PDA

View Full Version : Vergelyking tussen die Germaanse en Christelike religieëDie Ou Man
20th March 2010, 21:24
Tussen die twee godsdienste is daar opmerklike ooreenkomste en verskille wat hieronder vermeld word.Germaans |
Joods-Christelik

Groot aantal Gode en Godinne: Wodan, Tiwas, Freyr, Freya, Donar, ens |Beperkte aantal Gode (1): Jahweh, El, Elohiem, Eloah, Eljoon, Sjaddaj, Adoon of Adoniem of Adonaj, Jahweh Zebaoth, El Olaam, sowel as Jesus en die Heilige Gees

Gode en Godinne | Manlike Gode

Goddelike drie-eenheid aanwesig | Goddelike drie-eenheid aanwesig

Twee mense word tegelykertyd geskape uit hout: Ask en Embla | Twee mense word geskape: Adam en Eva. Eers Adam uit stof en dan Eva uit Adam. By sommige Jode was Lilith die eerste vrou van Adam

Gelykheid tussen man en vrou. | Vrou onderdanig aan die man

Heilige Huwelik| Huwelik is 'n instelling van God

Lewensboom: Yggdrasil. Boom van Kennis | Boom van kennis, van goed en van kwaad in die paradys

Die Godin Idun (Eden?) hou appels by haar. Wie daarvan eet, sou vir ewig lewe | In die paradys is ‘verbode’ vrugte. Wie daarvan sou eet, sou vir ewig lewe

Reuse bestaan| Reuse (het) bestaan (Gen 6:4)

Dwerge en Elwe bestaan | Dwerge en Elwe bestaan nie

Engele bestaan nie | Engele bestaan

’n Gevreesde Slang is aanwesig (Midgardslang) | ’n Gevreesde Slang is aanwesig (Satan)

Daar kom 'n Eindtyd | Daar kom 'n Eindtyd

Die Slang word ‘geboei’ tot aan die eindtyd |Die Slang word ‘geboei’ tot aan die eindtyd

Die eindtyd gaan gepaard met verskriklike oorloë | Die eindtyd gaan gepaard met verskriklike oorloë

Die huidige węreld sal vergaan, daarna kom ’n nuwe węreld | Die huidige węreld sal vergaan, daarna kom ’n nuwe węreld

Daar is lewe na die dood | Daar is lewe na die dood

Beperkende leefreëls of gebooie afwesig | Beperkende wette en gebooie aanwesig

Sonde afwesig| Die Mens sondig voortdurend

Erfsonde afwesig | Erfsonde aanwesig

Doop: Aanwesig deur ’n besprenkeling met lewende water | Doop: Aanwesig, hetsy besprenkeling, hetsy onderdompeling

Bidritueel: Staande met ’n trotse, fiere en uitdagende liggaamshouding | Bidritueel: Nederig, onderdanig, pleitend en soms knielend

Geeste bestaan: Goeie (voorouergeeste) sowel as bose geeste | Geeste bestaan: Heilige Gees sowel as bose geeste

Heilige getalle 3, 6, 9 en 12 | Heilige getalle 3, 6, 7 en 12

Om die Gode te bedank of gunstig te stem, was daar geoffer | Om God(e) gunstig te stem of ter vergewing van sondes, was daar geoffer.

Mense was ook geoffer, naamlik misdadigers, swakkelinge en ook soms krygsgevangenes | Mense was ook geoffer, naamlik eersgebore seuns, agt dae na geboorte

'n Belangrike God (Loki) verander in 'n duiwel | 'n Belangrike engel word afvallig en verander in die duiwel

1. Waar die Jode 'Jahweh' en die Islamiete 'Allah' en die Romaanse volkere Dios (Spaans) of Dieu (Frans) (afkomstig van Adonai) gekies het as naam van God, het die Germaanse Bybelvertalers besluit om geen naam te kies nie, maar 'n neutrale aanspreekvorm te gebruik, naamlik God of Heer. Die doel was om monoteďsme te benadruk. In die Ou Testament kom die volgende name voor van God(e): Elohiem, Jahweh, Eljoon, Sjaddaj, Eloah of El, Adoon, Adoniem of Adonaj, Jaweh Zebaoth en El Olaam wat egter dui op politeďsme.

knipmes
9th April 2010, 00:58
DOM...

Dis opmerklik dat daar onder die Germaanse kant wel Dwerge en Elwe bestaan maar Engele bestaan nie...

Hoekom so?

groetnis
knipmes

Pionier
9th April 2010, 10:08
Cherubim: Spiritual Theosophical Dictionary on Bifrost

Bifrost (Scandianvian Norse). A bridge built by the gods to protect Asgard. On it "the third Sword-god, known as Heimdal or Riger", stands night and day girded with his sword, for he is the watchman selected to protect Asgard, the abode of gods. Heimdal is the Scandinavian Cherubim with the flaming sword, "which turned every way to keep the way of the tree of life".(See also: Bifrost, Theosophy, Spirituality, Body mind and Soul, Spiritual Dictionary, )
Cherubim: Encyclopedia II - Raphael archangel - Raphael in Angelology and the Occult

According to the occultist, Johannes Trithemius (1462–1516), Raphael is one of the 7 angels of the Apocalypse and numbered among the 10 holy sefiroth. Furthermore, Raphael is also denoted as one of the 7 Archangels who stand in the presence of God, as well as a ruler of the Cherubim and Archangel classes in the heavenly hierarchy. The Archangel, alongside Zarachiel, also holds dominion over Raquia, the Second Heaven. Modern occultists sometimes associate Raphael with the color Yellow, the direction East, the element Air, and ..
bron:http://www.experiencefestival.com/cherubim/page/2


Heimdall

In Norse mythology, the watchman of the gods. Called the shining god, he was noted for his white skin, and he dwelt at the entrance to Asgard and guarded the rainbow bridge that connected it with earth. Endowed with extraordinary vision and hearing, Heimdall carried a horn that could be heard throughout heaven and earth; with it he would one day announce Ragnarok, the end of the world, and on that day he and his enemy Loki would kill each other.
bron:http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Heimdal


Volgens die Bybel is 'n gerub "n engel, sou 'n mens die bg. in ag neem kan 'n gerub 'n god wees volgens Noorse mitologie.

Groetnis