PDA

View Full Version : Wat Bybel-kritici nooit sDie Ou Man
21st February 2011, 09:57
Wat Bybel-kritici nooit s

2011-02-20 21:47
Isak Burger

Enigeen wat die Bybel al gelees het, sou agtergekom het watter belangrike rol die Hei*lige Gees vervul.

Sy bediening word in die Nuwe Testament prominent met die verrese Christus verbind.

Dit is ongelukkig so dat die Heilige Gees n die eerste eeu of twee n Christus geleidelik al hoe minder prominensie gekry het.

Oor die redes daarvoor wil ek nie nou bespiegel nie.

Sedert die begin van die 20ste eeu het die verloop van die geskiedenis in hierdie opsig dramaties verander.

n Herlewing het wreldwyd ontstaan waarin die persoon en werk van die Heilige Gees weer Sy regmatige plek ingeneem het.

Die eerste vrugte van hierdie herlewing was die Pinksterbeweging.

Intussen veral die afgelope 40 jaar het hierdie Geesgeleide of Geesgedrewe beweging wreldwyd tot ongeveer 640 miljoen mense gegroei.

Di mense is nie almal lidmate van Pinksterkerke nie. Baie is trouens nie eens lede van die tradisionele kerke nie.

Hierdie Geesbeweging is tans naas die Roomse Kerk die grootste Christengroepering op aarde.

Op feitlik elke vasteland en plek op aarde waar die kerk van Christus dramatiese groei toon, is die Heilige Gees en Sy werking prominent in China en die res van Asi, Afrika en Suid-Amerika.

Selfs in Europa, in n andersins ontkerklike beskawing, is feitlik elke groeiende kerk een wat soos die kerk in Handelinge ruimte maak vir die werk van die Heilige Gees.

Daar is die laaste jare heelwat onafhanklike navorsing gedoen oor die invloed van die Geeswerking op verskillende aspekte van menswees.

Dit wissel van die bewese bo-gemiddelde finansile vooruitgang in hierdie groep Christene tot by die neurologiese voordele wat die spreek in ander tale op die werking van die brein het.

Uit eie waarneming kon ek nie anders nie as om op te let hoeveel akademiese presteerders en wenners van verskillende sang- en kunskompetisies in Suid-Afrika jongmense is wat die werk van die Heilige Gees in hul lewe erken.

Ek is persoonlike oneindig dankbaar oor die egte verskil wat die Heilige Gees in my en soveel ander mense se lewe maak.

Hierdie beweging van die Heilige Gees is kontemporr en strek oor alle kerkgrense heen.

Dit word nie ontwrig of versteur deur armoede of rykdom of deur toestande in ontwikkelende of ontwikkelde lande nie.

Dit floreer te midde van globalisering en grootskaalse migrasie wettig of onwettig.

Dit word nie benvloed deur die invloed van neo-atesme of -liberalisme nie.

Dit bring by mense n dieper re*spek en waardering vir die Bybel se integriteit.

Mense ervaar dat die Een wat die Bybelskrywers genspireer het ook die Een is wat die Skrif vir hulle oopmaak en verlig.

Trouens, in di verband is daar iets waaroor ek die laaste tyd al hoe meer wonder terwyl ek in die koerante in briewe en artikels lees van sinici oor en kritici van die Bybel.

Om maar net n tipiese voorbeeld uit n brief in n onlangse uitgawe van Beeld aan te haal:

Ek glo egter die Bybel is slegs n samestelling van mense se sienings en ondervindings en hul eie denke, hul kultuur en die godsbesef van die tydvak waarin hulle geskryf het ... Die Bybelboeke is deur die eeue aangepas en aangevul om die teologie van die kerk van die oomblik te staaf.

Wanneer ek mense en selfs sommige teolo in di trant hoor skryf en praat, vra ek myself die vraag af: Waar pas die Heilige Gees in diesulkes se lewe en menings in?

Het die Heilige Gees dan nie n beherende aandeel gehad in die daarstelling van die Skrif soos wat 2 Tim. 3:16 s nie?

Of is so n geringskatting van die Skrif dalk tekenend van iemand wat weinig van die Heilige Gees weet of ervaar het?

Ek het immers nog nooit n Bybel-kritikus hoor s: Die Heilige Gees het my gelei nie!

Bron (http://www.beeld.com/Rubrieke/Gasrubriekskrywers/Wat-Bybel-kritici-nooit-se-20110220)

Die Ou Man
21st February 2011, 09:59
Het die Heilige Gees dan nie n beherende aandeel gehad in die daarstelling van die Skrif soos wat 2 Tim. 3:16 s nie?

Die verwysing in 2 Tim. 3:16 na "die skrif" het nie betrekking op die Bybel nie, maar wel op die velerlei geskrifte wat in daardie tyd in omloop was. Die Roomse bundel wat uit hierdie geskrifte saamgestel is, by name die Bybel, sou baie later kom.

Jesus het nie gepredik dat hy 'n bundel geskrifte deur die Katolieke sal laat saamstel nie. Sy belofte was dat hy die Heilige Gees sou stuur om ons te herinner.

Daar is 'n baie groot verskil tussen die Bybel met al sy waarhede, valshede, verhale, mites en teenstrydighede aan die een kant en die Heilige Gees aan die ander kant.

Om die Bybel te vergoddelik was 'n groot fout.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
21st February 2011, 10:59
Kommentaar op Burger se artikel.


agnossie

Isak, is dit die "heilige gees" wat jou so inspireer om in jou boeke so te lieg oor mense soos Darwin, Thomas Paine, Hume en andere?

Is dit die "HG" wat jou lei om andere wat hulself ook as "christene" beskou met die hel en iets baie erger te dreig - soos jy onlangs in 'n brief in Rapport gedoen het en soos jy in jou boeke doen?

Is dit die "HG" wat jou "lei" om totaal misplaasde, valse en onbewysbare dinge kwyt te raak oor wat anderkant die dood is? In jou boek oor die 5 minute NA die dood maak jy feitlik uitsluitlik gebruik van die gelykenis van Lasarus en die ryk man. Maar dit is nie 'n feitelike verhaal wat Jesus daar vertel het nie - dit was 'n gelykenis, 'n storie.

En die voorstelling van die "hiernamaals" wat daarin gegee word, is uiters vreemd en verskillend van ander plekke in die Bybel. Volgens hierdie storie kan die rykman in die "hel" sien waar Lasarus in die "hemel" aan Abraham se sy sit en hulle gesels sommer so lekker met mekaar!

Maar dit alles wys net een ding: JY weet NIE wat anderkant die dood aangaan nie! Jy weet nie hoe lyk die hemel en die hel nie. Jy weet nie eens vir 'n feit dat daar so iets is nie want die verwysings in die OT na so iets is nie na 'n "hel" nie, maar na 'n "doderyk". En die verwysings in die NT is gissings en raaiwerk gegrond op die OT se dinge!

Isak, jy raai en jy gis, maar jy maak en gee voor dat jy WEET. Dit is bedrog. Dit is wat ons in die gewone gang van sake LIEG noem.

Ek dink nie dit is die HG wat jou laat lieg nie.

Bron (http://www.beeld.com/Rubrieke/Gasrubriekskrywers/Wat-Bybel-kritici-nooit-se-20110220)

knipmes
21st February 2011, 20:29
Arme Dr Burger tog...

Ek wonder wat hy te seg het oor die 21 Mei storie... dalkies moet hy met Coetzee gaan gesels, dit behoort voorskrif gedagtenisse in Rapport te haal, of wat verbeel ek my?


groetnis
knipmes

Die Ou Man
21st February 2011, 21:02
Nog kostelikhede na aanleiding van dr. Isak Burger se artikel in Beeld (http://www.beeld.com/Rubrieke/Gasrubriekskrywers/Wat-Bybel-kritici-nooit-se-20110220).


AntiThesis


Snaaks dat die heilige gees homself so weerspreek orals in die bybel - is die dalk eerder die onseker gees nie?

Isak jou artikel is deurtrek van falshede, halwe waarhede en sommer direkte leuns.

Huidige statistieke wereldwyd toon dat religieusiteit besig is om wereldwyd te kwyn - behalwe vir die eksistensiele krisis van kerke, is die mensdom besig om n intellektuele ontwaking te ondergaan. Kyk maar na die kerke in hierdie land - hulle is besig om vinnig leeg te loop.

"Dit wissel van die bewese bo-gemiddelde finansile vooruitgang in hierdie groep Christene." Dit is die grootste bog wat ek in my lewe gehoor het. Statisties is gelowiges van die armste mense ter wereld - Gaan kyk na die 3rde wereld - dis jammer hulle kan nie bybels eet nie, dit sou vir hulle meer werd gewees het.


"tot by die neurologiese voordele wat die spreek in ander tale op die werking van die brein het." Waarvan praat jy my vriend?? Spreek in ander tale? Leef jy onder n illusie? Dink jy rerig ons moet glo dat die heilige gees mense in ander tale laat spreek en dit dan neurologiese voordele vir hulle inhou? En waar doen hulle dit - in die geheim?Kobie


Jy grap seker. Die kerke is beslis nie besig om leeg te loop nie. En ja Jesus het nie gesterf vir mense soos jy wat hulle self kan help nie. Hy het gesterf vir die armes, die vertrapdes, die grootste sondaars, die geestelik gebrokenes en mense wat besef hulle kan nie meer op eie stoom nie!

Ek het nog nooit n WARE gerede christen mens gesien wat jou of jou vrou, of jou kind sal beroof, verkrag of vermoor vir eie gewin nie. So kies jy maar self in watter omstandighede jy wil lewe.

En moet nie nou vir my kom se ja in die naam van Jesus doen hulle dit en dat nie, want dit is nie Jesus se leer nie. Jesus se leer is om vir jou naaste om te gee soos vir jouself. Sal jy nie eerder in n wereld wil bly, waar almal vir mekaar respek en liefde het nie?????

Hoekom dan die Bybel en Jesus om elke hoek en draai aanval. Dit is eerder jou ateistiese (slegte DNA lol) vriende wat veroorsaak dat jy met n wapen onder jou bed slaap. Die dag waneer ta en sy on Godsdienstige trawante my wil vermoor gaan ek myself nie benat nie want ek gaan na n beter plek toe. Ek bly eerder veilig en gerus in my Jesus droom wereld as jou alternatief!!!!


niklaas

Dr Burger sal nie 'n artikel soos hierdie laat publiseer sonder dat hy nie stawende, nagevorsde feite aanhaal nie. Gaan leer jy spel en doen jy intensiewe navorsing soos Dr Burger, dan kan jy hom aanvat!
Dankie, Doktor, u het bevestig wat baie van ons vermoed het wanneer ons hoor van wonderwerke wreldwyd!


Erastus


Ek as Pinskterlidmaat, sak my kop in skaamte vir hierdie artikel van Dr. Burger. As sy kerk so wonderlik is soos hy in hierdie brief propageer, hoekom steek haar teoloe, Heilige Gees-gedrewe al dan nie, so lyf weg om ons gelowiges met die moeilike vrae waarvan die koerante deesdae vol is, te help? Om Christen te wees waarborg niemand sukses of rykdom nie, maar wie gee om? En om te se die spreke in tale het neurologiese voordele vir die brein, is vir my 'n nuwe laagtepunt in Dr. Burger se strewe om namens ons kerk standpunt in te neem. Dalk het hy verkeerd die artikel verkeerd verstaan en het dit bloot gemeen dat dit goed is vir die verstand as mens ander (d.w.s. rassionele teenoor ekstatiese) tale leer en praat. @ AntiThesis ek sel nie 'n belangrike besluit soos om te glo al dan nie, van een of twees studies afhanklik maak nie, vandag se hulle een ding, more se iemand weer die teenoorgestelde.


stephanjvv1


Net nog leuens vir die fabel wat gelykstaande is aan die tandemuis... Isak Burger is seker weer van plan om 'n nuwe boek te publiseer waaruit hy weer miljoene gaan maak uit goedgelowige mense wat alreeds finansieel sukkel.

AntiThesis, ek kon dit nie self beter gestel het nie. Mense moet begin besef dat die nuwe testament slegs romeinse propaganda was om die joods-messiaanse geloof en gepaardgaande opstande teen rome, tee te werk. Dit het uitstekende resultate gehad. Dit is 'n 2000 jaar oue sukses storie.


Die Ou Man


Isak, die verwysing in 2 Tim. 3:16 na "die skrif" het nie betrekking op die Bybel nie, maar wel op die velerlei geskrifte wat in daardie tyd in omloop was. Die Roomse bundel wat uit hierdie geskrifte saamgestel is, by name die Bybel, sou baie later kom.

Jesus het nie gepredik dat hy 'n bundel geskrifte deur die Katolieke sal laat saamstel nie. Sy belofte was dat hy die Heilige Gees sou stuur om ons te herinner.

Daar is 'n baie groot verskil tussen die Bybel met al sy waarhede, valshede, verhale, mites en teenstrydighede aan die een kant en die Heilige Gees aan die ander kant.

Om die Bybel te vergoddelik was 'n groot fout.

Liefde groete.


Johan


hene my oom, waar val jy nou uit, wie het jou monument geskud? LOL


LoveJesus


Nee AntiThesis, daar is geen weersprekings in die Skrif nie! Nie een nie! Bewys dit soos broer Fourie vra! Die afname in die kerk het net een rede, al meer mense sien dwarsdeur die nuwe wereld kerk orde wat besig is om oor te neem en die gevestigde kerke insluk, met 'n belofte van die se voortbestaan sou hulle hul siele verkoop! Ek is 'n Messiaanse gelowige! Gee daardie Bybelversies wat kastig weerspreek en ek bewys aan jou hoe mense die waarheid manipuleer het en erg gelieg het vir geld en aansien! Daardie verkragters en moordenaars sal geen hemele sien sonder dat hulle tot bekering kom nie! Paulus was 'n moordenaar maar sy bekering het hom gered. Hitler was 'n moordenaar en niks kan hom meer red nie! Sukkel jy nog om dit te verstaan? Ek kan sien jou boekgeleerdheid gee nie vir jou antwoorde oor die korrupte wereld waarin ons bly nie! Onthou een ding: Daar is baie mense hier wat boekgeleerd is, mense wat weet hoe om met gewone mense te kan praat sonder om te probeer beindruk. Jy het duidelik 'n dringende behoefte om mense te beindruk, jy smag na respek en goedkeuring, dis hartseer, want mense kan jou niks bied nie!


Die Ou Man


Love Jesus.

Die Bybel is deurtrek van weersprekings.

Jy sal genoeg daarvan by die volgende skakel gelys vind.

http://www.wendag.com/forum/showthread.php/646-Weersprekings-in-die-bybel

Liefde groete.

Die Ou Man


LoveJesus


Ok ek het vinnig gaan loer na die webtuiste: a) In Matthews 27:5" And he (Judas), cast down the pieces of silver in the temple, and departed, and went and hanged himself."
b) In Acts 1:18 "Now this man (Judas), purchased a field with the reward of iniquity; and falling headlong, he burst asunder in the midst, and all his bowels gushed out." Soos ek gese het, hierdie een bv is nie 'n weerspreking nie, dit is twee verskillende getuienisse deur verskillende mense! Matteus se weergawe was dalk 'n bietjie meer geloofwaardig want hy was daar, teen die tyd dat Paulus dit neergeskryf het, het die storie soos mense maar maak, 'n bietjie sensasioneel geraak! "The moral of the story", moenie mense se skinder praatjies glo nie!
Weersprekings: Johannes 1:18-Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, die het Hom verklaar.
Exodus 33:11. Dan spreek die HERE met Moses van aangesig tot aangesig soos 'n man met sy vriend spreek.
Jy het dit letterlik aanvaar, dit is nie 'n letterlike stelling. Baie mense verstaan nie wanneer om die Skrif letterlik te verstaan en wanneer om dit Skrif geestelik te verstraan nie. Dit is maklik, die stelling dat Vader nie letterlik gesien mag word, nie anders sterf jy, is reeds algemene kennis, so waar los dit ons anders as om die mense te verseker dat Hy Vader persoonlik vir Moses gese het wat om oor te dra! 'n Goeie begrip het soms net 'n halwe woord nodig! Maar as jy nie wil nie...


AntiThesis


Lol, natuurlik LoveJesus, sodra iets vreemd lyk beroep julle julleself op die letterlike vs figuurlike/geestelike interpretasie. Geen wonder julle is n deurmekaar lot nie - veral as in een sin begrippe letterlik en figuurlik geinterpreteer moet word(volgens julle)

Hier is ietsie om jou besig te hou

http://www.infidels.org/library/modern/jim_meritt/bible-contradictions.html
http://www.evilbible.com/Biblical%20Contradictions.htm
http://www.thethinkingatheist.com/bible_contradictions.html


GvanE


As die Heilige Gees "'n beherende aandeel gehad het in die daarstelling van die Skrif" (aldus dr Burger)dan moet hierdie Heilige Gees mos pa staan vir al die duisende weersprekings, foute, leuenstories, bloed, haat en nyd, en al die ander absurditeite. Asseblief dr Burger, het dit nog nie tot u deurgedring dat daar miljarde (en ek bedoel miljarde!) mense op aarde is wat nie u onsinnige gebrabbel vir soetkoek opeet nie. U kan nie eers die sogenaamde Vader, die God, verduidelik nie, nog minder sy "Seun" se maagdelike geboorte (sic!), wat staan nog die Heilige Gees wat saam-saam glo 'n Godheid is. Asseblief, skakel u verstand aan en begin dink.


adriaanvdwart


2 Tim 3:16 dui glad nie op die inspirasie van die Nuwe Testament nie maar slegs op die Ou Testamentiese 'geskrifte' wat die Jode op daardie stadium as genspireerd beskou het. Die Nuwe Testamentiese kanon is eers in 397 n.C. finaal vasgestel en het nie bestaan toe Paulus hierdie woorde geskryf het nie. Dis uiters belangrik om Bybel tekste binne konteks te lees en te verstaan! Veral as jy 'n leermeester vir ander wil wees.DieOu Man


Jahweh het gegroei van 'n antromorfe, nie-alwetende, nie-alwyse god wat Adam en Eva in die Tuin loop en soek en verskeie oordeelsfoute begaan het, tot skepper van hemel en aarde. Alles bewerkstellig deur die aanpas van mitologie, geskiedenis, verhale en verdigsels deur verloop van eeue.

Jahweh is 'n sakpas god-as-you-go wat voortdurend deur mense soos dr. Isak Burger aangepas en herontwerp word om aan te pas by veranderende omstandighede.

Liefde groete.

Die Ou Man

Uit Beeld (http://www.beeld.com/Rubrieke/Gasrubriekskrywers/Wat-Bybel-kritici-nooit-se-20110220)

Die Ou Man
22nd February 2011, 09:14
Nog kommentaar.


Geembe


Beste Isak,
Vir 'n slim man voer jy geweldige dom argumente. Laat my so dink aan die oningeligte man wat opgemerk het dat die ooievaars in Europa al minder raak...en di ebevolking ook... en dit toe gebruik as "bewys" dat dit werklik ooievaars is wat kinders bring!

Nee Isak, korrelasie kan nie gebruik word as bewys nie. Dit is 'n basiese feit...jou argument klink eerder soos die van 'n oningeligte.

Wat wel bewys kan word is dat die kerk, gelei deur die heilige gees, wat klaarblyklik nie verander nie, oor die jare heen elke keer anders gelei was deur die heilige gees.
Klink vir my amper soos vader kersfees.


Pareidolia


Where knowledge ends, religion begins.

Uit Beeld (http://www.beeld.com/Rubrieke/Gasrubriekskrywers/Wat-Bybel-kritici-nooit-se-20110220).

Silencio
26th February 2011, 18:57
Ai die verlore skapies van vandag! gelukkig het ons die Wyse ou Man om op te reken om ons te help en korrigeer en te leer en 'n paar skape te wys waar die trop moet wei, want ek sien paar van hulle wei teen 'n rand waar hulle binnekort gaan afval.

Groetnis
Silencio
:24:

knipmes
26th February 2011, 20:19
Dit laat my dink aan braai!!!!

So 'n ou verlore skaapribbetjie, aai toggie toggie!!!"gaan haal die brannewyn.. ek start solank die vuur!!"

groetnis
knipmes

Silencio
1st March 2011, 18:09
stem saam knipmes, ek kry die 5jaar kwv en dan nuttig ons dit met ys terwyl 'n verlore skapie braai, opkyk na die sterre en lag vir jan en die leeu, die verlore israeliet, die brullende gemeentes, die macdonald's dominee en wat nog meer en dan leer ons daaruit

Groetnis
Silencio:tongue_3:

knipmes
3rd March 2011, 21:26
Bokkie, na die kwv dan is 'n gebidtery ook nie meer nodig nie, smaak my mos... wie luister nou na 'n dronkie... of wat praat ek als?groetnis
knippieek knip jou hier... en ek knip jou daa.. ek meen
ek kul jou hier... ek meen
ek druk jou hier... en jy druk my daar...

hulle seg as jy die kvw botteltjie mooi druk as hy leeg is, dan is daar 'n spook in hom glo... verbeel jou!

(vir hom sal ek darem druk hoor!):wink_2::wink_2::wink_2::dizzy: