‘n Oorlog word normaalweg gesien as twee verskillende groeperings van ‘n groot aantal mense wat in konflik verkeer en mekaar met wapens vernietig totdat die een groepering die knie voor die ander buig of totdat ‘n derde party tussen beide tree en die konflik permanent of voorlopig beïndig.

Die waarheid is egter dat daar meer as een formaat van oorlogvoering is. Tydens die Anglo-Boereoorlog het die Boere guarilla-oorlogvoering bekend gestel. Dit was ‘n tipe van ‘n slaan-toe-en-verdwyn (hit and run) aanval. Die Duitsers het tydens die tweede wêreldoorlog weer van die sogenaamde “Blitzkrieg” tegniek gebruik gemaak. Jy val verwoed en vinnig aan met alle middels tot jou beskikking – of dit wat nodig geag word om die aanval suksesvol deur te voer. Verder is daar oorloë wat bekend staan as ‘n chemiese oorlog (WWI), Koue oorlog, Kern oorlog ensomeer.

Dan is daar die sogenaamde “stadige oorlog”. Sou ‘n mens “Slow War” Google dan definieer “The Urban Dictionary” ‘n “Slow War” as “....a war that is only visible when the big pattern is revealed over time. If you could play the seemingly-isolated events of a Slow War in speeded-up time, its real nature would be visible. A Slow War is the opposite of the Blitzkrieg. A war so slow that you hardly notice it. A war so slow that those waging it can deny that it is actually happening. Under the fog of war they hide it as “ordinary crime”. The end result is still the same as the Blitzkrieg. Total annihilation of the enemy”.

Suid-Afrika is ‘n goeie voorbeeld van waar ‘n stadige oorlog besig is om plaas te vind. Die blanke Afrikaanssprekendes (Afrikaners/Boere), en dan meer spesifiek die boere (landbouers) op die plase word beskou as die “vyand”. Hulle word geteiken en deur goeie beplanning stelselmatig vermoor trouens, ek dink nie dit sal verregaande wees om te sê uitgemoor nie. Ook word Blankes (ongeag taal) tydens huisrowe en kapings vermoor.

Indien ‘n mens 20 jaar terug vir die Blankes sou gesê het dat 4 000 wit boere en ongeveer 40 000 Blankes in hulle huise vermoor sou word in die komende 20 jaar sou jy geen instemming gehad het tot die totstandkoming van die huidige reënboognasie nie. Huidige kennis van wat om te verwag van korrupsie, vernietiging van infrastruktuur, regstellende aksie, swart ekonomiese bemagtiging asook die gedagte dat 50% van ‘n boer se grond vrywillig en sonder vergoeding aan swart plaaswerkers oorgedra sou moes word sou verseker 20 jaar terug ‘n oorlog ontketen het. ‘n Situasie wat destyd amper gebeur het.

Vervolg......