PDA

View Full Version : Afrikaner of Boer?knipmes
16th March 2009, 19:31
...Nog iets is dat daar volgens my beslis n verskil is tussen n Boer en n Afrikaner....

Fulcrum X, hiermee gaan ons beslis akkoord, dalk moet ons 'n draad hieroor oopmaak, en dit dalkies uitpluis, of wat praat ek?

groetnis
knipmes

Ns. Carel, ek kom nog by jou... puik werk!!

Stefanus
16th March 2009, 21:28
Knipmes ek plaas die volgende pos ter aansluiting van die gesprek (http://www.wendag.com/forum/showthread.php?t=233&page=2), dalk verskaf die 'n antwoord op die kwelvraag:


Die Boer vs Afrikaner debat omsluit een van die die mees onlogiese redenasies wat ek tot nog toe onder my volksgenote van die Ou-Transvaal teëgekom het.

Ter inleiding, moet ek egter bely dat daar wel wesenlike ideologiese verskille is tussen diegene wat hulself as Boer beskou en diegene wat hulself as Afrikaner beskou.

Terwyl ek myself as Boer beskou en uitleef, is dit (argumentsonthalwe) heel moontlik dat my biologiese broer homself as Afrikaner beskou en uitleef. Om ons twee as behorende tot afsondelike Volke te kategoriseer sou kinderlik naïef wees.

Die argument wat beweer dat die Afrikaner soos wat hy pre-1994 gedefiniëer is, en die hedendaagse Boer afsonderlike volke verteenwoordig, is ‘n blote versinsel.

Afrikaner Nasionalisme was die dryfveer agter die mees suksesvolle en produktiewe beskawing op Afrika bodem sedert die beskawing van antieke Egipte. In die tydperk tussen die hoogbloei van Afrikaner Nasionalisme en antieke Egipte het Afrika slegs daarin geslaag om ‘n lugleegte te baar. Die Voortrekker Monument slaag by uitstek daarin om hierdie donker gaping tussen antieke Egipte en Afrikaner Nasionalisme op subtiele wyse deur middel van simboliek te kommunikeer.

Die verhaal van Afrikaner Nasionalisme is egter in wese ‘n tragedie. In vele opsigte is dit vergelykbaar met ‘n skool walvisse wat onverklaarbaar besluit om hulself te strand en daardeur as groep selfmoord te pleeg. Uiteindelik kan ons (in retrospek ) praat van die Afrikaner se dans met Tanathos.

Soos wat weldoeners hopelose pogings aanwend om die gestrande walvisse (Afrikaners) te red deur hulle klam te hou, terug na die water te sleep en vele ander tegnieke aan te wend, is die onafwendbare gevolg, die dood van die walvisse (Afrikaner). Dit was hulle wil, hoe onverklaarbaar dit ookal mag zijn.

Ongeag al die pogings van post-1994 Afrikaner organisasies om Afrikanerskap of Afrikaner Nasionalisme te laat herleef, is hy vir ewig dood.

Die era van Boerskap het aangebreek. Weliswaar soos destydse Afrikaner Nasionalisme in sy kinderskoene, is Boerskap ook ontluikend, soekend en onseker. Tóg is hy onmiskenbaar hier.

Boerskap is die vonk wat ontsnap het van die 1994 selfmoord-daad van Afrikaner Nasionalisme.

Boerskap verteenwoordig nie ‘n ander Volk nie, maar nuwe denke, ‘n nuwe toekoms en ‘n nuwe Volk met vars simbole.

Liefde groete.

Die Ou Man


Liefdegroete,
Stefanus

Fulcrum X
17th March 2009, 20:56
Naand Julle,

Wat van geloof? Hoe verskil die geloof van die Afrikaner teenoor die Boer. Ek mag verkeerd wees maar ek voel amper asof die Afrikaner meer neig na byvoorbeeld die N.G. Kerk, aanvaar wat die Kerk en die Bybel se sonder uitsondering. Is dit nie deel van hoekom die Afrikaner sy krag verloor het nie. In die tye van sangsies se die Kerk stem JA, volgens my was hulle ook aangese om dit te doen, of dalk uit vrye wil vir sommiges.Uit die pos hierbo lei ek af dat die Boer sy ontstaan gehad het uit n sekere deel van die Afrikaner maar ek dink dat die Boer dalk n ander missie het, n ander droom. Een van onafhanklikheid. Die Afrikaner aanvaar maar net sy lot na '94 en selfs voor dit, en was ook baie kwesbaar vir druk wat uitgeoefen word van buite af. Die Boer was die "vonk" van uithou en aanhou, om steeds te streef na dit wat vir hom belangrik is.

Carel van Heerden
18th March 2009, 05:17
Knipmes ek plaas die volgende pos ter aansluiting. Dalk verskaf die 'n antwoord op die kwelvraag:

"Soos wat weldoeners hopelose pogings aanwend om die gestrande walvisse (Afrikaners) te red deur hulle klam te hou, terug na die water te sleep en vele ander tegnieke aan te wend, is die onafwendbare gevolg, die dood van die walvisse (Afrikaner). Dit was hulle wil, hoe onverklaarbaar dit ookal mag zijn"Die verdonkerde gedeelte verwys: Dit is my mening dat die Afrikaner homself in die voet geskiet het met hulle optredes en dade nie net teenoor hulle mede Afrikaners nie maar veral teenoor die Skepper. Daar is baie bewyse van korrupsie, argogansie, magsbehebtheid, onregverdigheid, oneerlikheid ensomeer. Egter nie op die skaal van die ANC nie. Die ANC gaan volgens my ook dieselfde pad loop - die gebeure tans mag dalk daarop dui.

Die uiteindelike straf was die "dood" van die Nasionale party en die situasie waarin ons nou verkeer. Die NG Kerk was tydens die Nasionale party se bewind ongetwyfeld die regering goedgesind en het self somtyds voorskriftelik opgetree. Hulle erken dit vandag.

Vandag het die NG Kerk omgeswaai en is nou weer die regering van die dag ter wille.

Erger nog - dat 'n kerk kan toelaat dat dit gebruik word as 'n politieke platform vir stemwerwing en 'n toespraak deur 'n lid van 'n party met 'n swaard oor sy kop vir moontlike korrupsie!

Groetnis,

Carel

Carel van Heerden
18th March 2009, 06:32
Uit die pos hierbo lei ek af dat die Boer sy ontstaan gehad het uit n sekere deel van die Afrikaner maar ek dink dat die Boer dalk n ander missie het, n ander droom. Een van onafhanklikheid.

"Boerskap verteenwoordig nie ‘n ander Volk nie, maar nuwe denke, ‘n nuwe toekoms en ‘n nuwe Volk met vars simbole."


Fulcrum,

Dié aangehaalde gedeelte in donker gedruk van jou pos asook die van Die Ou Man in die vorige pos het betrekking.

Die woord "Boer", soos ons almal weet, het sy ontstaan danke aan 'n beskrywing van mense wat 'n bepaalde beroep beoefen in die landbousektor. As daar gevra word watter beroep jy beoefen en jy is 'n boer sal jy sê jy boer. Die Voortrekkers was hoofsaaklik boere. So was 'n boer aanvanklik geassosieer as 'n Afrikaanssprekende, witman/vrou wat deur middel van landbouaktiwiteite hulle inkomste verdien het.

Met die toetrede van die kinders van boere tot ander beroepe, kon hulle nie aanspraak maak op die titel Boer nie en het dit oor tyd Afrikaner geword na aanleiding van die taalgroep waaraan hy behoort het. Hulle het egter behoort tot die Boere bevolking - mense wat op die platteland woonagtig was en in die landbou sektor werksaam was.

Die woord "Boer" het later onder die swart bevolking 'n skeldwoord geword. Gelykstaande aan hulle gebruik om iemand ernstig te beledig deur vir hom te sê jy is slegter as 'n hond. Dit is tot vandag toe nog die geval, soveel so dat Landbou Unies boere aangeraai het om liewer die woord Landbouer te gebruik.

Ek het so 'n ruk terug navraag by van hulle gedoen waarom die woord "boer" as 'n skeldwoord beskou word? Hulle beweer dat die boere hulle destyds misbruik het, hulle onderbetaal het, en veral op hulle gevloek en geskel het. Hulle het gevoel die hond van 'n boer word beter as hulle behandel.

Vir hulle was die Afrikaanssprekende dan die simbool van onderdrukking en is almal as boere geklassifiseer. Kyk byvoorbeeld na COSATO se vergadering waar hulle geweier het om die Afrikaanse gedeelte van die Volkslied te sing.

Dit verklaar ook waarskynlik waarom daar soveel plaasmoorde gepleeg word, somtyds met of sonder die "steel" van eiendom. Hulle beskou steel van 'n witmens as terugneem wat aan hom verskuldig is vanweë die "onregte van die verlede". Die onregte van die verlede verwys dan na wat die Boere aan hulle sou gedoen het.

Soos dit vir my lyk met die "afsterwe" van Afrikaner het die woord Boer met sy agtervoegsels weer op die voorgrond getree. Daarom stem ek saam met die ou man dat Boerskap (ook dan Boerevolk) nie 'n ander Volk (Afrikaans sprekende wit mense) verteenwoordig nie, maar vanweë ons omstandighede daar nou gekyk word (en moet word) na 'n nuwe toekoms, nuwe denke en vars simbole. Sodoende sal ons ook 'n nuwe volk word naamlik, lyk dit my, 'n Boervolk. Ons beweeg dus weer terug na ons "oorsprong" en begin dan van daaraf weer opnuut.

