing whether it is true?'

'Yes I do,' he replied.

'Tell me about it,' I asked.

'None of it is true,' he said. 'I fabricated every word of it!'

Rendalen went on to explain that he had visited the US a few weeks earlier and had seen the host of a Christian television program enthusiastically relating the Drilling to Hell story. He told me: 'I couldn't believe that the hosts really thought the story was true and that they would broadcast it without apparently having checked it out.'

When he returned to Norway, Rendalen sat down and fabricated the graphic story of the bat-like creature and sent his letter to the television network. His prediction was that they would use the story without investigating it. To make an investigation easy for them, he included his name, address and telephone number on his letter. He also included what he claimed was an article on the story from 'Norway's largest and most reputable newspaper'. In fact, the article, which he falsely translated, was a piece in his local community paper about a building inspector.

Rendalen also included the name and telephone number of a pastor friend based in Southern California. This pastor knew about the hoax and was prepared to reveal the truth if someone called to research it further with him.

However, as predicted, Trinity Broadcasting Network ran the story without contacting Renalden or the Californian pastor, and it appeared on television, radio and in a large number of publications. None of those who used the story attempted to research it before going public.

Vervolg..............

Carel van Heerden
9th May 2009, 12:27
vervolg.......

'2000 PEOPLE HAVE FOUND CHRIST!'

On 6th February 1990, a listener of mine sent me a letter. She had videotaped and documented all three occasions when this story was discussed on the Christian TV show put out by the network. On 29th January 1990, the show host is documented as saying:
Let me just say, all of you that have written me all those nasty letters about the 'hole in hell', let me tell you I finally got the newspaper article which is from 'The World Weekly'. This is an international newspaper that has been translated into English from Finnish. 'Scientists fear they've opened gates of hell! Geologists drilling nine-mile hole hear human shrieks.'

I got a letter today from a geologist in Oklahoma and he's really giving me a rough time. He says that there isn't anything that could drill that deep. Folks, I'm just reporting what people have been sending to me and I don't know if this is true or not. I know one thing, if this is a trick of the Devil, he sure has blown it, because I know of about 2,000 people that have found Christ because of it!

True or false, I'll tell you what I'm doing, though. We're now going to do some investigative reporting of our own and we're going to check with the Finnish government and the Department of the Interior and we're really going to follow this up and see if they really did drill a hole nine miles down there, if they really did have a microphone down there, if they really did hear human shrieks of agony and pain as this newspaper article and as did many letters I have received from over there have indicated to us. If I'm wrong and they're right, I've got nothing to lose. But if I'm right and you're wrong, you've got everything to lose.

Unfortunately, the investigation by the show took place too late to prevent the damage of a widely spread rumor in the Christian community.

Rendalen has now issued an official statement about his actions and the whole incident, which says: 'The story is nothing more than a Christian "urban legend" without basis in reality.'

There are a couple of postscripts to this incident. One is that the respected magazine, 'Biblical Archaeology Review', printed a story about the Drilling to Hell story, thinking it was so outrageous that readers would get a kick out of it. Many of the readers took the article seriously, however, and either started passing it around as substantiation of the story, or wrote to the magazine to complain that it shouldn't have given it respectability.

Secondly, in August of 1990, I was contacted by the pastor of a small church in Flagstaff, Arizona, who informed me that he had proof that this story was true. Apparently, a man from his church, who was believed to be a PhD in Physics from MIT, came forward in private to claim that he was a scientist who had been on a secret mission in Russia for the past year and had met with Mikhail Gorbachev several times. He verified that the Drilling to Hell story was indeed true. He claimed:
A hole was drilled deep into the crust of the earth in Siberia and a large cavity was found. Unfortunately, news of this was leaked to the press and was distorted. It is true that a recording was made of the sounds from deep in the hole, but the intense heat destroyed the microphone in spite of special cooling material around it, so that only seventeen seconds of sounds could be captured. At the present time, scientists are drilling a second hole to confirm what was found the first time. And a better system is being developed for cooling the microphone. The scientist went on to claim that he was helping to design this microphone and was returning to Siberia shortly to further document the phenomenon. He planned to return in about a year with more confirming information on this amazing phenomenon.

Six months later, I got a letter from another member of the church saying that this man had turned out to be neither a graduate of MIT nor a scientist. In fact, he had skipped town with over $20,000 collected from church members who wanted to help finance his expedition.

How did this story originate? Again, we will never really know. It is possible that somewhere in the world there has been a spooky experience during deep drilling operations. I don't know. According to an August 1989 article in 'Science' magazine, there is a Russian deep hole drilling project in Kola, near Murmansk, about 150 miles north of the Arctic Circle. Another German deep drilling experiment in north-east Bavaria has discovered warmer temperatures than were expected at certain drilling levels, although nothing even close to 2,000 degrees Fahrenheit.

Characteristic of many urban legends, this story was alleged to have occurred in an obscure part of the world where it would be virtually impossible to track down the facts. And once the story got started, people began quoting one another's newsletters to validate their own. This is the stuff of which tabloid newspapers are made.


Vertrou die inligting klaar 'n paar onduidelikhede op!

Groetnis

Carel

Pionier
11th May 2009, 08:17
Goeie dag almal,

Nou lees ek in ondere andere Mat 8:12 en Luk 13:28 die volgende:

Mat 8:12 Maar die kinders van die koninkryk sal uitgedryf word in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande.

Luk 13:28 Daar sal geween wees en gekners van die tande, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sal sien, maar julle self uitgedryf buitentoe.

Nou moet julle help! :ahand_sos:

Groetnis

Carel

Carel Goeie dag

Ek dink die "geween en kners" van tande is beeldspraak. Ons weet tog 'n gees het nie tande nie.

Net so glo ek kan 'n gees se "stem" nie met klanktoerusting opgeneem word nie. Daar is 'n manier om met 'n persoon se gees in "gesprek" te tree, dit sluit egter rekenaar klanktoerusting uit. Ons sien wat het die heks van Endor gedoen toe Saul die uitslag van die oorlog wou hê.

Groetnis

Carel van Heerden
11th May 2009, 09:47
Carel Goeie dag

Ek dink die "geween en kners" van tande is beeldspraak. Ons weet tog 'n gees het nie tande nie.

Net so glo ek kan 'n gees se "stem" nie met klanktoerusting opgeneem word nie. Daar is 'n manier om met 'n persoon se gees in "gesprek" te tree, dit sluit egter rekenaar klanktoerusting uit. Ons sien wat het die heks van Endor gedoen toe Saul die uitslag van die oorlog wou hê.

Groetnis

Dagsê Pionier

Die vraag ontstaan nou - as die "geween en gekners van tande" beeldspraak is, wat dan van die seuns van God wat gemeenskap met die dogters van die mens gahad het? Hulle is ook geeste en moes met die dogters van die mens kon kommunikeer.

Die stuk waarmee ek besig is gaan baie bestaande idees en/of gedagtes wat die mens oor die geesteswêreld het 'n bietjie op sy kop keer. Ook dit wat die kerke verkondig gaan onder die loep kom. Sonder om die artikel vooruit te loop, kan ek voorlopig sê dat volgens die inligting tot my beskikking, daar nie beeldspraak ter sprake is nie. Dit is eg - in 'n geestelike sin egter.

Met die lees van die artikel vertrou ek sal alles duidelik word.

Die artikel oor die stemme uit die doderyk, wat geplaas is, blyk volgens die laaste artikel geplaas, nie waar te wees nie.

Groetnis

Carel