Announcement

Collapse
No announcement yet.

Is Jahweh 'n demoon of die Skepper?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Is Jahweh 'n demoon of die Skepper?

  Ek gaan aan die hand van die bundel Midde-Oosterse mitologiese verhale (Bybel) poog om te bepaal of Jahweh (god van die Israeliete) die Skepper is, of bloot 'n demoon of Joodse voorvadergees.
  Wendag

 • #2
  Re: Is Jahweh 'n demoon of die Skepper?

  Kom nou DOM
  Ek wag in spanning!

  Comment


  • #3
   Re: Is Jahweh 'n demoon of die Skepper?

   Ons kennis van Jahweh kom uit die Bybel. Sonder die Bybel sou niemand behalwe Moslems en Jode vir Jahweh aanbid het nie.

   Ons gaan van die veronderstelling uit dat die Bybel die "onverganklike Woord van God" is. (Dit is immers hoe hierdie bundel Midde-Oosterse verhale bemark word.)

   As skepsels sou dit seker in orde wees om te aanvaar dat die Skepper van die heelal 'n onmeetlike "krag" moet wees waarin onder andere, die volgende eienskappe vergestalt .


   Liefde groete.

   Die Ou Man
   Wendag

   Comment


   • #4
    Re: Is Jahweh 'n demoon of die Skepper?


    Is Jahweh immer- en alomteenwoordig
    • Jahweh wandel saans in die tuin. (G?n. 3:8)
    • Wanneer Adam en Eva wegkruip, weet Jahweh nie waar hulle is nie. (G?n 3:9)
    • Jahweh moet neerdaal om te sien waarmee sy mense op aarde besig is. (G?n 11:7)
    • Jahweh moet neerdaal om met Moses te praat. (Num. 11:17)
    • Jahweh wil neerdaal en sien of hulle werklik gehandel het soos die geroep oor hulle is "wat by My gekom het; en so nie, Ek wil dit weet." (G?n 18:21)


    As Jahweh iedere maal moet neerdaal om te sien waarmee sy mense besig is, beteken dit dat hy nie immer- en alomteenwoordig kan wees nie.
    Wendag

    Comment


    • #5
     Re: Is Jahweh 'n demoon of die Skepper?


     Is Jahweh alwetend?
     • Wanneer Adam en Eva wegkruip weet Jahweh nie waar hulle is nie. (G?n 3:9)
     • Jahweh het nie geweet dat Adam en Eva van die boom se vrug ge?et het nie. (G?n. 3:11)
     • Jahweh dog dat slange op hulle pense seil omdat hulle oer-voorvaderslang wat kon praat hom 6000 jaar gelede verkeerd bewys het. (G?n. 3:14)
     • Jahweh dog dat geboordtepyne te wyte is aan 'n eerste vrou wat haar ore uitgeleen het aan 'n pratende slang. (G?n. 3:16)
     • Jahweh weet nie waarmee sy mense op aarde besig is. (G?n 11:7)
     • Jahweh moet Abraham toets met 'n uiters traumatiese ervaring vir sy minderjarige seun, om uit te vind of Abraham getrou aan hom (Jahweh) is. (G?n 22:1)
     • Jahweh dog dat die son om die aarde draai. (Joshua 10:13)
     • Jahweh weet nie dat die aarde roteer nie. (Joshua 10:13)
     • Jahweh dog dat die aarde plat is met vier hoeke. (Jesaja 11:12, Es?giel 7:2)
     • Jahweh kla dat konings aangestel is, sonder sy wete (Hosea 8:4)


     Jahweh is nie alwetend nie.
     Wendag

     Comment


     • #6
      Re: Is Jahweh 'n demoon of die Skepper?


      Is Jahweh onfeilbaar?
      • Jahweh het berou dat hy die mens gemaak het en hy was hartseer oor die fout. (G?n 6:6)
      • Jahweh het berou dat hy die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die vo?ls van die hemel gemaak het. (Ek wonder wat die vo?ls en diere gesondig het?) (G?n 6:7)
      • Jaweh het berou oor die onheil wat hy bedink het nadat Moses hom daaroor uitgevreet het. (Exodus 32:14)
      • Jahweh het berou gekry omdat hy Saul koning gemaak het. (1 Samuel 15:11)


      In 'n stadium raak Jahweh gatvol vir al sy foute wat uitloop op berou.

      • Jy het My verwerp, spreek die HERE, jy het ?l agteruitgegaan; daarom strek Ek my hand teen jou uit en verwoes jou; Ek is moeg om berou te h?. (Jeremiah 15:6)


      Maar dan verval ou Jahweh weer in sy ou probleem.
      • Jahweh belowe dat as die Israeliete hulle bekeer van hul boosheid, hy berou sal h? oor die onheil wat hy van plan was om hulle aan te doen. (Jeremiah 18:8)
      • Jahweh is nie eintlik seker of die Israeliete vir hom sal luister nie, maar besluit om berou h? oor die onheil wat hy van plan was om hulle aan te doen, as hulle wel sou luister. (Jeremiah 26:3)
      • Jahweh kry berou oor die sprinkaanplaag wat hy wou stuur. (Amos 7:6)      Jahweh maak te veel foute. Hy is feilbaar.


      Terloops, volgens die Nuwe Testament moet ons ou Jahweh vergewe wanneer hy berou kry oor sy onheil. Maar dan is ons ook geregtig om hom te bestraf soos Moses gemaak het. (Lukas 17:3)
      Wendag

      Comment


      • #7
       Re: Is Jahweh 'n demoon of die Skepper?


       Is Jahweh Regverdig?
       • Volgens die Wette van Moses mag die vaders nie vir die kinders, en die kinders nie vir die vaders gedood word nie; elkeen moet vir sy eie sonde gedood word. (Deut. 24:16)
       • Volgens Job het niemand ooit onskuldig omgekom, of is opregtes verdelg nie? Die wat onreg ploeg en moeite saai, di? maai dit. (Job 4:7,8)
       • Die siel wat sondig, di? moet sterwe; die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie; die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees. (Es?gi?l 18:20)


       Die bostaande stellings klink vir my regverdig. Dit sou uiters onregverdig en primitief wees om die onskuldige naasbestaandes van "skuldiges" te teiken vir vergelding vir dade waaraan hulle geen skuld het nie.

       Ou Jahweh lees egter nie sy Bybel nie en soos 'n willewragtig maak hy die volgende onbybelse stelling in stryd met die bostaande "Skrif" uit die "Woord van God".
       • want Ek, die HERE jou God, is ?n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat. (Exodus 20:12)


       Die HERE/Jahweh se treitering van onskuldige klein- en agterkleinkinders is onbybels. So ook sy selferkende jaloersheid.
       • Die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf s?, soos ek al vroe?r ges? het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal be?rwe nie. (Galasi?rs 5: 19,20,21)


       Ingevolge die Bybel kan die HERE/Jahweh nie die koninkryk van God be?rwe nie omdat hy die werke van die vlees openbaar.

       Jahweh se regverdigheid sluit mense met "gebreke" uit.
       • Niemand aan wie 'n liggaamsgebrek is, mag naby sy offers kom nie: 'n blinde of 'n lamme of een wat in die gesig vermink is of iemand by wie 'n liggaamsdeel te lank is, of iemand wat 'n been of 'n arm gebreek het, of wat 'n boggel het of uitgeteer is of 'n vlek in sy oog het of aan skurfte of uitslag ly of 'n gebreklike skaamdeel het. (Levitikus 21:18, 19, 20)


       Kan Jahweh se Semietiese volgelinge sy woord ter goeder trou aanvaar?
       • Die HERE/Jahweh spog met die feit dat hy aan sy Israeliete insettinge gegee wat nie goed was nie, en verordeninge waardeur hulle nie sou lewe nie.( Esegi?l 20:25)


       Wie sal nou weet welke insettinge en verordeninge van Jahweh goed is en welke nie?

       Ou Jahweh is nie regverdig nie en ook nie konsekwent nie. Hy oortree sy eie verordeninge en word ingevolge sy eie re?ls uitgesluit van die koninkryk van god.
       Wendag

       Comment


       • #8
        Re: Is Jahweh 'n demoon of die Skepper?


        Is Jahweh betroubaar?

        • Die HERE/Jahweh spog met die feit dat hy aan sy Israeliete insettinge gegee wat nie goed was nie, en verordeninge waardeur hulle nie sou lewe nie.( Esegi?l 20:25)
        • Jahweh stuur 'n bose gees tussen Abim?leg en die burgers van Sigem. (Rigters 9:23)
        • Jahweh stuur 'n bose gees om Saul te verskrik. (1 Samuel 16:14)
        • Die bose gees van Jahweh raak vaardig oor Saul en maak hom rasend. (1 Samuel 18:10)
        • Jahweh gee aan sy Israeliete doelbewus verkeerde verordeninge waardeur hulle hul kinders as offers verbrand. ( Esegi?l 20:26)
        • Jahweh erken dat Job die mees vrome, oporegte en godvresende man op "aarde" is, maar verraai hom deur Satan op hom los te laat. (Job 1:8)        Jahweh erken self in Esegi?l 20 dat hy onbetroubaar is.
        Wendag

        Comment


        • #9
         Re: Is Jahweh 'n demoon of die Skepper?


         Is Jahweh almagtig?
         • 'n God wat almagtig is, kan nie berou h? nie. Berou dui op sonde en foute. Jahweh se berou het betrekking op sy feilbaarheid. (Sien pos #6)
         • 'n God wat almagtig is, kan nie skuldig wees aan menslike emosie en swakhede nie. Jahweh is op rekord dat hy homself vergeld op onskuldige, ongebore kinders omdat hy kwaad is vir hul voorgeslagte en jaloers is op ander gode.(Tien Gebooie)
         • 'n God wat almagtig is, sal hom nie deur die Duiwel laat ompraat (soos wat Jahweh met Job oorgekom het) om die mees vrome, opregte en godvresende man op "aarde", te verraai aan Satan nie. (Job 1:8)
         • 'n God wat almagtig is, sou nie sy Israeliete bedrieg deur aan hulle insettinge te gee wat nie goed was nie, en verordeninge waardeur hulle nie sou lewe nie.( Esegi?l 20:25)
         • 'n God wat almagtig is, sal nie toelaat dat 'n skepsel hom teregwys en daarna berou kry, soos toe Moses hom in die bek geruk het nie. (Exodus 32:14)
         • 'n God wat almagtig is, sal nie 'n jong meisie wat verkrag word, dwing om met haar verkragter te trou nie. (Deuteron?mium 22:28:29)         Jahweh is nie almagtig nie.
         Wendag

         Comment


         • #10
          Re: Is Jahweh 'n demoon of die Skepper?


          Is Jahweh heilig?

          Onheil is die teenoorgestelde van heilig. Indien Jahweh heilig was, sou hy nie onheil geskep, bedink of bewerkstellig het nie.
          • Jahweh het berou oor sy onheil en korrigeer sy gedrag nadat Moses hom die leviete voorgelees het. (Exodus 32:14)
          • Jahweh belowe aan Dawid om onheil oor sy huis te bring en om te sorg daarvoor dat vreemde mans by sy vroue slaap. (2 Samuel 12:11)
          • Jahweh bring onheil oor Absalom (2 Samuel 17:14)
          • Jahweh het berou oor sy onheil nadat hy 70 000 man in Jerusalem deur die pes laat omkom het. (2 Samuel 24:16)          Daar is vele voorbeelde uit die Bybel waar Jahweh onheil bewerkstellig. Ek gaan nie alles aanhaal nie.          Jahweh is ook die vader van die "leuengees".
          • Jahweh het 'n leuengees in die monde van profete gegee om onheil te bewerkstellig. (1 Konings 22:23) en (2 Kronieke 18:22)
          Jahweh stuur en gebruik bose geeste om sy volk te treiter.
          • Jahweh stuur 'n bose gees. (Rigters 9:23) en (1 Samuel 16:14) en (1 Samuel 18:10) en (1 Samuel 19:9)
          Jahweh erken dan ook in sy Bybel dat hy die vader en skepper van onheil en die bose is.
          • Jahweh roem daarop dat hy die skepper van onheil is. (Jesaja 45:7)
          • Jahweh erken dat alle onheil aan hom toegeskryf moet word. (Amos 3:6)


          Jahweh erken in sy Bybel dat hy onheil, geskep, bedink en bewerkstellig het. Sonder Jahweh sou daar geen onheil wees nie.
          Ter wille van billikheid moet ek egter byvoeg dat Jahweh af en toe berou getoon het oor sy onheil en soms belowe om af te wyk daarvan soos hy in die onderstaande versie aandui:
          Maak dan nou julle we? en julle handelinge goed, en luister na die stem van die HERE julle God; dan sal dit die HERE berou oor die onheil wat Hy teen julle gespreek het. (Jeremia 26:13)
          Wendag

          Comment


          • #11
           Re: Is Jahweh 'n demoon of die Skepper?


           Is Jahweh verhewe bo vermaning?

           Ons lees in die Bybel dat Jahweh van plan was om sy toorn teen sy volk te laat ontvlam.

           Na 'n kort lesing deur Moses aan Jahweh waarin hy Jahweh daaraan herinner dat die Egiptenare hom wat Jahweh is gaan beskinder as hy sy dreigement uitvoer, het Moses hom met die volgende woorde vermaan.
           Wend U af van die gloed van u toorn, en laat dit U berou oor die onheil van u volk. (Exodus 32:12)


           Na Moses se vermaning het Jahweh berou gekry oor die onheil wat Hy ges? het dat Hy sy volk sou aandoen. (Exodus 32:14)

           Jahweh gedra hom soos 'n tiranieke persoon wat deur Moses tot besinning gebring word toe hy wou oorreageer.

           Jahweh is nie verhewe bo vermaning nie.
           Wendag

           Comment


           • #12
            Re: Is Jahweh 'n demoon of die Skepper?

            Jahweh het nie een van die onderstaande toetse geslaag nie.
            • Immer- en alomteenwoordig.
            • Alwetend.
            • Onfeilbaar.
            • Regverdig.
            • Betroubaar.
            • Almagtig.
            • Heilig.
            • Verhewe bo vermaning.


            Jahweh se enigste verweer hierop kan wees dat sy skrywers sy woorde in die Bybel verdraai het.

            Indien alles in die Bybel die waarheid is, is Jahweh eerder 'n demoon as 'n skepper God.

            Liefde groete.

            Die Ou Man
            Wendag

            Comment

            Working...
            X