PDA

View Full Version : 21 December 2012Die Ou Man
15th December 2010, 21:12
Tydens 'n noen maal waartydens die Priester van On (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/306-Priester-van-On), Stefanus, Vicky, Die Ou Man en Moeder teenwoordig was, het eersgenoemde probeer weergee dat 'n nasaat van hom ontdek het dat 'n 'korreksie" aan Leonardo Da Vinci se befaamde Laaste Avondmaal die ware verhouding tussen Jesus die Christus en Maria Magdalene sou korrigeer. Hierdie korreksie sou bloot meebring dat een persoon in Da Vinci se skildery omgekeer word.

Die onderstaande weergawe is deur Arius bewerkstellig.


http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=299

Klik op die kiekie vir 'n vergroting

Hierdie korreksie bied die sleutel tot die visioene van Siener Van Rensburg, Johanna Brandt en G A Watermeyer.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
16th December 2010, 15:27
Does Maya calendar predict 2012 apocalypse?

Authors disagree about what humankind should expect on Dec. 21, 2012, when the Maya's "Long Count" calendar marks the end of a 5,126-year era.

Journalist Lawrence Joseph forecasts widespread catastrophe in Apocalypse 2012: A Scientific Investigation Into Civilization's End. Spiritual healer Andrew Smith predicts a restoration of a "true balance between Divine Feminine and Masculine" in The Revolution of 2012: Vol. 1, The Preparation. In 2012, Daniel Pinchbeck anticipates a "change in the nature of consciousness," assisted by indigenous insights and psychedelic drug use.

The buildup to 2012 echoes excitement and fear expressed on the eve of the new millennium, popularly known as Y2K, though on a smaller scale, says Lynn Garrett, senior religion editor at Publishers Weekly. She says publishers seem to be courting readers who believe humanity is creating its own ecological disasters and desperately needs ancient indigenous wisdom.

"The convergence I see here is the apocalyptic expectations, if you will, along with the fact that the environment is in the front of many people's minds these days," Garrett says. "Part of the appeal of these earth religions is that notion that we need to reconnect with the Earth in order to save ourselves."

Source (http://www.usatoday.com/tech/science/2007-03-27-maya-2012_n.htm)

Die Ou Man
16th December 2010, 16:06
Vaticinia Nostradami

The Lost Book

A mysterious book of cryptic prophecies discovered at the National Library has evidence to suggest that it is the final work of the most famous and controversial prophet in the history of the world, Nostradamus. Even more startling than the discovery of the book though, are the warnings it contains, which were so blasphemous and frightening in their time that they may have been intentionally suppressed until now. (Source (http://www.metacafe.com/watch/871299/lost_book_of_nostradamus_on_the_history_channel_2_ min_sneak_pea/))

MnAwK2Li77Q

Die Ou Man
17th December 2010, 21:17
'n Onlangse program op History Channel (http://www.history.com/shows/nostradamus-effect/videos/lost-book-of-nostradamus#lost-book-of-nostradamus) handel aangaande die profetiese sketse vervat in die Vaticinia Nostradami (http://nostradamus.alamongordo.com/vaticinia_nostradami.html).

Ek het die sketse 'n tyd gelede bekyk. Dit wys onteenseglik op die einde van die Pous van Rome, die einde van die geloof in Jahweh en die herstel van die vroulikheid in die Goddelikheid.

Die sketse gaan so ver as om die Pous as die anti-chris uit te beeld.

In wese kom dit daarop neer dat Jahwehisme die geloof van die anti-chris is. Jahweh is die stamgod van die Israeliete wat jaloers is op sy mede-stamgode in die Kanaänitiese panteon van gode (http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Canaanite_Religion) en onskuldige babas in die derde en vierde geslag van niksvermoedende mense verdelg. (Klik hier (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/613-Jahweh-se-Status-Vervals) vir meer oor Jahweh)

'n Ontleding van die Vaticinia Nostradami (http://nostradamus.alamongordo.com/vaticinia_nostradami.html) bring ook die datum 21 Desember 2012 na vore.

Liefde groete.

Die Ou Man

Nordika
17th December 2010, 22:11
Jahweh is die stamgod van die Israeliete wat jaloers is op sy mede-stamgode in die Kanaänitiese panteon van gode (http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Canaanite_Religion) en onskuldige babas in die derde en vierde geslag van niksvermoedende mense verdelg.

Liefde groete.

Die Ou Man

Dis seker hoekom so baie seuns deur Roomse priesters van Jahweh gemolesteer word. Dis 'n siek geloof.

Die Ou Man
18th December 2010, 20:02
Dis seker hoekom so baie seuns deur Roomse priesters van Jahweh gemolesteer word. Dis 'n siek geloof.

Jahweh se hoofkwartier is deesdae nie meer op 'n berg in die Arabiese Woestyn nie. Dit is in Rome en Jahweh se hoof verteenwoordiger om aarde is nie meer Kájafas nie, maar die Pous van die Rooms Katolieke Kerk.

Rome was deur die eeue bekend as die stad van die sewe berge/heuwels. (Sien Seven Hills of Rome (http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_hills_of_Rome).)


4 En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en pêrels, en sy het in haar hand 'n goue beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery;

5 en op haar voorhoof was 'n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde.

6 En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus, en ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien.

7 Toe sê die engel vir my: Waarom het jy jou verwonder? Ek sal jou die verborgenheid van die vrou vertel en van die dier met die sewe koppe en die tien horings, wat haar dra.

8 Die dier wat jy gesien het, was en is nie, en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar; en die bewoners van die aarde wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is.

9 Hier kom die verstand wat wysheid het, te pas. Die sewe koppe is sewe berge waar die vrou op sit.

Openbaring 17

Seven Hills of Rome, group of hills on or about which the ancient city of Rome was built. The original city of Romulus was built upon Palatine Hill (Latin: Mons Palatinus). The other hills are the Capitoline, Quirinal, Viminal, Esquiline, Caelian, and Aventine (known respectively in Latin as the Mons Capitolinus, Mons Quirinalis, Mons Viminalis, Mons Esquilinus, Mons Caelius, and Mons Aventinus). (Britanica.com (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/536462/Seven-Hills-of-Rome))

Die Ou Man
18th December 2010, 20:49
Hoe dit ookal sy, dit wil voorkom of Rome as die sentrum van Jahwehisme en die Pous as Jahweh se gesant op aarde as die anti-chris/hoer van Babilon uitgebeeld word.

Dit blyk verder dat die geloof van Jahwehisme verdelg (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/601-Miljoene-sal-in-Sondvloed-Sterf?p=3659#post3659) gaan word deur die Nuwe Geloof (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/604-Siener-en-Brandt-se-Nuwe-Geloof) wat deur Siener van Rensburg, Johanna Brandt en G A Watermeyer voorspel is.

Die Wysheid van Atlantis (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/71-Atlantis-en-die-Boer).

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
18th December 2010, 21:30
Die Christus, G A Watermeyer, Siener Van Rensburg en Johanna Brandt het ons Nuwe Geloof (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/604-Siener-en-Brandt-se-Nuwe-Geloof) gekoppel aan die vroulikheid in die Goddelikheid wat geopenbaar sou word in die tydperk van die Waterdraer (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/32-Die-Christus-en-die-Waterdraer). (Lees meer daaroor by hierdie skakel (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/32-Die-Christus-en-die-Waterdraer).)

Die Waterdraer (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/32-Die-Christus-en-die-Waterdraer) is op sy beurt gekoppel aan die jaartal 2012 AD.


Sign (Represented by) | Date as Suns 'Carrier'

Leo (Leeu) | 10 988 - 8838 vC
Cancer (Kreef) | 8838 - 6688 vC
Gemini (Tweeling) | 6688 - 4538 vC
Taurus (Bul) | 4538 - 2388 vC
Aries (Ram) | 2388 - 138 VC
Pisces (Vis) | 138 VC - 2012 nC
Aquarius (Waterdraer) | 2012 - 3886 nChttp://www.fromthestars.com/images/precess_animate%20faster.gif
Precession of the Equinoxes

Die Ou Man
18th December 2010, 22:02
Die Tydperk van die Vis loop amptelik op 20 Desember 2012 ten einde.

Hierdie tydperk was die era van Jesus. Daarom het Jesus hom omring met vissermanne, het hy visse as voedsel uitgedeel, het hy opdrag gegee dat sy navolgers "vissers van mense" moes wees en is die ware simbool van die ware christendom die vis.

Ichthys (more commonly spelt Ichthus, or sometimes Ikhthus, from Greek: ἰχθύς, capitalized ΙΧΘΥΣ or ΙΧΘΥC) is the ancient and classical Greek word for "fish". In English it refers to a symbol consisting of two intersecting arcs, the ends of the right side extending beyond the meeting point so as to resemble the profile of a fish, used by Early Christians as a secret symbol[1] and now known colloquially as the "sign of the fish" or the "Jesus fish. (Source (http://en.wikipedia.org/wiki/Ichthys))


http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=577

Ongelukkig is Jesus se era van die vis besoedel met Jahweh (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/613-Jahweh-se-Status-Vervals) se evangelie van die dood en die doodskruis as simbool van 'n vergeldende manlike priesterdom.


http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=510

Wanneer die tydperk van Vis ten einde loop op 20 Desember 2012, begin die Tydperk van die Boer (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/240-Voortrekker-Monument-Boere-Tempel)!

Die Ou Man
18th December 2010, 22:15
http://img211.imageshack.us/img211/945/vtm282.jpg


Simboliek van die Voortrekkermonument

Die monument is gebou as 'n huldeblyk aan die Voortrekkers, wat hulle kultuur na die binneland gebring het en daarom vorm orde, meetkundige presiesheid en simmetrie deel van die ontwerp van die monument. Die simboliek is soos volg:

Hek: Die assegaaie stel die mag van Dingaan voor.

Laermuur: 'n Laermuur van 64 waens verleen simboliese beskerming aan die monument.

Hoekfigure: Die vier hoekfigure, naamlik Piet Retief, Andries Pretorius, Hendrik Potgieter en die onbekende Voortrekkerleier, vorm 'n simboliese erewag.
Vrou-en-kinderbeeld: Hierdie beeld is simbolies van die kultuur en Christendom wat deur die vroue op die Groot Trek gehandhaaf en uitgebou is.

Swartwildebeeste: Simbolies van Dingaan se krygers.

Driehoekige lys: Bo-om die monument is 'n lys van driehoekvormige depressies. Dit simboliseer vrugbaarheid. Die kulturele nalatenskap van die Voortrekkers moet groei.

Buffelkop: Die buffel is die gevaarlikste verdediger in die Suid-Afrikaanse dierelewe. Hierdie buffelkop verdedig die monument simbolies teen aanslae van buite.

Senotaaf: (Kenos - leeg, taphos - graf). Dit is die simboliese rusplaas van Piet Retief en al die Voortrekkers wat tydens die Groot Trek gesterf het.

Sonstraal: In die boonste koepel van die monument is 'n opening waardeur die son skyn. Elke jaar op 16 Desember (die dag van die Slag van Bloedrivier) om twaalf-uur skyn die sonstraal op die woorde "Ons vir jou Suid-Afrika." Die woorde kom uit die Stem van Suid-Afrika. Die sonstraal is simbolies van God se seën wat op die werk en strewe van die voortrekkers gerus het.

Vloer: Die heldesaal se vloer is met wyer wordende kringe marmer uitgewerk, met die senotaaf as uitgangspunt. Hierdie ontwerp, wat watergolfies voorstel nadat 'n klip in die water gegooi is, word wyer totdat dit die hele gebou vul. Dit simboliseer die verspreiding van die gees van opoffering wat van die Voortrekkers uitgegaan het, totdat die gevolge daarvan die hele land gevul het.

Koepels: Bokant die heldesaal is 'n koepel met 'n groot ronde opening in die middel, wat deur 'n tweede koepel oortop word. Die omvang van die groot daad van die Voortrekkers word deur die boonstel koepel aangedui. As die lyne van hierdie koepel deurgetrek word, sou dit die hele monument in een groot sirkel omvang.

Vlam: Simbolies van die vlam van beskawing wat in Suid-Afrika brand.

Uit die Republikein (http://www.republikein.com.na/kollig/simboliek-van-die-voortrekkermonument.26589.php)


http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=578

Watergolfies vul die hele Gebou

Dit is opvalled dat Jahwehiste en pseudo-Israeliete (Israel Visie) in volksgeledere opvlieënd en vyandig teenoor die Voortrekker Monument reageer. Dit is geen toeval nie. Hulle voel aan dat die Voortrekker Monument die einde van Jahwehisme voorspel.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
18th December 2010, 22:45
http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=582

Terwyl Jahwehiste gereed maak vir die oordeelsdag op 21 Desember 2012, maak die Boere gereed om te dien as vaandeldraers vir die Tydperk van die Waterdraer (Wederkoms).

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
20th December 2010, 07:38
mvwN0DCQEiw


Die fillm AGORA is 'n moet-kyk vir enigeen wat wil weet waar en hoe die vergewens gesinde evangelie van Jesus deur mense verander is in 'n moordlustige, vergeldende geloof.http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=580

Die Vrou
27th October 2011, 10:30
THE DATE 12-21-2012

This image is the alignment on 12-21-2012. The 69 th plate in the lost book of Nostradamus. Supposedly the constellation Sagittarius is pointing an arrow at the center of the Galaxy.

http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=746&d=1319702479

An expert stated that at that great moment, the knowledge of the tree of knowledge in the Garden of Eden will be revealed.

Ophiuchus, the thirteenth constellation in the night sky, is supposed to be associated with the end of time in the book. The Great Alignment will be when the sun rises with perfect center of the Galaxy as indicated by this constellation.

All planets in balance

-------------------------------------------------------------------------------

The Symbolism of Archery

http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=748&d=1319703918

IN THE BEGINNING there was no war, for all things were one in Dea, and conflict could not arise. The descent into manifestation is inevitably, in one sense, a descent into war: that is, the primordial Unity of unmanifest Wholeness is broken, and conflict enters into the now-manifest cosmos.

Nonetheless, it is true to say that physical war was unknown until a very late stage in human history. War between maid and maid was quite alien to the vast majority of "matriarchal" human civilisations, as it is in Aristasia. In the first Golden Age, war raged continually, but it was waged directly against the forces of darkness on the psychic and spiritual levels. This is the authentic archetype of war —the Vikhail, or true Holy War; and from this all the glory and nobility later associated with physical battle derives. It is still fought by every contemplative and mystic.

As time wore on and the descent into matter continued, the Enemy began to take on physical or quasi-physical forms. So also did the forces of good. It is from this period, many thousands of years ago, that the “mythological” creatures — dragons, centaurs, unicorns, etc. — found in legends throughout the world, have their origin. Later still, the forces of evil began to incarnate themselves in human civilisations — in the decadent "matriarchal" and proto-patriarchal states. It is in this period the Holy War descends fully to the physical level and maid first fights with maid. Finally, in the Kali yuga or Age of Iron, physical war becomes a condition of life. Kali yuga is known as the "age of quarrels" or conflicts. It is also the age when masculine images of Deity first arise and later become dominant over feminine ones.

Increasingly, all remnants of the true Holy War are lost, and war becomes merely a manifestation of the chaos and discord of the Age of Iron. This continual conflict is the inverse parody of the fact that the true soul is constantly at war with the discordant forces within her until she wins through to the primordial peace of Union with God.

There is an inverse ratio between earthly and heavenly war. The more strongly the true Holy War is fought, the more there is peace on earth among maids. The more peace is made with the forces of darkness, the more war spreads upon the earth. But there are times when the Holy War and earthly war are one. And here we may know the Holy War from profane war by the fact that its very heart is peace. Just as the heavenly war is fought in order to regain the Primordial peace of divine union, so the Holy War on earth is fought to end disruptions in the thamë or harmony of the world, and to restore the Chrysothemis, the Golden Order of earthly life lived according to Divine Law.

http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=747&d=1319703910

early greek depiction of Amazon archer and horsemaidAnd just as the Holy War ends in peace, so it proceeds from peace, for all the vikhelic (martial) arts of Sattwic civilisations are essentially contemplative disciplines. Skill in the arts of war depends not upon physical strength, but upon the spiritual force generated by contemplation. It is a symptom of the descent into matter that patriarchal war has become increasingly dependent upon physical strength; first that of the body, and then of increasingly powerful devices, culminating in today’s nuclear arsenals.

From the foregoing, we may expect that archery, like all traditional crafts, has a profound metaphysical significance. Indeed, archery, since it corresponds to the element of air and to the intellectual Path of Light is in many respects the most strictly metaphysical of all the martial arts.

The drawn bow is a paradigm of the peace from which the Holy War, and indeed all manifestation, proceeds; for all the tensions are held in equilibrium. Balanced in harmony are the three gunas, or cosmic “strains”: the upward tension or tendency, called Sattwa — that which strives toward the light; the downward, called Tamas, which pulls toward darkness and obscurity; and the outward or fiery tendency of Rajas. It is from the interplay of these three gunas that all manifestation takes its rise. Thus the loosing of the arrow, in which the three strains are simultaneously released, mirrors the act of manifestation.

Envisaged from another and profounder point of view, the arrow is the “winged soul” of the archer, trapped within the contrary tendencies of matter. It is the task of the archer to wholly identify herself with the shaft in its flight toward the target, which is none other than the spiritual Sun Herself.

It may be noted that in the first symbolism, the World—Axis runs vertically through the bow, connecting Heaven (the extreme point of the direction of Sattwa) with Hell (the extreme point of the direction of Tamas); whereas in the second it runs horizontally from the archer, who is Primordial Maid in her central, or Axial, position, with the heart of the solar Target.

The virtue of archery has to do with straightness, or accuracy. To “hit the mark” is to be saved, while to miss is to deviate, to go astray, to sin. Archery has traditionally been the Royal Art, and the princess-archer mounted on her chariot is a familiar traditional picture. Thus the lndo-European and proto-Aristasian root word rju meaning “straight” is the source of the Aristasian words rayin and raia, both meaning “queen”, and also of ranya, raihir, and many words that we share with Telluria, such as raj, Reich, royal, regal, right and rectify.

The moving chariot being a symbol of the world [Dea volente, we shall publish a piece on the Chariot in the near future] , the royal archer leaves the flux of matter in her contemplative identification with the winged arrow and flies into the heart of the spiritual Sun. The bow itself may represent the duality of matter, its two arms signifying all the opposing pairs - light and dark, pleasure and pain etc. — between which the soul must pass in order to reach the Goal, while the grip represents the Middle Way, or narrow path through which she must travel. Of similar Significance are those tests in which the archer must shoot an arrow through a keyhole or “needle’s eye”, or else must split the first arrow down the middle with a second.

In other tests there are obstacles between the archer and target which must be penetrated. Here the symbolism is that of cleaving through ignorance, and hence the association of wisdom with “penetration”*. By the same symbolism, a strave (contemplative — cognate with straff: “straight”) on the Path of Light may be described as “far-shooting”, an epithet which compare with “Far-Darter”, a title of Artemis from Homeric times.

http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=749&d=1319703929

In certain royal ceremonies, the Rayin would shoot an arrow in each of the four cardinal directions, thus establishing her rule over the entire land in the Name of Dea. This Rite reflects the supernatural archery of Jana, the wonderful archer in which the four quarters are pierced by a single arrow. In this, the archer stands as the quintessence, or fifth element, at the centre of the other four, and the arrow, ringing the quarters, transforms the square (symbolic of matter) into a circle (symbolic of Spirit). The symbolic significance of this feat is closely related to that of a hemispherical dome surmounting a square building.

In some versions of this legend, a thread is attached to the arrow, recalling the passage which describes the Mother as “the Sun Whose ray doth bind us all like jewels upon a string”. The words “ray” and “rayin” are closely related, for the rayin is a straight “ray”, or manifestation of God’s Light on earth, insofar as she acts wholly in Her Name and in conformity with the Law of thamë. The arrow is here associated with the needle, and its flight-end with the “eye”, the four quarters being “sewn together”. Thus we border upon the solar symbolism of the needle and of sewing, which takes us beyond our present theme.

Having briefly considered a little of the symbolism of the Royal Art, let us call upon one further legend to remind ourselves of the limits of this knowledge. When rivals wished to take Jana’s place as princess, each of them in turn was invited to draw her bow, and none could bend it even by a fraction, yet Jana immediately loosed four arrows to the four ends of the earth without the smallest effort. As in the drawing of the Sword of Truth, the requirement is not physical strength, but firstly purity, and most importantly a deep contemplative understanding and realisation. Without that understanding, and without having become wholly one with the winged arrow in its flight into the heart of the Sun, we can never hope to draw Jana’s bow, however great may be our theoretical knowledge of symbolism. But having achieved it we shall be able, like the Amazonian Ranya-archers of old, both physically and metaphysically, to cleave one arrow in two with another, at a distance of five hundred paces, blindfold.