Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tyd en Ewigheid

Collapse
This topic is closed.
X
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Tyd en Ewigheid

  isis_with_Ankh.jpgTyd is seker die grootste raaisel van alle tye. Daar is slegs een ewigheid en dit is die huidige ewigheid. Maar hoe kan die swak en beperkte denke van die mens dit begryp? Hoe kan ons die onmeetlike dieptes van die ewigheid met ons beperkte kennis meet.

  Ons denke volg die ontwikkeling van moontlikhede altyd in een rigting. Maar elke oomblik bevat 'n groot verskeidenheid moontlikhede wat almal realiseer. Ons sien dit bloot nie omdat ons dit nie weet nie.

  Kom ons plaas onsself op 'n lyn van tyd soos ons dit verstaan. Op die lyn sal 3 punte wees, nl. verlede, nou en toekoms. Ons bly permanent op die punt, "nou".


  Verlede______________________________Nou__________ ____________________Toekoms


  Alles wat ons weet, ervaar, beleef, lÍ op hierdie lyn. Dit is die enigste begrip van tyd wat ons ken.

  Maar elke oomblik van "nou" bevat 'n aantal moontlikhede. Die aantal moontlikhede op 'n gegewe oomblik moet natuurlik beperk word, anders sal daar nie onmoontlikhede wees nie. Dus het elke oomblik 'n definitiewe getal moontlikhede en 'n onbeperkte getal onmoontlikhede. Maar die onmoontlike het ook verkillende grade van onmoontlikheid. Op 'n tafel voor my is 'n aantal voorwerpe. Ek kan op verskillende wyse daarmee handel. Maar ek kan bv. nie iets van die tafel neem wat nie daar is nie. Ek kan nie 'n lemoen neem wat nie daar is nie. Ek kan ook nie die Groot Piramide van die tafel neem wat nie daar is nie. Maar daar is 'n verskil. Die lemoen kan op die tafel wees. Die piramide nie. Daar is verskillende grade van onmoontlikheid.

  Wat ek ookal nou besluit gaan die volgende "nou" op die volgende oomblik in tyd bepaal. Daarom kan die lyn van rigting in tyd, omskryf word as die lyn van realisering van een moontlikheid uit menige moontlikhede wat opgesluit was in die voorafgaande oomblik. Ons visualiseer dit as 'n reguit lyn, maar 'n sig-sag lyn sal meer korrek wees. Dit is die 5de dimensie.

  Ons beskou die ewigheid as 'n tydlose konsep. Die verhouding tussen tyd en ewigheid kan egter beter beskryf word as soortgelyk aan die verhouding tussen 'n lyn en 'n oppervlak. 'n Oppervlak is 'n "hoeveelheid" wat onmeetbaar is met 'n lyn. So ook is die ewigheid nie meetbaar in tyd nie.

  'n Onmeetbare lyn hoef egter nie 'n lyn sonder end te wees nie. Dit kan 'n oppervlak wees, wat bestaan uit 'n onmeetbare getal meetbare lyne. So kan die ewigheid verstaan word as 'n onmeetbare aantal meetbare tye. Dis egter moeilik om aan tyd in die meervoud te dink maar dit is die 6de dimensie.

  Die 5de dimensie beweeg op 'n plat oppervlak. Die 6de kan van die "nou" in enige denkbare rigting beweeg afhangende van watter "moontlikheid" realiseer. Dit is dus 3 dimensioneel. In verhouding tot tyd is die mens egter een-dimensioneel. Dit is om hierdie rede dat ons nie in tyd as meervoud kan dink nie. As ons verby hierdie punt beweeg kan ons die oneindigheid van die Heelal verstaan.

  As ons verstaan dat by punt zero (die ewige nou) ontelbare moontlikhede nie realiseer nie, kan ons besef hoeveel nie-bestaande dinge 'n rol in ons lewe speel.

  As ek nou doodgaan bestaan more nie vir my nie, of hoe?

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Wendag

 • #2
  Re: Tyd en Ewigheid

  Vele van ons volksgenote dra kennis van die sensasie van: "Ek was al hier. Of dit het reeds gebeur." Dit gebeur veral in die kinderjare en staan bekend as deja vous. Hierdie sensasie verdwyn gewoonlik in die volwasse lewe. Alhoewel hierdie voorkennis of geheue meeste van die tyd geverifiŽer kan word, is dit nie genoeg om voldonge daarop voort te bou nie.

  Ons is dus geregverdig om te vra: "As sodanige herhaling van tyd of lewe wel bestaan, hoekom weet ons niks daarvan nie? Hoekom onthou ons nie meer nie?"

  Hierdie vrae is deeglik geregverdig en nie moeilik om te beantwoord nie.

  Die skoenlapper verdwyn in sy voorafgaande lewe, sterf in sy voorafgaande lewe, hou op om te bestaan in sy voorafgaande lewe en verloor alle kontak met sy vorige lewe. Al is die skoenlapper in die posisie om meer te leer en te verstaan, is hy nie in die posisie om die rusper enigiets daarvan te vertel nie, want die rusper is reeds dood.

  Daar moet dus iets analogies reg verloop vir mense aan wie die misterie van tyd geopenbaar is. Hier dink ek onwillekeurig aan Siener en Johanna Brandt. Hulle weet en kon verwoord wat hulle weet, maar of mense gaan verstaan is 'n ander saak.

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Wendag

  Comment


  • #3
   Re: Tyd en Ewigheid

   Die konsep van verborge kennis is 'n oer oue beginsel. Die Christus verwys ook daarna in die Nuwe Testament. Meeste legendes en mitologiese verhale streef daarna om erkenning te gee aan die bestaan van 'n kennis op 'n tyd en iewers, vÍr verhewe bo die kennis vandag tot ons beskikking. So is religie deurtrek van pogings om hierdie kennis aan ons deur te gee. Baie keer moet ons moeite doen om hierdie verborge waarheid op te diep onder leuens, (beide doelbewus en onopsetlik) asook misleiding en selfbedrog.

   Ons houding tot verborge kennis is gewoonlik soos wanneer die feŽ aan jou drie wense gee. Jy is aanvanklik so verbyster dat jy nie weet wat om daarmee te maak nie. Die geheim lÍ daarin dat jy sal ontvang, mits jy weet waarvoor om te vra. 'n Praktiese voorbeeld is die verhaal van Salomo. (1 Konings 3). Hy kry toe meer as waarvoor hy gevra het.

   Die legende van die Heilige Graal (beker waaruit Jesus by sy laaste aandete gedrink het) is nog 'n voorbeeld. Hierdie Middeleeuse legende vertel dat Jesus se bloed deur Josef van Armathea in die graal opgevang is. Die Graal het glo ewige jeug besorg aan dŪe wie dit gesien het. Maar die Graal kon slegs bewaar word deur mense wat suiwer van hart was. Slegs drie van Koning Arthur se ridders het die Graal sien.

   So is daar baie legendes wat die mens se verhouding tot verborge kennis probeer weergee.

   Ons is konstant bewus daarvan dat ons omring is deur 'n muur van die onbekende. Ons glo dat ons deur die muur kan breek en glo dat ander al deur gebreek het. Maar ons weet nie wat om anderkant die muur te verwag nie, of hoe dit sal wees om hierdie kennis te hÍ nie. Weereens soos met tyd, waar daar grade van onmoontlikheid bestaan, dink ons nie daaraan dat ons in verskillende verhoudings tot die onbekende kan staan nie. Die onbekende is nie bekend nie maar die onbekende kan uit verskillende grade van onbekendheid bestaan.

   Ek het byvoorbeeld geen kennis van 'n spesifieke onderwerp of voorwerp nie. Maar ek kan dink en my oordeel gebruik en tot gevolgtrekkings en veronderstellings kom wat so 'n mate van korrektheid bevat, dat my verwagtinge van die onderwerp of voorwerp so te sÍ reg kan wees.

   Ons kan in verskillende verhoudings tot hierdie onbekendheid staan. Ons kan niks doen nie, verkeerde veronderstellings maak, of korrekte veronderstellings maak. Die groot tragedie lÍ in ons onvermoŽ om verby die muur van die onbekende te argumenteer. Dit is om hierdie rede dat soveel kennis verborge lÍ.

   Wat ons hier kortwiek is ons vyf sintuie naamlik sig, gevoel, gehoor, reuk, smaak, asook ons onvermoŽ om verby ons vermoŽ te kan redeneer. Verborge kennis is kennis wat gebaseer is op sintuie wat vÍr bo die kapasiteit hierdie vyf sintuie, asook ons logiese denke verhewe is.

   Die wetenskap aanvaar lank reeds dat dit onmoontlik is dat die gewone staat van bewustheid, waarin ons in staat is tot logiese denke, die enigste en helderste kan wees. Daar bestaan ander state van bewustheid wat toegang bied tot kennis wat nie deur die logika bereik kan word nie. Ons is nou op die terrein van die sieners en profete. (Dink ook aan die aanvoeling, of voorgevoel wat jy kry. Daardie voorgevoel behels kennis aangaande die onbekende.)

   Alhoewel die religie hierdie konsep verstaan en erken, is hul interpretasies gewoonlik gekortwiek deur die grense van hul dogmas en kanonieke reŽls. VanweŽ sy natuur, kan die Kerk nie hierdie grense oorskry nie.

   As ons die ideŽ van verborge kennis aanvaar, aanvaar ons ook dat dit net sekere persone beskore is. Hierdie sekere persone vorm 'n binnekring, of esoteriese groep binne die eksoteriese volk. Hierdie esoteriese binnekring kan beskou word as die onverganklike "siel" van 'n volk.

   My voorgevoel is dat hierdie "siel" in die Boerevolk besig is om uit sy staat van sluimering te ontwaak.

   Liefde groete.

   Die Ou Man.
   Wendag

   Comment


   • #4
    Re: Tyd en Ewigheid

    As daar 'n kern binne 'n groter groep is, beteken dit dat sekere kennis beperk is tot daardie kern of geslote groep.

    Die beginsel van verborge kennis speel 'n belangrike rol in die Christus se handel en wandel op aarde.

    Die vraag ontstaan of die diepere boodskap van Jesus verborge lÍ en slegs 'n binnekring beskore is.

    Die Christus het telkens uitdruklike opdragte uitgereik dat sy vermoŽ om wonderwerke te verrig nie bekend gemaak moes word nie. Hier volg Sy opdragte in hierdie verband.

    MatthťŁs 8

    3 Daarop steek Jesus die hand uit en raak hom aan en sÍ: Ek wil; word gereinig! En dadelik is hy van sy melaatsheid gereinig.

    4 En Jesus sÍ vir hom:
    Pas op dat jy dit aan niemand vertel nie, maar gaan vertoon jou aan die priester en offer die gawe wat Moses voorgeskrywe het, tot 'n getuienis vir hulle.

    MatthťŁs 9

    29 Toe raak Hy hulle oŽ aan en sÍ: Laat dit vir julle wees volgens julle geloof.

    30 En hulle oŽ het oopgegaan. En Jesus het hulle skerp aangespreek en gesÍ:
    Pas op, laat niemand dit te wete kom nie.
    Markus 1

    42 En toe Hy dit sÍ, het die melaatsheid hom dadelik verlaat, en hy is gereinig.

    43 En nadat Hy hom ernstig aangespreek het, stuur Hy hom dadelik weg

    44 en sÍ vir hom:
    Pas op dat jy aan niemand iets vertel nie, maar gaan vertoon jou aan die priester en offer vir jou reiniging wat Moses voorgeskryf het, tot 'n getuienis vir hulle.
    Lukas 5

    13 Daarop steek Hy die hand uit en raak hom aan en sÍ: Ek wil, word gereinig! En dadelik het die melaatsheid hom verlaat.

    14
    Toe gee Hy hom bevel om dit aan niemand te vertel nie; maar, sÍ Hy, gaan vertoon jou aan die priester en offer vir jou reiniging, soos Moses voorgeskrywe het, vir hulle tot 'n getuienis.
    Markus 5

    41 Toe gryp Hy die hand van die kind en sÍ vir haar: TalŪta, koemi! wat, as dit vertaal word, beteken: Dogtertjie, Ek sÍ vir jou, staan op!

    42 En die dogtertjie het dadelik opgestaan en begin rondloop, want sy was twaalf jaar oud. En hulle was uitermate verbaas.

    43
    En Hy het hulle met nadruk beveel dat niemand dit moes weet nie, en gesÍ dat daar vir haar iets te ete gegee moes word.
    Markus 7

    33 En Hy neem hom opsy, weg van die skare, en steek sy vingers in sy ore, en spuug en raak sy tong aan;

    34 en nadat Hy opgekyk het na die hemel, sug Hy en sÍ aan hom: …ffata, dit is: Gaan oop!

    35 En dadelik het sy ore oopgegaan en die band van sy tong losgeraak, en hy het reg gepraat.


    36 En Hy het hulle beveel om dit aan niemand te sÍ nie; maar hoe meer Hy hulle dit beveel, hoe meer hulle dit verkondig.
    Markus 8

    23 Hy neem toe die blinde by die hand en lei hom uit buitekant die dorp; en nadat Hy in sy oŽ gespuug en hom die hande opgelÍ het, vra Hy hom of hy iets sien.

    24 En hy kyk op en sÍ: Ek sien die mense, want ek sien hulle soos bome rondloop.

    25 Daarna lÍ Hy weer die hande op sy oŽ en laat hom opkyk, en hy is herstel en het almal van ver af duidelik gesien.

    26 En Hy het hom na sy huis gestuur en gesÍ:
    Moenie in die dorp gaan of dit aan iemand in die dorp vertel nie.
    Waarom wou die Christus sy vermoŽ om wonderwerke te verrig, geheim hou?

    Van wie moes dit geheim gehou word en waarom?

    Die Christus se opdragte tot geheimhouding strek verder as kennis aangaande sy vermoŽ om wonders te verrig. Hy is ook gesteld daarop dat sy werklike identiteit as die Christus geheim moes bly.

    MatthťŁs 17

    7 En Jesus het nader gekom en hulle aangeraak en gesÍ: Staan op en moenie vrees nie.

    8 Toe slaan hulle hul oŽ op en sien niemand meer nie, behalwe Jesus alleen.

    9 En onderwyl hulle van die berg afklim, het Jesus hulle bevel gegee en gesÍ:
    Julle moet vir niemand iets van die gesig sÍ voordat die Seun van die mens uit die dode opgestaan het nie.
    Markus 9

    7 En daar kom 'n wolk wat hulle oordek; en uit die wolk kom 'n stem wat sÍ: Dit is my geliefde Seun, luister na Hom!

    8 En meteens kyk hulle rond en sien niemand meer by hulle nie, behalwe Jesus alleen.


    9 En onderwyl hulle van die berg afklim, gee Hy aan hulle bevel om aan niemand te vertel wat hulle gesien het voordat die Seun van die mens uit die dode opgestaan het nie.

    10 En hulle het die woord vir hulleself gehou en onder mekaar gevra wat dit beteken om uit die dode op te staan.

    Markus 1

    23 En daar was in hulle sinagoge 'n man met 'n onreine gees; en hy het uitgeskreeu

    24 en gesÍ: Hou op! Wat het ons met U te doen, Jesus, Nasarťner? Het U gekom om ons te verdelg? Ek ken U, wie U is: die Heilige van God!

    25 En Jesus het hom bestraf en gesÍ:
    Bly stil en gaan uit hom uit!
    Lukas 4

    33 EN in die sinagoge was daar 'n man met die gees van 'n onreine duiwel, en hy het met 'n groot stem uitgeskreeu

    34 en gesÍ: Ha! wat het ons met U te doen, Jesus, Nasarťner? Het U gekom om ons te verdelg? Ek ken U, wie U is: die Heilige van God!

    35
    En Jesus het hom bestraf en gesÍ: Bly stil, en gaan uit hom uit! En die duiwel het hom tussen hulle neergegooi en uit hom uitgegaan sonder om hom seer te maak.

    Markus 1

    32 En toe dit aand geword het en die son onder was, het hulle na Hom gebring almal wat ongesteld en van duiwels besete was.

    33 En die hele stad het by die deur saamgekom.

    34 En baie wat aan allerhande siektes gely het, het Hy gesond gemaak en baie duiwels uitgedryf
    en die duiwels nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle Hom geken het.
    Lukas 4

    40 En toe die son ondergaan, het almal hulle siekes, mense met allerhande kwale, na Hom gebring, en Hy het een vir een van hulle die hande opgelÍ en hulle gesond gemaak.

    41 En duiwels het ook uit baie uitgegaan en geskreeu en gesÍ: U is die Christus, die Seun van God!
    En Hy het hulle bestraf en nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het dat Hy die Christus was.
    Markus 3

    11 En elke keer as die onreine geeste Hom sien, het hulle voor Hom neergeval en geskreeu en gesÍ: U is die Seun van God!

    12
    En Hy het hulle herhaaldelik streng gebied om Hom nie bekend te maak nie.
    Markus 8

    27 EN Jesus en sy dissipels het uitgegaan na die dorpe van Cesarťa-FilŪppi; en op die pad vra Hy sy dissipels en sÍ vir hulle: Wie sÍ die mense is Ek?

    28 En hulle antwoord: Johannes die Doper, en ander: ElŪa, en ander: Een van die profete.

    29 En Hy sÍ vir hulle: Maar julle, wie sÍ julle is Ek? En Petrus antwoord en sÍ vir Hom: U is die Christus.

    30
    En Hy het hulle streng beveel om niemand van Hom te vertel nie.
    Lukas 9

    20 En Hy sÍ vir hulle: Maar julle, wie sÍ julle is Ek? En Petrus antwoord en sÍ: Die Christus van God!

    21
    Toe gee Hy hulle 'n streng bevel en gebied hulle om dit aan niemand te vertel nie.
    MatthťŁs 16

    15 Hy sÍ vir hulle: Maar julle, wie sÍ julle is Ek?

    16 En Simon Petrus antwoord en sÍ: U is die Christus, die Seun van die lewende God.

    17 Toe antwoord Jesus en sÍ vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is.

    18 En Ek sÍ ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.

    19 En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.

    20
    Daarop het Hy sy dissipels bevel gegee dat hulle vir niemand moes sÍ dat Hy Jesus die Christus is nie.

    Die Christus doen groot moeite om kennis aangaande sy ware identiteit as die Christus te verberg. Selfs die duiwels wat hom herken word die swye opgelÍ.

    Liefde groete.

    Die Ou Man
    Wendag

    Comment

    Working...
    X