Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die Here is 'n jaloerse god

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Die Here is 'n jaloerse god

  Dit is vir baie mense verbasend om te hoor dat die Israelitiese god van die Bybel n jaloerse god is. Tog lees ons in beide die Ou en die Nuwe Testament dat die god n jaloerse god is. In Eksodus 20:5 lees ons: Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die Here jou God, is n jaloerse God (OAV). Want jy mag jou nie neerbuig voor n ander God nie; want die Here se Naam is Jaloers n jaloerse God is Hy (Eksodus 34:14 OAV). Wie dan n vriend van die wreld wil wees, word n vyand van God. Of meen julle dat die Skrif tevergeefs s: Met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon (Jakobus 4:4 5 OAV). In al hierdie gevalle is hierdie god jaloers as gevolg van die mense se ontrou. Hy is jaloers as Israel ander gode aanbid of as die kerk wat hom dien soos die wreld word.

  Deuteronomy 6:14
  Julle mag nie agter ander gode aan loop uit die gode van die volke wat rondom julle is nie--

  Deuteronomy 8:19
  Maar as jy nogtans die HERE jou God vergeet en agter ander gode aan loop en hulle dien en voor hulle neerbuig, dan verseker ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom;

  Judges 2:12
  en die HERE, die God van hulle vaders, verlaat wat hulle uit Egipteland uitgelei het, en hulle het agter ander gode aan geloop, van die gode van die volke wat rondom hulle was, en hulle daarvoor neergebuig en die HERE geterg.


  Vraag: "Waarom is God n jaloerse God?"

  Om die vraag te beantwoord moet ons 'n paar belagrike punte opweeg.

  Deuteronomium:

  [7] Dink aan die dae van die ou tyd, let op die jare, van geslag tot geslag; vra jou vader, dat hy jou dit bekend maak; die ou mense, dat hulle jou dit s.
  [8] Toe die Allerhoogste aan die nasies 'n erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel.
  [9] Want die HERE se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel.
  [10] Hy het hom gevind in 'n woestynland en in 'n woeste wreld, vol gehuil van die wildernis; Hy het hom omring, op hom ag gegee, hom bewaak soos sy oogappel.
  [11] Soos 'n arend sy nes opwek, oor sy kleintjies sweef, sy vlerke uitsprei, hulle opneem, hulle dra op sy vleuels--
  [12] die HERE alleen het hom gelei, en daar was geen vreemde god by hom nie.  In die verse onderskei die skrywer tussen die Allerhoogste en "ondergeskikte" gode of kinders waarvan die HERE een van die kinders van die Allerhoogste is wat n erfdeel ontvang wat hy dan met jaloesie omvlerk.

  Dit word algemeen aanvaar dat die Allerhoogste vir elk van sy 70 kinders n erfdeel gegee het, 'n nasie om te lei en op te pas.

  Die HERE ook bekend as Jahweh se priesterskap het die opdrag letterlik opgeneem en het uit onkunde die heer opgehef as "enigste god" en die ander heersers as afgode bestempel.


  In die Nuwe testament:

  Joh 1:12 s Hy het na Sy eindom gekom maar hulle het Hom nie aanvaar nie. Israel moes tot bekering kom en hulle gereed kry vir die koninkryk. Dit was vir hulle goeie nuus. Dit word verder bevestig in Matt. 15:24-27 waar Hy antwoord en vir die Kananse vrou s: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Daarop kom sy en val voor Hom neer en s: Here, help my! Maar Hy antwoord en s: Dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. En sy s: Ja, Here, maar die hondjies eet darem van die krummels wat van die tafel van hulle base afval.

  Hier is n baie duidelike onderskeid tussen die volk Israel en die nasies aangesien hierdie vrou nie deel was van Israel nie. Hy het haar gehelp omdat Hy haar groot geloof en insig gesien het. Hier sien ons n vrou wat verstaan het dat Jesus gekom het vir die volk Israel en nie vir ander nasies daar buite nie.

  Waar staan ons in die opset, dit is duidelik dat Jahweh, die HERE, slegs e vir sy middeoosterse volk het en jaloers is as sy mense aandag aan die volke rondom se gode, gaan die familiegod van die Jode/Isrealiete hom ook oor ons omferm?

  Openbaring 19:4 En die vier en twintig ouderlinge en die vier lewende wesens het neergeval en God aanbid wat op die troon sit, en ges: Amen, Halleluja!

  God, die Allerhoogste, woon nie in mensgemaakte konstruksies nie .... Stefanus het aan hulle probeer verduidelik dat n mens God nie kan vasvang in mensgemaakte konstruksies, soos die kerk nie. Die kerk, as simbool van die teenwoordigheid van God, kan nie identies word aan God nie, of anders gestel: God se teenwoordigheid kan nie beperk word deur die simbool wat iets van God se teenwoordigheid probeer uitdruk nie. God is die Allerhoogste. Daarmee wil Stefanus s dat God in vergelyking met enige iets anders, nog baie groter en hor is. Daar is niks anders wat werklik met God vergelyk kan word nie God is die Allerhoogste! Aanbid God"!
  Wendag
Working...
X