Interessant, waar ek navraag gedoen het oor die verskil tussen 'n Boer en 'n Afrikaner was daar nogal ooreenstemming, naamlik dat 'n Afrikaner, in die huidige konteks, iemand is wat net beledig, skuld uitdeel, sleg praat en terug verlang na die vliespotte van Egipte, maar niks doen om iets aan ons huidige situasie te verander nie. Die teenoorgestelde blyk dan 'n Boer te wees. Mens moet maar self besluit.

Ek glo nie "geloof" per sé, het enige iets met Afrikanerskap of Boerskap, op hierdie stadium, te doen nie.

Groetnis,

Carel

knipmes
21st March 2009, 20:58
... Ek glo nie "geloof" per sé, het enige iets met Afrikanerskap of Boerskap, op hierdie stadium, te doen nie...

Dis nou net hier waar ek van jul algar wil verskil...

Geloof het alles daarmee te doene, nie godsdiens nie. Vir my word die lyn deurgetrek vanaf die vroegste eeue waar veral die germaanse stamme wat tot nou toe die oorspronklike EWIGE EVANGELIE (Opb. 14v6) as geloof beleef en eerbiedig het, waarvan meeste hul lewens prys moes gee as "ketters" byvoorbeeld, uiteindelik hul gene saamgevoeg gevind het in die bloedlyne wat deur die sogenaamde boer/afrikaner volk in Suider Afrika vloei vanaf die Voortrekkers.

En dis net hier waar ek verskil van almal, om 'n Boer te wees, of 'n afrikaner... is by uitstek, en was by uitstek oor alle tye, elkeen se eie KEUSE want het Godhoof ons nie almal 'n vrye wil as geskenk gegee nie?

Ek stem saam met Carel dat daar beslis van elkeen van ons kan geseg worre dat ons almal in der waarheid beide is, boere en afrikaners, want wat ons ookal as maatstaf vat, een volk bly ons een volk, trots op afrikaans as taal en alles wat daarmee saam gaan soos biltong, braaivleis en selfs bier.

My avatar is "boerseun van God", en ek het dit met spesifieke rede so verkies, want inderdaar is ek is boer... fisies was my oupa 'n regte egte plaasboer, my pa wou net met alle geweld van die plaas af, en so is ek in die stad groot gemaak, maar die liefde vir die grond pols druisend deur my are, al is die plaas lankal weg verkwansel... so ek is dus nie regtig 'n boer nie?? wel, kom ons kyk so daarna... toe ek dertien jaar oud was, roep my oupa my eenkant toe op die plaas, en stop 'n knipmes in my hand, met die woorde: "my kind, jy's nou 'n man want as 'n seuntjie nat drome begin kry, dan is hy 'n man... die lem van hierdie knipmes sny reguit, padlangs, nie soos 'n kronkel paadjie nie, maar padlangs, hou altyd hierdie knipmes in jou sak as herinnering aan die feit dat jy jou pad reguit moet loop!" Met dit, plak oupa toe 'n hoed op my borselkop en seg: "'n man moet altoos sy pad loop onder die helder skynende Lig van onse Skepper, so laat die hoed jou altyd herinner aan die Lig waar onder jy die reguit paadjie stap. dan kan niks verkeerd gaan nie!" "'n Boer loop nooit rond sonder sy knipmes en sy hoed nie!" was oupa se woorde...

Nodeloos om te seg, vandag as ek terugkyk, het ek by baie geleenthede beide die knipmes en hoed by die huis gelos.... en as ons algar in 'n ry moet loop staan van sondigstes, sal ek maar vanself heel agter loop sta staan...

Vandag egter, poog ek om nooit ooit sonder beide te wees nie.... en dit bring my by geloof, want sien, sonder onwrikbare opregte geloof in ons voorouers en onse Skepper, sou bloedrivier nooit so opgeeindig het nie, sou ons Voortrekker monument nooit opgerys het uit die bloed van 'n volk onder dwang nie, sou ons nie weer hier voor die tweede bloedrivier kom staan het nie...

Vir my het dit om BOER te wees niks met politiek, alledaagse lewe, geskiedenis, hebsug of enige iets te doen nie, nie meer nie... daar kan net een rede wees... geloof! Want as jy dit eers uitgewerk het, dan is jy nie meer 'n boerseun vir God nie, maar word dan 'n boerseun van God!!

groetnis
knipmes

:biggrin::biggrin::biggrin:

Carel van Heerden
22nd March 2009, 19:15
Wat van geloof? Hoe verskil die geloof van die Afrikaner teenoor die Boer.

Knipmes,

My opmerking soos aangehaal verwys na bogenoemde aanhaling van Falcrum X, naamlik hoe verskil die geloof van 'n Boer teenoor die geloof van 'n Afrikaner? Vandaar my verwysing na geloof in aanhalingstekens. In wese is dit dieselfde volk wat wesentlik dieselfde geloof beoefen - soos jy sê. As ek as egter as volg geskryf het:

... Ek glo nie "geloof" per sé, het enige iets op hierdie stadium te doen met die verskil tussen Afrikanerskap of Boerskap, nie..., sou dit dalk duideliker gewees het wat ek wou oordra.

Groetnis,

Carel

subie
6th February 2010, 21:19
Pragtig uiteengesit en n pos wat ek beslis op my komper sal wil spaar vir daardie "donker dae" wanneer ek graag sulke poste
lees.

subie
Knipmes ek plaas die volgende pos ter aansluiting van die gesprek (http://www.wendag.com/forum/showthread.php?t=233&page=2), dalk verskaf die 'n antwoord op die kwelvraag:

Die Boer vs Afrikaner debat omsluit een van die die mees onlogiese redenasies wat ek tot nog toe onder my volksgenote van die Ou-Transvaal teëgekom het.

Ter inleiding, moet ek egter bely dat daar wel wesenlike ideologiese verskille is tussen diegene wat hulself as Boer beskou en diegene wat hulself as Afrikaner beskou.

Terwyl ek myself as Boer beskou en uitleef, is dit (argumentsonthalwe) heel moontlik dat my biologiese broer homself as Afrikaner beskou en uitleef. Om ons twee as behorende tot afsondelike Volke te kategoriseer sou kinderlik naïef wees.

Die argument wat beweer dat die Afrikaner soos wat hy pre-1994 gedefiniëer is, en die hedendaagse Boer afsonderlike volke verteenwoordig, is ‘n blote versinsel.

Afrikaner Nasionalisme was die dryfveer agter die mees suksesvolle en produktiewe beskawing op Afrika bodem sedert die beskawing van antieke Egipte. In die tydperk tussen die hoogbloei van Afrikaner Nasionalisme en antieke Egipte het Afrika slegs daarin geslaag om ‘n lugleegte te baar. Die Voortrekker Monument slaag by uitstek daarin om hierdie donker gaping tussen antieke Egipte en Afrikaner Nasionalisme op subtiele wyse deur middel van simboliek te kommunikeer.

Die verhaal van Afrikaner Nasionalisme is egter in wese ‘n tragedie. In vele opsigte is dit vergelykbaar met ‘n skool walvisse wat onverklaarbaar besluit om hulself te strand en daardeur as groep selfmoord te pleeg. Uiteindelik kan ons (in retrospek ) praat van die Afrikaner se dans met Tanathos.

Soos wat weldoeners hopelose pogings aanwend om die gestrande walvisse (Afrikaners) te red deur hulle klam te hou, terug na die water te sleep en vele ander tegnieke aan te wend, is die onafwendbare gevolg, die dood van die walvisse (Afrikaner). Dit was hulle wil, hoe onverklaarbaar dit ookal mag zijn.

Ongeag al die pogings van post-1994 Afrikaner organisasies om Afrikanerskap of Afrikaner Nasionalisme te laat herleef, is hy vir ewig dood.

Die era van Boerskap het aangebreek. Weliswaar soos destydse Afrikaner Nasionalisme in sy kinderskoene, is Boerskap ook ontluikend, soekend en onseker. Tóg is hy onmiskenbaar hier.

Boerskap is die vonk wat ontsnap het van die 1994 selfmoord-daad van Afrikaner Nasionalisme.

Boerskap verteenwoordig nie ‘n ander Volk nie, maar nuwe denke, ‘n nuwe toekoms en ‘n nuwe Volk met vars simbole.

Liefde groete.

Die Ou Man
Liefdegroete,
Stefanus

Ou Sanna
8th February 2010, 14:51
Dagsê Almal

Laat ons dan nou maar vir eens en altyd die waarheid op die tafel lê, die verduideliking is oor etlike poste, so hou uit tot aan die einde en besluit dan self waar jy hoort!!

Afdeling 1

Hier het ons te doen met die verskille tussen kultuur, ras en volkskap. Te dikwels weens onkunde, onverskillighede of moedswilligheid, word die onderskeid tussen hierdie konsepte vertroebel en word die ware dryfkragte van die geskiedenis verberg om sodoende die begrip van die ware oorsake van gebeurtenisse te verhinder.

‘n Ras kan geidentifiseer word as ‘n groep of individue wat in breë, dieselfde gemeenskaplike genetiese karaktertrekke deel. Sodoende weereens gesien in die breë, deel die Europese volkere ‘n gemeenskaplike genetiese erfenis wat sigbaar is in hul fisiese voorkoms.

