PDA

View Full Version : Smeltkroesknipmes
2nd May 2010, 22:06
Gen 9:27 Mag God aan Jafet ruimte verskaf, en mag hy woon in die tente van Sem! Maar Kanaän moet sy dienskneg wees.

Die profesieë van ons Volk se befaamde Siener, Oom Niklaas, is alom bekend. Tog is die uitleg van sy visioene nie altyd so maklik om te verklaar nie. Inteendeel, dit is al soveel kere in verskille rigtings in gestuur, dat kop of stert moeilik herkenbaar geword het... om nie eers te praat van naby die waarheid daaragter kom nie...
Daar is ‘n kanker uit ons verre verlede wat soos gom aan ons mense kleef, waarvan ons glad nog nie weg gebreek het nie, glad nog nie van genees is nie, nog glad nie eers herkenbaar geidentifiseer het as die ware oorsaak van ons hedendaagse ellendes nie.
Apartheid word as euwel voorgehou deur die wêreld heen, einde ten laaste geblameer op die Boerevolk van Suider-Afrika as die oorsprong, deur ons in vervolmaaktheid gebring en aangewys as vader daarvan, wat ons noodgedwonge die vyand van die mensdom maak. Ons mense spartel woes om daardie etiket om die nek weg te wens, en wys vinger na almal om ons, veral die Engelse met hul eeue oue kolonialisering van kontinente en volkere. Dis inderdaad juis die geskiedenis wat homself hier inhaal, of liewer herhaaldelik die eeue oue kanker laat voortbestaan sonder identifisering. Selfs nog voor die Engelse...

Sonder enige disrespek teenoor enige ras, volk, groepering of individu, word daarop gewys dat die kanker onder ons steeds hooggety vier. Die plaasmoorde, en ook stadsmoorde, word meestal barbaars wreed uitgevoer sonder oenskynlike motiewe anders as patetiese roof van onbeduidende items soos selfone en kontant. Natuurlik waar wapens betrokke is word díe ook gebuit, en meestal agterna uitgewys as sondebok voorgehou vir die duidelik haatlike ongelooflike intense vergryping in barbaarsheid. Tog mis ons almal die punt, of liewer die kanker ten volle, en leef ons met oogklappe aan! Die aanklag staan netjies opgestel, ons is die onderdrukkers wat nie hier op hierdie kontinent hoort nie? Of doen ons? Wat het ons voorouers gedoen?

Van die vroegste tye af, deur die geskiedenis tot voor die Groot Trek was slawerny aan die orde van die dag. Met die Voortrekkers is weggebreek onderandere dáárvan, en het na Bloedrivier drie BOERE Republieke ontstaan wat erkenning gekry het as menswaardige eervolle burgers wat ander volkere gerespekteer en leiding in Godsnaam geneem het, nie alles en almal misbruik het nie. Tot goud en diamante ontdek word, die geldsugtigheid van die mens weer kolonialisme ingebring en ons voorouers in konsentrasie kampe gedood is omdat DIE BOER te sterk teen kolonialisme wat eintlik slawerny op groot skaal is, teen gestaan het. Gevolglik onder Britse beheer in die Unie jare van Suid-Afrika, en selfs tot in die apartheids jare na die sogenaamde vryheid as Republiek kon witmense byvoorbeeld in die Wimpy gaan ontbyt, of selfs aan die tafel tuis... met ‘n kanker wat onder ons neuse broei en broei, tot vandag nog, sonder dat dit aangespreek was. Dit was mos, en is nog vandag steeds, aanvaarbaar om bedien te word, om dienaars aan te hou wat die sogenaamde vuilwerk doen. Dink terug, elke wit huisgesin het al eeue lank, afhangende van rykdom, een of meer dienaars, werkers, bediendes wat die werk doen. Ons is te hoogs verhewe om dit self te doen. In die verlede was dit reg vir ‘n swartman of vrou om as werker in die Wimpy die skottelgoed te was, die kos te kook, die aandra te behartig, maar hul mag nie self aan die tafel langsaan sit en dieselfde items geniet nie. Tuis is dit vandag nog so dat omtrent elke huishouding een of meer bediendes het wat onse onder- en bo-klere was en stryk, onse huise skoonhou, die tuine behartig, selfs kook sodat ons saans net kan aansit om te eet soos konings, waarna die bediendes weer die skottelgoed doen voor hulle na hul karige huisies aof kamers agter in die erf moet gaan rus om maar more weer reg te staan as slaaf. So gemaksugtig het ons deur die eeue geword in hierdie euwel van SLAWERNY dat ons dit is as eersgeboortereg sien. Watter wit kind sal tog sy of haar eie bed opmaak of selfs stryk? Deesdae is ons jeug so slap soos rieme, sonder enige respek vir self of andere, want dis juis die bekende ou Engelse gesegde “Hollier than thou” wat mos almal op almal laat neersien, hoe ryker, hoe laer word die res mos...

Dis tyd dat daar besef word, die skrif is aan die muur, die klokke is aan die lui, die tyd het aangebreek! Die befaamde Angus Buchan hou vir die mans voor dat hulle hul vrouens meer moet respekteer en weer die hoof van hul huishoudings word... goeie werk díe van Angus, jammer om te hoor dat daar glad nie eerder eers plan gemaak word met die aanspreek van die kanker of liewer slawerny onder ons nie. Angus bid mos saam met swartes en wittes, dit terwyl algar so hoogsheilig staan met mekaar hand om die blaas, tog is die een nog steeds besig om die ander as slaaf te gebruik, sonder om dit te erken. Bid, Broers, bid, julle het dit waaragtig nodig! Dis te verstande dat enige volkere wat onderdruk word, uiteindelik sal opstaan en dan vergelding sal toepas. Die moontlikheid dat gemeet aan internationale standaarde elke grusame moord eerder te doen het met verset teen hedendaags ongehoorde, neerhalende, afbrekende, onderdrukkende verhoudings tussen werkgewers en werknemers of bediendes of slawe is nie te betwyfel nie. Dis mos in ons gene dat ‘n “ousie” of “meit” die werk moet doen, want dis mos aanvaarbaar. Geen wonder ons staan waar ons staan nie, voor 46664 reg om weer uitgewis te word, want die etikette word aan alles gehang behalwe slawerny. Dit moet nie na verwys word nie. Rig enige media kamera op ‘n witman vandag, en rassisme word ontken, tog het feitlik een en elkeen van hulle iewers in die agtergrond ‘n bediende wat hulle klere was... “my vrou moet mooi lyk, nie haar naels breek nie...” dis mos ‘n “meit” se werk... onse voorouer Boerevrouens, en daar is nog duisende van hulle vandag, kon alles en het alles self gedoen, sonder hulp van slawe. Maar nie almal nie! Deesdae by verre nie!
Of ‘n bediende nou ‘n wetlik aanvaarde minimum loon ontvang, verlof kry, sieke fonds het, pensioen het of nie, dis ou geskiedenis dat elke meester van ‘n slaaf wat as eerbare meester voorkom na sy of haar slawe moet omsien op ‘n eerbare manier. Dit maak werklik nie saak hoe daar daarna verwys word nie, slawerny is slawerny, en basta. Het slawerny saamgekom as deel van kolonialisme, wat deur kapitalisme as regverdigend aanvaarbaar uitgemaak geword het? Opheffing? Werkverskaffing? Wat gelei het tot Demokrasie – die uiterste vorm van verslawing van die slawe EN al die meesters na gelang van hul rykdom?
Nou kan daar voorgehou word dat dit deel van God se plan was, want die bybel versie hierbo verduidelik dit mos. Gam of liewer Kanaän (Afrika se etniese swart stamme) se kinders sal Jafet se slawe wees, tot vandag toe. Kan enige iemand asseblief opstaan en dit regverdig? Vanwaar is dit aanvaarbaar dat enige een mens, of familie of volk of ras die dienaars moet wees van andere wat hulself hoër ag? Almal is gebore en word ontvang hier op aarde op een en dieselfde manier, waar is dit duidelik onderskeibaar wie is slawe en wie nie? Kleur van die vel?
Die drie smeltkroese volgens Oom Nieklaas waardeur ons as volk sal gaan, waarvan die eerste in twee dele reeds amper volvoer is naamlik eerstens die verloor van ons beheer oor onsself as volk (Anglo-Boere Oorlog 1897 - 1902) en tweedens die verkiesing in 1994 met Demokrasie waar ons finaal alle beheer oor onsself verloor het, of weggegee het? Daarna volg die tweede smeltkroes waar dit gepaard gaan met die verloor van ons welvaart en rykdomme soos grondonteiening en besigheidsonteiening onder die vaandel van regstellende aksies. Die derde smeltkroes gaan gepaard met juis die regstelling van die bybel versie hierbo aangehaal, want die tyd is ryp. Die Tydperk van die Vis, of liewer die laaste twee duisend jaar, se einde is in sig met die intog in die Tydperk van die Waterdraer (BOER) wat voorhande is. Vir ons as Germaanse afstammelinge is dit helaas tyd om onder die sogenaamde lot van die juk onder die “kerk” los te kom. Maar om daar uit te kom moet ons eers skoongewas word, met emmers bloed soos Oom Niklaas tereg uitgewys het. Ons as die volk wat vandag onteenseglik as BOERE uitgeken en na verwys word kannie verwag om as Apostels of Predikers of Profete van die nuwe Millenium ons plek in te neem soos deur Oom Niklaas voorspel, alvorens ons nie eers die verlede van ons afgeskuld het nie. Die kerk en alles wat dit behels omsluit slawerny in totaliteit omdat dit deur aardse godsdiens die mens beheer en valslik lei, in plaas van om te focus op Geloof as sulks. Die oudste euwel onder ons mense is slawerny wat as laaste smeltkroes, ons werklik vry gaan maak van bande of laste of teregwysing van enige aard, om dus soos ons voorouers as “Vryburgers” of “Voortrekkers” te staan as Goddelik in Heilige Skaduwee as voorbeelde van die toekoms, waar ras afsonderlik tog saam kan saamleef in hierdie paradys. Of is u ook deel van die groep wat glo net wittes kom van die Hemel af, die res is duiwels? Dis juis daardie houding wat gaan lei tot knersende tande, want om hierdie juk af te gooi gaan nie maklik wees nie. Inteendeel, dit gaan as gevolg van ons halstarige teenkanting teen juis hierdie aanmaning wees wat op gepaste wyse met dinge soos die sogenaamde UHURU op ons mense afgedwing gaan word. Vryspring is daar nie kans meer voor nie, wat jy saai sal jy self maai... verskrik oor UHURU? Of is u ook een wat die T-hemp sal dra wat uitwys of pleit u is nie DIE BOER nie? Oog vir ‘n oog? As jy ‘n slawedrywer is, gaan die slawe een of ander tyd teen jou opstaan, dis net ‘n kwesie van tyd?
Onteenseglik is die teregwysing van oom Niklaas dat die wat dit vryspring, die sal wees wat vrygekoop is van die ellende van die geskiedenis, mense wat sal staan en kyk na die verwoesting, want slawerny het juis soos herhaaldelik al uitgewys met elke moord, barbaarsheid na vore gebring as haat aandrywer teenoor onderdrukkers, en diegene op die bult sal nie onderdrukkers wees nie, glo my!
Dit is my beskeie opinie dat elke huishouding wat sogenaamde dienaars het, van bediende of werker of selfs “Butler’s” (die persoonlike slaaf), die gevolge nog gaan dra of al gedra het vir hul onsigbare kanker wat hulle toepas sonder herkenning, as deel van die laaste smeltkroes. Dink byvoorbeeld aan al die bewyse van werkers, bediendes, slawe wat telkens uitgewys word as deel van die komplot agter die moorde of vergelding. Hoekom so, weens jaloesie? Nee, eerder kan gekyk word na neerhalende wittes wat afkyk op slawe, en in die moderne wêreld steeds ouwêreldse maniere uithaal, ver verwyderd van sogenaamde apartheid mos. Die geeikte tradisie van huishoudings waar die familie self alles doen, self wasgoed was, stryk, beddens opmaak, tuin skoonmaak, die skottelgoed was, die kosmaak, verryk nie net die opgroei proses van die kinders nie, maar kan slegs bevorderlik wees vir volwaardige menswees. Daarteenoor sonder bediendes vandag is die sekuriteit aspek een van nominale dringendheid, want die ou gesegde “wat hulle nie van weet nie, kan hulle nie kom haal nie” speel ‘n rol, en wie nie regtig deel van die familie is nie, hoort nie tuis nie, en kan dus nie weens onderdrukking jaloers word, vergeldend optree of kwaadwillig wees nie.
Watter witmens sal eerlikwaar opreg gelukkig daarmee wees om as slaaf vir ‘n ander volkere op te tree, dag vir dag op neergesien word, dag vir dag onderdruk word, gebruik word teen skynbaar erkende vergoeding, selfs minderwaardig en onteenseglik onmenslik soms behandel word? Maar ons doen dit dan aan andere? Nog al die tyd. Deurdat ons as wit bloedlyn gene die Goddelike vermoens verkry het om verstandelik meer vaardig skyn te wees as ander volkere, hoort nie van ons slawedrywers te maak nie. Oortuigend sal wees dat as ons van die vroegste tye af ons kennis met andere gedeel het, self die sement “gemix” het, en hul ook ‘n Wimpy in hul eie woonbuurt so goed soos ons s’n toegelaat het, sou ons nie hier staan waar ons nou staan nie. Ook is die aanslag teen ons nie net vanuit etniese swart rigting nie, maar ook vanaf ander volkere soos die Indiërs selfs. Hier in Natal is die “bumper sticker” wat lees :”we should have cut the cane ourselves” plaas die blaam so duidelik op die witman, Afrikaans of Engels, maak nie saak hoe mens dit beredeneer nie. Die witman se behelptheid met himself as ‘god’ verhewe bo andere is besig om reg geruk te word wêreldswyd! Ons is so ver op die pad van blindelary dat ons kinders dit selfs goed dink om in bediendes se kos te piepie as grap? Geen wonder ons is waar ons is nie? Die witman was nie bedoeld om slawerny en onderdrukking as self verhewe te wees nie, ons was veronderstel om leiding te neem in Gods Skaduwee om die werkende volkere te kon help. Dink mooi daaraan, alles wat u gebruik word of gemaak in lande soos China en meeste Afrika-lande waar onderdrukte slawerny of liewer “goedkoop arbeid” uitgebuit word in die naam van demokrasie.

Om deel te wees van die onderdrukkende slawerny voorgehou as moderne leefwyse waar mens die toutjie trek in die hoek van die kamer, sodat die klok in die kombuis kan lui om die bediende te roep om drinkgoed met teetyd aan te dra, is die laaste smeltkroes waardeur daar gegaan moet word om daarvan gesuiwer te word. Wat het geword van plase waar die boer nie anderskleuriges gebruik nie, maar ons eie kinders wat wil leef en leer van boerdery as werkende leerlinge in daardie beroep? Het ons nog nooit geleer by die ander volkere nie. Gaan kyk maar in die geskiedenis, die besighede waar elke lid van die span aan een enkele ras behoort het, het nog altyd, en sal altyd gedy as goed, want daar is nie onderdrukking nie. Die meeste ander volkere het en hou hul eie by hul eie, soos monetering, besigheid, tradisies, geloof, en leefwyses. Die witman?

Dit gaan nog te goed met ons volkie, die meeste van ons is nog so arogant in ons verhewe “hollier than thou” rykmans verwaantheid onder die vaandel van skynbare opregtheid, dat ons die pot heel mis sit. Hoeveel van u kan met trots seg dat u nog nooit ‘n bediende aan huis of in diens gehad het nie, dat alles self deur u en u gesin in liefde as take volvoer word, dat geen anderskleurige die voorreg gehad het om u onderklere te was nie? Glo my daar is diesulkes onder ons... laat mens dink?
En glo my, om slaweloos te lewe is glad nie, en vorm geensins deel van die etiket “K.....boetie” nie, daar is weereens ‘n wêreldse verskil wat ook nie as blameer punt geregverdig dan word nie. Om die verskoning van werksverskaffing en opheffing van armoede asook opleiding aan te voer, sal ook nie deug nie. As mooi daaroor gedink word, die hele westerse wêreld is in opset waar die onderdrukte swartes nou begin vergeld teen wit onderdrukking wat van kolonialisme afkomstig is, nie van DIE BOER nie soos wat almal nou wil te kenne gee nie. Gaan dink mooi oor die redes vir die gelofte by Bloedrivier? Gaan kyk hoe het ons voorouers met ander volkere oor die weg gekom. Om hulle te leer, op te hef en leiding te neem beteken nie hulle mag net die sement aanmaak, die fondasie gooi en stene opmekaar pak, maar geensins in die besigheid binne die gebou deelagtigheid te he anders as slawe nie?

As volk moet ons eers skoon kom, vry van enige ras gedrewe blaam, enige vergelding weens ons foute, voordat ons werklik vry en waardevol as ware Godskinders onder die ander volkere erkenning as God’s Profete sal geniet.
Wees gewaarsku!

Groetnis
knipmes

Carel van Heerden
5th May 2010, 21:09
Goeiedag Knipmes,

Het vlugtig bogenoemde pos gelees en wil nie graag volledig kommentaar lewer alvorens ek dit nie na behore gelees het nie.

Is tans so tussen die werk deur besig om navorsing te doen oor ‘n gedeelte van Noag se vloek op Kaänan wat vroeër nie vir my duidelik was nie maar nou in plek begin val. Soortgelyke probleem het opgeduik in die vervolg van Geestelike Reis Na Sterwe.

Wat egter opval is jou “aggressie” teenoor die witman wat swart arbeid in diens het wat jy om die boeg van “slawerny” verantwoord. Verder dat slegs “slawerny” as die alfa en omega voorgehou word vir ons huidige omstandighede. Jammer om te sê maar die pos se argumentlyn oortuig nie. Dit grens vir my aan ophitsing teen die swartmense (geregverdig of nie) terwyl die werklike redes nie aangespreek word nie. Daar is soveel veranderlikes wat buite rekening gelaat is wat in elk geval meer akuut is as slegs “slawerny”. Jou verwysingsraamwerk is aan my onbekend maar dit kom volgens my nie uit die Bybel nie.

Waar ek met jou saamstem is dat baie probleme by huishoudings ontstaan, waar inligting deur ‘n swart werker deurgegee word, hetsy vrywillig of onder druk.

Terloops, het jy al enige navorsing gedoen oor hoe die gemiddelde swartmens voel en dink oor dit wat tans aan die gang is? Ek praat nie nou van mense van Malema se kaliber nie.

My skrywe is nie om kritiek te lewer nie, maar in my soeke na antwoorde vir so baie vrae het ek tot ander konklusies gekom. Wanneer ek my pos geplaas het kan ons daaroor bietjie debat voer.

Groetnis

Carel

knipmes
6th May 2010, 12:19
Hallo Carel,

Dankie vir jou inset, ek kyk uit met graagte na jou konklusies, voorwaar gaan hierdie 'n interessante debat worre, presies wat ek wou gehad het... hoop andere sal ook kom deelneem, inset geensins as kritiek as sulks beskou nie!

Ek sal solank vir jou stuiwer in die beurs gooi, deur te seg dat die "aggressie" van my wat jy na verwys nie aggressie is nie maar beswaardheid en weemoedigheid liewer...

groetnis
knipmes

Pionier
6th May 2010, 17:04
Knipmes

In retrospek terwyl ek my siening as individu voorhou; Vir my is dit bevredigend om werk te verskaf aan mense wat trots is op hul werk.

Vanmelewe se Boere het onderskeid getref tussen werksvolk en voorvadergeesaanbidders(kaffir-stamme), my siening is dat die probleme ontstaan het toe ons die vermoe verloor het om daardie onderskeid te maak

Groete

Vicky
9th May 2010, 21:05
Knipmes, my liefste vriend, ek weet nie jong.... ek kan nie HEELTEMAAL met jou saamstem nie. Maar laat ons net eers oor een punt ooreenstemming kry. Wanneer is mens 'n slaaf.... wanneer jy werk om iemand anders te verryk, of hoe sou jy reken?

Seeker
10th May 2010, 18:49
Ek stem met baie wat u se, maar ook sal wil he dat daar tog maar n bietjie van n definiesie moet wees.
Ek raak nie ryk uit my Ou volkie wat vir my werk of huis skoonmaak vir my vrou, en ek glo nie een van hulle kry swaar ek het van hulle wat al 35 jaar vir my werk.
Elke een het n huis elke kind gaan skool toe al is dit van hulle kinders se kinders van die wat nie eers vir my werk, drie is by die Universitiet hulle prestasies is myne ook .
Ag so baie dinge wat ek kan noem van die daglikse lewe, Slawwe nee ek glo dit nie.
Jahfet wat in Sem se land en huis woon ja dit is so maar tye het verander maar daar is die wat nie saam verander het daar le die probleem na die volgende brug
.Hoe verwyder jy n ingewortelde haat uit gebasyne deur Ouers ,Kerke ,regerings en magtige mense wat die verkeerde God dien.
So baie werk en so min tyd
Ek glo werklik dat een kam skeer nie almal

knipmes
11th May 2010, 19:24
Hallo Julle Almal,

Ek waardeer al die opinies, en helaas, myne is ook maar net 'n opinie, wat dalk gewig dra as waarskuwing as jy dalk so daarna kyk:

Vir eeue al is die swart nasies wereldwyd onderdruk as slawe van veral wit nasies... meer as genoeg bewysstukke in die geskiedenis, op eie bodem is daar dorpe en stede ooraloor waar die samestelling is wittes in die "bo" (ryk) - en "onder" (armer) dorp, met die "lokasie aan die buitewyke waar alle swartes moes woon as slawe. Daardie samestelling staan vandag nog vas in ons samelewing sonder enige verandering anders as swartes wat weens BEE verryking dit regkry om ook in beide die bo en onder dorpe in te beweeg, maardie massas is steeds slawe in die lokasie. Ek praat wel daagliks met swartes hier in Natal en glo my, net die oueres wat gekondisioneerd is is bereid en wens om terug te beweeg na daardie tyd van slawerny waar hulle ten minste kos, dak oor kop, hulp en gesondheid gehad het... die res en veral die nuwe generasies stel nie belang nie, en die malema's maak dit ook nie makliker vir die slawerny om voort te duur nie... ek wys nie vinger na enige een nie, ek wil egter hierdie waarskuwing rig...

waar staan dit geskrywe dat enige een nasie weens kleur van vel die slaaf (betaald of nie) (geregverdigend of nie) van 'n ander vel kleur nasie moet wees. Karma is karma, saai en jy sal maai... oom Niklaas het hierna verwys met pyn in die oog.... as ons onsself wil of moet verootmoedig voor God, sienende dat ons voor die tweede "bloedrivier" staan??

Ek vra die simpel vragie dus... waar is enige bewys dat Jesus enigeen as slaaf uitgewys en dus so aangestel en verklein of gebruik het? of het Hy een en elkeen as kind van God gesien en hanteer, ongeag elkeen se eie rang, plek of waarde teenoor/deur andere?

groetnis
knipmes

Seeker
13th May 2010, 09:37
Ek verstaan wat u se maar weer eens is dit n klomp goed om in te neem op een slag.
Met die byvoeging van "Bloedrivier" weet ek nie waar dit als inmekaar pas, hier is baie onderwerpe in een draad en elke een moet afsonderlik behandel word as n mense by die een kwessie en dit is naamlik Slawerny bly.
Moet n mense terug gaan tot in europa met Jafet en van daar af voorentoe met die tyd van handel dryf hier in Afrika en daan weer voorentoe beweeg tot hedendaags se geskiedenis om te sien wat het plaas gevind dat ons sit waar ons is, die huidige situasie soos u dit sien is nie reg ons weet dit almal maar wil ons dit herken? en hoe stel ons dit reg?

Bloedrivier is heel en totaal n ander ball game en ek glo nie dit kan hier in die selde konteks bespreek word my rede is daar kan glad nie volgends tyd, gebeure,mense,plek,ooit weer n Bloedrivier wees want wie weet wat is God se wil en praat ons van die Boer Volk of in die algemeen, hierdie is baie diep dinge.

knipmes
15th May 2010, 20:27
...die huidige situasie soos u dit sien is nie reg ons weet dit almal maar wil ons dit herken? en hoe stel ons dit reg?

Bloedrivier is heel en totaal n ander ball game en ek glo nie dit kan hier in die selde konteks bespreek word my rede is daar kan glad nie volgends tyd, gebeure,mense,plek,ooit weer n Bloedrivier wees want wie weet wat is God se wil en praat ons van die Boer Volk of in die algemeen, hierdie is baie diep dinge.

Hallo Seeker,

Bloedrivier het inderdaad ALLES en ook NIKS hiermee te doen nie. Met verwysing na die huidige "genocide" uitwissing van die BOER wat wereldwye nuus word, staan ons as wit mense weereens op die punt waar ons voorouers gestaan het na hulle "nagte van die lang messe" soos Blauwkrans... wat toe hul uitwissing of toekoms tot by die punt van 'n Gelofte gedwing het...

Juis die dat ons dit nie wil herken nie... My vermaning is nie gerig daarop dat die besit of werkverskaffing van huisbediendes of slawerny as die euwel nie, maar eerder dat ons tot die besef moet kom dat voordat ons onself weer gaan laat tel onder enige volkserkenning, sal ons die verlede moet afskud. Hierdie verlede sluit in baie drade wat elkeen in afsondering vanaf die Bybelse tye gehaal kan word, waar ons die foute kan uitwys, die skuldiges laat penry en die blaam wel iewers anders laat val. Tog is my waarskuwing weereens... hoe kan ons nederig raak wanneer ons nog nie losgemaak staan van die verlede nie. As ons dan bediendes moet aanhou, hoekom moet dit nog anderskleurig wees? meeste van ons mense, ons mense, is werkloos en ek is seker hul kan wel begin werk as bediendes??? (slegs een voorbeeld van eie regstellende aksies wat ons as volk sal moet aan dink voordat ons regmatig kan opstaan en vingers wys na andere.

Onthou, dit wat ons saai, sal ons maai, en aan die een kant is ons klaas maar aan die ander kant is ons nog baas. Dis waar wat Oom Niklaas geseg het dat eers sal ons in totaal klaas worre voordat ons weer sal opstaan. Om klaas te wees beteken nie ons moet nog steeds ander volkere gebruik as onderandere bediendes nie...

groetnis
knipmes

Seeker
25th May 2010, 20:27
Hello Knipmes,
Jammer oor die lang wag vir n antwoord maar werk was n bietjie kwaai die afgelope tyd, jy het reg maar baie sal moet gebeur voor die hoog moed sal daal so dat blankes sal oor gaan en huis skoonmaak of sulke goed doen al is dit vir n salaris. Ek het dit destydse beproef met jong seuns uit n sendings huis hulle wou nie eers n gereedskap kas of ander toerusting aandra dit was volgens hulle nie hulle werk en het net nie weer kom werk, by navrae het die koshuis vader vir my gese ek het hulle soos K@#$^s laat werk.
Nou ja dit was nie die bedoeling maar om hulle werk te gee moes ek af sien van die normale stik werkers wat ek gebruik, jong mense vandag het beslis ander ideas en die grootse probleem is Christenskap of die tekort daarvan of opvoeding die toekoms is nie vir hulle belangrik al is hulle daklose,maar hulle kan gou genoeg hulle lot verklaar as iemand wil luister en bak hand staan vir n paar munte dit is wat ek nie kan verstaan hulle is alreeds op n laagte punt maar iets weerhou hulle om basiese se hande arbied te verrig. Hoe n mense dit gaan om swaai nugter weet ek het nie n antwoord.

Seeker
25th May 2010, 20:41
Hi Weer,
Om terug te kom na die punt van gebruik van anderkleuriges,ek kan net se dat van toeka se tyd tot nou was hulle gebruik en dit is diep in die Afrikaaner of anders gestel die Nederlanders, Duitsers, en wee weet nog wat hier heen gekom het, het maar altyd slawe gehad dit is so te se in die bloed hoe nou?

knipmes
26th May 2010, 20:21
Hallo Julle
Jong, een en almal staan skuldig voor die gebruik van bediendes of slawe of werkers, dis mos hoe dit is en was... en dis juis hieroor waaroor ek die smeltkroes uitwys as die laaste ding wat ons sal moet regmaak... regoor die land is die rassisme van weerskante af feitlik negatief uitwerkend op almal, van versoening sal niks kom nie... nie voor elke ras uiteindelik tot die punt kom van algehele genetiese (nie geografiese) afsonderlikheid nie. Ek verwys nie net na sogenaamde eie volksstaat ideologiee waar 'n eie republiek weer totstand kom nie, want sal daar dalkies ook maar weer "lokasies" om die dorpe wees met "ousies" wat wasgoed was? Ek verwys na ons harte, diep binne waar ons moet besef ons is die meesters van ons eie slaggate, en sal moet kom tot die punt waar ons in nederigheid voor Godhoof sal moet staan en arrogansie sal nie deel daarvan kan wees nie. My sogenaamde aggressie is gesetel in ons onvermoee om juis verby die verlede te kom... ‘n voorbeeld van hoe ons hierdie laaste smeltkroes sal moet regmaak is om kennis te neem van en die regstelling van ons onvermoee om te besef hoe ryk ons as wittes is aan die TIEN TALENTE wat ons algar toegedeel is... want ons woeker mos onderandere so:

'n wit Vriendin vertel ons in 'n gesprek die ander dag dat dit deesdae haar grootste tydverdryf is om in haar luukse 4x4 in die verkeer veral in spitstyd agter swart dames te ry wat sukkel om die verkeer, en hul nuwe voertuie se beheer, onder die knie te kry. Sy vertel met smaak hoe sy op haar toeter le as hulle fouteer, en hoe meer dit hulle verward maak, hoe harder die toeter... hoe meer haar genot verwysende na die drywers as "sotte" wat nie op die pad hoort nie... die EEN TALENT ras wat dit mos begrawe het?

ek reken haar toe die volgende:

Uit biljoene jare op hierdie planeet is en was die vinnigste manier van land vervoer 'n perd gewees tot ongeveer 200 jaar gelede met die treine, en net 'n 100 jaar gelede met die model T-Ford die motor. Vir die laaste 100 jaar was dit hoofsaaklik slegs die witman wereldwyd wat die vermoee gehad het en die (finansieel?) voorreg om so-iets te kan beheer en bemeester. Na 100 jaar van nou ingeboude ingeskerpte, half geneties oorplaasde vermoeens om sulke vervoermiddels te kan beheer, waar selfs ons kinders so jonk as sestien dit sonder probleme baas raak, wil ons ons verlustig in die onkunde van ‘n ras wat nou eers die beginpunt bereik finansieel en in beheer waar ons al 100 jaar gelede was... die “sotte” mos... hulle kan mos nie “diepte” en “spoed” breingewys bemeester nie as hulle oor die pad loop nie, wat nog te se as hulle self die voertuie moet bestuur... K....rkarre kon mos nog altyd nie vinniger as 30 kph ry nie...

Dis my probleem... hoe staan ek voor Godhoof en smeek ‘n sogenaamde tweede “Bloedrivier” af, terwyl ek oppad daarheen al wat leef en beef in ander kleure op die pad alleen verwens het tot in die afgrond in oor hul onkunde, wat ek nie as onkunde sien nie, maar eerder as ‘n ongewenste ras as las wat onderandere MY tyd staan en mors? Terwyl dieselfde ras se broers en susters elders my klere was en tuin en my voertuig skoonhou vir my daagliks?
En net hier besef ek weereens... Oom Nieklaas was reg, smeltkroese sal ons deurgaan, kom wat wil!

Wees gewaarsku!
Groetnis
knipmes

knipmes
26th May 2010, 20:32
Ek dink regtig die tyd het gekom dat ons sal moet besef dat ons as die witras van Afrika die genetiese samestelling het van alle oorspronklike witrasse van die wereld, en dus as uitsonderlike wesens die vermoeens geerf het van Godhoof om as LEIERS en MEESTERS en ONDERWYSERS die weg moet baan vir alle ander volkere om ook oor tyd te ontwikkel soos ons as lankal al ontwikkel het...

Wat is verkeerd daarmee om te besef dat ons as wesens wat op baie vlakke baie meer ontwikkeld is as ander rasse, nie meer afkyk na hulle as slawe nie, maar in eerlike opregte bedoelings hul hande vat en hul te lei? Elke ras het uitsonderlike vermoeens wat ons weer ook van kan leer, wat ons ook verder verryk, maar kom wat wil, ons gene is die gene wat die kennis en inpag het om hierdie wereld ten goede te verander...

Oom Nieklaas het geseg dat Godhoof ons sal lei eers wanneer ons gereed is daarvoor, eers wanneer ons die skille van verwaantheid en opregte sotheid in die eie ek afgele en afbesweer het, eers dan sal ons as ware leiers van die nuwe Millenium as Waterdraers kan opstaan.

Een vragie, het Jesus neergekyk op ander rasse?


groetnis
knipmes

Fulcrum X
7th June 2010, 22:31
Naand Knipmes,

Ek wil graag begin deur te se dat dat ek 100% saam stem met wat jy se maar ook dat ek voel, met alle resperk gese, dat jy 100% verkeerd is om slawerny te gebruik as rede. Sodra n persoon vergoeding ontvang in die vorm van kontant bestaan slawerny nie meer nie. Slawerny is as n persoon / groep persone geensins eiendom mag besit nie en slegs mag leef van die hulpbronne (nie geldelik) wat hy/sy/hulle van sy/haar/hulle eienaar ontvang. Slawe is mense wat eenmalig gekoop word en geen seggenskap daarin het nie.

Of ek nou my onderklere na die "laundromat" toe neem wat n besigheid is en of ek nou n huishoudelike werknemer betaal om dit te was is een en dieselfde ding.

Soos n wyse oompie my megedeel het nou die aand is ons deel van n land wat n baie laer inkomste het as wat nodig is om aan al die mense in die land ordentlike salarisse te betaal. Ek gaan nie nou in die syfers inklim nie want dit is nie van belang nie, die punt is duidelik genoeg. Wat dink jy gaan gebeur indien ons geen huishoudelike werknemers / tuiniers ens in diens neem nie? Werkloosheid X 10 000 000? En glo my hulle sal jou CCMA toe neem daarvoor. Hoekom? Want dis hul salaris wat nou weg gaan en hy/sy wil daai geld he so dis sy/haar werk en hulle wil daar wees want hulle veg teen jou as jy hom wil wegneem. M.a.w. nie slawerny nie want dit is hulle vrye wil.

Die sogenaamde slawerny waarvan jy praat is eintlik iets heeltemal anders en dit is iets wat jy ook gebruik in jou siening van die saak en dit is myns insiens die kern waarom als draai. Ons ag onsself as belangriker en dit is ons proleem. Ons as boervolk is volgens my op geestelike vlak bo al die ander volke (indien mens kyk na die hoeveelheid van ons binne een land, maar daar is natuurlik die geestelike leiers onder alle ander volke ook) maar dit beteken juis dat ons so moet optree. Soos jy tereg ook noem in jou poste sien ons neer op die ander minder "volwasse" nasies rondom ons terwyl ons juis die voortou moet neem om onsself en hulle tesaam op te hef.

Ek self staan ook skuldig daarin en ek is seker jy ook. Ons almal raak kwaad vir daardie bestuurders (van hulle is aspris ook) wat nie kan bestuur nie. Jy is ook reg as jy se dat ons besighede moet bestuur word deur ons eie (genetics). Indien dit kan realiseer sal die land ekonomies baie beter daaruit sien en sodoende ook al die ander inwoners in die land of hulle nou pers of groen is maak nie saak nie. Die punt is dat elke ras hom by sy eie doen en late moet bepaal maar dat die meer "volwasse" ras die voortou moet neem.

Die probleem is net dat daar opstandigheid is onder veral die swart bevolking van die land teenoor ons as Blankes omdat ons in die verlede "onmenslik" opgetree het teenoor hulle. Ja daar was n hele paar gevalle waar groepe Swart Suid-Afrikaners gesterf het onder Blanke Polisie se vuur maar dit was op die einde van die dag slegs om beheer te kry van lewensgevaarlike situasies. Ek regverdig natuurlik nie die dade wat gepleeg is deur sekere groepe van die tyd waarmee julle almal sekerlik bekend sal wees nie want daar was Blanke groepe daai tyd wat eenvoudiglik uit haat opgetree het, hulle sal terugkom vir nog lesse in hul volgende lewens, maar die oorgrote meerdereid van die blanke bevolking daai tyd het eenvoudiglik na 21:00 saans of net nie omgegee nie en tuis gesit en braai of die nie-blanke op straat in die middel van die winter nat gegooi en met blou oge huistoe gejaag. Daardie tyd is verby en ons het almal ons lesse geleer daaruit, ons het nie skerpgemaakte besemstokke deur hulle gejaag nie en al die wreedaardige goed gedoen met hulle soos wat hulle nou met ons mense doen nie. Ek verstaan hulle haat en ek voel dit is ons eie skuld op n manier, maar as hulle eie leier Jacob Zuma in die koerant se dat apartheid nie meer ge blameer kan word nie (of hy nou lieg of nie, dit was in die media) dan moet mens begin kyk of die fout nie maar ewe veel aan altwee kante le nie,

Een ding is verseker, indien die van ons wat glo in die geloof soos op Wendag verkondig en die res van die blanke volk nie gaan besef ons is die volwasse geeste wat die kinderlike vonke moet aanvaar en reghelp nie, en die voorbeeld gaan stel nie, kan ons vergeet om vooruit te gaan in ons opwaartse tog terug huistoe, dan gaan ons ook maar weer terugkom om nog te leer, en ek weet nie van julle nie maar ek is g4tv0l vir hierdie growwe aarde, ek wil graag huistoe gaan so ek dink ons moet maar begin om ons skoolwerk ernstig op te neem.

Die moeilike deel is dat die vonke duidelik nie lus is om te leer op hierdie stadium nie so ek dink ons gaan ons hande nog vol he.

Groete Knipmes, Almal

Fulcrum X
7th June 2010, 22:47
Knipmes,

Verskoon, in antwoord op jou laaste sin "het Jesus neergekyk op ander rasse", my opinie is nee, hy het nie, hy het die lewe gesien vir wat dit werklik is, n groeiproses, alhoewel ek nie weet of hy die Zulus/Xhoza ouens ontmoet het nie. Gam was in Noag se tyd, voor Jesus, Jesus het gekom om n boodskap te verkondig, vir die Jode maar ook vir almal wat moes hoor alhoewel nie almal ge luister het nie.

Ek voel dat Jesus die nuwe begin was vir almal omdat hy eintlik vir ons kom vertel het waarvoor ons hier is.

knipmes
8th June 2010, 22:07
Hallo Almal...

Fulcrum X, dankie vir jou bydra, dis veelseggend en heel ooreenstemmend met algar se sienings. Ek stem saam en wil nie he dat almal nou hul bediendes moet wegwys nie, inteendeel dis net die teenoorgestelde wat belangrik is. Tog is die volgende belangrik, en veral ook vir Carel wat nog sy deurdenkte stuk moet kom lewer...

Kyk na die pikorde of prentjie soos volg:

Daar is drie soorte aardse mense op aarde... die wat naaste aan "stof is jy" is en nog van die Hemele moet leer (aardlinge) wat nog gladnie van Godhoof of Godde of spiritualisme iets af weet nie, tweedens dan die wat reeds deur water en bloed is wat die Hemele ken en nou as aardse leiers en onderwysers optree in verskillende vlakke (spiritueel) om die eerstes te lei na die Goddelike toe deur middel van aardse godsdiens veral, en dan laastens diegene wat bo hierdie vlak uitstyg en dan Kosmies word, wat dan as Adamiete hul plek begin inneem en voorberei vir die toekoms deur beide die eerstes en die tweedes te lei op die regte tog en wee...

Wereldwyd is die swart nasies besig om op te staan. Kyk maar na die Obama geval in Amerika wat bewys is van die sogenaamde laer vlak genetiese aardlinge wat nou opstaan en tereg na n honderd jaar tog ook n motor kan bestuur, alhoewel dit broekskeur in kennis, ervaring en insig gaan, tog nog is dit aan die gebeur... selfs hier in SA waar die hele spel van beheer deur die swart nasies oorgeneem en nou beheer word. Met ander woorde, hulle beweeg nou vanaf die aardse vlak na die spirituele vlak op nasie en globale vlak, wat tereg mos aanvaarbaar is... bring my terug by sogenaamde slawerny... dis ok om indiens mense te he, maar nie as gevolg van n laer klas volk of nasie nie, eers wanneer almal se kinders hierdie take kan verrig sonder velkleur as riglyn sal dinge verander ten goede... maar waar laat dit ons? as wittes? as sogenaamde "brainy ones?" Dis mos duidelik dat ons nie moet vasklou aan die verlede en wens dat die swartes ons ondergeskiktes moet bly wees nie? As hul dus opbeweeg na die vlak wat ons nou al holrug gery het, dan moet ons mos nou weer n tree vorentoe aanskuif? of hoe dan? so waarheen dan? terug na apartheid? of selfs voor dit? nee jong, ek stem saam nie weer dieselfde bloedrivier nie... die nuwe bloedrivier is nie fisies nie, maar geestelik...

Ons gaan moet opskuif na die kosmiese vlak, dis wat Die Ou Man na verwys as daar na die omkeer van die kerk gepraat word... die kerk soos dit nou daar uitsien, spiritueel sal moet verander na kosmies, n hoer vlak waar ons as geestelike leiers die voortou moet neem... nie meer as leiers met slawe nie, maar as leiers wat In God, Saam God, Met God's Leiding, die res kan lei... oom Nieklaas het dit so voorspel, en glo my, ons taak is presies dit wat Die Ou Man uitwys in die Gelykenis van die Waterdraer NT wat die nuwe millenium sal vorentoe vat...

Is ons gereed hiervoor, of klou ons nog vas aan weelde met slawerny as maatstaf, of is ons bereid om steeds in weelde van n toetaal ander aard die leiding te neem soos van ons verwag word? of is ons gedoem tot die teenoorgestelde wat gaan beteken dat ons as wittes in die wereld die toekoms se nuwe slawe sal word onder die nuwe geslagte van swart spiritualiste? ek wonder....

groetnis
knipmes