Announcement

Collapse
No announcement yet.

Jahweh, Satan en die Bybel

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Jahweh, Satan en die Bybel

  Jahweh en die Bybel


  Die Bybel is nie ’n oorspronklike bron nie. Verwysings en aanhalings uit ander boeke duik ooral in die Tenakh (Ou Testament) op. Die Torah/Pentateug is die samestelling van verhale, tradisies en geskrifte van ’n onbekende aantal skrywers en bronne. Vier storielyne kan identifiseer word, naamlik die weergawes van die Elohis, Jahwehis, Deuteronómis en die Priesterlike dokument (JEDP). Hierdie verhale is op Babilon finaal aanmekaar gevleg deur redigering. Die vermoede bestaan dat dit Esra se werk was.

  Die tradisie waarop die Torah voortbou en aanpas is soos volg.
  Die aarde is plat met vier hoeke. Bokant die aarde is die hemel en daaronder die doderyk, soos ’n hamburger. In die Ou Testament het daar nie ’n hel bestaan nie. Almal is na afsterwe na die doderyk, behalwe diegene wat hierdie lewe lewend verlaat. Diegene wat gesondig het, is summier gestenig. Daar was nie ’n na-doodse straf met Satan wat eers geduldig op hul afsterwe moes wag om hulle siele te brand nie.

  Die Godheid van die Tenakh was slegs gemoeid met die dag tot dag bestuur van die Midde-Oosterse stamme. Die res van die aarde het nie bestaan nie, of was op “auto pilot.”

  Daar bestaan ’n “Vergadering van Gode”.

  El (die Allerhoogste) is die hoof van hierdie vergadering. Sy vrou (Godin) is Asherah.
  El het sewentig seuns, waaronder:
  • Dagon (Filistyne)

  • Chemosh (Moabiete)

  • Jahweh (Jakob)

  • Baal (Kanaän)

  • Xos (Edom)

  Die twee Broers Baal en Jahweh is in ’n voortslepende stryd gewikkel. Hulle voer hulle stryd deur hul onderskeie volke in oorlog teen mekaar by te staan. Die uitslag bepaal die “mag” van die onderskeie Gode. Israeliete migreer tussen hierdie Gode.

  Later in die tradisie word El op die agtergrond geskuif. (Sy simbool was die Bul. Vergelyk die goue kalf insident.) Dit gebeur onder leiding van Moses by die heilige Berg van Jahweh. Jahweh neem nou sy plek in as hoof van die Goddelike Vergadering. “Hy hou gerig te midde van die gode.”

  Jahweh neem Asherah, by sy vader El oor as sy vrou.

  Jahweh regeer deur middel van ’n aanklaer. Hierdie aanklaer se naam is Satan en hy tree onder gesag en met toestemming van Jahweh op. Sy doel is om Israeliete te treiter en te versoek, as toets vir hul lojaliteit aan Jahweh. Vergelyk Satan se optrede teenoor Job en Jesus.

  Soos Jahweh die rol van El oorgeneem het, neem Satan uiteindelik die rol van Jahweh oor en die onderskeid tussen Jahweh en Satan raak obskuur.

  Jahweh verdwyn op die agtergrond en bloedrituele wat sinoniem is met hedendaagse satanisme raak die nasionale godsdiens van die Jahweh-kultus van die Israeliete.

  Dit is die tradisie waaruit Judaïsme, Islam en die Christendom ontwikkel het en al hierdie gelowe maak daarop aanspraak dat hulle die oorspronklike God van Abraham (Jahweh) aanbid.

  Ek haal egter my hoed in eerbied af vir die Ou Testament. Dat so ’n primitiewe tradisie dit kon regkry om sy rakleeftyd met 2000 jaar te oorskry, verdien my respek.

  Daar is baie meer aan hierdie tradisie. Ek raak nie eens aan die invloed van die Sumeriese geskrifte (wat o.a. as die verhaal van Noag opgeneem is), die Egiptiese Boek van die Dode se invloed op die Morele Dekaloog (Tien Gebooie), die rol van kinder offerande, die heidense invloed op die Christendom, nie.

  Jahweh is nie Satan nie, maar “Jahwehisme” soos toegepas deur die Israeliete is satanisme in sy kruuste vorm.

  Die Jahweh van Jeremia is die Seun van El. Hy ontken dat hy die bloedrituele van Levítikus gelas het.

  Die Jahweh van die bloedrituele van Levítikus, die kerk, die priesterdom en ander kultus groepe is Satan.

  Die oorspronklike geloof van die Israeliete was gegrond in kinder offerande. Die Tenakh bevat vele voorbeelde hiervan. Die Rituele/Kultiese Dekaloog (Jahwehis-weergawe van die Tien Gebooie - Exodus 34:10 en verder) het egter ’n vergunning gebring. “Al jou eersgebore seuns moet jy loskoop, en niemand mag met leë hande voor my aangesig verskyn nie.” Die oorgang van kinder offerande na diere offers word weergegee deur die verhaal van Abraham wat deur Jahweh beveel is om sy seun te offer en toe ’n ram as alternatief aanbied. Diere offers en die blaas van ramshorings het hul oorsprong in kinder offerande en sataniese praktyke.

  Wat sê Jesus?

  “Lees die Bybel wat ek vir julle sal laat opstel deur die Katolieke Kerk as enigste ware en betroubare Woord van God wat alles vertel wat daar oor God te vertel is.”


  of

  “Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.”


  Ons huidige religie is gebou op "laag op laag" leuens. Ek kan dit vergelyk met 'n stinkhout wakis wat oor dekades herhaaldelik geverf is. Diegene wat van beter weet, gaan die verf met 'n knipmes afkrap om by die oorsprong van die hout te kom. Diegene wat nie van beter weet nie, gaan sodanige daad as vandalisme/satanisme beskou.

  ’n Dieper kykie na die tradisie van die Israeliete bring interessante feite na vore. ‘n Ontleding van name vertel sy eie storie.

  Abimeleg beteken "seun van Molog" die Kanaanitiese vuurgod van kinderoffers. Tóg was hy 'n priester in die Jahweh kultus.

  Selfs die name van die Israel stamvaders Dan, Gad, Zebulon, Asaskar en Aser was name van eertydse gode. Kyk weer mooi na hul totems / simbole.

  Die volksplanter van Israel, naamlik Abraham se naam beteken "seun van Ram". Ram was ook 'n Kanaänitiese god. Jy sal hom vandag steeds in Hindoeïsme vind.

  Moses se opvolger was Joshua ben Nun (Joshua seun van Nun.) Nun was 'n visgod van Kanaän.

  Jerusalem / Jerushalem beteken "gestig deur Shalem", ook 'n eertydse Kanaänitiese god. Shalem was die seun van El by 'n vrou. Vergelyk Jesus.

  Dawid het sy seuns Shlomoh / Salomo en Absolom / Abishalem ook na die god Shalem vernoem. Sy ander seun is na die Egiptiese god Amon vernoem.

  Vergelyk Metusalem (Methushalem)

  En so kan ons die derms uitryg en uiteindelik gaan ons besef dat die Ou Testament onherstelbaar besmet is met drekgode en sataniese rituele wat die rekonstruksie daarvan onmoontlik maak.

  Satan was ’n belangrike wese in Jahwehisme. Hy was ’n onmisbare bestandeel in Jahweh se bestuur en het die rol van aanklaer vervul. Jahweh en Satan het godvresende mense oorweeg en bespreek daar by hul vergaderplek. Elisme daarenteen bevat nie ’n sataniese element nie.

  Die sataniese element van Jahwehisme het stelsematig onder die invloed van die priesterdom gegroei tot ’n punt waar daar geen onderskeid tussen satanisme en Jahwehisme was nie. Dit is by hierdie punt waar die Israeliete verstrooi en as volk vernietig is.

  Dit behoort daarom nie vreemd te klink wanneer Jesus aan die priesters van Jahweh sê dat hulle die duiwel as vader het, of wanneer die Nuwe Testament na die grondslag van die Ou Testament verwys as ’n vloek nie.

  Geen wonder dat die Boervroue daardie vloek in die konsentrasie kamp van Uitenhage opgeskeur het nie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Wendag

 • #2
  Re: Jahweh, Satan en die Bybel

  Hello Die Ou Man

  Kan ek jou dan nou hierdie vraag vra: "Die een wat julle nou as satan bestempel, hierdie Jahweh"

  Is dit nie moontlik dat hy ook kan voorgee dat hy eintlik julle god is op hierdie oomblik en dat hy Jesus gestuur het om julle te red nie?

  Hoekom ek so sê is dat hy 'n onsigbare wese is en niemand kan sien wat hy werklik doen nie. Ek weet hy is leunaar en bedrieër en dit is moontlik dat hy tot vandag toe nog vir almal 'n rat voor die oë draai.

  Groete

  Die Vrou
  Everything in my Spiritual history lives and breathes in me, I am unique, I am special,
  and that is what is making me strong.

  Comment

  Working...
  X