Announcement

Collapse
No announcement yet.

Jesus, Godmens of Afgod?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Jesus, Godmens of Afgod?

  Click image for larger version

Name:	osiri_trinity.jpg
Views:	1
Size:	128.6 KB
ID:	10368Jahweh, die god van die Israeliete in die Ou Testament is uitdruklik daaroor in sy Tien Gebooie dat hy en hy alleen aanbid moet word. Sy volk mag geen ander god aanbid nie.

  1 TOE het God al hierdie woorde gespreek en ges?:

  2 Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.

  3 Jy mag geen ander gode voor my aangesig h? nie. Exodus 20.

  Jahweh is 'n jaloerse god wat die agterkleinders van sy volk treiter met sy toorn indien hulle ander gode sou aanbid. Want Jahweh wil as enigste god aanbid word.
  Hoor, Israel, die HERE onse God is 'n enige HERE. Deut. 6:4

  Selfs Jesus was bewus van hierdie gebod.
  En Jesus antwoord hom: Die eerste van al die gebooie is: Hoor, Israel, die Here, onse God, is 'n enige Here; Markus 12:29.

  Intussen het die Christen geloof ontwikkel en die Rooms Katolieke Kerk het die HERE (Jahweh) van die Ou Testament as nuwe god op die Europese volke afgedwing.

  En benewens die enige HERE, het hulle twee nuwe gode geskep te wete Jesus en die Heilige Gees. Soos ons reeds gesien het, is dit natuurlik in stryd met Jahweh se Tien Gebooie en maak dit vanuit die perspektief van die Ou Testament, afgode van Jesus en die Heilige Gees.

  Die dilemma is egter omseil deurdat die drie verskillende gode, naamlik die HERE, Jesus en die Heilige Gees in 'n formule, bekend as die drie-enige God aangebied word.

  Die drie-eenheid is egter 'n nie-bybelse, heidense beskouing van gode. Lees meer daaroor hier.
  Wendag

 • #2
  Re: Jesus, Godmens of Afgod?

  Die Ou Testament is skelmagtig vertaal. Die oorspronklike teks, soos nou geopenbaar in die Dooie See rolle, verwys deurgaans na `gode'. Die jaloerse Jaweh het nie daarvan gehou nie en het met die latere vertalers se koppe gesmokkel om hom as die enigste god voor te stel.

  En JHWH smokkel nou met ons volkie se koppe.
  Ex Africa semper aliquid novi

  Comment


  • #3
   Re: Jesus, Godmens of Afgod?

   Lees gerus hier om te sien waar die HERE (Jahweh) by die "ander gode" inpas en waarom hy so jaloers op hulle is.
   Click image for larger version

Name:	Yahweh_of_Samaria_and_his_Asherah.jpg
Views:	2
Size:	25.6 KB
ID:	9912
   Wendag

   Comment


   • #4
    Re: Jesus, Godmens of Afgod?

    Tydens Jesus die Nasarener se handel en wandel op aarde het niemand hom aanbid nie. Trouens dit sou neerkom op ernstige "godslastering" en afgodery.

    Jesus het ook op geen stadium aangedui dat hy 'n god is, of aanbid moet word nie.

    Hoe en waarom het die gebruik van Jesus-aanbidding dan ingesluip?
    Wendag

    Comment


    • #5
     Re: Jesus, Godmens of Afgod?

     Deel van die Christen mitologie se de?fikasie van Jesus berus op die mite dat sy maagdelike moeder deur die Heilige Gees bevrug is.

     Hierdie mite bots lynreg met die natuurwette van die Skepper. Dit was gods-onmoontlik vir 'n vrou om swanger te raak sonder bevrugting deur 'n manlike spermsel. Daar bestaan nie iets soos 'n swanger maagd nie.

     Selfs hierdie Christen mite is by die heidense gelowe geleen. Natuurlik nie sonder 'n behoorlike motief nie. Die Nuwe Testament is in 'n heidense taal geskryf vir die heidene.

     Jesus was een van 'n aantal "maagdelike" geboortes uit die heidense gelowe.

     Die Christen geloof met Jesus die mens van vlees en bloed wat 'n god geword het, is die resultaat van sinkretisme.

     Juda?sme van die Ou Testament was onaanvaarbaar vir die Europese psige en kultuur. Paulus was die een wat Juda?sme meer aanvaarbaar gemaak het deur aan te dui dat die onaanvaarbare praktyk van besnydenis en die onderhouding van die Joodse wette en rituele nie 'n voorvereiste sou wees nie.

     Later is Juda?sme deur die Rooms Katolieke Kerk bevorder deur gewilde heidense gebruike te kaap en te inkorporeer in hul dogma.

     Die Christen geloof is dus 'n geloof met een voet in die Joodse geloof van die Ou Testament en die ander in die heidense gelowe van Europa.
     Wendag

     Comment


     • #6
      Re: Jesus, Godmens of Afgod?

      Originally posted by Die Ou Man View Post

      Selfs hierdie Christen mite is by die heidense gelowe geleen. Natuurlik nie sonder 'n behoorlike motief nie. Die Nuwe Testament is in 'n heidense taal geskryf vir die heidene.

      Jesus was een van 'n aantal "maagdelike" geboortes uit die heidense gelowe.

      Die Christen geloof met Jesus die mens van vlees en bloed wat 'n god geword het, is die resultaat van sinkretisme.
      DOM

      Myns insiens dui die "maagdelikheid" van Maria op die toestand van haar gees. Maw 'n persoon wat nog nooit die aarde bewandel het nie.

      Jou skrywes hierbo in ag geneem beteken dit dat die heidense volke 'n waarde geheg het aan sulke geboortes, maar hoekom?

      Groetnis

      Comment


      • #7
       Re: Jesus, Godmens of Afgod?

       Die mite van die "maagdelike geboorte" in Jesus se geval het ontstaan as gevolg van die skrywer van die Matth??s Evangelie se verwysing na 'n profesie uit Jesaja.
       20 Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en s?: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees;

       21 en sy sal 'n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.

       22 En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het:

       Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal Hom Emm?nuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons. (Matth??s 1)

       Die profesie waarna die skrywer verwys, is beskryf in Jesaja 7:14. Dit lui soos volg:

       Daarom sal die HERE self aan julle 'n teken gee: Kyk die maagd sal swanger word en 'n seun baar en en hom Emm?nuel noem.

       Die skrywer van Matth??s het hierdie profesie buite verband aangehaal. Dit het hoegenaamd nie op Jesus betrekking nie.
       Wendag

       Comment


       • #8
        Re: Jesus, Godmens of Afgod?

        Originally posted by Die Ou Man View Post
        Die mite van die "maagdelike geboorte" in Jesus se geval het ontstaan as gevolg van die skrywer van die Matth??s Evangelie se verwysing na 'n profesie uit Jesaja.
        20 Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en s?: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees;

        21 en sy sal 'n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.

        22 En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het:

        Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal Hom Emm?nuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons. (Matth??s 1)

        Die profesie waarna die skrywer verwys, is beskryf in Jesaja 7:14. Dit lui soos volg:

        Daarom sal die HERE self aan julle 'n teken gee: Kyk die maagd sal swanger word en 'n seun baar en en hom Emm?nuel noem.

        Die skrywer van Matth??s het hierdie profesie buite verband aangehaal. Dit het hoegenaamd nie op Jesus betrekking nie.
        Dus moet ons aanvaar dat Maria se maagdelikheid ook nie op haar gees van toepassing was nie?

        Comment


        • #9
         Re: Jesus, Godmens of Afgod?

         Die Jesaja 14 profesie "Daarom sal die HERE self aan julle 'n teken gee: Kyk die maagd sal swanger word en 'n seun baar en en hom Emm?nuel noem," word in Matth??s 1 aangebied om Jesus te voorspel.

         Daardie profesie het op iets heel anders betrekking en het nie lank na die uitvaardiging daarvan in vervulling gegaan.

         Agas, die koning van Juda het hom boeglam geskrik toe hy hoor dat twee konings teen hom gaan optrek om oorlog te maak. Jahweh het hom verseker dat hulle hom nie sal verslaan nie en het bygevoeg dat Agas 'n teken kan vra as versekering.

         Agas wou nie 'n teken vra nie en Jahweh het toe maar self een aangebied. Dit is die profesie onder bespreking en in sy geheel lui dit soos volg.
         Daarom sal die HERE self aan julle ?n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ?n seun baar en hom Imm?nuel noem.

         Dikmelk en heuning sal hy eet as hy weet om te verwerp wat kwaad is en om te kies wat goed is.

         Want voordat die seuntjie weet om te verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is, sal die land vir wie se twee konings jy bang is, verlate wees.

         Dit is duidelik dat die seuntjie reeds 'n kleuter sal wees voordat die konings verslaan is. Die konings is 'n paar jaar later verslaan.

         Ons sien dus dat die skrywer van Matth??s se selektiewe aanhaling van hierdie profesie 'n wanvoorstelling veroorsaak.
         Wendag

         Comment


         • #10
          Re: Jesus, Godmens of Afgod?

          Originally posted by Pionier View Post
          Dus moet ons aanvaar dat Maria se maagdelikheid ook nie op haar gees van toepassing was nie?
          Die woord "maagd" is 'n vertaling van die Hebreeuse woord "ha?'al?mah" wat kan beteken "jong meisie" of "maagd".

          Word Origin
          fem. of elem
          Definition
          a young woman, a virgin
          NASB Word Usage

          girl (1), maid (1), maiden (1), maidens (3), virgin (1).

          Bron.
          Wendag

          Comment


          • #11
           Re: Jesus, Godmens of Afgod?

           Jesus se geslagsregisters, soos in die Bybel opgeteken, misken die maagdelike geboorte en dui Josef aan as sy biologiese vader.

           Die geslagsregisters bevat egter verdere teenstrydighede.

           Die Christus word in die Mattheus 1 geslagsregister deur Dawid se seun Salomo gebore na 26 geslagte.

           Die Christus word in die Lukas 3 geslagsregister deur Dawid se seun Natan gebore na 42 geslagte.

           Die die feit dat Lukas 3, 16 meer geslagte as Mattheus 1 oor dieselfde tydperk (Dawid tot Christus) aanbied, is 'n verdere aspek wat die wenkbroue laat lig.
           Wendag

           Comment


           • #12
            Re: Jesus, Godmens of Afgod?

            Wendag

            Comment


            • #13
             Re: Jesus, Godmens of Afgod?

             Jesus word vandag aanbid as 'n godmens.

             Die basis vir sy status as mens wat god geword het, is onder andere gemotiveer deur die volgende:
             • Jesus is verwek deurdat 'n bonatuurlike wese (Heilige Gees) 'n baba by 'n aardse vrou (maagd) verwek het.


             Jesus het self die definisie verwoord van "iemand" wat aanbidding waardig is.
             Jesus said,
             When you see one not born of a woman,
             fall on your faces and worship.
             That is your father.
             Evangelie van Thomas:15.

             Jesus is uit 'n vrou gebore.

             Ingevolge sy eie verduideliking is hy dus nie geregtig op goddelike status of aanbidding nie.
             Wendag

             Comment


             • #14
              Re: Jesus, Godmens of Afgod?

              Let op die volgende gedeelte in die Evangelie van Phillip:
              "Some say the Holy Spirit inseminated Mary.
              They are wrong and don't know what they are saying.
              When did a woman ever get a woman pregnant?
              Mary is a virgin and no powers dirtied her."

              Ek plaas ook die voetnota uit The Gnostic Bible.
              The spirit is considered feminine in Semitic sources and in texts such as the Gospel of Thomas, The Secret Book of James, and especially the Gospel of the Hebrews, in wich Jesus refers to his mother the holy spirit.
              Wendag

              Comment


              • #15
               Re: Jesus, Godmens of Afgod?

               Die "maagdelike" geboorte van Jesus is in die Nuwe Testament "gewettig" op grond van die verdraaiing van 'n Ou Testament profesie wat hoegenaamd nie op Jesus betrekking het nie.

               Terselfdertyd word Jesus se biologiese vader aangedui as die Heilige Gees. Dit word deur die Evangelie van Phillip bevraagteken op grond van die feit dat die Heilige Gees vroulik is.

               Die geslagsregisters van Jesus (hoewel twyfelagtig) bied Josef aan as sy biologiese vader.

               Daar bestaan dus afdoende bewys daarvoor dat die Katolieke Kerk se aanspraak dat Jesus gebore is as gevolg van konsepsie tussen die Heilige Gees en Maria, vals is.

               Jesus was nie uit 'n maagd gebore nie.

               Dit is maar een van die leuens wat deur die Katolieke verkondig word.
               Wendag

               Comment

               Working...
               X