PDA

View Full Version : Verslag van die Teokrasie-komiteeDie Ou Man
15th August 2010, 09:55
Verslag van die Teokrasie-komitee
aan die
Volksvergadering van die Geloftevolk
(Augustus)
10 Oktober 2010


Die dokument kan by die onderstaande skakel oopgemaak word vir bestudering.


http://www.wendag.com/Documente/KONSEPverslagAug10.pdf

.

Die Ou Man
15th August 2010, 10:16
Is 'n teokrasie die voorkeurmodel?

Vrydag, 13 Augustus 2010 09:10 Anton Barnard

Daar is tans verskeie inisiatiewe onderweg om eenheid in regse Afrikanergeledere te vestig, met die uiteindelike doel selfbeskikking vir Afrikaners, of dan ten minste een of ander vorm van Afrikaner-owerheid. Een van hierdie inisiatiewe noem homself die Volksvergadering. In September 2009 het verskeie regse organisasies onder die vaandel van die Volksvergadering op Vegkop in die Vrystaat byeengekom. Van die mees bekende (en soms berugte) regse organisasies was teenwoordig, onder andere die HNP, AWB, die Suidlanders, AVP en ook die Volksraadsverkiesingskommissie (VVK), wat beplan om 'n volksverkiesing te hou.

Dr Dan Roodt, die leier van Praag, het di vergadering vir 'n kort rukkie bygewoon en 'n toespraak gelewer. Een van die indrukke waarmee hy die vergadering verlaat het, was dat die konsep van 'n teokrasie die hoofpunt van bespreking was. Op die Volksvergadering se webwerf word daar dan ook melding gemaak van 'n besluit wat geneem is op die vergadering om die stigting van 'n Afrikanerteokrasie te ondersoek. Alhoewel dit moontlik is dat nie al die organisasies daar teenwoordig tot dieselfde mate verbind is tot 'n teokrasie nie, lyk dit tog of daar onder die bywoners konsensus bereik is oor die stigting van 'n teokrasie. Kan mens dus die gevolgtrekking maak dat die konsep van 'n teokrasie onder baie regse bewegings, ook di wat teenwoordig was op Vegkop, verwelkom word?

Dit is nie heeltemal duidelik wat presies hierdie vergadering bedoel het met 'n teokrasie nie. In 'n suiwer teokrasie maak die heersers aanspraak daarop dat hulle in direkte verbinding met God verkeer, en dat God self die leiers aangestel het. In 'n ander variasie op die tema maak die heersers nie so 'n aanspraak nie, maar word die onderdane regeer deur diegene wat ook geestelike ampte beklee, soos Iran se ajatollas. Wat my wel tot groot kommer stem, is die gebruike van terme soos "JHWH" in die skakel hierbo aangegee. Die gebruik van die term "JHWH" dui op invloed vanuit die geledere van bisarre kultusse soos die Israelwaarheid of sogenaamde Witboekers, wat aanspraak maak daarop dat Afrikaners kwansuis een van die sogenaamde verlore stamme van die volk Israel sou wees.

Welke model van teokrasie die organisasies hierbo ook al in gedagte het, vind ek dit 'n kommerwekkende denkrigting. Dit is veral kommerwekkend omdat dit weer eens lyk asof 'n beduidende aantal regse bewegings hierdie konsep steun, ook die mees bekendes. Die een kenmerk wat alle teokrasie deel, en my groot beswaar teen een, is streng gedagtebeheer. Gedagtebeheer neem verskeie vorme aan, maar kom uiteindelik neer daarop dat die heersersklas almal wil dwing om op 'n Orwelliaanse wyse "reg" te dink. Afvalligheid van die heersende religie kan selfs met die dood gestraf word. In Saoedi-Arabi kan 'n Moslem wat openlik die Islam-religie afsweer, onthoof word.

Omdat die heersers in 'n teokrasie doodseker is dat hulle voortgesette heerskappy God se wil is, en dat God hulle inderdaad persoonlik aangestel het, is hulle nie vreeslik gene om enige teenstand te duld nie. In lande soos Iran is dit dus gevaarlik om polities van die heersende klas te verskil. Vrouens is dikwels ook tweedeklasburgers in lande waar daar Abrahamiese religieuse leiers in beheer is. Vrouens mag tot onlangs toe nie 'n motor bestuur het in Saoedi-Arabi nie, byvoorbeeld. Sou die vergadering op Vegkop se planne vir 'n teokrasie realiseer, voorspel dit dus niks goeds vir demokrasie onder Afrikaners nie, en veral nie vir die posisie van Afrikanervrouens nie.

Nog 'n kenmerk van teokratiese regerings is beheer oor die media en selfs die internet. Hul burgers word dikwels afgeluister en sensorskap is aan die orde van die dag. Die religieuse leiers besluit wat hul onderdane mag lees en dink, en moniteer hul onderdane vir enige subversiewe optrede of denke. Research in Motion, die Kanadese vervaardigers van Blackberry-fone, is byvoorbeeld onlangs deur Arabiese lande gedwing om hul sekerheidskodes aan di lande se veiligheidsagentskappe beskikbaar te stel, sodat daar ingeluister kan word op selfoongesprekke. Die teokratiese staat pas as 'n rel streng beheer toe oor waarna hul burgers op die TV mag kyk, waarna hulle oor die radio mag luister, en watter boeke hulle mag lees.

Afrikaners, ook gewone Christen-Afrikaners en diegene van 'n regse oortuiging, sal baie, baie mooi moet gaan sit en besin oor hierdie aangeleentheid. 'n Meerderheid van Afrikaners wil klaarblyklik selfbeskikking h, te oordeel aan Beeld se gewraakte volkstaatpeiling 'n tydjie gelede. Vir my lyk dit egter asof 'n groot aantal van die organisasies wat 'n leidende rol kan speel in Afrikaners se strewe na selfbeskikking se konsep van wat selfbeskikking in die praktyk sou wees, strydig is met 'n moderne, Westerse konsep van 'n samelewing wat, glo ek, die meeste Afrikaners verlang.

Wil gewone Afrikaners werklik deel wees van 'n bestel waarin iemand anders namens ons besluit dat ons nie Richard Dawkins se boeke mag lees nie? Wil ons ons kinders na skole stuur waar iemand soos die YHWH-kultusse se bisarre godsdienstige sienings in die kinders se kele afgedruk word? Met bostaande in gedagte is dit vir my krities belangrik dat veral die Volksraadsverkiesingskommissie oop kaarte met die Afrikanerpubliek speel. Die VVK was teenwoordig op Vegkop. Is die VVK se beplande volksverkiesing bloot daar om die religieuse ouderlinge van die teokrasie te verkies? Een Afrikaner, een stem, een keer, en van dan af verder 'n religieuse staat en grootskeepse gedagtebeheer?

Ek as Afrikaner wil beslis nie h dat iemand met 'n "two-tone" hempie, wat na sy beskeie mening dink dat hy deur "YHWH" (sic) aangestel is, namens my moet besluit wat ek mag dink, lees of aanbid nie. Ja, ek wil my vryheid van die ANC se dwingelandy h asook die reg om oor myself te beskik. Ek wil egter nie die bloot die ANC en die linkse gedagtepolisie se dwingelandy verruil vir die dwingelandy van die godsdienstige gedagtepolisie binne 'n teokratiese staat nie.

Uit PRAAG (http://www.praag.co.za/anton-barnard-magazine-177/8679-is-n-teokrasie-die-voorkeurmodel.html)

Die Ou Man
15th August 2010, 21:07
http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=448

Die Ou Man
16th August 2010, 08:31
Die dokument: "Verslag van die Teokrasie-komitee aan die Volksvergadering van die Geloftevolk (Augustus)" agiteer daarvoor dat ons as Volk die Wette van Moses as grondslag vir 'n ordelike samelewing moet aanvaar.

Terselfdertyd word aanhalings uit die Bybel selektief aangewend om darem aan te dui dat ons dit nie te letterlik moet interpreteer nie.

Hierdie teokrasie model erken onbewustelik die fatale gebreke in die Wette van Moses. Daarom word 'n skeut uit die Nuwe Testament bygevoeg en dan ook ruimskoots uit die Romeinse Reg van die Heidene. Ons het dus te make met sinkretistiese teokrasie wat die resultaat is van die versmelting van Israelities/Joodse en Heidense regsbeginsels.

Die ondertone van die Israelwaarheid fantasie is egter ooglopend. Alhoewel die opstellers van die dokument onskynlik poog om 'n fasade van redelikheid voor te hou, is dit bekend dat sekere fanatici 'n hand agter die skerms het.

Ons sal dus dieper as die dokument moet kyk indien ons meer van die ware agenda te wete wil kom.

Die Ou Man
16th August 2010, 09:41
Die Geloftevolk Kordineringskomitee (GKK) is tydens die volksvergadering wat oor die naweek van 25 27 September 2009 te Vegkom naby Heilbron in die Vrystaat gehou is, aangewys om die besluite van die vergadering uit te voer. Bron (http://www.volksvergadering.co.za/?page_id=47).

Die Volksvergadering het besluit dat die nakoming van die Volksgeloftes n Teokratiese staatsmodel vereis. n Komitee is saamgestel om dit te ondersoek. Bron (http://www.volksvergadering.co.za/?page_id=53).

Hier volg die amptelike standpunt van een van die ampsdraers van die Geloftevolk Kordineringskomitee en selferkende "Israeliet", naamlik Gerhardt Smith. Sy gesprek met ene Marco het soos volg verloop:

Oorspronklik gepos deur jjgsmith

In daardie opsig, ja. Ek weet. Ek verstaan. Geen probleem.

Verstaan dan dit : Wanneer die onvermydelike bruin goed die waaier gaan tref (of getref het) in Azani, dan is daar heelwat van ons (Boere) wat hierdie (sekere) obskure, boheemse, teosofiese en goddelose, ens, ens, Boere sumier met die banvloek gaan tref en ons sal nie terugstaan, waarsku, onderhandel, kibbel of eers mooi praat nie. Ons sal net blitsvinnig toeslaan en skoonmaak. Punt. Wie gaan ons keer?

Oorspronklik gepos deur jjgsmith

Feit is : Of sekere mense nou arrogant, beswaard of ontsteld is hieroor of nie ; ons GROOTSTE vyande sit reg tussen ons, onder ons neuse. Hulle is nie swart nie. Hulle is wit. En hierdie vyande is blykbaar onder die indruk dat hulle onaantasbaar is en dat ons nie weet wie hulle is nie en dat mense nie al hulle besonderhede op lyste opgaar nie. Die dag van afrekening sal bewys of ons weet en of ons nie weet nie. Intussen is ons rustig, neem ons waar en skryf ons op. Want hierdie wit vyande bestaan en hulle MOET eendag wortel en tak uitgeroei word. Ons sal nie saam met hulle die aarde kan deel nie. Neem kennis. Om daaroor te huil of kla sal geen verskil maak nie.

Oorspronklik gepos deur marco

Ja? En wie gaan die kriteria bepaal waarvolgens hierdie ouens uitgehaal mag word?

Moenie 'n fout maak nie, hier is baie ouens op hierdie forum wat dink net hulle het die regte antwoorde of kriteria want ons elkeen verbeel ons ons word deur God gelei! En 'n mens kan jou maklik verbeel hoor!

So voor jy nie op water kan loop of water in wyn kan verander nie sou ek s jy moet baie goed gaan nadink voor jy uit jou eie wil optree. Net omdat jy kwaad is vir mense en voel hulle 'verdien' om dood gemaak te word beteken nie jy is geroepe of is geregverdig nie.

Oorspronklik gepos deur jjgsmith

Hiervoor sal jy maar seker rustig en geduldig moet wag en sien. God sal in die toekoms bepaal wat en hoe (dinge) gaan gebeur. Maar dat wit goddeloses, liberaliste, teosofiste en verraaiers, ens, mee afgereken sal word, twyfel ek nie. Dit gaan gebeur, sg klad al dan nie. Daar sal byvoorbaat geen plek te vinde wees vir diegene wat al ewig met die natuurhelle (geestelik) wil verbroeder nie.

Oorspronklik gepos deur marco

Nee wat, ek dink julle 'groeppie' is 'n bietjie te fanaties!

Besef jy daar is baie blankes wat deur hulle leiers mislei word deur hulle te vertel dat die swarte sy 'broeder in Christus' is en dus sy gelyke! Baie van hierdie mense doen net omdat hulle skuldig voel en God wil behaag en daarom luister hulle na hulle leiers. Jy kan hierdie mense nie verantwoordelik hou vir dit nie. Hulle leiers wel maar ook net tot op 'n punt!

Dit is beslis nie so maklik om die 'regte' kriteria te stel vir dit nie. Ons mense is geneig om eenvoudige oplossings te soek en werk dan daar volgens kriteria uit. Soms werk dit so maar baie keer nie! Veral nie in 'n geval soos di nie!

Mens kan aan jou 'houding' agterkom dat jy baie ernstig besig is om planne te maak rakende spesifiek hierdie ouens! My vraag is: Jy is nie dalk verbitterd teenoor wat sulke mense aan jou persoonlik gedoen het nie en daarom jou passie?

Ek hoop nie dis 'n 'ja' op daai antwoord nie!

Oorspronklik gepos deur jjgsmith

Ek self is nie so seer besig met enige planne nie. Ek het nie die tyd of energie nie. Daar is egter n menigte ander mense wat wel planne maak en ook baie ernstig is hieroor. Ek praat van hlle. Verder dink ek moet jy effens meer realisties na hierdie prentjie kyk. Dink jouself n bietjie in... kom ons s hier vind eendag n massaslagting onder die blankes plaas (wat ons vermoed so gaan wees), gepleeg deur hulle dierbare en geliefde houtkop-naastes. Probeer jouself indink wat die (praktiese) gevolge hiervan sal wees : Hordes (dalk meer as die helfte van die) blankes sal uitgemoor wees. Die oorlewendes sal nie kwaad wees nie, hulle sal smoorkwaad, briesend en vol onverdunde apartheidswoede wees. Hulle sal kk. Hulle sal geregtigheid soek. Dink jy hierdie oorlewende groep blankes sal dn nog daarvan hou (of dit verdra) wanneer daar weer n Angus Buchan of n Ferdi of n Frikkie Potgieter of n Lukas Swart of n Jagpanzer of n Kaapstad of n Boertjie Phillip of n JEFourie of n Oom Henri of n PIONIER, ens, ens, opdaag om die houtkoppe (geestelik) te akkommodeer, te evangeliseer, te help, in te stop of mee te verbroeder, ens...? Wat dink jy? Ek dink nie so nie.

Wel, ek kan jou belowe, wanneer ek hierdie massa-volksmoord oorleef sal ek nie te vinde wees om die aarde te deel met enige tipe liberale (teosofie-geneigde) witmens wat steeds die nie-blanke op enige wyse wil akkommodeer of ter wille wees nie. Ek sal sulke blankes haat, vervolg en sumier wil uitwis. En ek glo daar sal dn letterlik tienduisende blankes wees wat nt soos ek voel. En ek skat dat n liberalis (teosofis) blitsvinnig n uiters skaars spesie sal word wie se lewensduur nie lank sal wees nie, want hulle sal gejag word en geslag word. Dit is wat ek dink.

Verstaan jy nou?

Aangehaal uit: Boer (http://www.boerevryheid.co.za/forums/showthread.php?t=17975&page=5) op boerevryheid.co.za.

Die Ou Man
17th August 2010, 12:38
Die rasionaal agter bostaande dreigemente word bespreek by: "Israel Waarheid Psigose (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/586-Israel-Waarheid-Psigose?p=3461#post3461)".

amichaEL
17th August 2010, 12:48
Die dokument: "Verslag van die Teokrasie-komitee aan die Volksvergadering van die Geloftevolk (Augustus)" agiteer daarvoor dat ons as Volk die Wette van Moses as grondslag vir 'n ordelike samelewing moet aanvaar.

Terselfdertyd word aanhalings uit die Bybel selektief aangewend om darem aan te dui dat ons dit nie te letterlik moet interpreteer nie.

Hierdie teokrasie model erken onbewustelik die fatale gebreke in die Wette van Moses. Daarom word 'n skeut uit die Nuwe Testament bygevoeg en dan ook ruimskoots uit die Romeinse Reg van die Heidene. Ons het dus te make met sinkretistiese teokrasie wat die resultaat is van die versmelting van Israelities/Joodse en Heidense regsbeginsels.

Die ondertone van die Israelwaarheid fantasie is egter ooglopend. Alhoewel die opstellers van die dokument onskynlik poog om 'n fasade van redelikheid voor te hou, is dit bekend dat sekere fanatici 'n hand agter die skerms het.

Ons sal dus dieper as die dokument moet kyk indien ons meer van die ware agenda te wete wil kom.

Ou man,
Ek stem met u saam op hierdie punt en het reeds dringende beswaar aangeteken teen die dokument soos huidiglik voorgestel. Ek vermoed egter dat die dokument slegs n vertrekpunt is en onderhewig aan verandering. Daar bestaan nie so iets soos "suiwer besoedeling" nie en dit is presies wat hierdie dokument in sy "selektiwiteiet" is. Wees nie bevrees nie, sou daar nie verandering plaasvind nie, sal die dokument op niks uitloop nie. Die tyd van halwe waarhede en halwe leuns is verby! BoereGroete.

amichaEL
17th August 2010, 17:51
Is 'n teokrasie die voorkeurmodel?

Vrydag, 13 Augustus 2010 09:10 Anton Barnard

Daar is tans verskeie inisiatiewe onderweg om eenheid in regse Afrikanergeledere te vestig, met die uiteindelike doel selfbeskikking vir Afrikaners, of dan ten minste een of ander vorm van Afrikaner-owerheid. Een van hierdie inisiatiewe noem homself die Volksvergadering. In September 2009 het verskeie regse organisasies onder die vaandel van die Volksvergadering op Vegkop in die Vrystaat byeengekom. Van die mees bekende (en soms berugte) regse organisasies was teenwoordig, onder andere die HNP, AWB, die Suidlanders, AVP en ook die Volksraadsverkiesingskommissie (VVK), wat beplan om 'n volksverkiesing te hou.

Dr Dan Roodt, die leier van Praag, het di vergadering vir 'n kort rukkie bygewoon en 'n toespraak gelewer. Een van die indrukke waarmee hy die vergadering verlaat het, was dat die konsep van 'n teokrasie die hoofpunt van bespreking was. Op die Volksvergadering se webwerf word daar dan ook melding gemaak van 'n besluit wat geneem is op die vergadering om die stigting van 'n Afrikanerteokrasie te ondersoek. Alhoewel dit moontlik is dat nie al die organisasies daar teenwoordig tot dieselfde mate verbind is tot 'n teokrasie nie, lyk dit tog of daar onder die bywoners konsensus bereik is oor die stigting van 'n teokrasie. Kan mens dus die gevolgtrekking maak dat die konsep van 'n teokrasie onder baie regse bewegings, ook di wat teenwoordig was op Vegkop, verwelkom word?

Dit is nie heeltemal duidelik wat presies hierdie vergadering bedoel het met 'n teokrasie nie. In 'n suiwer teokrasie maak die heersers aanspraak daarop dat hulle in direkte verbinding met God verkeer, en dat God self die leiers aangestel het. In 'n ander variasie op die tema maak die heersers nie so 'n aanspraak nie, maar word die onderdane regeer deur diegene wat ook geestelike ampte beklee, soos Iran se ajatollas. Wat my wel tot groot kommer stem, is die gebruike van terme soos "JHWH" in die skakel hierbo aangegee. Die gebruik van die term "JHWH" dui op invloed vanuit die geledere van bisarre kultusse soos die Israelwaarheid of sogenaamde Witboekers, wat aanspraak maak daarop dat Afrikaners kwansuis een van die sogenaamde verlore stamme van die volk Israel sou wees.

Welke model van teokrasie die organisasies hierbo ook al in gedagte het, vind ek dit 'n kommerwekkende denkrigting. Dit is veral kommerwekkend omdat dit weer eens lyk asof 'n beduidende aantal regse bewegings hierdie konsep steun, ook die mees bekendes. Die een kenmerk wat alle teokrasie deel, en my groot beswaar teen een, is streng gedagtebeheer. Gedagtebeheer neem verskeie vorme aan, maar kom uiteindelik neer daarop dat die heersersklas almal wil dwing om op 'n Orwelliaanse wyse "reg" te dink. Afvalligheid van die heersende religie kan selfs met die dood gestraf word. In Saoedi-Arabi kan 'n Moslem wat openlik die Islam-religie afsweer, onthoof word.

Omdat die heersers in 'n teokrasie doodseker is dat hulle voortgesette heerskappy God se wil is, en dat God hulle inderdaad persoonlik aangestel het, is hulle nie vreeslik gene om enige teenstand te duld nie. In lande soos Iran is dit dus gevaarlik om polities van die heersende klas te verskil. Vrouens is dikwels ook tweedeklasburgers in lande waar daar Abrahamiese religieuse leiers in beheer is. Vrouens mag tot onlangs toe nie 'n motor bestuur het in Saoedi-Arabi nie, byvoorbeeld. Sou die vergadering op Vegkop se planne vir 'n teokrasie realiseer, voorspel dit dus niks goeds vir demokrasie onder Afrikaners nie, en veral nie vir die posisie van Afrikanervrouens nie.

Nog 'n kenmerk van teokratiese regerings is beheer oor die media en selfs die internet. Hul burgers word dikwels afgeluister en sensorskap is aan die orde van die dag. Die religieuse leiers besluit wat hul onderdane mag lees en dink, en moniteer hul onderdane vir enige subversiewe optrede of denke. Research in Motion, die Kanadese vervaardigers van Blackberry-fone, is byvoorbeeld onlangs deur Arabiese lande gedwing om hul sekerheidskodes aan di lande se veiligheidsagentskappe beskikbaar te stel, sodat daar ingeluister kan word op selfoongesprekke. Die teokratiese staat pas as 'n rel streng beheer toe oor waarna hul burgers op die TV mag kyk, waarna hulle oor die radio mag luister, en watter boeke hulle mag lees.

Afrikaners, ook gewone Christen-Afrikaners en diegene van 'n regse oortuiging, sal baie, baie mooi moet gaan sit en besin oor hierdie aangeleentheid. 'n Meerderheid van Afrikaners wil klaarblyklik selfbeskikking h, te oordeel aan Beeld se gewraakte volkstaatpeiling 'n tydjie gelede. Vir my lyk dit egter asof 'n groot aantal van die organisasies wat 'n leidende rol kan speel in Afrikaners se strewe na selfbeskikking se konsep van wat selfbeskikking in die praktyk sou wees, strydig is met 'n moderne, Westerse konsep van 'n samelewing wat, glo ek, die meeste Afrikaners verlang.

Wil gewone Afrikaners werklik deel wees van 'n bestel waarin iemand anders namens ons besluit dat ons nie Richard Dawkins se boeke mag lees nie? Wil ons ons kinders na skole stuur waar iemand soos die YHWH-kultusse se bisarre godsdienstige sienings in die kinders se kele afgedruk word? Met bostaande in gedagte is dit vir my krities belangrik dat veral die Volksraadsverkiesingskommissie oop kaarte met die Afrikanerpubliek speel. Die VVK was teenwoordig op Vegkop. Is die VVK se beplande volksverkiesing bloot daar om die religieuse ouderlinge van die teokrasie te verkies? Een Afrikaner, een stem, een keer, en van dan af verder 'n religieuse staat en grootskeepse gedagtebeheer?

Ek as Afrikaner wil beslis nie h dat iemand met 'n "two-tone" hempie, wat na sy beskeie mening dink dat hy deur "YHWH" (sic) aangestel is, namens my moet besluit wat ek mag dink, lees of aanbid nie. Ja, ek wil my vryheid van die ANC se dwingelandy h asook die reg om oor myself te beskik. Ek wil egter nie die bloot die ANC en die linkse gedagtepolisie se dwingelandy verruil vir die dwingelandy van die godsdienstige gedagtepolisie binne 'n teokratiese staat nie.

Uit PRAAG (http://www.praag.co.za/anton-barnard-magazine-177/8679-is-n-teokrasie-die-voorkeurmodel.html)

Ou Man,
Ek is verheug dat daar in paragrawe 1 en 2 onderskeid getref word tussen "Regse" organisasies en "Regse" bewegings. Ek praat ook nie namens die Boere of Afrikaners nie. Dit gese, laat my toe om die volgende mee te deel: Die sogenaamde eenheids vestiging van "Regse" organiesasies het uitsluitlik ten doel om die organisasie te infilteer en stuur in n bepaalde rigting soos huidiglik die geval. Die "Regse" bewegings is ten volle bewus hiervan. Daar sal dus geen enkele organisasie, sambreel of nie, ENIGE AFDWINGBARE BELEID VORM NIE. Die "Regse" bewegings sal dit eenvoudig nie duld nie. Hulle is ook heel te vrede met die huidige verdeling as teenvoeter tot konsolidasie strategie.


Wat my wel tot groot kommer stem, is die gebruike van terme soos "JHWH" in die skakel hierbo aangegee. Die gebruik van die term "JHWH" dui op invloed vanuit die geledere van bisarre kultusse soos die Israelwaarheid of sogenaamde Witboekers, wat aanspraak maak daarop dat Afrikaners kwansuis een van die sogenaamde verlore stamme van die volk Israel sou wees.

Soos reeds deur my en u bespreek, is dit foutiet as alle Afrikaners OF al die BOERE ingesluit word as deel van die NASIE israEL. Baie van hulle word uitgesluit deur inteling met die besoedelde bloedlyn. Die IsraelWaarheid soos tans voorgestel is ongedefinieerd en weereens satan bloedlyn se poging om juis afbreek te doen aan die WARE israEL-waarheid. Kom ons vervang n leun met n nog ouer leun wat hulle nog 2000 jaar sal neem om te ontbloot in dien ooit. Dit is waar hulle nou is met die jhwh-besigheid. Hierdie sogenaamde Witboek het sy oorsprong by en uit die okkultiese Kannaanietiese Ugarit met beide name, jhwh/yhwh en alla, vir satan. Die een Ugarit en later hebreeus die ander Arabies, twee suster tale met dieselfde OORSPRONG op dieselfde tyd. U moet asb nie die WARE israEL waarhied met die Israel Waarheid verwar nie aangesien dit tog so maklik is tot so n verwaring waar die verwarde die idioot sou wees. U in my opinie is nie n idioot nie. Sou hiedie "leiers" in direkte kontak met jhwh wees dan is dit seker so, dit is egter nie GOD-ALMAGTIG Die SKEPPER nie en HY-IS die finale GESAG, of u, hulle en ek nou daarvan hou of nie.
Die Afrikaner se strewe na selfbeskiking op n klein plekkie iewers sal nooit materialiseer nie. Die Boer se Verbond met GOD-ALMAGTIG sal op SY tyd in vervulling tree en die regmatige Erfgrond sal herstel word.


Ek as Afrikaner wil beslis nie h dat iemand met 'n "two-tone" hempie, wat na sy beskeie mening dink dat hy deur "YHWH" (sic) aangestel is, namens my moet besluit wat ek mag dink, lees of aanbid nie. Ja, ek wil my vryheid van die ANC se dwingelandy h asook die reg om oor myself te beskik. Ek wil egter nie die bloot die ANC en die linkse gedagtepolisie se dwingelandy verruil vir die dwingelandy van die godsdienstige gedagtepolisie binne 'n teokratiese staat nie.

Ek as israEL of Boer sal ook nie soos jy een van die "two-tones" aanstel nie. Dit gee my egter nie die reg om nie GOD-ALMAGTIG se Voorskrifte na te kom nie. HY sal SY WET weer neerle.

knipmes
17th August 2010, 21:11
Is 'n teokrasie die voorkeurmodel?

Vrydag, 13 Augustus 2010 09:10 Anton Barnard

... Die gebruik van die term "JHWH" dui op invloed vanuit die geledere van bisarre kultusse soos die Israelwaarheid of sogenaamde Witboekers, wat aanspraak maak daarop dat Afrikaners kwansuis een van die sogenaamde verlore stamme van die volk Israel sou wees...


Uit PRAAG (http://www.praag.co.za/anton-barnard-magazine-177/8679-is-n-teokrasie-die-voorkeurmodel.html)

Wil net graag 'n uiterste regstelling maak in die stelling dat die Israelwaarheid groep en die "Witboekers" baie beslis nie een en die selfde groep is nie. Die Witboek het absoluut niks met verlore stamme te doen nie! Nog minder met die Semiete!

Die Witboek het geen aanhangers of sekte of kerk of party of leier of volgelinge nie.... en hou hom nie op met politiek of dogmatiek nie...
Vir die wat wil hoor


groetnis
knipmes

Die Ou Man
17th August 2010, 21:18
Knipmes.

Ek het dit soos volg by die oorspronklike artikel (http://www.praag.co.za/anton-barnard-magazine-177/8679-is-n-teokrasie-die-voorkeurmodel.html) verduidelik.

#

Die Ou Man 2 dae gelede.

Die volgende stelling uit die artikel is nie korrek nie.

"Die gebruik van die term "JHWH" dui op invloed vanuit die geledere van bisarre kultusse soos die Israelwaarheid of sogenaamde Witboekers, wat aanspraak maak daarop dat Afrikaners kwansuis een van die sogenaamde verlore stamme van die volk Israel sou wees."

Die sogenaamde Witboekers verwerp die fantasie wat deur die "Israelwaarheid" verkondig word, naamlik dat ons die afstammelinge van 'n aantal primitiewe nomadiese stamme uit die Arabiese woestyn is.

Die sogenaamde Witboekers beskou die Jahweh-kultus soos bedryf deur die Israeliete van die Ou Testament, as 'n primitiewe vorm van godsdiens en bloed kultus met geen bestaansreg in 'n moderne samelewing nie.

Hedendaagse godsdienstige dwepery van sogenaamde regses is nie vanuit diepe godsdienstige oortuiging nie, maar gebaseer op hulle angs en vrese. Hulle skep n religie met n sakpas God (wat ook vr-regs is) wat moet dien om diepliggende psigologiese vrese en ontmagtiging te oorkom. Daarom die grype na die Jahweh-kultus van die Ou Testament.

knipmes
17th August 2010, 21:23
Dankie DOM, jy stel dinge tog so paslik! wou ek seg...

groetnis
knipmes

Die Ou Man
18th August 2010, 16:48
Die gesprek met Dr. Jann Schlebusch van die Teokrasie komitee het soos volg op boerevryheid (http://www.boerevryheid.co.za/forums/showthread.php?t=24605) verloop.


Wees versigtig daarvoor om nie deur diepliggende vrese gedryf te word om ontvlugting te soek in 'n fantasie wat nooit prakties kan realiseer nie.


3.3 Naam

Die Naam van die staat is Gelofteland.

3.4 Grondgebied

Die grondgebied is dit wat ons Vader aan ons sal gee.

Ek neem kennis van die wyse waarop Gelofteland gaan funksioneer.

Boerland gaan egter nie bedryf word as 'n godsdienstige kultusgroep uit 'n primitiewe era nie.

Voorspoed met Gelofteland.


Boervolk Radio gaan ook nie nou Geloftevolk Radio word nie, so jul kan rustig voortluister na Boervolk Radio en sy boodskap van Boere Republikeinse Bevrydings Beweging.

Mens wonder hoe lank gaan ons moet wag totdat hierdie Forum se naam verander na Geloftevryheid Forum.

Dan sal die Boervolk dalk elders uiteindelik bymekaargemaak kan word.
.


Ons .. my Vader word die Oue Van Dae genoem. Hy is van die voortyd af. Sy wee is die ou paaie. Sien in Openbaring dat die Seun van die mens net soos die Oue van dae lyk,hare so wit soos wol en Hy word ook Ewige Vader genoem. Ek dink Gelofteland is n baie mooi naam want ons is n Geloftevolk.
Herinner my aan die skrywer F.A.Venter se boeke, Geknelde Land, Offerland, Gelofteland en Beloofde land.


Dit is goed so maar die konsep grondwet van Gelofteland het nie 'n invloed op die pad na Boerland nie.

Siener het bevestig dat daar meer as een "poging" gaan wees.Maar sommige gelowiges uit die party van die Farisers het opgestaan en ges: Dit is noodsaaklik dat hulle besny word en bevel ontvang om die wet van Moses te onderhou. Handelinge 15:5

Is die Teokrasie-komitee bewus van die feit dat bekeerlinge uit die nie-Israelitiese wit volke van Europa (Heidene) kwytgeskeld is van onderhouding van die besnydenis en die Wet?

Hierdie volg die brief wat sodanige reling magtig:


Die apostels en die ouderlinge en die broeders aan die broeders uit die heidene in Antioch en Sri en Cilci: Groete!

Aangesien ons gehoor het dat sommige wat van ons uitgegaan het, aan wie ons geen opdrag gegee het nie, julle met woorde ontstel en julle gemoedere verontrus deur te s dat julle besny moet word en die wet moet onderhou,

het ons eenparig besluit om manne te kies en na julle te stuur saam met ons geliefde Brnabas en Paulus --

manne wat hulle lewe oorgegee het vir die Naam van onse Here Jesus Christus.

Ons het dan Judas en Silas afgevaardig om ook mondeling dieselfde berig te bring.

Want die Heilige Gees en ons het besluit om verder geen las op julle te l nie as hierdie noodsaaklike dinge:

dat julle jul onthou van afgodsoffers en van bloed en van wat verwurg is en van hoerery. As julle jul hiervan onthou, sal julle goed doen. Vaarwel!

Handelinge 15:23 tot 29.


Dit is verbasend en verstommend, dat iemand soos die ou Man kommentaar hier lewer, wat oorwegend dan negatief is.
Die rede hiervoor kan alleen wees, soos meeste lesers op die forum reeds bewus is van, dat die ou Man se hoofdoel is, om die Bybel as onwaar en vals te probeer bewys.

Dit alles deur besoedelde Witboek en El Daoud denke. Die denke is beslis satanisties.

Kommentaar moet bloot eenvoudig ignoreer word.Oorspronklik gepos deur jjgsmith

Kommentaar moet bloot eenvoudig ignoreer word.

By implikasie stel jy dus voor dat Handelinge 15 soos hierbo aangehaal, ignoreer word.

Dit handel juis daaroor of ons onderhewig is aan die Wet en besnydenis.

Terloops, dit help nie om my te demoniseer omdat ek nie bereid is om die Israelwaarheid ideologie te aanvaar nie.

Liefde groete.

Die Ou Man


Vriende,
As julle die Verslag van die Teokrasie-komitee deeglik lees, sal julle sien dit is nie gerig daarop om iemand tot die sg 'Israelwaarheid' te bekeer nie. Dit is bloot 'n poging om ons volk terug te bring daartoe om gehoorsaam te wees aan die opdragte van ons Vader. Mense dink blykbaar dat, as ons s ons Vader se Naam is JHWH, dan is ons Israelwaarheid. Lees eerder ons Bybelgebaseerde uiteensetting oor die Naam. Dit is in julle eie belang, want Hy s o a in Psalm 91 Hy sal jou red omdat jy Sy Naam ken.

Let ook asb daarop dat menslike wysheid (lees 'dwaasheid') dikwels beweer: 'God help diegene wat hulself help'; of 'Niks sal gebeur as as ons nie self iets doen nie' of 'as ons ons deel doen, sal God sy deel doen', ens. Dit is belangrik dat ons die perspektief presies regkry. God is almagtig. Alles hang van Hom af. Niks hang van ons af nie, ook nie van wat ons doen nie. hy bepaal alles, ook wat ons doen. Ons plig is bloot om Hom in dankbaarheid te dien en volkome op Hom te vertrou.

In praktiese terme beteken dit dat ons vryheidsaksies in die eerste plek gerig moet wees op Sy eer en nie op ons eie voordeel nie; en ons moet goed beplan en hard werk, maar ons moet nie daarop vertrou nie. Ons moet heeltyd bewus wees daarvan dat dit vir God makliker is om ons vryheid te skenk as wat dit vir ons is om asem te haal.


Jann Schlebush.

Ons is deur Handelinge 15 kwytgeskeld van die Wet en die besnydenis omdat dit as 'n juk en 'n las beskryf word.

Dit help nie dat ons oor hierdie sake dweep nie.

Die oproep om terug te keer na die Ou Testament gaan groot implikasies h, want diegene wat daarby inkoop bring 'n vloek oor hulself. Jesus het ons juis losgekoop van die vloek van die Wet.

Reageer asb op pos 31.


In die verslag wys ons met teksverwysings dat dit verkeerd is om te dink dat die Wet afgeskaf is. Kyk asb daarna. Die belangrikste en uitdruklikste teks is Mat 8:15. Maar ook Paulus bevestig dit op vele plekke. Die punt word ook baie sterk en uitdruklik beklemtoon dwarsdeur die sendbriewe van Johannes, veral in I Joh 2,3 en 5.

Jesus het ons wel losgekoop van die vloek, ja. Maar die Ou Testamentiese gelowiges is ook deur Hom osgekoop.In die verslag wys ons met teksverwysings dat dit verkeerd is om te dink dat die Wet afgeskaf is.

Dit is verkeerd om te dink dat die Wet nie afgeskaf is nie.

Die term "die Wet" verwys na die 613 rels wat Israeliete na die Uittog moes nakom. Dit is vervat in die Pentateug. Die Wet was gebind aan die besnydenisverbond en die bloedkultus rituele.

Omdat die Wet 'n las en 'n vloek geword het, het Jesus ons daarvan losgekoop.

Galasirs 3.


10 Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie.

11 En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik; want die regverdige sal uit die geloof lewe.

12 Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe.

13 Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word--want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang--

14 sodat die sen van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang.

Handelinge 15 is uitdruklik daaroor dat die Wet nie na die bekeerlinge uit die heidene (dit is ons voorstate) oorgegaan het nie.

Petrus het hom soos volg uitgelaat oor pogings om die Wet op bekeerlinge uit die heidene van toepassing te maak.

Handelinge 15


10 Nou dan, waarom versoek julle God deur op die nek van die dissipels 'n juk te l wat ons vaders en ook ons nie in staat was om te dra nie?

11 Maar ons glo dat ons deur die genade van die Here Jesus Christus gered word op dieselfde manier as hulle ook.

Nou vra ek dieselfde aan jou.

Waarom wil jy op ons kinders 'n juk plaas wat die Israeliete nie in staat was om te dra nie?

Enige voorgestelde grondwet met sy basis in die vloek van die Wet, negeer die rede vir Jesus se koms en sy oorwinning oor die dood.

knipmes
18th August 2010, 18:08
Originally Posted by Jann Schlebusch ...Let ook asb daarop dat menslike wysheid (lees 'dwaasheid') dikwels beweer: 'God help diegene wat hulself help'; of 'Niks sal gebeur as as ons nie self iets doen nie' of 'as ons ons deel doen, sal God sy deel doen', ens. Dit is belangrik dat ons die perspektief presies regkry. God is almagtig. Alles hang van Hom af. Niks hang van ons af nie, ook nie van wat ons doen nie. hy bepaal alles, ook wat ons doen. Ons plig is bloot om Hom in dankbaarheid te dien en volkome op Hom te vertrou...

Dis nou sekerlik dan reg dat as ek more steel of verkrag of doodslaan dat ek dus my god kan blameer want dis mos wat hierbo uitgespel word???

Dis absurd om God die skuld te wil gee, as jy sondig... maar die verweer is mos altyd, nee dis net as jy dinge doen wat reg is dat God dit so beskik het? twak man!

Geen wonder ons is waar ons is nie...

groetnis
knipmes

knipmes
18th August 2010, 18:24
Daar is geen politiese stelsel in plek of beskikbaar wat sal werk nie. Die mens op aarde is net nie instaat daartoe nie, want dan was hierdie lankal al 'n paradys gewees.

Net soos Oom Niklaas wil ek ook seg dat maak nie saak wat julle doen nie, geen vorige regering kon dit reg doen nie, nie die vorige honderd wit of swart of geel regerings nie, want almal het korrupsie of onderduimsheid of skelm selfverryking bewerk, en die mense het daaronder gelei, algar.

Net 3% van die mensdom leef in weelde, en beheer die 6% middelklas wat die jantaks koffers volhou om dus weer die 91% brandarm onbeholpenes te help krepeer, en so hou die sirkel aan rol, maand na maand, jaar na jaar, oes na oes... hoekom kan ons nie almal in weelde leef nie? As almal 'n Porsche kon kry en ry, wie sal dit wil he?? dit gaan mos oor beheer en meer, gierigheid en meer...

Die werklike regering sal eers in plek wees wanneer Die Wederkoms in plek is en dan eers sal die skakels in plek val, want dan is valsheid, dweepgeit, gierigheid, agterbaksgeit en korrupsie iets van die verlede...

Vir die wat ore het om te hoor
groetnis
knipmes

Stefanus
18th August 2010, 22:32
Die verslag van die sogenaamde "Teokrasie-komitee" is duidelik daarop uit om die Ou Testamentiese dogma uit 'n primatiewe era weer op die tafel te l as enigste middel tot saligheid, die is duidelik die gevolg van 'n volk se vleeslike vrese vir hul verlede en toekoms.

Die volgende stukkie praat met my en maak dit ook duidelik waarom ek nie erg het aan die verhale in die Ou Testament oor die Jode nie:


Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van n ander kant af inklim, hy is n dief en n rower.
Maar hy wat by die deur ingaan, is n herder van die skape.
Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem; en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit.
En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit; en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken.
Hulle sal n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie.
Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel; maar hulle het nie verstaan wat dit was wat Hy tot hulle gespreek het nie.

Joh 10:1-6

Vergelyk ons die gelykenis met die gelykenis van die Boer is dit duidelik dat die boodskap wat Die Christus gebring het nie baie vleiend was teenoor die "Jode onder die Wet" was nie, wat dit vandag soveel meer betreurenswaardig maak dat daar mense is wat wil terugkeer na hierdie primatiewe godsdiens van die Ou testament, veral in die lig van die betekenis van die volgende verse met betrekking tot die vermelde gelykenisse.


Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek.
1Jn 3:8

Gaan hierdie groep (Teokrasie-komitee) al 613 wette van die Ou Testament herstel? Gaan hulle weer mense vermoor deur steniging indien hulle nie die sabat en ander rituele nakom nie?


Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie.
Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy n leuenaar is en die vader daarvan.
Maar omdat Ek die waarheid spreek, glo julle My nie.
Joh 8:43-45

Daar het toe weer verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde.

Joh 10:19

Die Vrou
19th August 2010, 10:44
Daar is geen politiese stelsel in plek of beskikbaar wat sal werk nie. Die mens op aarde is net nie instaat daartoe nie, want dan was hierdie lankal al 'n paradys gewees.


Ek stem saam!

Die Ou Man
24th August 2010, 19:47
Teokrate se foefie

Gewone Christene - dus feitlik alle lidmate van die Afrikaanse kerke - is nie welkom in die teokratiese volkstaat wat die sogenaamde Volksvergadering van die Geloftevolk gaan stig nie. Slegs beskouings wat die eer van JHWH (soos deur die teokrasiekomitee omskryf is) as primre doel het, sal geduld word. Ander godsdienste is verbode. Daarby is dit nie die doel om alle Afrikaners in die teokratiese volkstaat te betrek nie - slegs diegene wat 'n streng keuringsproses ondergaan.

Hierdie verstommende standpunte van die "Volksvergadering" het nou eers na vore gekom in antwoorde wat Jann Schlebush, 'n lid van die Geloftevolk Koordineringskomitee (GKK), op die Praag-webblad gegee het op vrae wat aan hom gestel is, asook uit die voorlopige verslag van die Teokrasiekomitee.

Dit wil nou voorkom of die hele aksie van 'n volksverkiesing met die doel om 'n Afrikanerowerheid daar te stel en na die vestiging van Afrikanervolkstaat te beweeg, niks anders is nie as 'n fynbeplande foefie van hoofsaaklik die Israel Visie-beweging van Lets Pretorius om potensile lede vir daardie organisasie te werf.

In die proses het hulle verskeie ander Afrikanerorganisasies ingesleep - sommige van hulle waarskynlik totaal onbewus van die eintlike doel agter die oefening.

Een van die onmiddellike gevolge van hierdie foefie van die IV en steunorganisasies is dat die Volksverkiesingskommissie (VVK) se doel en status ernstig in die gedrang kom. Wat bedoel was as 'n onafhanklike registrasieproses om 'n verteenwoordigende kieserslys van die Afrikanervolk daar te stel, is deur die optrede, uitings en verklaarde standpunte van die GKK die aansien gegee dat slegs sekere mense as deel van die Afrikanervolk beskou kan word. Die GKK se volgehoue verwysing na die Geloftevolk hou noue verband met die vereiste op die registrasievorm van die VVK waar 'n aansoeker moet verklaar dat "ek die Volk se vryheidsideaal nastreef deur te glo dat die Volk homself moet regeer volgens norme en waardes eie aan sy kultuur, in gehoorsaamheid aan God wat ons by Bloedrivier en elders uitgered het". Hierdie ooreenkoms word verder versterk deur nog meer derglike stellings wat verskyn in 'n meningstuk van die voorsitter van die VVK, Paul Kruger.

Die indruk is onteenseglik dat slegs "christengelowiges" mag registreer en as Afrikaners beskou word. Dit is deur die GKK netjies uitgebuit om dit te koppel aan en gelyk te stel met hulle "geloftevolk"-konsep.

Spesifieke vrae aan Schlebusch oor wat die geloftevolk dan nou van die gewone Afrikanervolk onderskei, is nie voldoende duidelik deur hom beantwoord nie. Die indruk is egter geskep dat slegs mense wat die naam '"Jahweh (YHWH)" aanvaar as die enigste en ware naam van God in 'n teokratiese volkstaat toegelaat sal word en dat slegs diesulkes dus sal kan registreer as kiesers.

So word dit duidelik in die verslag van die Teokrasie-komitee gestel dat:

Slegs beskouings wat die eer van JHWH as primre doel het, sal geduld word. Ander godsdienste is verbode.

Die meeste teolo en lidmate van die tradisionele gereformeerde kerke het hul gereformeerde belydenis versaak ten gunste van n mensgerigte godsdiens.

In antwoorde op vrae hieroor skryf Schlebusch: "Ons beroep is dus slegs op ware medegelowiges - nie mense wat hulself net Christene noem nie." En: "(die teokratiese volkstaat) is nie n poging om inklusief alle Afrikaners te probeer intrek. Dit is eerder eksklusief. Ons moet soveel as moontlik probeer uithou sodat julle nie God se Teokrasie kom ondermyn."

Dit is veral hierdie klem op die gebruik van YHWH as die enigste naam van God en die gebruik van die naam "JaHoshua Mashiag" in plaas van Jesus, wat die onuitwisbare indruk laat dat die GKK eintlik niks anders is as 'n frontorganisasie van Lets Pretorius se IV nie.

Opmerkings wat die indruk versterk is bv. die volgende:

"Vanuit sekere gereformeerde kringe is daar n agressiewe vyandigheid teenoor volksgenote wat glo dat ons nog deel van Israel is en dat Israel steeds die uitverkore volk van God is."
"Vanuit hierdie Israel-groepe verafsku sommiges alle kerke en predikante."
"Ons mense verskil selfs oor die gesag van die Bybel en oor watter boeke daarin hoort en daar is nie eens eenstemmigheid oor wie die God is wat ons aanbid nie."

In antwoord op 'n vraag van Jaco Steyn hieroor het Jann die volgende gestel: "Daar is mense op ons komitee wat beskryf sou kon word as Israel-visie, hoewel hulle nie hulself so beskryf nie. Die beskuldiging word aan hulle gerig dat hulle sou glo afstamming van Israel verseker jou saligheid. Ons het die vraag in die vergadering gestel om duidelikheid hieroor te kry. Almal het saamgestem dat daar net redding is deur Jesus Christus (hulle verkies om Hom JaHshua Mashiag te noem). Ons dink dit is n wesenlike punt waaroor ons moet saamstem as vertrekpunt. Ek kan nie verstaan wat is jou problem daarmee nie?"

