Announcement

Collapse
No announcement yet.

God van Hemel en Aarde

Collapse
This topic is closed.
X
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • God van Hemel en Aarde

  Openbaring 14 gee 'n belangrike opdrag weer.

  1 EN ek het gesien, en kyk, die Lam staan op die berg Sion, en saam met Hom honderd-vier-en-veertigduisend met sy Naam en die Naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe.

  2 En ek het 'n geluid uit die hemel gehoor soos die geluid van baie waters en soos die geluid van 'n harde donderslag, en ek het die geluid gehoor van siterspelers wat speel op hulle siters.

  3 En hulle het 'n
  nuwe lied gesing voor die troon en voor die vier lewende wesens en die ouderlinge; en niemand kon die lied leer nie, behalwe die honderd-vier-en-veertigduisend wat van die aarde vrygekoop is.

  4 Dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein; dit is hulle wat die Lam volg waar Hy ook heengaan; dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die Lam.

  5 En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie; want hulle is sonder gebrek voor die troon van God.


  6 EN ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.

  7 En hy het met 'n groot stem ges?: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.
  Ons word in hierdie gedeelte gekonfronteer met 'n "nuwe lied," 'n "ewige evangelie" en 'n opdrag aangaande "Wie" ons moet aanbid.

  Tot op hede het die georganiseerde christendom aan ons die evangelie van die dood gebied. Hierdie evangelie bied die dood van die Messias aan as die "weg" na ons saligheid. Hierdeur het die kerk daarin geslaag om gelowiges vir 2 000 jaar onder die indruk te bring dat ons by implikasie, medepligtig is aan die marteling en moord op die Messias. Die ewige evangelie waarna hier verwys word, gaan die huidige evangelie van die dood tot niet maak en die klem verskuif van die dood na die ewige lewe. (Hierdie aspek is reeds bespreek onder Die Moord op Die Messias.)

  Vers 7 gee opdrag dat ons God moet vrees. Dan word daardie God uitdruklik identifiseer. Dit is die God wat hemel en aarde gemaak het. Hierdie vers is van kritieke belang omdat die Bybel praat van die God wat hemel en aarde gemaak het, maar ook van die Here God wat aarde en hemel gemaak het.

  Die opdrag gebied: Aanbid die God van hemel en aarde.

  Is dit nie wat die kerk ons van kindsbeen leer nie? Waarom gaan 'n engel uit die lug ons moet herinnner Wie om te aanbid.

  Vir die wat ore het om te hoor, gaan dit insiggewend en van kritieke belang wees.

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Wendag

 • #2
  Re: God van Hemel en Aarde

  Originally posted by Die Ou Man

  6 EN ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.

  7 En hy het met 'n groot stem ges?: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.
  Die opdrag gebied: Aanbid die God van hemel en aarde.

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Daar is, in Boere geledere, gepoog om die Bybel te vertaal sodat dit die oorspronklike Hebreeuse name en ander taalgebruike weergee. Hierdie produk staan bekend as die Boek van Herinnering en kan hier gelees word. http://www.siener.co.za/bvh.php

  Ek plaas die kritieke gedeelte hierbo aangehaal, soos dit in die Boek van Herinnering gelees kan word.

  Die Openbaring van JaHW?shua deur JeH?Wganan 14

  6 : En ek het 'n ander Boodskapper in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige goeie tyding en nuus om te verkondig aan die bewoners van die Aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.

  7 : En hy het met 'n groot stem ges?: Vrees die Elohim en gee Hom Majesteit, want die uur van Sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die Hemele en die Aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.
  Die God wat ons moet aanbid, word deur die Boek van Herinnering aangedui as die Elohim.

  Dit is inmiddels raadsaam dat ons eers die re?ls raadpleeg, wat gebruik is as maatstaf vir die Boek van Herinnering.

  Die woord "God" is in ooreenstemming met die Hebreeuse Bybelvertaaling reggestel as "Elohim, El, Elohey en Elowahh".

  Die heidense benoeming van Baal, naamlik "HERE" is reggestel met die ewige onveranderlike Naam "Jahweh".
  Volgens die bostaande re?ls, word God, soos dit in ons Bybels staan, vertaal na Elohim, El, Elohey en Elowahh.

  HERE, wat volgens hierdie re?l beskou word as die benaming vir Baal, word vertaal na Jahweh.

  Die voor-die-handliggende vraag is nou. Is die HERE (Jahweh) en God (Elohim, El, Elohey en Elowahh) dieselfde God?

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Wendag

  Comment


  • #3
   Re: God van Hemel en Aarde

   Originally posted by Die Ou Man
   Openbaring 14 gee 'n belangrike opdrag weer.

   7 En hy het met 'n groot stem ges?: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.
   Liefde groete.

   Die Ou Man
   Om die God van hemel en aarde (Elohim) op te soek, moet ons noodgedwonge terugblaai van Openbaring na Genesis 1.

   1 In die begin het God die hemel en die aarde geskape.

   2 En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die w?reldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.

   3 En
   God het ges?: Laat daar lig wees! En daar was lig.

   4 Toe sien
   God
   dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis;

   5 en
   God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was m?re, die eerste dag.

   6 En
   God het ges?: Laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters.

   7
   God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so.

   8 En
   God het die uitspansel hemel genoem. En dit was aand en dit was m?re, die tweede dag.

   9 En
   God het ges?: Laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die dro? grond sigbaar word. En dit was so.

   10 En
   God het die dro? grond aarde genoem, en die versameling van die waters het Hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was.

   11 En
   God het ges?: Laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee en* bome wat, volgens hulle soorte, vrugte dra, waarin hulle saad is, op die aarde. En dit was so.

   12 Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte. Toe sien
   God dat dit goed was.

   13 En dit was aand en dit was m?re, die derde dag.

   14 En
   God het ges?: Laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag; en laat hulle dien as tekens sowel vir vaste tye, asook vir dae sowel as jare.

   15 Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel om lig te gee op die aarde. En dit was so.

   16
   God het toe die twee groot ligte gemaak: die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag; ook die sterre.

   17 En
   God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde

   18 en om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien
   God dat dit goed was.

   19 En dit was aand en dit was m?re, die vierde dag.

   20 En
   God het ges?: Laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens, en laat die vo?ls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel.

   21 En
   God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel, volgens hulle soorte; en al die gevleuelde vo?ls volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.

   22 En
   God het hulle gese?n en ges?: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die see, en laat die vo?ls op die aarde vermeerder.

   23 En dit was aand en dit was m?re, die vyfde dag.

   24 En
   God het ges?: Laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte: vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En dit was so.

   25 En
   God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die grond kruip, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.

   26 En
   God het ges?: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die vo?ls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

   27 En
   God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

   28 En God het hulle gese?n, en God het vir hulle ges?: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die vo?ls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

   29 Verder het
   God ges?: Ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees.

   30 Maar aan al die diere van die aarde en al die vo?ls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde, waarin 'n lewende siel is, gee Ek* al die groen plante as voedsel. En dit was so.

   31 Toe sien
   God alles wat Hy gemaak het, en--dit was baie goed. En dit was aand en dit was m?re, die sesde dag.
   Volgens Genesis 1 is die hemel en aarde deur God geskape. God verwys ook na "Homself" as "Ons" en Genesis 1 verklaar ook dat die mens na die beeld van God geskape is.

   Die God van Genesis 1 voldoen dus aan die beskrywing van Openbaring 14:7.

   Liefde groete.

   Die Ou Man
   Wendag

   Comment


   • #4
    Die woord "God" is in ooreenstemming met die Hebreeuse Bybelvertaling reggestel as "Elohim, El, Elohey en Elowahh".
    Kom ons plaas die ooreenstemmige weergawe uit die Boek van Herinnering met inagneming van hul bostaande "regstelling".

    Die Eerste Boekrol, genoem: In Die Begin [G?NESIS]

    Hoofstuk 1

    1 : IN die begin het Elohim die Hemele en die Aarde geskape. [JeshaJaH 66:1; 2 Ezra 6:38; Psalm 85:11]

    2 : En die Aarde, sy het verwoes en vormloos geword, en Duisternis was op die aangesig van die Afgrond, en die
    Gees van Elohim het gesweef oor die aangesig van die waters. [JeshaJaH 45:18; Prediker 3:11]

    3 : En
    Elohim het ges?: Laat daar Lig wees! En daar was Lig.

    4 : Toe sien
    Elohim dat die Lig suiwer was. En Elohim het skeiding gemaak tussen die Lig en die Duisternis;

    5 : en
    Elohim het die Lig Dag genoem, en die Duisternis het HY Nag genoem. En dit was aand en dit was m?re, dit was die eerste dag.

    6 : En
    Elohim het ges?: Laat daar 'n Koepel wees tussen die waters, en die waters afgeskei van die waters. [JeshaJaH 48:1; DaniEl 3:60]

    7 :
    Elohim het toe die Koepel gemaak en die waters onder die Koepel geskei van die waters bo die Koepel. En dit was so.

    8 : En
    Elohim het die Koepel Hemele genoem. En dit was aand en dit was m?re, dit was die tweede dag.

    9 : En
    Elohim het ges?: Laat die waters onder die Hemele hulle op een plek versamel, sodat die dro? grond sigbaar word. En dit was so.

    10 : En
    Elohim het die dro? grond Aarde genoem, en die versameling van waters see genoem. Toe sien Elohim dat dit suiwer was.

    11 : En
    Elohim het ges?: Laat uit die Aarde spruit; grasspruitjies, plante wat saad gee en bome wat, volgens sy spesie, vrugte dra, waarin sy saad is, op die Aarde. En dit was so.

    12 : En die Aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle spesies en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle spesies. Toe sien
    Elohim dat dit suiwer was.

    13 : En dit was aand en dit was m?re, dit was die derde dag.

    14 : En
    Elohim het ges?: Laat daar ligte wees aan die Koepel van die Hemele, om skeiding te maak tussen die dag en die nag; en laat hulle dien as tekens sowel vir vaste tye, asook vir dae sowel as jare.

    15 : Laat hulle ook dien as ligte aan die Koepel van die Hemele om op die Aarde te verlig. En dit was so.

    16 :
    Elohim het toe die twee groot ligte gemaak: die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag; ook die Sterre.

    17 : En
    Elohim het hulle aan die Koepel van die Hemele gestel om op die Aarde te verlig

    18 : en om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien
    Elohim dat dit suiwer was.

    19 : En dit was aand en dit was m?re, dit was die vierde dag.

    20 : En
    Elohim het ges?: Laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende siele, en laat die vo?ls oor die Aarde vlieg langs die Koepel van die Hemele.

    21 : En
    Elohim het die Groot Drake geskape en elke lewende siel wat beweeg, waarvan die waters wemel, volgens hulle spesie; en al die gevleuelde vo?ls volgens hulle spesie. Toe sien Elohim dat dit suiwer was.

    22 : En
    Elohim het hulle gese?n en ges?: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die see, en laat die vo?ls in die Aarde vermeerder.

    23 : En dit was aand en dit was m?re, dit was die vyfde dag.

    24 : En
    Elohim het ges?: Laat die Aarde voortbring 'n lewende siel volgens haar spesie: vee, kruipende diere en wilde diere van die Aarde volgens haar spesie. En dit was so.

    25 : En
    Elohim het die wilde diere van die Aarde gemaak volgens haar spesie en die vee volgens haar spesie en al die diere wat op die Adamah[adamiet se Aarde] kruip, volgens hulle spesie. Toe sien Elohim dat dit suiwer was.

    26 : En
    Elohim het ges?: Laat ONS adamiete maak na ONS beeld, na ONS gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die vo?ls van die Hemele en oor die vee en oor die hele Aarde en oor al die diere wat op die Aarde kruip.

    27 : En
    Elohim het die adamiet geskape na SY beeld; na die beeld van Elohim het HY hom geskape; man en vrou het HY hulle geskape. [Maleagi 2:15]

    28 : En
    Elohim het hulle gese?n, en Elohim het ges?: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die Aarde, onderwerp haar en heers oor die visse van die see en die vo?ls van die Hemele en oor alle lewende wesens wat op die Aarde beweeg. [Wysheid van Salomo 10:2]

    29 : Verder het
    Elohim ges?: Ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele Aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees.

    30 : Maar aan al die lewendes van die Aarde en al die vo?ls van die Hemele en al die kruipende diere op die Aarde, waarin 'n lewende siel is, die groen plante as voedsel. En dit was so.

    31 : Toe sien
    Elohim dat alles wat HY gemaak het, baie suiwer was. En dit was aand en dit was m?re, dit was die sesde dag.
    Die God van hemel en aarde word in die Boek van Herinnering weergegee as die Elohim. Ons is nog in lyn met die opdrag van Openbaring 14:7, naamlik: "... aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Daardie "Hom" is die Elohim.

    Liefde groete.

    Die Ou Man
    Wendag

    Comment


    • #5
     Dit is noodsaaklik dat ond kennis neem van die betekenis van die woord elohim.

     elohim (Hebrew) [from 'eloah goddess + im masculine plural ending] The monotheistic proclivities, not only of the Jews but of Christian translators, have led to this word always being translated as God; yet the word itself is a plural form, nor is it in any sense necessarily a plural of majesty, as suggested by some monotheistic scholars. A correct rendering should denote both masculine and feminine characteristics, such as androgyne divinities.
     Elohim (אֱלוֹהִים , אלהים ) is a Hebrew word which expresses concepts of divinity. It is apparently related to the Hebrew word ēl, though morphologically it consists of the Hebrew word Eloah (אלוה) with a plural suffix. Elohim is the third word in the Hebrew text of Genesis and occurs frequently throughout the Hebrew Bible. Its exact significance is often disputed.
     Elohim is a Hebrew word which literally translates to "Gods and Goddesses" or more simply "Deities". The term Elohim occurs in the more ancient versions the Old Testament. Recent interpretations, of which there are many, appear to have completely edited out the term, regarding it as archaic
     Die Elohim is God "in die meervoud". Hierdie feit word in Genesis bevestig wanneer die Elohim s?: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis

     Die Elohim word egter verder beskryf in Genesis wanneer ons lees dat Adam en Eva, man en vrou, na die beeld van God (Elohim) geskape is. Die implikasie hiervan is eenvoudig. God (Elohim) se beeld verteenwoordig beide "Manlikheid" en "Vroulikheid".

     Maar steeds moet ons uitkom by die rede waarom die engel in Openbaring 14:7 ons wil teruglei na hierdie God van hemel en aarde.

     Liefde groete.

     Die Ou Man
     Wendag

     Comment


     • #6
      Ons vervolg met die skeppingsverhaal tot by sy volle konklusie, naamlik tot op die sewende dag.

      Genesis 2

      1 SO is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse le?rmag.

      2 En
      God het op die sewende dag sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en op die sewende dag gerus van al sy werk wat Hy gemaak het.

      3 En
      God het die sewende dag gese?n en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak.

      4 DIT is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is.
      Hier volg die ooreenstemmende gedeelte uit die Boek van Herinnering.

      Die Eerste Boekrol, genoem: In Die Begin [G?NESIS]

      Hoofstuk 2

      1 : SO is dan voltooi die Hemele en die Aarde met hulle ganse Le?rmag.[Openbaring van Henog 11:33]

      2 : En
      Elohim het op die sewende dag Sy werk voltooi wat HY gemaak het, en op die sewende dag gesabbatteer van al SY werk wat HY gemaak het.

      3 : En
      Elohim het die sewende dag gese?n en dit apart gestel; omdat Elohim daarop gesabbatteer het van al die werk wat HY geskep en gemaak het. [MattithJaH?W 12:8]

      4 : Dit is die stamboom van die
      Hemele en die Aarde toe hulle geskape is.
      Die Skepping is volgens die aangehaalde gedeeltes vanaf Genesis 1:1 tot Genesis 2:4, in totaliteit afgehandel. En dit is by hierdie punt waar die Skepper se naam en werkswyse verander.

      Of het ons vanaf Genesis 2:5 met 'n ander god te make?

      Liefde groete.

      Die Ou Man
      Wendag

      Comment


      • #7
       Vanaf Genesis 2:5 word die Skepping herhaal, maar die Skepper se naam verander, die skeppingsvolgorde verander en die skepping word omgekeer.

       4 ... Die dag toe die HERE God die aarde en die hemel gemaak het,

       6 Maar 'n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bevogtig.

       7 En die
       HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword.
       Hier volg die weergawe uit die Boek van Herinnering.

       Die Eerste Boekrol, genoem: In Die Begin [G?NESIS]

       Hoofstuk 2

       5 : In die dag toe
       JaHWeH Elohim die Aarde en die Hemele gemaak het was daar nog geen struike van die veld in die Aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie; want JaHWeH Elohim het nog nie laat re?n op die Aarde nie, en daar was geen adamiete om die Adamah[adamiet se Aarde] te bewerk nie.

       6 : Maar 'n mis het opgetrek uit die Aarde en die aangesig van al die Adamah[adamiet se Aarde] bevogtig.

       7 : En
       JaHWeH Elohim het die adamiet geformeer uit die stof van die Adamah[adamiet se Aarde] en in sy neus die asem van die lewendes geblaas. So het die adamiet dan 'n lewende siel geword. [2 Ezra 3:5]
       Let weer op die "regstelling" in die Boek van Herinnering.

       Die heidense benoeming van Baal, naamlik "HERE" is reggestel met die ewige onveranderlike Naam "Jahweh".
       Volgens Genesis 1 is die Elohim die Skepper van Hemel en Aarde. Dit is ooreenkomstig die opdrag van die engel in Openbaring 14:7, die God wie ons moet aanbid.

       Volgens Genesis 2 is Jahweh die skepper van die aarde en die hemel (let daarop dat dit agterstevoorom is). Die opdrag van die engel in openbaring 14:7 het dus nie op Jahweh betrekking nie. Maar dit eindig nie daar nie, want ons sal weldra sien wie Jahweh in werklikheid is.

       Liefde groete.

       Die Ou Man
       Wendag

       Comment


       • #8
        Ons kerke is terde? bewus daarvan dat daar twee botsende skeppingsverhale is. Die verkille word egter gerassionaliseer tot irrelevansie.

        Hier volg 'n verduideliking uit Die Bybel in Praktyk.


        • VERSKILLENDE SKEPPINGSVOLGORDE

        • Genesis 1 -------------------------------------- Genesis 2

         Hemel en aarde (1:1) ------------------------- Aarde en hemel (2:4)
         Lig (1:3)
         Gewelf en skeiding van waters (1:6) ------ Benatting van die grond (2:6)
         Droė grond en plante (1:9,11)----------------Die mens (2:7)
         Ligdraers (1:14-16) -----------------------------
         Vo?ls en visse (1:20-21) ---------------------- Bome en struike (2:9)
         Landdiere (1:24) Diere en vo?ls (2:19) ----
         Die mens (man en vrou) (1:26)------------- Die vrou (2:22)


        Waarom hierdie verskille so naas mekaaar? Dis duidelik dat die Bybelskrywers dit nie as ?n weerspreking beskou het nie. Genesis 2 is anders omdat die skeppingsvertelling hier ?n ander doel moet dien. (Vergelyk ?n soortgelyke herrangskikking van byvoorbeeld die versoekings in die Evangelies. Matt 4:1-11 lui; klippe in brood, spring af van die temple, neerval en aanbid. Luk 4:1-13 lui; klippe in brood, neerval en aanbid, spring af van die temple.) In Genesis 1 wil die Bybel iets omtrent God s?, daarom draai alles weer om die bevoorregte en verantwoordelike plek van die mens in die skepping. Bl. 10
        In 'n voetnota wat betrekking het op Genesis 2:5, verduidelik Die Bybel in Praktyk die tweede skeppingsverhaal soos volg.

        2:4b-22 Weereens word vertel hoe God geskep het. Maar hoe totaal anders is dit hierdie keer in vergelyking met Genesis 1! Die geykte herhalende styl het plek gemaak vir ?n vloeiende verhaalstyl. Die Skepper word nou ?Here God? genoem. Die skeppingsvolgorde is omgekeer deurdat die mens eerste, pleks van laaste gemaak is. Die klem val op die aarde en die hemel wat gemaak is, nie die hemel en die aarde nie. ?n Watermassa by die begin het nou plek gemaak vir ?n waterlose toneel. Dis opvallend hoe die mens nou in die middelpunt geplaas word met die skepping van die vrou as die hoogtepunt. Bl. 9
        Ons het te make met twee verskillende skeppingsverhale, ooglopend deur twee verskillende skrywers en twee verskillende Skeppers (Elohim en Jahweh).

        Geen wonder dat die engel van Openbaring 14:7 ons kom herinner nie.

        Liefde groete.

        Die Ou Man
        Wendag

        Comment


        • #9
         Die naam YHWH, of Jahweh verskyn die eerste keer op die toneel as 'n stem uit die brandende bos aan Moses. Die naam Jahweh was nie in die tyd van skepping bekend nie. Adam en Eva het nie die naam Jahweh geken nie. Niemand voor Moses het ooit die naam Jahweh gehoor, of was van die naam Jahweh bewus nie.

         Exodus 3

         4 Toe die HERE sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en s?: Moses, Moses! En hy antwoord: Hier is ek.

         5 En Hy s?: Moenie nader kom nie Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilige grond.

         6 Verder s? Hy:
         Ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien.
         Die HERE (Jahweh) stel homself aan Moses voor as die god van Abraham, Isak en Jakob en nie as die God (Elohim) van Hemel en Aarde nie. Maar die HERE het nog nie aan Moses meegedeel wat sy naam is nie.

         13 Hierop het Moses tot God gespreek: Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle s?: Die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra: Hoe is sy naam?--wat moet ek hulle antwoord?

         14 En God s? vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook s? Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.

         15 Toe s? God verder vir Moses: Dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel: Die HERE, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my Naam vir ewig, en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag.

         16 Gaan heen en versamel die oudstes van Israel en s? vir hulle:
         Die HERE, die God van julle vaders, het aan my verskyn, die God van Abraham, Isak en Jakob, en het ges?: Ek het terde? ag gegee op julle en op wat julle in Egipte aangedoen is.
         Die HERE (Jahweh) verklaar herhaaldelik dat hy die god van hierdie familie is. Dit is opmerklik dat Jahweh se aanspraak by Abraham begin. N?rens maak Jahweh daarop aanspraak dat hy ook die god van Abraham se voorsate, insluitend Adam en Eva was nie. (Ons sal egter later sien hoedat die joodse skrywers vir Jahweh van familiegod tot skeppergod verhef het deur middel van bedrog.)

         Jahweh verklaar self soos volg:

         Exodus 6

         2 VERDER het God met Moses gespreek en vir hom ges?: Ek is die HERE.

         3 En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God, die Almagtige, maar met my Naam HERE het Ek My nie aan hulle bekend gemaak nie.
         Die Boek van Herinnering stel Jahweh as volg aan die woord.

         Exodus 6

         3 : En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as El die Almagtige, maar met My Naam JaHWeH het Ek My nie aan hulle bekend gemaak nie.
         Joshua 24

         2 Toe s? Josua aan die hele volk: So s? die HERE, die God van Israel: Oorkant die Eufraat het julle vaders van oudsher gewoon--Tera, die vader van Abraham en die vader van Nahor, en hulle het ander gode gedien.
         As ons dus enige plek in die Bybel, voor die brandende bos episode, te?kom waar iemand die naam Jahweh aanroep of daarna verwys, weet ons dat daar bedrog gepleeg is.

         Liefde groete.

         Die Ou Man
         Wendag

         Comment


         • #10
          Originally posted by Die Ou Man

          Exodus 6

          3 : En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as El die Almagtige, maar met My Naam JaHWeH het Ek My nie aan hulle bekend gemaak nie.
          As ons dus enige plek in die Bybel, voor die brandende bos episode, te?kom waar iemand die naam Jahweh aanroep of daarna verwys, weet ons dat daar bedrog gepleeg is.

          Liefde groete.

          Die Ou Man
          Teen hierdie agtergrond is dit interessant om te let op die volgende.

          Genesis 14

          22 Toe antwoord Abram die koning van Sodom: Ek hef my hand op tot die HERE, God, die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde,
          22 : Toe antwoord Abram die koning van Sodom: Ek hef my hand op tot JaHWeH, die Hoogste El, die Skepper van Hemele en Aarde,
          Volgens die aangehaalde gedeelte uit die Bybel en die Boek van Herinnering, het Abraham die naam Jahweh geken en gebruik. Dit is egter teenstrydig met Jahweh se eie woorde aan Moses baie later.

          Jahweh word ook opgehef tot skepper status, iets waarop hy self nie aanspraak gemaak het nie.

          Hier is dus 'n duidelike voorbeeld van hoe die Joodse skrywers die skrifte terugwerkend aangepas het om die stamgod Jahweh, se status aan te pas en gelyk te stel met die God van Hemel en Aarde.

          [ATTACH=CONFIG]1210[/ATTACH]

          The famous Isaiah Dead Sea scroll written in Babylonian Aramaic
          and shows the interpolation of the tetragrammaton written in the
          ancient paleo-Hebrew script into a blank space in the original
          document. This shows us that where the sacred name should have
          existed or was in the ancient text, blanks were created to insert the
          false name. Inserting the tetragrammaton into these blanks has been
          at a 2,800 year old mystery. Who did it and upon what authority?
          Die tetragrammaton is YHWH (Jahweh).

          Liefde groete.

          Die Ou Man
          Attached Files
          Wendag

          Comment


          • #11
           Om Jahweh se posisie finaal te bepaal, moet ons gaan kyk na hoe die Israeliete die situasie verstaan het. Ons vind die antwoord in die Lied van Moses.

           Deuteronomium 32

           7 Dink aan die dae van die ou tyd, let op die jare, van geslag tot geslag; vra jou vader, dat hy jou dit bekend maak; die ou mense, dat hulle jou dit s?.

           8 Toe die
           Allerhoogste aan die nasies 'n erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel.

           9 Want die
           HERE se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel.

           Die Allerhoogste skei die nasies en die HERE (Jahweh) se deel is Jakob, maw Israel. Jahweh is dus die god van 'n afgemete deel. Hoe lees die Boek van Herinnering?

           7 : Dink aan die dae van die ou tyd, let op die jare, van geslag tot geslag; vra jou vader, dat hy jou dit bekend maak; die ou mense, dat hulle jou dit s?.

           8 : Toe die
           Hoogste El die Erfdeel van die nasies geskei het van die seuns van adamiete en die grense van die volke vasgestel het volgens die getal van die seuns van JisraEl.

           9 : Want
           JaHWeH se deel is Sy volk, Jakob is Sy afgemete Erfdeel.
           Die Hoogste El deel uit en Jahweh erf 'n deel.

           When the Most High gave to the nations their inheritance, when he divided mankind, he
           fixed the borders of the peoples according to the number of [the sons of God]. But the

           LORD’s portion is his people, Jacob his allotted heritage.
           In Engels is Jahweh die god van 'n porsie.


           7 Gedenk aan de dagen van ouds; merk op de jaren van elk geslacht; vraag uw vader, die zal het u bekend maken, uw ouden, en zij zullen het u zeggen.

           8 Toen de
           Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen Hij Adams kinderen vaneen scheidde, heeft Hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Isra?ls.

           9 Want des
           HEEREN deel is Zijn volk, Jakob is het snoer Zijner erve.
           Hierdie beskouing van die Israeliete skakel onteenseglik in by Jahweh se eie submisie aan Moses, naamlik dat hy die God van Abraham en sy nageslag is.

           Jahwe voldoen nie aan die opdrag van die engel in Openbaring 14:7 nie.

           Jahweh is die jaloerse stamgod van die Semiete.

           Jahweh is nie my god nie.

           My God is die Skepper van Hemel en Aarde, wat man en vrou na hulle Beeld geskape het.

           Liefde groete.

           Die Ou Man
           Wendag

           Comment


           • #12
            'n Vraag wat onwillekeurig by my ontstaan, is die volgende.

            Glo Jahweh in die bestaan van ander gode?

            Lees die volgende uit Exodus 20 en besluit self.

            2 Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.

            3 Jy mag geen ander gode voor my aangesig h? nie.

            4 Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.

            5 Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die
            HERE jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;
            En uit die Boek van Herinnering.

            2 : Ek is JaHWeH jou Elohey wat jou uit die Aarde van Egipte, uit die slawehuis, uitgelei het. [2 Ezra 7:88-108]
            3 : Jy mag geen gode van andere voor My Aangesig h? nie,

            4 : jy mag vir jou geen gesnede afbeelding of enige beliggaming maak van wat bo in die Hemele is, of van wat in die Aarde is, of van wat in die waters onder die Aarde is nie,

            5 : jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek,
            JaHWeH jou Elohey, is 'n jaloerse El wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde [geslag] van die wat My haat.
            Vers 5 is vir my 'n probleem. Veral in die lig van die volgende gedeelte.

            Deuteronomium 24

            16 Die vaders mag nie vir die kinders, en die kinders mag nie vir die vaders gedood word nie; elkeen moet vir sy eie sonde gedood word
            Wat my aanbetref oortree die jaloerse god (Jahweh) sy eie re?l en hy glo in die bestaan van ander gode. Vandaar die jaloesie.

            Liefde groete.

            Die Ou Man
            Wendag

            Comment


            • #13
             2 Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.

             3 Jy mag geen ander
             gode voor my aangesig h? nie.
             2 : Ek is JaHWeH jou Elohey wat jou uit die Aarde van Egipte, uit die slawehuis, uitgelei het.

             3 : Jy mag geen
             gode van andere voor My Aangesig h? nie,
             Jahweh is uitdruklik daaroor dat sy jaloesie gerig is teen die ander gode. Let wel, Jahweh praat nie van afgode nie.

             Die gode teenoor wie Jahweh se jaloesie gerig is, vind ons in Psalm 82.

             1. God staan in die vergadering van die gode; Hy hou gerig te midde van die gode.
             Jahweh is nie die Elohim (God van Hemel en Aarde) nie. Jahweh is bloot die laer orde stamgod van die Semiete.

             Liefde groete.

             Die Ou Man
             Wendag

             Comment


             • #14
              Ons weet dat Jahweh die God van Abraham en sy nageslag is. Ismael was die oudste seun van Abraham. Beide Abraham en Ismael is op dieselfde dag, in opdrag van Jahweh, besny.

              Genesis 17

              Die belofte van baie nasies - Die ewige besnydenis Verbond.

              1 : TOE Abram nege-en-negentig jaar oud was, het JaHWeH aan Abram verskyn en vir hom ges?: Ek is El die Almagtige; wandel voor My Aangesig, en wees rassuiwer.

              2 : Dan sal Ek My Verbond sluit tussen My en jou, en jou buitengewoon vermeerder.
              20 : Ook wat Jismael aangaan, het Ek jou verhoor. Kyk, Ek se?n hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. Twaalf vorste sal hy verwek, en Ek sal hom 'n groot nasie maak.
              24 : En Abraham was nege-en-negentig jaar oud toe hy aan die vlees van sy voorhuid besny is.

              25 : En sy seun
              Jismael was dertien jaar oud toe hy aan die vlees van sy voorhuid besny is.

              26 : Op daardie selfde dag is Abraham en sy seun
              Jismael besny
              Wie is daardie groot nasie (vers 20) wat, volgens Jahweh se belofte, uit Ismael verwek sou word?

              Both Jewish and Islamic traditions consider Ishmael as the ancestor of Arab people. According to the Muslim tradition, Muhammad was a descendant of Ishmael through his son Kedar. http://en.wikipedia.org/wiki/Ishmael
              Daardie groot nasie wat deur Jahweh aan Abraham belowe is, is die Arabiere. Jahweh is dus ook die god van die Arabiere (Ismaeliete). Dit volg logies omdat die Arabiere die kinders van Abraham deur sy oudste seun, Ismael is.

              Die Arabiere pas steeds die besnydenis konsekwent toe, soos wat Jahweh aan Abraham beveel het.

              Waar pas Allah in die prentjie?

              Liefde groete.

              Die Ou Man
              Wendag

              Comment


              • #15
               Allah is die god van die Arabiere en Islam. Waar skakel Allah in?

               Ek haal uit die Koran aan.

               Die Aanhef

               In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige.

               1. Alle lof kom Allah toe, die Heer van die W?relde, (Deel 1, hoofstuk 1.)
               Allah word in die aanhef tot die Koran aangedui as die Heer van die w?relde. Allah laat homself soos volg uit in Afdeling 5, Deel 1 van die Koran.

               40. O kinders van Israel! Dink aan die weldade wat ek julle bewys het; en kom julle verbond met My na, en ek sal my verbond met julle nakom; vrees My en My alleen. (uit die Koran)
               Afdeling 15 - Die Verbond met Abraham

               122. O kinders van Israel! Dink aan die guns wat Ek julle bewys het, en hoe Ek julle bo die volkere verhef het. (uit die Koran)
               Afdeling 16 - Die Geloof van Abraham

               130. En wie verwerp die geloof van Abraham behalwe hy wat 'n dwaas van homself maak. Voorwaar Ons het hom vir hierdie w?reld uitverkies, en in die Hiernamaals sal hy gewis onder die regverdiges verskyn.

               131. Toe sy Here vir hom ges? het: Onderwerp jou, het hy geantwoord: Aan die Here van die w?reld onderwerp ek myself.

               132. En Abraham het ook sy seuns dit opgel?, en Jakob het dieselfde gedoen: My seuns voorwaar, Allah het hierdie geloof vir julle uitverkies, sterf daarom nie voordat julle onderworpenes is nie. (uit die Koran)
               Dit is hier baie duidelik dat Allah en Jahweh dieselfde God is wat die verbond met Abraham en sy nageslag gesluit het.

               Nou weet ons meer aangaande die god van Abraham. In Islam staan hy bekend as Allah, wat in Arabies beteken, "god".

               Jahweh is dus die Allah van Abraham en sy nageslag.

               Ek is 'n Boer met Germaanse bloed. Ek stam nie van Abraham af nie. Jahweh het daarom geen gesag oor my nie.

               My God is die God van Hemele en Aarde, wat ons na hulle beeld gemaak het, man en vrou.

               Liefde groete.

               Die Ou Man
               Wendag

               Comment

               Working...
               X