PDA

View Full Version : Moeder GodArend
31st January 2008, 19:54
Ek sal graag meer te wete wil kom oor die onderwerp. Ek glo aan God die skepper, Jesus Christus sy seun en my redder en die Heilige Gees my Trooster.

Waar pas die Moeder God in?

Die Ou Man
31st January 2008, 20:50
Arend.

Die term Moeder God is waarskynlik nie tegnies korrek nie. Die Elohim van die eerste skeppingsverhaal (Genesis 1 tot Genesis 2:3) gee vir ons 'n redelike aanduiding van hoe die Skepper van hemel en aarde "lyk". Omgekeerd kan ons redeneer dat die Elohim die beeld en gelykenis van man en vrou verteenwoordig. Dit is tog waarop dit neerkom.

Die God van hemel en aarde is egter nie manlik en vroulik in die geslagtelike vorm nie. Om dit te beweer sou lasterlik wees omdat God gees is en gees nie fisies geslagtelik is nie.

Johanna Brandt het in Engels onderskeid getref tussen geslagtelikheid (sex) en "gender". Ongelukkig tref die Afrikaanse taal nie hierdie onderskeid nie. Dit sou dan daarop neerkom dat die Skepper nie "male" en "female" is nie, maar "masculine" en "feminine".

Die vroe christene het die vroulike sy van God aanbid as die "Wysheid". Daaroor is ook 'n stemming by Niceae gehou, naamlik of Sy nog aanbid moes word. Die uitslag was 'n "ja". Hierdie praktyk het egter op die agtergrond geskuif namate die Katolieke die moeder van Jesus verhef het.

Salomo het lang stukke aangaande die Wysheid geskryf.

In die oorspronklike Grieks word daar ook na die Trooster in die vroulike vorm verwys.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
3rd February 2008, 17:55
Daar word na die Heilige Wysheid in die vroe geskrifte verwys as Hagia Sophia. Die eerste werklike groot Christen kerk is aan Hagia Sophia opgedra. Beide die Ou en die Nuwe Testament verwys na die Wysheid. Ek haal een voorbeeld aan uit Matths 11:19 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=MAT&chapter=11&version=0&GO=Wys).


Die Seun van die mens het gekom -- Hy eet en drink, en hulle s: Dr is 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiper is, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar die wysheid is geregverdig deur sy kinders.

Let daarop dat die Afrikaanse vertaling die Wysheid in klein letters spel en as manlik aandui.


King James Bible (http://scripturetext.com/matthew/11-19.htm)

The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold a man gluttonous, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children.

In Engels word die Wysheid in die vroulike aangedui. En in ons stamtaal, Nederlands (http://svg.scripturetext.com/matthew/11.htm), word die Wysheid met 'n hoofletter gespel en as vroulik aangedui.


19 De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en zondaren. Doch de Wijsheid is gerechtvaardigd geworden van Haar kinderen.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
3rd February 2008, 18:21
Die Skepper van hemel en aarde is die ELOHIM. Let gerus op na die Nederlandse vertolking van hierdie woord.


1. Genesis 1:1: 'Uit het eeuwig bestaande wezen der ruimte vormde de tweevoudige kracht hemel en aarde.' (De Hebreeuwse tekst)

(Deze tweevoudige kracht wordt verder 'de elohim' genoemd, een samenstelling van de Hebreeuwse woorden: 'el': God; 'eloh': godin, het vrouwelijke enkelvoud van 'el' (terwijl het meervoud 'elooth' is) en 'elim': goden, het mannelijke meervoud van 'el'.

Het woord 'elohim' betekent daarom: de godin en de god, m.a.w. 'God als tweevoudige kracht als vrouw en man'.)

Genesis 1:3: En de Elohim zeiden: 'Er zij licht, en er was licht'. En de Elohim zagen dat het goed was. (Vervolgens schiepen de Elohim de schepping.)

Genesis 1:26-27: En de Elohim zeiden: 'Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis ... '. En de Elohim schiepen de mens naar hun beeld; naar hun beeld schiepen zij hem; man en vrouw schiepen zij hen.

Die Elohim is 'n androgene God.

Liefde groete.

Die Ou Man

Stefanus
3rd February 2008, 20:42
Spreuke agt, waar ons meer van God die Moeder leer, hou ook 'n waarskuwing in, sou die waarskuwing ook wees vir diegene wat Haar misken?


Pro 8:1 Roept de Wijsheid niet, en verheft niet de Verstandigheid Haar stem?

Pro 8:35 Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE.
Pro 8:36 Maar die tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan; allen, die Mij haten, hebben den dood lief.


Liefdegroete,
Stefanus

Die Ou Man
4th February 2008, 08:21
Die feit dat die Elohim 'n androgene God is, is nie nuut nie. So ook was dit in Jesus se tyd onder die Jode bekend dat Adam en Eva aanvanklik in 'n androgene staat verkeer het. (Androgeen in die teologie verwys na 'n staat van manlik en vroulik in een wese.)


The theory has been held among the Jews, at least as far back as the days of Jesus Christ, as shown by the writings of Philo, that man was, at the beginning, male and female in one person.

This belief will also be found among other people besides the Jews. Next, after the androgynous state, it is supposed that human beings were born in pairs, male and female twins. Then there would have existed a male and female Cain; a male and female Abel, etc.; and thus Cain secured his wife.

If this be correct, it lends force to the Lord's words in Matthew 19:4 (R. V.), concerning the sanctity of marriage,and we must remember He was speaking to men who were doubtless familiar with the theory: "Have, ye not read, that He Who made [no "them" in the original] from the beginning made them male and female." The rabbis did not seem to recognize an "and" in the expression in Genesis, "male and female," but read "male-female."

Dr. Hershon, in his book, Talmudic Miscellany, says: "There is a notion among the rabbis that Adam was possessed originally of a bi-sexual organism, and this conclusion they draw from Genesis 1:27, where it is said, 'God created man in His own image; male-female created He them."' This view is not unscientific, but the reverse, as those know who are acquainted with such books as The Evolution of Sex by Geddes and Thomson.

The word androgynous (http://www.godswordtowomen.org/studies/resources/onlinebooks/GWTW%20book/lesson%203.htm) means the same as the adjective hermaphrodite, though it applies properly to the human species. Hermaphroditism is defined by Webster as "the union of the two sexes in the same individual."

Liefde groete.

Die Ou Man

Pionier
5th February 2008, 18:20
Ek sal graag meer te wete wil kom oor die onderwerp. Ek glo aan God die skepper, Jesus Christus sy seun en my redder en die Heilige Gees my Trooster.

Waar pas die Moeder God in?


Arend Goeie Dag

Lees ook gerus op die draad " God deur mense geskep (http://wendag.com/forum/showthread.php?t=72)" pos 1, ek sien dit dat, Elohim 'n masculine en feminine kant het soos DOM dit gestel het. Ek en jy het manlike (masculine) harte dis hoekom ons anders optree in ons daaglike handel en wandel as ons eweknie met die feminine harte.

God beskik oor beide hierdie eienskappe wat bydrae tot volmaaktheid.

Groetnis

Pionier

Die Ou Man
5th February 2008, 20:20
Arend Goeie Dag

God beskik oor beide hierdie eienskappe wat bydrae tot volmaaktheid.

Groetnis

Pionier

Pionier.

Met jou bostaande stelling som jy dit perfek op.

As God slegs manlik is, is Hy onvolmaak omdat Hy die vroulike kortkom.

As God slegs vroulik is, is Sy onvolmaak omdat Sy die manlike kortkom.

Daarom lees ons in Genesis 1:26 & 27 dat die beeld en gelykenis van God (Elohim) manlik en vroulik is.

Die Drie-Enige God is Vader, Moeder, Seun.

Liefde groete.

Die Ou Man