Announcement

Collapse
No announcement yet.

Om gelowiges te dreig is allermins liefde

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Om gelowiges te dreig is allermins liefde

  Om gelowiges te dreig is allermins liefde


  deur Christo Woortmeyer,
  Polokwane

  2012-04-07 13:00
  Die brief van mnr. Lourens Badenhorst “Gierige kerklidmate beroof God van offers” (Rapport, 1 April) het betrekking.

  Die liefdevolle God het mense ’n vryewilskeuse gegun; laat ons dit asseblief eerbiedig. Mense wat kies om onder ’n Outestamentiese bedeling in te skakel wat vir Israel bedoel was, is geregtig op hul keuse. Om dit op alle gelowiges onder die heidene af te dwing is nie liefde nie. Gun hulle hul vrye keuse: van ’n totale oorgawe, tien tiendes, sewe dae per week ensovoorts.

  Maleagi is duidelik. Die eerste woorde is: “Godspraak. Die Woord van die Here aan Israel.”

  Dit is meer as 12 keer (net in hoofstuk een) pertinent gerig, meestal tot die priesters.

  God beskuldig nie die “mens” dat hy God beroof nie!

  Lees asseblief hoofstuk 3:6.

  Mal 3:6 Want Ek, die HERE, het nie verander nie; en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie.
  Dit is gerig tot die “kinders van Jakob” en “die hele nasie” van Israel.

  Dit is nie gerig tot die heidene wat onder die Nuwetestamentiese bedeling tot geloof in Jesus gekom het nie.

  Gelowige heidene in Handelinge het nie tiendes bedryf nie; hulle het in liefde álles gedeel.

  Eeue nadat Jesus uit die dood opgestaan en oneindig verheerlik word deur hemelse leërskares, het die Katolieke Kerk tiendes heringestel en nog leerstellings ingestel.

  Geldgierigheid, afpersing, veroordeling en vervolging deur die Katolieke pous en sy kerk het die Protestante laat wegskeur.

  Heelwat Katolieke leerstellings, tradisies en rituele het in aangepaste vorm behoue gebly.

  Lees asseblief 1 Korintiërs 13.

  1Co 13:1 Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek ‘n klinkende metaal of ‘n luidende simbaal geword.
  1Co 13:2 En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie.
  1Co 13:3 En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie.
  1Co 13:4 Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie,
  1Co 13:5 handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie,
  1Co 13:6 is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid.
  1Co 13:7 Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.
  1Co 13:8 Die liefde vergaan nimmermeer; maar profesieë—hulle sal tot niet gaan; of tale—hulle sal ophou; of kennis—dit sal tot niet gaan.
  1Co 13:9 Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele.
  1Co 13:10 Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is, tot niet gaan.
  1Co 13:11 Toe ek ‘n kind was, het ek gepraat soos ‘n kind, gedink soos ‘n kind, geredeneer soos ‘n kind; maar nou dat ek ‘n man is, het ek die dinge van ‘n kind afgelê.
  1Co 13:12 Want nou sien ons deur ‘n spieël in ‘n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is.
  1Co 13:13 En nou bly geloof, hoop, liefde—hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde.


  Liefde soek nie sy eie belang nie ensovoorts. Liefde veroordeel nie mense nie, bind hulle nie wat deur Jesus vrygemaak is nie en dreig hulle nie met God nie.

  bron  groetnis
  knipmes
  Wendag
Working...
X