In die breë gesien geld dieselfde ook vir die ander hoof rasgroepe van die wêreld:
 Die swart negroide
 Die mongool – Asiër
Hierdie gemeenskaplike genetiese erfenis definieer nie net die onderskeie rasse se fisiese voorkoms nie, maar ook; en meers kontroversieël, die intelligensie en waarnemings vermoë.
Volkskap kan gedefenieer word as die gevoel van eenheid wat deur ‘n groep individue ervaar word, en is nie noodwendig op rasse-grondslag definieerbaar nie. Dit is moontlik vir ‘n groep individue van verskillende rasse om ‘n gemeenskaplike volkskap te kan opeis, afhangende van hoe daardie volkskap himself definieer.


Dit is verbind tot die konsep van kultuur byvoorbeeld: Alhoewel die volkere van Europa min of meer ‘n gemeenskaplike genetiese erfenis het, sal iemand wat by sy volle verstand is dit wag sê dat die Ierse kultuur identies is aan , sê nou maar, aan die Oostenrykse kultuur nie. Die feit is: Kulture verskil, selfs tussen die mees identiese rasgroepe.
Dit is hierdie verkil in kultuur wat die grondslag vorm vir hierdie geskrif.

Dit is belangrik om daarop te let dat kultuur oordraagbaar is wanneer bv. ‘n duitse baba by geboorte in ‘n skotse huishouding grootgemaak word, dan sal daardie duitse kind, ten eerste Skot wees en ten tweede ‘n witmens. Die feit dat hy Duits gebore is, sal nie eens ‘n derde plek tel nie.

Op hierdie wyse het ‘n volk bekend as die Boere in Suid-Afrika tot stand gekom. Die Boere is ‘n versameling van mense afkomstig uit verskillende dele van Europa wat saamgegroei het, en vermeng het en ‘n eie kultuur gevorm het, selfs ideologies, ‘n uniforme groep geword het wat hulself onderskei het van die res van Afrika – hue selfs onderskei het van blankes wat nie daardie kultuurskuif meegemaak het nie.

Die Nederlandes, Franse, Belgiese, Deense, Engelse en Ierse vanne wat onder die Boere as groep voorkom, is lewende bewyse van die oordraagbaarheid van kultuur en natuurlik ook van die unieke vermengingsproses wat gestalte gegee het aan een van die mees geharde inheemse volkeere in Suidelike Afrika.

Die internasionale wêreld het ‘n persepsie dat al die witmense in Suid Afrika ‘n uniforme groep is; dat hulle ‘n eenheid vorm en dat hulle tot onlangs, gesamentlik verkies het om ander groepe onder die vaandel van apartheid te domineer.

Hierdie is ‘n wanpersepsie, ‘n feitlike onakkuraatheid, geskep deur diegene wat of die totale politieke mag in die land ten deol gehad het of wat daarna gestrewe het om die enigste inheemse wit bevolkingsgroep in die land, die BOERVOLK, in ‘n groter geheel op te geneem het om die Boervolk op daardie wyse te vernietig of ten minste te isoleer.

Dit is daarom dat die stuk sal aandui dat die daar blankes is in Suid Afrika is wat nie deel vorm van die koloniale erfenis nie; dus nie deel is van die “Blanke Suid Afrikaners” wat tot onlangs toe nog as die politieke muishonde van die wêreld beskou was nie. Hierdie groep is bekend as die BOERVOLK!!!!!

Ou Sanna
8th February 2010, 15:56
Afdeling 2

Definisies

Volgens die Oxford woordeboek is die word “inheems” ‘n byvoeglike naamwoord wat beteken “inboorling, behorendeop natuurlike wyse tot die landsbodem”…
‘n Inheemse volk is dus ‘n volk wat ‘n betrokke gebied bewoon en waar bewys gelewer kan word dat die volk in daardie besondere gebied ontstaan het, en nie afkomstig is van enige ander deel van die heelal nie. Hierdie is ‘n uiters belangrike en beslissende definisie wat in gedagte gehou moet word wanneer die blankes van RSA se situasie geanaliseer word.

Alhoewel die internasionale wêreld reeds vir baie jare al verkeerdelik die blankes van Suid Afrika as ‘n enkele etniese groep beskou, is daar in der waarheid drie verskillende onderskeibare groepe, naamlik:
 Die Afrikaans sprekende en Engels sprekende Suid Afrikaners
 Die Afrikaners
 Die Boere
Die onderskeid tussen hierdie 3 etniese groepe, en in besonder die laaste twee, is van uiterste belang wanneer die regte van die Boervolk as inheemse volk bepaal word.

Blanke Setlaars

Alhoewel die eerste blankes reeeds in 1652 aan die Kaap die Goeie Hoop geland het, het hulle nie hierheen gekom as setlaars nie. Hulle was Hollanders wat ‘n voorrade depot vir hulle skepe vanaf die Ooste kom vestig het. Die eerste blankes wat aan wal gestap het, Jan van Riebeeck, het Afrika kort daarna verlaat en nooit weer teruggekeer nie. Hy word dus verkeerdelik aangedui as ‘n sogenaamde volksplanter.

Kort nadat die voorrade depot ingerig was, was dit egter ‘n ander groep Europiërs wat in die Kaap aangekom het, wat ‘n kern van ware setlaars in die Weskaap gevorm het. Hierdie setlaars het van verskeie Europese lande soos Hollnad, Duitsland, Frnakryk en ander lande gekom.
Baie van hierdie mense was afkomstig van Protestante Kerkgenootskappe in Europa, en het as geestelike vlugtelinge hier aangekom. Hierdie golf van Protestantisme het gelei tot die vestiging van ‘n sterk Protestantse etiek, insoverre, dat Prostestantisme tot vandag toe die oorheersende Christelike geloofsoortuiging in Suid Afrika is.

Dit is hoe die Kaap onder Hollandse bewind daar uitgesien het. Hierdie bewind het egter al hoe meer outokraties en onuithoudbaar geword. Stadig maar seker het ‘n groep van hierdie setlaars, baie van wie reeds tevore moes vlug weens vervolging en dus ‘n tradisie van onafhanklikheid ontwikkel het, teen die Nederlandse koloniale bewind begin agiteer. Hierdie agistasie het uiteindelik die “Vryburger beweging” tot gevolg gehad wat druk op die Nederlandse koloniale bewind uitgeoefen het om al groter onafhanklikheid te verkry.

Die Vryburgers was die eerste blankes in Suid Afrika wat deel was van die oorgangstadium vanaf setlaars na ‘n inheemse volk, gebore uit Afrika bodem. Toe die Vryburgersbeweging begin het was baie van die mense reeds tot twee geslagte van Europa af verwyder. Dit was lede van hierdie gemeenskap wat uit die Kaap begin emigreer het, gemotiveer deur die begeerte om die juk van Nederlandse koloniale regering aft e skud.

Hierdie agistasie teen koloniale bewind, kan beskou word as die eerste tekens van die enigste inheemse blanke volk van Afrika. Dit is daarom weereens uiters belangrik om
in gedagte te hou dat die eerste anti-koloniale beweging in Afrika, die blanke Vryburger beweging was. Dit was die ontkiemingstadium van die BOERVOLK. Die pogings om kolonialisme te ontvlug was die oorsprong van die BOERVOLK.

Dit is egter ook so dat ‘n groot groep, eintlik die oorgrote meerderheid van die blanke setlaars aan die Kaap, nie die Vryburger beweging ondersteun het nie. Die meeste van hulle was heeltemal tevrede met die koloniale opset en nog meer tevrede om onder die Nederlandse vlag te bly. Hierdie mense het die kern gevorm wat vandag bekend staan as die “Afrikaner” – hoofsaaklik in die Kaap gebaseer.

Die derde golf van blanke setlaars het na 1820 in groot getalle in Suid Afrika aangekom. Die Britse empire het teen hierdie tyd die Kaap gedurende die Napoleontiese oorloë in Europa begin betrek om die Oosterse seeroete te beskerm. As gevolg van die Britse besetting van die Kaap, het groot ‘n groot getal Engelsprekende setlaars in die Kaap aangekom en ook hulle taal, godsdiens en ander kulterele opvattinge met hulle saamgebring.

Sien Afdeling 3

Ou Sanna
8th February 2010, 16:26
Afdeling 3

Die Kaap / Nederlandse Setlaars

Toe die blanke bevolking aan die Kaap oor kolonialisme skeur – soos wat vroeër aangedui is – het diegene wat die koloniale bewing wou ontvlug, uit die Kaap emigreer.
Diegene wat egter geen nasionalistiese ideal gehad het nie, het verkies om hulle bande met Europa te behou en in die Kaap agtergebly.


Diegene wat agtergebly het, was uitsluitlik Nederlanders en toe die Britte die Kaap begin betrek, was die Nederlanders ook heeltemal tevrede daarmee om getroue Britse burgers te word.
Diegene wat in die Kaap agtergebly het, het bekend gestaan as die Kaapse Nederlanders “Cape Dutch”, ‘n simbool van hulle verbintenisse met Europa. Hierdie groep het getrou enige Europese koloniale bewind ondersteun en hewige weerstand gebied teen pogings van die vlugtende Boere om hul bande met die koloniale regerings te verbreek.

Hierdie groep het op alle vlakke van die samelewing met die Boere verskil; eers rakende hulle houding jeens kolonialisme en later selfs hulle taal. Dit is byvoorbeeld nie wyd bekend dat daar ‘n duidelike verskil in die praatstyl van die Boer en die Kaap/Nederlands is nie.
Die hewigheid waarmee die Kaapse Nederlanders die Boere opponeer het was onderstreep toe die Boere uiteindelik uit die Kaaps/ Nederlandse Hervormde Kerk ge-ekskomunikeer is toe hulle die Kaap verlaat het. Die koerant van destyds, De Zuid-Afrikaan, was die eerste om die “rebelled” te verdoop “emigranten Boeren”, en vandaar die naam BOER!

Hierdie groep van die Kaaps/Nederlandse setlaars het dus altos die Boere gemeenskap se strewe na onafhanklikheid en anti-kolonialisme opponeer en tesame met die Britse setlaars, was hulle die koloniale meesters van Suidelike Afrika, en dit terwyl die Boere altos prober het om weg te beweeg van hierdie sort mentaliteit en stand van sake.


Die Britse Suis Afrikaners

Nadat die Britte die eerst keer in 1795 die Kaap betrek het, het die Britte besluit dat Afrika gevoeg moet word by die steeds uitbreidende Britse Empire. Om hierdie rede het die Britse Regering betrokke geraak by die grootskaalse vestiging van Britse burgers in Suid Afrika.
Die eerste besondere groot vestiging was die koms van die Britse setlaars in 1820. Hulle het hulle eerste in die Kaap gevestig en later ook in Natal.

Die Britte se koms na die Kaap is belangrik want dit het weereens daartoe gelei dat die Boere, wat toe reeds aan die wegtrek was uit die Kaap weens hulle veset teen die Nederlandse bewind aan die Kaap, ook die Britte se koloniale bewing teengestaan het.

Die Boere se rebellie teen die Britse bewind in die Kaap het ‘n hoogtepunt bereik met ‘n gewapende rebellie in 1812/3, bekend as die Slagtersnek Rebellie. Alhoewel hierdie rebellie gefaal het, het dit duidelik die verskil tussen die Boere en beide die Nederlands en Engelsprekende blanke setlaars beklemtoon.

Die Boere wou onafhanklikheid hê en wou geen deel hê in kolonialisasie nie, terwyl die ander groepe bloot kolonialiste was en niks anders nie.

Die Britte se vestiging in Suid Afrika het die tweede grootste etniese groepering van blankes gevorm. Tot vandag toe nog het hulle hul Britse erfenis en aangetrokkenheid tot hul vaderland behou, of ten minste toegang het tot dubbele burgerskap – Suid Afrikaans en Brits.

Hierdie Engelsprekende element het in sy oorgroter meerderheid van sy geskiedenis in Suid Afrika, lojaal aan Groot Brittanje gebly en boonop die Boere teengestaan in hul anti-kolonialistiese strewe. Die taal, kultuur en godsdiens van hierdie Britse setlaars vorm nog steeds ‘n belangrike deel van hule Europese vaderland.

Sien Afdeling 4

Ou Sanna
8th February 2010, 17:10
Afdeling 4

Die Boere

Toe die eerste anti-kolonialistiese beweging onder die Nederlanders in die Kaap begin het, het die vurige Boere ook begin om die Kaap te verlaat in hul soeke na Vryheid en onafhanklikheid. Hierdie mense het voortdurend verder en verder van die Kaap af weggetrek en het uiteindelik met die Nguni-trekkers, die Xhosas, kennis gemaak. Die Xhosas was terselfdetyd besig om suidwaarts te trek. Die kennismaking het plaasgevind in die gebied vandag bekend as die Oos- Kaap.

Die Boervolk en die Zhosa trekgeselskappe het by die Visrivier ontmoet en ‘n wyle vertoef. In hierdie tydperk het die Britse Empire reeds die Kaap kolonie betrek en die Boere wat reeds soveel opgeoffer het om hul blanke Nederlandse koloniale meester te ontvlug, het hulself hierdie keer onder blanke Britse oorheersing bevind.
Dit was vanuit die Oos-Kaap dat die eerste beweging van wat bekend geword het as die Groot Trek, onstaan het. Die Groot Trek was in wese die emigrering, weg vanaf die Britse Empire – net nog ‘n bewys dat die eerste anti-koloniale beweging in Afrika, die Boere Beweging was, ‘n inheemse volk wat die oorheersing van ‘n Europese koloniale mag prober ontvlug het.

Die hoofrede vir die Groot Trek was as gevolg van die Britse koloniale meesters wat probeer het om die Boere, van die Kaapse grense, te kolonialiseer het. Daar was ander klein faktore ook, maar opsommenderwys kan gesê word dat dit die Boervolk se aanleiding tot die Groot Trek gegee het.

Daardie hartsbegeerte om homself soewerein binne sy eie geografiese opset in Vryheid te regeer – vorm vandag nog ‘n karaktertrek van die Boervolk, asook van ander blankes wat hulle met die ideologie, tradisie, godsdiens, taal en kultuur van die Boervolk vereenselwig.
Dit is van kardinale belang om daarop te let dat telkens wanneer na die Groot Trek verwys word, daar elke keer gesê word dat dit die Boervolk was wat aan die Groot trek deelgeneem het. Daar was geen “Afrikaner” Groot Trek nie!!!!. En daar was ook geen “Afrikaner” Groot trek leiers nie, maat uitsluitlik Boere leiers van die Groot Trek. Dit is ‘n verdere verwysing dat in hierdie vroeë stadium reeds, die Boervolk ‘n eie identiteit ontwikkel het, ‘n identiteit afsonderlik van die Kaapse Nederlanders en die Engelse setlaars aan die Kaap.
Die Boere het, omdat hulle onafhanklikheid nagestreef het, opgepak en noordwaarts begin uitwyk na wat vandag bekend is as die Oranje Vrystaat, Transvaal en tot in Natal.
Alhoewel daar verspreide groepe van die Nguni-sprekende volkere in hierdie gebiede gewoon het, veral in Natal waar die Zoeloes die gesag gevoer het, was die grootste dele van hierdie gebiede onbewoon weens ‘n uitdunningsproses vanweë interstam-oorloë wat volgens oorlewering uit die geledere van die Zoeloe-koning, Tsjaka begin is.

Die eerste Boere beweging in Natal het gepoog om met die Zoeloe koning, Dingaan, te onderhandel. Hierdie pogings om met die Zoeloe oor grondgebied te onderhandel het gefaal en die Boere leiers is vermoor.
Die Zoeloe leier was egter verslaan in ‘n veldslag wat later bekend geword het as die slag van Bloedrivier in 1838. Die eerste Boere Republiek is kort daarna in Natal gevestig.

Alhoewel die Boere in werklikheid lank voor die slag van Bloedrivier hul eie identiteit gevestig het, is die slag van Bloedrivier duer die Boere as die simboliese geboorte van die Boervolk beskou, veral omdat die Boere hul oorwinning by Bloedrivier aan ‘n Goddelike ingryping toegeskryf het, ingevolge die Verbond wat die Boere voor die slag van Bloedrivier met God gesluit het, is belowe dat die betrokke dag as ‘n heilige dag gedenk sou word, maar groter nog, dat hulle vir die Here ‘n “huis sou stig”, betekende in Bybelse terme; ‘n VOLK sou stig – ‘n BOERVOLK!

1 Kor 3:16
“Weet gij niet, dat gij Gods temple zijt, en des Geest Gods in u woont?”

2 Kor 6:16
“Of wat samenvoeging heft de temple Gods met de afgoden? Want gij zijt de temple van de levende God; gelijk God gezegd heft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn.”

Jes 66:8
“Wie heft ooit zulks gehoord? Wie heft iets dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een dag? Zou een volk kunnen geboren word op een maal? Maar Sion heft weeën gekregten, en zij heft haar zonen gebaard.”

Die Boere het daarna opnuut onderhandelinge met die Zoeloes aangeknoop. Die nuwe Zoeloe koning, Mpande, het toegestem dat die Boere ‘n deel van Natal kon betrek. Uit hierdie gebeurtenis is dit weereens duidelik dat selfs in hierdie vroeë stadium het die Boervolk reeds erkenning as inmeemse volk geniet. Die Boervolk was nie as ‘n koloniale mag beskou nie. As die Boervolk nie as inheemse volk beskou was nie, maar bloot as ‘n verlengstuk van die Europese koloniale magte, dan sou die Zoeloes sekerlik nie met die Boervolk ‘n ooreenkoms aangegaan het nie. Die Zoeloes sou dan verkies het om eerder direk met die Europses magte te onderhandel.

Sien Afdeling 5

Ou Sanna
8th February 2010, 17:53
Afdeling 5

Maar die Britse Empire wou steeds die Boere kolonialiseer en het daarom in 1840 Natal geannekseer. Na ‘n paar ligte veldslae teen die Britte, het die Boere oplaas weer ‘n keer opgepak en Natal verlaat. Net ‘n klein groupie Boere is in noord Natal agtergelaat.
Die Boere uit Natal het daarna by hul volksgenote in die Oranje Vrystaat en Transvaal aangesluit. Die Boere in die OVS en Transvaal was toe ook reeds oppad na volkstatus.
Alhoewel daar in daardie stadium ook ander volkere in hierdie dele gewoon het, het hulle die Boere as inheemse volk aanvaar, nogtans het ‘n paar grootskaalse botsings tussen die Boere en sommige van hierdie ander volkere plaasgevind. Sulke botsings het gewoonlik gehandel oor veediefstal of weiding, probleme wat eintlik as normaal beskou word vir inheemse volke o moor te stry.

In 1852 was die Britse Emoire uiteindelik gedwing om self die Boere se onafhanklikheid tydens die Zandrivier Konvensie te erken. Die jaar 1852 is ongetwyfeld die besliste erkenning ingevolge die internasionale reg van die Boere as ‘n inheemse volk. In daardie vroeë stadium is nie net een nie, maar twee onafhanklike Boere Republieke deur die internasionale wêreld erken.
Die Boere se erkenning was ‘n kontaktuele verbintenis, net soos wat dit in die geval van enige ander inheemse volk sou wees. Die eenvoudige feit dast die Britse koloniale meester hierdie teodrag van sake aanvaar en onderskryf het, toon dat selfs die Europese magte die Boere se onafhanklikheid erken het, en dat hulle ook aanvaar het dat hierdie vrye volk uit Afrika ontspring het en nie een of ander koloniale ekspriment nie.

Intussen het die Boere hul eie kultuur, tradisie en taal ontwikkel. Die feit dat die taal wat deur die Boervolk gebesig word, een van die nuutste tale in die wêreld is. Dit is ‘n taal uitsonderlik van enige Europese taal en baie van die woordgebruik se oorsprong is in Afrika te vinde en nie in enige Europese taal nie. Taalkundig dan is die taal van die Boervolk in Afrika geskep. Dit is net nog ‘n bewys dat die Boere en hul kultuur inheems aan Afrika is en nie ‘n koloniale invoerproduk nie.

Dit is ook van uiterste belang om kennis te neem dat toe melding gemaak is van die onafhanklike republieke, daar altyd verwys is na Beore republike en nooit na die “Afrikaner” republieke nie.

Dit dien dus as bewys dat die Boere ‘n afsonderlike identiteit as die Kaaps/Nederlanders gehad het. Hierdie afsonderlike identiteit was bevestig ingevolge die internasionale reg by Zandrivier in 1852.

Daarom was daar ook gepraat van die Anglo Boere oorlog en nie die Anglo Afrikaner oorlog nie. Om daardie rede staan die museum by die Vroue monument in Bloemfontein bekend as die Museum van die Boere Republieke en nie die Museum van die Afrikaner Republieke nie!

Alhoewel die Boere gemeen het dat hulle uiteindelik Vryheid gevind het weg van kolonialisme, was hulle verkeerd. Die Britse Empire het nog twee aanslae geloods om die Boere te kolonialiseer en die tweede keer was die Britte suksesvol.

Die eerste aanslag om die Boere te kolonialiseer was met die besting van Transvaal deur ‘n klein Britse kontigent in 1877. Hierdie voorval het direkte aanleiding gegee tot die eerste anglo Boere oorlog en in 1881 is die Britse magte tot so ‘n mate deur die Boere verslaan dat die Britte weer gedwing was om die Boere Republieke te erken.
Hierdie stap het amptelik erkenning by die Londense Konvensie van 1884 verkry. Dit was die tweede keer dat die Boervolk ingevolge die internasionale reg erkenning as inheemse volk geniet het.

Dit is ‘n prikkelende gedagte vir die mense van die 1990’s om te besef dat die eerste Vryheidsoorlog teen ‘n koloniale meester in Afrika, juis deur die Boere teen die blanke britse kolonialiste geveg was – en boonop decades voordat enige swart vryheidsoorloë geveg was. Daar kan selfs geredeneer word dat alleenlik ‘n inheemse volk ‘n vryheidsoorlog kan regverdig. Nogtans is dit net weer ‘n bewys dat die Beore ‘n inheemse volk is.

Die tweede poging deur die Britte om die Boere te kolonialiseer het tot die tweede Anglo Boere oorlog in 1189-1902 aanleiding gegee. Hierdie oorlog het gelei tot die ontwikkeling deur die Boere van die metode van gorilla oorlogvoering. Dit is sedertdien deur vryheidsbewegings regoor die wêreld gebruik.
Alhoewel die Boere soos helde teen die oormag geveg het, het die Britte ‘n wrede en tot nou toe onbekende wyse van oorlogvoering gebruik – hulle het die Boervroue en kinders (nie Afrikaner vroue en Afrikaner kinders!) bymekaargemaak en hulle in konsentrasie kampe ingeperk. Sowat 27 000 Boervroue en kinders het gesterf. Sowat 20% van die Boere bevolking is op die manier uitgewis.

Teen sulke onmenslike optrede kon die Boere nie veg nie en uiteindelik het die Britte daarin geslaag om die Boere in 1902 te kolonialiseer, toe die verdrag van Vereeniging onderteken is; met die Boervolk en nie met die Afrikaner nie. Maar selfs in hulle nederlaag het die Boere steeds erkenning ingevolge die internasionale reg ervaar.

Die houding van die Kaaps/Nederlanders en die Engelse setlaars tydens hierdie oorlog, lewer ook verdure bewys dat hierdie groepe hulself nie met die Boervolk gassosieer het nie. Alhoewel ‘n paar Kaaps/Nederlanders wel die wapen opgeneem het en aan die kant van die Boere geveg het (hulle was as die “Kaapse Rebelle” bekend), het die oorgrote meerderheid van die Kaaps/Nederlanders en die Engelse setlaars in die Kaap en Natal die Britse kolonialisering van Suid Afrika gesteun, asook die kolonialisering van Botswana, Zimbabwe, Zambië ens.

Die verdrag van Vereeniging het dus beteken die onderwerping van die Boere aan die blanke Europese koloniale meesters – ‘n lot wat ‘n menigte ander inheemse volkere te beurt geval het, en dit, terwyl die Britte en ander Europses emires steeds Afrika en ander wêrelddele as hul eie persoonlike besitting beskou het. Die Boere se geval was egter uniek daarin dat hulle die enigste blanke inheemse volk was wat aan koloniale gesag onderwerp is – ‘n volk wat deur die British Broadcasting Corporation (BBC) genome is “ Die Wit Stam van Afrika”


Sien Afdeling 6

Ou Sanna
9th February 2010, 11:28
Afdeling 6

Die Afrikaners

Aan die einde van die tweede Anglo Boere oorlog was daar dus drie sterk onderskeibare etniese groep onder die breë spectrum van die blanke bevolking in Suid Afrika:
Die internasionale erkende inheemse BOERVOLK
Die Kaaps/Nederlandse setlaars – Trou aan die Britse Empire
Die Engelsprekende wit setlaars – Ook trou aan die Britse Empire

Die Britse Empire het besef dat hulle die Boere vir eens en vir altyd onder beheer moes kry en ‘n plan is toe bedink om die Boere Republieke te neutraliseer – ‘n plan om ‘n sort “eenheid” tussen die Boere en die ander twee wit segmente in die Britse kolonies in Suid Afrika te bewerk.
Die nasionale konvensie van 1908, was die breinkind van die Britse meesters van Suidelike Afrika. Hulle het gesorg vir die skepping van die Unie van Suid Afrika. Hierdie Unie het bestaan uit die voormalige Kaap kolonie, die Natal kolonie en die twee voormalige Boere Republieke.

Hierdie Unie was nie bloot ‘n geografiese gerief nie, maar ‘n doelbewuste plan om te poog om die Boere, wat onafhanklik wou wees, te vermeng met die Kaap-Nederlanders en die Engelse setlaars.Dit is noodwendig dat mens daarop moet let dat die Britse Empire hierdie tegniek van hulle ook in ander dele van Afrika toegepas het.

Die voorste verteenwoordiger van die Britse Empire in Suid Afrika, Sir Alfred Milner, het dit so gestel: “Die nuwe strategie (om die Boere te onderwerp) moet wees om die onderskeie gebiede van Brits Suid Afrika te konsolideer in een nasie. Alhoewel die konsolidering aanvanklik die Boere in politieke beheer van die ganse Suid Afrika sal plaas, sal dit, ironies genoeg, uiteindelik tot hulle val lei.”
Dit is natuurlik presies wat gebeur het, maar nie voordat ‘n nuwe naam vir die nuwe “nasie” waarvan Milner gepraat het, ontwikkel is nie. Hulle sou nie daarmee voortgaan om die nuwe nasie ‘n “boerestaat” te noem nie want die Boere was toe ‘n onderwerpte volk. Hulle kon dit ook nie ‘n Kaaps/Nedelandse staat noem nie want die Nederlandse kolonialiste wastoe reeds Britse kolonialiste. Om ooglopende redes kon dit ook nie ‘n Britse staat genoem word nie. Die antwoord was in ‘n algemene term en so is die inwonersvan die nuutgevonde unie “Afrikaners” genoem. Alhoewel die word eintlik “African” (Swaermens) beteken, is dit deur ‘n groep Kaaps/Nederlandse propagandiste onder SJ du Toit in 1880 in literatuurwerke verpolitiseer. (Dit was ook dieselfde jaar waarin die Boere die wapen teen die Britse kolonialiste opgeneem het).

Dit was toe dat besluit was om die Boere, die Kaaps/Nederlanders en die Engels sprekende wit bevolking te vermeng en hulle tot die versamelnaam “Afrikaners” te verdoop in plaas daarvan om na al drie volgens hul etniese grondslae te verwys het.

Dit is dan hoe die wêreld begin hoor het van “Afrikaners” alhoewel net 8jaar gelede, nog nie so ‘n word in die internasionale woordgebruik was nie.

Deur die Boere in die Unie van Suid Afrika in te dwing het die Britte die Boere mede verantwoordelik gemaak vir die beleid van rassegregasie, ‘n beleid wat natuurlik deur die Britse koloniale regering gemaak en in wetgewing vervat is.

Die nuwe “Afrikaners” is in werklikheid eintlik ‘n koalisie van die wit groeperinge – hulle het hulle bes prober om die rasse en geografiese nalatenskap van die Britse koloniale tye te handhaaf. Dit was as gevolg van hierdie ramp dat die beleid van Apartheid ontwikkel is.

Dit is van kardinale belang om daarop te let dat die Boere, wat onwillig in die Unie wording van Suid Afrika ingesleep is, by die eerste beste geleentheid prober het om hulself te bevry. Dit is wat gelei het tot die 1914 Boere-rebellie, wat geëindig het toe sekere generals uit die Boere era doodgemaak of in tronke gestop is deur die pro-britse unie van die Suid Afrikaanse regering.

Dit is dus onregverdig van die internasionale wêreld om die Boervolk te beskou as die mense wat verantwoordelik is vir dit wat in Suid Afrika plaasgevind het in die tweede deel van die 20ste eeu. Die Boere was net soveel slagoffers van die koloniale magte as wat menigte ander inheemse volk in Suid Afrika was.

Milner se woorde is bewaarheid. Deur die Boere in die valse unie wording van Suid Afrika in te gedwing het, is die Boere gedwing om hulle aan die breë Suid Afrikaanse Britse kolonie te onderwerp.

Sien Afdeling 7

Ou Sanna
9th February 2010, 11:59
Afdeling 7

‘n Inheemse Volk

Die valse unie wording van Suid Afrika was ‘n berekende poging om die oorspronklike Britse beleid van rasse segregasie in Suid Afrika te laat geld en verder uit te bou om uiteindelik te gelei het tot die 1994 verkiesing en die bewindsoorname van die ANC.

Die bewindsverandering beteken egter nie dat die onderliggende redes vir die val van die unie van Suid Afrika (later die Republiek van Suid Afrika), uit die weggeruim is nie. Daardie redes bestaan steeds, en dit is die realiteit dat daar verskeie etniese groepe of dan, inheemse volkere, in die groter Suid Afrika is wat almal sry om hul eie geografiese gebiede en leefruimte.

Die Boervolk is een van hierdie inheemse volkere. Die Boervolk het nie verdwyn nie. Die Britse Empire het probeer om die Boere uit hulle volkskap te manuvreer, maar in werklikheid het hulle nie daarin geslaag nie.

Die bestaan van die Boervolk het niks in gemeen met rassisme of apartheid nie. Die Boervolk het bestaan lank voordat daar apartheid was. Die Boervolk is ‘n goed gevestigde inheemse volk wat die eerste anti-koloniale vryheidsoorloë in Afrika geveg het. Dit het geen verskil gemaak dat die kolonialiste ook wit was nie. As die Boere, volgens die wêreldmening, eenvoudig net “wit rassiste” was, dan sou die Boere nooit die wapen teen wit kolonialiste opgeneem het nie!

Die feit dat die Boere onderwerp was, kanselleer hoegenaamd nie die feit weg dat die Boere ‘n eie volk is nie. Die Boervolk het sy eie geskiedenis, sy eie tradisies, feesdae, politieke filosofie, hulle het hulle eie grondgebied gehad (staat), eie simbole, eie vlae, eie volksliedere, ens.Dit alles het uit die Afrika bodem ontwikkel! Die Boervolk is dus ‘n ware inheemse volk, en dit in kontras met die ander twee wit etniese groepe in Suid Afrika, wat self niks nuuts of oorspronklik ontwikkel het nie, maar getrou gebly het aan die koloniale meesters se embleme en tradisies.

Die Boere vra nie om ‘n staat of gebied vir die “blankes” van suid Afrika nie. Dit is ‘n klug waarmee weggedoen moet word vir eens en vir altyd. Al wat die Boervolk vereis is ‘n eie onafhanklike gebeid, net soos wat hulle gehad het voordat die wit kolonialiste hulle daarvan ontneem het. Niks meer nie en niks minder nie, word vereis. Ons herhaal:Hierdie het niks met rassisme of ras te doen nie. Hierdie is eenvoudig die begeerte van ‘n inheemse volk om hulleself te wees en hulself in hul eie geografiese gebied te regeer.
Dit is so dat die Afrikaner en die Engelse teenstander van self-regering binne ‘n geografiese gebied is en dit selfs teengaan. Hulle keuse is om in ‘n sogenaamde reënboognasie opgeneem te word. En weer wil hulle die Boervolk ook daarin dwing soos voorheen.

Prof. MCE van Schoor maak ‘n skokkende onthulling in sy boek: “Die Nasionale Vrouemonument” (1993). Die statuut van die Nasionale Vrouemonument Kommissie, ‘n trust liggaam, het deur die jare die term “Boerenasie” gebruik. In 1987 egter is besluit dat die statuut “ietwat verouderd” sou wees. Sekere wysigings is toe aangebring en ondermeer is die term Boere nasie op 27 Augustus 1987 vervang met die term “Afrikanersnageslag”. Die Boervolk sal hierdie aangeleentheid regstel.Terwyl sommige slimmerds dit verander het van Boere nasie na Afrikaner nageslag, staan die kompleks steeds amptelik bekend as die “Oorlogsmuseum van die Boere Republieke”.

Sien Afdelig 8

Ou Sanna
9th February 2010, 14:19
Afdeling 8

Opsomming

Dit is dus duidelik dat daar verskille tussen kulterele groeperinge onder die Suid Afrikaanse bevolking is.
Dit is ook belangrik om daarop te let dat die kulterele verskille tot ‘n groot mate deur die groepe self bepaal is en dat die groepe sonder dwang en sonder wette tot stand gekom het.
Baie Engelsprekende Suid Afrikaners byvoorbeeld, sal nooit instem om as Boere gedefinieer te word nie, terwyl baie Afrikaansprekende blankes ook nie as Boere gedefinieer wil word nie. Die veelrassige aard van die Afrikaner groepering, soos tekenend is van die Afrikaner Broederbond se 1998 besluit (soos wat vroeër bespreek is) is weer ‘n ander onderskeibare karaktertrek.

Wat heelwaarskynlik die duidelikse verskil in die culture van die Boere, Afrikaners en die Britse Suid Afrikaners is, word geilustreer in hul politieke seining. Ten tye van die referendum oor republiekwording, het die Transvaal en die Vrystaat oorweldigend ten gunste van ‘n verbreking van bande met Engeland gestem, terwyl die Kaap en Natal ten gunste daarvan was om ‘n Britse kneg te bly.

Vanweë hierdie verdeeldheid het Suid Afrika dan ook net-net met ‘n kortkop (51%) ‘n republiek geword. Dit was basies die inwoners van die voormalige Boere Republieke van Transvaal en die Vrystaat wat die knoop tot Republiekwording deurgehaak het.
Hierdie noord/suid verdeeldheid het voortgeduur tot hedendaagse tye met die noorde wat bekendstaan as meer konserwatief as die suide.

Dit is beteken nie dat alleenlik die afstammelinge van die oorspronklike inwoners van die Boere Republieke as Boere kwalifiseer nie. Die konsep Boer in teenstelling met Afrikaner en Britse Suid Afrikaner, is ‘n kulturele konsep en is dus oordraagbaar.
So ‘n assimilasie moet egter wedersyds wees- dit is moontlik vir enige iemand om lide van die genoemde groepering te word – op voorwaarde dat hulle vatbaar is vir die begrip, asook op voorwaarde dat die groep met wie hulle assimileer, hulle ten volle aanvaar. So is dit moontlik vir Afrikaners om by die Britse groep aan te sluit (hiervan was Sir Laurens van der Post ‘n goeie voorbeeld) en vir Britte om by die Boergroep in te skakel, net soos wat baie Iere en ander Europese nasionaliteite gedoen het. Vandag is daar heelwat Engelse wat hulle een honderd persent by die ideologie van die BOervolk skaar.

Die Boere kan uiteindelik gedefinieer word as ‘n groep met ‘n gemeenskaplike genetiese erfenis (Europees) en ‘n gemeenskaplike kulturele erfenis, wat sy wortels daarin het dat hulle begeer om alleen deel te wees van ‘n nuwe afsonderlike volkskap.

Die Boervolk is vandag maklik uitkenbaar deurdat alleen hy daarop aandring om himself in sy eie soewereine staat te wil regeer, terwyl die Afrikaner die sogenaamde hervorming en liberale denke gesteun het en steeds steun.Dit is nodig dat die Boervolk die 48 Artikels van die Konsep Deklarasie van die VN se Sub Kommissie oor die Regte van Inheemse Volkere ten volle erken en himself in grootse eendragtigheid bymekaar moet maak om daardie ideale te verkry vir wie ookal daarvoor kwalifiseer.

Die Boervolk is die enigste wit faksie in Suid Afrika wat die status van inheemse volk regverdig en na regte dus soewereine self regering binne ‘n eie geografiese gebied mag opeis en besig is om dit ten uitvoer te bring.
Die Afrikaner is daardie deel van die wit faksie wat liberal hand om die blaas met ander volksvreemdes loop.
Einde


Let daarop dat die “Afrikaner” steeds vasklou aan die ou kompremievlag (Unievlag) of ook die “Ou Landsvlag”, asof die Boerevlae dan nie landvlae was nie!
Hulle minag ook die vierkleur en haat die woord “Boer”.

Hulle het eers na 1903 op Alfred Milner se breinvrug begin bestaan (as ‘n groepering), maar hulle moet noodgedwonge die Boer se kultuur en agtergrond kaap om hulleself iewers in te pas.Bo alles het hulle nog nooit saam met die Boervolk geveg en gely vir Vryheid nie.

Die Slot

knipmes
9th February 2010, 19:32
Ou Sanna,

Voorwaar 'n deursigtige verhandeling wat wyd loop, en inderdaad die kaf van die koring skei!

groetnis
knipmes

Ou Sanna
17th February 2010, 17:22
Ou Sanna,

Voorwaar 'n deursigtige verhandeling wat wyd loop, en inderdaad die kaf van die koring skei!

groetnis
knipmes

Dankie Knipmes
Ek hou van jou Avitar, is dit die Boere Republiek van Natalia? Daar is mos 'n vlag waar die rugkant teenoorgesteld ook is?

Groete

knipmes
17th February 2010, 18:17
Naand Ou Sanna,

Inderdaad is dit die vlag van die eerste Boere Republiek van die Voortrekkers, en nogals in Natal van alle plekke... ek weet nie van die ongekeerde een nie, so as jy meer daarvan ken laat weet maar...

Die mes is sommer net 'n voorbeeld van 'n mes wat ek gebruik het ondat dit 'n slagter mes voorstel, maar wat vir my belangrik is, is die chinese skrywe in rooi wat ek daarop aangebring het. Hierdie simbool in hul taal staan vir "Siel" of "Soul" en wat dit vir my so simboliseer is dat ek as opgeleide lem vegter met hart en siel myself beleef in alles wat ek doen...

groetnis
knipmes

Ou Sanna
17th February 2010, 18:25
Knipmes

Ja dis mooi!!!!!

schalk
21st February 2010, 18:13
ou Sanna jy som die oorsprong van die vrydenkende Boer pragtig op! Ek wil nou nie n nuwe draad hier begin nie maar is dit nie so dat opvoeding, insette van ander, navorsing en belangrikste van alles eie denke, bepaal waar n persoon tuishoort nie dis nou afgesien van geneties ras faktore. Van my voorouers was bv. Hugenote Waldense maar het klaarblyklik nie die Groot trek meegemaak nie maar tog was ek lankal as "regs "gebrandmerk deur een van my eie ouers. Punt wat ek egter wil maak is as die term Boer dan so konfrontisties is vir ander " volke" in SA; IS DIT NIE TYD VIR N HEEL NUWE BENAMING vir vrydenkende Afrikaanssprekende BLANKES in SA wat vryheid vir hulself nastreef nie?

schalk
21st February 2010, 18:29
Ekskuus dat ek maar so dom is met die gebruik van die rekenaar en dalk soms in die rede val waar ek nie moet nie maar wat ek nog wil byvoeg hier is; Is n gemeenskaplike geloof werklik n voorvereiste vir volkskap? Is deel van vryheid dan nie vryheid van geloof ook nie?

knipmes
22nd February 2010, 20:51
Hallo schalk en Ou Sanna,

Ja, Nee, Kyk... dit wil my voorkom of hier iets aan die komme is...

Ek stem saam dat die term boer of Boer wel betekenisvol vir ons sal wees, en ook dat vryheid van geloof iets is wat elkeen self sal moet toepas, wat jy saai sal jy maai, en wie sal tog weet wat regtig aan die komme is, 2012? ... want wat as daar oor 'n dag of twee "ufo's" kom land??? wat dan??? waar is die "wolk" gedagtenis dan heen?? om nie eers te praat van 'n 'volk" gedagte nie, ek sien al hoe spaander al wat leef en beef om of 'n gat te soek, of eerste in die lyn te staan vir 'n toffie...

Grappies op 'n stokkie, myns insiens sal ons as volk eers moet 'n merk maak wat wereldwyd pertinent uitstaan soos Oom Niklaas na verwys het, in God's Naam, voordat ons enigsins enige erkening sal kan vra soos byvoorbeeld 'n volks naam, want sulke dinge word soos respek verdien en nie self opgedis nie...

Ek hou nou elke dag die wolke dop..... die goed beweeg vreeslik eienaardig deesdae...

groetnis
knipmes

Ou Sanna
23rd February 2010, 09:34
Dagsê Almal

Daar moet 'n volle geloof wees in 'n Almagtige Skepper, 'n GOD, die Allerhoogste....of is dit nou YHWH van Sem of ELohim van Jafet....
My opinie is dat daar 'n Opperwese/God/Allerhoogste is, met 70 seuns wat aangestel is om te heers oor die verskillende volke.
So ek reken ons is of van Sem of Jafet se afstammelinge en alhoewel dit blyk dat Jafet direk aan die Allerhoogste gekoppel word as volk, is daar genoeg rede om te dink dat die Allerhoogste "oorhoofs" totaal in beheer is.

Soos gesê word, dat die Grieke dan 'n onbekende God aanbid het, is dit so dat hulle of vergeet het wie hulle aangestelde "volksgod" is of dat hulle eenvoudig nie weet nie en gevolglik tot die Almagtige Allerhoogste direk bid en aanbid.

En so dink ek het die Voortrekkers gebid, aanbid, verbonde gemaak en ook geloftes gemaak. Ek verstaan Allerhoogste en nie stamgod nie?

So as dit nie was vir die gelofte van Bloedrivier nie; en ook die vertroue in die Allerhoogste nie, sou daar dan vandag 'n Boervolk gewees het?

Groete

schalk
23rd February 2010, 17:44
Hallo ou Sanna en knipmes:105:
Ja ek deel heeltemal jou siening oor geloof in n opperwese maar ek dink n ou pla die net as dit nou werklik broekskeur gaan en verder moet n ou maar jou verstand en talente gebruik wat Die jou gegee het om dinge uit te werk.
Nietemin knipmes hoe reken jy moet n ou nou hierdie volkskap verdien in die oe van die internasionale gemeenskap?

Ou Sanna
24th February 2010, 07:28
Hallo schalk en Ou Sanna,

Ja, Nee, Kyk... dit wil my voorkom of hier iets aan die komme is...

Ek stem saam dat die term boer of Boer wel betekenisvol vir ons sal wees, en ook dat vryheid van geloof iets is wat elkeen self sal moet toepas, wat jy saai sal jy maai, en wie sal tog weet wat regtig aan die komme is, 2012? ... want wat as daar oor 'n dag of twee "ufo's" kom land??? wat dan??? waar is die "wolk" gedagtenis dan heen?? om nie eers te praat van 'n 'volk" gedagte nie, ek sien al hoe spaander al wat leef en beef om of 'n gat te soek, of eerste in die lyn te staan vir 'n toffie...

Grappies op 'n stokkie, myns insiens sal ons as volk eers moet 'n merk maak wat wereldwyd pertinent uitstaan soos Oom Niklaas na verwys het, in God's Naam, voordat ons enigsins enige erkening sal kan vra soos byvoorbeeld 'n volks naam, want sulke dinge word soos respek verdien en nie self opgedis nie...

Ek hou nou elke dag die wolke dop..... die goed beweeg vreeslik eienaardig deesdae...

groetnis
knipmes

Hallo Knipmes
Jong jy raak-raak so aan die gedeelte wat ek al geruime tyd aan dink - die Gode - en as 'n mens dan nog Henog se boek lees, wat tot relatief onlangs nog deel van die kanonieke boeke was, dan wonder 'n mens waarvan het die arme Henog van gepraat - wat het hy waargeneem en wat is hom meegedeel??
Vir 'n "primitiewe tydperk" in terme van tegnologie kon vandag se alledaagse toerusting darem vir jou 'n konsternasie veroorsaak het, stel jou voor 'n tweerigting radio of 'n selfoon wat skielik met 'n duidelike stem met jou praat (in daardie tydperk)????
Maar kyk gerus onder die draad: "Wat weet ons van die gode" dan praat ons nog - ek sien jy het al hieroor gewonder...juis daarom dat ek sê die groot prentjie vir my is dat daar 'n Opperwese, GOD, Allerhoogste moet wees....wat beheer oor alles, die heelal en selfs ander lewe op planete buite die van ons is....

Groete

Ou Sanna
24th February 2010, 07:40
Hallo ou Sanna en knipmes:105:
Ja ek deel heeltemal jou siening oor geloof in n opperwese maar ek dink n ou pla die net as dit nou werklik broekskeur gaan en verder moet n ou maar jou verstand en talente gebruik wat Die jou gegee het om dinge uit te werk.
Nietemin knipmes hoe reken jy moet n ou nou hierdie volkskap verdien in die oe van die internasionale gemeenskap?

Hi Schalk
Ja, ek neig nogal om saam te stem, hoe sal ons as nietige mense met ons verwarde idees en gedagtegang dan nou vir die Allerhoogste wat alles in stand hou en gemaak het, vertel hoe om die dag tot dag dinge te laat werk? Sal ons dan nou vir Hom sê wanneer om die reën te laat val en wanneer die seisoene moet verander ens. Nee; Hy is mos in beheer en soos jy sê ons maak deel uit van die legkaart, maar hoe die legkaart uit die boks op die tafel val, wie bepaal dit? Die hoe en wanneer jy in die totale legkaart in plek val, is seker maar bepalend van waar op die tafel jy val...maar wees verseker elkeen van ons is 'n legkaart stuk en ons hoort en pas iewers in..........
Weet net dat as jy van die tafel afval sal Hy jou optel en terugsit op die tafel; dalk op 'n beter plek en dalk in plek en dalk op 'n minder beter plek???
Maar een ding is seker, die legkaart is nie voltooi as een stukkie kort nie en die raadsplan van GOD is volmaak.
Ek voel maar net as mense gaan bid vir reën en vir die en daai, dan bevraagteken hulle mos eintlik autoriteit - dit kom neer op murmerering net soos die Israeliete gemaak het in die woestyn, nieteenstaande dat hulle alles gehad het wat nodig was...en nie 'n enkele een wat teen GOD gemurmereer het, het die beloofde land ingegaan nie.
GOD toets dan juis die mens gedurende die woestyn tydperk om te sien wat in sy hart is en wat hy (die mens) geleer het ...

Groete

Ou Sanna
24th February 2010, 07:57
Hallo ou Sanna en knipmes:105:
Ja ek deel heeltemal jou siening oor geloof in n opperwese maar ek dink n ou pla die net as dit nou werklik broekskeur gaan en verder moet n ou maar jou verstand en talente gebruik wat Die jou gegee het om dinge uit te werk.
Nietemin knipmes hoe reken jy moet n ou nou hierdie volkskap verdien in die oe van die internasionale gemeenskap?

Ons hoef eintlik niks te doen om volkskap in die oë van die internasionale gemeenskap te verdien nie, hulle het reeds twee keer in die verlede die Boervolk en sy republieke erken...vir gerieflikheids onthalwe her hulle dit klaarblyklik vergeet???

Die volkskap van die Boervolk is 'n doring in die vlees van die internasionale gemeenskap - 'n unieke klomp mense wie se arm jy nie kan draai om by agendas in te pas nie...nie met hulle geldbeleid, geloofsoortuiginge en vermenging nie.
Nee hoe harder hulle probeer en druk, hoe harder word die teenkanting.

Onthou op die einde van die dag het Siener gesê sal die volk deur 'n smelkroes gaan - 'n dubbele smeltkroes - net die opregtes van hart en oortuiging sal anderkant uitkom - 'n Gideonsbende wat nie die knie sal buig nie.

GOD weet wie die Boervolk is en dis belangrik genoeg - om op die vleeslike arm van mensgemaakte reëls te steun is om te murmereer en daar wil ek nie wees nie - nee ek gaan nie in die woestyn dood nie!!!!

Groete

Ou Sanna
24th February 2010, 08:14
Hallo ou Sanna en knipmes:105:
Ja ek deel heeltemal jou siening oor geloof in n opperwese maar ek dink n ou pla die net as dit nou werklik broekskeur gaan en verder moet n ou maar jou verstand en talente gebruik wat Die jou gegee het om dinge uit te werk.
Nietemin knipmes hoe reken jy moet n ou nou hierdie volkskap verdien in die oe van die internasionale gemeenskap?

Hi Schalk
Ek reken dat daar dan ook 'n groter plan aan die werk is - 'n rede hoekom die Boervolk nie huidiglik sy erkenning kry nie - lees gerus hierdie profesie van Marlize de Beer:

Profesie van Vader af:
Dinge gaan nou orals baie vinnig begin verander. Oornag gaan dinge gebeur, en nou is die tyd wat mense mekaar gaan verraai en uitlewer meer as ooit tevore. Die vyand weet net so goed soos ons dat dinge vinnig verander en daarom sy hy nou met sy alles begin om ons geliefde Boervolk te teister. Nou is die tyd om die bloed teen ons huise se deurkosyne te verf anders gaan ons nie Sy beskerming kan geniet nie. Vir so lank al wag ons vir Vader se Hand om ons uit te ruk uit hierdie onheilspellende bestaan uit.
Dit is nou egter besig om baie duideliker te word. Hy het al lankal dinge laat gebeur en in plek val vir hierdie doel spesifiek. Nou gaan dinge voor ons oë begin gebeur en die mense wat nie die voldoende kennis het om te besef wat rondom hulle gebeur nie, sal nou verskrik rondhardloop sonder rigting en beswyk van vrees. Nou is die tyd om gereed te maak vir die golwe wat sal ontstaan wanneer Vader se Hand deur die land beweeg.

Nou is die tyd om die bloed aan die deurkosyne te smeer en biddend voor Sy Aangesig te bly sonder om te kyk wat om ons gebeur want ons is die Adamiet wat Vader se hartklop voel en ons sal nie kan sit en kyk hoe Vader drastiese stappe neem om ons geliefdes en vriende en mede-volksgenote tot inkeer te ruk nie.
Ons sal dus dalk uit die laer uit beweeg om mense tog te help, en in hierdie proses sondig deur (1) die laer te verlaat en (2) Vader se volmaakte plan te versteur.

Bly biddend voor Sy Aangesig en gehoorsaam elke opdrag tot die kleinste besonderhede want ons is nou in die maak of breek tyd van ons tyd. As jy nou nie luister en elke opdrag met presiesheid uitvoer nie, gaan Vader jou vervang met iemand wat bereid is om dit te doen, en Hy gaan jou verder skaaf sodat jy in Sy plan kan funksioneer.
Weet dat ons nie alleen is vir een oomblik nie, en dat daar 'n dieper doel is met alles wat van nou af gaan gebeur. Die manne in afsondering is nie vergeet nie, maar moet nog geskaaf en beskerm word. Die vuur in hierdie oond is al baie warm, maar die Engele staan rondom hulle en beskerm hulle met 'n koel bries sodat die vuur hulle nie sal skroei nie. Hulle is nie vergeet nie, maar Ek steek hulle weg vir die vyand omdat hulle groot opdragte het en nog 'n paar klein plekkies het wat skaaf nodig het sodat ek die perfekte diamante het om in hierdie Boervolk se kroon te sit.
Daar is alreeds diamante wat klaar geslyp is wat reeds hulle doel dien en hulle opdragte begin uitvoer, en die mense in afsondering moet nie na hulle kyk en mismoedig word nie. Hulle moet eerder kyk wat gebeur en hoe die volmaakte verlossingsplan in werking kom en hulle opdrag by My kry sodat hulle meer voorbereid kan word daarvoor.
Hou moed my volk! Hou vas aan My Hand en moet nie los nie. Kyk nie rond na dinge wat gaan gebeur nie, maar bly in aanbidding gefokus op jou opdrag, want dit het tyd geword dat My Hand gaan begin beweeg, en alhoewel die dinge baie rof en bitter donker rondom julle gaan word, weet net dat Ek julle beskerm.
My pragtige kinders wat nog in afsondering is, is nie vergete nie, maar ek steek hulle weg omdat hulle in 'n baie kretieke tyd van hulle voorbereiding is. Die vyand kan hulle daar teister en verneder, maar hy kan nie aan hulle raak nie. Hulle is in absolute veiligheid op hierdie stadium. Dinge lyk vir hulle ook baie hopeloos, maar as hulle mooi kyk, sal hulle sien dat hulle op die plek afgesonder word waar hulle die beste voorbereid kan word vir hulle opdragte.
Hulle gesinne en hulle self ook kry swaar op hierdie stadium maar dit is net tydelik. Die uiteinde hiervan is groter en mooier as wat hulle kon droom van. Die toekoms na die donker tyd sal vir my geliefde volk blinker wees as wat hulle dit ooit nog gehad het. Dit is die doel waarheen alles werk, en julle het nodig om daarop gefokus te bly. Hou moed, My volk, julle Verlosser het gekom om julle uit te red. Amen.

Besluit self

knipmes
24th February 2010, 21:45
...Ons hoef eintlik niks te doen om volkskap in die oë van die internasionale gemeenskap te verdien nie, hulle het reeds twee keer in die verlede die Boervolk en sy republieke erken...
Onthou op die einde van die dag het Siener gesê sal die volk deur 'n smelkroes gaan - 'n dubbele smeltkroes - net die opregtes van hart en oortuiging sal anderkant uitkom - 'n Gideonsbende wat nie die knie sal buig nie.

GOD weet wie die Boervolk is en dis belangrik genoeg -....

Groete

Naand Kerels,

Jammer ek was bietjie vas die laaste tyd, sou graag wou saam praat, maar ek sal egter dit se: Wat Ou Sanna hierbo seg, maak vir my ook sin! My opinie is dat net die tyd sal leer... net die tyd sal leer... ons moet nie alewig alles agter die bult loop haal nie, maar rustig worre...

groetnis
knipmes

Boerland
31st January 2011, 20:12
Hoe lank gaan die Boer vat.Hoe lank gaan hy apaties staan.

Tyd is in niemand se hande nie maar wel in die Skepper van die Hemel en die Aarde se Hande.Dit is tyd dat hierdie Boerevolk sy naam gestand doen.

Staanvas Boere.Daar is allerlei pogings om hierdie opstaan te kniehalter.Nodeloos is hierdie n perd wat jy nie met kaal hande moet vat nie.