PDA

View Full Version : Skryf dit op!!!leerling
3rd November 2009, 16:58
Goeiemiddag,

Jeremia 30 vers 2 .... Skryf vir jou in 'n boek al diewoorde wat Ek met jou gespreek het .....
en
Tobias 12 vers 20 ...... en julle moet alles wat gebeur het in 'n boekrol skryf.
ook
Romeine 15 vers 4 ..... want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoeding van die Skrifte hoop kan he.
met betrekking tot
Amos 8 vers 11 ... Kyk daar kom dae, spreek die Here Here dat Ek 'n honger in die land stuur, nie 'n honger na brood nie en nie 'n dors na water nie, maar om die woorde van die HERE te hoor.

Ek lees van soveel nuwe maar tog "ou boeke/boekrolle" of geskrewe werke wat tot nog onlangs toe - vir die eerste keer - gevind is.

Nou wonder ek maar net - met verwysing na die bg. "opdrag" - is daar nog waarvan ons nie weet nie. En tweedens - indien wel - gaan ons dit "vind" voordat Amos se profesie waar word. Of het dit alreeds waar geword? En dan ook - hoe verskil dit met wat reeds in die bybel geskryf is.

Groete.

Die Ou Man
3rd November 2009, 17:47
Ek lees van soveel nuwe maar tog "ou boeke/boekrolle" of geskrewe werke wat tot nog onlangs toe - vir die eerste keer - gevind is.

Gaan lees by Buite-Bybelse Boeke (http://www.wendag.com/forum/showthread.php?t=215). Dit verstrek 'n lys van sg. buite Bybelse boeke waarna die Bybel verwys.