Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 11 to 20 of 32

Thread: Jahweh, die Allah van Abraham

 1. #11
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default

  Het die god van die Israeliete 'n bose of besoedelde gees?

  Indien wel, wat vir 'n god is dit?

  I Samuel 18

  10 : Die volgende dag het die gees van besoedeling van Elohim oor Saul vaardig geword, sodat hy rasend was binne-in die huis terwyl Dawid soos elke dag met sy hand speel, en Saul 'n spies in sy hand hou

  11 : Toe gooi Saul die spies en sÍ: Ek wil Dawid teen die muur vassteek! Maar Dawid het twee maal vir hom padgegee.

  12 : En Saul was bevrees vir Dawid, omdat
  JaHWeH met hom was en van Saul gewyk het.
  11 Die volgende dag het die bose gees van God oor Saul vaardig geword, sodat hy rasend was binne-in die huis terwyl Dawid soos elke dag met sy hand speel, en Saul 'n spies in sy hand hou.

  12 En Saul was bevrees vir Dawid, omdat die
  HERE met hom was en van Saul gewyk het
  Hierdie god van die Israeliete stuur sy bose gees om Saul oor te haal om Dawid letterlik met 'n spies te gooi.

  Volgens die Bybel het die god van die Israeliete 'n bose gees.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 2. #12
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default

  Jahweh het gesÍ dat Israel sy eersgeborene is.

  Exodus 4

  22 : Dan moet jy vir Farao sÍ: So spreek JaHWeH: My eersgebore seun is JisraEl.
  22 Dan moet jy vir Farao sÍ: So spreek die HERE: My eersgebore seun is Israel.

  Die Israeliete het geweet dat hulle Jahweh se eersgeborenes is.

  2 Ezra

  58 : Maar ons, U volk, wat U U eersgeborene genoem het, U eniggeborene en U vurige liefde, is in hulle hande oorgegee.
  Die Israeliete het uit Abraham Isak en Jakob ontstaan.

  By implikasie erken Jahweh dat hy nie die vader van Adam was nie. Maar dit weet ons reeds.

  Jahweh gee nou verdere opdragte aan Moses met betrekking tot wat om vir Moses te sÍ.

  23 Daarom beveel Ek jou: Laat my seun trek, dat hy My kan dien. Maar jy het geweier om hom te laat trek. Kyk, Ek sal jou eersgebore seun laat sterwe.
  Op pad om sy opdrag uit te voer, probeer Jahweh om arme Moses te vermoor.

  24 : En op die pad in die herberg het JaHWeH hom teŽgekom en wou hom doodmaak.
  Jahweh se bose planne eindig nie hier nie.

  Ons weet reeds dat Jahweh 'n voorliefde daarvoor het om eersgeborenes te vermoor. Hy stel nou 'n voorwaarde dat hy die Egiptenare se eersgeborenes gaan vermoor omdat Farao weier dat hulle trek. Maar wie sit agter Farao se weiering?

  21 : En JaHWeH sÍ vir MoshŤ: Nou dat jy wegtrek om na Egipte terug te gaan, kyk dat jy al die wonders voor die aangesig van Farao doen wat Ek in jou mag gestel het. Maar …k sal sy hart verhard, sodat hy die volk nie sal laat trek nie.
  Jahweh verhard die hart van Farao sodat hy weier dat die Israeliete trek. Nou is Jahweh vry om te doen waarvan hy hou. Hy wend hom weereens tot kindermoord in Egipte.

  Ek dank die God van Genesis 1:1 dat hierdie Jahweh nie my god is nie. Want volgens die Bybel skrywers is hy 'n onbetroubare en agterbakse God.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 3. #13
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default

  Ons leer uit die Bybel dat Jahweh/Allah, die Semietiese stamgod van Abraham en sy Joodse en Arabiese nasate, 'n voorliefde het vir rituele kindermoord. Kom ons kyk na hoe hierdie selferkende jaloerse wese doodgewone kinder-manewales gebruik as verskoning om kinders te vermoor.

  2 Konings 2.

  23 En daarvandaan het hy opgegaan na Bet-el; en terwyl hy met die pad opgaan, kom daar klein seuntjies uit die stad uit wat met hom spot en vir hom sÍ: Gaan op, kaalkop! Gaan op, kaalkop!

  24 Toe het hy agter hom omgekyk en hulle gesien en hulle gevloek in die Naam van die
  HERE; en twee berinne het uit die bos gekom en van hulle twee-en-veertig kinders verskeur.

  En uit die Israel Visie Bybel.

  23 : En daarvandaan het hy opgegaan na BetEl; terwyl hy met die pad opgaan, kom daar klein seuntjies uit die stad uit wat met hom spot en vir hom sÍ: Gaan op, kaalkop! Gaan op, kaalkop!

  24 : Toe het hy agter hom omgekyk en hulle gesien en hulle vervloek in die Naam van
  JaHWeH; en twee bere het uit die bos gekom en van hulle twee-en-veertig kinders verskeur.
  Jahweh is boos. Die Bybel vertel aan ons dat Jahweh 'n bose gees het.

  Jahweh het 'n beheptheid daarmee om die kinders van sy volgelinge te vermoor.

  Jahweh is die god waarin by uitstek al die taboes van die vleeslike en onwenslike drange realiseer.

  Hoe gouer die Boer die bose Jahweh begrawe, hoe spoediger sal sy vryheid realiseer.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 4. #14
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default

  Die moordlustige Jahweh gee die volgende opdrag aan Saul.

  1 Samuel 15
  1 : TOE sÍ ShemuEl vir Saul: JaHWeH het my gestuur om jou as koning te salf oor Sy volk, oor JisraEl; luister dan nou na die Stem en die Woorde van JaHWeH.

  2 : So sÍ JaHWeH van die leŽrmagte: Ek het terdeŽ gelet op wat Amalek JisraEl aangedoen het, dat hy hom in die weg gestaan het by sy optog uit Egipte.

  3 : Gaan nou en verslaan Amalek, en julle moet met die banvloek tref alles wat hy het; en jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet om die lewe bring man sowel as vrou,
  kind en suigling, bees en kleinvee, kameel en esel.
  (Boek van Herinnering)
  Weereens gee Jahweh opdrag tot babamoord. Watter behae skep hier jaloerse wese daarin om telkens onskuldige kinders en babas te vermoor? Kom ons lees weer wat Jesus in Johannes 8 aangaande die vader van die Jode sÍ:

  44 Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leuenaar is en die vader daarvan.
  Saul vermoor toe al die vroue en kinders en suigelinge, maar spaar darem 'n aantal vee en ook vir Agag.

  9 : Maar Saul en die manskappe het Agag gespaar, en die beste van die kleinvee en beeste, en die naas-bestes en die lammers en alles wat suiwer was - dit wou hulle nie met die banvloek tref nie; maar al die goed wat veragtelik en vervalle was, dit het hulle met die banvloek getref.
  Jahweh is nou bitter ongelukkig omdat Saul nie alles voor die voet doodgemaak het nie.


  10 : En die Woord van JaHWeH het tot ShemuEl gekom en gesÍ:

  11 : Ek het berou gekry dat Ek Saul koning gemaak het, want hy het van My afvallig geword en My woorde nie uitgevoer nie.

  Toe het ShemuEl kwaad geword en die hele nag deur
  JaHWeH aangeroep.
  Jahweh kry berou omdat hy Saul as koning aangestel het. Met ander woorde, Jahweh kom tot die besef dat hy 'n fout gemaak het. Nou ontstaan die vraag. Maak God foute, of is God almagtig en sonder foute?

  Numerie 23

  19 God is geen man dat Hy sou lieg nie; of 'n mensekind dat dit Hom sou berou nie.
  En uit die Israel Visie Vertaling.

  19 : El is geen man dat Hy sou lieg nie; of 'n seun van 'n adamiet dat dit Hom sou berou nie.
  God kry nie berou nie. Dit is tog logies.

  Die Israel Visie Vertaling verwys na El, wat nie berou kry nie. Maar ons weet reeds dat Jahweh deur die "Hoogste El" aangestel is oor die Semiete. Weereens word bevestig dat Jahweh nie El is nie en daarom nie die God van Hemel en Aarde is nie.

  Jahweh se treurmare gaan egter voort. Pleks dat hy berou het oor al die onskuldige babas wat hy laat vermoor.

  34 : Daarna gaan ShemuEl na Rama, en Saul het opgegaan na sy huis, na GŪbea van Saul.

  35 : En ShemuEl het Saul tot die dag van sy dood nie meer gesien nie, want ShemuEl het getreur oor Saul; en
  JaHWeH het berou gehad dat Hy Saul koning gemaak het oor JisraEl.
  Volgens die Bybel is Jahweh 'n kindermoordenaar.

  Volgens die Bybel maak Jahweh oordeelsfoute en kry dan berou.

  Volgens die Bybel maak die God van Hemel en Aarde nie oordeelsfoute nie en kry Hulle nie berou oor hul werke nie.

  Volgens die Bybel is Jahweh die laer-orde stamgod van die Semiete met die jaloesie probleem.

  Volgens die Bybel het Jahweh 'n bose gees.

  Volgens die Bybel en die Koran is Jahweh en Allah dieselfde god.

  Volgens my, Die Ou Man, moet ons Jahweh/Allah met sy bose gees en al verlaat en ooreenkomstig die opdrag in Openbaring 14:7 die God van Hemel en Aarde aanbid.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 5. #15
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default

  Ons weet reeds dat, volgens die Bybel, Jahweh onder andere 'n bose gees het.

  Die volgende vraag is dus. Wie is, volgens die Bybel, die skepper van die bose/besoedeling/onheil.

  Jesaja 45

  5 : Ek - JaHWeH, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen Vors nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie,

  6 : sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek -
  JaHWeH, en daar is geen ander nie;

  7 : wat die Lig formeer en die Duisternis skep, die Vrede maak
  en die besoedeling skep: Ek - JaHWeH, doen al hierdie [dinge].
  In die Boek van Herinnering (Israel Visie vertaling) erken Jahweh dat hy onder andere die skepper van besoedeling is. Wat sÍ die '33 vertaling?


  5 Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie,

  6 sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die
  HERE, en daar is geen ander nie;

  7 wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk
  en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.
  Jahweh sÍ dat hy verantwoordelik is vir onheil op die Aarde. En op Ingels.

  I am Yehowah, and there is none else, there is no Elohiym beside me: I girded thee, though thou hast not known me:

  6 That they may know from the rising of the sun, and from the west, that there is no one other than me. I am
  YHWH, and there is no one else.

  7 I (alone) form the light, and create darkness: I (alone) make peace, and
  create evil: I YHWH do all these things (alone).
  Jahweh is onder andere ook die skepper van besoedeling/onheil/evil. As Jahweh dus ophou met hierdie duistere skeppings, sal ons in vrede kan lewe. Of waar pas Satan dan nou in?

  Onthou Jesus se woorde aan die Jode oor hulle Vader. Maar onthou ook dat Jahweh nie ons god is nie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 6. #16
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default

  Ons weet reeds dat Jahweh in die bestaan van ander gode geglo het. Die volgende gedeelte verduidelik dat daar Ďn sogenaamde vergadering van gode was.

  Psalm 82

  1 'n Psalm van Asaf. God staan in die vergadering van die gode; Hy hou gerig te midde van die gode.
  Die Israeliete het in Ďn vergadering van gode geglo en deurentyd die lof van Jahweh besing, as synde die belangrikste onder die gode.

  Die Israeliete sing in hul oorwinningslied soos volg in Exodus 15:

  11. o HERE wie is soos U onder die gode? Wie is soos U, verheerlik in heerlikheid, gedug in roemryke dade, een wat wonders doen?
  Hierdie lied bevestig dat die HERE deur die Israeliete beskou is as deel van die goderyk. Ek plaas ook die engelse weergawe uit die Word English Bible.

  Who is like you, Yahweh, among the gods? Who is like you, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders?
  Ons weet reeds dat die Jaloerse wese, bekend as HERE in ons Bybels, se beweerde Hebreeuse eienaam Jahweh is. Hierdie Jahweh hou Ďn vergadering.

  Job 2.

  1 EN op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die HERE te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor die HERE te stel.

  1 : EN op 'n dag toe die Seuns van die Elohim kom om hulle voor die Aangesig van JaHWeH te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor die Aangesig van JaHWeH te stel. (BVH)
  Hierdie vergadering van Jahweh word deur Satan bygewoon. Satan moes toe aan Jahweh verslag lewer aangaande sy doen en late.

  2 Toe vra die HERE vir die Satan: Waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die HERE en sÍ: Van 'n swerftog oor die aarde, wat ek deurkruis het.
  2 : Toe vra JaHWeH vir die Satan: Waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord JaHWeH en sÍ: Vanuit 'n swerftog heen en weer binne die Aarde, en [ek] het op en af in haar geloop. (BVH)
  Die sogenaamde almagtige Jahweh het nie geweet waar Satan vandaan kom nie. Maar Jahweh het Ďn nuwe takie vir Satan. Hy verskuif die gesprek na die vrome godvresende Job.

  3 En die HERE vra vir die Satan: Het jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie: 'n man vroom en opreg, godvresend en wat afwyk van die kwaad; en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy My teen hom opgehits het om hom te vernietig sonder oorsaak.
  3 : En JaHWeH vra vir die Satan: Het jy ag gegee op My kneg Job? Want daar is niemand op die Aarde soos hy nie: 'n man rassuiwer en opreg, een wat Elohim vrees en wat afwyk van die besoedeling, en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy My teen hom opgehits het om hom te verslind sonder oorsaak. (BVH)
  Volgens Jahweh, is daar niemand op Aarde so opreg soos Job nie. Maar ons lees ook in hierdie gedeelte van Ďn skokkende verskynsel, naamlik dat Satan vir Jahweh kan opsteek teen opregte en godvresende mense. Jahweh beweer dat hy nie geval het vir Satan se aahitsing nie, maar kyk wat gebeur nou. Satan steek vir Jahweh verder op teen arme Job.

  4 : Toe het die Satan JaHWeH geantwoord en gesÍ: Huid vir huid, en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy siel;

  5 : maar strek net U Hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan - waarlik, hy sal U in U Aangesig vloek!
  (BVH)
  Hoe reageer Jahweh op hierdie aanhitsing van Satan? Wat sal ons van Ďn regverdige en Almagtige God verwag? Dat Hy Satan in sy swernoot instuur, natuurlik. Maar nee, Jahweh pleeg verrraad teenoor die persoon wat hy beskou as die mees godvresende man op Aarde.


  6 En die HERE sÍ aan die Satan: Kyk, hy is in jou hand; spaar net sy lewe.

  7 En die
  Satan het weggegaan van die aangesig van die HERE, en hy het Job met bose swere getref, van sy voetsool tot sy skedel.
  [b]6 : En JaHWeH sÍ aan die Satan: Kyk, hy is in jou hand; spaar net sy siel.

  7 : En die
  Satan het weggegaan van die Aangesig van JaHWeH, en hy het Job met besoedelde swere getref, van sy voetsool tot sy kroontjie. (BVH)
  Arme Job is salig onbewus van hierdie sameswering tussen Satan en Jahweh om hom lewendig te martel. Job betaal Ďn duur prys vir sy lojaliteit aan Jahweh.

  Hierdie gedeelte bewys ondubbelsinnig dat daar samewerking is tussen Satan en Jahweh en dat Satan op gesag en met toestemming van Jahweh optree.

  Ek dank weereens die God van Hemel en Aarde dat die semitiese stamgod, Jahweh/Allah nie my god is nie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 7. #17
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default

  Die HERE/Jahweh/Allah het ‘n psigopatiese afwyking wat hom neig tot die gedrag van kinder-reeksmoordenaar. Hy kan net nie ‘n geleentheid laat verbygaan om massamoord op kinders en babas te pleeg nie.

  3 : Gaan nou en verslaan Amalek, en julle moet met die banvloek tref alles wat hy het; en jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet om die lewe bring man sowel as vrou, kind en suigling, bees en kleinvee, kameel en esel. (Boek van Herinnering)
  Jahweh was nie net ‘n reeks-kindermoordenaar nie. Hy is ook ‘n god wat ontvoering van vroue en die logiese gevolg daarvan, nl. verkragting, gelas het.

  Numerie 31

  7 En hulle het oorlog toe getrek teen MŪdian, soos die HERE Moses beveel het, en al die manlike persone gedood.

  8 Ook het hulle die konings van MŪdian gedood by die wat hulle verslaan het: Ewi en Rekem en Sur en Hur en Reba, die vyf konings van MŪdian; ook het hulle BŪleam, die seun van Beor, met die swaard gedood.

  9
  Maar die kinders van Israel het die vroue van die Midianiete en hulle kinders as gevangenes weggevoer, en al hulle lasdiere en al hulle vee en al hulle rykdom geroof.
  15 En Moses het vir hulle gesÍ: Het julle al die vroue laat lewe?

  16 Kyk, hulle was, deur die raad van BŪleam, vir die kinders van Israel 'n oorsaak van troubreuk teenoor die HERE in die saak van Peor, sodat die plaag in die vergadering van die HERE was.

  17
  Maak dan nou dood almal wat van die manlike geslag onder die kinders is; en maak dood elke vrou wat gemeenskap met 'n man gehad het.

  18 Maar laat al die kinders onder die vroulike persone wat geen gemeenskap met 'n man gehad het nie, vir julle in die lewe bly.
  Ons kan ons indink hoe dit moes lyk toe derduisende seuntjies en moeders vermoor is. Dit moes 'n brutale en grusame menseslagting gewees het. Alles om Jahweh/HERE/Allah tevrede te stel.

  35 en mensesiele, uit die vroulike persone wat geen gemeenskap met 'n man gehad het nie, al die siele was twee-en-dertigduisend.
  Wat sou die lot van hierdie arme dogtertjies wees. Hulle word as oorlogsbuit beskou. Natuurlik sou hulle verkrag word deur die Israeliete, met instemming van hul bose god.

  40 En mensesiele was sestienduisend, en die bydrae daarvan aan die HERE twee-en-dertig siele.

  41 En Moses het aan die priester EleŠsar die bydrae gegee wat as offergawe aan die HERE bestem was, soos die HERE Moses beveel het.
  Twee-en-dertig mense is as offerande aan Jahweh vermoor en verbrand.

  Deuteronomy 20

  13 En die HERE jou God sal dit in jou hand gee, en jy moet al die manne daarin met die skerpte van die swaard verslaan;

  14 net
  die vroue en die kinders en die vee en alles wat in die stad is--die hele buit moet jy vir jou roof; en jy moet die buit van jou vyande eet wat die HERE jou God jou gegee het.
  Slegs ‘n bose wese sal opdrag gee tot massamoord op babas en ontvoering en verkragting van onskuldige vroue. En daarom bevestig die Bybel dat die HERE/Jahweh/Allah ‘n bose gees het.

  11 Die volgende dag het die bose gees van God oor Saul vaardig geword,
  Hierdie Jahweh/HERE/Allah gaan begrawe word en die Boer gaan ooreenkomstig die bevel in Openbaring 14:7 terugkeer na die God van Hemel en Aarde, die God van Genesis 1. Siener en Brandt bevestig dit.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 8. #18
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default

  Nou dat ons daarvan bewus word dat die jaloerse wese, Jahweh/HERE 'n god van moord, babamoord, verkragting, diefstal, roof en bloedvergieting is, sal dit interessant wees om te wete te kom wie die god van die huidige regering is. Veral teen die agtergrond van die vlaag moorde, kindermoord, verkragting, roof, diefstal en plaasaanvalle. Miskien kom ons dan agter die kap van die byl.

  Wie is TUTU se god?

  Archbishop Desmond Tutu's Address at Convocation Hall Winter 2000

  Ezra-Nehemiah represent the strong urge to exclusivism--the Jews must keep themselves pure from contamination by the nations and so those who married foreign wives had to divorce them. Ruth which gives a pagan foreign ancestor to King David, the Israelite par excellence and Jonah which demonstrates that foreigners too can be virtuous, state the claim for inclusiveness. Yahweh is worshipped and understood to be Israel's God in an exclusive sense because other nations have their own deities but this monolatry is clearly at variance with strict monotheism-- if there is one God as they believe then their God is God also of all the peoples who somehow then are his people too. And so Isaiah can describe Assyria as the rod of Yahweh's wrath. http://www.trinity.utoronto.ca/Alumni/tutu.htm
  TUTU se god is Jahweh.

  Wie is Allan Boesak se god?

  Boesak argues that "the all-surpassing characteristic of Yahweh is [Yahweh's] acts in history as the God of justice and liberation for the sake of those who are weak and oppressed." The Exodus is a living event, "no an isolated happening." Yahweh always demands justice, "not only from the pharaoh who oppressed Israel, but also from the rich and powerful within Israel who will not give justice to the poor." For this reason, Black Theology in South Africa is the search for a totally new social order that "will have to drink deep from the well of African tradition." This is not an impossible dream, Boesak says, because:
  all through black history black people have lived through their strong belief in that "land beyond the Jordan," in that reality which is there, beyond the whip and the slavemaster, beyond the poverty and dejection, leaving black children a legacy of hope.
  http://gbgm-umc.org/UMW/Joshua/may8488.stm
  Allan Boesak se god is Jahweh.

  Wie is die S.A. Raad van Kerke se god?

  Some Bible texts for Reading & Reflection

  Leviticus 19:17-18 Yahweh instructs Moses and the people of Israel to love their neighbour.
  http://www.sacc.asn.au/Peace%20Steps/PeaceStep5.html
  Die S.A.Raad van Kerke se god is Jahweh.

  Durf ons nog vra waarom ons volksgenote die teiken van moord, verkragting, roof en plaasaanvalle is?

  Ons is mos bekend met Jahweh se werkswyse. Hy steek die slawe (Israeliete) teen die meesters (Farao) op, maar dan verhard hy die hart van die meesters. Jahweh speel 'n dubbele rol. Jahweh is 'n onbetroubare wese met 'n jaloesie probleem.

  Jahweh is die god van die ANC en die SAKP.

  Jahweh is nie my god nie.

  My God is die God van Genesis 1, die God van Hemel en Aarde.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 9. #19
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default

  Hoe onderskei ons tussen Jahweh, die jaloerse wese, en die ware God van Hemel en Aarde?

  Ons weet uit sy eie erkenning, dat Jahweh homself teenoor Moses beperk, tot god van Abraham en sy nasate. Jahweh stel homself voor as god van die Semiete. Jahweh maak geen aanspraak op Adam en Eva nie.

  Jahweh is die god van Abraham.

  In die Arabiese Christen Bybel (nie die Koran nie), is die naam van die god van Abraham, Allah.

  In die Koran (Islam), is die naam van die god van Abraham, Allah.

  In die Engelse Bybel is die naam van die god van Abraham, LORD.

  In ons Bybels is die naam van die god van Abraham, HERE.

  In die Israel Visie Bybel (Boek van Herinnering) is die naam van die god van Abraham, Jahweh.

  In die Judaisme van die Jode is die naam van die god van Abraham, YHWH.

  In ons Bybels stel die god van Abraham homself aan Moses voor as "Ek Is". Die Hebreeuse ekwiwalent van hierdie "Ek Is" is YHWH.
  In Exo 34:14 sÍ die god van Abraham dat sy naam Jaloers is.
  Kom ons som dus op. Die god van Abraham manifesteer in verskillende religuese geskrifte onder die volgende name.

  Ek Is, HERE, LORD, Jahweh, YHWH, Allah, Jaloers.

  Goed, nou weet on ten minste onder welke name die jaloerse wese met die bose gees manifesteer.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 10. #20
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default

  Hierdie stoeigeveg tussen Die Ou Man en die HERE/Jahweh/Allah is nie die eerste een waarin hy betrokke is nie. Dit is ook nie die eerste keer dat die HERE/Jahweh/Alla in 'n greep is waaruit hy nie gaan loskom nie.

  Genesis 32

  24 Maar Jakob het alleen agtergebly, en 'n Man het met hom geworstel tot dagbreek.

  25 En toe Hy sien dat Hy hom nie kon oorwin nie, slaan Hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lit geraak het in die worsteling met Hom.

  26 Toe sÍ Hy: Laat My gaan, want die dag het gebreek. Maar hy antwoord: Ek sal U nie laat gaan nie tensy dat U my seŽn.

  27 En Hy vra hom: Hoe is jou naam? En hy antwoord: Jakob.

  28 Toe sÍ Hy: Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel; want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin.

  29 Daarop vra Jakob en sÍ: Maak tog u Naam bekend! En Hy antwoord: Waarom vra jy tog na my Naam? En Hy het hom daar geseŽn.
  Die krag van my God van Hemel en Aarde het my gerdra in hierdie geveg met die HERE/JahwehAllah tot waar Jahweh gister gevra het dat ek hom moet los voordat die dag (wederkoms) aanbreek.

  Soos Jakob eers 'n voorwaarde gestel het, het ek dieselfde gedoen. Jakob wou eers geseŽn wees. Ek wou eers die waarheid by hom weet, aangaande hoe hy dit reggekry het om homself van Semietiese stamgod tot Skeppergod te verhef. Dan sal ek hom los.

  Hier volg die HERE/Jahweh/Allah se verduideliking.

  Hy het nooit verklaar dat hy die skepper is nie. Die Joodse skrywers het dit gedoen.

  Hy het altoos gesÍ dat hy slegs die god van die Semiete is. Die Roomse Kerk het hom god van algar op Aarde gemaak.
  Die HERE/Jahweh/Allah is dus onskuldig aan die aanklagte wat ek teen hom inbring. Die skuldiges is die bybelskrywers.

  Jahweh het verder 'n geheim openbaar waarmee die regstelling voltrek gaan word. Dit gaan fondamente skud, maar volg eers wanneer dit tyd is.

  Omdat Jahweh sy deel van die ooreenkoms tussen hom en Die Ou Man nagekom het, "los" ek hom nou.

  Die fokus verskuif nou na die werklike samesweerders.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

Similar Threads

 1. Jahweh = Allah
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 6
  Last Post: 25th May 2011, 17:32
 2. A: Jahweh of Satan?
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 35
  Last Post: 19th March 2011, 21:24
 3. B: Elohim of Jahweh
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 49
  Last Post: 3rd December 2010, 18:47
 4. Tien Gebooie van Jahweh
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 10
  Last Post: 18th March 2009, 15:47

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •