Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die Onbekende God

Collapse
This topic is closed.
X
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • #31
  Die Kerk se eintlike beswaar teen die Wyse Vroue was gegrond in die vervalsde tweede skeppingsverhaal van die HERE/Jahweh/Allah. Die HERE/Jahweh/Allah se straf wat aan die vrou opgelê is, was soos volg:

  “Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap; met smart sal jy kinders baar…”
  Die Wyse Vroue se praktyk as geneeskundiges, was juis daarop gerig om komplikasies by geboorte uit te skakel en lewensverlies van moeder en kind te minimaliseer. Maar volgens die Kerk was hul gedrag in stryd met die uitdruklike straf van die HERE.

  As jou optrede dan in stryd met die HERE/Jahweh/Allah is, tree jy in belang van die duiwel op. En met hierdie sotlike argument word die weg gebaan om miljoene Wyse Vroue lewendig op die brandstapel te verbrand.

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Wendag

  Comment


  • #32
   Die regstelling gaan ‘n pynlike ervaring vir die Kerk wees. Maar wat sal wees, sal wees. Die Kerk het bewustelik die voorbeeld van Jesus veronagsaam toe Hy gesê het dat die een sonder sonde die eerste klip gooi. Die Kerk het ‘n keuse uitgeoefen om die leër van die HERE toe te pas en die leer van Jesus te verloën. Die massamoord op ons volksmoeders is gegrond in die verhaal van die HERE/Jahweh/Allah wat terugwerkend deur die Hebreeuse skrywers vervals is.

   Ek, Die Ou Man sê: Daar rus ‘n bloedklad op die Kerk, waarvoor hy nog nie vergifnis gevra het nie. En as jy nie om vergifnis vra nie, sal jy nie vergifnis kry nie. Die Kerk in Suid-Afrika het blitsvinnig die “sonde” van afsonderlike ontwikkeling belei. Maar die kumulatiewe skuld van miljoene rus steeds op sy skouers.

   Die Kerk het die bloed van miljoene onskuldige, eerbare mense op sy hande. Is die Kerk geskik om as spreekbuis vir God op te tree?

   Besluit self.

   Liefde groete.

   Die Ou Man
   Wendag

   Comment


   • #33
    Re: Die Onbekende God

    Ek het ter "aanvang" verduidelik hoe ek agtergekom het dat Genesis twee verhale misleidend as een aanbied. Ook dat hierdie twee verhale in baie gevalle teenstrydig is en dat dit die verhaal van twee Gode, naamlik Jahweh en die Elohim onderskeidelik is. Dit was egter die punt van die ysberg!

    Ek het intussen vasgestel dat die Joodse priesters lank reeds bewus is van hierdie verskillende verhale en dat dit verweef is om een storie te vertel.

    In teenstelling met my aanvanklike ontdekking dat daar twee teenstrydige verhale in die Pentateug/Torah voorkom, erken die Joodse priesterdom dat dit eintlik vier verskillende verhale is.

    As most popularly proposed by Julius Wellhausen (1844-1918), the Pentateuch is composed of four separate and identifiable texts, dating roughly from the period of Solomon up until exilic priests and scribes. These various texts were brought together as one document (the Pentateuch, or Torah) by scribes after the exile. The traditional names are:

    The Jahwist (or J) - written c 950 BCE.[2] The southern kingdom's (i.e. Judah) interpretation. It is named according to the prolific use of the name "Yahweh" (or Jaweh, in German, the divine name or Tetragrammaton) in its text.

    The Elohist (or E) - written c 850 BCE.[2] The northern kingdom's (i.e. Israel) interpretation. As above, it is named because of its preferred use of "Elohim" (Generic name for "god" in Hebrew).

    The Deuteronomist (or D) - written c 621-650 BCE.[2] Dating specifically from the time of King Josiah of Judah and responsible for the book of Deuteronomy as well as Joshua and most of the subsequent books up to 2 Kings.

    The Priestly source (or P) - written during or after the exile, c 550-400 BCE.[2] So named because of its focus on levitical laws.

    There is debate amongst scholars as to exactly how many different documents compose the corpus of the Pentateuch, and as to what sections of text are included in the different documents.
    Die Pentateug/Torah is dus 'n sameflansing van vier verskillende verhale. Die belangrikste vir my is die verhale van die Elohiste (Elohim /God) en die Jahwehiste (Jahweh / HERE) en die feit dat die Elohim en Jahweh in Genesis 2:4 deur bedrog saamgevoeg is om een God, Jahweh Elohim te vorm.

    Liefde groete.

    Die Ou Man
    Wendag

    Comment


    • #34
     Re: Die Onbekende God

     Dit is bekend dat die Elohim en Jahweh teen ongeveer 750 vC tot een God herskryf is en Jahweh se status daarmee saam verhoog is van stamgod tot "Skepper God".

     An anonymous scribe or scholar combined Elohist with the Jahwist c 750 BC into Jahweh Elohim. When Jahwist and Elohist each recounted a single story, the redactor included both, sometimes interweaving them. Approximately 400 BC, after the Babylonian exile, a priest or priests redacted Jahwist Elohim with Deuteronomy, plus other material (the Priestly source), to complete the Torah.
     Die priesterorde van die Elohim en die priesterorde van Jahweh was in oposisie met mekaar. Daarom is hul geskrifte nie in harmonie met mekaar nie. Dit is in Genesis 1 (Elohiste) en Genesis 2 (Jahwehiste) reeds duidelik.

     Ten minste weet ons nou dat iemand teen ongeveer 750 vC die Skrifte gedokter het. Vandaar die teenstrydighede, veral in Genesis. En so word daardie gedokterde en teenstrydighede weergawes vandag nog van die kansel af as die "Woord van God" aan ons verkoop.

     Met hierdie kennis in gedagte is ons nou genoop om ooreenkomstig die opdrag in Openbaring 14:7, ons los te maak van Jahweh en terug te keer na die God van hemel en aarde. Die God van Genesis 1:1.

     Liefde groete.

     Die Ou Man
     Wendag

     Comment


     • #35
      Re: Die Onbekende God

      Dit is nou algemene kennis dat daar twee skeppingsverhale is, naamlik in Genesis 1 en in Genesis 2 vanaf vers 4.

      Dit is ook voor die-hand-liggend dat die twee skeppingsverhale mekaar diskrediteer.

      Die opspraakwekkende is, dat die twee teenstrydige skeppings twee verskillende Gode verteenwoordig. In Genesis 1:1 is die Elohim die God van hemel en aarde en in Genesis 2:4 is Jahweh die God van die omgekeerde aarde en hemel.

      Geskiedskrywers bevestig dat die skeppingsverhaal van Genesis 1 deur die Elohiste van die Noordryk geskryf is en die skeppingsverhaal van Genesis 2 deur die Jahwehiste van die Suidryk.

      Genesis 1 vertel van die die skepping deur die Elohim uit die pen van die Elohiste en hul priesterdom, die Leviete.

      Genesis 2:4 vertel van die skepping deur Jahweh uit die pen van die Jahwehiste en hul priesterdom uit die nageslag van Aäron.

      Die twee skeppingsverhale was nooit bedoel om by mekaar aan te sluit of om mekaar te komplimenteer nie. Dit is twee teenoorstaande verhale wat deur twee opponerende priesterdomme geskryf is.

      Liefde groete.

      Die Ou Man
      Wendag

      Comment


      • #36
       Re: Die Onbekende God

       Ons weet reeds dat die twee teenstrydige skeppingsverhale van Genesis 1 en Genesis 2 vanaf vers 4, deur opponerende priester ordes geskryf is. Ons lees dan in Genesis 1 dat die priesterorde van die Leviete skryf dat die hemel en aarde en die eerste Mense deur die God en Godin (Elohim) geskape is, na hulle beeld en gelykenis (Manlik/vroulik/geestelik).

       Genesis 2 se weergawe van die skepping, soos vertel deur die priesterdom van Aäron vertel dat die mens, sonder siel uit modder en 'n rib geskep is en dat die siel later deur Jahweh ingeblaas is.

       Die logiese gevolgtrekking is dat die skepping van die Elohim (Genesis 1) van bo gebore is (na God se beeld) en die skepping van Jahweh (Genesis 2) van onder gebore is (modder en vlees).

       Die dilemma is egter dat ons reeds in Genesis 1 lees dat hemel en aarde deur die God en Godin (Elohim) geskape is en dan in Genesis 2 moet lees dat Jahweh se priesters die skepping van aarde en hemel (alhoewel agterstevoorom) aan hulle jaloerse God, Jahweh toe-eien.

       Een van die twee verhale is 'n vervalsing.

       Liefde groete.

       Die Ou Man
       Wendag

       Comment


       • #37
        Re: Die Onbekende God

        Geskiedskrywers voer aan dat die Jahweh verhaal van Genesis 2:4, 'n 100 jaar voor die Elohim verhaal van Genesis 1 geskryf is.

        Feit bly egter staan dat Jahweh nie in Genesis 1 bestaan nie, maar eers in Genesis 2:4 aanmeld.

        Table A Yahwist Narrative

        Story Line.

        The Yahwist narrative begins at Genesis 2:4 and continues through the book of Numbers. When the individual episodes are gleaned out of Genesis, Exodus, and Numbers, and viewed together in isolation, the Yahwist epic tells a story of marvelous scope and deep human interest. The Yahwist epic extends from the creation of humankind, through the age of the ancestors, to the deliverance from Egypt and the journey through the Sinai wilderness. Some scholars even argue that the Yahwist source continues into the books of Joshua and Judges, incorporating accounts of the conquest and settlement.
        The overall plot of the Torah was shaped by the historical sequence of events in the Yahwist source. By the stories it contains, it established the seven major event complexes that constitute the structure of pre-Israelite history.
        Liefde groete.

        Die Ou Man
        Wendag

        Comment


        • #38
         Re: Die Onbekende God

         Originally posted by Die Ou Man View Post
         Genesis 1 vertel van die die skepping deur die Elohim uit die pen van die Elohiste en hul priesterdom, die Leviete.

         Genesis 2:4 vertel van die skepping deur Jahweh uit die pen van die Jahwehiste en hul priesterdom uit die nageslag van Aäron.

         Die twee skeppingsverhale was nooit bedoel om by mekaar aan te sluit of om mekaar te komplimenteer nie. Dit is twee teenoorstaande verhale wat deur twee opponerende priesterdomme geskryf is.

         Liefde groete.

         Die Ou Man
         Die Ou Man, lees ek die volgende:
         Heb 7:11 As daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap was—want met die oog daarop het die volk die wet ontvang—waarom was dit nog nodig dat ‘n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melgisédek en dat hy dit nie volgens die orde van Aäron genoem word nie?
         Heb 7:12 Want met verandering van die priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van wet;
         Heb 7:13 omdat Hy met die oog op wie hierdie dinge gesê word, aan ‘n ander stam behoort het waaruit niemand die altaar bedien het nie.
         Heb 7:14 Want dit is volkome duidelik dat onse Here uit Juda voortgespruit het, en met betrekking tot hierdie stam het Moses niks gesê van die priesterskap nie.
         Heb 7:15 En nog baie duideliker is dit as daar ‘n ander priester opstaan na die ewebeeld van Melgisédek,
         Heb 7:16 een wat dit geword het nie kragtens die wet van ‘n vleeslike gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe.
         Heb 7:17 Want Hy getuig: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek.
         Heb 7:18 Want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod weens die swakheid en nutteloosheid daarvan,
         Verstaan ek dat die Levitiese priesterskap dan volkome was, maar die boodskap besoedel was deur die priesterskap van Aäron, daarom dat Jesus moes kom om die verwarring te kom herstel?
         Soos die vervalsings deur die Jahwehiste in die 'Ou Testament' om hul priesterskap te verhef het hulle diesefde gepoog met die 'Nuwe Testament', deur die Boodskap van die Messias te vervleg met die van hulle God, Jahweh.

         Liefdegroete
         Stefanus
         Wendag

         Comment


         • #39
          Re: Die Onbekende God

          Daar is verskeie apologete wat ter wille van hul eie behoud, verskonings aanvoer vir die ooglopend teenstrydige skeppingsverhale van Génesis 1:1 en 2:4. Die NG Kerk wat bely het dat hulle my vir 'n halfeeu ideologies mislei het, erken die ooglopende teenstrydighede in Génesis.

          Hier volg 'n verduideliking uit Die Bybel in Praktyk uitgegee deur CHRISTELIKE UITGEWERSMAATSKAPPY Posbus 1599, Vereeniging.


          • VERSKILLENDE SKEPPINGSVOLGORDE

          • Génesis 1 ------------------------Génesis 2

           Hemel en aarde (1:1) --------------- Aarde en hemel (2:4)
           Lig (1:3) --------------------------- ?
           Gewelf en skeiding van waters (1:6) - Benatting van die grond (2:6)
           Droė grond en plante (1:9,11)-------- Die mens (2:7)
           Ligdraers (1:14-16) ----------------- ?
           Voëls en visse (1:20-21) ------------ Bome en struike (2:9)
           Landdiere (1:24) Diere en voëls (2:19) - ?
           Die mens (man en vrou) (1:26)---- Die vrou (2:22)
          Nou dat die N G Kerk kerk van die HERE/Jahweh/Allah in Suid-Afrika die teenstrydighede erken het, rasionaliseer hy soos volg.

          Waarom hierdie verskille so naas mekaaar? Dis duidelik dat die Bybelskrywers dit nie as ‘n weerspreking beskou het nie. Génesis 2 is anders omdat die skeppingsvertelling hier ‘n ander doel moet dien. (Vergelyk ‘n soortgelyke herrangskikking van byvoorbeeld die versoekings in die Evangelies. Matt 4:1-11 lui; klippe in brood, spring af van die temple, neerval en aanbid. Luk 4:1-13 lui; klippe in brood, neerval en aanbid, spring af van die temple.) In Genesis 1 wil die Bybel iets omtrent God sê, daarom draai alles weer om die bevoorregte en verantwoordelike plek van die mens in die skepping. Bl. 10
          Die skrywers van Die Bybel in Praktyk poog om ons te oortuig dat die verskille onbenullig is. Die teenstrydighede word gerasionaliseer as sou iedere verhaal 'n ander doel moet dien.

          Dit is egter 'n verduideliking wat mens gewoonlik aan 'n kleuter sou verstrek. Waarom nie maar eerder erken dat dit twee verhale is, geskryf deur twee opponerende priesterdomme, om twee verskillende Gode te eer nie.

          Liefde groete.

          Die Ou Man
          Wendag

          Comment

          Working...
          X