Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 19 of 19

Thread: Aanval op 'n boereplaas - wat beleef word

 1. #11

  Default Re: Aanval op 'n boereplaas - wat beleef word


  Die plasing van Dawie Roodt se skrywe op hierdie draad word gedoen om bepaalde redes. Enkele van dié redes is as volg:

  • Die roof/aanval kan met enige iemand gebeur – skelms het nie voorkeure nie solank dit net vir hulle voordele inhou. Hierdie voordele kan finansieel, vergelding en selfs polities van aard wees.
  • Dit is hoogs onwaarskynlik dat so ‘n roof/aanval sal plaasvind indien daar nie “binne” inligting beskikbaar is nie.
  • Dié voorval beklemtoon weer die feit dat ‘n mens jou omgewing fyner moet waarneem en jou kom en gaan deurlopend afwissel. Geen roetine moet deurlopend gevolg word nie.
  • Voor ‘n roof/aanval plaasvind word die huis en gewoontes van die inwoners lank gemonitor. Dit kan selfs langer as ‘n maand duur. Tydens hierdie tydperk word alle veranderinge en moonlike wysigings van rotienes aan die “waarnemers” deurgegee – binne inligting. Sou jy aandui dat jy die naweek weggaan, is dit waardevolle inligting vir ‘n rower.
  • Die waarnemers deel die rowers mee hoe die huis binne lyk, waar die kluis is, of daar geld in is ensomeer. Hierdie inligting word aan die rowers bekend gemaak deur bepaalde tekens te pak. Gewoonlik is drie partye ter sprake. Die persoon wat die inligting verskaf (eintlik verkoop), die waarnemers en dan die rowers self. Die vergoeding van elke party word deur onderhandeling ooreengekom.


  Sou Dawie Roodt bewus gewees het van hierdie werkwyse en net ‘n bietjie kennis gehad het oor hulle aanwending van “tekens” sou hy hierdie gebeurtenis maklik kon vermy. Om hierdie stelling te motiveer sal ek later die sluier oor hierdie onbekende werkwyse ietwat lig.

  Die artikel van Dawie Roodt kan by die volgende skakel gelees word.

  http://maroelamedia.co.za/blog/debat...-groter-vrees/

  Groetnis.

  Carel

 2. #12

  Default Re: Aanval op 'n boereplaas - wat beleef word

  Enige aanval of roof wat beplan word, word deur middel van ‘n aandagtrekker voorafgegaan. Of dit ‘n plaasaanval/roof of ‘n beplande aanval/roof op ‘n plot of by ‘n huis is, die werkwyse bly dieselfde. Die aandagtrekker word so geplaas dat dit van die pad af sigbaar is. Die plasing daarvan is gewoonlik hoër as die padoppervlakte en is duidelik sigbaar. Die grootte daarvan mag verskil. Dit kan op ‘n skuinste langs die pad, in ‘n boom of teen ‘n heining/muur aangebring word.

  Die onderste foto wys so ‘n teken. Aanvanklik het dié bepaalde plastieksak vir etlike weke naby ‘n groep gemors gelê. Op ‘n dag verander die sak se voorkoms. Dit is ingebind om die voorkoms van ‘n strikdas te gee. Die voorkoms van gemors het verander na ‘n betekenisvolle teken wat beteken daar is BAIE KOS. Omdat die teken naby ‘n “RDP” woonbuurt geleë is het ek die foto uit die voertuig geneem om nie aandag te trek nie.
  Nou moes die kante van die pad veral dop gehou word om te sien wat die beplanning is en op wie dit van toepassing gaan wees.

  Groetnis.

  Carel.
  Last edited by Carel van Heerden; 24th August 2015 at 20:30.

 3. #13

  Default Re: Aanval op 'n boereplaas - wat beleef word

  Ongeveer ‘n week later is die volgende langs die pad waargeneem. Die “gemors” het aan die linkerkant van die pad gelê in die rigting van die plaas. Die groepering van die gemors kon die indruk skep dat kinders daar gespeel het. Indien u na links kyk, in die skaduwee van die voertuig, sal u ‘n groepering van klippe opmerk. Laasgenoemde het egter bevestig dat die oplossing van die “BAIE KOS” hier verduidelik sal word.


  Groetnis.

  Carel.
  Last edited by Carel van Heerden; 24th August 2015 at 20:28.

 4. #14

  Default Re: Aanval op 'n boereplaas - wat beleef word

  Die volgende foto’s is nou in die (regte) rigting van die plaas geneem. Vervolgens eers die klippies. Is dit nie vreemd dat klippies in so ‘n groepering langs ‘n pad voorkom nie?

  Vir die ongeoefende oog sal dit nie veel beteken nie.

  Dit “groepering” van gemors – foto hieronder, lyk nogal asof kinders daar kon sit en speel. Die blote feit dat dit ongeveer 400m na die aandagtrekker “geplaas” is en gevolglik te vêr weg is van die woonbuurt, dui daarop dat dit daar is om ‘n ander doel te dien.


  Wanneer u na die klippies en die “speelgoed” kyk, sou dit vir u iets beteken?

  Groetnis.

  Carel

 5. #15

  Default Re: Aanval op 'n boereplaas - wat beleef word

  Wanneer mens na die klippe kyk in die rigting van die pad soos dit verder af gaan, verby die uitdraaipad na die woonhuis, dan kan die pak daarvan beter vertolk word.

  Die werkwyse wat gevolg word is om die foto’s te neem, afdrukke daarvan aan my seun te stuur wat dit dan weer op sy beurt vertolk. Sy vertolking word aan my gestuur en notas word dan vergelyk. (Moet sê sy vertolking is beter as myne).

  Die foto hieronder - met die kolle op die klippe - dui die dag, datum en tyd van die aanval/rooftog aan aan asook die rigting vanwaar hulle sal kom. Om dit te kan weet gaan ek verduidelik hoe dit werk. Die klippe met die rooi kol op is almal omtrent ewe groot en is in ‘n sirkel gepak. Die een met die groen kol is heelwat kleiner. Omdat dié klippe groter is as al die ander, dui dit die dag van die week aan. Hulle begin altyd van ‘n Sondag af te tel – soos die meeste almanakke is dit dan vir hulle ook die eerste dag van die week. Wanneer die ewegroot klippe getel word is daar ses (6). As jy dus by Sondag begin tel kry jy Sondag tot by Vrydag wat die sesde dag van die week is. Die kleiner, groen gemerkte klippie, is nie deel van die week nie en dui die tyd in ure aan. Hulle tref nie onderskeid tussen dag en nag (vm of nm) nie – dit word bespreek. Die datum is die klippies met geel gemerk. Weereens is hulle ongeveer ewe groot maar kleiner as die rooi gemerkte klippies. Dié klippies dui die datum aan, met ander woorde daar is vier (4) wat beteken hulle beplande aanval/roof sal op die 4de van ‘n maand plaasvind. Nou hoe word die maand bepaal? Om dit uit te vind moet ‘n mens ‘n almanak gebruik. Dié datum sal in ‘n toekomstige maand geskied vandat die “tekens” uitgepak is. Dit is nou Augustus maand 2015. Die vierde dag van Augustus val op ‘n Dinsdag. Al was die tekens aan die einde van Julie uitgepak kan die aanval nie in Augustus 2015 plaasvind nie. Kyk ‘n mens egter na September, word gesien dat die vierde September op ‘n Vrydag val en dat die aanval die middag om 1 uur of in die nag om 1 uur kan plaasvind.

  Nou watter 1 uur is relevant? Op Vrydae is my vrou om 1nm by die huis terwyl haar tuiskoms op ander weeksdae eers om 1:30 nm. plaasvind. Dit is ook gewoonlik die tyd wat ons saam middagete geniet. Somtyds egter gaan ons direk “dorp” toe. Vrydagaande is ‘n mens gewoonlik moeg na ‘n week se werk en die moontlikheid bestaan dat ‘n mens baie vas kan slaap. Om meer inligting oor die betrokke uur te verkry sal ‘n mens na die ander “speelgoed” moet gaan kyk.

  Die blou lyn en drie sirkels verteenwoordig wel ‘n “kettie”. Die pyl se rigting gaan oor die pad die veld in en dit is dan juis die rigting waaruit hulle sal kom vir die aanval/roof. Dit beteken verder dat hulle te voet gaan kom en nie per pad nie. Dit moet egter nog bevestig word.

  Interessant, ongeveer dieselfde tyd verlede jaar het 'n groot “aanval” misluk. Hulle wag gewoonlik ‘n jaar vordat hulle weer toeslaan. Die slegte nuus is dat hulle sal voortgaan totdat hulle suksesvol is.
  Groetnis.

  Carel
  Last edited by Carel van Heerden; 26th August 2015 at 23:59.

 6. #16

  Default Re: Aanval op 'n boereplaas - wat beleef word

  Kyk ‘n mens na die “speelgoed”, dan raak dit interessant.

  Die stok in rooi omkring. Dit word genoem ‘n hek, of dan ‘n beginpunt. Die lengte van die stok is gewoonlik 70cm lank en dit dui gevolglik die lengte van jou tree aan wat jy moet loop om die volgende “teken” te kry. Anders gestel: dit is die treelengtes waarmee die roete gevolg word vir die beplande roof/aanval. Hierdie hek bevestig dat hulle deur die veld gaan beweeg en dat dit geloop en nie gery gaan word nie. Die stok is ongeveer 2 kilometer weg van die plaasopstal. Die geel lyn parallel met die lengte van die stok wys verder met die pad af aan en is nie van toepassing nie. Omdat die stok (hek) egter dwars lê beteken dit “dat deur die hek gegaan moet woet word”.

  In die geel sirkel is daar 2 klippe. ‘n Geel lyn is getrek van die punt van die stok vanaf ‘n klip wat daar lê. Die drie klppee vorm ‘n reguit lyn. Hierdie lyn dui die rigting aan waarheen gestap moet word met treelengtes wat ooreenstem met die lengte van die stok. Dit sal hulle by die volgende teken bring.

  Wit plastiek lepels. Wit beteken kos. ‘n Lepel (wit) wat met die oopkant na bo lê beteken dat hulle alreeds eet. Die twee lepels wat met die oopkant na onder lê dui aan dat daar nie nou kos is nie. Nou wat het hulle al ge-eet? Hoenders het uit die hok verdwyn en ‘n skape is al gesteel. Die plekke waar hulle steel se “bewyse” het ek by vorige tekens gekry en die skuiwergate geblokeer. Die twee onderstebo lepels dui gevolglik aan dat hulle beplan om weer te steel (kos). So iewers het hulle waarskynlik ‘n nuwe “gaping” gevind om kos te steel. As die lepels wonderbaarlik omdop sodat die skepkant bo is beteken dit daai planne in werking is. 7. #17

  Default Re: Aanval op 'n boereplaas - wat beleef word

  Die deursigtige bottel met sand in (sien blou pyl op foto): Wanneer die bottel vol sand gemaak word, beteken dit springstof/ plofstof. Wanneer die bottel halfvol sand gemaak is, soos op die foto, beteken dit dat die teiken ’n baie moeilike mens is. Nou daar is sommer so in die “gemors” een van my karaktertrekke bekend gestel. Is dit waar? Ek is bevrees die antwoord is ja. Sedert die vorige mislukte aanval het ek geen nonsens meer verdra nie. Die handlangers van die hoofbron is na sy ontslag aan die kaak gestel en het hulle met verloop van tyd hulle werk verloor. Lyk egter nie of dit die ander afgeskrik het nie.

  Nou weer ‘n interessantheid. Die silwer blikke, die koppies en van die loslê bottels dui bepaalde apekte op die plaaswerf aan. Die plaaswerf is ongeveer 2 tot 3 Ha groot. Ek gaan nie alles bespreek nie en dui slegs die belangrikste aan. Die silwer blik heel regs verteenwoordig die werkswinkel met kantoor wat daaraan gekoppel en waarin die kluis voorkom. Kluis = geld. Silwer is die kleur wat hulle gebruik om geld aan te dui. Let op na die rooi Lego blokkie. Rooi dui op gevaar. Aan daardie gedeelte van die werkswinkel is staal traliehekke met ‘n groot opskuif deur verder na binne . Dit is waar ek gewoonlik uitkom en dit verleen ook vinnige toegang tot die werf waar die kos is naamlik die hoenderhokke, bok-kamp, skaapkraal en varkhokke. Dit is dus ‘n plek waaruit maklik geskiet kan word en is dus gevaarlik. Meer nog so omdat ek ‘n moeilike mens is.

  Die silwer blikke dui op geld en van hulle het sand in. Bo-op die sand word ‘n klein blaartjie aangetref. Dit beteken die kos is in “gate” of hokke of kampe – m.a.w hulle is toegemaak en toegang moet verkry word.

  Die groen pyl dui op ‘n meer kommerwekkende aspek. Dit is ‘n kiwi swart politoerblikkie se deksel. Dit is met sand begrawe sodat ‘n halwe boog of sirkel (swart) sigbaar is, parallel met die geel pyl (roete aanduider). Die betekenis is dat die man moet dood. Aan die bokant van die linkerkanste blou pyl is die onderste gedeelte van die blikkie. Die boog sigbaar is na links wat beteken die vrou moet dood. Bietjie onseker oor hierdie een aangesien die blikke redelik hoog uitgelig is aan die linkerkant.

  Die heel linkerkanste blik met die sousbonepapier daarop geplaas het twee betekenisse. Die kleur oranje beteken die aanvaller/rower moet fyn kyk – goed konsentreer. Dit is waar ‘n infrarooi kamera geplaas is! Die kombinasie van oranje en wit (kyk links van die oranje) beteken dat hulle moet mooi kyk, die roete gaan in die veld in.

  Daar is nog baie “geskrywe”. Gaan egter volstaan met dié inligting. Waarheen wys die geel pyl wat ‘n lyn vorm na aanleiding van die drie klippies?

 8. #18

  Default Re: Aanval op 'n boereplaas - wat beleef word

  Indien ‘n mens so in die pad gaan staan dat die drie klippies in ‘n reguit lyn lê (geel dwars lyn) en jy kyk in die rigting wat aangedui word sien jy die volgende.


  ‘n Sementsak wat van nêrens teen die draad opgeklim en homself so geheg het dat die sterkste wind hom nie maklik sal afwaai nie. Dit opself sigself behoort ‘n mens alreeds laat wonder oor wat aangaan. Dit is ‘n aanduider waar daar deur die lyndraad gegaan moet word om die res van die roete te kan volg.

  Weer ‘n paar interessanthede. Die veld in die agtergrond is gebrand. Daar is verskeie redes wat daarvoor aangegee kan word. Die mees relavante een vir my is dat dit as voorbereiding gedien het het vir die aanval/rooftog. Omdat dit nou duidelik blyk dat dit ‘n voetroete is wil hulle optimale sigbaarheid bewerkstellig. Aanvanklik is aangedui dat die tyd 1 uur die middag of een uur in die nag kan wees. Die veld is weke voor die tyd aan die brand gesteek, natuurlik altyd wanneer die wind sterk waai en dan ook in die rigting wat hulle wil beweeg en dan natuurlik ook waar hulle “ontsnap” roete beplan is. Daar is dus voldoende aanduiding dat hierdie ‘n nagaanval sal wees. Om dit verder te bevestig moet ‘n mens na die stand van die maan gaan kyk. Die 28 ste Augustus is dit volmaan. ‘n Week later kom die maan eers om 23:56 op en gaan10:20 ( Rise: 23:56; Moon Set: 10:20) onder. Hulle sal dus voldoende lig beskikbaar hê om hulle planne ten uitvoer te bring. Indien hulle in die dag (middag) sou wou roof/aanval gaan hulle te opsigtelik wees. Daar is werkers aan diens en ander mense kan hulle maklik sien en selfs herken.

  Met die beplande roof/aanval ‘n week weg, wat doen ‘n mens? Natuurlik is daar baie wat gedoen kan word. Die antwoord hierop lê somtyds opgesluit in die mees eenvoudigste oplossing. Verander jou daaglikse roetine en aangesien jy weet wat beplan word verander omstandighede sodanig dat hulle onseker raak oor die suksesvolle uitkoms van hulle plan.

  Kom ek gee ‘n eenvoudige voorbeeld. Die werkers ‘n tyd gelede bymekaar geroep en aangedui dat my seun en skoonseun die bepaalde naweek kom kuier om bietjie skietoefening te kom kry. Hulle kan waarskynlik die Donderdag al hier wees maar verseker dié Vrydag en die res van die naweek. So indien hulle skote hoor moet hulle nie bekommerd wees nie. Verder is kameras verskuif en “nuwes” aangebring op al die toepaslike steelplekke. Wat hulle nie weet nie is dat dit ou kameras is en dat hulle nie gekoppel is nie. Ek het ‘n lugdraad by elkeen aangebring en verduidelik dat hierdie kameras nie kabels nodig het nie. Wat het gebeur? Die volgende foto spreek boekdele.


  Verstrengel, onderaan die sementsak het die karkas van ‘n dooie kiewiet verskyn. Dit beteken eenvoudig dat die aanval/rooftog af is en dat hulle my nog sal kry. Die “netjies” gepakte speelgoed is later op ‘n hoop geskop en die aandagtrekker het vandag verdwyn.

  Uiteraard is daar baie wat ek nie genoem het nie. Aspekte soos hoe onderhandel word oor jou besittings – in die geval kos – watter tekens op die werf uitgepak word ensomeer. Dat hulle ‘n baie sterk vermoede het dat ek hulle tekens kan lees bestaan aangesien die tekens soos datum en tyd onder andere al verder weg van die huis af verskuif word en minder opvallend geplaas word.

  Hierdie gebruik van hulle noem ek die onbekende faktor. Die rede dat mense nie die tekens kan vertolk nie veroorsaak ook dat hulle nie weet wanneer hulle beroof of aangeval gaan word nie. Die roof/aanval is vir hulle onbekend en dit plaas die verassingselement in die guns van die aanvaller. Indien ‘n mens al so ‘n ietse daarvan weet word die verassingselement verskuif in die guns van die potensiële slagoffer.

  Ter afsluiting net enkele opmerkings:

  • Nie alle gemors is tekens nie. Daar is sekere vereistes waaraan voldoen moet word.
  • Inligting word van binne (werkers) voorsien. Al lyk ‘n person hoe betroubaar, wees maar katvoet. Hulle kan afgepers word.

  My skoonpa het dié wysheid verkondig: As jy iemand in diens wil neem vra dat hy/sy hulle handpalms vir jou wys. Indien daar hare op voorkom dan steel hulle nie. Met die stukkie wysheid van die grysheid vertrou ek dat die sluier wat effens gelig is, vir u ‘n ander aspek van roof en aanvalle beklemtoon het.

  Groetnis.

  Carel.

 9. #19

  Default Re: Aanval op 'n boereplaas - wat beleef word

  Die foto's wat verwyder is, is gedoen aangesien ek met die plasing daarvan nie besef het dat dit op Google gekry kan word nie. Dit is sensitiewe inligting en dit was my mening dat dit nie deur "ander" op 'n webwerf soos Wendag gesien sal word nie.

  Elke jaar verskyn daar nuwe tekens wat deur misdadigers daargestel word. Meer so indien hulle bewus is dat die "boodskap" deur die verkeerde persone gelees kan word. So byvoorbeeld is van die tekens wat vertoon is nog nie aan ons bekend nie.

  Ek vra om verskoning vir hierdie ongerief maar vertrou dat u sal verstaan.

  Groetnis.

  Carel

Similar Threads

 1. Replies: 0
  Last Post: 9th January 2012, 17:48
 2. Om gedoop te word
  By Silencio in forum Humor
  Replies: 1
  Last Post: 29th November 2010, 21:34
 3. Die VVK se plan wat verdoesel word.
  By Boerland in forum Nuus
  Replies: 1
  Last Post: 26th October 2010, 17:21
 4. Replies: 2
  Last Post: 24th October 2010, 22:12
 5. Hoe word die Christendom verstaan?
  By nieuwoudtrl in forum Kletshoekie
  Replies: 2
  Last Post: 19th December 2008, 20:06

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •