PDA

View Full Version : Jesus se geliefde dissipelPionier
3rd September 2009, 07:50
In die Evangelies in die Bybel maar in veral Johannes word melding gemaak van die dissipel, "die een wat Hy liefgehad het".

Sover ek soek kon ek tot op hede, nie bevestiging kry oor wie hierdie dissipel is nie. sal ook later 'n paar tekse plaas wat meer lig kan werp.

Groetnis

Die Ou Man
3rd September 2009, 20:52
Pionier.

Hier volg 'n paar relevante verse. Dit bring ons egter nie nader aan 'n antwoord nie. Ek sien uit na jou bespreking.


23 En een van sy dissipels, hy vir wie Jesus liefgehad het, het aan tafel teen die bors van Jesus gel.

24 Simon Petrus knik toe vir hom dat hy moet vra wie dit kon wees van wie Hy spreek.

25 En hy val op die bors van Jesus en s vir Hom: Here, wie is dit?

26 Jesus antwoord: Dit is die een aan wie Ek die stukkie sal gee as Ek dit ingedoop het. En toe Hy die stukkie ingedoop het, gee Hy dit aan Judas Iskriot, die seun van Simon. Johannes 13 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-1&book=JHN&chapter=13&version=0&GO=Wys).


19 En dit het Hy ges om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik; en toe Hy dit gespreek het, s Hy vir hom: Volg My.

20 En Petrus het hom omgedraai en die dissipel sien volg vir wie Jesus liefgehad het, die een wat by die maaltyd op sy bors geval en ges het: Here, wie is u verraaier?

21 Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus: Here, maar wat van hom?

22 Jesus antwoord hom: As Ek wil h dat hy bly totdat Ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy My.

23 Hierdie woord het toe onder die broeders uitgegaan dat daardie dissipel nie sou sterwe nie; en Jesus het nie vir hom ges dat hy nie sou sterwe nie, maar: As Ek wil h dat hy bly totdat Ek kom, wat gaan dit jou aan?

24 Dit is daardie dissipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar is.

25 En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het; maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Amen. Johannes 21 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=JHN&chapter=21&version=0&GO=Wys).


Peter said to Mary, "Sister, we know that the saviour loved you more than other women. Tel us the word of the saviour that you remember, which you know and we not. We have not heard of them." The Gospel of Mary (http://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Mary#cite_note-sol.com.au-7).


Peter also opposed her about all of this. He asked the other about the savior, "Did he really speak to a woman secretly, without our knowledge, and not openly? Did he prefer her to us?. The Gospel of Mary (http://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Mary#cite_note-sol.com.au-7).


When Mary had said this, she fell silent, since it was to this point that the Saviour had spoken with her. But Andrew answered and said to the brethren, "Say what you (wish to) say about what she has said. I at least do not believe that the Saviour said this. For certainly these teachings are strange ideas." Peter answered and spoke concerning these same things. He questioned them about the Saviour: "Did He really speak with a woman without our knowledge (and) not openly? Are we to turn about and all listen to her? Did He prefer her to us?"

Then Mary wept and said to Peter, "My brother Peter, what do you think? Do you think that I thought this up myself in my heart, or that I am lying about the Saviour? Levi answered and said to Peter, "Peter, you have always been hot - tempered. Now I see you contending against the woman like the adversaries. But if the Saviour made her worthy, who are you indeed to reject her? Surely the Saviour knows her very well. That is why He loved her more than us. Rather let us be ashamed and put on the perfect man and acquire him for ourselves as He commanded us, and preach the gospel, not laying down any other rule or other law beyond what the Saviour said." When [] and they began to go forth [to] proclaim and to preach.

The Nag Hammadi Library, J M Robinson, Harper Collins (http://www.sol.com.au/kor/7_03.htm)

Liefde groete.

Die Ou Man

Pionier
4th September 2009, 07:38
Dankie vir die inset DOM, soos jy tereg opmerk dit bring ons nog nie nader aan die antwoord nie.

Volgens The Gospel of Mary wil dit lyk of dit Maria moet wees, maar dan die Evangelie duidelik in
Johannes13 : 23 hy vir wie Jesus liefgehad het

Ook in Johannes 21:6-8


En Hy s vir hulle: Gooi die net aan die regterkant van die skuit, en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie.

Daarop s die dissipel -- die een vir wie Jesus liefgehad het -- aan Petrus: Dit is die Here! En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy bo-kleed om -- want hy was naak -- en werp homself in die see.

Of Maria 'n visser was weet ek nie, maar een ding is seker, volgens die aanvaarde norm van die tyd sou geen eerbare man naak wees in die teenwoordigheid van 'n vrou nie, al was dit net die bokleed wat af was.

Pionier
4th September 2009, 07:53
Die meeste inligting rondom hierdie "geheimsinnige" dissipel is opgesluit in Johannes 21 ek begin by vers 15

Toe hulle dan klaar was met die mre-ete, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord Hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy s vir hom: Laat my lammers wei.

16Hy vra hom weer die tweede maal: Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief? Hy antwoord Hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy s vir hom: Pas my skape op.

17Hy vra hom die derde maal: Simon, seun van Jona, het jy My lief? Petrus het bedroef geword, omdat Hy hom die derde maal vra: Het jy My lief? En hy antwoord Hom: Here, U weet alles, U weet dat ek U liefhet. Jesus s vir hom: Laat my skape wei.

18Voorwaar, voorwaar Ek s vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou; maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek, en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie.

19En dit het Hy ges om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik; en toe Hy dit gespreek het, s Hy vir hom: Volg My.

20En Petrus het hom omgedraai en die dissipel sien volg vir wie Jesus liefgehad het, die een wat by die maaltyd op sy bors geval en ges het: Here, wie is u verraaier?

21Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus: Here, maar wat van hom?

22Jesus antwoord hom: As Ek wil h dat hy bly totdat Ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy My.

23Hierdie woord het toe onder die broeders uitgegaan dat daardie dissipel nie sou sterwe nie; en Jesus het nie vir hom ges dat hy nie sou sterwe nie, maar: As Ek wil h dat hy bly totdat Ek kom, wat gaan dit jou aan?

24Dit is daardie dissipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar is.

Hier ontstaan drie vrae, wie is die dissipel en hoekom moet hy anonniem bly, maar dan ook lewe hy nog of nie?

Fulcrum X
8th September 2009, 13:16
Hello,

http://www.wendag.com/forum/picture.php?albumid=4&pictureid=191


In die 1983 vertaling lees dit as volg:

Johannes 13


23 " Die dissipel vir wie Jesus baie lief was, het net langs Hom aan tafel gesit."Die 1983 vertaling is n jonger uitgawe as wat ek eintlik verkies, maar as ons dit kan gebruik saam met die Laaste Avond Maal sou dit lyk asof dit een van 3 mense kan wees, Mary, Thomas of James, jammer ek kan om die dood nou net nie hulle afrikaanse name onthou nie. Dit is nou tes as die benaming van die dissipels op die foto reg is. Indien dit nie Maria Magdalena is nie sou ek se dit is James want Thomas sit nie.


Vir wie het Jesus aan die kruis as moeder en seun aan mekaar gegee..?