PDA

View Full Version : SondeDie Ou Man
25th February 2011, 18:00
http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=602&d=1298649505

Die Ou Man
15th March 2011, 20:20
http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=609&d=1300213033Ingevolge die Christelike mitologie, wat op sy beurt gegrond is in die Joodse mitologie, is Eva die oorsaak van sonde en verval van die mensdom.

Voordat Eva die woord van die Slang bo die woord van Jahweh aanvaar het, was daar geen sonde nie en het die mens vir ewig gelewe. So vertel die Bybel.

Hierdie verhaal van Jahweh, die Slang en Eva is nie 'n eg Joods/Israelitiese verhaal nie. Dit is soos die vloedverhaal, ontleen van die Sumeriese mitologie.

Hoe weet ons dat dit nie as die waarheid aanvaar kan word nie, maar as mitologie hanteer behoort te word?


'n Boom waarvan die vrug die verskil tussen ewige lewe en sterflikheid kan bewerkstellig. :wink_2:'n Boom waarvan die vrug die mens in staat kan stel om te onderskei tussen goed en kwaad. :wink_2:'n God (Jahweh) wat vir sy maaksels lieg. :dizzy:'n Slang met meer mag as die god, wat boonop kan praat en intelligent redeneer. :scared:'n Slang wat sy bene verloor om op sy pens te seil omdat hy die god se leuen uitgewys het. :yikes:'n God (Jahweh) wat kwansuis geboortepyne in werking stel omdat sy bluf uitgewys is. :biggrin:'n God wat kwansuis arbeid instel as oorlewingsmiddel omdat sy leuen uitgewys is. :rolleyes:Ensovoorts. :yesnod:


Die oorsprong van sonde is gele in 'n onskuldige Sumeriese mitologiese verhaal.

Dit is egter slegs onskuldig solank dit beskou word as uitgediende mitologie. Sodra dit as onverganklike waarheid verkondig word, is dit leuen!

Die Ou Man
15th March 2011, 21:04
http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=610&d=1300216729Uit die Genesis 2 skeppingsverhaal is dit reeds duidelik wie die oorsaak van "sonde" was. Dit was die HERE (Jahweh) die stamgod van die Israeliete ook bekend as die jaloerse god.

Hierdie aanname word by monde van Jahweh se Ou Testament erken.


5 Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie,

6 sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie;

7 wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen. (Jesaja 45)

Selfs Moses moes die HERE van die Ou Testament voor stok kry oor die onheiligheid (sonde) wat hy bedenk het teen sy uitverkore volk.


Exodus 32:12
Waarom sou die Egiptenaars spreek en s: In kwaadwilligheid het Hy hulle uitgelei om hulle in die berge om te bring en hulle van die aardbodem af te vernietig? Wend U af van die gloed van u toorn, en laat dit U berou oor die onheil van u volk.

Exodus 32:14
Toe het dit die HERE berou oor die onheil wat Hy ges het dat Hy sy volk sou aandoen.

Die Ou Man
19th March 2011, 21:36
Sonder die Bybel en sy psigopatiese god, Jahweh is daar nie sonde nie. Slegs reg of verkeerd.

Ons het as Germane (http://www.wendag.com/forum/showwiki.php?title=Germane&highlight=Germane) vir duisende jare 'n eerbare lewe gelei en 'n hor kultuur beoefen. Eer was bo alles.

Die Christendom met sy volksvreemde Midde-Oosterse kultuur het hierdie ho waardes besoedel.

En vandag pluk ons die vrugte daarvan!

Die Ou Man
19th March 2011, 21:56
Sonder sonde is daar ook nie 'n hel nie.

Selfs die hel, soos menige ander aspekte van die Christendom, is van die skone heidendom ontleen en verdraai om 'n kranksinnige Jahweh te bemark.

Die Ou Man
19th March 2011, 22:02
Vir die Germane (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/539-Die-Germane?highlight=Germane) was daar nege waardevolle deugde (volgens die Edda (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/264-The-Eddas?highlight=eddas)) wat hulle op die hart gedra het naamlik:


* Moed

* Waarheid

* Trou

* Orde

* Gasvryheid

* Betroubaarheid

* Vlyt

* Volharding en veral

* Eer.

Die Ou Man
19th March 2011, 22:20
Nog belangrike riglyne uit die Edda was:


* Sterkte is beter as swakheid

* Moed is beter as lafhartigheid

* Vreugde is beter as skuldgevoel

* Eer is beter as oneer

* Vryheid is beter as slawerny

* Verwantskap is beter as vervreemding

* Realisme is beter as dogmatisme

* Krag is beter as leweloosheid

* Verbondenheid is beter as universalisme


Die Edda (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/264-The-Eddas?highlight=eddas) (bybel van die Germane) is 'n versameling gedigte, lofliedere en odes opgedra aan die volkshelde, Gode, en die natuur (Natuurgode).

Die Ou Man
20th March 2011, 09:14
Vergelyk die voorafgaande ho Germaanse waardes met die onderstaande mitologiese snert wat vandag nog tot oordeel van iedere gedoopte baba deur 'n misleide predikant geprewel word.


"...Ten eerste: Bely u dat, hoewel ons kinders as sondaars in die wreld gekom het en daarom
onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as
lidmate van sy gemeente gedoop moet word?

Ten tweede: Bely u dat die leer van die Ou en Nuwe Testament wat ook in die artikels van die
Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die
verlossing is?"

Uit: NG Kerk Doopformulier (http://www.ngkerk.org.za/abid/dokumente/AFR-Doopformulier.pdf).

Die Ou Man
22nd March 2011, 14:14
http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=620&d=1300796059

Diamand
29th March 2011, 13:13
Wil graag my opinie lewer inverband met die deel van Adam en Eva, hoe ek dit sien.

Is dit moontlik dat die Boom waarvan die vrug die verskil tussen ewige lewe en sterflikheid kan bewerkstellig nie dalk die woord van n Ander Here is nie? Die slang wat dit aan haar gegee het moontelik die Here is van wie Eva die woord ontvang het nie? Juis omdat sy die Waarheid van n Ander se mond ontvang het _Die Vrug geeet het_ en die woord aanvaar het en met Adam gedeel en hy dit aanvaar het nie.
En die tooren van die Skepper was groot juis oor die waarheid uitgevind is omtrent hom nie en word almal gestraf?

Groete
D
:)

Stefanus
29th March 2011, 19:35
Is dit moontlik dat die Boom waarvan die vrug die verskil tussen ewige lewe en sterflikheid kan bewerkstellig nie dalk die woord van n Ander Here is nie?

Die verhaal oor die HERE/Jahweh van die Ou Testament soos oorgedra deur die priesters van hierdie orde is vol teenstrydighede. Op die een oomblik is dit Jahweh aan die woord dan God dan El ens, in die nuwe verwerking van die verhaal word gepoog om al die karakters wat vermeld word as een saam te bind soos reeds in die verlede reeds begin was.
Soos ons reeds weet is El die vader van die Ou Testamentiese god Jahweh/Die HERE tesame met 69 ander kinders.
Dit sou nie onmoontlik wees as Jahweh die jaloerse redelik onsteld sou wees as een van die ander kinders of El self aan die mens sekere "inligting" openbaar het wat nie in die "plan" van Jahweh gepas het nie.

Liefdegroete,
Stefanus

Silencio
30th March 2011, 21:15
Stefanus, jy slaan die spyker op die kop, eendag as ek groot is wil ek so wys wees soos jy!!!:wink_2:

Groetnis
Silencio