PDA

View Full Version : Jahweh se Status VervalsDie Ou Man
27th September 2010, 21:37
http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=502

Muntstuk met Jahweh op gevleuelde wiel.


Die God van Abraham se naam is JHWH (Tetragrammaton), deesdae in die omgang bekend as Jahweh die jaloerse god. In die Staten Bijbel van Andries Pretorius word sy naam in 'n voetnota aangedui as IEHOVAH. In die 1933 vertaling word die naam JHWH vertaal as "HERE".

Ingevolge die laaste aanpassings aan die Joodse mitologie (Tenakh/Ou Testament) in Babilon, is Jahweh die skepper van die heelal.

Die vraag ontstaan egter hoe dit moontlik is dat Jahweh gegroei het van 'n antromorfe, nie-alwetende, nie-alwyse god wat Adam en Eva in die Tuin loop en soek en verskeie oordeelsfoute begaan het, tot skepper van hemel en aarde.

Die antwoord is opgesluit in die Lied van Moses en verskeie ander vervalsings in die Bybel.

Die Ou Man
28th September 2010, 08:39
http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=501

Kuntillet`Ajrud, Sinai Caravansarai, ca. first half of 8th centry BCE. Drawing of Yahweh of Samaria and his Asherah on a pottery shard (Pithos A). Inscription in Hebrew reads "Thus says...Say to Yehalle[lel], Yo`asa and...I bless you (herewith- or: have blessed you) to/before Yahweh of Samaria and his asherah." Note the portion of bridled horse to the left of the figures (pp.225-6, "Baal, El, Yahweh, and 'His Asherah',"


Met die 1983 vertaling van die Bybel het die vertalers die leser se vermoŽ om die naam JHWH/Jahweh (HERE) uit te ken doelbewus tot niet gemaak.

Joshua 7:7 uit die 1933 vertaling bied ín praktiese voorbeeld waar die naam HERE (Jahweh) naas die titel Here gebruik word. Let daarop dat die naam volledig in hoofletters gespel word.En Josua het gesÍ: Ag, Here HERE, waarom het U hierdie volk ooit deur die Jordaan laat trek (Joshua 7:7)


In die 1983 vertaling van dieselfde vers, is die naam HERE (Jahweh) bloot weggelaat en slegs die titel Here bly staan.Daarna het Josua gesÍ: ďAg, Here, waarom het U eintlik hierdie volk oor die Jordaan gebring? (Joshua 7:7)


Reg deur die 1983 Afrikaanse vertaling van die Bybel is die naam van Jahweh, wat voorheen aangedui is as HERE, verander na die titel Here. Daardeur is die leser nie meer in staat om te onderskei tussen die gode van die Ou Testament of om die status van Jahweh in die hiŽrargie van gode te bepaal nie.

Hierdie argument kan getoets word by Soek/Vergelyk : Die Bybel (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-4&book=JOS&chapter=7&version=0&GO=Wys) deur te wissel tussen die 1953 en 1983 vertalings.

Terloops, die term Here HERE kom 296 (http://www.wendag.com/forum/Bible_SuperSearch_vb.php) keer in die 1933 vertaling voor en nie een keer in die 1983 vertaling nie.

Die Ou Man
28th September 2010, 09:48
Die volgende aanhaling kom uit die Lied van Moses (Deuteronůmium 32) soos vervat in die 1983 vertaling en lÍ die basis vir die persoonlike verhouding tussen Jahweh en die Israeliete.8 Toe die Allerhoogste vir die nasies hulle besittings gegee het, toe Hy die mense in volke opgedeel het, het Hy vir hulle hulle grense bepaal, soveel as wat daar Israeliete is.

9 Hulle is die Here se volk, sy deel, Jakob is die Here se vaste eiendom.


Die 1983 weergawe poog om die in druk te skep dat die Allerhoogste en die Here dieselfde entiteit is.

As ons op die spoor terugloop, verander die prentjie. Die volgende is die weergawe uit die 1933 vertaling.8 Toe die Allerhoogste aan die nasies ín erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel.

9 Want die HERE se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel.


In die 1933 weergawe deel die Allerhoogste die nasies uit en die HERE (Jahweh) ontvang slegs 'n afgemete deel. Die HERE (Jahweh) is dus ondergeskik aan die Allerhoogste.

Die Ou Man
28th September 2010, 11:08
http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=497


Verder terug op die spoor lei ons na die vertaling van die Ou Testament na Grieks teen 300 vC, naamlik die Septuagint / LXX (http://en.wikipedia.org/wiki/Septuagint).


When the Most High gave to the nations their inheritance, when he separated the sons of men, he fixed the bounds of the peoples according to the number of the sons of God.

For the LORD's portion is his people, Jacob his allotted inheritance.

Die LXX weergawe dui aan dat die Allerhoogste (El) die volke tussen sy seuns verdeel het. Jahweh se porsie was die Israeliete.

Die Ou Man
28th September 2010, 12:06
http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=496

Die Dooie See-rolle is 'n versameling van ongeveer 900 dokumente, insluitende geskrifte van die Hebreeuse Bybel, wat tussen 1947 en 1956 in elf grotte in en rondom Wadi Qumran naby die murasies van die antieke nedersetting van Khirbet Qumran, op die noordwestelike kus van die Dooie See, ontdek is.

Die geskrifte is van groot religieuse en historiese belang, aangesien hulle van die enigste bekende oorblywende kopieŽ van Bybelse dokumente insluit wat voor 100 v.C. geskryf is en hulle bewyse bevat van die diversiteit van geloof en praktyk in die destydse Tweede Tempelse JudaÔsme. Bron (http://af.wikipedia.org/wiki/Dooie_See-rolle).

Die Dooie See-rolle (fragment 4QDeutj) het aan die lig gebring dat die oudste Hebreeuse weergawe van Deuteronůmium 32:8 en 9 soos volg lui:


"When El Elyon gave to the nations their inheritance, when he separated the sons of men, he fixed the bounds of the peoples according to the number of the sons of El.

For Yahweh's portion is his people, Jacob his allotted inheritance."

Vergelyk hierdie weergawe met die vervalsing in die 1983 weergawe (pos #3) en dit is duidelik dat daar 'n bewuste poging van priesters en vertalers was om Jahweh se mindere status as een van die sewentig seuns van El te verbloem en om hom (Jahweh) valslik as Skepper God voor te hou.

Jahweh het saam met sy broers in die ry gestaan om ín volk van hul Vader, El te ontvang.

Jahweh se aanstelling geld slegs ten opsigte van die Israeliete.

Die Ou Man
28th September 2010, 14:38
http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=495

Die ontdekking van kleitablette in die antieke hawestad, Ugarit het meer lig op die Ou Testament gewerp juis omdat baie van die mitologie en geskiedenis daarin vervat, teruggespoor kan word na Ugarit. Bron (http://nl.wikipedia.org/wiki/Ugarit)

Die volgende verwysing na Jahweh is in teks KTU 1.1 IV 14 van Ugarit aangeteken:


ďThe name of the son of god, Yahweh.Ē
Sien Ugarit and the Bible (http://www.theology.edu/ugarbib.htm)

Die volgende is 'n uittreksel uit 'n artikel getiteld: "Yahweh."


In the earliest stage Yahweh was one of the seventy children of El, each of whom was the patron deity of one of the seventy nations. This is illustrated by the Dead Sea Scrolls and Septuagint texts of Deuteronomy 32:8-9, in which El, as the head of the divine assembly, gives each member of the divine family a nation of his own, "according to the number of the divine sons": Israel is the portion of Yahweh.

The later Masoretic text, evidently uncomfortable with the polytheism expressed by the phrase, altered it to "according to the number of the children of Israel"

Between the eighth to the sixth centuries El became identified with Yahweh, Yahweh-El became the husband of the goddess Asherah, and the other gods and the divine messengers gradually became mere expressions of Yahweh's power.

Bron (http://en.wikipedia.org/wiki/Yahweh#Syncretistic_Yahwism)

Die Ou Man
28th September 2010, 16:18
http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=499

A photo of Psalms 119:59-64 in the Dead Sea Scrolls which are a collection of Hebrew Scriptures that date back over 2000 years. Note Yahweh's Name, indicated by the arrow, in the ancient Hebrew script while the rest of the text is in more modern Hebrew used at that time.

Die volgende Psalm is 'n voorbeeld van die redigering aan die oorspronklike geskrifte met die doel om El (God) en Jahweh (HERE) te amalgameer. Psalm 53 is die oorspronklike weergawe.Psalm 53 |
Psalm 14

1 VIR die musiekleier; opdie wysie van: "MŠhalat." 'n Onderwysing van Dawid. (53:2) Die dwaas sÍ in sy hart: Daar is geen God nie! Hulle het sleg gehandel en hul onreg afskuwelik gemaak; daar is niemand wat goed doen nie. | 1 VIR die musiekleier.'n Psalm van Dawid. Die dwaas sÍ in sy hart: Daar is geen God nie. Sleg, afskuwelik maak hulle hul dade; daar is niemand wat goed doen nie.
2 God het uit die hemel neergesien op die mensekinders om te sien of daar iemand verstandig is, wat na God vra. | 2 Die HERE het uit die hemel neergesien op die mensekinders, om te sien of daar iemand verstandig is, wat na God vra.
3 Hulle het almal afgewyk, tesame het hulle ontaard; daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie. | 3 Hulle het almal afgewyk, tesame het hulle ontaard; daar is niemand wat goed doen, ook nie een nie.
4 Het die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie, wat my volk opeet asof hulle brood eet? Hulle roep God nie aan nie. | 4 Het al die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie, die wat my volk opeet asof hulle brood eet? Hulle roep die HERE nie aan nie.
5 DŠŠr het skrik hulle oorweldig sonder dat daar skrik was; want God het die beendere verstrooi van hom wat jou beleŽr het; jy het hulle beskaamd gemaak, want God het hulle verwerp. | 5 DŠŠr het skrik hulle oorweldig, want God is by die regverdige geslag. 6 Die raad van die ellendige -- julle kan dit tot skande maak; waarlik, die HERE is sy toevlug.
6 Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom! As God die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees. | 7 Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom! As die HERE die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees

Die naam van God is vier keer in hierdie kort Psalm verander na HERE.

Die Ou Man
28th September 2010, 20:27
http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=500

Jahweh is alom bekend as die jaloerse god. Dit is op grond van sy eie getuienis in sy Tenakh (http://en.wikipedia.org/wiki/Tanakh). Hy stel dit soos volg in sy Kultiese Dekaloog (http://en.wikipedia.org/wiki/Ritual_Decalogue) (Exodus 34:10-28).


Want jy mag jou nie neerbuig voor 'n ander god nie; want die HERE se Naam is Jaloers-'n jaloerse God is Hy.

Jahweh se Etiese Dekaloog (http://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Commandments) word ook elkere Sondag tot vervelens toe aan onskuldige mense afgestamel. Dit is die gedeelte waar hy ongebore kinders in geslagte wat nog moet kom, dreig met sy wraakgierigheid. (Exodus 20:1-17)


Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ín jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat

Jahweh se jaloesie-probleem het te make met sy mindere status in die goddelike hiŽrargie van die Kanašnitiese panteon (http://en.wikipedia.org/wiki/Canaanite_religion). Hy is jaloers op sy vader El, sy moeder Asherah en sy broers, Bašl, Dagon, Chemosh, Qaus, Mot en ander. (Jahweh is een van sewentig seuns van El)

Ingevolge die beginsels van die Nuwe Testament is jaloesie een van die vleeslike eienskappe wat nie geskik is vir die koninkryk van God nie.


19 En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid;

20 afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap;

21 afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sÍ, soos ek al vroeŽr gesÍ het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beŽrwe nie. (GalasiŽrs 5)

Waarom is Jahweh jaloers op ander gode? Is hy dan nie die enigste god nie? Jahweh se jaloesie-probleem bevestig die feit dat hy in die bestaan van ander gode glo. Hy kan immers nie jaloers wees op gode wat nie bestaan nie.

Jaloesie dui egter op 'n staat van onsekerheid en minderwaardigheid. Hierdie kompleks lei juis daartoe dat andere met agterdog bejeŽn word.

Jahweh se jaloesie hou sekere gevolge in vir sy Israeliete. Hul onskuldige en ongebore nageslag is 'n eeu later nog strafbaar vir die foute van hul voorvaders.

Die Ou Man
28th September 2010, 21:03
http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=492

'n Skematiese voorstelling wat Jahweh se status in die hiŽrargie van die Kanašnitiese panteon aandui.

Die Ou Man
29th September 2010, 08:15
http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=494

'n Skematiese voorstelling wat aandui hoe Jahweh se status in die hiŽrargie van die Kanašnitiese panteon deur redigering van die skrifte kunsmatig verhef is van stamgod tot 'n hoŽr god.

Die Ou Man
29th September 2010, 08:18
http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=503


Jahweh se stamgod status en sy jaloesie op die ander gode is 'n gegewe.

Die Gelofte van Bloedrivier is met die God van hemel en aarde gesluit.

Jahweh was dus nie 'n party tot die Gelofte nie.

Enige ooreenkoms tussen Jahweh en die Boere is gedoem. Hy is nie ons God nie.

Die Boerevolk staan onder die gesag van die God van hemel en aarde.

Die Ou Man
29th September 2010, 21:30
http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=504

Sarel Cilliers se aflegging van die Gelofte
vasgevang in beeld by die NG Moederkerk in Kroonstad.

Die Gelofte

Mijne broeders en medelandgenoten, hier staan wij tans op een ogenblik voor een heilige God van hemel en aarde om een belofte aan Hem te beloven, als Hij met Zijn bescherming met ons zal wezen, en onze vijand in onze handen zal geven dat wij hem overwinnen, dat wij die dag en datum elke jaar als een verjaarsdag en een dankdag zoals een Sabbat in Zijn eer zal doorbrengen, en dat wij een tempel tot Zijn eer stichten zal, waar het Hem zou behagen, en dat wij ook aan onzen kinderen zal zeggen, dat zij met ons erin moeten delen, tot gedachtenis ook voor onze opkomende geslachten. Want de ere van Zijn Naam daardoor zal verheerlikt worden, dat de roem en eer van overwinning aan Hem zal worden gegeven. (Sarel Cilliers weergawe)

Die Ou Man
29th September 2010, 22:22
http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=506

Die Voortrekkers het die Staaten Bijbel gebruik.

Die naam HEERE (Jahweh) kom die eerste keer in die Bybel voor in Genesis 2:4.

Die volgende kantaantekening (http://www.bijbelsdigitaal.nl/view.php?bible=sv1637&page=50&layout=1) in die Staaten Bijbel verduidelik waarvoor die term HEERE (http://www.bijbelsdigitaal.nl/view.php?bible=sv1637&page=50&sub=2&layout=2) staan:


Na de voleyndinge van het werck der scheppinge, wort hier aldereerst Gode de naem van IEHOVAH gegeven, beteeckenende den selfstandigen, selfwesenden, van hem selven zijnde van eeuwicheyt tot eeuwicheyt, ende den oorspronck ofte oorsake van het wesen aller dingen; daerom oock dese naem den waren Godt alleen toecomt. Onthoudt dit eens voor al; waer ghy voortaen het woord HEERE met groote letteren geschreven vindt, dat aldaer in ít Hebr. het woort IEHOVAH, ofte korter, IAH, staet.

Die opstellers en afleggers van die gelofte was dus bewus van die Hebreeuse naam vir die HERE (Jahweh), tůg is dit nie in die uur van nood aangeroep nie.

Die Ou Man
4th October 2010, 09:46
Die Bybel erken die reg van die Nie-Israelitiese volke om hul eie gode te dien.


Want al die volke mag wandel elkeen in die naam van sy god, maar ůns sal wandel in die Naam van die HERE onse God vir ewig en altoos. (Miga 4:5)

Daar is dus geen beletsel daarop vir die Boerevolk om terug te keer na die Skepper van hemel en aarde nie.


6 EN ek het ín ander engel in die middel van die lug sien vlieg met ín ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.

7 En hy het met ín groot stem gesÍ: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. (Openbaring 14)

Die Ewige Evangelie behels die terugkeer na die God van hemel en aarde.

Boerland
4th October 2010, 10:06
Ek verstaan hierdie uitleg duidelik.Hoe gaan jy dit oorvertel aan mense waarvoor daar gelieg is.

Hoe gaan jy dit bv. oorvertel aan die IW/iV aanhangers.Inteendeel gaan kerke jou afmaak as ketter.Nie dat die dominees dit nie weet nie.Ek dink hulle weet want hierdie is waarlik nie moeilik nie.

Die vraag is wat aanbid die hedendaagse kerk wat nog die ou vertaling gebruik.Aanbid hulle die skepper van Hemel en aarde(EL) of aanbid hulle Jahweh of n mengelmoes van die twee.

Die Ou Man
4th October 2010, 10:22
Ek verstaan hierdie uitleg duidelik.Hoe gaan jy dit oorvertel aan mense waarvoor daar gelieg is.

DŪt ou broer is die groot dilemma. Die pad van die waarheid is 'n eensame pad. Vir Jesus het daardie pad aan 'n kruis geeindig. En ons is maar nietige Boeremense.

Wat ons wel weet is dat ons profete voorspel het dat hierdie regstellings deur die Boerevolk gemaak gaan word en dat die res van die Europese volke daarby gaan inval. Dit gaan weer van ons 'n Godsvolk maak. Neem in ag dat die Europese volke reeds hul rug op die Christendom gedraai het omdat hulle nie in staat was om die fout te vind en die regstelling te maak nie.

Ongelukkig het Jesus aan Johanna Brand gesÍ dat baie van sy eie mense (Boere) hom aanvanklik gaan verwerp. Jesus onderskei tussen twee groepe in die Boerevolk. Diegene wat vooraf weet en begin regmaak en diegene wat eers gaan inval wanneer hulle die tekens sien.

Maar dit verhoed ons nie om te doen wat Johannes die Doper gedoen het en solank die pad oop te maak nie.

Boerland
4th October 2010, 10:31
Wat my wel plae is dat ek op n ander draad hier lees dat Boervrouens hulle Bybels stukkend geskeur het agv.
1.Hulle geloof verloor het
2.Tot die besef gekom het dat hulle n joodse godheid aanbid.
3.Nie eintlik iets anders kon doen nie.

Dit los ons dan nogsteeds met n baie groot probleem.As ons die Bybel verbrand of verwerp wat moet ons dan lees?

Indirek beteken dit dat Jahweh as ek dit so kan stel ons geskiedenis "gesteel of weerle" het en dit aangepas het sodat die Voortrekkers gedink het dat hulle Israeliete is.Heimlik was dit so want dit is hoekom Nylstroom en die Nylsvallei sy naam het.Daar is ook vele ander name in SA wat gekoppel kan word aan Israeltisme

Die Ou Man
4th October 2010, 11:03
Dit los ons dan nogsteeds met n baie groot probleem.As ons die Bybel verbrand of verwerp wat moet ons dan lees?

Wat maak jy die dag as jy aan jouself moet erken dat die Bybel oor eeue heen vervals is? My reaksie was een van woede.

Wat is die kerk se rol hierin?

Hulle het al die geskrifte wat nie by hul eie weergawe ingepas het nie, verbrand. Hulle het stemme stilgemaak deur mense te verketter en op die brandstapel te verbrand.

Wat is die Voorsienigheid (God) se rol hierin?

Dit is mos so bestem dat antieke geskrifte vir 2000 jaar+ ongeskonde in kruike gebÍre is vir ons geslag om reg te maak wat vervals is. Dit maak van ons 'n bevoorregte en uitverkore geslag. Wat dit meer spesiaal maak, is dat die Christus besluit het om ons volk (Boere) te kies om hom daarmee te help.

Wat lees ons dan?

Die belangrikste is om jou eie pad oop te kap na die God van hemel en aarde. Jesus het gesÍ dat die koninkryk van God binne jou is. Paulus praat van die substans van God in ons. Ons voorouers het gepaat van hul innerlike Goddelike krag.

As jy weet waar die fout in ons religie lÍ, weet jy waarom Siener gesien het dat ons die "nuwe geloof" gaan bring. Ons begin deur die Goddelike krag wat reeds binne jou is, te laat ontwaak. Dit is juis daardie Goddelike stem binne ons wat die Voortrekkers en Trekboere geken het, wat deur die kerk stilgemaak is, want hulle vrees dit.

Vir diegene wat "van bo gebore" is, is dit 'n opwindende pad want dit maak jou een met God. Vergelyk dit met Jesus se woorde in gebed aan die Allerhoogste.


18 Soos U my gestuur het in die wÍreld, het Ek ook hulle in die wÍreld gestuur.

19 En Ek heilig Myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees.

20 Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal glo

21 dat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wÍreld kan glo dat U My gestuur het. (Johannes 17)

Die Ou Man
4th October 2010, 11:26
http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=510

Jesus het die naam van sy Vader in sy uur van nood aangeroep in sy moedertaal. Sou dit Jahweh of El wees?

en omtrent die negende uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesÍ: Eli, Eli, lama sabagtŠni? Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat? (Mattheus 27:46)


********

En die negende uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesÍ: EloÔ, EloÔ, lamma sabagtŠni? wat, as dit vertaal word, beteken: My God, my God, waarom het U My verlaat? (Markus 15:34)

Boerland
4th October 2010, 13:47
Verskoon die feit dat ek nou stadig blyk te wees.

Dit beteken hy roep uit na Die God van hemel en aarde en nie na Jahweh nie?

Die Ou Man
4th October 2010, 14:11
Verskoon die feit dat ek nou stadig blyk te wees.

Dit beteken hy roep uit na Die God van hemel en aarde en nie na Jahweh nie?

Ja, dit is die enigste aanhaling van Jesus in sy moedertaal en daarin roep hy die Vader-God El aan en nie Jahweh nie.

Jesus se posisie ten opsigte van offerande was ook in stryd met die opdragte van Jahweh in LevŪtikus.


Maar gaan leer wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid hÍ en nie offerande nie; want Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. (Mattheus 9:13)

Maar as julle geweet het wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid hÍ en nie offerande nie, sou julle die onskuldiges nie veroordeel het nie; (Mattheus 12:7)

Jahwehisme in sy geheel het om die bloedoffer rituele van LevŪtikus gedraai.

Ons weet reeds dat El as die Allerhoogste aangedui word.

Dat Jesus die Seun van die Allerhoogste was, is so geprofeteer.


En die engel antwoord en sÍ vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. (Lukas 1:35)

Selfs die bose geeste het dit geweet.


6 En toe hy Jesus van ver af sien, hardloop hy en val voor Hom neer

7 en skreeu met 'n groot stem en sÍ: Wat het ek met U te doen, Jesus, Seun van die allerhoogste God? Ek besweer U by God om my nie te pynig nie. (Markus 5)

Die Ou Man
4th October 2010, 16:00
http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=514 Die vloedverhaal van Noag is 'n praktiese voorbeeld van die sameflansing van die Jahweh en El tradisies.

Let daarop dat die God-weergawe slegs een paar van elke voŽl en dier in die ark plaas omdat die motief is om die spesie in die lewe te hou. Die HERE-weergawe plaas sewe pare voŽls en rein diere in die ark omdat die HERE na afloop van die vloed sy brandoffers soek. Hierdie oefening dui dus onteenseglik daarop dat God nie brandoffers verlang nie.

'n Eenvoudige rekonstruksie, waar die HERE (Jahweh) weergawe van die El (God) weergawe geskei word, sal so lyk. (Geen vers word herhaal nie. Tůg bied dit twee volledige verhale wat afsonderlik gelees kan word.)


HERE |
God

Genesis 6
1. TOE die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is,
2. sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het.
3.Toe sÍ die HERE: My Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd-en-twintig jaar.
4. In diť dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en diť vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam.
5. Toe die HERE sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was,
6. het dit die HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart.
7. En die HERE sÍ: Ek sal die mens wat Ek geskape het, van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voŽls van die hemel; want dit berou My dat Ek hulle gemaak het.
8. Maar Noag het genade gevind in die oŽ van die HERE.
| 9. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was ín regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel.
|10. En Noag het drie seuns gehad: Sem, Gam en Jafet.
|11. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God, en die aarde was vol geweld.
|12. Toe sien God die aarde aan, en--dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe.
|13. En God sÍ vir Noag: Die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom; want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg.
|14.Maak vir jou 'n ark van goferhout. Met afdelings moet jy die ark maak en dit binne en buite met pik bestryk.
|15. Sů moet jy dit maak: driehonderd el die lengte van die ark, vyftig el sy breedte en dertig el sy hoogte.
|16. 'n Opening moet jy aan die ark maak; en op die maat van 'n el moet jy dit aan die bokant afwerk en die deur van die ark aan die sykant insit. Jy moet dit met 'n onderste, tweede en derde verdieping maak.
|17. Want kyk, …k bring 'n watervloed oor die aarde, om van onder die hemel te verdelg alle vlees waar 'n lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe.
|18. Maar met jou sal Ek my verbond oprig; jy moet in die ark gaan, jy en jou seuns en jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou.
|19. En van al wat lewe, van alle vlees, moet jy twee van elke soort in die ark laat ingaan om dit saam met jou in die lewe te hou: mannetjie en wyfie moet hulle wees.
|20. Van die voŽls volgens hulle soorte en van die vee volgens hulle soorte, van al die kruipende diere van die aarde volgens hulle soorte, twee van elke soort, moet na jou kom om in die lewe te bly.
|21. En jy, neem vir jou van al die voedsel wat geŽet word, en versamel dit by jou, dat dit vir jou en hulle as voedsel kan dien.
|22. En Noag het dit gedoen. Net soos God hom beveel het, so het hy gedoen.
Genesis 7
1. DAARNA het die HERE aan Noag gesÍ: Gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het Ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag.
2. Van al die rein diere moet jy vir jou telkens sewe paar neem, die mannetjie met sy wyfie; maar van die diere wat nie rein is nie, twee, die mannetjie met sy wyfie.
3. Ook van die voŽls van die hemel telkens sewe paar, die mannetjie met die wyfie, om die geslag in die lewe te hou op die hele aarde.
4. Want oor nog sewe dae sal Ek laat reŽn op die aarde, veertig dae en veertig nagte, en al die lewende wesens wat Ek gemaak het, van die aarde verdelg.
5. En Noag het gedoen net soos die HERE hom beveel het.
| 6. En Noag was seshonderd jaar oud toe die watervloed oor die aarde gekom het.
7. En Noag en sy seuns en sy vrou en die vroue van sy seuns saam met hom het in die ark gegaan vanweŽ die waters van die vloed.
| 8. Van die rein diere en van die diere wat nie rein is nie, en van die voŽls en van alles wat op die aarde kruip,
| 9. het daar twee-twee na Noag in die ark gegaan, 'n mannetjie en 'n wyfie, soos God Noag beveel het.
10. NŠ die sewe dae kom toe die waters van die vloed op die aarde.
| 11. In die seshonderdste jaar van die lewe van Noag, in die tweede maand, op die sewentiende dag van die maand, op dieselfde dag, is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek, en die sluise van die hemel is geopen;
12. en die stortreŽn was op die aarde veertig dae en veertig nagte lank.
| 13. Op daardie selfde dag het Noag en Sem en Gam en Jafet, die seuns van Noag, sowel as die vrou van Noag en die drie vroue van sy seuns saam met hulle in die ark gegaan.
|14. Hulle en al die wilde diere volgens hulle soorte en al die vee volgens hulle soorte en al die diere wat |op die aarde kruip, volgens hulle soorte en al die voŽls volgens hulle soorte, voŽls van allerhande vereó
|15. van al die vlees waar 'n lewensgees in was, het twee-twee na Noag in die ark gegaan.
|16. En die wat ingaan, het gegaan as mannetjie en wyfie van alle vlees soos God hom beveel het /....
16. ÖÖ/ En die HERE het agter hom toegesluit.
17. En die vloed was veertig dae lank op die aarde: die waters het vermeerder en die ark opgehef, sodat dit opgerys het bo die aarde.
18. En die waters het die oorhand gekry en grootliks vermeerder op die aarde, terwyl die ark op die waters drywe.
19. En die waters het heeltemal die oorhand gekry op die aarde, sodat al die hoŽ berge onder die ganse hemel bedek was.
20. Vyftien el bo hulle het die waters die oorhand gekry, sodat die berge bedek was. 22 Alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, alles wat op die droŽ grond was, het doodgegaan.
| 21. En alle vlees wat op die aarde beweeg, het weggesterwe: die voŽls en die vee en die wilde diere en al die gedierte wat op die aarde wemel, en al die mense.
22. Alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, alles wat op die droŽ grond was, het doodgegaan.
23. So is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voŽls van die hemel; hulle is verdelg van die aarde af. En net Noag het oorgebly en wat by hom in die ark was.
| 24. En die waters het die oorhand behou oor die aarde honderd-en-vyftig dae lank
| Genesis 8
|1. EN God het gedink aan Noag en aan al die wilde diere en al die vee wat saam met hom in die ark was; en God het 'n wind oor die aarde laat waai, sodat die waters gesak het.
|2. Ook die fonteine van die watervloed en die sluise van die hemel het toegegaan, .../
/...2 en die stortreŽn uit die hemel het opgehou.
|3. Toe het die waters geleidelik van die aarde teruggegaan, en die waters het afgeneem aan die end van honderd-en-vyftig dae.
|4. En die ark het in die sewende maand, op die sewentiende dag van die maand, op die gebergte van Ńrarat gerus.
|5. En die waters het geleidelik afgeneem tot die tiende maand. In die tiende maand, op die eerste van die maand, het die toppe van die berge sigbaar geword.
6. Toe het Noag aan die end van veertig dae die venster oopgemaak van die ark wat hy gebou het,
| 7. en 'n kraai uitgestuur wat gedurig heen en weer gevlieg het totdat die waters weggedroog het van die aarde af.
8. Daarop laat hy 'n duif van hom af wegvlieg om te sien of die waters oor die aarde verminder het.
9. Maar die duif het geen rusplek vir die holte van sy voet gevind nie en na hom teruggekeer in die ark; want die waters was oor die hele aarde. So het hy dan sy hand uitgesteek en hom gegryp en in die ark by hom gebring.
10. Daarna het hy weer sewe dae gewag. Toe stuur hy die duif weer uit die ark.
11. En die duif het teen die aand na hom gekom, en daar was 'n groen olyfblad in sy bek! Toe merk Noag dat die waters oor die aarde verminder het.
12. Daarna wag hy weer sewe dae en stuur die duif uit. Maar hy het nie weer na hom teruggekeer nie.
| 13. In die seshonderd-en-eerste jaar, in die eerste maand, op die eerste van die maand, het die waters weggedroog van die aarde af.../
/... 13. En Noag het die deksel van die ark weggeneem en uitgekyk, en die aarde was droogó
| 14. in die tweede maand, op die sewen-en-twintigste dag van die maand, was die aarde droog.
|15. En God het met Noag gespreek en gesÍ:
|16. Gaan uit die ark, jy en jou vrou en jou seuns en die vroue van jou seuns saam met jou.
|17. Laat saam met jou uitgaan al die diere wat by jou is, van alle vlees: die voŽls en die vee en al die diere wat op die aarde kruip, dat hulle kan wemel op die aarde en vrugbaar wees en vermeerder op die aarde.
|18. Toe gaan Noag uit en sy seuns en sy vrou en die vroue van sy seuns saam met hom.
|19. Al die diere, alles wat kruip, en al die voŽls, alles wat op die aarde beweeg, volgens hulle soorte, het uit die ark uitgegaan.
20. En Noag het vir die HERE 'n altaar gebou en van al die rein diere en al die rein voŽls geneem en brandoffers op die altaar gebring.
21. En die HERE het die lieflike geur geruik, en die HERE het in sy hart gesÍ: Ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie, want die versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af. En Ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref soos Ek gedoen het nie.
22 Van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie.
| Genesis 9
| 1. EN God het Noag en sy seuns geseŽn en aan hulle gesÍ: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde.
|2. Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die voŽls van die hemel: alles wat op die aarde beweeg, en al die visse van die see. Hulle is in julle hand oorgegee.
|3. Alles wat beweeg en lewe, sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante, gee Ek dit alles aan julle.
|4. Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie.
|5. Maar wat julle eie bloed betref, dit sal Ek eis: van al die diere sal Ek dit eis. Ook van die mens, van die een teenoor die ander, sal Ek die siel van die mens eis.
|6. Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word; want God het die mens na sy beeld gemaak.
|7. Maar julle, wees vrugbaar en vermeerder; wemel op die aarde en vermeerder daarop.
|8. Verder het God met Noag en sy seuns by hom gespreek en gesÍ:
|9. Maar Ek, kyk, Ek rig my verbond met julle op en met julle nageslag nŠ julle,
|10. en met al die lewende wesens wat by julle is: die voŽls, die vee en al die wilde diere van die aarde by julle--al wat uit die ark uitgegaan het, naamlik al die diere van die aarde.
|11. En Ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie.
|12. En God het gesÍ: Dit is die teken van die verbond wat Ek sluit tussen My en julle en al die lewende wesens wat by julle is, vir ewige geslagte:
|13. my boog gee Ek in die wolke; dit sal 'n teken wees van die verbond tussen My en die aarde.
|14. As Ek dan wolke oor die aarde bring en hierdie boog verskyn in die wolke,
|15. dan sal Ek dink aan my verbond wat daar bestaan tussen My en julle en al die lewende wesens, in alle vlees. En die waters sal nie meer 'n vloed word om alle vlees te verdelg nie.
|16. As die boog dan in die wolke staan, sal Ek dit aansien om gedagtig te wees aan die ewige verbond tussen God en al die lewende wesens in alle vlees wat op die aarde is.
|17. En God het vir Noag gesÍ: Dit is die teken van die verbond wat Ek opgerig het tussen My en alle vlees wat op die aarde is.
18. EN die seuns van Noag wat uit die ark uitgegaan het, was Sem en Gam en Jafet. En Gam was die vader van Kanašn.
19. Hierdie drie was die seuns van Noag; en met hulle begin die uitbreiding van al die aardbewoners.
20 En Noag het as landbouer 'n wingerd begin plant.
21. Maar toe hy van die wyn gedrink het, het hy dronk geword en naak in sy tent gelÍ.
22. En Gam, die vader van Kanašn, het sy vader se naaktheid gesien en dit aan sy twee broers daarbuite te kenne gegee.
23. Toe neem Sem en Jafet die bo-kleed en hou dit op hulle skouers terwyl hulle agteruitloop, en hulle het die naaktheid van hulle vader bedek: hulle gesig was agtertoe gedraai, sodat hulle die naaktheid van hulle vader nie gesien het nie.
24. Toe Noag van sy wyn wakker word en merk wat sy jonger seun hom aangedoen het,
25 sÍ hy: Vervloek is Kanašn! 'n Kneg van die knegte moet hy wees vir sy broers.
26. Verder het hy gesÍ: GeseŽnd is die HERE, die God van Sem. Maar Kanašn moet sy dienskneg wees.
27. Mag God aan Jafet ruimte verskaf, en mag hy woon in die tente van Sem! Maar Kanašn moet sy dienskneg wees.
| 28. En Noag het nŠ die vloed driehonderd-en-vyftig jaar gelewe.
|29. So was dan al die dae van Noag negehonderd-en-vyftig jaar, en hy het gesterwe.

Die Ou Man
4th October 2010, 21:42
Die onderskeid tussen die HERE-weergawe en die God-weergawe van die vloed bring die volgende aan die lig.


HERE |
God
Die HERE is afhanklik van die walms van bloedoffers. (Genesis 8: 21, 22) | God vereis nie offerande nie.
Die HERE onderskei tussen rein en onrein kosse. (LevŪtikus 11) |God gee alles wat lewe as voedsel. Slegs bloed word uitgesluit. (Genesis 9:3,4)
Die HERE sluit sy verbond slegs met die Semitiese nasate van Abraham. (Genesis 17:7) | God sluit sy verbond met mens en dier/skepping. (Genesis 9:9,10)
Die HERE is die god van Sem/Semiete. (Genesis 9:26) | God is die God van Jafet. (Genesis 9:27)

Lees Wie was die Skrywer van die Boeke van Moses (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/623-Wie-was-die-Skrywer-van-die-Boeke-van-Moses?p=3753#post3753) vir agtergrond oor die samevoeging van Jahweh en El en hoe dit deur redigering van die oorspronklike skrifte gedoen is.

Die Ou Man
5th October 2010, 09:30
Die vraag is wat aanbid die hedendaagse kerk wat nog die ou vertaling gebruik.Aanbid hulle die skepper van Hemel en aarde(EL) of aanbid hulle Jahweh of n mengelmoes van die twee.

Boerland, jy sal daardie antwoord kry onder Julius Wellhausen (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/97-Julius-Wellhausen).

Die Ou Man
5th October 2010, 11:16
Volgens die Christus het niemand sy God gesien nie.Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, diť het Hom verklaar. (Johannes 1:18)


Tůg weet ons dat Jahweh aan mense verskyn het.DAARNA het die HERE aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag. (Genesis 18:1)

Daarop het Moses en Ašron in die tent van samekoms gegaan; en toe hulle uitkom, het hulle die volk geseŽn. En die heerlikheid van die HERE het aan die hele volk verskyn ó

vuur het van die aangesig van die HERE uitgegaan en op die altaar die brandoffer en die stukke vet verteer. Toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en op hulle aangesig geval. (LevŪtikus 9:23,24)

Verder sÍ hy: Daarom, hoor die woord van die HERE: Ek het die HERE sien sit op sy troon terwyl al die hemelse leŽrskare by Hom staan, aan sy regter- en aan sy linkerhand. (1 Konings 22:19)

Die Ou Man
5th October 2010, 12:43
.


Exodus 6 | Genesis 14
1. VERDER het God met Moses gespreek en vir hom gesÍ: Ek is die HERE.{br}2. En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God, die Almagtige, maar met my Naam HERE het Ek My nie aan hulle bekend gemaak nie. | 22. Toe antwoord Abram die koning van Sodom: Ek hef my hand op tot die HERE, God, die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde,

Aan Moses sÍ Jahweh dat sy naam HERE/Jahweh nie aan Abraham, Isak en Jakob bekend was nie.

Die redigeerder (http://en.wikipedia.org/wiki/Torah_redactor) ignoreer hierdie aspek en voeg Jahweh se naam by Genesis 14 om die indruk te skep dat Jahweh die Allerhoogste Skepper van hemel en aarde is. Die volgende is uittreksels uit A CRITICAL ANALYSIS OF GENESIS 14 (http://www.wendag.com/Documente/CriticalAnalysisOfGenesis14_PetrosKoutoupis.pdf).


Since the literary style of Genesis 14 does not relate to any of the other sources, and also does a terrible job of trying to fit into the Avraham cycle, at this point it may be fair to assume that this narrative came much later in Israelite/ Judahite literature and was squeezed into the Pentateuch either just before or during R (http://en.wikipedia.org/wiki/Torah_redactor) and his redacting process. There is also a possibility that it could have been added much later after the Pentateuchís compilation during a scribal rewriting of the biblical books of Moses.

It is generally believed that the final editor or R (http://en.wikipedia.org/wiki/Torah_redactor) of the Pentateuch could have been Ezra, right after the resettlement of the Jews back into Judah following the period of Babylonian captivity.


**********


From the structure and style of not just these verses but the rest of the chapter, we can safely assume that this material was written only by a priestly scribe with a possible distinct motive hinted to above. The previous sections of this article have also grammatically linked this priestly scribe to be the same scribe who wrote the books of Chronicles and the Book of Ezra.
Key phrases, words and word structures are unique only to the author of both Genesis 14 and 1 & 2Chronicles/Ezra.

Die Ou Man
6th October 2010, 09:16
Die dispuut aangaande die stelling in Genesis 6 dat Abraham die naam van die HERE/Jahweh aangeroep het, kan ook uit 'n ander hoek benader word.

Die religie van 'n volk is deel van sy volksbewussyn. Die behoefte om te identifiseer met jou god vergestalt veral in die persoonlike name wat voorkeur geniet. Al sou alle ander bewyse van die Boere se geloof oor duisende jare gekorrupteer word, sou die persoonlike name van Boere uit daardie tyd onteenseglik dui op die religie en god wat hulle aanbid het.


Paulus Stefanus Johannes Kruger (Twee Apostels en die eerste martelaar vir Christus.)

Christiaan Rudolph de Wet (Christus)

Jacobus Herculaas de la Rey (Broer van Jesus)

James Barry Munnik Hertzog (Broer van Jesus)

Jan Christiaan Smuts (Christus)


Die persoonlike name van leiersfigure onder die Israeliete in die tyd nadat die naam Jah/Jahweh aan Moses gegee is, lewer onder andere die volgende op.


Joshua (Jahweh is redding)

NehemŪa (Jahweh bring vertroosting)

Jesaja (Jahweh bring redding)

JeremŪa (Jahweh verhef)

Obadja (dienskneg van Jahweh)

SefŠnja (Verborge is/vir Jahweh)


Dit is interessant om daarop te let Joshua in Egipte gebore is. Dit was voor die bekendmaking van die naam Jahweh. Joshua was egter nie sy doopnaam nie.


/....en Moses het Hosťa, die seun van Nun, Josua genoem. (Nķmerie 13:6)


Die persoonlik name van Israeliete in die tyd voor die naam Jahweh bekend gemaak is, lewer geen assosiasie met Jahweh op nie. Nķmerie 1 bevat 'n lys van die eerste stamkapteins van Israel wat almal in Egipte gebore is.


ElŪsur

SelķmiŽ

Nagson

NetŠneŽl

ElŪab

GŠmliŽl

ElisŠma
AbŪdan

AhiŽser

PŠgiŽl

…ljasaf

AhŪra


Die patriarge van Israel lewer geen assosiasie met Jahweh op nie.


Abraham (Vader van menigte)

Isak (Hy wat lag)

Jakob (Hakskeen trekker)


Die geslagsregisters lewer dieselfde afwesigheid van enige assosiasie met Jahweh voor die Egiptiese uittog op.Genesis 4 |
Genesis 5 |Genesis 11 | Mattheus 1| Lukas 3
| | | |God

| Adam | | |Adam
| Set | | |Set
Adam (Mens) | Enos (Mens)| | |Enos (Mens)
Kain | Kenan (Kain)| | |Kenan (Kain)
Henog | MahalŠlel | | |MehalŠleŽl
Irad | Jered | | |Jered
Mehķjael | Henog | | |Henog
Metķsael | Metķsalag| | |Metķsala
Lameg |Lameg| | |Lameg
| Noag |Noag | |Noag
| | Sem | |Sem
| |Arpagsad| |ArpŠgsad
| | | |Kainan
| |Selag| |Sela
| |Heber| |Heber
| |Peleg| |Peleg
| |Rehu| |Rehu
| |Serug||Serug
| |Nahor| |Nahor
| |Tera||Tera
| |Abraham|Abraham |Abraham
| | Isak |Isak|Isak
|||Jakob|Jakob
|||Juda|Juda
|||Peres|Peres
|||Hesron|Hesron
|||Ram|Ram
|||AmmŪnadab|AmmŪnadab
|||Nagson|Nagson
|||Salman|Salman
|||Boas|Boas
|||Obed|Obed
|||Õsai|Õsai
|||Dawid|Dawid
|||Salomo|Natan
|||RehŠbeam|MŠttata
|||AbŪa|Mainan
|||Asa|Melťas
|||Jůsafat|…ljakim
|||Joram Ussia|Jonan
|||Jotam |Josef
|||Agas|Juda
|||Hiskia|SŪmeon
|||Manasse|Levi
|||Amon|Mattat
|||JosŪa|Jorim
|||Jegůnia|EliŽser
|||SeŠltiŽ|Joses
|||SerubbŠbel |Er
|||AbŪud|Elmůdam
|||…ljakim|Kosam
|||Asor|Addi
|||Sadok|Melgi
|||Agim|NerŪja
|||ElŪud|SeŠltiŽl
|||EleŠsar|SerubbŠbel
|||Mattan|Resa
||| Jakob |Jůhanan
||| Josef |Juda
|||Jesus|Josef
||||SťmeÔ
||||MattatŪas
||||Mašt
||||NŠggai
||||Esli
||||Nahum
||||Amos
||||MattatŪas
||||Josef
||||Janna
||||Melgi
||||Levi
||||Mattat
||||Eli
||||Josef
||||JesusDaar bestaan geen Hebreeuse voorname in ons Germaans/Nordiese geskiedenis uit die pre-christen era nie. Insgelyks bestaan daar ook geen Westerse name onder die Zoeloes in die pre-koloniale era nie.

Om dieselfde rede bestaan daar geen Jahweh-naam onder die Israeliete in die pre-Jahweh era voor die gesprek by die brandende bos tussen Jahweh en Moses nie.

Die Ou Man
6th October 2010, 11:53
Teen die agtergrond van hierdie debat behoort die volgende aanhaling redelik interessante menings te ontlok.


20 Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar ín engel van die Here in ín droom aan hom en sÍ: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees;

21 en sy sal ín seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.

22 En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het:

23 Kyk, die maagd sal swanger word en ín seun baar, en hulle sal Hom EmmŠnuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons. (MatthťŁs 1)

Die Ou Man
6th October 2010, 21:42
Die Allerhoogste (El) stuur sy engele om sy opdragte uit te dra.

Die engele se name is aanduidend van wie hul Opdraggewer is.


Michael (Hy wat soos God/El is) http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=511


Gabriel (Man/mag van God/El)


Raphael (God/El is die geneser)


Uriel (Vuur/lig van God/El)


Sealtiel (Bemiddelaar vir God/El)


Jegudiel (Verheerliker van God/El)


Barachiel (SeŽn van God/El)


Jeremiel (God/El verhef)


Sariel (Bevel van God/El)


Raguel (Vriend van God/El)


Ramiel (Donder van God/El)


Zadkiel (Geregtigheid van God)


Jophiel (Skoonheid van God/El)


Haniel (Grasie van God/El)

Michael is die aardsengel wat Satan beveg.

Gabriel is die aardsengel wat die geboorte van Johannes die Doper en Jesus aangekondig het.

Die Ou Man
6th October 2010, 23:41
Jahweh het nie deur Engele gewerk nie. Hy het sy eie bestuurstyl gehad.

Jahweh wat ingevolge sy eie erkenning jaloers is op sy Goddelike ouers en broers, het vir hom 'n bondgenoot in 'n gevalle engel gevind. Jahweh en Satan het saamgespan om gelowige Israeliete te treiter en te martel om hul lojaliteit aan Jahweh te toets. Die verhaal van Job is 'n sprekende voorbeeld van die werksverhouding tussen Jahweh en Satan.


6 En op ín dag toe die seuns van God kom om hulle voor die HERE te stel, het die Satan ook onder hulle gekom.

7 Toe vra die HERE vir die Satan: Waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die HERE en sÍ: Van ín swerftog oor die aarde, wat ek deurkruis het.

8 En die HERE vra vir die Satan: Het jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie: ín man vroom en opreg, godvresend en wat afwyk van die kwaad.

9 En die Satan antwoord die HERE en sÍ: Is dit verniet dat Job God vrees?

10 Het U nie self hom en sy huis en alles wat hy het, aan alle kante rondom, beskut nie? Die werk van sy hande het U geseŽn, en sy vee het sterk vermeerder in die land.

11 Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het ó waarlik, hy sal U in u aangesig seŽn!

12 Daarop sÍ die HERE aan die Satan: Kyk, alles wat hy het, is in jou hand; net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die HERE. (Job 1)

Jahweh erken dat Job die mees godvresende man is en nogtans verraai hy hom om deur Satan getreiter en gemartel te word.

Dit is ook duidelik dat Satan met toestemming en onder die gesag van Jahweh optree.

Die Ou Man
7th October 2010, 07:42
Benewens die feit dat Jahweh vir Satan inspan om sy gelowiges te treiter, maak hy ook gebruik van bose geeste om sy opdragte uit te voer.


Maar die Gees van die HERE het van Saul gewyk, en 'n bose gees, deur die HERE gestuur, het hom verskrik.(1 Samuel 16:14)


********


Maar 'n bose gees van die HERE het oor Saul gekom terwyl hy in sy huis sit met sy spies in sy hand en Dawid met die hand op die snare speel. ( 1 Samuel 19:9)

Die Ou Man
7th October 2010, 07:48
Moses was mans genoeg om Jahweh te berispe oor sy onheilige gedrag (onheil). Dit het vrugte afgewerp.


12 Waarom sou die Egiptenaars spreek en sÍ: In kwaadwilligheid het Hy hulle uitgelei om hulle in die berge om te bring en hulle van die aardbodem af te vernietig? Wend U af van die gloed van u toorn, en laat dit U berou oor die onheil van u volk.

13 Gedenk aan Abraham, Isak en Israel, u knegte, vir wie U by Uself gesweer en aan wie U gesÍ het: Ek sal julle nageslag vermenigvuldig soos die sterre van die hemel, en hierdie hele land waarvan Ek gespreek het, sal Ek aan julle nageslag gee, dat hulle dit vir ewig kan beŽrwe.

14 Toe het dit die HERE berou oor die onheil wat Hy gesÍ het dat Hy sy volk sou aandoen. (Exodus 32)

Die Ou Man
7th October 2010, 08:07
Heelwat later in die Joodse mitologie roem Jahweh op die onheil wat hy skep.


5 Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie,

6 sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie;

7 wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen. (Jesaja 45)

Daar is egter wel 'n opgetekende resep wat help om Jahweh se bose gees te verdryf. Speel klasieke musiek.


23 En net wanneer daar ín gees van die HERE oor Saul kom, neem Dawid die siter en speel met sy hand; dan voel Saul verlig en word beter, en die bose gees wyk van hom. (1 Samuel)