Announcement

Collapse
No announcement yet.

Jahweh se Status Vervals

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Jahweh se Status Vervals

  220px-Zeus_Yahweh.jpg

  Muntstuk met Jahweh op gevleuelde wiel.


  Die God van Abraham se naam is JHWH (Tetragrammaton), deesdae in die omgang bekend as Jahweh die jaloerse god. In die Staten Bijbel van Andries Pretorius word sy naam in 'n voetnota aangedui as IEHOVAH. In die 1933 vertaling word die naam JHWH vertaal as "HERE".

  Ingevolge die laaste aanpassings aan die Joodse mitologie (Tenakh/Ou Testament) in Babilon, is Jahweh die skepper van die heelal.

  Die vraag ontstaan egter hoe dit moontlik is dat Jahweh gegroei het van 'n antromorfe, nie-alwetende, nie-alwyse god wat Adam en Eva in die Tuin loop en soek en verskeie oordeelsfoute begaan het, tot skepper van hemel en aarde.

  Die antwoord is opgesluit in die Lied van Moses en verskeie ander vervalsings in die Bybel.
  Wendag

 • #2
  Re: Jahweh se Vals Status

  Ajrud.jpg

  Kuntillet`Ajrud, Sinai Caravansarai, ca. first half of 8th centry BCE. Drawing of Yahweh
  of Samaria and his Asherah on a pottery shard (Pithos A). Inscription in Hebrew reads
  "Thus says...Say to Yehalle[lel], Yo`asa and...I bless you (herewith- or: have blessed you)
  to/before Yahweh of Samaria and his asherah." Note the portion of bridled horse to the
  left of the figures (pp.225-6, "Baal, El, Yahweh, and 'His Asherah',"  Met die 1983 vertaling van die Bybel het die vertalers die leser se vermoŽ om die naam JHWH/Jahweh (HERE) uit te ken doelbewus tot niet gemaak.

  Joshua 7:7 uit die 1933 vertaling bied ín praktiese voorbeeld waar die naam HERE (Jahweh) naas die titel Here gebruik word. Let daarop dat die naam volledig in hoofletters gespel word.
  En Josua het gesÍ: Ag, Here HERE, waarom het U hierdie volk ooit deur die Jordaan laat trek (Joshua 7:7)


  In die 1983 vertaling van dieselfde vers, is die naam HERE (Jahweh) bloot weggelaat en slegs die titel Here bly staan.
  Daarna het Josua gesÍ: ďAg, Here, waarom het U eintlik hierdie volk oor die Jordaan gebring? (Joshua 7:7)


  Reg deur die 1983 Afrikaanse vertaling van die Bybel is die naam van Jahweh, wat voorheen aangedui is as HERE, verander na die titel Here. Daardeur is die leser nie meer in staat om te onderskei tussen die gode van die Ou Testament of om die status van Jahweh in die hiŽrargie van gode te bepaal nie.

  Hierdie argument kan getoets word by Soek/Vergelyk : Die Bybel deur te wissel tussen die 1953 en 1983 vertalings.

  Terloops, die term Here HERE kom 296 keer in die 1933 vertaling voor en nie een keer in die 1983 vertaling nie.
  Wendag

  Comment


  • #3
   Re: Jahweh se Status Vervals

   Die volgende aanhaling kom uit die Lied van Moses (Deuteronůmium 32) soos vervat in die 1983 vertaling en lÍ die basis vir die persoonlike verhouding tussen Jahweh en die Israeliete.
   8 Toe die Allerhoogste vir die nasies hulle besittings gegee het, toe Hy die mense in volke opgedeel het, het Hy vir hulle hulle grense bepaal, soveel as wat daar Israeliete is.

   9 Hulle is die Here se volk, sy deel, Jakob is die Here se vaste eiendom.


   Die 1983 weergawe poog om die in druk te skep dat die Allerhoogste en die Here dieselfde entiteit is.

   As ons op die spoor terugloop, verander die prentjie. Die volgende is die weergawe uit die 1933 vertaling.


   8 Toe die Allerhoogste aan die nasies ín erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel.

   9 Want die HERE se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel.


   In die 1933 weergawe deel die Allerhoogste die nasies uit en die HERE (Jahweh) ontvang slegs 'n afgemete deel. Die HERE (Jahweh) is dus ondergeskik aan die Allerhoogste.
   Wendag

   Comment


   • #4
    Re: Jahweh se Status Vervals

    Codex_vaticanus.jpg
    Fragment of a Septuagint


    Verder terug op die spoor lei ons na die vertaling van die Ou Testament na Grieks teen 300 vC, naamlik die Septuagint / LXX.

    When the Most High gave to the nations their inheritance, when he separated the sons of men, he fixed the bounds of the peoples according to the number of the sons of God.

    For the LORD's portion is his people, Jacob his allotted inheritance.


    Die LXX weergawe dui aan dat die Allerhoogste (El) die volke tussen sy seuns verdeel het. Jahweh se porsie was die Israeliete.
    Wendag

    Comment


    • #5
     Re: Jahweh se Status Vervals


     Die Dooie See-rolle is 'n versameling van ongeveer 900 dokumente, insluitende geskrifte van die Hebreeuse Bybel, wat tussen 1947 en 1956 in elf grotte in en rondom Wadi Qumran naby die murasies van die antieke nedersetting van Khirbet Qumran, op die noordwestelike kus van die Dooie See, ontdek is.

     Die geskrifte is van groot religieuse en historiese belang, aangesien hulle van die enigste bekende oorblywende kopieŽ van Bybelse dokumente insluit wat voor 100 v.C. geskryf is en hulle bewyse bevat van die diversiteit van geloof en praktyk in die destydse Tweede Tempelse JudaÔsme. Bron.

     Die Dooie See-rolle (fragment 4QDeutj) het aan die lig gebring dat die oudste Hebreeuse weergawe van Deuteronůmium 32:8 en 9 soos volg lui:

     "When El Elyon gave to the nations their inheritance, when he separated the sons of men, he fixed the bounds of the peoples according to the number of the sons of El.

     For Yahweh's portion is his people, Jacob his allotted inheritance."


     Vergelyk hierdie weergawe met die vervalsing in die 1983 weergawe (pos #3) en dit is duidelik dat daar 'n bewuste poging van priesters en vertalers was om Jahweh se mindere status as een van die sewentig seuns van El te verbloem en om hom (Jahweh) valslik as Skepper God voor te hou.

     Jahweh het saam met sy broers in die ry gestaan om ín volk van hul Vader, El te ontvang.

     Jahweh se aanstelling geld slegs ten opsigte van die Israeliete.
     Wendag

     Comment


     • #6
      Re: Jahweh se Status Vervals


      Die ontdekking van kleitablette in die antieke hawestad, Ugarit het meer lig op die Ou Testament gewerp juis omdat baie van die mitologie en geskiedenis daarin vervat, teruggespoor kan word na Ugarit. Bron

      Die volgende verwysing na Jahweh is in teks KTU 1.1 IV 14 van Ugarit aangeteken:

      ďThe name of the son of god, Yahweh.Ē

      Sien Ugarit and the Bible

      Die volgende is 'n uittreksel uit 'n artikel getiteld: "Yahweh."
      In the earliest stage Yahweh was one of the seventy children of El, each of whom was the patron deity of one of the seventy nations. This is illustrated by the Dead Sea Scrolls and Septuagint texts of Deuteronomy 32:8-9, in which El, as the head of the divine assembly, gives each member of the divine family a nation of his own, "according to the number of the divine sons": Israel is the portion of Yahweh.

      The later Masoretic text, evidently uncomfortable with the polytheism expressed by the phrase, altered it to "according to the number of the children of Israel"

      Between the eighth to the sixth centuries El became identified with Yahweh, Yahweh-El became the husband of the goddess Asherah, and the other gods and the divine messengers gradually became mere expressions of Yahweh's power.

      Bron
      Wendag

      Comment


      • #7
       Re: Jahweh se Status Vervals

       tetragrm.gif

       Psalms_119.jpg

       A photo of Psalms 119:59-64 in the Dead Sea Scrolls which are a collection
       of Hebrew Scriptures that date back over 2000 years. Note Yahweh's Name,
       indicated by the arrow, in the ancient Hebrew script while the rest of the
       text is in more modern Hebrew used at that time.


       Die volgende Psalm is 'n voorbeeld van die redigering aan die oorspronklike geskrifte met die doel om El (God) en Jahweh (HERE) te amalgameer. Psalm 53 is die oorspronklike weergawe.

       Psalms 119:59-64
       59 Ek het my weŽ oordink en my voete laat teruggaan na u getuienisse.
       60 Ek het my gehaas, en nie getalm nie, om u gebooie te onderhou.
       61 Die strikke van die goddelose het my omring; u wet het ek nie vergeet nie.
       62 Middernag staan ek op om U te loof vir u regverdige verordeninge.
       63 Ek is 'n metgesel van almal wat U vrees, en van die wat u bevele onderhou.
       64 HERE, die aarde is vol van u goedertierenheid; leer my u insettinge.

       Psalm 53
       1 Vir die musiekleier; op die wysie van: "MŠhalat." 'n Onderwysing van Dawid.
       2 Die dwaas sÍ in sy hart: Daar is geen God nie! Hulle het sleg gehandel en hul onreg afskuwelik gemaak; daar is niemand wat goed doen nie.
       3 God het uit die hemel neergesien op die mensekinders om te sien of daar iemand verstandig is, wat na God vra.
       4 Hulle het almal afgewyk, tesame het hulle ontaard; daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie.
       5 Het die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie, wat my volk opeet asof hulle brood eet? Hulle roep God nie aan nie.
       6 DŠŠr het skrik hulle oorweldig sonder dat daar skrik was; want God het die beendere verstrooi van hom wat jou beleŽr het; jy het hulle beskaamd gemaak, want God het hulle verwerp.
       7 Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom! As God die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees.
       Wendag

       Comment


       • #8
        Re: Jahweh se Status Vervals

        Mozes_toont_de_wetstafelen.tif.jpg
        I am the LORD thy God
        No other gods before me
        No graven images or likenesses
        Not take the LORD's name in vain
        Remember the sabbath day
        Honour thy father and thy mother
        Thou shalt not kill
        Thou shalt not commit adultery
        Thou shalt not steal
        Thou shalt not bear false witness
        Thou shalt not covet


        Jahweh is alom bekend as die jaloerse god. Dit is op grond van sy eie getuienis in sy Tenakh. Hy stel dit soos volg in sy Kultiese Dekaloog (Exodus 34:10-28).

        Want jy mag jou nie neerbuig voor 'n ander god nie; want die HERE se Naam is Jaloers-'n jaloerse God is Hy.


        Jahweh se Etiese Dekaloog word ook elkere Sondag tot vervelens toe aan onskuldige mense afgestamel. Dit is die gedeelte waar hy ongebore kinders in geslagte wat nog moet kom, dreig met sy wraakgierigheid. (Exodus 20:1-17)

        Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ín jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat


        Jahweh se jaloesie-probleem het te make met sy mindere status in die goddelike hiŽrargie van die Kanašnitiese panteon. Hy is jaloers op sy vader El, sy moeder Asherah en sy broers, Bašl, Dagon, Chemosh, Qaus, Mot en ander. (Jahweh is een van sewentig seuns van El)

        Ingevolge die beginsels van die Nuwe Testament is jaloesie een van die vleeslike eienskappe wat nie geskik is vir die koninkryk van God nie.

        19 En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid;

        20 afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap;

        21 afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sÍ, soos ek al vroeŽr gesÍ het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beŽrwe nie. (GalasiŽrs 5)


        Waarom is Jahweh jaloers op ander gode? Is hy dan nie die enigste god nie? Jahweh se jaloesie-probleem bevestig die feit dat hy in die bestaan van ander gode glo. Hy kan immers nie jaloers wees op gode wat nie bestaan nie.

        Jaloesie dui egter op 'n staat van onsekerheid en minderwaardigheid. Hierdie kompleks lei juis daartoe dat andere met agterdog bejeŽn word.

        Jahweh se jaloesie hou sekere gevolge in vir sy Israeliete. Hul onskuldige en ongebore nageslag is 'n eeu later nog strafbaar vir die foute van hul voorvaders.
        Wendag

        Comment


        • #9
         Re: Jahweh se Status Vervals

         semetic_universe.jpg


         'n Skematiese voorstelling van die Kanašnitiese panteon en hoe die heelal voorgestel was.

         theological-shift.jpg


         'n Skematiese voorstelling wat aandui hoe Jahweh se status in die hiŽrargie van die Kanašnitiese panteon deur redigering van die skrifte kunsmatig verhef is van stamgod tot 'n hoŽr god.
         Wendag

         Comment


         • #10
          Re: Jahweh se Status Vervals

          Jahweh se stamgod status en sy jaloesie op die ander gode is 'n gegewe.

          Die Gelofte van Bloedrivier is met die God van hemel en aarde gesluit.

          Jahweh was dus nie 'n party tot die Gelofte nie.

          Enige ooreenkoms tussen Jahweh en die Boere is gedoem. Hy is nie ons God nie.

          Die Boerevolk staan onder die gesag van die God van hemel en aarde.
          Wendag

          Comment


          • #11
           Re: Jahweh se Status Vervals

           Sarel_Cilliers_memorial_Kroonstad.jpg

           Sarel Cilliers se aflegging van die Gelofte
           vasgevang in beeld by die NG Moederkerk in Kroonstad.


           Die Gelofte

           Mijne broeders en medelandgenoten, hier staan wij tans op een ogenblik voor een heilige God van hemel en aarde om een belofte aan Hem te beloven, als Hij met Zijn bescherming met ons zal wezen, en onze vijand in onze handen zal geven dat wij hem overwinnen, dat wij die dag en datum elke jaar als een verjaarsdag en een dankdag zoals een Sabbat in Zijn eer zal doorbrengen, en dat wij een tempel tot Zijn eer stichten zal, waar het Hem zou behagen, en dat wij ook aan onzen kinderen zal zeggen, dat zij met ons erin moeten delen, tot gedachtenis ook voor onze opkomende geslachten. Want de ere van Zijn Naam daardoor zal verheerlikt worden, dat de roem en eer van overwinning aan Hem zal worden gegeven. (Sarel Cilliers weergawe)
           Wendag

           Comment


           • #12
            Re: Jahweh se Status Vervals

            Statenvertaling-1637.jpg

            Die Voortrekkers het die Staaten Bijbel gebruik.

            Die naam HEERE (Jahweh) kom die eerste keer in die Bybel voor in Genesis 2:4.

            Die volgende kantaantekening in die Staaten Bijbel verduidelik waarvoor die term HEERE staan:

            Na de voleyndinge van het werck der scheppinge, wort hier aldereerst Gode de naem van IEHOVAH gegeven, beteeckenende den selfstandigen, selfwesenden, van hem selven zijnde van eeuwicheyt tot eeuwicheyt, ende den oorspronck ofte oorsake van het wesen aller dingen; daerom oock dese naem den waren Godt alleen toecomt. Onthoudt dit eens voor al; waer ghy voortaen het woord HEERE met groote letteren geschreven vindt, dat aldaer in ít Hebr. het woort IEHOVAH, ofte korter, IAH, staet.


            Die opstellers en afleggers van die gelofte was dus bewus van die Hebreeuse naam vir die HERE (Jahweh), tůg is dit nie in die uur van nood aangeroep nie.
            Wendag

            Comment


            • #13
             Re: Jahweh se Status Vervals

             Die Bybel erken die reg van die Nie-Israelitiese volke om hul eie gode te dien.
             Want al die volke mag wandel elkeen in die naam van sy god, maar ůns sal wandel in die Naam van die HERE onse God vir ewig en altoos. (Miga 4:5)

             Daar is dus geen beletsel daarop vir die Boerevolk om terug te keer na die Skepper van hemel en aarde nie.
             6 EN ek het ín ander engel in die middel van die lug sien vlieg met ín ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.

             7 En hy het met ín groot stem gesÍ: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. (Openbaring 14)

             Die Ewige Evangelie behels die terugkeer na die God van hemel en aarde.
             Wendag

             Comment


             • #14
              Re: Jahweh se Status Vervals

              Ek verstaan hierdie uitleg duidelik.Hoe gaan jy dit oorvertel aan mense waarvoor daar gelieg is.

              Hoe gaan jy dit bv. oorvertel aan die IW/iV aanhangers.Inteendeel gaan kerke jou afmaak as ketter.Nie dat die dominees dit nie weet nie.Ek dink hulle weet want hierdie is waarlik nie moeilik nie.

              Die vraag is wat aanbid die hedendaagse kerk wat nog die ou vertaling gebruik.Aanbid hulle die skepper van Hemel en aarde(EL) of aanbid hulle Jahweh of n mengelmoes van die twee.
              Die drie Fleur de Lills

              Comment


              • #15
               Re: Jahweh se Status Vervals

               Originally posted by Boerland View Post
               Ek verstaan hierdie uitleg duidelik.Hoe gaan jy dit oorvertel aan mense waarvoor daar gelieg is.
               DŪt ou broer is die groot dilemma. Die pad van die waarheid is 'n eensame pad. Vir Jesus het daardie pad aan 'n kruis geeindig. En ons is maar nietige Boeremense.

               Wat ons wel weet is dat ons profete voorspel het dat hierdie regstellings deur die Boerevolk gemaak gaan word en dat die res van die Europese volke daarby gaan inval. Dit gaan weer van ons 'n Godsvolk maak. Neem in ag dat die Europese volke reeds hul rug op die Christendom gedraai het omdat hulle nie in staat was om die fout te vind en die regstelling te maak nie.

               Ongelukkig het Jesus aan Johanna Brand gesÍ dat baie van sy eie mense (Boere) hom aanvanklik gaan verwerp. Jesus onderskei tussen twee groepe in die Boerevolk. Diegene wat vooraf weet en begin regmaak en diegene wat eers gaan inval wanneer hulle die tekens sien.

               Maar dit verhoed ons nie om te doen wat Johannes die Doper gedoen het en solank die pad oop te maak nie.
               Wendag

               Comment

               Working...
               X