Announcement

Collapse
No announcement yet.

B: Elohim of Jahweh

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • B: Elohim of Jahweh

  Die naam van die God van Genesis 1.1 word in die oorspronklike geskrifte aangedui as Elohim. Die woord "elohim" is die meersvoudsvorm van El. Hierdie feit word bevestig deurdat die Elohim in Genesis 1 na hulself in die meervoud verwys en beide man en vrou na hulle beeld skape.

  Die naam van die God van Abraham is YHWH (Jahweh). Hy verwys na homself as 'n enige HERE en verklaar deurgaans dat hy jaloers is op ander gode.

  Die Katolieke kerk en al sy uitvloeisels bied die Elohim en Jahweh egter aan as een God die Vader. Hierdie neiging om El en Jahweh as een God saam te voeg het eeue gelede reeds begin. Die samevoeging van die verskillende Gode is bereik deur die ou geskrifte te dokter. Gelukkig is daar spore van hierdie gekonkel in die Bybel agtergelaat.

  Ons volg een van die spore.

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Wendag

 • #2
  Re: Elohim of Jahweh

  Die HERE (Jahweh) is aan die woord in Amos 4.

  11 Ek het julle omgekeer soos God Sodom en Gomorra omgekeer het, sodat julle soos 'n stuk brandhout was wat uit die vuur geruk is -- nogtans het julle jul tot My nie bekeer nie, spreek die HERE.
  Die HERE (Jahweh) tref 'n vergelyking tussen 'n daad wat hy gedoen het en 'n daad wat God (Elohim) gedoen het. Hier volg die weergawe uit die Boek van Herinnering.

  11 Ek het julle omgekeer soos Elohim Sodom en Gomorra omgekeer het, sodat julle soos 'n stuk brandhout was wat uit die vuur geruk is - nogtans het julle jul tot My nie bekeer nie, spreek JaHWeH.
  Volgens Amos 4 is dit duidelik dat die Elohim en Jahweh nie dieselfde God is nie. Hier volg die weergawe uit die World English Bible.

  "I have overthrown some of you, as when God overthrew Sodom and Gomorrah, and you were like a burning stick plucked out of the fire; yet you haven't returned to me," says Yahweh.
  Blueletter Bible
  I have overthrown some of you, as God overthrew Sodom and Gomorrah, and ye were as a firebrand plucked out of the burning: yet have ye not returned unto me, saith the LORD.
  Jahweh praat van die Elohim as 'n ander Wese.

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Wendag

  Comment


  • #3
   Re: Elohim of Jahweh

   Die Hebreeuse skrywers het die ou geskrifte terugwerkend vervals deur die naam Elohim te vervang met YHWH (Jahweh), of deur spasies wat gelaat is uit respek vir God, te vul met die Tetragrammaton (YHWH).

   Die vervalsing is ooglopend as mens dit eers raakgesien het. Maar wat wou die Hebreeuse skrywers daardeur bereik?

   Die doel was om hul God, die HERE/Jahweh se status terugwerkend te verhoog tot die God van hemel en aarde.

   Hier is 'n voorbeeld waar 'n ou geskrif terugwerkend vervals is, deur die naam YHWH in te voeg.

   [ATTACH=CONFIG]1160[/ATTACH]

   The famous Isaiah Dead Sea scroll written in Babylonian Aramaic
   and shows the interpolation of the tetragrammaton written in the
   ancient paleo-Hebrew script into a blank space in the original
   document. This shows us that where the sacred name should have
   existed or was in the ancient text, blanks were created to insert the
   false name. Inserting the tetragrammaton into these blanks has been
   at a 2,800 year old mystery. Who did it and upon what authority?
   Die tetragrammaton waarna verwys word, is YHWH, die naam van die HERE/Jahweh.

   Liefde groete.

   Die Ou Man
   Attached Files
   Wendag

   Comment


   • #4
    Re: Elohim of Jahweh

    Ons vind ons werklike vertrekpunt in die Psalms. Ons is gelukkig om beide weergawes van dieselfde lied te vind.

    Die naam van God is vier keer in hierdie kort Psalm verander na HERE.

    Liefde groete.

    Die Ou Man
    Wendag

    Comment


    • #5
     Re: Elohim of Jahweh

     Hier volg die weergawe uit die Boek van Herinnering.

     Benewens dat die naam Elohim deur Jahweh vervang is, word dit ook naas die naam Jahweh in dieselfde Psalm gebruik (Psalm 14). Daardeur skep die persoon wat die verandering gemaak het, die indruk dat die Elohim en Jahweh dieselfde Wese is.

     Dat daar met hierdie lied gepeuter is, is voor die hand liggend. Doen gerus die moeite en kyk na die res van die Psalms. Dit is deurtrek van dieselfde veranderings. Ons is egter nie so gelukkig om vir die res van die gedokterde Psalms ook 'n oorspronklike weergawe beskikbaar te h? nie.

     Liefde groete.

     Die Ou Man
     Wendag

     Comment


     • #6
      Re: Elohim of Jahweh

      Die Lied van Moses is redelik duidelik aangaande die HERE/Jahweh se posisie in die Goddelike Vergadering. (Divine Council).

      Deuteron?mium 32

      7 Dink aan die dae van die ou tyd, let op die jare, van geslag tot geslag; vra jou vader, dat hy jou dit bekend maak; die ou mense, dat hulle jou dit s?.

      8 Toe die
      Allerhoogste aan die nasies 'n erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel.

      9 Want die HERE se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel.
      Boek van Herinnering.

      7 : Dink aan die dae van die ou tyd, let op die jare, van geslag tot geslag; vra jou vader, dat hy jou dit bekend maak; die ou mense, dat hulle jou dit s?.

      8 : Toe die
      Hoogste El die Erfdeel van die nasies geskei het van die seuns van adamiete en die grense van die volke vasgestel het volgens die getal van die seuns van JisraEl.

      9 : Want JaHWeH se deel is Sy volk, Jakob is Sy afgemete Erfdeel.
      Die Allerhoogste (Hoogste El) doen 'n indeling van die nasies.

      Die HERE/Jahweh ontvang slegs 'n deel. Daardie deel is Israel.

      In hierdie gedeelte word die Allerhoogste en die HERE as afsonderlike entiteite aangedui.

      Die Allerhoogste is die deler en die HERE een van die ontvangers.

      T?g het die vervalsers hierdie gedeelte ook aangepas om hul agenda ter wille te wees. Dit is onlogies dat die erfdeel van nasies en die grense van volkere sou inpas by die getal van die seuns van Israel. (Vers 8)

      Liefde Groete.

      Die Ou Man
      Wendag

      Comment


      • #7
       Re: Elohim of Jahweh

       Hier volg alternatiewe weergawes van die vers in dispuut, naamlik vers 8.

       ?When the Most High gave to the nations their inheritance, when he divided mankind, he fixed the borders of the peoples according to the number of the sons of God.
       ESV
       When the Most High gave to the nations their inheritance, when he separated the sons of men, he fixed the bounds of the peoples according to the number of the sons of God.
       RSV
       When the Most High assigned lands to the nations, when he divided up the human race, he established the boundaries of the peoples according to the number of angelic beings.
       NLT
       Ons beweeg nou nader aan die waarheid.

       Die status van die Allerhoogste bly onveranderd maar die status van die HERE/Jahweh begin meer duidelik word.

       Volgens die ESV en die RSV is die HERE/Jahweh een van die seuns van God en volgens die NLT is hy 'n Engel.

       Liefde groete.

       Die Ou Man
       Wendag

       Comment


       • #8
        Re: Elohim of Jahweh

        Dit is al sedert die jaar 2 vC bekend dat vers 8 verwys na die seuns van God en nie na die seuns van Israel nie.

        Die "seuns van Israel" weergawe kom voor in die Hebreeuse Masoret teks terwyl die Griekse Septuagint (LXX) weergawe verwys na die "seuns van God".

        Hierdie dispuut is opgeklaar met die ontdekking van die Dooie See Rolle. Dit lui soos volg:

        "according to the sons of El"

        Die oorspronklike teks sal dan so klink in Afrikaans:

        8 Toe die Allerhoogste (El) aan die nasies 'n erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van El.

        9 Want die YHWH se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel.
        Bron
        Jahweh is dus ondergeskik aan El en volgens die Israeliete is hy beskou as een van die seuns van El.

        Die weergawe van die Dooie See Rolle is natuurlik die weergawe waaruit die Christus en sy dissipels sou lees.

        Liefde groete.

        Die Ou Man
        Wendag

        Comment


        • #9
         Re: Elohim of Jahweh

         Die Nuwe Testament verwys onder andere ook na die Christus as Seun van God. Sou hy die Seun van Jahweh wees soos algemeen gepredik word, of is hy die Seun van die Allerhoogste.

         Ons begin by die Christus se wegbereider.

         Volgens die Bybel was Johannes die Doper 'n profeet van die Allerhoogste en nie van Jahweh nie. Dit word deur Sagaria bevestig in Lukas 1:76.

         En jy, kindjie, sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy we? reg te maak.
         Volgens die Bybel was die Christus die Seun van die Allerhoogste en nie die Seun van Jahweh nie. Dit word deur die Engel bevestig in Lukas 1:31 en 32.

         En kyk, jy sal swanger word en 'n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.

         Hy sal groot wees en die
         Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy Vader Dawid gee.
         Die Christus is die Seun van die Allerhoogste.

         Liefde groete.

         Die Ou Man
         Wendag

         Comment


         • #10
          Re: Elohim of Jahweh

          Ons is besig om die Godheid te herontdek. Daarom verklaar Siener dat Die Boer die Nuwe Godsdiens aan die w?reld gaan bied.

          312: 12 Augustus 1922. Staan ek met nieuw pak grijs klere nieuw veldskoene bij 'n nieuw zaal en toom. In Europa kom 'n blaaw opgerolde vlag uit.
          In die Weste l? 'n groot hoop mieliestronke opmekaar wat nog net bij die kante brand (Europa). In die Ooste is 'n kospot wat vuur onder is (Unie).

          SIENER VAN RENSBURG Boodskaaper van God. A Snyman. 2001.
          Die ou (uitgediende) godsdiens aanbid die Drie (5)-Enige God. Hierdie Katolieke Drie-(5)Eenheid kan soos volg saamgevat word:
          • God (Elohim)
          • Allerhoogste (El)
          • YHWH (die HERE)
          • Christus (Jesus)
          • Die Kerk


          Die leser sal oplet dat ek nie praat van die vernuwing van geloof nie, maar van 'n nuwe geloof. Om die geloof te vernuwe sou bloot beteken dat ons steeds ons anker in dieselfde leuens en bedrog sou soek. Ongelukkig is dit net 'n dwaas wat sou poog leuens en bedrog te vernuwe.

          Laat daar dus geen misverstand wees nie. Ek verkonding 'n Nuwe Geloof!

          Liefde groete.

          Die Ou Man
          Wendag

          Comment


          • #11
           Re: Elohim of Jahweh

           Psalm 82 bou voort op die tradisie van die Lied van Moses wat leer dat God (Elohim) die nasies onder die seuns van God verdeel het en dat die HERE (Jahweh) ondergeskik aan EL (die Allerhoogste) is.

           1 'N PSALM van Asaf.

           God staan in die vergadering van die gode; Hy hou gerig te midde van die gode.

           2 Hoe lank sal julle onregverdig oordeel en partydig wees vir die goddelose mense? Sela.

           3 Doen reg aan die swakke en die wees; gee aan die ellendige en die arme sy reg.

           4 Red die swakke en behoeftige, bevryhulle uit die hand van die goddelose mense.

           5 Hulle weet nie en verstaan nie; hulle loop rond in duisternis: al die fondamente van die aarde wankel.

           6 Ek self het ges?:
           Julle is gode, en julle is almal seuns van die Allerhoogste

           7 nogtans sal julle sterwe soos mense, en soos een van die vorste sal julle val.

           8
           Staan op, o God, oordeel die aarde! Want ? het erfbesit van al die nasies.
           Psalm 82 bevestig dat die seuns van die God onder die gesag van die Allerhoogste funksioneer. Inteendeel, dit bleik dat die Allerhoogste die seuns van God ernstig aanpraat aangaande hul versuim.

           Liefde groete.

           Die Ou Man
           Wendag

           Comment


           • #12
            Re: Elohim of Jahweh

            Terwyl die Bybel dan nou uitdruklik is aangaande die status van Jahweh en die Allerhoogste, het ons weer te make met die bedrog van die Hebreeuse Priesters.

            Psalm 97

            8 Sion hoor dit en is bly, en die dogters van Juda juig oor u oordele, o HERE!

            9
            Want U, HERE, is die Allerhoogste oor die hele aarde; U is hoog verhewe bo al die gode.
            Uit die Boek van Herinnering.

            8 : Sion hoor dit en is bly, en die dogters van JeH?Wdah juig oor U Regsprake, o JaHWeH!

            9 :
            Want U, JaHWeH, is die Hoogste El oor die hele Aarde; U is hoog verhewe bo al die elohim.
            Uit die pen van die hebreeuse skrywer is die Goddelike rolle nou omgekeer. Jahweh word met die stryk van ink oor 'n boekrol verhef tot Allerhoogste.

            Hierdie bedrog begin in Genesis 2:4 en vloei deur die Ou Testament.

            Liefde groete.

            Die Ou Man
            Wendag

            Comment


            • #13
             Re: Elohim of Jahweh             In medieval times, God was sometimes called The Seven. Among the ancient Hebrews, the seven names for the Deity over which the scribes had to exercise particular care were:
             1. El
             2. Elohim
             3. Adonai
             4. Ehyeh-Asher-Ehyeh
             5. YHWH
             6. Shaddai
             7. Zebaot
             Die benaming van Genesis 2:4 Jahweh Elohim (HERE God) word nie genoem nie.

             Liefde groete.

             Die Ou Man
             Wendag

             Comment


             • #14
              Re: Elohim of Jahweh

              Om uit te vind wat behels word met die begrip HERE God, is dit allereers noodsaaklik om te bepaal wat bedoel word met die woord, HERE.

              Hebreeuws --> Nederlands

              Elo?m --> God
              Adonai --> de Heere
              Jahweh --> de HEERE
              Adonai Jahweh --> de Heere HEERE
              Jahweh Elo?m --> de HERE God
              Jaweh Sebaoth --> De HEERE der Heerscharen

              De schrijfwijze HERE, HEERE of HEER in hoofdletters, wordt in bepaalde Bijbelvertalingen (onder meer de Statenvertaling, de NBG 1951 alsook de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) gebruikt voor het in het Nederlands weergeven van de Naam van God (יהוה - vaak getranslitereerd als JHWH) zoals die staat in de Tenach, het Hebreeuwstalige, heilige boek van het jodendom. Bron.
              Die woord HERE (volledig in hoofletters), is die vertaling van die Hebreeuse naam יהוה.

              Die Hebreeuse naam יהוה, word ook vertaal as YHWH (die tetagrammaton), of Jahweh (ter wille van uitspraak).

              Die naam, HERE in die 1933 vertaling van die Bybel, is dus 'n vertaling van die eienaam van die God van Abraham, te wete יהוה/YHWH/Jahweh.

              Liefde groete.

              Die Ou Man
              Wendag

              Comment


              • #15
               Re: Elohim of Jahweh

               Daar heers heelwat verwarring aangaande die uitspraak van die naam van die God van Abraham (יהוה).

               Die Jode hou by YHWH en verwerp die byvoeging van klinkers ter wille van uitspraak in Jahweh. Hierdie dispuut is nie vir my van enige belang nie. Hoe die naam uitgespreek word, verander niks aan die Godheid nie.

               'n Paar individue beweer dat die uitspraak van die God van Abraham, se naam יהוה, nooit bekend gemaak is nie. Dit is egter 'n vergissing. Die naam was bekend en daarom het die God van Abraham die volgende verbod daaromtrent gegee.

               Exodus 20

               7 Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.
               Exodus 20:7

               King James Bible
               Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain; for the LORD will not hold him guiltless that taketh his name in vain.
               World English Bible
               "You shall not take the name of Yahweh your God in vain, for Yahweh will not hold him guiltless who takes his name in vain.
               Volgens Exodus 33 het die God van Abraham sy Naam in die teenwoordigheid van Moses uitgeroep.

               19 Maar Hy antwoord: Ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die Naam van die HERE uitroep; maar Ek sal genadig wees vir wie Ek genadig wil wees, en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.
               Exodus 33:19

               World English Bible
               He said, "I will make all my goodness pass before you, and will proclaim the name of Yahweh before you. I will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy."
               King James Bible
               And he said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the LORD before thee; and will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy.
               Die uitspraak van die Naam van die HERE/YHWH/Jahweh was dus bekend. Die ydelike gebruik daarvan was egter met die dood strafbaar.

               Liefde groete.

               Die Ou Man
               Wendag

               Comment

               Working...
               X