Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 12 of 12

Thread: Vrymesselary

 1. #11
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default Re: Vrymesselary

  Ek is nie 'n kenner van die Vrymesselaar beweging nie. Ek is opgevoed dat dit 'n volksvreemde organisasie is waar 'n Boer of Afrikaner nie tuishoort nie.

  Dit gegewe, neem ek egter kennis dat van ons Voortrekker leiers, Boere Presidente en Boere Generaals, Vrymesselaars was.

  President (Br) MW Pretorius
  (1819 - 1901)

  Marthinus Wessel Pretorius is as oudste seun van Andries Pretorius, Voortrekkerleier en held van die Slag van Bloedrivier, in 1819 in die Graaff Reinet distrik gebore. In 1838 vertrek hy saam met die familie en ander in sy vader se trek uit die Kaapkolonie. In 1848 vestig die familie hulle in die Magaliesburg distrik. Na sy vader se afsterwe in 1853 word hy aangestel as Kommandant-generaal en voorsitter van die Krygsraad, ZAR.

  In 1857 word Marthinus Wessel Pretorius die eerste president van die Zuid-Afrikaanse Republiek en dien tot by sy bedanking in 1871. Met die bedanking van President JN Boshof van die Vrystaatse Republiek in 1859, word President MW Pretorius gevra deur veral Vrystaters in die noordelike gebiede om hom as hulle president verkiesbaar te stel. Hy word aan die einde van 1859 tot President van die Vrystaatse Republiek verkies, `n amp wat hy in 1863 bedank.

  Op sy aandrang word twee plase aan die Apiesrivier aangekoop vir die vestiging van `n "Sentrale Hoofstad". So word Pretoria, wat na hom vernoem is, gestig.

  Tydens sy ampstermyn as President van die Vrystaat word hy op 27 Junie 1862, as Vrymesselaar by Losie De Goede Hoop ingewy. Hy word ook in hierdie Losie tot Meestervrymesselaar verhef. Daarbenewens word President Pretorius `n ere- Meester gemaak.

  As een van die petisionarisse vir die stigting van Losie Unie in Bloemfontein stuur sir Christoffel Brand, Adj Grootmeester, van die Nederlandse Konstitusie `n magtiging gedateer 31 Mei 1863, aan President Pretorius, om Losie Unie te vestig. Dit is onseker uit die beskikbare rekords of hy wel by die vestiging van Losie Unie Betrokke was, omdat hy as President van die Vrystaat bedank het.

  Omdat sy handtekening op die Oktrooi wat deur die Grootooste van die Nederlande uitgereik is verskyn, en hy die Vrystaat dikwels besoek het, is dit moontlike dat hy wel die aanvanklike opdrag van sir Christoffel om die Losie te vestig, uitgevoer het. Losie MW Pretorius van Carletonville is na hierdie beroemde leier vernoem.

  Geskryf deur SA Br Klasie Viljoen: Bronne geraadpleeg The Freemasons of SA Dr AA Cooper; History of Lodge De Goede Hoop: Research complied by Rt Bro B Klopper and presented at the Centenary Celebrations of Losie Unie 1963.
  http://www.grandlodge.co.za/

 2. #12
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default Re: Vrymesselary

  Hier volg nog gegewens.

  Geskiedenis van ons Losies
  Losie De Vereeniging No 3

  Losie De Vereeniging in Graaf-Reinet is die derde oudste Losie in die Masonieke geskiedenis van die Grootlosie van Suid-Afrika. Gestig in 1834 het Losie De Vereeniging `n roemryke geskiedenis.

  Die bekende Voortrekkerleier, Piet Retief, was `n lid van hierdie Losie. President Thomas Francois Burgers, die latere President van Die Transvaalse Republiek, is 1874 as Vrymesselaar by Losie De Vereeniging ingewy.

  Die eerste Voorsittende Meester was Agb Br JA Rouviere (1834 - 1835). Na hom was daar verskeie bekende gemeenskapsleiers in die stoel. Byvoorbeeld meer as 40 burgemeesters van Graaf-Reinet was lede van die Losie.

  Die Losie se betrokkenheid by die gemeenskap is welbekend. In die 1860'tigs was daar geen hospitaal opdie drop nie, en die Vrymesselaars het na vore gekom, en saam met ander organisasies geld ingesamel. Die Midlandhospitaal met 12 beddens is in 1877 geopen met tradisionele Masonieke seremonie. Daarbenewens is oor die jare milde skenkings aan kerk, hospitaal, kinderwelsyn, en die restourasie van Reinethuis gedoen.

  Vrymesselary op Graaf-Reinet het ook `n noue verbvintenis met kerklike instansies gehad. Dit staan aangeteken in die annale van die NG Kerk dat die Vrymesselaars van Graaf-Reinet `n belangrike aandeel gehad het in die fondsinsameling vir die bou van hierdie dorp se pragtige en historiese kerkgebou.

  Dit is nie algemeen bekend nie dat Losie De Vereeniging heel waarskynlik die eerste was om die stigting van `n Suid-Afrikaanse Grootlosie te bepleit. Reeds in 1940 is `n brief aan die Provinsiale Grootlosie daarop gewys dat daar geen rede is waarom Vrymesselary in Suid-Afrika aan oorsese gesag onderhewig moet wees nie.

  Daar is interessante en geskiedkundige voorwerpe in die Losie. Die kateder was die preekstoel van die ou Hollandse Kerk. Die pragtige stoele is gemaak deur Br V Stok en is met die Losie sr eeufeesviering geskenk. Die altaar is ook uniek met sy testamentiese vier horings op die hoeke. Dit saam met die kateders van die Opsieners dateer uit 1906. Die Bybel is geskenk deur Agb Vr CM Neser.

  (geskryf deur SSV Br Klasie Viljoen met inligting geneem uit `n artikel uit die Augustus 1985 uit gawe van `n Brosjure van die Suidelike Afdeling)
  http://www.grandlodge.co.za/

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •