PDA

View Full Version : Lyding van die MessiasPionier
22nd October 2007, 12:12
Goeie Dag

Ek volg al 'n geruime tyd die besprekings op die forum. Op Wendag se tuisblad is 'n briewe afdeling waar Sakkie Spangenberg se mening reflekteer en op hierdie pos van toepasing is.

Sakkie skryf daar dat volgens Jesaja 52-53 het Jesus nie gekom om vir ons sondes te sterf nie. in Jes 53: 5 : Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.

Nou ek is seker nog nie so "geleerd" soos ander op hierdie forum nie maar ek sal graag Sakkie se antwoord hierop wil h en ek weet nie of hy op die gesels forum pos nie.Aangesien die HERE dan hier deur Jesaja spreek praat hy sekerlik ook nie van Jesus nie, of is dit ook 'n leuen?

Groetnis

Pionier

Pionier
22nd October 2007, 12:27
Ek het nou al oor Sakkie Spangenberg se briewe op die tuisblad gepos, volgens Sakkie was daar geen sondeval nie. Wil ek nou graag weet waarom ons as mens dan nie vir ewig leef nie? Indien hy dan lig kan werp op hierdie duistere menslike aspek van ons lewe, ook vir my antwoord op welke wyse hy die ewige lewe gaan berf aangesien aldus hom die Messias ook maar net 'n besonderse persoon was.


Groetnis


Pionier

Stefanus
22nd October 2007, 23:20
Jesus se vir ons dat hy deur sy Vader gestuur is met 'n ewige boodskap, die mens verwerp die en vermoor Hom, so staan die moordenaars langs die vermoorde en kom tot die besef dat Jesus wel die waarheid kom spreek het, nou word die wonde en sy bloed voorgehou as ons redding om ons gewete te sus?

Die profeet Jesaja vertel sy mense wat gaan gebeur, hy waarsku hulle wat te wagte is in die toekoms, hy vertel hulle dat Jesus vermoor gaan word en deur sy opstanding, nadat hy wreed vermoor was, daar vir ons redding gaan wees, Jesus moes sy erfsonde kom betaal sodat ons die ewige lewe mag betree. Die opstanding en nie die moord, wonde en bloed is vir ons verlossing van aardse gebondenheid.


Hoe jammer dat ons vandag steeds nie wil glo wat Jesus aan ons kom oordra het nie. Hieromtrent steek ons soos halsstarrige skape vas.
Ons behoort egter kennis te neem dat god-Jesus die eerste was wat ons kom ontboei het van suiwer aardsheid, en ons die weg kom wys het na die hemele, die Ander Kant, en verbaas dit my dat sovele christene nog in hierdie dag en datum verstard wil vassteek in n Ou Testamentiese begin van onkundige heliosentrisme, waarin die aarde voorgehou word as die middelpunt van die kosmos, en die mens as kroon van Gods kosmiese skepping gesien word ... en, natuurlik, n fisiese hemelbeskouing, n fisiese opstanding, wat nie Jesus se vermagting was nie, n ewige, fisiese lewe, wat Jesus ook nie verkondig het nie, asook n totale fisiese gods- en geloofsbeskouing, waarvan Jesus die Israeliete trag te kom bevry het.

Ons is ewig, Ons dade is ewig, Ons denke is ewig, Vir altyd, permanent. Ons vleeslike liggaam waarin ons diens doen het 'n raklewe, die lewe gaan egter voort na die einde van die vleeslike liggaam. Dit is die boodskap in die profeet Jesaja se woorde, dit is die belofte wat Jesus ons gebring het.

Daar is egter n weg van skoonmaak, van uitvee, wegvee, reinig. Jy moet jou naaste liefh soos jouself! Gaan bedink dit.

Liefdegroete,
Stefanus

Pionier
23rd October 2007, 08:27
Jesus se vir ons dat hy deur sy Vader gestuur is met 'n ewige boodskap, die mens verwerp die en vermoor Hom, so staan die moordenaars langs die vermoorde en kom tot die besef dat Jesus wel die waarheid kom spreek het, nou word die wonde en sy bloed voorgehou as ons redding om ons gewete te sus?


Stefanus

Nee, dit word wel voorgehou dat deur sy lyding hoef ons nie ewige lyding te ervaar nie. Ek s nie die Vader het Hom gemartel nie, maar uit Sy liefde het hy dit toegelaat. Daar is egter 'n voorwaarde aan verbonde nl. Ons moet weet en glo dat Hy die enigste is wat ons saak by die Vader kan bepleit.


Die profeet Jesaja vertel sy mense wat gaan gebeur, hy waarsku hulle wat te wagte is in die toekoms, hy vertel hulle dat Jesus vermoor gaan word en deur sy opstanding, nadat hy wreed vermoor was, daar vir ons redding gaan wees, Jesus moes sy erfsonde kom betaal sodat ons die ewige lewe mag betree. Die opstanding en nie die moord, wonde en bloed is vir ons verlossing van aardse gebondenheid.

Jes 53: 5 : Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.

Lees mooi Stefanus "en deur sy wonde het daar vir ons verlossing gekom"
Ons is ewig, Ons dade is ewig, Ons denke is ewig, Vir altyd, permanent. Ons vleeslike liggaam waarin ons diens doen het 'n raklewe, die lewe gaan egter voort na die einde van die vleeslike liggaam. Dit is die boodskap in die profeet Jesaja se woorde, dit is die belofte wat Jesus ons gebring het.

Hier verskil ek ver van jou, Lees asb mooi ek gaan dit baie kort stel: slegs 'n wedergeborene is vir ewig, ek s die mens is drieledig, vlees, siel en gees. As jy gebore word het jy vlees en siel, die Gees ontvang jy sodra jy wedergebore word in God. Die vlees is die houer van die siel en die siel die houer van die Gees. Selfs Jesus het as volwassene eers in sy 40 dae in die woestyn eers sy Gees van God ontvang. Daarna kon satan hom nie laat swig nie.
Hoe ontvang jy die Gees? Jy is vrygekoop deur Jesus se lyding, sy marteling het gemaak dat jy jouself nie hoef te martel( die Ou-testament praat van "vas") nie. Jy kan deur te glo in Hom bevry word van jou sonde. Sodra jy vry(gereinig) is is daar plek in jou siel vir die Gees van God. Eers dan is jy broer van Jesus in God.

Die ewigheid is bewerk deur die opstanding van Jesus, die finale oorwinnning oor die dood(satan). Anders sou daardie Gees wat in jou woon bloot teruggekeer het na God, jou siel sou dus velore wees.
Onthou ook dat as jy nog nie die Gees ontvang het nie daar ruimte is vir enige god en slefs satan om jou siel te bewoon.

Groetnis

Pionier

Die Ou Man
16th November 2007, 08:30
Pionier.

Jesaja 52 en 53 vorm die basis vir jou siening dat Jesus vir ons sondes gesterf het. Hierdie gedeeltes het egter nie betrekking op Jesus, wat nog moes kom nie. Jy sal let dat Jesaja se vertelling daarop dui dat die dienaar reeds deurboor is ten tye van die mededeling.

Wil Vosloo (professor in Ou Testament, UP), Jasper Burden (prof. Ou Testament, UNISA), Piet Venter (prof. Ou Testament, UP) Gert Prinsloo (Senior Lektor, Semitiese Tale, UP), Phil Botha (Sen. Lektor, Semitiese Tale UP), Herrie F van Rooy (prof, Ou Testament, PU vir CHO), Rassie Smith (Prof. Bybelkunde, PU vir CHO) en Francois Swanepoel (Direkteur, C B Powel Bybel-sentrum, UNISA) het in 1993 Die Bybel in Praktyk uitgegee.

Ek plaas vir jou die kommentaar van hierdie swaargewigte.


Die dienaar, instrument van verlossing.

52:13 - 54:17. In hierdie gedeelte besef Israel vir die eerste keer wat dit beteken om dienaar vir die Here te wees. Dit beteken om instrument van verlossing te wees. Deur die lyding van Israel laat God sy nuwe verlossingswerk tot stand kom. God se liefde vir Israel is onverganklik, hulle kan op hom vertrou.

Die dienaar wat deurboor is, is Ballingskapsisrael. Hierdie gedeelte word verkeerdelik aangebied as basis vir die Evangelie van die Dood wat sy saligheid in die moord op die Christus soek. Hier volg 'n verdere verduideliking uit Die Bybel in Praktyk.


52:13 - 53:12 Die lyding van die dienaar en die verlossing van baie.

Hierdie is een van die gedeeltes in die Ou Testament waaroor die meeste geskryf is. Dikwels word die verwysings na die lyding van 'n onskuldige direk op Christus van toepassing gemaak. Maar ook hier geld die waarskuwing dat ons nie profetiese uitsprake moet lees as toekomvoorspelling nie. In die eerste plek moet hierdie gedeelte gelees word binne sy eie historiese en literre konteks.

Die dienaar is hier, soos ook elders in Deuterojesaja, Ballingskapsisrael. Die wat gereed staan om uit te trek uit Babel word enersyds verseker van hulle spesiale plek in God se raadsplan (52:13-15 en 53:11-12). Andersyds bely die bannelinge dat hulle nou vir die eerste keer die rol van Ballingskapsisrael verstaan. Dit moet in gedagte gehou word dat die Juders wat op die punt staan om uit Babel weg te trek, reeds die tweede geslag in ballingskap was. Die meeste van die oorspronklike ballinge, hulle wat moes boet vir die wandade van die volk, het reeds gedurende die sewentig jaar van ballingskap gesterf.

Ek vertrou dat die misverstand uit die weg geruim is.

Liefde groete.

Die Ou Man

Ns. Sakkie skryf nie op hierdie forum nie. Hy soek ook maar na antwoorde.

Die Ou Man
19th November 2007, 21:50
Die vraag is nou: "Wie is verantwoordelik vir die Christus se leiding en waarom moes Hy vermoor word?"

Ons soek eers die rede waarom die komplot gesmee is om die Christus te vermoor.


Johannes 11.

47 En die owerpriesters en die Farisers het die Raad byeengeroep en ges: Wat sal ons doen?--want hierdie man doen baie tekens.

48 As ons Hom so laat begaan, sal almal in Hom glo; en die Romeine sal kom en ons land en ons nasie albei afneem.


Die Christus raak 'n probleem. As sy gewildheid verder toeneem gaan die Romeine ingryp en voor die voet vermoor, soos hulle alle rebellies hanteer. Rebelle teen die Romeinse Ryk is lewend aan 'n doodskruis vasgespyker. Die doel daarvan was om die rebel in 'n pynlike en uitgerekte dood in die openbaar te laat sterf as 'n uitdruklike boodskap aan wie ookal dieselfde idees mag koester.

Maar nou, hoe gemaak met hierdie Christus, want as hy aanhou met sy leringe gaan die Romeine op een of ander stadium ingryp, tot die hele volk se nadeel.


Matths 26.

3 Toe kom die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die ouderlinge van die volk bymekaar in die paleis van die hopriester wat Kjafas genoem word,

4 en hou saam raad om Jesus met lis gevange te neem en om die lewe te bring.

Die moord is beplan op 'n kerkraadsvergadering. Ons weet dus nou wie agter die moord sit. Dit is die kerkraad van die tyd.


Markus 14.

55 En die owerpriesters en die hele Raad het getuienis teen Jesus gesoek om Hom dood te maak, en hulle het niks gevind nie;

56 want baie het vals teen Hom getuig en die getuienisse was nie eenders nie.

57 En sommige het opgestaan en vals teen Hom getuig en ges:

58 Ons het Hom hoor s: Ek sal hierdie tempel wat met hande gemaak is, afbreek en in drie dae 'n ander een opbou wat nie met hande gemaak is nie.

So desperaat was die kerkraad om die Christus te vermoor dat hulle valse getuienis opgestapel het.

Die inisierders van die komplot om die Christus te vermoor is nou geopenbaar. Dit is die kerkraad van die tyd. Die motief is ook in die Bybel aangedui. Hulle het gevrees dat die Romeine sou ingryp en voor die voet kruisig.

Ons het dus nou die moordenaars identifiseer sowel as die motief. Ons kort egter nog bewyse.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
20th November 2007, 08:50
Die owerpriesters het die Christus se aanhang onder die volk gevrees, maar was tog vasbeslote om Hom te vermoor. Kjafas, was daardie jaar hopriester. Hy had egter 'n plan. Gegewe sy posisie as hopriester, was hy gemagtig om 'n profesie uit te vaardig.


Johannes 11

49 En een van hulle, Kjafas, wat daardie jaar hopriester was, s vir hulle: Julle weet niks nie

50 en dink nie daaraan dat dit vir ons voordelig is dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie omkom nie.

51 En dit het hy nie uit homself ges nie; maar omdat hy daardie jaar hopriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die volk sou sterwe.

52 En nie alleen vir die volk nie, maar ook om die verstrooide kinders van God tot 'n eenheid saam te voeg.

53 Van di dag af het hulle toe saam beraadslaag om Hom om die lewe te bring.

So ges so gedaan. En hier word die leuen gebore wat vir 2 000 jaar sou beweer dat Kjafas en sy raad vir die Christus om my ontwil vermoor het.

Die moordplan is nou geformuleer en nou moet dit ten uitvoer gebring word.


54 Daarom het Jesus nie meer in die openbaar onder die Jode gewandel nie, maar daarvandaan weggegaan na die streek naby die woestyn, na 'n stad met die naam van Efraim. En daar het Hy vertoef met sy dissipels.

55 En die pasga van die Jode was naby; en baie het uit di landstreek na Jerusalem opgegaan voor die pasga om hulle te reinig.

56 En hulle het Jesus gesoek; en terwyl hulle in die tempel staan, s hulle vir mekaar: Wat dink julle, sal Hy nie na die fees kom nie?

57 En die owerpriesters en die Farisers het ook 'n bevel gegee dat as iemand wis waar Hy was, hy dit moes bekend maak, sodat hulle Hom gevange kon neem.

Hulle sou Hom inwag wanneer Hy vir die pasga na die stad sou kom.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
20th November 2007, 09:07
Daar is egter nog 'n party by die moordkomplot betrokke. Dit is Satan homself.


Johannes 13

2 En gedurende die maaltyd--die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskriot, die seun van Simon, ingegee om Hom te verraai--


27 En nadat hy die stukkie geneem het, het die Satan in hom ingevaar. En Jesus s vir hom: Wat jy doen, doen dit haastig.


Lukas 22

1 EN die fees van die ongesuurde brode, wat pasga genoem word, was naby.

2 En die owerpriesters en die skrifgeleerdes het gesoek hoe hulle Hom kon ombring, want hulle het die volk gevrees.

3 En die Satan het in Judas gevaar, wat Iskriot genoem word en wat uit die getal van die twaalf was.

4 Toe het hy gegaan en met die owerpriesters en hoofde beraadslaag hoe hy Hom aan hulle kon oorlewer.

5 En hulle was bly en het met hom ooreengekom om hom geld te gee.

6 En hy het toegestem en na 'n goeie geleentheid gesoek om Hom sonder oproer aan hulle oor te lewer.

Die kerkraad van die tyd hou 'n opvolg vergadering. Hierdie keer het Satan ook sitting deur Judas Iskariot.

Die moordenaars is dus, die owerpriesters en hulle raad, in samewerking met Satan.

Die plan word in werking gestel en Johannes 18 bevestig dat die moordenaars se plan tot die letter uitgevoer is.


12 EN die afdeling en die owerste oor duisend en die dienaars van die Jode het Jesus gevange geneem en Hom geboei;


13 en hulle het Hom weggelei, eers na Annas; want Hy was die skoonvader van Kjafas wat daardie jaar hopriester was.

14 En dit was Kjafas wat aan die Jode die raad gegee het dat dit voordelig is dat een man vir die volk sterwe.

Dit gaan my verstand te bowe dat Kjafas se vals profesie vandag nog deur die kerk in stand gehou word. Naamlik dat die Christus vir die volk (dit is nou veronderstel om my en jou in te sluit) sou sterwe. Ek verwerp hierdie dogmatiese snert met die minagting wat dit verdien.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
20th November 2007, 09:54
'n Verdere gevolg van Kjafas se vals profesie, is dat die moord op die Christus ewe vroom aangebied word as 'n sondoffer om 'n toornige God te paai. By implikasie is God dan saam met Kjafas en Satan aandadig aan die moord. Dit is 'n bisare situasie.

Het die Vader die Christus gestuur om vermoor te word, om sy eie toorn te paai? Wat was die Christus se woorde?


Matths 21

37 Oplaas het hy sy seun na hulle gestuur en ges: Hulle sal my seun ontsien.

38 Maar toe die landbouers die seun sien, het hulle onder mekaar ges: Dit is die erfgenaam; kom laat ons hom doodmaak en sy erfdeel in besit neem.


Markus 12

6 Hy het toe nog een seun gehad, sy geliefde, en hom die laaste na hulle gestuur en ges: Hulle sal my seun ontsien.

7 Maar daardie landbouers het by hulleself ges: Dit is die erfgenaam; kom laat ons hom doodmaak, en die erfdeel sal ons s'n wees.


Lukas 20

13 Toe s die eienaar van die wingerd: Wat sal ek doen? Ek sal my geliefde seun stuur; miskien sal hulle ontsag h as hulle hom sien.

14 Maar toe die landbouers hom sien, het hulle onder mekaar geredeneer en ges: Dit is die erfgenaam; kom laat ons hom doodmaak, sodat die erfdeel ons s'n kan wees.


Evangelie van Thomas

65 Then the master sent his son and said, "Perhaps they will respect my son".

Since the farmers knew the son was the heir to the vineyard, they seized him and killed him.
Die Vader het dus nie sy Seun gestuur om vermoor te word nie.

Wie ore het om te hoor.

Liefde groete.

Die Ou Man

Pionier
20th November 2007, 15:59
'n Verdere gevolg van Kjafas se vals profesie, is dat die moord op die Christus ewe vroom aangebied word as 'n sondoffer om 'n toornige God te paai. By implikasie is God dan saam met Kjafas en Satan aandadig aan die moord. Dit is 'n bisare situasie.

Het die Vader die Christus gestuur om vermoor te word, om sy eie toorn te paai? Wat was die Christus se woorde?
Die Vader het dus nie sy Seun gestuur om vermoor te word nie.

Wie ore het om te hoor.

Liefde groete.

Die Ou Man


DOM

Dankie vir jou navorsing en insigte,


Nou kom ons by die vraag: Hoekom het die Vader toegelaat dat dit met Sy Seun gebeur. Sou dit bloot wees sodat die wederopstanding kon plaasvind? Sou God dan nie 'n makliker pad gekies het vir sy seun nie?

Groetnis

Die Ou Man
20th November 2007, 16:24
DOM

Dankie vir jou navorsing en insigte,


Nou kom ons by die vraag: Hoekom het die Vader toegelaat dat dit met Sy Seun gebeur. Sou dit bloot wees sodat die wederopstanding kon plaasvind? Sou God dan nie 'n makliker pad gekies het vir sy seun nie?

Groetnis

Pionier.

Die Christus leer dat die Vader toelaat dat die onkruid saam met die koring opgroei. Hy tree dus nie prematuur op nie.

Ons aanvaar ook dat die mens 'n vrye wil het. Ek kan dus daagliks buite die wil van God optree en in hierdie lewe daarmee "wegkom". Die feit dat ek met handelinge buite die wil van God besig is, beteken dat ek dinge doen wat nie deel van God se opdrag is nie.

Die feit dat ek 'n vrye wil het en daarmee teen God kan handel is juis so deur God gewil. In Jesus se geval, was dit God se wil om nie op daardie stadium in te gryp nie. Dit maak dit egter nie God se opdrag nie.

Die Christus se ewige stryd teen die bose het in Genesis begin. As gevolg van die sondeval, lewe ons in vrees vir die dood, binne hierdie liggaam van die dood. Jesus se naelstring was skaars droog of die eerste aanslag word op sy lewe beplan.

Satan het die oorwinning behaal deur Jesus aan die vloekhout te vermoor. Die dood behoort aan Satan. Dit is sy domein. Hierdie oorwinning van Satan was weereens slegs op die vlees van die Christus. Dit was dus 'n tydelike, vleeslike oorwinning.

Die Vader het Jesus uit die dood opgewek. Die opstanding behoort aan die Vader, die Seun en aan jou en my. Ons put ons krag en saligheid uit die opstanding en nie uit die moord nie. Die moord behoort aan die Bose.

Ons oorwinning is in die opstanding en nie in die moord nie.

Vergelyk hierdie verduideliking.


Hebre'ers 2

14. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het -- dit is die duiwel --

15. en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was.

Liefde groete.

Die Ou Man

knipmes
3rd January 2008, 22:06
Die Vader het Jesus uit die dood opgewek. Die opstanding behoort aan die Vader, die Seun en aan jou en my.

Sou julle met my saamstem in my denke dat die "Vader" soos hierbo na verwys, wel Vader Ad-am sal wees?

groetnis
knipmes

Die Ou Man
3rd January 2008, 22:33
Sou julle met my saamstem in my denke dat die "Vader" soos hierbo na verwys, wel Vader Ad-am sal wees?

groetnis
knipmes

Knipmes.

Volgens die Bybel is Eva die Moeder van alles wat lewe. Ek lewe en daarom is Eva my Moeder en by implikasie is Adam my Vader.

Adam en Eva is deur die Elohim aangestel om te heers oor die aarde. Ek val dus onder die onmiddelike gesag van Adam en Eva wat weer, op hulle beurt, staan onder die gesag van die androgene Elohim.

Ek stem daarom saam met jou.

Liefde groete.

Die Ou Man

Carel van Heerden
24th November 2008, 12:58
Dags

Die volgende vraag: Waarom moes Jesus vir ons sonde sterf? Ek kry nie n duidelike rede in die Bybel waarom dit so moet wees nie. Is dit omdat die offers van die Ou Testament nie regtig versoening kon doen nie soos in Hebrers 10:4 aangetoon.

Heb 10:4 want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem.

Om watter rede kan God ons nie vergewe sonder n offer nie, aangesien Hy van ons verwag om sonder meer te vergewe tot 70 maal 7 keer. (Matt 18:21 en verder)

Mat 18:21 Toe kom Petrus na Hom en s: Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot sewe maal toe?
Mat 18:22 Jesus antwoord hom: Ek s vir jou, nie tot sewe maal toe nie, maar tot sewentig maal sewe toe.

Groete

Carel
:ohplease:

Die Ou Man
24th November 2008, 21:12
Carel.

Jy kan ook hier (http://www.wendag.com/forum/showthread.php?t=7) gaan lees aangaande hierdie onderwerp.

Daar is natuurlik ander dilemmas ook. Die Christus het in sy handel en wandel op aarde menige mense se sondes vergewe. Ek aanvaar dus dat Hy nie vir hulle gesterf het nie. Hulle sondes is mos reeds vergewe.

Na sy opstanding verleen die Christus mag aan die Dissipels om die sondes van mense te vergewe, of om te besluit om dit nie te vergewe nie.


Johannes 20

21 Jesus s toe weer vir hulle: Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.

22 En nadat Hy dit ges het, blaas Hy op hulle en s vir hulle: Ontvang die Heilige Gees.

23 As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe; as julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou.

Hoe rym dit met die kerklike dogmatiek wat predik dat die mense deur die kruising van hul sonde verlos is?

Liefde groete.

Die Ou Man

Carel van Heerden
11th December 2008, 17:46
Goeie dag

Dankie vir die verwysings en uiteensetting. Kerklike dogma is soos kragonderbrekings dit laat jou somtyds in die duister.

Dit bring my by die volgende vrae.

In hierdie verband verwys ek na Lukas 23:43 asook Lukas 23:46. Lukas 16:19-31 is ook van toepassing.

Hiervolgens het die kwaaddoener asook Jesus en Lasarus na afsterwe die paradys betree.

Luk 23:43 En Jesus antwoord hom: Voorwaar Ek s vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees.
Luk 23:46 En Jesus het met n groot stem uitgeroep en ges: Vader, in u hande gee Ek my gees oor! En toe Hy dit ges het, blaas Hy die laaste asem uit.


Kerklike geloofsbelydenis wil dit h dat Jesus afgedaal het na die hel en op die derde dag weer opgestaan het uit die dood.

Vraag 1: Verstaan ek bogenoemde korrek naamlik direk na "Paradys"?
Vraag 2: Na watter opstanding uit die dood van Jesus word verwys as die oorwinning vir ons oor die dood naamlik Satan?

Dankie

Carel

Carel van Heerden
20th December 2008, 11:52
Die Ou Man
Goeie dag

Ek dink nie ek het - in my vorige pos - myself duidelik laat oorkom nie. Sal weer probeer!

"Die Vader het Jesus uit die dood opgewek"

Wat beteken hierdie aanhaling? Hoe moet 'n mens dit verstaan? Het Jesus na Sy dood afgedaal na die Hel en is daarna opgewek? Is dit dat Jesus se fisiese liggaam uit die graf weg was vanwee die feit dat die Vader Hom opgewek het? Moet die woord opwekking as letterlik beskou word naamlik die opwekking van die vleeslike liggaam? 'n Die verklarende bybel se verklaring/s is vir my onduidelik en skep onsekerheid.

Carel

Stefanus
20th December 2008, 13:59
"Die Vader het Jesus uit die dood opgewek"

Wat beteken hierdie aanhaling? Hoe moet 'n mens dit verstaan? Het Jesus na Sy dood afgedaal na die Hel en is daarna opgewek? Is dit dat Jesus se fisiese liggaam uit die graf weg was vanwee die feit dat die Vader Hom opgewek het? Moet die woord opwekking as letterlik beskou word naamlik die opwekking van die vleeslike liggaam? 'n Die verklarende bybel se verklaring/s is vir my onduidelik en skep onsekerheid.

Carel

Carel volgens Matteus se Jesus presies dit dat Hy vermoor gaan word en dat die vader hom weer gaan opwek:
Mat 17:22 En terwyl hulle in Galila rondgaan, het Jesus vir hulle ges: Die Seun van die mens sal oorgelewer word in die hande van die mense;
Mat 17:23 en hulle sal Hom doodmaak, en op die derde dag sal Hy opstaan. En hulle het baie bedroef geword.

Jesus se ook aan een wat saam met hom gekruisig word dat hy nog dieselfde dag in die paradys gaan wees, nie eers afdaal na die hel en dan later by hom gaan aansluit nie, hierdie is weereens een van die dogmas van die Romeinse staatskerk wat vandag nog onder sekere van die Christen gelowe aangehang word.

Die opstanding in die vlees is vir ons 'n versekering dat die gees nie saam met die liggaam gedood word nie, dat die gees bly voortleef om voort te gaan met sy werk is dus 'n gegewe, in Jesus se geval kon die gees weer plek inneem in die "opgestane" liggaam.

Liefdegroete,
Stefanus

Carel van Heerden
30th December 2008, 18:37
Die opstanding in die vlees is vir ons 'n versekering dat die gees nie saam met die liggaam gedood word nie, dat die gees bly voortleef om voort te gaan met sy werk is dus 'n gegewe, in Jesus se geval kon die gees wees plek inneem in die "opgestane" liggaam.

Liefdegroete,
Stefanus

Stefanus

Baie dankie vir die verduideliking. Ook vir di vrae wat voor die hand liggend blyk te wees.
Die bybel bied hom tot baie argumente en teen argumente, veral waar daar teenstrydighede voorkom. Om 'n suiwer eksegese te verkry is nie altyd so maklik nie. Ek verlaat my hoofsaaklik op bronne en ander "objektiewe" insette. Uit die beskikbare inligting word dan gepoog om 'n ingeligte besluit te neem - ook nie altyd so maklik nie. Met toename in kennis kom eventueel ook groter duidelikheid.

Op die oomblik het ek waarskynlik meer vrae as antwoorde. Nie dat 'n mens nie 'n bepaalde opinie of gesigspunt rakende 'n onderwerp het nie.

Weer eens my dank om sekere aspekte wat alreeds in hierdie forum bespreek is, weer te verduidelik. Met die inligting tot my beskikking - rakende die Lyding van Jesus - kan ek voorlopig mee volstaan.

Carel

Stefanus
3rd April 2009, 23:57
JESUS AND GNOSIS

Unlike the canonical gospels, Jesus' crucifixion and resurrection are not narrated and neither do any of the hundred and fourteen sayings in the Gospel of Thomas directly refer to these events. Thomas's Jesus is a dispenser of wisdom, not the crucified and resurrected Lord.

Jesus speaks of the kingdom: "The kingdom is inside of you, and it is outside of you. When you come to know yourselves, then you will become known, and you will realize that it is you who are the sons of the living father. But if you will not know yourselves, you dwell in poverty and it is you who are that poverty."

Other Gnostic documents center on the same theme. In the Book of Thomas the Contender, Jesus speaks "secret words" concerning self-knowledge: "For he who has not known himself has known nothing, but he who has known himself has at the same time already achieved knowledge of the depth of the all."

Pagels observes that many of the Gnostics "shared certain affinities with contemporary methods of exploring the self through psychotherapeutic techniques."[14] This includes the premises that, first, many people are unconscious of their true condition and, second, "that the psyche bears within itself the potential for liberation or destruction."

Gilles Quispel notes that for Valentinus, a Gnostic teacher of the second century, Christ is "the Paraclete from the Unknown who reveals...the discovery of the Self -- the divine spark within you."

The heart of the human problem for the Gnostic is ignorance, sometimes called "sleep," "intoxication," or "blindness." But Jesus redeems man from such ignorance. Stephan Hoeller says that in the Valentinian system "there is no need whatsoever for guilt, for repentance from so-called sin, neither is there a need for a blind belief in vicarious salvation by way of the death of Jesus."[17] Rather, Jesus is savior in the sense of being a "spiritual maker of wholeness" who cures us of our sickness of ignorance.

Stefanus
4th April 2009, 00:01
Gnosticism on Crucifixion and Resurrection

Those Gnostic texts that discuss Jesus' crucifixion and resurrection display a variety of views that, nevertheless, reveal some common themes.

James is consoled by Jesus in the First Apocalypse of James: "Never have I suffered in any way, nor have I been distressed. And this people has done me no harm."

In the Second Treatise of the Great Seth, Jesus says, "I did not die in reality, but in appearance." Those "in error and blindness....saw me; they punished me. It was another, their father, who drank the gall and vinegar; it was not I. They struck me with the reed; it was another, Simon, who bore the cross on his shoulder. I was rejoicing in the height over all....And I was laughing at their ignorance."

John Dart has discerned that the Gnostic stories of Jesus mocking his executors reverse the accounts in Matthew, Mark, and Luke where the soldiers and chief priests (Mark 15:20) mock Jesus. In the biblical Gospels, Jesus does not deride or mock His tormentors; on the contrary, while suffering from the cross, He asks the Father to forgive those who nailed Him there.

In the teaching of Valentinus and followers, the death of Jesus is movingly recounted, yet without the New Testament significance. Although the Gospel of Truth says that "his death is life for many," it views this life-giving in terms of imparting the gnosis, not removing sin. Pagels says that rather than viewing Christ's death as a sacrificial offering to atone for guilt and sin, the Gospel of Truth "sees the crucifixion as the occasion for discovering the divine self within."

A resurrection is enthusiastically affirmed in the Treatise on the Resurrection: "Do not think the resurrection is an illusion. It is no illusion, but it is truth! Indeed, it is more fitting to say that the world is an illusion rather than the resurrection." Yet, the nature of the post-resurrection appearances differs from the biblical accounts. Jesus is disclosed through spiritual visions rather than physical circumstances.

The resurrected Jesus for the Gnostics is the spiritual Revealer who imparts secret wisdom to the selected few. The tone and content of Luke's account of Jesus' resurrection appearances is a great distance from Gnostic accounts: "After his suffering, he showed himself to these men and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of forty days and spoke about the kingdom of God" (Acts 1:3).

By now it should be apparent that the biblical Jesus has little in common with the Gnostic Jesus. He is viewed as a Redeemer in both cases, yet his nature as a Redeemer and the way of redemption diverge at crucial points. We shall now examine some of these points.

Stefanus
4th April 2009, 00:04
DID CHRIST REALLY SUFFER AND DIE?

As in much modern New Age teaching, the Gnostics tended to divide Jesus from the Christ. For Valentinus, Christ descended on Jesus at his baptism and left before his death on the cross. Much of the burden of the treatise Against Heresies, written by the early Christian theologian Irenaeus, was to affirm that Jesus was, is, and always will be, the Christ. He says: "The Gospel...knew no other son of man but Him who was of Mary, who also suffered; and no Christ who flew away from Jesus before the passion; but Him who was born it knew as Jesus Christ the Son of God, and that this same suffered and rose again."

Irenaeus goes on to quote John's affirmation that "Jesus is the Christ" (John 20:31) against the notion that Jesus and Christ were "formed of two different substances," as the Gnostics taught.

In dealing with the idea that Christ did not suffer on the cross for sin, Irenaeus argues that Christ never would have exhorted His disciples to take up the cross if He in fact was not to suffer on it Himself, but fly away from it.

For Irenaeus (a disciple of Polycarp, who himself was a disciple of the apostle John), the suffering of Jesus the Christ was paramount. It was indispensable to the apostolic "rule of faith" that Jesus Christ suffered on the cross to bring salvation to His people. In Irenaeus's mind, there was no divine spark in the human heart to rekindle; self-knowledge was not equal to God-knowledge. Rather, humans were stuck in sin and required a radical rescue operation. Because "it was not possible that the man...who had been destroyed through disobedience, could reform himself," the Son brought salvation by "descending from the Father, becoming incarnate, stooping low, even to death, and consummating the arranged plan of our salvation."

This harmonizes with the words of Polycarp: "Let us then continually persevere in our hope and the earnest of our righteousness, which Jesus Christ, "who bore our sins in His own body on the tree" [1 Pet. 2:24], "who did no sin, neither was guile found in his mouth" [1 Pet. 2:22], but endured all things for us, that we might live in Him."

Polycarp's mentor, the apostle John, said: "This is how we know what love is: Jesus Christ laid down his life for us" (1 John 3:16); and "This is love: not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins" (4:10).

The Gnostic Jesus is predominantly a dispenser of cosmic wisdom who discourses on abstruse themes like the spirit's fall into matter. Jesus Christ certainly taught theology, but he dealt with the problem of pain and suffering in a far different way. He suffered for us, rather than escaping the cross or lecturing on the vanity of the body.

Stefanus
4th April 2009, 00:10
THE MATTER OF THE RESURRECTION

For Gnosticism, the inherent problem of humanity derives from the misuse of power by the ignorant creator and the resulting entrapment of souls in matter. The Gnostic Jesus alerts us to this and helps rekindle the divine spark within. In the biblical teaching, the problem is ethical; humans have sinned against a good Creator and are guilty before the throne of the universe.

For Gnosticism, the world is bad, but the soul -- when freed from its entrapments -- is good. For Christianity, the world was created good (Gen. 1), but humans have fallen from innocence and purity through disobedience (Gen. 3; Rom. 3). Yet, the message of the gospel is that the One who can rightly prosecute His creatures as guilty and worthy of punishment has deigned to visit them in the person of His only Son -- not just to write up a firsthand damage report, but to rectify the situation through the Cross and the Resurrection.

In light of these differences, the significance of Jesus' literal and physical resurrection should be clear. For the Gnostic who abhors matter and seeks release from its grim grip, the physical resurrection of Jesus would be anticlimactic, if not absurd. A material resurrection would be counterproductive and only recapitulate the original problem.

Jesus displays a positive attitude toward the Creation throughout the Gospels. In telling His followers not to worry He says, "Look at the birds of the air; they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them" (Matt. 2:26). And, "Are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground apart from the will of your Father" (Matt. 10:29). These and many other examples presuppose the goodness of the material world and declare care by a benevolent Creator. Gnostic dualism is precluded.

If Jesus recommends fasting and physical self-denial on occasion, it is not because matter is unworthy of attention or an incorrigible roadblock to spiritual growth, but because moral and spiritual resolve may be strengthened through periodic abstinence (Matt. 6:16-18; 9:14-15). Jesus fasts in the desert and feasts with His disciples. The created world is good, but the human heart is corrupt and inclines to selfishly misuse a good creation. Therefore, it is sometimes wise to deny what is good without in order to inspect and mortify what is bad within.

If Jesus is the Christ who comes to restore God's creation, He must come as one of its own, a bona fide man. Although Gnostic teachings show some diversity on this subject, they tend toward docetism -- the doctrine that the descent of the Christ was spiritual and not material, despite any appearance of materiality. It was even claimed that Jesus left no footprints behind him when he walked on the sand.

From a biblical view, materiality is not the problem, but disharmony with the Maker. Adam and Eve were both material and in harmony with their good Maker before they succumbed to the Serpent's temptation. Yet, in biblical reasoning, if Jesus is to conquer sin and death for humanity, He must rise from the dead in a physical body, albeit a transformed one. A mere spiritual apparition would mean an abdication of material responsibility. As Norman Geisler has noted, "Humans sin and die in material bodies and they must be redeemed in the same physical bodies. Any other kind of deliverance would be an admission of defeat....If redemption does not restore God's physical creation, including our material bodies, then God's original purpose in creating a material world would be frustrated."

For this reason, at Pentecost the apostle Peter preached Jesus of Nazareth as "a man accredited by God to you by miracles, wonders and signs" (Acts 2:22) who, though put to death by being nailed to the cross, "God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on him" (v. 24). Peter then quotes Psalm 16:10 which speaks of God not letting His "Holy One see decay" (v. 27). Peter says of David, the psalm's author, "Seeing what was ahead, he spoke of the resurrection of Christ, that he was not abandoned to the grave nor did his body see decay. God raised Jesus to life" (vv. 31, 32).

The apostle Paul confesses that if the resurrection of Jesus is not a historical fact, Christianity is a vanity of vanities (1 Cor. 15:14-19). And, while he speaks of Jesus' (and the believers') resurrected condition as a "spiritual body," this does not mean nonphysical or ethereal; rather, it refers to a body totally free from the results of sin and the Fall. It is a spirit-driven body, untouched by any of the entropies of evil. Because Jesus was resurrected bodily, those who know Him as Lord can anticipate their own resurrected bodies.

Stefanus
4th April 2009, 00:15
The Message of Jesus

The message of Jesus needs to be seen in the context of man locked within the prison of his own creation, to interpret Jesus as some sort of sacrifice demanded by a deranged homicidal Jehovah says more about the mental state of modern man than about the real message of Christianity. The role of Jesus is that of a light being who comes from the Treasury of Light to reveal the truth about the material plane. Jesus comes as a revealer, a bringer of Gnosis, an opener of doors, he works to shatter the prison that locks the true Self into the body and awaken the light which is hidden within the heart of man. He comes as an emissary from a far away God, not the false God of creation, the screaming, demanding, arrogant Lord of Matter, but the true God, the “unrevealable, unmarked, ageless, unproclaimable Father “ (Gospel of the Egyptians).


.

Carel van Heerden
18th May 2009, 16:59
Op die oomblik het ek waarskynlik meer vrae as antwoorde. Nie dat 'n mens nie 'n bepaalde opinie of gesigspunt rakende 'n onderwerp het nie.

Weer eens my dank om sekere aspekte wat alreeds in hierdie forum bespreek is, weer te verduidelik. Met die inligting tot my beskikking - rakende die Lyding van Jesus - kan ek voorlopig mee volstaan.

Carel

Die volgende gedeelte uit die Bybel is van toepassing:

Luk 23:39 En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het Hom gesmaad en ges: As U die Christus is, verlos Uself en ons.
Luk 23:40 Maar die ander een antwoord en bestraf hom en s: Vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is?
Luk 23:41 ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar Hy het niks verkeerds gedoen nie.
Luk 23:42 En hy s vir Jesus: Dink aan my, Here, wanneer U in u koninkryk kom.
Luk 23:43 En Jesus antwoord hom: Voorwaar Ek s vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees.

Vers 43 van Lukas 23 het my baie laat wonder wat presies gebeur het. Het Jesus saam met die sondaar hemel toe gegaan of het Jesus eers vir 3 dae hel toe gegaan terwyl die sondaar solank hemel toe gegaan het. Die volgende blyk n moontlike oplossing te wees vir di probleem.

Jesus kon nie dieselfde dag hemel (paradys=hemel) toe gegaan het nie om die volgende redes:

Volgens 1 Petrus 3: 18-19: (18)Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bringHy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees; (19) in wie Hy ook heengegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis,

Die sondaar kon nie daardie dag hemel toe gegaan het nie. Volgens die metodes van kruisiging was n skuldige se bene gebreek voordat hy gekruisig is. Hierdie ongelooflike pynlike metode het eerstens veroorsaak dat so n veroordeelde nie kon losbreek van die kruis en wegloop nie. Ten tweede het dit ten doel gehad om soveel pyn as moontlik te veroorsaak. n Gekruisigde het dan enkele dae dit blyk tot soveel as sewe dae - aan die kruis gehang voordat hy gesterf het. Jesus het dieselfde dag gesterf.

Dat die twee sondaars Jode was blyk duidelik uit die verse hierbo aangehaal, hoe hulle Jesus aangespreek het: (39)As U die Christus is, verlos Uself en ons. (40) Maar die ander een antwoord en bestraf hom en s: Vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? (41)ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar Hy het niks verkeerds gedoen nie. Hulle was duidelik bewus van wie Jesus is en van dit wat Hy verkondig het. Dan veral hierdie woorde: (42)En hy s vir Jesus: Dink aan my, Here, wanneer U in u koninkryk kom. Hierdie laaste sin kan op die toekoms van toepassing gemaak word naamlik met die wederkoms.

Jesus het nadat Hy uit die dood opgestaan het, nog 40 dae op die aarde vertoef voordat Hy opgevaar het na die hemel: Joh 20:17 Jesus s vir haar: Raak My nie aan nie, want Ek het nog nie opgevaar na my Vader nie; maar gaan na my broeders en s vir hulle: Ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God.

Die verhaal van Jesus is mondeling oorgedra voordat dit opgeskryf is. Indien n mens praat, of vertel, is daar nie kommas op punte betrokke nie. So n optekenaar verlaat hom op rusposes en stiltes om kommas en punte aan te dui binne die konteks van die gesprek. Indien die optekenaar dus n komma verkeerd geplaas het kan dit n groot verskil maak. Hierdie geld meer nog vir n vertaler van die Hebreeus na Grieks waar die Hebreeuse teks geen leestekens bevat het voor die 9de eeu nie. Die antwoord van Jesus kon so geskryf gewees het:

Voorwaar Ek s vir jou vandag, sal jy saam met My in die Paradys wees.

Indien die komma na vandag geplaas word, maak alles sin.

Groetnis

Carel

Pionier
18th May 2009, 19:26
Carel soos jy s die komma kan 'n groot verskil maak. Ek kon egter tot op hede 'n bevestiging kry dat Jesus "ter helle neergedaal het" nie.

Wat die booswig betref is die skrif onduidelik oor presies wanneer hy die tydelike verlaat het.

Groetnis

Carel van Heerden
19th May 2009, 02:00
Wat die booswig betref is die skrif onduidelik oor presies wanneer hy die tydelike verlaat het.

Groetnis

Pionier,

Volgens my gee die Bybel net die belangrikste deur vir die leser. Baie van die gebeure rondom ‘n insident wat in die Bybel beskryf word, word somtyds gevind in die buite Bybelse boeke. Die volgende is ‘n voorbeeld:

Gen 6:1 Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is,
Gen 6:2 sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het.
Gen 6:3 Toe s die HERE: My Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd en twintig jaar.
Gen 6:4 In di dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en di vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam.
Gen 6:5 Toe die HERE sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was,

Bogenoemde is wat die Bybel s oor die seuns van God. Die Boek Henog beskryf meer oor die “Seuns van God” en die reuse. Demone soos Azasel, waarvan ons in ons OT ook lees, word meer van geskryf byvoorbeeld:

1 And all the others together with them, took unto themselves wives, and each chose for himself one, and they began to go in unto them and to defile themselves with them, and they taught them charms
2 and enchantments, and the cutting of roots, and made them acquainted with plants. And they
3 became pregnant, and they bare great giants, whose height was three thousand ells: Who consumed
4 all the acquisitions of men. And when men could no longer sustain them, the giants turned against
5 them and devoured mankind. And they began to sin against birds, and beasts, and reptiles, and
6 fish, and to devour one another's flesh, and drink the blood. Then the earth laid accusation against the lawless ones.

Uit ‘n ander hoofstuk :

1 And Azazel taught men to make swords, and knives, and shields, and breastplates, and made known to them the metals of the earth and the art of working them, and bracelets, and ornaments, and the use of antimony, and the beautifying of the eyelids, and all kinds of costly stones, and all
2 colouring tinctures. And there arose much godlessness, and they committed fornication, and they
3 were led astray, and became corrupt in all their ways. Semjaza taught enchantments, and root-cuttings, 'Armaros the resolving of enchantments, Baraqijal (taught) astrology, Kokabel the constellations, Ezeqeel the knowledge of the clouds, Araqiel the signs of the earth, Shamsiel the signs of the sun, and Sariel the course of the moon. And as men perished, they cried, and their cry went up to heaven .

Die belangrikste aspek wat uitgelig word in die Bybel oor die booswig is dat sy sonde vergewe is en dat hy deur bemiddeling van Jesus die ewige lewe verkry het.

Wat vir my besonder treffend is in die onmenslike kruisiging, is die simboliek wat selfs in hierdie omstandighede uitgebeeld word. Jesus se kruis in die middel en aan beide kante twee sondaars. Die een word gered (het Jesus aanvaar) en die ander een gaan verlore (het Jesus verwerp). Is dit nie ook wat die Joodse volk gedoen het nie? Ander het Hom verwerp (selfs laat kruisig), en ander het Hom aanvaar. Vandag is dit ook die keuse waarvoor ons te staan gekom het!

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
19th May 2009, 17:00
Jesus kon nie dieselfde dag hemel (paradys=hemel) toe gegaan het nie om die volgende redes:

Die sondaar kon nie daardie dag hemel toe gegaan het nie. Volgens die metodes van kruisiging was n skuldige se bene gebreek voordat hy gekruisig is. Hierdie ongelooflike pynlike metode het eerstens veroorsaak dat so n veroordeelde nie kon losbreek van die kruis en wegloop nie. Ten tweede het dit ten doel gehad om soveel pyn as moontlik te veroorsaak. n Gekruisigde het dan enkele dae dit blyk tot soveel as sewe dae - aan die kruis gehang voordat hy gesterf het. Jesus het dieselfde dag gesterf.Ek stel graag die volgende in die aanhaling reg.

Dit behoort as volg te lees:

Die sondaar kon nie daardie dag hemel toe gegaan het nie. n Gekruisigde het enkele dae dit blyk tot soveel as sewe dae aan die kruis gehang voordat hy gesterf het. Jesus het dieselfde dag gesterf.

Die volgende gedeelte uit die Bybel gee die breek van die bene korrek weer.

Joh 19:31 En dat die liggame nie op die sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding waswant die dag van daardie sabbat was groothet die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word.
Joh 19:32 Die soldate het toe gekom en die bene van die eerste een gebreek en van die ander een wat saam met Hom gekruisig was;
Joh 19:33 maar toe hulle by Jesus kom en sien dat Hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie.

My foutiewe inligting word betreur.

Groetnis

Carel

leerling
3rd November 2009, 17:17
Goeiemiddag,

Na aanleiding van Stefanus:

" Nee, dit word wel voorgehou dat deur sy lyding hoef ons nie ewige lyding te ervaar nie. Ek s nie die Vader het Hom gemartel nie, maar uit Sy liefde het hy dit toegelaat. Daar is egter 'n voorwaarde aan verbonde nl. Ons moet weet en glo dat Hy die enigste is wat ons saak by die Vader kan bepleit."

Ek verstaan jou antwoord as dat ons nie ewige lyding hoef te ervaar nie, maar my vraag is: moet/hoef/gaan ons 'n lyding ervaar? en het ons dan 'n keuse?

Romeine 8 vers 17 ... en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, as ons saam met Hom ly sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word.

Hebr. 12 vers 4 .... Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie.

Hebr 11 vers 37 Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek, deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle; hulle het gebrek gely, hulle is verdruk, mishandel- .........

Help asb.

Groete.