Announcement

Collapse
No announcement yet.

Jesus, Godmens of Afgod?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • #16
  Re: Jesus, Godmens of Afgod?

  Prof. Hansie Wolmarans verduidelik:

  Die Maagdelike Geboorte
  "Die mite van die maagdelike geboorte berus op 'n primitiewe verstaan van die geboorteproses. Mense wat groot hoogtes bereik het, is vergoddellik en hulle sukses is verklaar as dat hulle pa's gode was. Rondom Alexander die Grote, keiser Nero, Konstantyn, Socrates, Plato, Aristoteles en Pythagoras het sulke mites ontstaan. Talle Griekse heldefigure of gode (soos Herakles en Dionysus) is met maagdelike geboortes vereer.

  Mense van daardie tyd het gebrekkige kennis oor die geboorteproses gehad. Hulle het gedink 'n vrou se bydrae is soos 'n blompot waarin die manlike saad geplant word?daarom kon 'n man nie onvrugbaar wees nie, net 'n vrou. Die lewe van 'n baba was dus gesetel in die saad van die man. Dit is onder andere die rede waarom geslagsregisters volgens die lyn van die man gedoen is. Om dus 'n goddellike oorsprong vir Jesus en ander belangrike persone of figure aan te dui, moes die man uit die vergelyking weggelaat word, nie die vrou nie. In die Jesusverhaal vervul die Heilige Gees die rol van die man.

  In die 18e eeu is uiteindelik vasgestel dat die vrou die eiersel verskaf, asook 50% van die genetiese materiaal. Wat my betref, het die wetenskaplike onderbou vir 'n teologie van Jesus se goddellikheid, met hierdie insig in duie gestort. Die maagdelike geboorte storie berus dus op onkunde, asook 'n negatiewe opvatting van die vrou, en is beslis nie meer geskik om idees oor Jesus se status oor te dra nie."

  Uit: www.nuwe-hervorming.org.za -Die Historiese Jesus en Kersfees
  Wendag

  Comment


  • #17
   Re: Jesus, Godmens of Afgod?

   * Verskillende Voorstellings van Jesus

   "Ek is Jesus van Nasaret en ek is nooit gekruisig nie en het ook nie uit die dood opgestaan nie. Ek is die seun van Maria en Josef, die skrynwerker van Nasaret. Ek is nie die seun van God nie, ek is 'n die seun van 'n mens?soos alle ander mense."

   "Bly stil, of mense sal jou hoor en sterf van angs. In die verdorwenheid, die onreg en armoede van hierdie w?reld, is dit die gekruisigde en opgestane Jesus wat die eerlike man, die verontregte man kan troos. Waar of vals?wat gee ek om! Dis genoeg as die w?reld verlos word."
   Ek het hierdie uitgehaal uit Die Ou Man se link.
   Ek wil graag julle hierdie vrae vra. Wat sal julle maak as julle een more
   wakker skrik en sien dat Jesus julle nie gaan kom red nie?
   Sal gebeur soos in die uittreksel hierbo of nie?

   Waarheen sal die mens dan gaan vir hulp uit hul ellende hier in die skepping?
   Everything in my Spiritual history lives and breathes in me, I am unique, I am special,
   and that is what is making me strong.

   Comment


   • #18
    Re: Jesus, Godmens of Afgod?

    Jesus as Buite-Egtelike Kind


    Skil ons nou die mitologiese lae van hierdie geboorteverhaal in Matteus af, is al wat oorbly, die volgende:

    Op 'n jong ouderdom, waarskynlik kort nadat sy begin menstrueer het, het Maria se ouers haar as vrou beloof aan Josef, 'n skrynwerker. Hy was heelwat ouer as sy. Ons weet dat huwelike in hierdie tyd gere?l was en te doen gehad het met faktore soos behoud van grond, of finansi?le sekuriteit. Min huwelike was gelukkig. Rondom die begin van ons Christelike jaartelling het die Romeinse digter, Ovidius, 'n boek geskryf oor die kuns van die liefde (Ars Amatoria), of hoe om 'n suksesvolle buite-egtelike verhouding te h?!

    Voordat Maria en Josef begin saamwoon het wat die amptelike begin van hulle huwelik sou wees, het Maria swanger geword. Wie die pa van die kind was, is onduidelik. Dit kon die resultaat van 'n verkragting gewees het (miskien deur een of ander godsdienstige leier). In ongeveer 178 n.C. skryf Celsus (sy geskrifte is verbrand; ons ken hom net uit Contra Celsum, Origines se verweer), dat Jesus se pa 'n Romeinse soldaat, Panthera, was. In die Joodse Talmud word daar na "Jesus, die seun van Panthera" verwys. Palestina is deur Romeinse soldate beset rondom ons Christelike jaartelling. In die Rynland, Duitsland, is 'n grafskrif gevind waar 'n Romeinse soldaat en boogskutter, Panthera, begrawe is nadat hy in Palestina diens gedoen het en toe in 9 n.C. oorgeplaas is. Dit is moontlik dat hy die biologiese pa was van Jesus wat gebore is kort nadat Maria begin menstrueer het, waarskynlik op 12/13-jarige ouderdom. Oor die aard van die verhouding tussen Panthera en Maria sou mens net kon spekuleer. Gesien die jong ouderdom van Maria, sou ons in elk geval haar swangerskap as die gevolg van statut?re verkragting gesien het.

    Die tradisie dat Jesus 'n buite-egtelike kind was, is baie oud. Om die waarheid te s?, dit kom in die Bybel self voor. Die oudste Evangelie, Markus, wat so ongeveer 65-75 n.C. geskryf is, het glad nie die verhaal van die maagdelike geboorte nie. Markus 6 vertel dat Jesus eenkeer na sy geboortedorp teruggekeer het. Op die sabbat het hy in die sinagoge gepreek. Toe s? die mense (6:3): "Is hy dan nie die timmerman, 'N SEUN VAN MARIA en die broer van Jakobus, Joses, Judas en Simon nie? En is dit dan nie sy susters wat hier by ons woon nie?" Hierdie versie spreek boekdele. 'n Kind se afkoms is altyd van vaderskant aangedui, behalwe waar die kind buite-egtelik was; dan is dit van moederskant af gedoen. Paulus beweer slegs dat Jesus "uit 'n vrou gebore is" (Gal 4:4), en het geen aanduiding dat die vrou 'n maagd was nie. In Romeine 1:3 s? hy Jesus is uit die geslag van Dawid "na die vlees."

    Selfs die historiese "feite" is onder verdenking. Verskeie teenstrydighede dui ook daarop. Matteus 2:1 en Lukas 1:5 verklaar dat Jesus gebore is toe Herodes koning van Judea was. Volgens Lukas 2:1-8 was Quirinius die goewerneur van Siri?. Herodes is egter reeds in 4 v.C. oorlede, en Quirinius het eers in die Winter van 6-7 n.C. goewerneur geword. Volgens Matteus 2:9 het Maria en Josef in Bethlehem gebly waar 'n ster oor hulle huis geskyn het. Lukas 2:1-8 s? dat hulle in Nasaret gebly het. Dit reflekteer twee tradisies, dat die Messias in Dawid se stad gebore sou word, en dat Jesus 'n Nasarener en Galileer genoem is. Lukas los die probleem op deur te skryf dat dit net tydens die geboorte was dat Jesus in Bethlehem was. Matteus los die probleem op met die storie van die vlug na Egipte.

    Uit: www.nuwe-hervorming.org.za - Die Historiese Jesus en Kersfees
    Wendag

    Comment


    • #19
     Re: Jesus, Godmens of Afgod?

     Originally posted by Die Vrou View Post
     Wat sal julle maak as julle een more
     wakker skrik en sien dat Jesus julle nie gaan kom red nie?
     Die "redding' soos deur die kerk verkondig, is blote dogmatiese snert. Ek neem aan dat jy daarna verwys.

     Daar is niks bonatuurliks aan die "redding" wat Jesus verkondig het nie.

     In wese is daardie redding opgesluit in die volgende: Doen aan andere wat jy aan jouself gedoen wil h?.
     Wendag

     Comment


     • #20
      Re: Jesus, Godmens of Afgod?

      In wese is daardie redding opgesluit in die volgende: Doen aan andere wat jy aan jouself gedoen wil h?.
      Mooi woorde maar ons kan glad nie eintlik daarop reken in die satans laer nie!
      Everything in my Spiritual history lives and breathes in me, I am unique, I am special,
      and that is what is making me strong.

      Comment


      • #21
       Re: Jesus, Godmens of Afgod?

       Originally posted by Die Vrou View Post
       ...kan glad nie eintlik daarop reken...

       Die Vrou,

       Dit wil voorkom asof hiermee bedoel word met so 'n siening dat die mens as Christen eintlik maar totaal self onsekerd in Geloof leef, en dus by die punt verby kyk.

       Luk 10:25 En daar het ?n sekere wetgeleerde opgestaan wat Hom versoek het deur te s?: Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te be?rwe?
       Dit waarna Die Ou Man verwys:

       In wese is daardie redding opgesluit in die volgende: Doen aan andere wat jy aan jouself gedoen wil h?
       is juis dit wat Die Christus voorgehou het, naamlik:


       Luk 10:26 En Hy antwoord hom: Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy?
       Luk 10:27 En hy antwoord en s?: Jy moet die Here jou God liefh? uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos jouself.

       Mar 12:30 en jy moet die Here jou God liefh? uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod.
       Mar 12:31 En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefh? soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as di? nie.

       Ek sou ook nie daarop kon reken as die duiwels enige houvas oor my kon kry weens my wantrou in DIE SELF nie!       groetnis
       knipmes
       Wendag

       Comment


       • #22
        Re: Jesus, Godmens of Afgod?

        Originally posted by Die Ou Man View Post
        ...Daar is niks bonatuurliks aan die "redding" wat Jesus verkondig het nie...

        Jesus, Godmens of Afgod?

        Die volgende vraag kom op:


        Sou die uiteindelike werklikheid as onverganklike ewige waarheid dat Jesus nie God is nie... maar wel VAN God was...
        of daar teenoor

        Dat Jesus wel God was wat op daardie tydstip hierdie planeet bewandel het as aardling...

        Watse uitwerking het dit in werklikheid op my eie Geloof, hier waar ek vandag 2000 jaar later met die toekoms moet worstel?

        Is ons nie geneig om baie meer as wat ons moet, op die "Jesus" gedagte te konsentreer, as op ons eie behoud? Natuurlik sal daar nou hordes my met klippe wil gooi oor hierdie stelling, maar kom ek plaas die verdere stelling, dan praat ons weer???


        Die stryd op aarde is nie tussen goed en sleg, swart of wit nie, maar tussen materialisme en Spiritualisme, met ander woorde, ons is of so lief vir hierdie wereld dat ons die plek ons ewige tuiste wil maak, of ons wil nie... Dit is alom bekend dat die duiwel of ou satan wil mos die aarde as sy eie hemel of paradys wil he, met sy eie kinders wat hom as DIE god vereer... Waarom sal die aankomende nuwe messias dan juis jou hier wil hou? Gaan ons hom ook Jesus noem?
        Die Ou Man, as ek so bietjie afgedwaal het van jou storielyn, vergewe tog..

        groetnis
        knipmes
        Wendag

        Comment


        • #23
         Re: Jesus, Godmens of Afgod?

         Quote Originally Posted by knipmes
         Ek sou ook nie daarop kon reken as die duiwels enige houvas oor my kon kry weens my wantrou in DIE SELF nie!
         knipmes,
         Geen mensekind kan die satan by homself/haarself beheer nie ..... as hy besluit dat hy iets wil doen gaan hy beslis nie toestemming vra nie .... dit maak ook nou nie saak watter voornemens die mens voorhou nie ..... die satan sal sy sin kry .... want mens is nie bestand teen hom nie.

         Dit het niks met watroue te doen nie ..... die mens se wil is net nie so sterk soos die satan sin nie.
         Hulle staan magteloos teen hom .... om jou die eerlike waarheid te s?.

         Groete

         Die Vrou..
         Everything in my Spiritual history lives and breathes in me, I am unique, I am special,
         and that is what is making me strong.

         Comment


         • #24
          Re: Jesus, Godmens of Afgod?

          Hulle staan magteloos teen hom ....


          Wanneer daar in die waarheid beweeg en beleef word, kan geen duiwel 'n houvas op kry nie.

          Dis die vrees vir die "duiwel" wat juis deur die kerk voorgehou word as straf wanneer daar nie na hul wense en teologiee geleef word nie... dogma wat miljoene beheer soos marionette...

          Die van 'onder" gebore moet slegs daardie vrees weerle om die juk te kan ontsnap, en die van "Bo" gebore ken die verskil reeds...
          groetnis
          knipmes
          Wendag

          Comment


          • #25
           Re: Jesus, Godmens of Afgod?

           knipmes,

           Kom ek wees nou eerlik ... omdat ek die satan eerste hands leer ken het ..... is ek bang .... nie bang vir die fisiese dood van die vlees nie ..... maar bang vir die pyn wat hy gaan veroorsaak wanneer hy my vlees beetkry ... hehehe.... ek's vreeslik kleinserig op hierdie liggaam.

           Ek verstaan nie heeltemal wat jy bedoel met " van bo gebore" en "van onder gebore" , verskoon tog .... ek moet nog gewoond raak aan die manier wat mense glo ..... Ek het weer geleer van my Vader af dat ons almal van Hom afkomstig is ..... ons moet net weer ons weg terug vind na Hom toe.

           Liefde groete

           Die Vrou..
           Everything in my Spiritual history lives and breathes in me, I am unique, I am special,
           and that is what is making me strong.

           Comment


           • #26
            Re: Jesus, Godmens of Afgod?

            Originally posted by knipmes View Post
            Die volgende vraag kom op:

            Die stryd op aarde is nie tussen goed en sleg, swart of wit nie, maar tussen materialisme en Spiritualisme, met ander woorde, ons is of so lief vir hierdie wereld dat ons die plek ons ewige tuiste wil maak, of ons wil nie... Dit is alom bekend dat die duiwel of ou satan wil mos die aarde as sy eie hemel of paradys wil he, met sy eie kinders wat hom as DIE god vereer... Waarom sal die aankomende nuwe messias dan juis jou hier wil hou? Gaan ons hom ook Jesus noem?

            groetnis
            knipmes
            Hierdie is een van DOM se poste ......

            Default Re: Koningin van die Suide

            Hier volg nog 'n visioen wat lig werp op die kritieke rol van 'n vrouw in Boer geledere.

            1926. 10 Jan ≡Die wingerd loot meen geloof.

            L? 'n tros r?p druiwe langs 'n sloot en een wit diamant kom in gesig.

            In 1906 het ek 'n wingerd loot van Wes zien oor kom en aan die loot het die tros druiwe gehang.
            Toe hoor ek 'n stem tot m? seh dat ek van water en brood zal lewe tot dat ek van die vruch zal gee?t het.
            Toe Kom 'n vrouw mens uit met 'n groot tros druiwe uit in haar hand voor m?.
            Ons lewe tans van water en brood. (Judo-Christendom = Jahweh aanbidding = Genesis 2:4).

            Die wingerd loot verwys na 'n nuwe geloof sonder die Judo verdraaiings (Genesis 1 = Elohim = God van hemel en aarde). Dit kom uit die weste en het betrekking op die Wysheid van Atlantis).

            Die tros druiwe aan die wingerd loot beteken dat die nuwe geloof vrug dra en dus suiwer is.

            Die vrouw hou die sleutel (tros druiwe) en sy bied dit eerste vir die Boer aan. Dit bly egter ons besluit hoe lank ons van brood en water gaan leef.

            Wie is die vrouw?

            Liefde groete.

            Die Ou Man

            Is hierdie nou nie wat presies in die skepping plaasvind op hierdie oomblik nie .... die mens wil aanhou om die vlees te voed met brood en water ..... maar die gees kry geen meer voedsel nie .... met ander woorde hulle wil nie meer terug gaan na die geestelike lewe nie maar wil in die vlees bly met al sy verderflikheid. Hier in die skepping.

            Om net uit te wys hoe ek geleer is, dat ons wil nie meer na ons geestelike tuiste terugkeer nie met al die verleidelike sintuie van die vlees nie .... dit hou ons vas!


            Groete

            Die Vrou..
            Everything in my Spiritual history lives and breathes in me, I am unique, I am special,
            and that is what is making me strong.

            Comment


            • #27
             Re: Jesus, Godmens of Afgod?

             Presies Bokkie!!

             Die aardse is wat afgesweer moet word... of nie?

             kyk hier?
             Wendag

             Comment


             • #28
              Re: Jesus, Godmens of Afgod?

              Beskouing van Christus as blote mens lei tot vrae oor verlossing

              deur Alpegro van Waverley

              2011-02-20

              Ek ?n gewone, dog besorgde, belydende lidmaat van die kerk.

              My kommer spruit daaruit dat dit lyk of daar toenemend ?n gees van bevraagtekening van die maagdelike geboorte, die opstanding en die Goddelikheid van Jesus Christus onder sekere teolo? en Christene is.

              In di? konteks is die begrip van die ?historiese Jesus? deesdae ?n baie gewilde teologiese navorsingsonderwerp.

              Navorsing op di? gebied word onder meer uit ?buitebybelse bronne? en deur die toepassing van ?wetenskaplike historiografiese metodes? gedoen.

              In ?n boek oor di? onderwerp deur ?n plaaslike teoloog word tot die merkwaardige slotsom gekom dat Jesus Christus bloot ?n mens was.

              Daar is geen sprake daarvan dat hy God is nie.

              In die boek word die enorme gaping tussen die blote menslikheid van die ?historiese Jesus? aan die een kant en die Goddelikheid van die ?verkondigde Christus? aan die ander kant verduidelik en versag deur te s? dat die verkondigde Goddelikheid van Jesus Christus toegeskryf moet word aan ?n proses van de?fikasie (vergoddeliking) deur sy vroe? volgelinge.

              In die historiese Jesus, soos hy deur di? nuwe navorsing bekend gestel word, het ons dus in essensie te doen met ?n mens wat deur ander mense, te wete sy volgelinge, tot God verklaar is ? ?n mensgemaakte God, dus!

              As Jesus bloot ?n mens is, tas dit soveel kernpunte van die Christelike geloof soos dit tot dusver in die Kerk verkondig is ten diepste aan.

              Die volgende vrae sal deur die klerk en Christengelowiges beantwoord moet word:

              Waar staan Christene met die Evangelie van die beloofde verlossing deur bemiddeling van onse Here Jesus Christus as hy bloot ?n mens is?

              As die Seun van die Vader nie God is nie, wat is God die Vader dan?

              Di? beskouing oor die blote menslikheid van Jesus kan tog nie anders beoordeel word nie as dat dit in direkte teenstelling met die leer van die Protestantse susterskerke is nie.

              Uit www.beeld.com/MyBeeld/Briewe/Beskouing-van-Christus-as-blote-mens-lei-tot-vrae-oor-verlossing
              Wendag

              Comment


              • #29
               Re: Jesus, Godmens of Afgod?

               Ter aansluiting het ek dikwels hierdie punt wat ek met letterlike Christene argumenteer as hulle vra of ek in Jesus of aan Jesus glo.Ek se dat ek in hom glo want ek streef dit wat hy verkondig het na maar ken hom nie Godheid toe nie terwyl julle, voornoemde Christene, se hele geloof gebou is op sy beweerde fisiese bestaan as godmens wat platval as hy nie as sodanig bestaan het nie.

               Comment

               Working...
               X