Van wie het die Israel priesterdom sy opdragte gekry, van JHWH (Jahweh), Satan of van albei? Of het hulle self nie altyd geweet nie.

Let op die onderstaande stuk teenstrydigheid in die Bybel.

11 Samuel 24

1 EN die toorn van die HERE het weer teen Israel ontvlam, en Hy het Dawid teen hulle aangehits en gesê: Gaan tel Israel en Juda.

2 Toe sê die koning vir Joab, die leërowerste, wat by hom was: Trek tog rond onder al die stamme van Israel, van Dan tot Berséba, en tel julle die volk, sodat ek die getal van die volk kan weet.
World English Bible

1 Again the anger of Yahweh was kindled against Israel, and he moved David against them, saying, "Go, number Israel and Judah."

2 The king said to Joab the captain of the army, who was with him, "Now go back and forth through all the tribes of Israel, from Dan even to Beersheba, and number the people, that I may know the sum of the people."
Die skrywer van die bostaande gedeelte vertel dat Jahweh die aanhitser was. Let egter op die onderstaande weergawe van dieselfde insident.

1 Kronieke 21

1 TOE het Satan teen Israel opgetree en Dawid aangehits om Israel te tel.

2 En Dawid het aan Joab en die owerstes van die volk gesê: Gaan tel Israel van Berséba tot Dan, en bring vir my berig, dat ek hulle getal kan weet.
World English Bible

1 Satan stood up against Israel, and moved David to number Israel.

2 David said to Joab and to the princes of the people, "Go, number Israel from Beersheba even to Dan; and bring me word, that I may know the sum of them."
Nou het Dawid die spesifieke opdrag van Satan gekry. Wie was Dawid se opdraggewer? Was dit nou Satan of Jahweh?

'n Ernstige implikasie van hierdie verwarring is dat Jahweh en Satan dalk dieselfde wese kan wees.

Liefde groete.

Die Ou Man