Van wat ek kan aflei van Johanna Brandt nadat ek vir die eerste keer van haar dokumente gelees het, is dat die tipe geloof wat die Chinese beoefen nogals in plek val met haar geloofsoortuigings. Haar dokumente val ook in plek met ander profete, maar veral met die vanuit dieselfde era as sy. Volgens Johanna en die andere is die antwoord o.a. n Etopia van Liefde vir alle rasse. Hoe dan nou, veral hier in Suid-Afrika, en veral omdat ek Boodskapper van God van Oom Siener al soveel keer deurgelees dat ek self al vergeet het hoeveel keer. Moet ek dus nou n keuse maak tussen Oom Siener en Johanna Brandt, omdat daar duidelike verskille is in dit wat hulle gese het, op hierdie stadium kies ek sonder twyfel wel Oom Siener, want hy was en is tot nou toe nie net besonders akkuraat nie, maar ek kry ook altyd n besondere gevoel wanneer ek sy boodskappe lees. n Etopia wat o.a Liefde vir alle rasse insluit, klink met die intrapslag na iets wat n mens wat in Liefde lewe en na Liefde strewe werklik wil deel in , maar hoe verstaan mens nou dinge, ek dink dit is seker die vraag, wat wag op n duidelike antwoord en ek sal dit opreg waardeur as julle my in liefde, meer insig kan bied.

Dit bring my egter by n verdere probleem en dit is dat beide Oom Siener sowel as Johanna Brandt op julle Web-tuiste voorkom as Boere profete, daarom wil ek net asseblief weet wat die konnotasie tussen hulle is, nie vir arguments onthalwe nie maar sodat ek as gewone mens dit kan verstaan. n Mens kan tog mos nie n sameflansing van verskillende idees vat en dit net bymekaar gooi nie, want dan maak dit net so min sin soos die kerk, dit is soos wanneer van die basiese begrippe so teenstrydig is dat mens nie anders kan as om dit te bevraagteken nie. Hieroor het ek dalk luiding nodig, kan julle asseblief vir my meer duidelikheid bied.

Vanuit Johanna Brandt se The Paraclete, sluit ek slegs die volgende in, wat die doelwitte, objektiewe en beginsels ter bevordering van die beweging waarin sy deel gehad het of moontlik selfs die stigter was, behels:


THE WORLD HARMONY MOVEMENT.

Aims, Objects and Principles

A Spiritual Movement for the promotion of Harmony on earth Harmony between the races; the sexes; religion and politics; spirit and matter; mysticism and intellect; faith and reason; nature and science; Harmony between precept and practice; Harmony, in one word, between God and Man.
A Universal Peace Movement, non-political, non-racial, non-sectarian, having for its basic principle the establishment of Universal Brotherhood through International Friendship.

Die verskille tussen die boodskappe van Oom Siener teenoor dit wat Johanna Brandt voorgestel het is baie duidelik, dit herinder mens somer aan al die verskillende gelowe wat deur die basiese in ooreenkoms is, maar tog ook soveel verskil dat geen normale menslike verstand dit kan begryp nie.

As n doodgewone mens hier op aarde wil ek daarom nie Johanna Brandt afmaak as verkeerd nie, maar omdat daar in van die basiese soveel verskil van haar idees teenoor die boodskappe van Oom Siener, moet ek vra, waarom? Ek sal wag op jul menings.

Vir die interesantheid: Jare terug het n geloofsgroep wat dalk nog steeds bestaan genaamd die Dogter van Sion, ook gebruik gemaak van n sameflansing van verskillende idees en enigeen wat te doene gehad het met hierdie groep, sal kan getuig dat dit op die einde een groot spektakel geraak het of dalk nog steeds is. Dit was hierdie groep wat juis begin het met die idee van Die nag van die lang messe en/of Uhuru, maar later self erken het, dat hulle dink dat hulle n groot fout begaan het en toe sommer ontbind het. Wie weet dalk het hulle weer so iets intussen aangepak, ek het egter sederdien nie weer van hulle bordtjies teen pale opgeplak gesien nie.

Ten tyde van hulle ontbinding was daar egter al reeds soveel skade aangerig , en alhoewel daar miskien selfs waarhede in hulle geloofsoortuigings was, soos met enige ander geloof, het hulle wel die duidelike fout gemaak om dinge ver vooruit te hardloop en n onnodige (veral vir daardie tyd) toestand van vrees te ontlok. Aanvangklik, het hierdie groep begin by die boodskappe van Oom Siener, maar het toe begin om soveel ander profete by te voeg dat enigeen somer later na hul menings n profeet was, maar na n ruk was die verskille egter so duidelik dat totale verwaring ingetree het, daarom is dit vir my so belangrik om enige ooglopende verskille met die intrapslag daadwerklik te bevraagteken.

Dit is nie n ligte taak om beide die onderwerpe van n Etopia van Liefde vir alle rasse en die verskille tussen Oom Siener en Johanna Brandt te bespreek nie, daarom wil ek graag versoek dat ons dit met ware insig en slegs met vriendelikheid aanpak .

Liefde

Anna Magda Lena