Ek het op hierdie interessante brief afgekom wat vandag in die Volksblad geplaas is:
Kern van probleem vir Christendom vandag
Jun 25 2007 0737:877PM - (SA)

Prof. Johan Janse van Rensburg, se artikel, Ek is tuis in die kerk se Skrifbeskouing (21/6/07) verwys

Dié hoof van praktiese teologie by die UV het die Sinode-besluit oor homoseksualisme wanvoorgestel. En woorde aan ’n dominee toegedig wat nie geskryf is om te wys hy (Van Rensburg) is reg in sý letterlike vertolking van die Bybel. Nou onttrek dié professor hom aan dié aktuele kerkdebat.

Prof. Fanie Snyman van die departement Ou Testament aan die UV wat prof. Van Rensburg ook daarop gewys het hy werk verkeerd met die Bybel, kry dié afskeidsklap: Hy (Van Rensburg), is met sý Skrifbeskouing nader aan Calvyn as prof. Snyman.

Hy (Van Rensburg) is tuis in die Skrifbeskouing van die NG Kerk. En van dáár bevraagteken hy Snyman se Calvyn-wyshede. Ds. Abrie Rossouw skryf weer Van Rensburg se Skrifhantering doen die Woord van God geweld aan.

Só het een Christelike denkskool eeue terug gnostiese Christene oorwin. En die siening afgedwing dat die mitiese verhaal van ’n godsman wat uit ’n maagd gebore is, letterlik verstaan móét word.

Kerkvaders het ook selfs deur wanvoorstellings en vervalsings wat vandag as die Bybel voorgehou word, saamgeflans – om die letterlike verstaan van dié verhaal te anker. (Lees bv. The Jesus Mysteries en baie ander navorsing).

In dié reuse-misleiding lê die kern van die Christendom se probleme in die moderne era.

Ek het aangetoon hoe die Sinode rondom homoseksualisme wys hoe godsdienste werk. Menslike buikspraak ingeklee as insigte van Bo, word deur kerkleiers gebruik om hul eie insigte en agendas te staaf. Verdraaiings, wanvoorstellings floreer (13/6/07).

Ek het gewys hoe prof. Van Rensburg opereer. Hoe dit ’n uitstekende voorbeeld is van die verdraai-taktiek waarmee kerkvaders Christene deur die eeue mislei (19/6/07). (Dr. Johan Janse van Rensburg van Heuwelsig se leuens van die kansel af simboliseer die NG Kerk se probleme verder.)

Om my stelling oor kerkvaders se “menslike buikspraak ingeklee as insigte van Bo”, verder te staaf: Prof. Snyman (Nee, só werk ons nie met die Bybel nie 19/6/07) wys op prof. Van Rensburg se mistastings en skryf: “Die manier wat Calvyn ons geleer het, is ’n beter opsie: Ons interpreteer Bybeltekse in hul literêre en historiese kontekste en maak van daar af ons teologiese en etiese gevolgtrekkings.”

Die probleem is dat kerkvaders deur die eeue Bybeltekste (op sigself menslik uitgesoek, geredigeer of selfs vervals) só vertolk dat hulle jammerlik vasdraai in hul eie menslike agendas en insigte. Maar dit stééds bly voorhou as insigte van Bo aan hul volgelinge.

Met eerlike, opregte selfondersoek en diep besinning moet deur eeue se menslike agendas, verdraaiing en wanvoorstellings geworstel word na ’n suiwerder uitlewing van ons spiritualiteit.

Dionisus
Bloemfontein

http://www.news24.com/Die_Volksblad/...136316,00.html