Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 14

Thread: Bloedrituele: Satanies of Goddelik?

 1. #1
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default Bloedrituele: Satanies of Goddelik?

  In die Godsdiens van die Ou Testament vind die Israeliete hul saligheid in die beginsel dat die HERE (Jahweh) gepaai kan word deur diere op rituele wyse te slag en die dooie dier se vlees aan die brand te steek.

  Die rasionaal sou dan wees dat die HERE (Jahweh) hou van die reuk van bloedwalms en verbrande vleis van dooie diere en as gevolg van hierdie vreemde voorkeur, omgekoop kan word om mense te vergewe.

  Hierdie bloedrituele word in die fynste besonderhede deur die priesters in LevŪtikus beskryf, onder die opskrif:

  • Die brandoffer.
  • Die spysoffer en die eerstelinge.
  • Die dankoffer.
  • Die Sondoffer.


  Liefde groete.

  Die Ou Man

 2. #2
  Stefanus's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Bloemfontein
  Age
  57
  Posts
  1,606
  Blog Entries
  1
  Total Downloaded
  477.1 KB
  Videos
  128
  Rep Power
  10

  Default Re: Bloedrituele: Satanies of Goddelik

  Die Ou Testament bied ten minste twee teenstrydige verhale, waar die HERE (Jahweh) van die Ou Testament verantwoordelik gehou word vir die uitgee van die teenstrydige opdragte.

  Volgens Jesaja, die seun van Amos, raak dit duidelik dat die HERE (Jahweh) geensins belang het in die geloofs rituele wat volgens oorlewering aan hom toegedig word nie.

  Die volgende plaas egter weereens 'n kinkel in die verhaal:
  tetragrm.gif
  The famous Isaiah Dead Sea scroll written in Babylonian Aramaic and shows the interpolation of the tetragrammaton written in the ancient paleo-Hebrew script into a blank space in the original document. This shows us that where the sacred name should have existed or was in the ancient text, blanks were created to insert the false name. Inserting the tetragrammaton into these blanks has been at a 2,800 year old mystery. Who did it and upon what authority?
  Volgens die ooglopende vervalsings wat in die Jesaja geskrifte voorkom kan mens vra wie was die God van hierdie profeet aangesien dit duidelik is dat die skrywer nie na dieselfde god verwys het wat die rituele beveel het nie. Die eerste aanduiding is dat hierdie God nie die bloedrituele goedkeur nie en dan is daar ook die ooglopende vervalsing?

  Die Qumrangemeenskap het geglo dat hulle die enigste oorblyfsel van Israel was, wat getrou gebly het aan die verbond van hul God met die volk.
  In die Qumranmanuskripte word gereeld verwys na hierdie groep se afkeur in die priesterorde van Jerusalem (waar die tempel was), en veral hulle absolute wantroue in die hoŽpriester, wat hulle die leraar van Bileam noem. Een van die geskrifte (die Gemeenskapsrol Ė 1QS) maak melding van die gemeenskap se streng keuringsproses van nuwelinge om seker te maak dat die nuweling nie enige goedkeuring aan die Jerusalem-Jode gee nie.
  Liefdegroete,
  Stefanus

 3. #3
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default Re: Bloedrituele: Satanies of Goddelik

  Die priesterdom skets in die Torah 'n beeld van die HERE (Jahweh) wat iewers bo die aarde sit, gereed om boosaardig op sy volk, Israel toe te slaan tensy hulle sogenaamde rein diere doodmaak en die vleis daarvan verbrand.

  Die onderstaande is maar een voorbeeld van talle waar die priesters skryf dat die HERE (Jahweh) deur die reuk van verbrande vlees behaag word.

  Genesis 8.

  20 En Noag het vir die HERE 'n altaar gebou en van al die rein diere en al die rein voŽls geneem en brandoffers op die altaar gebring.

  21 En die HERE het die lieflike geur geruik, en die HERE het in sy hart gesÍ: Ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie, want die versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af. En Ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref soos Ek gedoen het nie.
  As God gees is en nie vlees nie, waarom dan die HERE (Jahweh) se eienaardige behoefte daaraan om vleeslike behoeftes te bevredig?

  Wat vir 'n HERE (Jahweh) draai teen sy eie skepping deur diere te skape om hulle daarna as onrein te verklaar.

  Wat vir 'n HERE (Jahweh) word bevredig deur die dood van diere en die rituele verbranding van hul vlees?

  Wat vir 'n HERE (Jahweh) is verslaaf aan bloedwalms en die reuk van vleis wat verbrand word?

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 4. #4
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default Re: Bloedrituele: Satanies of Goddelik

  Die Torah koppel die saligheid van die Israeliete deurgaans aan bloedrituele wat ter wille van die HERE (Jahweh) se liefde vir bloedwalms, uitgevoer moes word.

  Maar volgens Jeremia 7 ontken Jahweh dat hy brandoffers vereis het, of daaroor met die Israeliete gepraat het.

  21 So sÍ die HERE van die leŽrskare, die God van Israel: Voeg julle brandoffers by julle slagoffers en eet vleis.

  22
  Want Ek het met julle vaders, op die dag dat Ek hulle uit Egipteland uitgelei het, nie gespreek nie en hulle geen bevel gegee in verband met brandoffer of slagoffer nie.

  23 Maar hierdie saak het Ek hulle beveel, naamlik: Luister na my stem, dan sal Ek vir julle 'n God wees, en julle sal vir My 'n volk wees; en wandel net in die weg wat Ek julle beveel, dat dit met julle goed kan gaan.

  24 Maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar gewandel in wat hulle in die verharding van hul bose hart beraadslaag het, en hulle het agteruitgegaan en nie vooruit nie.
  Volgens die HERE (Jahweh) het hy nie brandoffers vereis nie, maar gehoorsaamheid.

  As die HERE (Jahweh) nie die bloedrituele van LevŪtikus gegee het nie, beteken dit bloot dat 'n ander wese dit in die naam van die HERE (Jahweh) gegee het.

  As die HERE (Jahweh) ontken dat hy die wese is wat deur brandoffer en bloedwalms bevredig word, kan die bloedrituele nie goddelik van aard wees nie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 5. #5
  Stefanus's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Bloemfontein
  Age
  57
  Posts
  1,606
  Blog Entries
  1
  Total Downloaded
  477.1 KB
  Videos
  128
  Rep Power
  10

  Default Re: Bloedrituele: Satanies of Goddelik

  Die profete het dit eens dat Jahweh nie bloedoffers verlang nie maar geregtigheid, die priesters daarteenoor verlang 'n verskeidenheid rituele en bloedoffers.

  Volgens Jesaja stel Jahweh nie belang in bloedoffers en feestye nie:
  Isa 1:11 Wat het Ek aan die menigte van julle slagoffers? sÍ die HERE. Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalwers; en Ek het geen behae in die bloed van stiere of lammers of bokke nie.
  Isa 1:12 As julle kom om voor my aangesig te verskyn, wie het dit van julle hand geŽisóom my voorhowe te vertrap?
  Isa 1:13 Bring nie meer skynheilige offergawes nie; gruwelike reukwerk is dit vir My. Nuwemane en sabbatte, die uitroep van samekomsteóEk verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie!
  Isa 1:14 Julle nuwemane en julle feestye haat my siel; hulle is My Ďn oorlas. Ek is moeg om dit te dra.
  Jahweh vra wie het die bloedoffers van hul hand geŽis.

  Isa 1:16 Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oŽ weg, hou op om kwaad te doen,
  Isa 1:17 leer om goed te doen, soek die reg, beteuel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee.
  Jahweh verlang geregtigheid en nie bloedoffers nie.

  Liefdegroete,
  Stefanus

 6. #6
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default Re: Bloedrituele: Satanies of Goddelik

  Om bloot op grond van die Bybel te bepaal of die HERE (Jahweh) afhanklik is van bloedrituele al dan nie, is 'n onbegonne taak.

  Volgens LevŪtikus en ander gedeeltes in die Ou Testament is die HERE (Jahweh) 'n God wat bevredig word deur bloedwalms.

  Volgens Jeremia en Jesaja verwerp die HERE (Jahweh) juis die bloedwalms en bloedrituele waarvan hy kwansuis afhanklik is.

  Wat is dus die waarheid?

  Die Witboek


  ďDie slag van diere as bloedoffers is nůůit deur My of enige van my gemagtigde amptenare gelas nie.

  Die toewyding van Adamiete, YÍvahiete en van diere is gelas, sodat nuttige lewens deurgebring kon word in die diens van God Ö sodoende aan Hom gewy deur te werk vir My en my amptenare.

  Helaas!

  Die betekenis van die toewyding van lewe is verdraai tot diť van offers van die dood deur die seremoniŽle priesterdomme, wat nie geluister het na die stem van hul goddelike Een wat tot hulle gespreek het by monde van die profete nie, maar wat Ďn gewillige oor gehad het vir die skimpe van Satanaku, ÖĒ

  Uit Die Witboek. Bl. 229.

  Misverstande oor Moses en bloedoffers weens peutery en onkunde


  Wat betref die verfoeilike opdragte oor die noodsaak vir bloedoffers wat na bewering deur God aan Moses gegee is, sal julle sien hoe Satanaku, die vader van die leuens, die waarheid kůn praat wanneer dit sy veragtelike doel gedien het.

  En hoe die rebelle Moses, die groot heilige van God, se rol as tussenganger wanvoorgestel en daarmee gepeuter het.

  Hulle wat vanweŽ hul leuens teenoor sekere geestelike tussengangers, wat nie goddelike profete was nie, veroorsaak het dat doodsoffers die tempel van God besoedel het.

  Uit Die Witboek. Bl. 230.
  Liefde groete.

  Die Ou Man

 7. #7
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default Re: Bloedrituele: Satanies of Goddelik

  As gevolg van die bedrog deur die priesters in Babilon gepleeg, is dit haas onmoontlik om in die Bybel bloot op sigwaarde onderskeid te tref tussen Satan en die HERE (Jahweh) asook om onderskeid te tref tussen God (Elohim) en die HERE (Jahweh).

  Die Witboek is die skakel wat die onderskeid tussen die waarheid en die leuen blootlÍ.

  Sonder die Witboek is ons dus uitgelewer aan die leuens in die Torah, soos in hierdie argument uitgewys.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 8. #8
  Member Moeder's Avatar
  Join Date
  May 2007
  Location
  Deutsch Sudwestafrika
  Posts
  12
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  52

  Default Re: Bloedrituele: Satanies of Goddelik

  Jesus was gekant teen offerande. Hy het gesÍ dat die priesters se vader die duiwel is en dat hulle voorouers die profete vermoor het.

  Vrou tot Volk.

  Moeder

 9. #9
  Mod knipmes's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Polokwane
  Age
  58
  Posts
  612
  Blog Entries
  7
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  61

  Default Re: Bloedrituele: Satanies of Goddelik?

  Graag wil ek hier 'n vraag opper, met absolute respek...

  Hoekom is ons as BoereVolk so lief vir "braaivleis"???


  en wil ek by uitstek noem dat ek vir een vleis as enigste aardse voeding sien, die res om dit is bykos...

  sou dit dalk enigsins met die "offers" van oud begin het? (en ek seg nie dat 'n hedendaagse braaivleis is enigsins 'n offer nie...)

  groetnis
  knipmes

 10. #10
  Member Fulcrum X's Avatar
  Join Date
  Jun 2008
  Location
  Bloemfontein
  Age
  34
  Posts
  51
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  47

  Default Re: Bloedrituele: Satanies of Goddelik?

  Knipmes,

  Ek persoonlik dink nie braaivleis het tedoen met die outydse offerhande ens. nie. Ek dink dit is eenvoudig afkomstig van die eerste manier van kos gaarmaak. Diere was nog altyd ons kos, dit is deur die priesters as offer gebruik lank nadat dit as voedsel gedien het vir ons as mense, en die eerste gaar vleis was braaivleis. Ek hoop egter nie dat dit verlangs verband hou met die bloedrituele nie, ek hou dan tog so van my stukkie braaivleis, he he.
  Éx

  We are not human beings on a spiritual journey, We are spiritual beings on a human journey.

Tags for this Thread

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •