Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die Onbekende God

Collapse
This topic is closed.
X
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Die Onbekende God

  Ek het reeds uitgewys dat daar onderskeid is tussen die God van hemel en aarde en die God van Abraham.

  Die God van Abraham is ook bekend as Jahweh vir die Israeliete en Allah vir die Islamiete.

  Die Ou Testament skop sommer van die staanspoor af met twee teenstrydige skeppingsverhale. Die verhaal van Genesis 1 is die verhaal van God van hemel en aarde. Die tweede skeppingsverhaal begin in Genesis 2:4. Dit is die verhaal van die HERE, ook bekend as Jahweh en Allah.

  Watter van die twee absoluut teenstrydige verhale in Genesis is die ware weergawe en watter een die vervalsing?

  Ek plaas die gedeelte in my Bybel waar die eerste skeppingsverhaal eindig en die tweede skeppingsverhaal begin.

  onbekende_god_006.jpg


  Let op dat die Skepper van hemel en aarde in die eerste verhaal na hulself as "ons" verwys en die man en vrou, beide na hulle beeld skape. Die Skepper se naam is God.

  Neem ook kennis dat God die man en vrou seŽn en geen beperking plaas op wat hulle mag eet nie. In Genesis 1:29 gee die God van hemel en aarde al die plante aan die man en vrou as voedsel.

  Die tweede verhaal begin in Genesis 2:4. Dit is die verhaal van die HERE ook bekend as Jahweh en Allah. Vers 17 van hierdie verhaal bots met God se verhaal, want nou is daar 'n beperking op watter vrugte geŽet mag word.

  In die verhaal van God is die man en vrou tesame geskape in vers 27, maar in die HERE se verhaal in Genesis 2, is die man eerste geskape en die vrou laaste. Hierdie teenstrydighede is onoorbrugbaar. Maar wees geduldig. Die bedrog eindig nie hier nie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Wendag

 • #2
  Let nou op Genesis 2:17 in die HERE/Jahweh/Allah se verhaal.

  maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.
  Let nou op wat die slang van hierdie stelling sÍ in Genesis 3:4 van die HERE se verhaal.

  Toe sÍ die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie;
  Adam het 930 jaar oud geword.

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Wendag

  Comment


  • #3
   Die verhaal van God, wat na Genesis 1:3 deur die verhaal an die HERE/Jahweh/Allah onderbreek is, word voortgesit in Genesis 5.

   Let op vers 2 wat weereens die aard van die Skepper weergee.

   Man en vrou het Hy hulle geskape en hulle geseŽn en hulle mens genoem, die dag toe hulle geskape is.
   onbekende_god_005.jpg

   In die verhaal van God lees ons dat Adam seuns en dogters gehad het.

   En die dae van Adam, nŠ die geboorte van Set, was agthonderd jaar. En hy het seuns en dogters gehad.
   Die verhaal van die HERE het egter hierdie deel oorgeneem. Daarom is die ware verhaal van Adam en Eva se dogters verwyder.

   Ons weet reeds dat die HERE 'n god van seuntjies is. Die besnydenes, ens. 'n Vrou is dubbel so lank onrein as sy 'n dogtertjie gebaar het. Ons ken hierdie reŽls.

   Liefde groete.

   Die Ou Man
   Wendag

   Comment


   • #4
    Kom ons kyk verder na die teenstrydighede in die verhaal van die HERE.

    Toe sÍ die HERE vir Kain: Waar is jou broer Abel? En hy antwoord: Ek weet nie. Is ek my broer se wagter?


    Die HERE weet nie, of hy gee voor om nie te weet nie. Besluit self.

    Kain word gedoem tot 'n swerwers bestaan.

    Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang.

    As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoŽ aan jou nie meer gee nie; 'n swerwer en vlugteling sal jy wees op die aarde
    Hoe is dit dan moontlik vir 'n vervloekte ewige swerwer om 'n groot stad te bou?

    En Kain het sy vrou beken, en sy het swanger geword en Henog gebaar. Daarna bou hy 'n stad en noem die stad na die naam van sy seun Henog.
    Die werklike blatante bedrog van die Hebreeuse skrywers kom nog.

    Liefde groete.

    Die Ou Man
    Wendag

    Comment


    • #5
     Volgens God se verhaal het Adam (mens) 930 jaar oud geword.

     So was dan al die dae van Adam wat hy geleef het, negehonderd-en-dertig jaar, en hy het gesterwe.
     Maar in die verhaal van die HERE...

     Toe sÍ die HERE: My Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd-en-twintig jaar.
     Liefde groete.

     Die Ou Man
     Wendag

     Comment


     • #6
      Nou dat ons die twee verhale afsondelik onder oŽnskou het, kan ons kyk watter van die twee weergawes in die Islamitiese Koran vervat is.

      Afdeling 2 Die Duiwel se Vyandskap teen die Mens

      19. O Adam, vertoef u en u vrou in die tuin, en eet warvan u wil, maar nader nie hierdie boom nie, anders sal u tot die onregverdiges behoort.

      20. Maar die duiwel het hulle slegte ingewinge ingeblaas, naamlik dat hy aan hulle sou openbaar wat hulle verborge swakhede is, en hy het gesÍ: U Here het u hierdie boom verbied uit vrees dat u engele sal word of dat u onsterflik sal word.

      21 En hy het aan hulle altwee gesweer: Ek is vir julle waarlik Ďn opregte raadgewer.

      22 So het hy dan hulle ondergang deur bedrog veroorsaak. En toe hulle van die vrugte van die boom geŽet het, het hulle skaamte vir hulle duidelik geword, en toe begin albei hulself bedek met die blare van die tuin. En hulle Here het na hulle geroep en gesÍ: Het ek julle daardie boom nie verbied nie, en het ek julle nie gesÍ dat die duiwel sekerlik julle openlike vyand is nie?

      23 Hulle het geantwoord: Ons Here, ons het onsself onreg aangedoen en as U ons nie vergewe en ons genade betoon nie, sal ons sekerlik verloorders wees.

      Uit die Koran
      Uit hierdie gedeelte is dit duidelik dat die Koran die weergawe van die HERE se verhaal weergee. Natuurlik sal dit so wees. Die HERE staan onder die Islamiete bekend as Allah en aan die Israeliete as Jahweh.

      Liefde groete.

      Die Ou Man
      Wendag

      Comment


      • #7
       Die verhaal van die HERE/JahwehAllah beweer die volgende in Genesis 4:26.

       En ook vir Set is 'n seun gebore, wat hy Enos genoem het. Toe het hulle die Naam van die HERE begin aanroep.
       Maar volgens Eksodus 6:2 & 3 is dit nie moontlik nie omdat die naam HERE toe nie bekend was nie. Dit is nou volgens die HERE se eie woorde.

       Verder het God met Moses gespreek en vir hom gesÍ: Ek is die HERE.

       En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God, die Almagtige, maar met my Naam HERE het Ek My nie aan hulle bekend gemaak nie.
       As ons aanvaar dat die HERE sÍ dat sy naam nie voor Moses bekend was nie, beteken dit dat alle verhale in Genesis onder die naam van die HERE onder verdenking is.

       Teen hierdie tyd behoort dit duidelik te wees dat die HERE-verhaal in Genesis terugwerkend en valslik met die oorspronklike verhaal van God geplooi is.

       Indien die twee verhale as sulks aangebied was, sou daar nie 'n probleem wees nie. Die skrywers het die twee weergawes egter doelbewus as een probeer aanbied.

       Liefde groete.

       Die Ou Man
       Wendag

       Comment


       • #8
        Wie ookal gedink het dat "cut & paste" in die 20 ste eeu ontdek is, moet hiervan probeer sin maak.


        onbekende_god_003.jpg


        Hier het ons te make met die vervlegting van twee verhale. Die oorspronklike verhaal van God en die latere verhaal van die HERE/Jahweh/Allah se skrywers.

        Kyk nou objektief hierna en oortuig jouself dat dit nie twee verhale is wat op bedrieglike wyse vervleg is nie.

        Liefde groete.

        Die Ou Man
        Wendag

        Comment


        • #9
         Volgens die HERE/Jahweh/Allah se verhaal gaan 14 voŽls en rein diere op die ark.

         Volgens God se verhaal slegs 2 van elk.

         Hoekom soveel meer in die HERE se verhaal. Die HERE hou van die reuk van vleis wat brand. Die ekstra diere gaan vir die offerande.

         In teenstelling met die HERE, is God is nie 'n God van offerande nie, daarom is twee van elke spesie genoeg.

         Hoe kon Noag onderskei tussen rein en onrein diere. Hy kon nie want daardie onderskeidende reŽls is eers in Levitikus 11 aan Moses en A'aron gegee. Dit is dus duidelik dat die HERE se verhaal terugwerkend ingevleg is.

         Liefde groete.

         Die Ou Man
         Wendag

         Comment


         • #10
          Die vloedverhaal van God vorder in Genesis 8:5 tot in die tiende maand. Die ark het reeds op die Ararat gestrand en die bergtoppe is sigbaar. Hiervandaan gaan die ark nie verder beweeg nie. Noag-hulle kan maar uitklim. Daar is geen nodigheid om 'n kraai en duiwe te stuur om droŽ grond te soek nie. Maar o weŽ, in die volgende vers is ons treug by dag 40. Hoe nou?

          Die HERE se verhaal is in die volgende vers ingevoeg en daarom is ons weer terug by die veertigste dag. Die HERE se verhaal vorder tot vers 13 wanneer die aarde droog is in die 601 ste jaar. Hierdie verhaal onderbreek homself telke male om van die een weergawe na die volgende te spring.

          Vanaf vers 14 tot vers 22 is daar vers vir vers, om die beurt, uit die twee verhale "gespoeg en plak". Vers 20, 21 en 22 behoort aan die HERE. Hier word die eksta diere waarvoor die HERE se verhaal voorsiening maak, geoffer. "En die HERE het die lieflike geur geruik."

          In die weergawe van God is geen offerande ter sprake nie. Dit is in ooreenstemming met Jesus se waarskuwing in MatthťŁs 12:7:

          Maar as julle gewet het wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid hÍ en nie offerande nie, sou julle die onskuldiges nie veroordeel het nie.
          Watter weergawe van hierdie twee verhale sou in die Koran van die Islamiete vervat wees?

          Liefde groete.

          Die Ou Man
          Wendag

          Comment


          • #11
           Kom ons volg die twee Genesis verhale verder. Die verhaal van God en die latere verhaal van die HERE/Jahweh/Allah.

           onbekende_god_004.jpg

           In die verhaal van God word 'n verbond met mens en dier gesluit.

           Maar Ek, kyk, Ek rig my verbond met julle op en met julle nageslag nŠ julle,

           en met al die lewende wesens wat by julle is: die voŽls, die vee en al die wilde diere van die aarde by julle--al wat uit die ark uitgegaan het, naamlik al die diere van die aarde.
           God is 'n God van die totale skepping. Mens en dier.

           Dit is ook opvallend dat die vrou, anders as in die HERE se verhaal, nie Ďn minderwaardige rol speel nie. Man en vrou is beide na God se beeld geskape.

           Liefde groete.

           Die Ou Man
           Wendag

           Comment


           • #12
            Die HERE se verbond is net met Abraham en sy nageslag, die Israeliete en Arabiere gesluit. Ons kan seker daarvoor vergewe word, as ons vermoed dat die HERE se verbond die vroulike geslag uitsluit.

            Die HERE is nou maar een maal meer partydig wanneer dit by seuntjies kom. 'n Moeder is dubbel so lank onrein as sy geboorte sou skenk aan 'n dogtertjie.

            LevŪtikus 12.

            1 VERDER het die HERE met Moses gespreek en gesÍ:

            2 Spreek met die kinders van Israel en sÍ: As 'n vrou swanger word en 'n seun baar, sal sy sewe dae lank onrein wees; soos in die dae van die onreinheid as sy onwel is, sal sy onrein wees.

            3 En op die agtste dag moet hy aan die vlees van sy voorhuid besny word.

            4 Dan moet sy drie-en-dertig dae in die reinigingsbloed bly. Aan niks wat heilig is, moet sy raak nie en in die heiligdom mag sy nie kom nie totdat die dae van haar reiniging verby is.

            5 Maar as sy 'n dogter baar, sal sy twee weke onrein wees soos by haar maandelikse onreinheid. Dan moet sy ses-en-sestig dae in die reinigingsbloed bly.
            Ek sal seker ook vergewe word as ek die HERE as 'n onlogiese wese beskou.

            Liefde groete.

            Die Ou Man
            Wendag

            Comment


            • #13
             Wat is die God van Genesis se opdrag aangaande wat ons mag eet? Ons vind die antwoord in Genesis 9:3.

             Alles wat beweeg en lewe, sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante, gee Ek dit alles aan julle. Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie.
             In die verhaal van God is daar geen sprake van rein en onrein diere nie. Ek mag net nie bloed eet nie.

             Wat sÍ die HERE/Jahweh/Allah se skrywers in LevŪtikus 11?

             En die HERE het met Moses en Ašron gespreek en aan hulle gesÍ:

             2 Spreek met die kinders van Israel en sÍ: Dit is die diere wat julle mag eet van al die viervoetige diere wat op die aarde is.

             3 Alles wat onder die diere gesplitste kloue het, en wel heeltemal gesplitste kloue, en herkou--dit mag julle eet.

             4 Maar die volgende mag julle nie eet nie van die wat herkou en van die wat gesplitste kloue het: die kameel, want hy herkou, maar het geen gesplitste kloue nie--onrein is hy vir julle;

             5 en die das, want hy herkou, maar het geen gesplitste kloue nie--onrein is hy vir julle;

             6 en die haas, want hy herkou, maar het geen gesplitste kloue nie--onrein is hy vir julle;

             7 ook die vark, want hy het gesplitste kloue, ja, heeltemal gesplitste kloue, maar hy herkou nie--onrein is hy vir julle.

             Ensovoorts...
             Sover bots die voorskrifte van die HERE/Jahweh/Allah lynreg met die God van hemel en aarde se voorskrifte.

             Liefde groete.

             Die Ou Man
             Wendag

             Comment


             • #14
              Wat is God se opdrag ten opsigte van moord?

              Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word; want God het die mens na sy beeld gemaak.
              God se opdrag is ondubbelsinnig. En weereens word ons herinner dat ons na die beeld van God gemaak is. Let wel, ons is nie na die beeld van die HERE/Jahweh/Allah gemaak nie.

              Wat is die HERE/Jahweh/Allah se opdrag.

              Gaan nou en verslaan Amalek, en julle moet met die banvloek tref alles wat hy het; en jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet om die lewe bring man sowel as vrou, kind en suigling, bees en kleinvee, kameel en esel.
              Numerie 31

              17 Maak dan nou dood almal wat van die manlike geslag onder die kinders is; en maak dood elke vrou wat gemeenskap met 'n man gehad het.

              18 Maar laat al die kinders onder die vroulike persone wat geen gemeenskap met 'n man gehad het nie, vir julle in die lewe bly.
              Hoe rym die HERE se bevele om mans, vroue, kinders en babas te vermoor met God se opdrag?

              Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word; want God het die mens na sy beeld gemaak.
              Liefde groete.

              Die Ou Man
              Wendag

              Comment


              • #15
               Dit is interessant om daarop te let dat Jesus se leringe in harmonie is met God se opdragte is, maar lynreg bots met die jaloerse HERE/Jahweh/Allah se rituele.

               Lees gerus Genesis van voor af deur. Let dan op waar die verhaal van God onderbreek word deur die latere verhaal van die HERE. Op verskeie plekke is die oorgang ooglopend, maar op ander plekke is dit meer subtiel. Let ook op die teenstrydighede tussen die twee verhale. Die eerste wat opval is die duplikasie.

               Dit is duidelik dat die skrywer van die HERE se weergawe in besit moes wees van die oorspronklike verhaal van God.

               Met hierdie bedrog in gedagte is dit nou duidelik waarom die Engel ons moet kom reghelp in Openbaring 14:6 & 7.

               EN ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.

               En hy het met 'n groot stem gesÍ: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.
               Let op hoe hierdie opdrag rym met die God van hemel en aarde en weereens bots met die opdrag van die HERE van die Israeliete. In teenstelling met die HERE/Jahweh/Allah wat net die nageslag van Abraham by sy verbond insluit, het die Ewige Evangelie van God betrekking op "alle nasies en stamme en tale en volke".

               Die opdrag is uitdruklik. Ons moet terugkeer na die God van hemel en aarde.

               Die God van hemel en aarde is verwys na hulself as "Ons" en het die man en vrou na hulle beeld geskape.

               Die God van hemel en aarde is ons goddelike Ouers.

               Liefde groete.

               Die Ou Man
               Wendag

               Comment

               Working...
               X