Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die Christus en die Waterdraer

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Die Christus en die Waterdraer

  Die Christus het in gelykenisse gepraat. Die rede daarvoor het Hy self verstrek in Matths 13:10 - 15, op n vraag van die dissipels:
  1. Waarom spreek U tot hulle deur gelykenisse? Toe antwoord Hy en s vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.

  2. Want hy wat het, aan hom sal gegee word , en hy sal oorvloed h; maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het.

  3. Daarom spreek ek tot julle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of vertaan nie.

  4. En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat s: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk en glad nie sien nie.

  En dan volg die Christus met hierdie gedeelte wat weereens vandag toepassing vind.
  5. Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle o het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die o sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.

  sermon-on-mount.jpg

  Die Christus tref onderskeid tussen diegene wat die verborgenhede sal verstaan en diegene wat hoor en nie verstaan nie.

  My uitgangspunt is onomwonde dat die Boer, hier in Boerland, duskant die Suidpool, die Volk is wat wat die beste onderl is om die verborgenhede in die boodskap van die Christus te verstaan.

  Ek, Die Ou Man, Boerkind, is egter nie die luuksheid beskore om aan die voete van die Christus te sit nie. Ek kan Hom nie uitvra om n beter begrip van sy boodskap te wete te kom nie. Ek is dus aangewese op mededelings wat 2 000 jaar oud is. Wat sou my riglyn wees? Ek wil nie deel wees van die groep wat hoor nie. Ek wil deel vorm van die groep wat verstaan!

  Het my Christus vir my n sleutel gelaat om my weg weg later deur die doolhof van 2 000 jaar se dogmatiek te vind? Genadiglik, ja!

  Johannes 14:26
  6. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, Sy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle ges het.

  Die Trooster herinner my aan die woorde van die Christus. Hiermee is ek gemaklik, want ek het my nog altyd verlaat op die Christus se eie uitdruklike leringe. Alle ander verduidelikings, hetsy van Petrus, Paulus, ens. is tweederangs en ondergeskik aan die Christus se woorde.
  Wendag

 • #2
  Re: Die Christus en die Waterdraer

  In die tyd van die Christus was die waterdraer sonder uitsondering die vrou. Dit was die tradisionele rol en plig van die vrou om water in kruike aan te dra vir huishoudelike gebruik. Mans het "belangriker" dinge gehad om te doen.

  Dit is dan ook waarom die Christus 'n vrou met 'n kruik by die put van Jakob in Johannes 4 tekom.

  Jhn04_05-08.jpg
  7 Daar kom 'n vrou uit Samara om water te skep Jesus s vir haar: Gee vir My water om te drink--

  8 want sy dissipels het na die stad gegaan om voedsel te koop.

  9 En die Samaritaanse vrou s vir Hom: Hoe is dit dat U wat 'n Jood is, van my vra om te drink terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie.

  10 Jesus antwoord en s vir haar: As jy die gawe van God geken het en geweet het wie Hy is wat vir jou s: Gee vir My water om te drink, sou jy Hom gevra het en Hy sou vir jou lewende water gegee het.

  Dit is belangrik dat ons daarop let dat die Christus onderskeid tref tussen fisiese water en lewende water. Die stomme vrou wis nie die diepere betekenis van die Christus se woorde nie. Al waaraan sy dink is die water wat sy in haar kruik aandra.

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Wendag

  Comment


  • #3
   Re: Die Christus en die Waterdraer

   Die Christus se gesprek met die Samaritaanse waterdraer dra weereens die groot geheim van die Christus se totale boodskap oor, naamlik die onderskeid tussen vlees en gees.

   Aanvanklik praat die Christus en die vrou by mekaar verby. Hy praat van lewende water (gees) en sy praat van fisiese water (vlees).
   11 Die vrou s vir Hom: Here, U het nie eens 'n skepding nie, en die put is diep; waarvandaan kry U dan die lewende water?

   12 U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee?

   13 Jesus antwoord en s vir haar: Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry;

   14 maar elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe.

   Die vrou kom egter vinnig tot die besef dat die Christus na uitsonderlike water verwys.
   15 Die vrou s vir Hom: Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie.

   16 Jesus s vir haar: Gaan roep jou man en kom hier.

   17 Die vrou antwoord en s: Ek het nie 'n man nie. Jesus s vir haar: Jy het reg ges: Ek het nie 'n man nie;

   18 want jy het vyf mans gehad; en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid ges.

   En dan bring die vrou die kloutjie by die oor.
   19 Die vrou s vir Hom: Here, ek sien dat U 'n profeet is.

   20 Ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle s dat die plek waar ons behoort te aanbid, in Jerusalem is.

   21 Jesus s vir haar: Vrou, glo My, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie.

   22 Julle aanbid wat julle nie weet nie; ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode.

   En dan bevestig die Christus die werklike essensie van die gesprek. As jy die boodskap van die Christus vanuit jou vleeslike oortuiging benader, is jy aangewese op die fisiese water. Maar as jy die Christus se boodskap deur die gees drink, is jy waardig om die geheime van die Christus te verstaan.
   23 Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom s aanbid.

   24 God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

   Is jy 'n aanbidder of 'n ware aanbidder? Word jy beheer deur die drange van die vlees of deur die versugtinge van die gees?

   Liefde groete.

   Die Ou Man
   Wendag

   Comment


   • #4
    Re: Die Christus en die Waterdraer

    Die kruik is uiteraard die belangrikste besitting van die waterdraer. Die water in die vrou se kruik het 'n kragtige simboliese betekenis. Sonder water is daar fisies nie lewe nie. En net so is daar ook nie 'n ewige lewe sonder die "water van die lewe" nie. Die lewende water vind ons in die boodskap van die Christus.

    Dit is dan ook gepas dat die Nag Hamadi geskrifte en die Dooie See Rolle vir eeue in kruike gestoor is.

    Scroll_Jars-Qumran.jpgScroll_Jar-Qumran.jpg

    Liefde groete.

    Die Ou Man
    Wendag

    Comment


    • #5
     Re: Die Christus en die Waterdraer

     Judas Iskariot het reeds saam met Satan en die "kerkraad" vergader om hul moordplanne te finaliseer. Hulle sou die Christus inwag wanneer Hy die pasga bywoon.

     Intussen het die Christus twee dissipels vooruit gestuur om die tafel te dek en die voedsel voor te berei.

     Markus 14
     13 En Hy stuur twee van sy dissipels en s vir hulle: Gaan na die stad toe; en 'n man wat 'n kruik water dra, sal julle tegemoetkom. Volg hom,

     14 en waar hy ook mag ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis s: Die Meester laat weet: Waar is die kamer waar Ek met my dissipels die pasga kan eet?

     15 En hy sal julle 'n groot bovertrek wys, in gereedheid gebring. Daar moet julle vir ons klaarmaak.

     16 En sy dissipels het gegaan en in die stad gekom en dit gevind soos Hy vir hulle ges het; en hulle het die pasga toeberei.

     Lukas 22
     8 Toe stuur Hy Petrus en Johannes en s: Gaan berei die pasga vir ons, dat ons dit kan eet.

     9 En hulle s vir Hom: Waar wil U h moet ons dit berei?

     10 En Hy antwoord hulle: Kyk, as julle in die stad ingaan, sal 'n man julle ontmoet wat 'n kruik water dra; volg hom na die huis waar hy ingaan.

     11 En julle moet vir die eienaar van die huis s: Die Meester vra u--waar is die kamer waar Ek die pasga met my dissipels kan eet?

     12 En hy sal julle 'n groot bovertrek wys wat reggemaak is; daar moet julle dit berei.

     13 En hulle het gegaan en dit gevind soos Hy vir hulle ges het, en die pasga berei.

     14 En toe die uur kom, het Hy aan tafel gegaan en die twaalf apostels saam met Hom.

     Dit is opvallend en ongewoon dat dit 'n man is wat die kruik met die water dra. Dit is 'n vrou se werk. Maar soos met al die Christus se boodskappe is dit nie toevallig dat die waterdraer 'n man is nie.

     Die Christus sluit dus sy werk op aarde af in die huis van die waterdraer.

     Dit is hier in die bovertrek van die waterdraer waar Hy die wederkoms aankondig.

     Die sleutels is ooglopend.
     5. Jesus het ges: "Sorg dat jy dit wat reg voor jou o is begryp. Dan sal die Vader vir jou dit wat weggesteek is laat verstaan, want daar is niks weggesteek wat die Vader nie sal bekend maak nie." (Evangelie van Thomas)

     Ons is nou weer by die punt waar dissipels vooruit gestuur word om die vertrek gereed te kry. En weereens in die huis van die waterdraer.

     Wie ore het om te hoor.

     Liefde groete.

     Die Ou Man
     Wendag

     Comment


     • #6
      Re: Die Christus en die Waterdraer

      Die Witboek vertel ook van die Waterdraer op bl. 261.
      Nie voordat die geheime kamers van die Dag van die Visse vervaag het, kon die teken van die Man wat die waterkruik dra, dit vervang nie.

      En die koms van die Dag van die Christus van God sal skielik en openlik wees, net soos die flits van 'n weerligstraal-

      Die Man wat die waterkruik dra, is die teken van die Wederkoms.

      Waar sal ons hierdie man gaan soek?

      Liefde groete.

      Die Ou Man
      Wendag

      Comment


      • #7
       Re: Die Christus en die Waterdraer

       2000 Jaar gelede is die Dag van die Visser van mense in die sterrehemel aangekondig.

       Nou betree ons die Dag van die Boer. Die antwoord is weereens in die sterrehemel (bovertrek) gele. (Markus 14:15; Lukas 22:12) Sien pos #5 hierbo.

       zodiac_beit_alpha.jpg

       Ongeveer 2 000 jaar gelede het die son vanaf ongeveer 21 Maart inderdaad in die sterrebeeld Ram (sterrebeeld) gel, maar deur die presessie van die nagewenings het die lentepunt sedertdien 30 grade geskuif, wat beteken dat die son tans op di datum in die Visse l. Binnekort sal dit in die Waterdraer l.
       Bron       ********


       Die onderstaande aanpassing op Da Vinci se Laaste Avondmaal bevat nog 'n wenk.

       last_supper2.jpg
       Wendag

       Comment


       • #8
        Re: Die Christus en die Waterdraer

        Ons is nou weer by die punt waar dissipels vooruit gestuur word om die vertrek gereed te kry. En weereens in die huis van die waterdraer.

        Wie ore het om te hoor.

        Liefde groete.

        Die Ou Man
        More Die Ou Man

        Ek weet nou nie of ek jou reg verstaan nie. Die waterdraer se tydperk in die sterreteken is "21 Jan - 19 Feb" Is dit dan nou die tyd wanneer die waterdraer gaan begin om te doen waarvoor hy hier op die aarde in die skepping is of?
        Weet jy dan nou die tyd of nie?

        Groete

        Die Vrou..
        Everything in my Spiritual history lives and breathes in me, I am unique, I am special,
        and that is what is making me strong.

        Comment


        • #9
         Re: Die Christus en die Waterdraer

         Originally posted by Die Vrou View Post
         Ek weet nou nie of ek jou reg verstaan nie. Die waterdraer se tydperk in die sterreteken is "21 Jan - 19 Feb" Is dit dan nou die tyd wanneer die waterdraer gaan begin om te doen waarvoor hy hier op die aarde in die skepping is of?
         COSMIC CYCLES...


         There are many great awakenings taking place today, and it is part of the enormous change we are witnessing in our everyday lives.

         Today, the Great Cycle of the sun is coming into Aquarius and its cosmic energy is affecting each and every one of us.

         Over the years we have come to think of the universe as being alive because of its constant motion. In spite of its largeness, the ancient astrologers were familiar with the cosmic cycles that not only governed the seeming chaos of our heavens, but also gave it explicit order and meaning. They also knew this ordering principle was divine in origin and its influence would be felt by all.

         In order to appreciate the dawning Age of Aquarius and how it fits into the cosmic scheme of things, you need to understand some of the movements of planet Earth that the ancient astronomers were quite familiar with.

         Planet Earth has many motions. It spins on its axis once every 24 hours. It orbits the sun every 365 days. And our whole solar system, the sun included, is slowly revolving around a massive object located at the center of the Milky Way galaxy, once every 250 million years.

         However, it was a more subtle celestial movement that captured the attention of the ancient ones who knew the stars. Think of our magnificent planet as a spinning top. As a top begins to slow down, it goes from a smooth motion to one that wobbles, especially at both of its ends. See animation below:


         Precession of the Equinoxes

         Earth is like a spinning top, and its rate of spin is just slow enough to cause a slight wobble, which is most apparent at each of its poles. And it was this planetary wobble that deeply intrigued the ancient astronomers. They knew it had a direct effect upon the timing of the astrological ages. And they called this 25,920-year cycle the "Great Age" or "Great Year."

         Imagine yourself standing on top of the North Pole. If you look straight up into the sky, you would find that the Pole is pointing to the star Polaris, the north star of the Big Dipper. If you have the patience, imagine lying down on the North Pole for the next 25,920 years while looking straight up. What would you see every night?

         Like a very slow moving movie you would see that Polaris would no longer be above you. Perhaps another star was in its place. It would take 25,920 years for Polaris to be directly overhead before another one of these great cycles would repeat itself again. This slow, circular, wobbling movement of the North Pole and planet Earth is called precession, and it directly affects how many years we spend in each of the twelve houses of the zodiac.

         Before you run for some Dramamine, here is an easy way to visualize all of this dizzying celestial motion. Pretend you are sitting on the nose of the Sphinx and looking in the same direction as this magnificent man-lion, which is due east. Pretend further that it is the first day of spring, the vernal equinox, and that the sun will rise in the east in an hour or so. Lets rewind the cosmic clock 11,000-12,000 years. What you would see in the starry skies, just above the eastern horizon is the constellation, Leo, one of the twelve signs of the zodiac.

         The next sign to gradually rise above that same horizon and appear after Leo would be Cancer, which would take 2,160 years to unfold. Then, one by one, every 2160 years, Gemini, Taurus, Aries, Pisces and Aquarius would rise and pass over you in the heavens as if by magic.


         The Precessionary cycle is measured in 'months' named according to the constellation visible behind the vernal equinox sunrise.
         We are presently finishing the 'age of Pisces' and will be soon entering the 'age of Aquarius'. It is suggested (and supported by
         a growing weight of evidence), that this cycle was recognised at least as far back as the age of Taurus, although there are
         suggestions of recognition as far back as Leo (as represented by the Sphinx at Giza).
         If it was the first day of spring 2009, and you were sitting on the nose of the Sphinx gazing at the eastern horizon just before dawn, you would see the extreme end of Pisces the Fishes rising overhead. If we fast-forward this same scene for several hundreds of years, we would be well into the Age of Aquarius. Or another way to say this is that, during that same period of time, Aquarius will be the rising sign for all of humanity.

         Today, we are right in the thick of an astrological, no-man's land. It lies directly between the dying Piscean age and the new Aquarian age being born. We are also at the extreme end of the 25,920 Great Year, which promises even greater changes.

         The slate of Pisces will be swept clean by many changes all over this planet. The ancients knew very well that the twilight zone between the ages was always fraught with upheaval and turmoil. They also were aware that each new age brought another messenger from God to point the way for us. The last was Jesus who ushered in the beginning of Pisces.

         Why did all the ancient astronomers have a constant need to know where they where in relation to the Great Year? They considered it an absolute because this information was related to even larger cosmic cycles, and the events that went with them. Did their very existence depend upon it? Recent findings suggest that is exactly the reason why.

         The ancients appear to have left messages behind for us... messages about great Earth changes that occurred 12-13000 years ago when the last Ice Age ended, and the Great Flood occurred. Interestingly, that time period marked the halfway point of the Great Year. Of even greater significance, shifting from Pisces to Aquarius, as we are now doing, completes the 25,920-year cycle, a major, major event in cosmic cycle time.

         The Great Year

         Another one of Christianity's insanities has to do with the end of the world and Jesus' second coming. For 2,000 years they have been waiting without satisfaction. The King James Version of Matthew 28:20 reflects that view.
         20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you always, even unto the end of the world. (Matt. 28:20 KJV)

         It was a misinterpretation. According to the authoritative Strong's Dictionary, "world" was mistranslated from the Greek, aion, meaning "an age". Ignorant of astrology, Strong's goes on to say aion implies "world". There are some powerful differences between world and age.

         A fundamentalist favorite, the New International Version gets it right with "age".
         20 teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the end of the age. (Matt. 28:20 NIV)

         The "end of the world" implies some kind of calamity like a giant meteor or a nuclear war. If something like that happens, one's faith is not going to make a difference. The end of the age refers to an astrological age within the Great Year.

         The Maya divided the Great Year into five smaller cycles of 5,125 years each. Each sub-cycle ended with a different kind of cleansing process for planet Earth and its inhabitants. Why a cleansing? It seems that previous civilizations of mankind over-identified with the material ways of life, and paid little attention to spiritual development. The material ways lead to excessive pleasure, self-gratification, comforts, greed, destruction of the environment, wars, injustices, and so on, not unlike what we have today.

         The Mayan astronomers, who had a magnificent comprehension of the heavens, used a special calendar that guided and ruled their lives. Their calendar comes to an end on December 21, 2,012. Why? This is not only the end of a 5,125-year sub-cycle, but also the end of the Great Year.

         The Maya and the Hopis say planet Earth will be cleansed once again at that time. Perhaps they knew that before a new cosmic cycle can begin, the karma of the current cycle must be cleared. They are not alone in this thinking.

         What could it all mean? How might it tie into ancient prophecies and recent inspired messages from the Spirit world? I and others believe it could mean the beginning of a new and wonderful period of time known as the Golden Age, if we let go of our fears, change our material ways and balance it with the spiritual.

         With the birth of any New Age, there will no doubt be pain and changes. Do not fear the pain and changes. Face it all with unconditional love for yourself, our Source and one another.
         Wendag

         Comment


         • #10
          Re: Die Christus en die Waterdraer

          Johanna Brandt het dit soos volg verduidelik.
          The Aquarian Age on whose threshold we stand is the Age of Woman. Just as the Piscean Age, through whose troubled vibration we passed during the fact that humanity has entered the sign by the sign of the Fish, so the Aquarian Age is under the sign of water. Aquarius is the Water-Bearer. The Water-Bearer is the Life-Bearer. The Life-Bearer is the woman, the Mother. The world-wide movement for the emancipation of woman is explained by the fact that humanity has entered the sign of water.

          Uit: The Paraclete
          Wendag

          Comment

          Working...
          X