Die verslag van die Teokrasie-komitee stel ook duidelik dat die GKK slegs die 1933 vertaling van die Bybel erken en aanvaar. Op 'n vraag hoekom dit so is het Jann geantwoord dat die 1933/53-vertaling op die Masoretiese teks en die Textus Receptus gebaseer. "Dit is die Ware Woord van God soos ons dit ontvang het.. Hoewel dit nie die Naam JHWH weergee nie, onderskei dit darem ook tussen HERE en Here." (wat dan glo nie in die '83-vertaling sou voorkom nie). Hiermee distansieer die GKK hom nog eens geheel en al van gewone Christen en die Afrikaanse kerke. Dit sal interessant wees om te hoor wat vertalers van die Nuwe Vertaling van hierdie stelling dink.

In sy inset op Praag onder 'n ander artikel wat Heinrich Zaayman geskryf het, skryf Jan onder meer dat "ons doel is ook nie primr om ons volk te red nie, maar wel om ons hemelse Vader te verheerlik."

Toe ek hom daaroor aangevat het, antwoord hy dat "jy moet weet dat hierdie nie n poging is om inklusief alle Afrikaners te probeer intrek by ons Teokrasie nie. Dit is eerder eksklusief. Ons moet soveel as moontlik probeer uithou sodat julle nie God se Teokrasie kom ondermyn nie. Dit is hoekom ons net in die Geloftevolk belangstel."

Daar is ander standpunte in die teokrasie-dokument wat wenkbroue hoog laat lig het. Hieronder tel voorstelle dat ondersoek ingestel moet word na die instelling van die doodstraf vir belastering van YHWH se naam en ook vir "sodomie en hoerery". Dit is nie duidelik of met laasgenoemde woord ook "egbreuk" ingesluit word, soos dit wel in HAT gedoen word nie. En daar word ook nie ges watter metode vir die doodstraf gebruik sal word nie, maar dit moet aanvaar word uit die klem op die wette van Jahweh in die Ou Testament dat dit met steniging gedoen sal word!

Schlebusch en die Teokrasie-verslag se voortdurende beklemtoning dat slegs mense in die teokratiese volkstaat aanvaar sal word wat YHWH as die enigste naam van God erken, het 'n verdere onverwagte gevolg gehad.

Dit is die vraagteken wat ontstaan het oor die rol wat dr Christo Landman in hierdie hele kwessie speel.

Daar sal onthou word dat die voortslepende debat oor die saak eintlik begin het toe ek as voorlopige sameroeper van VAS (nou VVA) in 'n brief aan Praag navraag gedoen het oor 'n kenmekaarbyeenkoms wat vir 7 Augustus beplan was maar blykbaar gekanselleer is. Ek het daarin vermeld dat ek op baie betroubare gesag meegedeel is dat dit glo onbepaald uitgestel is omdat die voorstanders van 'n teokrasie nie bereid is om met enige iemand of organisasie te debateer wat nie daardie idee steun en onderskryf nie.

Christo Landman het kort daarna aangedui dat die byeenkoms van 7 Augustus uitgestel is omdat dit oor 'n langnaweek geval het en dat daar aan alternatiewe datums gewerk word.

Ek het Christo se verduideliking aanvaar, maar e-pos versoeke aan hom dat die VVA verwittig word van enige nuwe datum het nie eens erkenning van ontvangs geniet nie.

Kort daarna het Christo egter 'n inset gelewer op die artikel van JH du Toit "Godsdienstige fundamentalisme sal ons einde beteken" waarin hy 'n sterk pleidooi gelewer het vir die volste erkenning van Christelike sieninge in 'n volkstaat. Toe ek met hom in debat tree oor sy vreemde verwysing na 'n "Christen demokratiese (federatiewe) en gedesentraliseerde plurale staat as
die mees aanvaarbare omdat dit deur Christene uitgewerk en daargestel is" het hy terugkom met die stelling dat hy eintlik praat van 'n "Christen regstaat" waarvan hy die gronde in sy Calvinistiese Wysbegeerte vind.

Toe ek hom egter daarop wys dat sy nuwe idee van 'n Christen regstaat iets totaal anders is as die vorige "federatiewe plurale staat" het hy hom kwaai gewip en aangedui dat hy nie verder in debat gaan tree met mense wat nie "dieselfde religieuse grondmotief" deel nie. Tipiese benadering van die "Moenie debatteer. Elimineer!" brigade.

Hierdie verstommende ooreenkoms met die houding van die teokrasie-komitee dat slegs mense met dieselfde godsdiensbeskouinge in 'n volkstaat toegelaat sal word, het my genoop om by Christo aan te dring dat hy liefs moet bedank of padgee as "organiseerder" van kenmekaarbyeenkomste want organisasies met heel uitlopende politkieke en ook godsdienstige sieninge kan daaraan wil deelneem en hy moet hulle ook ter wille wees.

Ek is taamlik skerp deur Johann Wingard (van alle mense!) hieroor gekritiseer. maar sy "teregwysing" aan my was skaars koud, toe bars Christo op dieselfde debatslyn uit met 'n jubelende ode aan die naam YHWH en die verwante naam Adonai.

Die sterk ooreenkoms met Christo se "nuutgevonde" voorliefde vir die naam YHWH (ek wonder wat Dooyeweerd en Stoker daarvan sou gedink het!) en die GKK-teokrate se aandrang dat slegs daardie naam deur "volkstaatburgers" aanvaar moet word, het nou vrae laat ontstaan oor waar Christo se "lojaliteite" eintlik l?

Vir my persoonlik stel dit ook ernstige vraagtekens oor sy versekering dat die uitstel van die kenmekaarbyeenkoms niks te doen het met "eise" deur die teokrate nie. My ongemaklikheid hiermee is verder versterk deur die GKK wat duidelik laat blyk het dat slegs mense wat die komitee se sieninge oor YHWH deel eintlik welkom sal wees by hulle volgende byeenkoms aan die begin van Oktober.

Dit wil dus voorkom of daar min gaan kom van 'n kenmekaarbyeenkoms vir alle groeperinge en organisasies wat hulle beywer vir 'n AO en 'n Volkstaat.

Dit sal waardeer word indien ander organisasies - insluitende di wat genoem word as deelnemers aan die GKK - hulle stem sal laat hoor oor hoe nou gemaak moet word met hierdie volkstaat-proses wat baie duidelik holus bolus deur die teokrate (en waarskynlik eintlik die IV) gekaap is.

Uit PRAAG (http://praag.co.za/rubrieke/thys-human/8722-teokrate-se-foefie.html)

Die Ou Man
24th August 2010, 19:52
Dr. Jann Schlebusch se antwoord:

In antwoord op Human se leuens, die volgende:

Die stelling dat Christene nie welkom is by die volksvergadering en in Gelofteland nie, is n moedswillige leuen. Thys Human het dit uitgedink met die hulp van die vader van die leuen (Joh 8:44). Alle gelowige volksgenote wat die Gelofte van Bloedrivier as bindend op hulself beskou, is welkom om die volksvergadering by te woon en dit is vir hulle wat ons die Teokrasie-verslag opgestel het.

Human voel nou n bietjie uitgesluit omdat hy as ates, nie welkom is nie en nou probeer hy tweespalk en onmin saai.Die sogenaamde keuringsproses waarna hy verwys, is juis om ongelowiges soos hy uit te hou.

Sy absurde stelling dat ons lede vir Lets Pretorius-hulle se organisasie werf, of vir die Israelvisie, getuig van sy desperate verdagmakery. Hy is bewus daarvan dat ek gereformeerd is. Daar is lede met verskillende teologiese beskouings op die Teokrasie-komitee, maar ons het een ding in gemeen en dit is dat ons die eer van God eerste stel. Hierdie is egter n doring in sy vlees as vyand van ons hemelse Vader.

Human se verdagmakery hou nie hier op nie. Die VVK moet dit ook ontgeld. Die lesers moet tog onthou dat die VVK n organisasie is wat n kieserslys opstel en sekere doelwitte probeer bereik. Die volksvergadering is nie n organisasie nie. Dit is net n vergadering waar enige volksgenoot sy inset kan lewer en dan besluite neem en komitees aanwys om die besluite uit te voer. So is die Teokrasie-komitee en die GKK ook nie organisasies nie, maar net komitees met n beperkte opdrag. Een van hierdie opdragte was om n adreslys op te stel van volksgenote om inliting en perspektief aan volksgenote te kommunikeer. Dit het heeltemal niks te doen met die VVK se poging nie. Ek weier om te glo dat Human so oningelig is. Ek is oortuig daarvan dat hy doelbewus leuens saai.

Sy ongekwalifiseerde verwysing na die eer van JHWH is ook kwaadwillig. Enigeen wat die verslag lees, sal sien dat ons praat van die HERE soos ons Hom leer ken het en dat die verslag duidelik aantoon dat die Naam van ons Here in die oorspronklike Hebreeuse teks JHWH is (Eks 3:15 enige predikant of Teoloog wat Hebreeus magtig is, sal dit bevestig).

Verder s hy ons gebruik die Naam JaHoshua Mashiag in plaas van Jesus Christus, terwyl ons deurgaans albei vorme gebruik. Dit is dus ook n kwaadwillige leuen.

Die sg opmerkings wat een of ander indruk van hom versterk, is deel van n hele voorlegging waar die geloofsverskeurdheid van ons volk betreur word en waarin volksgenote opgeroep word om hierdie saak op te dra en te bid vir eensgesindheid onder ons volk iets waarvoor Human net afsku het.

Hy s ons gebruik slegs die 1933 Afrikaanse vertaling van die Bybel, terwyl ons uitdruklik s die 1933/53-vertaling.

Hy verkondig ook n leuen deur te s die klem wat op die wette van die Ou Testament gel word, terwyl ons uitdruklik s Ons moet dit ook duidelik stel dat ons die wette en voorskrifte van die hele Bybel as basis vir die positivering van wette in die Teokrasie stel, nie net die Ou-testamentiese wette nie.

Dit is ook n leuen dat ons ges het slegs mense wat die Naam JHWH as enigste Naam van ons Vader erken, toegelaat sal word.

Trouens, die hele stuk is deurspek met leuens.

Ek vra alle gelowige volksgenote om asb sy snert te ignoreer en eerder self die verslag te lees by www.volksvergadering.co.za

Ek dink nieman sal dr Christo Landman verkwalik as hy nie wil antwoord op sulke snert van n ates en leuenaar nie.

Uit Boerevryheid (http://www.boerevryheid.co.za/forums/showthread.php?p=359805)

Die Ou Man
24th August 2010, 19:55
Dr. Christo Landman se reaksie:

Ek neem kennis van Thys Human se uitsprake oor my en ander. Ek beskou hom as 'n liggewig en propagandis. Derhalwe sal ek nie daarop reageer nie. Hy soek net publisiteit.

Dr. Christo Landman se reaksie een uur later:

Dit bly n onverklaarbare raaisel dat die Christen-demokrasie tot dusver nie deur die kiesers as n wesenlike alternatief vir die liberale en sosiale demokrasie gesien word nie.
Die Christelike regstaat maak n onderskeid tussen organe van die staat, teenoor organe van die burgerlike samelewing. Hierdie model werk met die beginsel van interne outonomie tussen organe van die staat (die wetgewende, uitvoerende en regsprekende organe). Die model werk ook met die beginsel van binne-staatlike vryheid en vrymag vir elk van die organe van die burgerlike samelewing in verhouding tot die organe van die staat. Die samelewing bestaan hiervolgens uit individue, maar ook uit n ryke verskeidenheid van organe van die staat (wetgewend, uitvoerend, ens), van gemeenskappe (Afrikaners, Zoeloes, ens) en van organe van die burgerlike samelewing (skole, kerke, sportvereniginge, ens.). Daarom werk die Christelike regstaat nie net met individuele menseregte nie, maar ook met religieuse, kulturele en taalgemeenskappe se kollektiewe regte
In die Christelike samelewingsleer word nie oordrewe waarde aan die volk as losse samelewingstruktuur van persone met dieselfde kultuurpatroon toegeken nie. Volksgemeenskappe is egter kenbaar deur die georganiseerde kultuurinstellinge daarvan. Beskaafde kultuurgemeenskappe mis n permanente gesagstruktuur van tradisionele leiers. By tradisionele stamme is dit anders, want daar is oorgerfde leierskap.
Die dilemma van sommige volkstaters is dat hulle met die Afrikanervolk wil omgaan so asof die Afrikaners n stamgebondenheid ervaar. Wie is die tradisionele leiers van die Afrikaner?
Vanuit n Christelike verwysingsraamwerk is die volkstaat struktureel die produk of nalewing van die humanistiese Romantiek (verering van n veronderstelde mitiese volksgees) en van die Duitse Idealisme (verering van bloedafkoms en bodemverknogtheid), wat geboorte aan die Nasionaal-sosialisme gegee het.
Die onderliggende Godsidee in die Christen demokrasie is dat God die skepper is van mens en wreld en dat God steeds met die mens en sy omwreld bemoeienis maak en die skepping onderhou. Vandaar die werklikheid dat daar hoogstens onderskei kan word tussen politiek en godsdiens, maar dat skeiding nie moontlik is nie.
Uitgaande van die veronderstelling dat die Heilige Skrif wel in duidelike terme oor God praat, kan gestel word dat alles aan God ondergeskik is (Sy soewereiniteit), dat God meelewend is en die lot van die behoeftiges wil verlig en dat God regverdig in Sy oordeel is en van die staat verwag om volgens geregtigheidsbeginsels te regeer.
Die Christendom sien ook die mens anders as die liberale humanisme. In die liberalisme is die mens die loutere produk van omgewingsfaktore en as die sosio-ekonomiese omgewing vir almal gelyk gemaak word, alle verskille uitgewis word en tot gelyke volstrekvrye individue lei. Die liberalisme glo in n omgewingsdeterminisme.
In die Christelike geloof is die mens geskape na die beeld van God. Van die mens word verwag om in volledige oorgawe aan God leef. Insgelyks is die mens nie op te deel in n tydelike liggaamlike mens teenoor n ewige siel nie. Die mens is een in die tyd en hy is sy liggaam en is sy siel. Daarom moet die mens die Koninkryk van God reeds hier horisontaal vestig en nie leef asof die enigeste verlossing in die hiernamaals te vind is nie. Die gelowige mens wat ontdek dat hy/sy n roeping reeds hier en nou het, kry n nuwe perspektief op sy lewe en in sake die omringende werklikheid.
Die implikasie van n Bybelse mensbeskouing is dat die mens vanaf konsepsie n mens is en dat die onskendbaarheid van die ongebore baba se persoonlikheid en lewe enige willekeurige aborsie per definisie verbied.
Insgelyks leef die mens willens en wetens volgens n bepaalde religieuse rigting en is dit eenvoudig n fait accompli dat alle instellinge van die mens n bepaalde religieuse rigting (Christelik f humanisties) adem en n bepaalde kultuurinslag vertoon.
Die betekenis van die voorafgaande is eenvoudige dat die Christelike regstaat die natuurlike religieuse, kulturele en taalkundige differensiasies moet verdiskonteer en akkommodeer. Dit kan nie weggedink word nie.
Die kerk is per definisie n geordende godsdiensinstelling met n georganiseerde aanbiddingskarakter wat op die religieuse rigtingvraag konsentreer. Die gebruik van die kerkbegrip asof daar net een is, is eenvoudig fiksie, want geloofsgemeenskappe stel kerke en teologie daar om aan die verskillende aanbiddingsbehoeftes van gedifferensieerde gemeenskappe te voldoen. Alle kerke het dit egter gemeenskaplik met mekaar in gemeen dat kerke in die vertikale tydsrigting gesprek met die Almagtige God voer en die boodskap van die Skrif verkondig.
Gedagtig aan die feit dat alle menslike instellinge self ook volgens n bepaalde religieuse rigting geposisioneer is, is dit so dat kerke as instellings met ander gestruktureerde instellinge van die samelewing dus ook met partye - gesprek moet voer oor die onderliggende religieuse rigting. Is dit Christelik, f dalk humanisties f dalk atesties, ens.?
Binne die konteks van die Christelike samelewingsleer is die staat n publiekregtelike instelling wat binne n bepaalde grondgebied die samelewing volgens regverdige wette sodanig moet rig en orden dat goddelike geregtigheid sal geskied. Die staat bemoei hom met geregtigheid in die algemene belang!
Ten einde te verhoed dat die mens in die owerheidsamp sy/haar mag sal misbruik, is die Christelike regstaat daarop gesteld dat elke orgaan van die staat interne outonomie sal geniet. Die implikasie hiervan is dat daar skeiding van magte sal wees tussen die uitvoerende, wetgewende en regsprekende komponente van die staatshuishouding. Die regsprekende gesag in n Christelike regstaat behoort homself onafhanklik van die uitvoerende gesag te struktureer. Regsprekers (landdroste en regters) behoort deur die georganiseerde regsberoep opgelei, aangestel en bevorder te word, sonder tussenkoms van die Staatshoof.
Insgelyks is die federale konstitusionele regstaat n groter waarborg teen magsmisbruik as die unitre staat. Daarom moet provinsies oorspronklike magte geniet en moet daar devolusie van mag vanaf die nasionale, na die provinsiale en na die streeksvlakke wees.
Die afstand tussen die owerheid en burgerlike instellinge is groter as die afstand tussen die owerheid en die gedifferensieerde organe van die staat. Daarom word die verhouding tussen die owerheid en die organe van die burgerlike samelewing ten beste getipeer deur die leer van vryheid volgens eie bevoegdheid. Dit beteken dat die staat die voorwaardes moet skep ingevolge waarvan gedifferensieerde gemeenskappe asook die organe van die burgerlike samelewing in vryheid binne die landsgrense sal bestaan. Die implikasie is ook dat die staat die voorwaardes sal skep vir die genieting van private eiendom en persoonlike sekerheid.

Uit PRAAG (http://praag.co.za/rubrieke/thys-human/8722-teokrate-se-foefie.html)

Die Ou Man
24th August 2010, 22:04
Elke owerheid op aarde is op een of ander wyse onderdanig aan 'n "hoogste gesag". Daardie gesag het gewoonlik die laaste en beslissende stem. In die meeste gevalle is die hoogste gesag een of ander mens in 'n verhewe gesagsposisie. Dit kan 'n koning/koningin, president, kanselier, keiser, premier, voorsitter ens. wees.

In 'n teokrasie is die hoogste gesag 'n bonatuurlike wese in een of ander vorm soos gedefinier deur die "heilige geskrifte" geskryf deur feilbare mense, op "gesag" van sodanige wese.

Die Teokrasie Dokument van Jann Schlebusch het ook 'n "verklaarde" hoogste gesag, naamlik Jahweh die stam-God van die Israeliete. (Terloops, Schlebusch glo aan politesme deurdat hy die bestaan van "ander gode" erken.)

Die oppergesag van Jahweh soos verklaar in die Teokrasie Dokument is 'n blote gedweep met Jahwehisme, want uiteindelik is Jann Schlebusch se hoogste gesag 'n dobbelsteen. Die onderstaande is 'n aanhaling uit Schlebusch se: "Verslag van die Teokrasie Komitee."


Elke konsepwet moet debatteer en dan eenparig goedgekeur word. Gedurende hierdie reses mag lede mekaar nie mondelings probeer oortuig nie. Hulle mag wel skriftelike motivering aan mekaar gee vir oorweging. As hulle weer vergader, moet geen bespreking toegelaat word nie. Die vergadering word dan weer gevra of daar enige beswaar is. As daar steeds nie eenstemmigheid is nie, moet die lot gewerp word om ons Vader se beslissing te vra.

Die hoogste gesag in Gelofteland sal dus 'n dobbelsteen wees.

knipmes
25th August 2010, 20:14
Regtig, ek speel eerder die Lotto!

groetnis
knipmes

Die Ou Man
1st September 2010, 21:58
Die Teokrasie Komitee bestaan uit selferkende Jahwehiste wat met hul teokrasie model die Jahweh-kultus van die Ou Testament wil koppel aan die Wenkommando van Bloedrivier.

3.3 Naam

Die Naam van die staat is Gelofteland.

3.4 Grondgebied

Die grondgebied is dit wat ons Vader aan ons sal gee.

Dit is bekend dat die Gelofte gesluit is met die God van hemel en aarde.

Dit is ook bekend dat Jahweh nie die Skepper van hemel en aarde is nie, maar 'n Midde-Oosterse stamgod uit die Kananitiese panteon.

Jahweh was nie 'n party tot die Gelofte nie.

Die Jahwehiste se aanspraak op die term "Geloftevolk" is dus on-Goddelik.

Die Ou Man
9th October 2010, 18:37
Die oppergesag van Jahweh soos verklaar in die Teokrasie Dokument is 'n blote gedweep met Jahwehisme, want uiteindelik is Jann Schlebusch se hoogste gesag 'n dobbelsteen. Die onderstaande is 'n aanhaling uit Schlebusch se: "Verslag van die Teokrasie Komitee."


Elke konsepwet moet debatteer en dan eenparig goedgekeur word. Gedurende hierdie reses mag lede mekaar nie mondelings probeer oortuig nie. Hulle mag wel skriftelike motivering aan mekaar gee vir oorweging. As hulle weer vergader, moet geen bespreking toegelaat word nie. Die vergadering word dan weer gevra of daar enige beswaar is. As daar steeds nie eenstemmigheid is nie, moet die lot gewerp word om ons Vader se beslissing te vra.

Die hoogste gesag in Gelofteland sal dus 'n dobbelsteen wees.

Rooi Jan (http://www.boerevryheid.co.za/forums/showthread.php?25418-Artikel-GKK-Nampo-vergadering/page2) rapporteer soos volg uit die vergadering van die Geloftevolk Kordineringskomitee op 8 Oktober 2010.


More Boere

Ek sit in die saal hier by Nampo. Die groot vergadering is op die punt om te begin. Op die stadium is daar sowat 100 persone teenwoordig.


********

Daar is besluit dat daar indringend gekyk moet word na hierdie volk se identiteit. As ons nie weet wie ons is nie, hoe kan ons vorentoe gaan? M.a.w. is ons Boere, Boere-Afrikaners of geloftevolkers? Dit is 'n baie teer punt, maar ek glo dat ons die antwoord sal vind.

Bron (http://www.boerevryheid.co.za/forums/showthread.php?25418-Artikel-GKK-Nampo-vergadering/page2)

Die teenwoordiges is nie seker of hulle Boere, Boere-Afrikaners of Geloftevolkers is nie. Die oplossing is eenvoudig.

Hou by die reling soos bepaal in die "Verslag van die Teokrasie Komitee" soos hierbo aangehaal.

Werp die lot!

Die Ou Man
9th October 2010, 22:33
Ter wille van diegene wat dit vreemd vind dat die Geloftevolk-manne antwoorde van hul stamgod, Jahweh bekom deur "dobbelstene te gooi" is dit bloot regverdig om aan te dui dat hul geloof dit wel voorskryf.


URIM AND THUMMIM

http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=515

http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=518Urim and Thummim were precious stones (jems) carried by the High Priest. They were used by him to determine Yahs answers to the questions in certain matters. There is not a lot said about them in the bible but there are some theories as to what they were and how they worked.

The Urim and Thummim were on, by, or part of the Ephod worn by the High Priest. For this reason the breastplate is often referred to as the breastplate of judgement. Many believe these stones were thrown in a similar way as die are thrown. In the throwing of the stones Yah would somehow reveal a decision to Aaron the High Priest. In the isnstructions for making the breastplate in Exod. 28:16, it says the linen was to be double stitched to form a square. It is possible that these two stones were kept in a type of pocket or pouch that was part of the breastplate. Many believe that whatever the question presented was, the stones represented either true or false as an answer to the High priest. Some historians think that by staring into these jems the priest would go into a state of a trance or ecstacy and receive the answer from Yah. Source (http://messianicgentiles.blogspot.com/2010/03/urim-and-thummin.html)

Die Ou Man
9th October 2010, 22:53
Terwyl die "werp van die lot" 'n erkende Jahwehistiese praktyk is, moet ons erken dat dit 'n uiters primitiewe wyse is om die wil van God te raadpleeg.

Mense wat van "bo gebore" is, werp nie die lot nie.

Die "lot" is vir diegene wat nie die "goddelike substans" of die "koninkryk van God" binne hulle kan vind en ervaar nie.

Die praktyk van die "lot" behoort tot die primale gelowe (http://en.wikipedia.org/wiki/African_traditional_religion) van hierdie wreld.

Die Ou Man
9th October 2010, 23:07
Barend Paul Kruger rapporteer soos volg uit die Geloftevolk Kordineringskomitee op 9 Oktober 2010 om 22:11.


Vandag het hulle gepraat oor die werp van die Lot.

Dit was in die Teokratiese verslag. Toe word daar voorgestel uit mense op die vloer dat die verslag as 'n werks dokument aanvaar moet word waarna 'n tipe van chaos tussen die mense uitgebreek het naby my.

Die gevoel was dat dit aanvaar moet word as 'n werks dokument en uit die hele saal het net twee hande opgegaan wat nie die dokument aanvaar het nie. Die man op die verhoog het ges dat dat nog 'n komitee gestig moet word om verder oor die verslag te praat en verskille te bespreek en weer terug te kom.

EK wou opstaan en se dat hulle die Lot moet gebruik om daar en dan die verslag te aanvaar of verwerp maar het gesien dat hierdie dag baie lank gaan wees. En ook dat die mense daar baie gerriteerd was want hulle soek resultate en resolusies wat daar en dan aanvaar en vasgel sou word, en nie nog vergaderings nie.

Bron (http://www.boerevryheid.co.za/forums/showthread.php?25418-Artikel-GKK-Nampo-vergadering/page3)

Die Ou Man
10th October 2010, 18:12
JJG Smith, 'n selferkende Israeliete en ampsdraer van die GKK van Gelofteland rapporteer soos volg na die afloop van die groot beraad.


Boere

Die volksvergadring was geen sukses nie. Ek skat dat daar op geen tydstip meet as 150 mense in die saal teenwoordig was nie - 'n paar het hulle self verskoon omdat enige debat oor Boer en Afrikaner in die kiem gesmoor is.

Dit het meegebring dat die Boere hulle aan die vergadeing onttrek het en ek het vanoggend van Dr Lets Pretorius telefonies verneem dat hy ook nie meer op die komitee dien nie. Dr Jann Schleubusch, die voorsitter van die teokratiese komitee, het hom ook nie weer verkiesbaar gestel nie. Ekself het reeds 2 maande gelede uit die komitee getree, maar onderneem om my pligte as penningmeester tot 30 September uit te voer.

Daar was versoeke dat ek besluit moet heroorweeg, maar die verste wat ek kon gaan, is om aan te bied om die penningmeester pligte uit te voer in terme van 'n professionele aanstelling as onafhanklike, met die spesifieke opdrag dat ek nie deel van die komitee vorm nie. Dit sal uit en uit 'n profesionele aanstelling wees, indien die komitee nie, uit eie geledere, 'n geskikte persoon vind. Maar ek glo en vertrou dat daar wel 'n geskikte persoon na vore sal tree. Inteendeel die huidige sekretaris bedryf 'n boekhou praktyk. So hy kan beslis die taak hanteer.


Maar daar is glo darem 'n paar nuwe gesigte op die komitee- maar heeltemal onbekend aan my.

Dit is my persoonlike mening dat die GKK voortgevloei het uit die BVI, wat 'n vryheidorganisasie in die suidelike deel van die land is. Ek dink dat sal in die toekoms hoofsaaklike 'n vryheidsorganisasie wees wat uit Kapenaars bestaan.

Dr.Pretorius het 'n baie goeie voorlegging gedoen van die BVR se nuwe rekenaar databasis. Dit is egter met groot kritiek van die sekretaris, Mnr Frikkie Strauss afgeskiet.

My persoonlike grootste kritiek teen die GKK is, soos Dr Jann Schleubusch dit aan my gestel het, is die rein harte van mense. Ons is nie oortuig van die rein harte van lede van die komitee nie.

En dan my persoonlike standpunt oor die Boer/Afrikaner. Dit het 'n wig ingedryf tussen my en spesifiek die Sekretaris van die GKK, maar ook waarskynlik baie ander lede van die GKK.

Daar is openlik verklaar deur lede dat hulle aan 'n Geloftevolk behoort. Nooit, maar nog nooit het daar so 'n volk in SA bestaan nie en word die geloftes van die Boerevolk se voorgeslag aangewend om as identiteit van die 'nuwe' volk te wees.

Dit is niks ander as om die geloftes van die Boerevolk se voorouers te probeer kaap nie.

Ons sit nou in die situasie, dat nie alleen die identiteitslose Afrikaner [ terloops ek verneem hulle verwys nou na hulleself as Afrikaner Patriote ] ons volksgeskiedenis en geloftes kaap nie, maar dat daar nou 'n tweede groepie bestaan wat beplan om die Boervolk se identiteit te kaap.

Ek het dit ook reguit so dan die ondervoorsitter Flip Swanepoel so gestel. Boere kom ons bewaar on identeiteit soos goud. Dit sal en gaan tot ons uiteindelike vryheid lei.


Ek sal ook graag my voorlegging oor Volkgeloftes met lesers van die forum wil deel. Ek plaas dit afsonderlik vir die persone wat sou belangstel om dit te lees.

jjgs


********

Al die lede van BVI is ook komiteelede van die GKK. Met ander woorde, die GKK is gebruik as verlengstuk om lede te werf en die Boervolk te probeer betrek. Dit kan nie werk nie, veral as hulle die Boervolk se identiteit wil kaap nie.

jou vriend
jjgs

Bron (http://www.boerevryheid.co.za/forums/showthread.php?25418-Artikel-GKK-Nampo-vergadering/page4)

Nou ja, die Boer/Afrikaner samesmelting binne die Geloftevolk het nie lank geneem om homself te vergal en uit te braak nie. Dit was nie te moeilik om te voorspel nie.

Toe hierdie aspek 'n jaar gelede aan hierdie here uitgewys is, het JJG Smith sy Geloftevolk met hand en tand verdedig.

Lees meer aangaande JJG Smith en sy dreigemente ala die Joodse Tenakh by Israel Waarheid Psigose (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/586-Israel-Waarheid-Psigose) (pos #5).

Die Ou Man
10th October 2010, 18:36
JE Fourie gee sy insigte in die volgende aanhaling. (My verheldering)


Ek stel dit hier duidelik dat dit die laaste keer is wat ek na 'n sogenaamde 'Volksvergadering' ry en my tyd en petrol mors net om uit te vind ek daag by die verkeerde vergadering op. Ek was onder die indruk dit was 'n volksvergadering vir die Boer, en tot my ontnugtering moes ek vind dat sowat die helfte van die 200 aanwesiges nie tot die Boervolk behoort nie, maar eerder tot 'n sogenaamde fiktiewe en lagwekkende 'verlore-Israel'. Selfs 'n REGTE Israeliet wat daar was en hul meegedeel het dat hul drome droom, kon egter nie hierdie ekstriministe tot besinning bring nie.

Geen wonder dat daar deur die hele vergadering mense buite in groepies gestaan en gesels het nie, in 'n staduim amper meer mense as di wat binne in die saal na die nonsens gesit en luister het. Ook het mense in strepe die vergadering verlaat lank voor die einde en liewer erens anders met volksgenote gaan sit en kuier terwyl die toekoms bespreek is.

Die Volksvergadering my NAMPO? 'n Totale mislukking! Afgesien van die swak bywoning en die vroee vertrek van al die Boere, was daar absoluut GEEN boodskap wat inspirerend vir die toekoms was nie. Steeds donder die volk voort op dieselfde uitgetrapte paadjie soos die afgelope 30jr met geen vernuwe strategie of oplossing vir ons situasie.

Moet asseblief nie weer die moeite doen om my uittenooi na 'n sirkus soos hierdie, ek het baie beter dinge om te doen met my tyd en geld. Die 600+km wat ek gery het sou veel meer genot verskaf het as ek Durban toe gery het om te kyk hoe die WP die Sharks wen (en ek haat die WP).

Boeregroete.

Bron (http://www.boerevryheid.co.za/forums/showthread.php?25418-Artikel-GKK-Nampo-vergadering/page4)

Die volgende breukspul is ook nie te moeilik om te voorspel nie. Dit gaan egter meer pynlik wees en met groot bitterheid gepaard gaan.

Dit gaan die breuk tussen die Boer en die Israeliet wees.

Die Israeliet is die gevaarlikste vyand van die Boer. Hy steel die identiteit van die Jode en besoedel die psige van die Boerevolk daarmee.

Gelukkig weet ons dat Siener voorspel het dat die Israel Waarheid deur 'n groot vlam verbrand gaan word. Heel gepas, sou ek reken.

Boerland
11th October 2010, 07:21
Nie net was hierdie vergadering senutergend nie maar het dit uitgeloop op n totale israelvisie gekoppelde twak.EK het eintlik nie woorde vir dit nie. DIe 4 Kleur kan nie gekoppel word aan hierdie twak nie.Gelukkig was hy nie oopgemaak nie.Die voordeel is dat die volksvergadering nou al die israeliete mooi onder een dak het.Nou hoef ons nie verder met hulle twak opgeskeep te sit nie.

Die Ou Man
11th October 2010, 08:49
Ons hoef nie daaroor te twyfel dat die Goddelikheid aan die stuur van sake is nie.

Ons voorsate het gepraat van die Voorsienigheid wat aan die werk is.

In ons persoonlik hoedanigheid, is die essensie van ons geloof daarin gesetel om ons eie Goddelike rol binne die groter drama te vind. Met ander woorde, hoe kan ek daagliks nader beweeg aan God se plan met my in belang van God se groter plan. Dieselfde geld in volksverband. Waar skakel die Boerevolk by God se plan in.

Tot en met die wederkoms, sal die Christus se handel en wandel op aarde 2000 jaar gelede die bloudruk bly. Hy het ges dat hy deur sy Vader gestuur is om 'n opdrag uit te voer. Net voor sy kruisiging rapporteer hy soos volg aan sy Vader.


Die werk wat U my gegee het om te doen, het ek volbring. (Johannes 17:4)

Daar is 'n sekere groep wat gekies is om in hierdie tye voor die wederkoms hier op aarde te lewe. Party weet reeds wat hul "werk" is, ander is besig om dit te besef en ander moet dit nog uitvind. En die rede vir die stadige ontwaking, is die lang tydperk van indoktrinasie waaraan ons almal in die kerk blootgestel was.

Wat ons egter reeds weet, is dat God se gekose Boere besig is om in lyn te kom met God se resonans. Wanneer dit afgehandel is, sal ons 'n innerlike Goddelike krag besit wat ons laas gehad het op 16 Desember 1838.

Boerland
11th October 2010, 19:51
Ek weet nie of ek dit mag doen nie maar hier is repliek van n ander forum af wat ek raakgelees het.Die moderators kan die draad maar vee.
http://www.boerevryheid.co.za/forums/showthread.php?25453-Die-verfoeilike-en-agterbakse-metodiek-wat-hier-plaasgevind-het/page4

Die Ou Man
11th October 2010, 20:57
Ek weet nie of ek dit mag doen nie maar hier is repliek van n ander forum af wat ek raakgelees het.Die moderators kan die draad maar vee.
http://www.boerevryheid.co.za/forums/showthread.php?25453-Die-verfoeilike-en-agterbakse-metodiek-wat-hier-plaasgevind-het/page4

Dit maak interessante leestof.

Ek wil ook repliek lewer op dr. Jann Schlebusch se inset op Boerevryheid (http://www.boerevryheid.co.za/forums/showthread.php?25418-Artikel-GKK-Nampo-vergadering/page7) soos hieronder aangehaal.


Ook myns insiens was die vergadering 'n mislukking. Baie mense het weggebly omdat hulle vermoed het dat die "Israeliete" die projek gekaap het. Dit het juis meegebring dat die vergadering deur die "Israel"-beskouing oorheers is. Dit op sigself is nie so erg nie, want baie van hulle het rein harte en ons kan met hulle saamwerk aangesien ons dieselfde God dien. Daar was egter 'n hele paar onversetlikes wat hul politieke sienings bo die Bybelse gesag stel. Dit het veroorsaak dat nog volksgenote die vergadering verlaat het en dit daarvandaan heeltemal eensydig geraak het.

Die siening dat ons volk inherent goed is, leef ook nog sterk by baie van die vergadering-gangers. Dit is regtig jammer, want dit is myns insiens juis die rede vir hierdie strafgerig. Ons het naamlik nie aan ons Vader die eer gegee nie, maar self die eer opgeis toe Hy ons so gesen het in die apartheidsjare. Hierdie eiewaan is lynreg in stryd met die hoofdoel van die vergadering, dat ons voor Hom moet verootmoedig en aan Hom die eer gee. Dit is ook die hoofdoel van ons volksgeloftes.

Kom ons stel dit sommer hier aan almal duidelik dat ons in onsself niks is nie. Ons is Koningskinders, net uit genade. Verootmoedig beteken om jouself tot niks te verneder voor ons Vader. Ons sal nou bietjie vordering moet begin maak hiermee, anders gaan ons uitgewis word.

Die inset gee onbedoeld sekere karakter eienskappe aan die Goddelikheid. Onder andere dat dit God sou behaag om ons vernederd te sien. Dit is die Midde-Oosterse benadering ingevolge die Jahweh gelowe, naamlik Judasme en Islam (Neem kennis dat die Moslems ook die god van Abraham/Jahweh aanbid. Hulle noem hom Allah). Vir daardie god is dit behaaglik om sy onderdane letterlik in sak en as te sien.

Die Boer se benadering is en was nog altyd anders. Ons Skepper (nie Jahweh nie) het ons nie geskep om in die as te kruip nie.

Let op hierdie stelling:


Verootmoedig beteken om jouself tot niks te verneder voor ons Vader.

Dit is Jahweh se vereistes vir sy Israeliete.

Wanneer Jesus egter s dat die koninkryk van God binne my is, is dit vir my onmoontlik om as 'n patetiese, vernederde, kruiperige wese op te tree. Jesus se woorde ontwek in die ware Boer se psige 'n innerlike Goddelike krag wat hom fier, regop en onoorwinlik maak, soos by Bloedrivier.

Let op Pionier se opmerking onder pos #4 by hierdie skakel (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/576-Daagliks...).

Ons Skepper soek nie patete in sy diens nie. Hy soek Boere wat kan werk en sy saak kan stel.

Vors Jesus se geskiedenis na. Hy was nie die "sagmoedige Neelsie" waarvoor die kerk hom uitbeeld nie. Die Joodse priesters met hul tempelpolisie en al het hom gevrees. Hulle moes Romeinse soldate van buite inkry om hom aan te vat. Dit is hoekom hy met 'n judaskus uitgewys moet word.

Ons moet losbreek uit hierdie patetiese Midde-Oosterse kultuur want dit het 'n verlammende uitwerking op Boermanskap. Ons moet kop omhoog regop staan, ons Skepper van nuuts af vind en skouer aan die wiel sit.

Stefanus
11th October 2010, 21:21
Ek weet nie of ek dit mag doen nie maar hier is repliek van n ander forum af wat ek raakgelees het.
http://www.boerevryheid.co.za/forums/showthread.php?25453-Die-verfoeilike-en-agterbakse-metodiek-wat-hier-plaasgevind-het/page4

Die hele kruks waarom die spul draai le opgesluit in Bee777 se pos:Ons dink ons is n Geloftevolk, ja ?
Maar die meeste van ons dink ons is van die Heidin ( non isrealiet nasies)

Hoe op aarde kan ons dan die " Cheek" h om ons self die gelofte Volk te noem, hoe kan ons dink dat die Here ons gaan red as ons nie Israeliete is nie?

God het net met Israel n Gelofte gesluit, nooit met n non Israeliet volk nie, en geen redding is vir n non israeliet nasie belowe nie, as n nasie nie. Individue ja.

Nou of ons is die Geloftes volk van die Bybel, dit is Israeliete.
Of ons is nie .........................

As ons Isrealiete is, moet ons aan die beloftes en profesie staan wat aan Israel gegee is vir die laaste dae.

As ons nie Israeliete is nie, dan moet ons maar ons drome opgee as n vrye Volk en soek vir wie die regtige Israeliete is, want hul is belowe om n vrye volk te wees, en ons moet as Individu bid ons is gered en ingesluit as deel van die "wild Olive "tree as individu.

As ek verkeerd is en n heiden ( non israeliet nasie ) deur God n belofte gemaak is dat hy hul sal red as n nasie, dan kan iemand my asseblief wys. Ek soek ook die skrif wat se dat God met enige ander nasie n Gelofte maak behalwe Israel nasies.


Hierdie mense kaap vir hulself die identiteit van die Jood onder die vlaandel van "Israeliet" wees om deel te kan he aan 'n belofte deur 'n volksvreemde stamgod uit die middeooste aan sy mense gegee. Sodoende verwerp hulle hul eie geboortereg om deel te he aan 'n volk wat reeds bewys het dat die 'n vyand van die Boer is.

Hierdie Boere-Jode of Afrikaner-Jode verwerp hul eie status as "Geloftevolk" en verwerp hul eie deur agter ander gode as die van die Boer aan te loop om sodoende 'n vals status van "geloftevolk" deel te wil he, min wetend dat die stamgod waarna hulle verwys slegs vir sy eie mense tot redding kan en sal wees, want hy is 'n enige HERE vir sy volk - die Jode!

Hierdie mense dwaal grootliks uit onkunde, daarom die behoefte om aan iets te behoort wat nie vir hulle bedoel is nie, deur die verwerp hulle hul eie voorgeskiedenis en Geloftes.

Dat hierdie vergadering verdoem was tot 'n mislukking is gewis, die is
Die Teokrasie Komitee bestaan uit selferkende Jahwehiste wat met hul teokrasie model die Jahweh-kultus van die Ou Testament wil koppel aan die Wenkommando van Bloedrivier.

Dit is bekend dat die Gelofte gesluit is met die God van hemel en aarde.

Dit is ook bekend dat Jahweh nie die Skepper van hemel en aarde is nie, maar 'n Midde-Oosterse stamgod uit die Kananitiese panteon.

Jahweh was nie 'n party tot die Gelofte nie.

Die Jahwehiste se aanspraak op die term "Geloftevolk" is dus on-Goddelik.


Die Jahwehiste verstaan blykbaar nie die verskil tussen 'n verbonsdsvolk en Geloftevolk nie, daarom die deurmekaarspul, dalk sukkel hulle met die Hebreeus? Dalk is hulle net moetswillig?

Die Ou Man
11th October 2010, 21:23
Ons moet losbreek uit hierdie patetiese Midde-Oosterse kultuur want dit het 'n verlammende uitwerking op Boermanskap. Ons moet kop omhoog regop staan, ons Skepper van nuuts af vind en skouer aan die wiel sit.

Ter illustrasie plaas ek Sarel Cilliers se weergawe van die Gelofte. Let op die verhelderde gedeelte.


Mijne broeders en medelandgenoten, hier staan wij tans op een ogenblik voor een heilige God van hemel en aarde om een belofte aan Hem te beloven, als Hij met Zijn bescherming met ons zal wezen, en onze vijand in onze handen zal geven dat wij hem overwinnen, dat wij die dag en datum elke jaar als een verjaarsdag en een dankdag zoals een Sabbat in Zijn eer zal doorbrengen, en dat wij een tempel tot Zijn eer stichten zal, waar het Hem zou behagen, en dat wij ook aan onzen kinderen zal zeggen, dat zij met ons erin moeten delen, tot gedachtenis ook voor onze opkomende geslachten. Want de ere van Zijn Naam daardoor zal verheerlikt worden, dat de roem en eer van overwinning aan Hem zal worden gegeven.

Die Wenkommando doen die onverwagte. Hulle stel hul Skepper voor 'n keuse en hul Skepper moet die eerste prestasie lewer. Dan sal hulle teenpresteer!

Die Gelofte is slegs geldig wanneer die Skepper sy deel doen en die oorwinning verseker. Daarna tree die Wenkommando se aanbod in werking. Dit is tipies van ons Germaanse psige en die suiwer Boere se omgang met ons Skepper.

Ons en ons Skepper het 'n spesiale verhouding. Ons kan met ons Skepper beding want ons is sy gekose Boere.

Die feit dat die Skepper die Wenkommando se aanbod aanvaar het, getuig van ons band met 'n ander God as Jahweh wat die vernedering en voortdurende verootmoediging van sy Israeliete soek.

Pionier
12th October 2010, 17:45
Originally Posted by Bee777
As ek verkeerd is en n heiden ( non israeliet nasie ) deur God n belofte gemaak is dat hy hul sal red as n nasie, dan kan iemand my asseblief wys. Ek soek ook die skrif wat se dat God met enige ander nasie n Gelofte maak behalwe Israel nasies.

Daar is nog heelwat Israeliet bedwelmdes wat daagliks hul lewe "leef" deur te lees. Vir hierdie mense is die geestes wereld dood, hulle wil iets lees en dit van toepassing maak op hul eie lewe. Dit blyk egter dat sekere leestof moedswillig ignoreer word.

Daar is miskien nie konkrete bewyse daarvan in die Bybel nie maar wel 'n duidelike vermaning deur Christus:
Matt 21:43
Daarom s Ek vir julle: Die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra.

Tog is daar moderne leestof beskikbaar waar God 'n belofte gestand gedoen het deur 'n Volk te red :

Mijne broeders en medelandgenoten, hier staan wij tans op een ogenblik voor een heilige God van hemel en aarde om een belofte aan Hem te beloven, als Hij met Zijn bescherming met ons zal wezen, en onze vijand in onze handen zal geven dat wij hem overwinnen, dat wij die dag en datum elke jaar als een verjaarsdag en een dankdag zoals een Sabbat in Zijn eer zal doorbrengen, en dat wij een tempel tot Zijn eer stichten zal, waar het Hem zou behagen, en dat wij ook aan onzen kinderen zal zeggen, dat zij met ons erin moeten delen, tot gedachtenis ook voor onze opkomende geslachten. Want de ere van Zijn Naam daardoor zal verheerlikt worden, dat de roem en eer van overwinning aan Hem zal worden gegeven.

Dit word duidelik deur Skynboere/Israeliete geignoreer.

Silencio
12th October 2010, 22:01
Ek het al die bostaande kommentaar gelees en ook die op die link wat oorspronklik gepos is, ek moet s die groep kan nie juis saamstaan nie en klink verward oor vele aspekte, maar vir interessantheid hier is 'n link wat alles verduidelik oor die komitee, wat baie interessante leesstof maak maar dit wat ek so vinnig gelees het in onderstaande link bevraagteken ek grootliks, alhoewel ek nog nuut is hier en baie het om te leer.


http://www.volkstaat.it/index.php?option=com_content&view=article&id=230:0809201003&catid=65:teokrasie-komitee&Itemid=115

Groetnis
Silencio

Pionier
13th October 2010, 07:31
Die inset gee onbedoeld sekere karakter eienskappe aan die Goddelikheid. Onder andere dat dit God sou behaag om ons vernederd te sien. Dit is die Midde-Oosterse benadering ingevolge die Jahweh gelowe, naamlik Judasme en Islam (Neem kennis dat die Moslems ook die god van Abraham/Jahweh aanbid. Hulle noem hom Allah). Vir daardie god is dit behaaglik om sy onderdane letterlik in sak en as te sien.

Die Boer se benadering is en was nog altyd anders. Ons Skepper (nie Jahweh nie) het ons nie geskep om in die as te kruip nie.

Let op hierdie stelling:Dit is Jahweh se vereistes vir sy Israeliete.

Wanneer Jesus egter s dat die koninkryk van God binne my is, is dit vir my onmoontlik om as 'n patetiese, vernederde, kruiperige wese op te tree. Jesus se woorde ontwek in die ware Boer se psige 'n innerlike Goddelike krag wat hom fier, regop en onoorwinlik maak, soos by Bloedrivier.Ek plaas nog 'n foto wat ek onlangs in die Voortrekkermonument geneem het,verskoon die kwaliteit, let op die Boere se liggaamshouding:http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=523

Klik op die foto vir 'n vergroting.