Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 15 of 15

Thread: God van Hemel en Aarde

 1. #11
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default

  Om Jahweh se posisie finaal te bepaal, moet ons gaan kyk na hoe die Israeliete die situasie verstaan het. Ons vind die antwoord in die Lied van Moses.

  Deuteronomium 32

  7 Dink aan die dae van die ou tyd, let op die jare, van geslag tot geslag; vra jou vader, dat hy jou dit bekend maak; die ou mense, dat hulle jou dit sÍ.

  8 Toe die
  Allerhoogste aan die nasies 'n erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel.

  9 Want die
  HERE se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel.

  Die Allerhoogste skei die nasies en die HERE (Jahweh) se deel is Jakob, maw Israel. Jahweh is dus die god van 'n afgemete deel. Hoe lees die Boek van Herinnering?

  7 : Dink aan die dae van die ou tyd, let op die jare, van geslag tot geslag; vra jou vader, dat hy jou dit bekend maak; die ou mense, dat hulle jou dit sÍ.

  8 : Toe die
  Hoogste El die Erfdeel van die nasies geskei het van die seuns van adamiete en die grense van die volke vasgestel het volgens die getal van die seuns van JisraEl.

  9 : Want
  JaHWeH se deel is Sy volk, Jakob is Sy afgemete Erfdeel.
  Die Hoogste El deel uit en Jahweh erf 'n deel.

  When the Most High gave to the nations their inheritance, when he divided mankind, he
  fixed the borders of the peoples according to the number of [the sons of God]. But the

  LORD’s portion is his people, Jacob his allotted heritage.
  In Engels is Jahweh die god van 'n porsie.


  7 Gedenk aan de dagen van ouds; merk op de jaren van elk geslacht; vraag uw vader, die zal het u bekend maken, uw ouden, en zij zullen het u zeggen.

  8 Toen de
  Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen Hij Adams kinderen vaneen scheidde, heeft Hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen IsraŽls.

  9 Want des
  HEEREN deel is Zijn volk, Jakob is het snoer Zijner erve.
  Hierdie beskouing van die Israeliete skakel onteenseglik in by Jahweh se eie submisie aan Moses, naamlik dat hy die God van Abraham en sy nageslag is.

  Jahwe voldoen nie aan die opdrag van die engel in Openbaring 14:7 nie.

  Jahweh is die jaloerse stamgod van die Semiete.

  Jahweh is nie my god nie.

  My God is die Skepper van Hemel en Aarde, wat man en vrou na hulle Beeld geskape het.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 2. #12
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default

  'n Vraag wat onwillekeurig by my ontstaan, is die volgende.

  Glo Jahweh in die bestaan van ander gode?

  Lees die volgende uit Exodus 20 en besluit self.

  2 Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.

  3 Jy mag geen ander gode voor my aangesig hÍ nie.

  4 Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.

  5 Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die
  HERE jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;
  En uit die Boek van Herinnering.

  2 : Ek is JaHWeH jou Elohey wat jou uit die Aarde van Egipte, uit die slawehuis, uitgelei het. [2 Ezra 7:88-108]
  3 : Jy mag geen gode van andere voor My Aangesig hÍ nie,

  4 : jy mag vir jou geen gesnede afbeelding of enige beliggaming maak van wat bo in die Hemele is, of van wat in die Aarde is, of van wat in die waters onder die Aarde is nie,

  5 : jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek,
  JaHWeH jou Elohey, is 'n jaloerse El wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde [geslag] van die wat My haat.
  Vers 5 is vir my 'n probleem. Veral in die lig van die volgende gedeelte.

  Deuteronomium 24

  16 Die vaders mag nie vir die kinders, en die kinders mag nie vir die vaders gedood word nie; elkeen moet vir sy eie sonde gedood word
  Wat my aanbetref oortree die jaloerse god (Jahweh) sy eie reŽl en hy glo in die bestaan van ander gode. Vandaar die jaloesie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 3. #13
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default

  2 Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.

  3 Jy mag geen ander
  gode voor my aangesig hÍ nie.
  2 : Ek is JaHWeH jou Elohey wat jou uit die Aarde van Egipte, uit die slawehuis, uitgelei het.

  3 : Jy mag geen
  gode van andere voor My Aangesig hÍ nie,
  Jahweh is uitdruklik daaroor dat sy jaloesie gerig is teen die ander gode. Let wel, Jahweh praat nie van afgode nie.

  Die gode teenoor wie Jahweh se jaloesie gerig is, vind ons in Psalm 82.

  1. God staan in die vergadering van die gode; Hy hou gerig te midde van die gode.
  Jahweh is nie die Elohim (God van Hemel en Aarde) nie. Jahweh is bloot die laer orde stamgod van die Semiete.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 4. #14
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default

  Ons weet dat Jahweh die God van Abraham en sy nageslag is. Ismael was die oudste seun van Abraham. Beide Abraham en Ismael is op dieselfde dag, in opdrag van Jahweh, besny.

  Genesis 17

  Die belofte van baie nasies - Die ewige besnydenis Verbond.

  1 : TOE Abram nege-en-negentig jaar oud was, het JaHWeH aan Abram verskyn en vir hom gesÍ: Ek is El die Almagtige; wandel voor My Aangesig, en wees rassuiwer.

  2 : Dan sal Ek My Verbond sluit tussen My en jou, en jou buitengewoon vermeerder.
  20 : Ook wat Jismael aangaan, het Ek jou verhoor. Kyk, Ek seŽn hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. Twaalf vorste sal hy verwek, en Ek sal hom 'n groot nasie maak.
  24 : En Abraham was nege-en-negentig jaar oud toe hy aan die vlees van sy voorhuid besny is.

  25 : En sy seun
  Jismael was dertien jaar oud toe hy aan die vlees van sy voorhuid besny is.

  26 : Op daardie selfde dag is Abraham en sy seun
  Jismael besny
  Wie is daardie groot nasie (vers 20) wat, volgens Jahweh se belofte, uit Ismael verwek sou word?

  Both Jewish and Islamic traditions consider Ishmael as the ancestor of Arab people. According to the Muslim tradition, Muhammad was a descendant of Ishmael through his son Kedar. http://en.wikipedia.org/wiki/Ishmael
  Daardie groot nasie wat deur Jahweh aan Abraham belowe is, is die Arabiere. Jahweh is dus ook die god van die Arabiere (Ismaeliete). Dit volg logies omdat die Arabiere die kinders van Abraham deur sy oudste seun, Ismael is.

  Die Arabiere pas steeds die besnydenis konsekwent toe, soos wat Jahweh aan Abraham beveel het.

  Waar pas Allah in die prentjie?

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 5. #15
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default

  Allah is die god van die Arabiere en Islam. Waar skakel Allah in?

  Ek haal uit die Koran aan.

  Die Aanhef

  In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige.

  1. Alle lof kom Allah toe, die Heer van die WÍrelde, (Deel 1, hoofstuk 1.)
  Allah word in die aanhef tot die Koran aangedui as die Heer van die wÍrelde. Allah laat homself soos volg uit in Afdeling 5, Deel 1 van die Koran.

  40. O kinders van Israel! Dink aan die weldade wat ek julle bewys het; en kom julle verbond met My na, en ek sal my verbond met julle nakom; vrees My en My alleen. (uit die Koran)
  Afdeling 15 - Die Verbond met Abraham

  122. O kinders van Israel! Dink aan die guns wat Ek julle bewys het, en hoe Ek julle bo die volkere verhef het. (uit die Koran)
  Afdeling 16 - Die Geloof van Abraham

  130. En wie verwerp die geloof van Abraham behalwe hy wat 'n dwaas van homself maak. Voorwaar Ons het hom vir hierdie wÍreld uitverkies, en in die Hiernamaals sal hy gewis onder die regverdiges verskyn.

  131. Toe sy Here vir hom gesÍ het: Onderwerp jou, het hy geantwoord: Aan die Here van die wÍreld onderwerp ek myself.

  132. En Abraham het ook sy seuns dit opgelÍ, en Jakob het dieselfde gedoen: My seuns voorwaar, Allah het hierdie geloof vir julle uitverkies, sterf daarom nie voordat julle onderworpenes is nie. (uit die Koran)
  Dit is hier baie duidelik dat Allah en Jahweh dieselfde God is wat die verbond met Abraham en sy nageslag gesluit het.

  Nou weet ons meer aangaande die god van Abraham. In Islam staan hy bekend as Allah, wat in Arabies beteken, "god".

  Jahweh is dus die Allah van Abraham en sy nageslag.

  Ek is 'n Boer met Germaanse bloed. Ek stam nie van Abraham af nie. Jahweh het daarom geen gesag oor my nie.

  My God is die God van Hemele en Aarde, wat ons na hulle beeld gemaak het, man en vrou.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •