PDA

View Full Version : Wien Nederlandsch BloedDie Ou Man
29th April 2009, 21:57
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Flag_-_Low_Countries_-_XVth_Century.png http://img166.imageshack.us/img166/2751/prinsenvlagsx5.png http://www.phassociation.org/intl/flags/nllarge.gifWIEN NEDERLANDSCH BLOED

Musiek: H. TOLLENS
Musiek: J. WILMS; verwerk: H. PIETER VAN DER WESTHUIZEN, 1976


Wien Neęrlandsch bloed in d' adren vloeit, van vreemde smetten vrij,
wiens hart voor land en koning gloeit, verheff' den zang als wij;
hij stell' met ons, vereend van zin, met onbeklemde borst,
het God gevallig feestlied in voor vaderland en vorst,
voor vaderland en vorst.

Bescherm o God! bewaak den grond, waarop onze adem gaat;
de plek, waar onze wieg opstond, waar eens ons graf op staat.
Wij smeeken van Uw Vaderhand, met diepgeroerde borst,
't behoud voor 't lieve vaderland, voor vaderland en vorst,
voor vaderland en vorst.

Dring' luid vanuit ons feestgedruisch die bee Uw hemel in;
bewaar den vorst, bewaar zijn huis, en ons, zijn huisgezin!
Doe nog ons laatst, ons jongst gezang dien eigen wensch gestand:
Bewaar, o God den koning lang en 't lieve vaderland!
En 't lieve vaderland!

WFHermans
29th April 2009, 23:02
Bedankt voor dit mooie gedicht!

Ik was wendag een beetje vergeten, maar nu ben ik weer terug. :smile:

Luther
1st May 2009, 13:59
Bedankt voor dit mooie gedicht!

Ik was wendag een beetje vergeten, maar nu ben ik weer terug. :smile:

Werlik Pragtig Ik asl dit 'n beetjie werder vat, baie mooi!!!!:biggrin: