Goeienaand,

Ek plaas die volgende drie gelykenisse:


"Luk 15:3 Toe vertel Hy aan hulle hierdie gelykenis en sÍ:
Luk 15:4 Watter man onder julle wat honderd skape het en een van hulle verloor, laat nie die nege en negentig in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie?
Luk 15:5 En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers.
Luk 15:6 En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sÍ vir hulle: Wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was.
Luk 15:7 Ek sÍ vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor nege en negentig regverdiges wat die bekering nie nodig het nie.

Luk 15:8 Of watter vrou wat tien pennings het, as sy een penning verloor, steek nie Ďn lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie?
Luk 15:9 En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sÍ: Wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het.
Luk 15:10 So, sÍ Ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer.

Luk 15:11 Hy het ook gesÍ: Ďn Man het twee seuns gehad.
Luk 15:12 En die jongste van hulle het vir sy vader gesÍ: Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel.
Luk 15:13 En nie baie dae daarna nie het die jongste seun alles bymekaargemaak en weggereis na Ďn ver land. En daar het hy sy eiendom verkwis deur losbandig te lewe.
Luk 15:14 En toe hy alles deurgebring het, kom daar Ďn swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly.
Luk 15:15 Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg. En diť het hom in sy veld gestuur om varke op te pas.
Luk 15:16 En hy het verlang om sy maag te vul met die peule wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie.
Luk 15:17 Maar hy het tot homself gekom en gesÍ: Hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger!
Luk 15:18 Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sÍ: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u,
Luk 15:19 en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie; maak my soos een van u huurlinge.
Luk 15:20 En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen.
Luk 15:21 En die seun sÍ vir hom: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie.
Luk 15:22 Maar die vader sÍ vir sy diensknegte: Bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee Ďn ring vir sy hand en skoene vir sy voete.
Luk 15:23 En bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees.
Luk 15:24 Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword; en hy was verlore en is gevind. En hulle het begin vrolik word.
Luk 15:25 En sy oudste seun was in die veld, en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beurtsange.
Luk 15:26 En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken.
Luk 15:27 Diť sÍ toe vir hom: U broer het gekom, en u vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het.
Luk 15:28 En hy het kwaad geword en wou nie binnegaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom.
Luk 15:29 Maar hy antwoord en sÍ vir sy vader: Kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit u gebod oortree nie, en vir my het u nooit Ďn bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie.
Luk 15:30 Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag.
Luk 15:31 Toe sÍ hy vir hom: Kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is joue.
Luk 15:32 Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind.
"Ek plaas hierdie pos na aanleiding van die "Israel "Waarheid" of Leuen?" pos.
Hierdie drie gelykenisse gee ook vir my insig oor hoekom Jesus in n sekere deel van die wÍreld was om die boodskap te verkondig. Die verlore skaap/penning/seun. Al drie is vir my simbolies van die afgedwaalde geeste in Juda vir wie Jesus gestuur is om aan hulle die waarheid te verkondig. Hulle was diŤ wat gered moes word en daarom was Jesus by hulle.