PDA

View Full Version : Siener en Brandt se Nuwe GeloofDie Ou Man
11th September 2010, 20:50
Gesig 312. 12 Aug. 1922


Staan ek met nieuw pak grijs klere nieuw veldskoene bij 'n nieuw saal en toom.

Die kerstening van die Boere se voorouers in Wes-Europa is eers teen die 12de eeu finaal voltrek. Die Christendom was 'n nuwe geloof en die Gode daarvan, Jahweh, Jesus en die Heilige Gees was onbekende Gode.

Hierdie nuwe geloof het 'n boodskap van liefde en vergifnis verkondig, maar is op die mees brutale en vergeldende wyse afgedwing.

Die Christen geloof is gegrond in die Joodse mitologie soos vervat in die Joodse Tenakh, die leringe van die Christus en gebruike uit die ou Europese heiden gelowe.

Johanna Brandt, Siener van Rensburg en GA Watermeyer het die einde van hierdie allegaartjie voorspel en 'n nuwe geloof in die vooruitsig gestel.

Dit is gemene saak dat Siener se gesig van die "grijs pak" verwys na geloof.

VISIOENE VAN SIENER VAN RENSBURG (http://wendag.com/webtemplates/Dokumente/Siener.pdf) http://wendag.com/webtemplates/Dokumente/Siener.pdf

Die Ou Man
12th September 2010, 08:05
Gesig 312. 9 Aug. 1922


Voor mij kom n groot blauw doek uit en gaan oop daar is protrete van mense in en blauw letters, ek het amper gelees maar nie. Toe kom ín groot papier met zwart leters maar ek kijk na die leters. Toe volg die Bijbel en die is oop.

Let op die woord "doek" in die bostaande visioen. Ek het dit so uit Adriaan se boek oorgeskryf. Indien die "doek" verander word na "boek" maak die visioen meer sin.

Hoe dit ookal sy, die Bybel sal oop gaan nadat 'n boek/doek met portrette en blou letters, gevolg deur 'n dokument met swart letters openbaar word.

Die Bybel wat "oop" is, dui daarop dat dit blootgelÍ word en niks meer versteek is nie. Die feite wat tot hierdie blootlegging lei, sal egter uit ander geskrifte kom.

Die belangrikste blootlegging met betrekking tot die Bybel is dat Jahweh, die godeseun van El valslik daarin aangedui word as Skepper van hemel en aarde. Hierdie feit is met die ontdekking van die Dooiesee Rolle bevestig.

Met hierdie kennis verval Jahweh se gesag oor die Boerevolk en word die bestaande religie van Jahwehisme nietig verklaar.

Daar kan dus nie 'n hervorming of vernuwing van die bestaande leuen plaasvind nie.

Direk na die bostaande gesig, volg Siener se "niew pak grijs klere".

Die "nuwe geloof" bestaan sedert die oertye, maar sal vir die Boere 'n nuwe religie in absolute teenstelling met Jahwehisme meebring.

Daar kan seker geen meer drastiese geloofsverandering plaasvind, as om die aanbidding van die Stamgod Jahweh te staak en terug te keer na die God van hemel en aarde nie.

Die Ou Man
12th September 2010, 08:43
Gesig 248. 21 Nov. 1920

Ek gaan naar die Noorde en oor die pad is draad gespan en een vrouw ze hand maak die draad los en ek gaan verder toe staan die brand prachtig groen en enkele mense hardloop om 'n kop. Toe kom mij ou Bijbel voor mij in gezicht.

Volgens die bostaande visioen staan 'n "vrouw" tussen ons en die nuwe geloof.

Die "vrouw" verwyder die versperring en laat toe dat Siener die "paradys" binnegaan.

Nadat Siener die paradys betree het, sien hy sy Bybel.

In die gesig is Siener se Bybel oud.

Die Ou Man
12th September 2010, 08:55
Gesig 394. 10 Januarie 1926


Die Wingerd loot meen geloof.

Le 'n tros rijp druiwe langs 'n sloot en een wit diamant kom in gesig.
In 1906 het ek 'n wingerd loot van Wes zien oor kom en aan die loot het die tros druiwe gehang.

Toe hoor ek 'n stem tot mij seh dat ek van water en brood zal lewe tot ek van die vruch zal geeŽt het. Toe Kom 'n vrouw mens uit met 'n groot tros druiwe uit in haar hand voor mij.

'n Tros druiwe in die sloot. (Tot niet)

'n Wit diamant (Suiwer en onverganklik)

'n Groot tros druiwe in die vrouw se hand. (Wat die tros in die sloot vervang.)

Die "vrouw" is die sleutel tot die nuwe geloof.

Water en brood sal ons eet, totdat ons die druiwe aanvaar wat die vrou in haar hand hou

Arius
12th September 2010, 09:30
Johanna Brandt, Siener van Rensburg en GA Watermeyer het die einde van hierdie allegaartjie voorspel en 'n nuwe geloof in die vooruitsig gestel.Die nuwe geloof is die oudste geloof van die mens. Godsdiens is die menslike formulering van die goddelike belewenis en die wandel met God. As sulks is dit gebrekkig weens menslike swakhede.

Huidiglik is die goddelikheid die hoogste vlak van evolusie, wat die mens kan bereik. Jesus, die leermeester, verkondig dat ons dit binne ons moet soek. Godsdiens behoort te verduidelik hoe dit bereik kan word.

Genesis en ander antieke geskrifte beskryf vier vlakke van evolusie: Die mens is uit stof gemaak (minerale vlak) -- het vyeblare gedra (plantevlak) -- diervelle gedra (dierevlak) en huidiglik die menslike vlak. Die volgende vlak is die goddelike vlak. Die eerste vier vlakke beweeg agtereenvolgens uit die aarde en dan verder weg. Deur ekstrapolasie is die goddelike vlak weg van die aarde -- dus die engele.

Die goddelike vlak het sy oorsprong omtrent 'n miljoen jaar gelede toe 'n mutasie in die mens ontstaan het en hierdie baan apart ontwikkel het. Die mutasie het aan hierdie wese verhewe eienskappe bo die mens toegedeel. Katastrofes het hul getalle uitgedun en ongeveer 36 000 jaar gelede het van hulle (die reuse) met die `dogters van die mens' gepaar (Genesis 6 v2). Omtrent 70% van die huidige wÍreldbevolking stam van hierdie hibriedes af.

Die hibriedes behou die genetiese geheue van hul goddelike oorsprong en dis die taak van godsdiens om hulle te onderrig om die goddelike ervaring te bereik. Soms word wesens met die suiwer mutasie gebore (gewoonlik `maagdelik') en diegene, soos Jesus, probeer hul volgelinge onderrig in die bereiking van die goddelikheid. Hierdie groepies se `geheime leer' word dan deur kerke gekaap en vir menslike doeleindes misbruik. Die gesuiwerdes word steeds gebore, toenemend in Suid-Afrika, en dit is hierdie engele waarvan Siener praat. Dis ook hulle, wat die toekoms vir hom uitgelÍ het. Hulle kon dit doen, want hulle reŽl, sover moontlik, daardie toekoms.

Die goddelike mutasie het hierdie wesens 'n voorsprong in die evolusiewedren gegee. Hierdie mutasie het in Suidelike Afrika ontstaan. Na talle katastrofes het hulle, met hul hibriedes as slawe, noordwaarts getrek en in die Midde-Ooste die ontwikkelde beskawings van SumeriŽ en Egipte ontwikkel. Hul geskiedenis is 7 000 jaar gelede in die Sumeriese kleitablette opgeteken. Weens hul hoŽr ontwikkeling is hul deur die plaaslike mense (wat deur die gewone evolusie ontwikkel het) as gode aangesien. Hieruit het die legendes van die gode ontstaan, wat o.a. beslag in die Bybel gevind het. Die hoof van die Annunaki, soos hul bekend is, was El en van sy seuns was Michael, GabriŽl en die ander aartsengele. Een van die seuns was 'n rebel en is uit die groep geskop. Hy was Jaweh en het daarna 'n groep opstandiges in Egipte geneem om verder moeilikheid te maak. Sy roeping bly om die mensdom te verwar en af te skei van die leringe van sy Vader. Hy doen dit deur soortgelyke, maar verdraaide, leringe te skep, wat sy volgelinge op 'n afwykingspad stuur.

Daar is 'n besondere rede waarom daardie mutasie hier in SA ontwikkel het. Het te doen met ons minerale. Nou herleef daardie mutasie se nageslag hier, word hul toenemend as stralekinders gebore en sal hulle die grondslag vorm van die `nuwe' godsdiens, voorspel deur Siener, Brandt en Watermeyer. En ander. En niks gaan hulle keer nie. Nie priesters, ouers, onderwysers of katkisasie nie.

Die nuwe godsdiens, aan die aanvang van hierdie millenium, sal gekenmerk word deur 'n wetenskaplike, rasionele benadering, wat die brein en psige sal versoen. Die mens sal terugkeer na die paradys, waar onbelemmerd van die vrugte van die bome van die Kennis van Goed en Kwaad (brein se begrip), asook diť van die Ewige Lewe (psige), geŽet sal word.

Die Ou Man
12th September 2010, 18:02
Tydens Jesus Christus se verskyning aan Johanna Brandt het hy haar die volgende meegedeel.


On the Cross I taught men how to die for righteousness; óóto sacrifice their lives for an ideal.

By many the lesson has been learntóthe last enemy has been well-nigh conquered, and I must come to abolish the Sacrament of My Death, and to replace it with the Sacrament of Eternal Life, There was no other way to overcome the last enemy, Death, than by Death, and through Death, and now that the lesson has been learnt, men must learn to live for righteousness.

But because well-established customs are not overthrown without causing new upheavals, many will reject My teachings as wholly unacceptable and in conflict with what I taught two thousand years ago. Even as the Jews of old rejected their Messiah because He came not as they would have Him comeóeven so the Son of Man will be rejected for a time by His own.

There will be new dissensions though without violent persecutions, and there will be Christian Churches celebrating the Sacrament of My Blood and Body long after I have established the new Sacrament of Life.

For men learn slowly.

Uit die gedeelte wat ek verhelder het, is dit duidelik dat Jesus waarsku dat hy met die Bybel gekonfronteer gaan word en op grond daarvan deur sy eie mense verwerp gaan word.

Die Ou Man
12th September 2010, 18:53
Johanna Brandt sluit ook aan by Siener se visioen oor die "vrouw".

Johanna Brandt vertel aangaande haar worstel stryd nadat die Moeder aan haar openbaar is.


Reader, be patient with me. Pause before you cast this book aside as worthless and pernicious. Read on. For over forty years I felt as you do, thought as you do, believed what was taught me by the Christian Church to which I belong. I was born and bred in a Parsonage, the great-great-grand-daughter, and daughter of clergy of the Dutch Reformed Church, the State Church of Holland which was brought to South Africa by our fore-fathers, the wife of an orthodox Dutch Reformed clergyman who has been twenty years the Moderator of the Church of Africa, the mother of a clergyman ordained to the same Church, and when the truth of the Motherhood of God was brought to me for the first time in the Spirit in 1916, I was one of the most unlikely people in the world to accept it. I did not accept it.

If I had been a Roman Catholic adoring the Mother of our Lord as a Divine Being, this stupendous revelation would have found a resting-place. As it was, it crushed me, and nearly cost my life and reason. For monts I hovered between life and death, until I learnt to love and reverence the gracious Being, Holy Mother of mankind, Who from that day took the work of my redemption from the toils of the flesh in hand. The vision of the Christ faded gradually from my mind. I no longer called upon His Name because it was always the Mother Whos responded to my cry. She said that I was not worthy to receive the Christ and that He had sent Her to prepare my body, the Temple of the Living God, for the great day of His Second Coming. (Bl. 27)

Since the 7th of December, 1916, when the Cosmic Mother first showed herself to me in a spiritual vision in Pretoria while I was watching the ebbing breath of my own mother, who was dying of cancer, I have broached the subject of my revelation to about a dosen people. It has been interesting to watch their reaction and this has to some extend prepared me for the general reaction that I may expect on the publication of this book. (Bl. 51)

Her appearance will be the mightiest spiritual manifestation of the Godhead that the world has ever seen, but Her Mission is not to reveal Herself yet as Divine Parent. This will come at a much later period when by Her glorious example of joyous, victorious, rightious living, and Her interpretations of the immortal teachings of Her Son, Jesus the Christ, She has prepared us for the revelation of our ultimate destiny as sons and daughters of the Supreme Father Mother God. (Bl. 95)

The Paraclete (http://wendag.com/webtemplates/Dokumente/The%20Paraclete.pdf) or Comming World Mother by Johanna Brandt, World Copyright 1936. http://wendag.com/webtemplates/Dokumente/The%20Paraclete.pdf

Die Ou Man
12th September 2010, 19:58
Die wederkoms sal in Suid-Afrika plaasvind.

Jesus Christus aan Johanna Brandt vervolg.


Prepare the way for My coming in this land! Send thy Message out
over the length and breadth of South Africa!

Sound the voice of warning throughout the entire country! Proclaim
the doctrine of My second coining to every soul in every part of this
land!

Thou shalt find many hearts prepared by suffering, but many there
will be who will reject the Message with mocking scorn. Let nothing
deter thee from carrying out this sacred task. (Bl. 106)

Uit Millenium (http://wendag.com/webtemplates/Dokumente/The%20Millenium.pdf) http://wendag.com/webtemplates/Dokumente/The%20Millenium.pdf

Die Ou Man
13th September 2010, 08:37
Die volksdigter G A Watermeyer (Republiek van 'n Duisend Jaar) voorspel soos volg.


Op die tweede vraag, naamlik waarom moes Ďn Suid-Afrikaner, Ďn boereseun wat in die Karoo groot geword het, nou juis hierdie onderwerp aanpak en hom met voorspellings besig hou wat oŽnskynlik buite die kader van die Unie lÍ? As antwoord hierop haal ek Ďn gedeelte aan van Ďn gedig ďSouthern AfricaĒ wat oorspronklik aan die einde van my bundel sou verskyn het, maar wat ek weggelaat het omdat dit van ander lande die kritiek kan uitlok dat die skrywer hiervan te chauvinisties is:


SOUTHERN AFRICA

This is the land of the future

this the Utopia to be,

a vision whiter than Europe

shaking its shores from the sea;

wise beyond science and the dogma

drifting the old to its death,

wielding a wisdom forgotten,

birthing a love to be gotten

golden to all ÖÖÖ..

ÖÖÖÖ.

This is the land of the Godhead

this the Kingdom to be,

a creed to steepen the Christian

bending its brow from the sea.

All that the centuries mated

between the man and the God,

here on your shores to be stated

her in its truth to be taught.

Let there be shrines in your valleys,

temples of silence and song,

for prophets are moving amongst you,

great spirits descending amongst you

bearing alight from Beyond.

This is the Lost Atlantis

summoned out of the sea,

drawn from the secret Subways

destined, my peoples, for thee.

Hiervolgens will dit voorkom asof Suidelike Afrika op staatkundige, kulturele en geestelike gebied in die toekoms die toon in die wÍreld gaan aangee, dat ons land voor Ďn ontwikkeling staan wat groter hoogtepunte gaan bereik as wat Europa en Amerika verwesenlik het, want die wysheid van Atlantis Ė dit wat Europa en Amerika nooit geken het nie Ė gaan hier binne ons landpale herbore word. (Uit Die Brandwag, Vrydag 23 Julie 1954)

Siener-digter Gottfried A Watermeyer (http://www.wendag.com/forum/pages.php?pageid=7)

Die Ou Man
13th September 2010, 09:50
Ingevolge die Wysheid van Atlantis is die volke onder die Gode verdeel.


In the days of old the gods had the whole earth distributed among them by allotment. Uit: Critias deur Plato (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/328-Critias-by-Plato)

Tydens hierdie verdeling het die God van Abraham te wete Jahweh/JHWH (in die Ou Testament bekend as die HERE) die Israeliete ontvang. Dit was sy afgemete deel. Hierdie verdeling is wel wel in die Ou Testament (Deuteronůmium 32: 8,9) aangeteken, maar deur latere vertalers vervals om die indruk te wek dat Jahweh die Skepper is. (Sien ook Elohim of Jahweh (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/143-B-Elohim-of-Jahweh))


8 Toe die Allerhoogste (El) aan die nasies 'n erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van El.

9 Want YHWH se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel.


********


8 When the Most High (El) gave to the nations their inheritance, when he divided mankind, he fixed the borders of the peoples according to the number of the sons of God.

9 But the Lord's (Yahweh) portion is his people, Jacob his allotted heritage. ESV (http://www.gnpcb.org/esv/search/?q=Deuteronomy+32)

Die Wysheid van Atlantis behels die staking van Jahweh aanbidding deur ons volk. Ons God is nie die Semitiese stamgod Jahweh (HERE) nie, maar die God van hemel en aarde.


6 En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.

7 En hy het met 'n groot stem gesÍ: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Openbaring 14.

Die visioene van Siener van Rensburg, Johanna Brandt en GA Watermeyer dui oonteenseglik daarop dat die "ewige evangelie" van Openbaring, ons nuwe geloof gaan wees.

Die Ou Man
13th September 2010, 20:29
Die Gelofte van Andries Pretorius en Sarel Cilliers was 'n ooreenkoms met die God van hemel en aarde.

Die God van Abraham, Jahweh (HERE) was nie 'n party tot die gelofte nie.


Mijne broeders en medegenoten,

Hier staan wij tans op een ogenblik voor een
heilige God van hemel en aarde om een belofte
aan Hem te beloven, als Hij Zijn bescherming met
ons zal wezen, en ons vijand in onze handen sal
geven, dat wij hem oorwinnen, dat wij die dag
en datum elke jaar als een verjaardag en een
dankdag zoals een Sabbat in Zijn eer sal
doorbrengen en dat wij een tempel tot Zijn eer
stichten sal, waar het Hem sou behagen en dat
wij het ook aan onze kinderen zal zeggen, dat zij
met ons er in moeten delen, tot gedachtenis ook
voor onze opkomende geslachten, want de eer
van Zijn Naam zal daardoor verheerlikt worden,
dat de roem en eer van overwinning aan Hem
sal worden gegeven.
Amen.

Die Ou Man
13th September 2010, 21:09
Jahweh was die God van Afrikaner Nasionalisme.

Republiek vieringe in skole was voorgeskryf.

Op elkere 31 Mei moes die stomme kinders die temerige en waardelose "O God van Jakob" tot eer van die Joodse God (Jahweh) sing.


GESANG 034

1. O GOD VAN JAKOB, DEUR U HAND
WORD STEEDS U VOLK GEVOED;
U HET WELEER OP SEE EN LAND
ONS VADERE BEHOED.

2. ONS DANK- EN SMEEKGEBEDE GAAN
TOT U GENADETROON;
WIL ONS EN OOK ONS KROOS VOORTAAN
U GUNS EN TROU BETOON !

3. BEREI VIR ONS DIE LEWENSPAD -
WIL DEUR U GEES ONS LEI;
EN AS ONS VAL, O VADER, VAT
ONS HAND EN STAAN ONS BY !

4. BEWAAR ONS, HEER, IN ALLE NOOD;
HOU OOR ONS HEIL DIE WAG.
WIL KLEDING SKENK, GEE DAAGLIKS
BROOD - ONS DEEL VIR ELKE DAG.

5. BESKIKKER VAN ONS DEEL EN LOT
IN VOOR - EN TE~SPOED,
U IS ONS VADER EN ONS GOD
NET U IS WAARLIK GOED !

6. U HET U LIEFDE OPENBAAR
IN JESUS ONSE HEER;
HY IS ONS RAADSMAN, WONDERBAAR
DEUR WIE U ONS REGEER.

Die gedweep met 'n God van Jakob wat jaloers is op sy Vader en broers, het ons van die wal in die sloot gehelp.

Jahweh (God van Jakob) het gedurende die Anglo-Boere Oorlog teen ons geveg, want sy verbondsvolk was agter ons land en ons goud. Daarom het die Boervroue sy Tenakh in die konsentrasiekampe opgeskeur. Sien "Boervroue Skeur Bybels Stukkend (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/598-Boervroue-Skeur-Bybels-Stukkend)".

Die Ou Man
14th September 2010, 09:29
Gesig 158. 22 Feb. 1919


Toe kom van die Weste een helder stroom water en Nicolaas is in die water met een zilwertang in sij hand en die Ou Vrouw is langs die water en sij trek een nieuwe bruin rok aan. Toe kom hier in die Weste groot troste druiven uit.

In die Noorde kant is een klomp zuiker boontjes zo op een klomp en naderhand gaan hulle zo uitmekaar.

Helder stroom water vanuit die weste. (Die Wysheid van Atlantis. Vergelyk met Watermeyer)

Nicolaas met die zilwertang in water. (Suiwering van geloof. Silwer is die simbool vir suiwerheid en die vroulike.)

Ou Vrouw met nuwe bruin rok. (Herlewing van volksbewussyn)

Groot troste druiven in die weste. (Die nuwe suiwer geloof gedy en word die volksgeloof)

Zuiker boontjes. (Hulle verdwyn spontaan)

Die Vrou
14th September 2010, 10:02
Die Ou Man,

Weet julle wie Die Vrouw is?

Groete

Die Vrou..

Die Ou Man
14th September 2010, 12:01
Die Ou Man,

Weet julle wie Die Vrouw is?

Die Vrou.

Die volgende is uittreksels uit Paraclete geskryf deur Johanna Brandt.


Since the 7th of December, 1916, when the Cosmic Mother first showed herself to me in a spiritual vision in Pretoria while I was watching the ebbing breath of my own mother, who was dying of cancer, I have broached the subject of my revelation to about a dosen people. It has been interesting to watch their reaction and this has to some extend prepared me for the general reaction that I may expect on the publication of this book. (Bl. 51)

Her appearance will be the mightiest spiritual manifestation of the Godhead that the world has ever seen, but Her Mission is not to reveal Herself yet as Divine Parent. This will come at a much later period when by Her glorious example of joyous, victorious, rightious living, and Her interpretations of the immortal teachings of Her Son, Jesus the Christ, She has prepared us for the revelation of our ultimate destiny as sons and daughters of the Supreme Father Mother God. (Bl. 95)

Die Ou Man
14th September 2010, 21:14
Jahweh se priesterdom en gesante is hewig gekant teen die "nuwe geloof". En natuurlik met reg ook. Hulle kan dit nie bekostig dat hul HERE se mindere status in die hiŽrargie van gode ontboot word nie.

Voorste predikers van die Israel Visie dreig die verkondigers van die Ewige Evangelie met die banvloek van Jahweh wat daarop neerkom dat hul mans, vroue, kinders en suigelinge vermoor gaan word. Sien Israel Waarheid Psigose (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/586-Israel-Waarheid-Psigose).

Die priesters van Jahweh het Jesus vermoor omdat hy 'n geloof verkondig het wat nie by die Jahweh kultus ingepas het nie. Die Jahwehiste wil hierdie daad tweeduisend jaar later herhaal.

Indien mens let op die volgende woorde van Jesus aan Johanna Brandt lyk dit egter of die bordjies verhang is.


"There will be new dissensions though without violent persecutions"

Ons weet reeds dat Jahweh bose geeste stuur om mense te verskrik (pos 34 hier (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/111-A-Jahweh-of-Satan/page5?p=3582#post3582))

Daar is 'n berekende aanval van die Jahwehiste teenoor diegene wat van bo gebore is.

Genadiglik is die uitslag reeds vooraf bepaal en gestaaf deur Siener, Brandt, Watermeyer deur Jesus die Christus wat gekom het om ons terug te lei na die ware Vader.

Ons gaan dus voort om die godsdienstige landskap om te ploeg vir die saad van die Ewige Evangelie om te ontkiem.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
18th May 2011, 22:55
G A Watermeyer het na die Nuwe Geloof (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/604-Siener-en-Brandt-se-Nuwe-Geloof) verwys as die Wysheid van Atlantis (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/71-Atlantis-en-die-Boer).

Die Witboek (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/2-Die-Witboek-hier-beskikbaar.) verteenwoordig die skuif van die Midde-Oosterse godsdienstige psige (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/758-Jahweh-Satan-en-die-Bybel) met Jahweh (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/613-Jahweh-se-Status-Vervals) as stamgod, na die Wysheid van Atlantis (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/604-Siener-en-Brandt-se-Nuwe-Geloof).

Die Jahweh kultus van die Ou Testament (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/632-Twaalf-Stamme-van-Israel) met sy sataniese bloedrituele (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/191-Bloedrituele-Satanies-of-Goddelik), was die godsdiens van eersgebore seuns (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/286-Israeliete-Offer-Kinders) en 'n kranksinnige, moordlustige demoon, Jahweh. Dit het gelei tot die ergste graad van "sibling rivalry" en volksmoord denkbaar.

Vroue en dogters was deur Jahweh beskou as besittings van vaders en mans. Vaders was geregtig om hul dogters as slawe te verkoop. Vroue het hul hele lewe deurgebring tussen Jahweh se belaglike fases van reinheid en onreinheid.

Die Jahweh bloedkultus van die Tyd van die Vloek (Ou Testament) met sy neerhalende wette jeens vroue en meisiekinders was vreemd vir ons voorouers op die Heide van Europa (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/539-Die-Germane). Daarom sou derduisende vroedvroue en wyse vroue op brandstapels verbrand word om die Joodse psige en hul vloek en god, Jahweh op die Germaan (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/539-Die-Germane) af te dwing.

Dit sou eeue van vervolging en die lewendige verbranding van Germaanse vroue (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/539-Die-Germane) in leiers posisies neem, om die Germaan (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/539-Die-Germane) te dwing om sy vrou as ondergeskik te aanvaar, soos wat die Ou Testament vereis.

Die Nordiese Germaan (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/539-Die-Germane) sukkel steeds met Jahwehisme (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/191-Bloedrituele-Satanies-of-Goddelik) en keer stadig maar seker terug na die enigste ware godsdiens. Dit is 'n proses wat waarskynlik eeue kan duur en word deur Siener uitgebeeld as die man wat die geel verruil vir grys.

Ons is stadig maar seker besig om die Vloek van Jahweh (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/286-Israeliete-Offer-Kinders) af te skud (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/598-Boervroue-Skeur-Bybels-Stukkend). Die proses is onomkeerbaar (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/604-Siener-en-Brandt-se-Nuwe-Geloof).

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
23rd December 2011, 22:11
Die nuwe geloof is die oudste geloof van die mens. Godsdiens is die menslike formulering van die goddelike belewenis en die wandel met God. As sulks is dit gebrekkig weens menslike swakhede.

Godsdiens in ons eie milieu se fatale gebrek is gesetel in sy verknegdheid aan 'n uitgediende bundel Midde-Oosterse mitologiese verhale, in die omgang bekend as die Bybel. Nieteenstaande die feit dat die inhoud van die Bybel (en veral die Ou Testament) onteenseglik in stryd met beskaafde norme en die wetenskap staan, word dit steeds deur priesters wat self dekades van indoktrinasie deurloop het, as ewige, onverganklike, Goddelike waarheid bemark. Hierdie bemarking van Bybel stories en ander twak daarin vervat, word op onskuldige kinders afgedwing deur tegnieke wat neerkom op geweldige psigologiese mishandeling. Kinders het van die staanspoor af geen verweer teen "opregte" omies in swart togas wat hulle met die Duiwel en ewige verbranding dreig, mits hulle nie sy besmetlike, ewige "waarheid" aanvaar nie.


Huidiglik is die goddelikheid die hoogste vlak van evolusie, wat die mens kan bereik. Jesus, die leermeester, verkondig dat ons dit binne ons moet soek. Godsdiens behoort te verduidelik hoe dit bereik kan word.

In teenstelling met 'n strewe na christusskap of goddelikheid, het ons bestaande godsdiens orde ten doel om enige vooruitgang in hierdie rigting te neutraliseer en te demoniseer. Die gevolg is dat algar ewe preuts aanvaar dat die hoogste vlak van Gods-wees neerkom op die rondstuur van Bybelversies, ketting gebede en 'n bygelowige beheptheid met die Joodse mitologie soos vervat Bybel.


Genesis en ander antieke geskrifte beskryf vier vlakke van evolusie: Die mens is uit stof gemaak (minerale vlak) -- het vyeblare gedra (plantevlak) -- diervelle gedra (dierevlak) en huidiglik die menslike vlak. Die volgende vlak is die goddelike vlak. Die eerste vier vlakke beweeg agtereenvolgens uit die aarde en dan verder weg. Deur ekstrapolasie is die goddelike vlak weg van die aarde -- dus die engele.

Sommige van ons is reeds engele (weergeborenes). Die nie-engele en nie-weergeborenes sal ons nooit aanvaar nie. Ons het geen ander keuse as om hulle die stryd aan te sÍ nie. Die tyd daarvoor is naby.


Die goddelike vlak het sy oorsprong omtrent 'n miljoen jaar gelede toe 'n mutasie in die mens ontstaan het en hierdie baan apart ontwikkel het. Die mutasie het aan hierdie wese verhewe eienskappe bo die mens toegedeel. Katastrofes het hul getalle uitgedun en ongeveer 36 000 jaar gelede het van hulle (die reuse) met die `dogters van die mens' gepaar (Genesis 6 v2). Omtrent 70% van die huidige wÍreldbevolking stam van hierdie hibriedes af.

Die hibriedes behou die genetiese geheue van hul goddelike oorsprong en dis die taak van godsdiens om hulle te onderrig om die goddelike ervaring te bereik. Soms word wesens met die suiwer mutasie gebore (gewoonlik `maagdelik') en diegene, soos Jesus, probeer hul volgelinge onderrig in die bereiking van die goddelikheid. Hierdie groepies se `geheime leer' word dan deur kerke gekaap en vir menslike doeleindes misbruik. Die gesuiwerdes word steeds gebore, toenemend in Suid-Afrika, en dit is hierdie engele waarvan Siener praat. Dis ook hulle, wat die toekoms vir hom uitgelÍ het. Hulle kon dit doen, want hulle reŽl, sover moontlik, daardie toekoms.

Die "engele" was gedurende 2011 erg onder druk van Jahweh se demone, omdat hulle die einde van sy heerskappy bring. Maar die krag van die "engele" gaan uiteindelik te sterk wees en Jahweh se bose magte oorwin. Ons terugkeer na die goddelike vlak is 'n onomkeerbare proses.


Die goddelike mutasie het hierdie wesens 'n voorsprong in die evolusiewedren gegee. Hierdie mutasie het in Suidelike Afrika ontstaan. Na talle katastrofes het hulle, met hul hibriedes as slawe, noordwaarts getrek en in die Midde-Ooste die ontwikkelde beskawings van SumeriŽ en Egipte ontwikkel. Hul geskiedenis is 7 000 jaar gelede in die Sumeriese kleitablette opgeteken. Weens hul hoŽr ontwikkeling is hul deur die plaaslike mense (wat deur die gewone evolusie ontwikkel het) as gode aangesien. Hieruit het die legendes van die gode ontstaan, wat o.a. beslag in die Bybel gevind het. Die hoof van die Annunaki, soos hul bekend is, was El en van sy seuns was Michael, GabriŽl en die ander aartsengele. Een van die seuns was 'n rebel en is uit die groep geskop. Hy was Jaweh en het daarna 'n groep opstandiges in Egipte geneem om verder moeilikheid te maak. Sy roeping bly om die mensdom te verwar en af te skei van die leringe van sy Vader. Hy doen dit deur soortgelyke, maar verdraaide, leringe te skep, wat sy volgelinge op 'n afwykingspad stuur.

Jahweh was een van die 70 seuns van El en Asherah. In die Ou Testament is Jahweh verhef van seun van El tot skeppergod, wat in wese neerkom op godslastering. Selfs El was nie die skepper god nie. Hy was bloot die hoof van die Kanašnitiese panteon van gode. El was gelyk aan status as Wotan, die hoof van die Germaanse panteon van gode.


Daar is 'n besondere rede waarom daardie mutasie hier in SA ontwikkel het. Het te doen met ons minerale. Nou herleef daardie mutasie se nageslag hier, word hul toenemend as stralekinders gebore en sal hulle die grondslag vorm van die `nuwe' godsdiens, voorspel deur Siener, Brandt en Watermeyer. En ander. En niks gaan hulle keer nie. Nie priesters, ouers, onderwysers of katkisasie nie.

Siener, Brandt en Watermeyer voorspel in hul eie unieke manier die terugkeer na die Wysheid van Atlantis (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/71-Atlantis-en-die-Boer) en 'n breuk met die Kanašnitiese Panteon van El, Jahweh & Seuns PTY LTD.


Die nuwe godsdiens, aan die aanvang van hierdie millenium, sal gekenmerk word deur 'n wetenskaplike, rasionele benadering, wat die brein en psige sal versoen. Die mens sal terugkeer na die paradys, waar onbelemmerd van die vrugte van die bome van die Kennis van Goed en Kwaad (brein se begrip), asook diť van die Ewige Lewe (psige), geŽet sal word.

Hierdie fase het nou begin.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Vrou
24th December 2011, 19:48
Naand Ou Oom,

Kan jy dalk hierdie hieronder meer breedvoerig verduidelik ... :unsure_1:


Die nuwe godsdiens, aan die aanvang van hierdie millenium, sal gekenmerk word deur 'n wetenskaplike, rasionele benadering, wat die brein en psige sal versoen. Die mens sal terugkeer na die paradys, waar onbelemmerd van die vrugte van die bome van die Kennis van Goed en Kwaad (brein se begrip), asook diť van die Ewige Lewe (psige), geŽet sal word.

Groete

Die Vrou
17th January 2012, 08:53
Oom,

Daar is baie soorte wetenskappe. Daar is wetenskap wat bewys dat die skepping wreed geformuleer is, daars ook wetenskap wat beweer dat die skepping wonderlik is en laastens is daar mensekinders wat wetenskap gebruik om mense se vlees te bevredig, ook vir genesingswerk, vir dit moet die arme proefkonyne vreeslik swaar kry.

Watter soort wetenskap, oom?


sal gekenmerk word deur 'n wetenskaplike, rasionele benadering, wat die brein en psige sal versoen.

Die Vrou
17th January 2012, 08:55
Oom


Die mens sal terugkeer na die paradys,

Waar sal hierdie paradys dan nou wees? Steeds hier in die skepping?

:unsure_1: