Page 3 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 21 to 30 of 50

Thread: B: Elohim of Jahweh

 1. #21
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Elohim of Jahweh

  8 Toe die Allerhoogste (El) aan die nasies 'n erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van El.

  9 Want YHWH se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel.
  Bron
  Deuteronomium 32 bevestig dat die HERE/Jahweh nie dieselfde God as die Allerhoogste (El) is nie. Die Allerhoogste deel uit en die HERE/Jahweh is een van die ontvangers. Let daarop dat die HERE/Jahweh slegs aanspraak op 'n porsie of deel het. Jahweh is ondergeskik aan El en volgens die Israeliete is hy beskou as een van die seuns van El.

  Die HERE God is die samevoeging van Jahweh (HERE) en El (Elohim) deur die Hebreeuse skrywers. Dit is 'n smeltergod wat 2700 jaar gelede geskep is uit die verskillende verhale van die Elohis en die Jahwehis.

  Die "Redactor" wat verantwoordelik is vir hierdie veranderings, het die naam HERE God tot by Genesis 2:4 terugwerkend gaan inskryf, om die indruk te skep dat dit van die begin af so was.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 2. #22
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Elohim of Jahweh

  Hier volg 'n klasieke voorbeeld wat aandui hoe die HERE/YHWH/Jahweh terugwerkend en op bedrieglike wyse by die skrif ingevoeg is.

  Genesis 14

  18 En Melgisédek, die koning van Salem, wat 'n priester van God, die Allerhoogste, was, het brood en wyn gebring

  19 en hom geseën en gesê: Geseënd is Abram deur
  God, die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde.

  20 En geseënd is God, die Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het. Toe gee hy hom die tiende van alles.

  21 En die koning van Sodom sê vir Abram: Gee my die mense, maar neem die goed vir uself.
  Dan word in die volgende vers 'n uitspraak aan Abram toegedig, wat hy nie sou maak nie.

  22 Toe antwoord Abram die koning van Sodom: Ek hef my hand op tot die HERE, God, die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde,
  World English Bible
  Abram said to the king of Sodom, "I have lifted up my hand to Yahweh, God Most High, possessor of heaven and earth,
  Hierdie een vers staan direk in stryd met Exodus 6:3 wat uitdruklik daaroor is dat Abram nie die naam HERE geken het nie. Vers 22 is dus 'n leuen en doelbewus aangepas om die HERE/YHWH/Jahweh se status te verhoog.

  En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God, die Almagtige, maar met my Naam HERE het Ek My nie aan hulle bekend gemaak nie.
  Die verwysing na Melgisédek in die Nuwe Testament bevestig dat hy priester van die Allerhoogste was.

  Hebreërs 7

  1 WANT hierdie Melgisédek was koning van Salem, priester van God, die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoetgegaan het by sy terugkeer toe hy die konings verslaan het, en hom geseën het;

  2 aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het -- hy was in die eerste plek, volgens uitleg, koning van die geregtigheid en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede;

  3 sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die Seun van God, bly hy priester altyddeur.
  Daar bestaan nie iets soos 'n HERE God nie.

  Daar bestaan wel, Die HERE, ook bekend as YHWH, Jahweh en Allah. Hy is 'n enige HERE en God van die Semiete.

  Daar bestaan ook God, die Skepper van hemel en aarde, ook bekend as die Elohim.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 3. #23
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Elohim of Jahweh

  History and Tradition in Early Israel offers a reconstruction of Israelite tradition based upon a new master paradigm. It is built upon the observation that El and Yahweh were different Gods, belonging to two religions and venerated by two peoples living in different regions of Palestine (Israel and Judah)

  The northern tribes were originally called Jacob after their Aramean patriarch. They worshipped the high god El and took him as their namesake deity with their adoption of the new corporate name, Israel ("El rules"). Their neighbors to the south were Hebrews who worshipped the Bedouin war god Yahweh Sabaoth who inhabited the desert regions of Edom, Midian and Sinai.

  The distinctiveness of the two groups was purposely obscured by various mechanisms intended to unite them under a new collective identity.

  Dr L M Barré
  Aldus L M Barré, doktor in Teologie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 4. #24
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Elohim of Jahweh

  Dan word in die volgende vers 'n uitspraak aan Abram toegedig, wat hy nie sou maak nie.

  22 Toe antwoord Abram die koning van Sodom: Ek hef my hand op tot die HERE, God, die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde,
  World English Bible
  Abram said to the king of Sodom, "I have lifted up my hand to Yahweh, God Most High, possessor of heaven and earth,
  Hierdie een vers staan direk in stryd met Exodus 6:3 wat uitdruklik daaroor is dat Abram nie die naam HERE geken het nie. Vers 22 is dus 'n leuen en doelbewus aangepas om die HERE/YHWH/Jahweh se status te verhoog.

  En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God, die Almagtige, maar met my Naam HERE het Ek My nie aan hulle bekend gemaak nie.
  Volgens tradisie is die Torah (eerste vyf Boeke van die bybel) deur Moses geskryf.

  As Moses die gewraakte vers geskryf het, is hy 'n blatante leuenaar, want daar is uitdruklik aan hom meegedeel dat Abraham nie die naam HERE/Jahweh/YHWH geken het nie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 5. #25
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Elohim of Jahweh

  Die tradisie wat verkondig dat Moses die Pentateug (Torah/Boeke van Moses) geskryf het is reeds in 1878 deur Julius Wellhausen verkeerd bewys. Die sogenaamde Boeke van Moses is 'n sameflansing van verskeie orale tradisies en geskrewe weergawes deur 'n aantal skrywers.

  Moses se outeurskap van die Pentateug/Torah, word veral deur die volgende gedeelte uit die Pentateug/Torah as 'n leuen uitgewys.

  Deuteronómium 34

  5 Toe het Moses, die kneg van die HERE, daar gesterwe in die land Moab, volgens die bevel van die HERE.

  6 En Hy het hom in die dal in die land Moab, teenoor Bet-Peor, begrawe; en niemand het tot vandag toe sy graf geken nie.
  As Moses wel die skrywer van die "Boeke van Moses" was, het hy dit na sy dood geskryf.

  Moses was dus nie die vervalser van die gewraakte vers nie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 6. #26
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Elohim of Jahweh

  Die onderskeid tussen die Elohim (God) en die HERE (Jahweh) lê aan die wortel van Siener se "nieuw pak grijs klere".

  Hierdie "nieuw pak grijs klere" gaan 'n einde bring aan Midde-Oosterse Jahwehisme in Boer geledere en die terugkeer inlui na die God van hemel en aarde.

  Terselfdertyd gaan die "nieuw pak grijs klere" die einde van die geloof, soos ons dit vandag ken, teweegbring. En dit sluit radikale Jahwehisme soos die Israel Visie in. Om hierdie rede gaan die priesterorde van die bestaande Jahwehisme elke haas uit die hoed pluk om die sinkretiese HERE God (Jahweh Elohim) in stand te hou.

  Daar is egter genoeg bewyse in die Ou Testament wat daarop dui dat die Allerhoogste en die HERE (Jahweh) oorspronklik as twee Entiteite beskou is. Daar is ook genoeg bewyse van die meganismes wat gebruik is om die Allerhoogste en die HERE saam te voeg as een Goddelike Wese.

  Die HERE (Jahweh) het sy gesag van die Allerhoogste ontvang en daardie gesag is beperk tot die nageslag van Abraham.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 7. #27
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Elohim of Jahweh

  Die Lied van Moses leer dat die nageslag van Abraham onder die gesag van die HERE (Jahweh) staan. Die HERE is die God van Abraham.

  Wanneer Jesus 'n persoon uit die nageslag van Abraham toespreek, gee hy erkening aan die feit dat die HERE hulle God is.

  Matthéus 22

  37 En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.

  38 Dit is die eerste en groot gebod.
  Jesus se aanhaling put uit Deuteronómium 30 wat die nageslag van Abraham herinner daaraan dat die HERE hulle God is.

  20 deur die HERE jou God lief te hê, na sy stem te luister en Hom aan te hang; want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die HERE aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met ‘n eed beloof het om dit aan hulle te gee.
  Apologete van die Jahweisme voer Jesus se antwoord aan die kinders van Abraham en die verwysing na hul God die HERE (Matthéus 22:37), aan as "bewys" dat die HERE die God van hemel en aarde is. Dit is egter kinderlik naïef en spreek van 'n uiters gebrekkige kennis aangaande die leringe van die Christus.

  Die antwoord op die volgende vraag sal interessant wees.

  Gestel Jesus het die Germaanse stamme in dieselfde tydperk toegespreek. Sou Hy nog verwys het na die HERE, die God van Abraham en sy nasate? Indien wel, sou hulle enige sin daarvan kon maak?

  Ons kan dit verder neem.

  Gestel die Christus het 'n soortgelyke vraag van 'n Japanees beantwoord. Sou Hy nog verwys het na die HERE, die God van Abraham en sy nasate? Besluit self daaroor.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 8. #28
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Elohim of Jahweh

  Jaw, Jah, Ya'a, Jahweh, Jam of Jamm

  Jaw was ook 'n Fenisiese God. Hy was die God van water: see, riviere en reën. Hy het geheers oor storms en onweer. Die naam kom moontlik van die Hebreeuse hawah (storm) en die Arabiese hawa (atmosfeer, ruimte, wind).

  Jaw staan onder die gesag van El en soms was Jaw ook gesien as die seun van El. Van alle Gode was hy die vyandigste teenoor die God Baäl. Jaw sou El gevra het om gesag te voer oor alle ander Gode, wat deur El toegestaan was op voorwaarde dat Jaw vir Baäl verslaan. Baäl en Jaw was dus in 'n verbete stryd verwikkel om die tweede belangrikste posisie op die Gode-ranglys.

  Daar is ondersoekers wat meen dat Baäl en Jahweh broers was (wat mekaar nie kon verdra nie). Die tweestryd tussen Baäl en Jahweh blyk duidelik uit die Ou Testament. Jaw het sy aanhangers verbied om afbeeldinge van hom te maak.

  Ook talle eiename en plekname is afgelei van Jaw, byvoorbeeld: Abiah, Adalia, Adonijah, Amariah, Joël, Jabin, Jeremia, Joab, Jonathan, Joshua, ens.

  Uit Heiligdom.

 9. #29
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: B: Elohim of Jahweh

  When did Yahweh and El merge?


  The title question of this post is addressed in two interesting recent articles. For those of you who aren’t up to speed on the socio-historical and comparative study of ancient Israelite religion in its ancient Near Eastern milieu, let me offer a quickstart guide to the discussion. In the Hebrew Bible, the most common name by which the biblical writers’ preferred deity is addressed is יהוה, presumed by most biblical scholars to have been pronounced “Yahweh” in antiquity. The biblical writers and characters also use the divine name אל, “El.” Both names are incorporated into “theophoric” (“god-shaped”) names, which are little sentence names that make some affirmation about God. A good, convenient example is provided by the names “Hezekiah” and “Ezekiel.” Both are built by adding a divine name to a form of verb חזק ḥāzaq, “to be strong.” “Hezekiah” (Hebrew Ḥizqiyyāh) is built ḥāzaq + Yah[weh], while “Ezekiel” (Hebrew Yĕḥezqē’l) is build from ḥāzaq + El.

  The name “El” itself is tightly bound to the people of Israel; it is evident in the very name “Israel” itself, and in expressions like אל אלהי ישראל, “El-Elohe-Israel,” or “El is the god of Israel,” the name of an altar built by the patriarch Jacob in Genesis 33. Yet the divine name “El” appears only about 235 times or so in the Tanakh (often in combination with some adjective), while “Yahweh” appears over 6,800 times. Clearly, the term “Yahweh” achieved supremacy in the biblical tradition, but when and how this happened is a topic for long and involved discussion. Most historians of ancient Israelite religion accept the idea that Yahweh and El were originally different gods; over time, one or more groups of Yahweh-worshipers blended with one or more groups of El-worshipers to become “Israel,” and within this group, El and Yahweh gradually came to be recognized as the same deity. A not-too-oblique recognition of something like this can be seen in Genesis 14, where Abraham interacts with Melchizedek, a priest of El Elyon, and Abraham verbally equates Yahweh with El Elyon.

  Abraham’s equation of El Elyon with Yahweh in Genesis 14 seems like a retrojection from a later time, but how much later? The majority opinion seems to be that the merger of El and Yahweh was a rather late development in Israelite and Judean religion. This opinion is challenged by two recent articles, “Are Yahweh and El Distinct Deities in Deut. 32:8–9 and Psalm 82?” by Michael Heiser (Hiphil 3, 2006) and “Who Is the Real El? A Reconstruction of the Prophet’s Polemic in Hosea 12:5a” by R. Scott Chalmers (Catholic Biblical Quarterly 68, October 2006).

  Heiser’s article focuses on Deuteronomy 32:8–9 and Psalm 82, both of which can be, and often are, interpreted as evidence that the authors of those texts considered Yahweh to be, or to have once been, a “lesser” god in a divine council headed by El (Psalm 82) or [El] Elyon (Deuteronomy 32). If you read the texts in a good translation without the later Jewish and Christian assumption of monotheism, you’ll easily see why—and Heiser will help you understand the argument, although he ultimately disagrees with it. Heiser presents several arguments in favor of the view that El and Yahweh had already merged into a single high god by the 8th century BCE. Yes, I realize that time frame is a little vague, but that’s what Heiser uses. Heiser’s arguments are almost entirely exegetical considerations from these two passages. I’m not 100% sure that Heiser has proved his case, but the article is certainly an interesting read.

  Chalmer’s article focuses on Hosea 12:5a and suggests that El and Yahweh were still thought of as distinct deities in Hosea’s lifetime. Chalmer argues that the books of Hosea, 1 Kings, and Numbers preserve materials that attest to an ancient Israelite affirmation that El was the god who brought Israel out of Egypt. Of course, the present form of the Pentateuchal narratives ascribes this role to Yahweh, but Chalmers believes this to be a later development. He also argues that Jeroboam I’s religious “innovations” in the northern kingdom of Israel (see 1 Kings 12) represented an attempt to “restore” Israel to a pure worship of El, in distinction from the Yahweh worship of the southern kingdom, Judah (and in case you’re wondering, Chalmers does think 1 Kings 12 contains historically reliable memories, even if the text as it stands is a late production). Chalmers argues that Hosea plays off of a liturgy current at Bethel—which included a recitation of the story of Jacob’s nighttime wrestling with (according to the Bethel liturgy) El—and tries to convince his readers that Yahweh is the real El of Jacob and Bethel.

  Obviously, it would be quite difficult for both Heiser and Chalmers to be correct at the same time. If Hosea himself was instrumental in melding Yahweh and El language (which sort of seems to be a corollary of Chalmers’s argument, though I admit to still being a little fuzzy on just what Chalmers ultimately argues, and how to envision it in Hosea’s life), then clearly this merger had not already been accomplished by the 8th century BCE (for any of you who need a refresher, Hosea’s prophetic career is dated by Hosea 1:1 to the reign of Jeroboam II in the middle of the 8th century). On the other hand, if Heiser is correct and the merger was already a “done deal” by the 8th century, then it seems unlikely that Hosea would stand near the beginning of this process. Now perhaps I am drawing this contrast too starkly; perhaps the merging process did not proceed at the same pace in Judah and Israel (there’s probably no reason to think that it would, in fact, proceed at the same pace in different localities), and there may be other subtleties and overlaps that my “blunt instrument” summary above doesn’t sufficiently take into account. Still, it’s quite interesting to read these articles together, and to bounce them off one another. (Is it serendipity or providence that they both appeared in October 2006?) If you haven’t read these articles, I recommend that you do so; if you have, I invite you to discuss their arguments here in the comments.

  Source

 10. #30
  Member
  Join Date
  Jul 2010
  Location
  ZAR
  Age
  53
  Posts
  113
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  39

  Default Re: B: Elohim of Jahweh

  Ou man kontak my
  Quote Originally Posted by Die Ou Man View Post
  Die naam van die God van Genesis 1.1 word in die oorspronklike geskrifte aangedui as Elohim. Die woord "elohim" is die meersvoudsvorm van El. Hierdie feit word bevestig deurdat die Elohim in Genesis 1 na hulself in die meervoud verwys en beide man en vrou na hulle beeld skape.

  Die naam van die God van Abraham is YHWH (Jahweh). Hy verwys na homself as 'n enige HERE en verklaar deurgaans dat hy jaloers is op ander gode.

  Die Katolieke kerk en al sy uitvloeisels bied die Elohim en Jahweh egter aan as een God die Vader. Hierdie neiging om El en Jahweh as een God saam te voeg het eeue gelede reeds begin. Die samevoeging van die verskillende Gode is bereik deur die ou geskrifte te dokter. Gelukkig is daar spore van hierdie gekonkel in die Bybel agtergelaat.

  Ons volg een van die spore.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

Similar Threads

 1. Jahweh = Allah
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 6
  Last Post: 25th May 2011, 17:32
 2. A: Jahweh of Satan?
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 35
  Last Post: 19th March 2011, 21:24
 3. Elohim and the Son of God
  By Ou Sanna in forum Gods of Israel
  Replies: 5
  Last Post: 26th May 2009, 14:39
 4. Tien Gebooie van Jahweh
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 10
  Last Post: 18th March 2009, 15:47
 5. Jahweh, die Allah van Abraham
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 31
  Last Post: 14th January 2008, 07:55

Tags for this Thread

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •