Page 2 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 11 to 20 of 50

Thread: Kanašn vervloek deur Noag

 1. #11
  Member Fulcrum X's Avatar
  Join Date
  Jun 2008
  Location
  Bloemfontein
  Age
  34
  Posts
  51
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  47

  Default Re: Kanašn vervloek deur Noag

  Dagse,

  Ek hoop nie ek meng ongenooid in nie.

  Ek dink dat Sem geen vloek of seŽn ontvang het nie, ook nie n "oorerflike" seŽn wat oorvloei vanaf die HERE (Yahweh) nie. n GeseŽnde sal nie konstant in oorlog gedompel wees nie en as ons gaan kyk na wie Sem se nageslag is neem dit ons onder andere na die konstante konflik gebied in die Midde-Ooste. Die HERE (Yahweh) is immers die God van Oorlog/MillitÍr en dit is die God van wie hulle die volk is. Ook hoekom Jesus onder hulle geledere gebore is om die boodskap aan hulle te verkondig, maar, hulle het nie ore om te hoor nie.

  Waar Noag die reg gekry het om die HERE te seŽn sal ek nie nou se nie aangesien ek nog kyk daarna maar indien dit die waarheid is sou dit moontlik verband hou met sy Gees. Ek praat egter onder korreksie. Bogenoemde stellings is maar net n moontlikheid vanuit my oogpunt.
  Éx

  We are not human beings on a spiritual journey, We are spiritual beings on a human journey.

 2. #12
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  48

  Default Re: Kanašn vervloek deur Noag

  Quote Originally Posted by Fulcrum X View Post
  Dagse,

  Ek hoop nie ek meng ongenooid in nie.
  Gegroet Fulcrum X,

  Jy meng glad nie in nie. Trouens jou bydrae word verwelkom. Deur vrae te vra probeer ek ook om ander persone se beskouings te kry. Sodoende sal ek hopelik agter die kap van die byl kom.

  Die rede waarom ek hierdie gedeelte uit die bybel gekies het, is omdat dit volgens my, as vertrekpunt dien van volkere en nasies se verloop (gebeure/geskiedens) oor tyd heen. Dit kan waarskynlik ook dien om sekere gebeure/verskynsels te verklaar. Die korrekte verstaan van hierdie gedeelte is gevolglik van kardinale belang.

  Ek het twee hipoteses geformuleer, wat veral op die Boerevolk van toepassing mag wees. Hierdie hipotes moet nou getoets word aan die hand van alle beskikbare feite.

  Hiermee nooi ek dus almal uit om 'n bydrae te lewer - hoe gering of omvangryk dit ook al mag wees.

  Groetnis

  Carel

 3. #13
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  48

  Default Re: Kanašn vervloek deur Noag

  Quote Originally Posted by Fulcrum X View Post

  n GeseŽnde sal nie konstant in oorlog gedompel wees nie en as ons gaan kyk na wie Sem se nageslag is neem dit ons onder andere na die konstante konflik gebied in die Midde-Ooste. Die HERE (Yahweh) is immers die God van Oorlog/MillitÍr en dit is die God van wie hulle die volk is.
  Falcrum X,

  Jy raak die kern van my probleem aan, naamlik 'n oorlogsugtige Yahweh wat geseŽn word. Om geseŽn te word het tog eindelik ten doel dat dit met jou goed sal gaan.

  Ek bly van mening dat Noag oor meer kennis beskik het as wat in die bybel weergegee word. Hierdie kennis het nie net betrekking op die verlede nie, maar veral ook in die toekoms. Waarom anders sou hy sy vloek en seŽn uitgespreek het soos hy dit wel gedoen het. Later sal ek hierdie stelling meer motiveer. As hierdie uitgangspunt gebruik word kan dit moontlik sy seŽn aan Yahweh verklaar. Yahweh is oorlogsugtig en Noag se seŽn kon bedoeld gewees het om die goeie "karaktertrekke" in Yahweh te versterk. Die vraag bly egter nog hang.

  Groetnis

  Carel

 4. #14
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  48

  Default Re: Kanašn vervloek deur Noag

  Quote Originally Posted by Carel van Heerden View Post
  Falcrum X,

  Jy raak die kern van my probleem aan, naamlik 'n oorlogsugtige Yahweh wat geseŽn word. Om geseŽn te word het tog eindelik ten doel dat dit met jou goed sal gaan.

  Ek bly van mening dat Noag oor meer kennis beskik het as wat in die bybel weergegee word. Hierdie kennis het nie net betrekking op die verlede nie, maar veral ook in die toekoms. Waarom anders sou hy sy vloek en seŽn uitgespreek het soos hy dit wel gedoen het. Later sal ek hierdie stelling meer motiveer. As hierdie uitgangspunt gebruik word kan dit moontlik sy seŽn aan Yahweh verklaar. Yahweh is oorlogsugtig en Noag se seŽn kon bedoeld gewees het om die goeie "karaktertrekke" in Yahweh te versterk. Die vraag bly egter nog hang.

  Groetnis

  Carel
  Die naaste wat ek aan die waarheid kan kom is dat die seŽn van Noag aan die HERE (Yahweh) gesien moet word as 'n prysing aan Yahweh as die Bewerker van die seŽninge van Sem. Sem word dus indirek geseŽn omdat Yahweh sy God is. Daarmee saam ook sy nageslag.

  Dink in hierdie verband aan Genesis 17:4-6.

  Gen.17:4 Wat My aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word.
  Gen. 17:5 Daarom sal hulle jou nie meer Abram noen nie, maar jou naam sal wees Abraham, want Ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies.
  Gen. 17:6 En Ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak: Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voorkom.

  Abraham word geseŽn met 'n groot nageslag van baie nasies waaruit konings sal voorkom.

  Nou wonder 'n mens hoe Yahweh se buitengewone vrugbaarheids seŽn vertolk moet word teenoor die seŽn wat God (Elohim) aan Noag en sy seuns uitgespreek het in Genesis 9:1. "En God het Noag en sy seuns geseŽn en aan hulle gesÍ: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde".

  Kyk 'n mens na die bevolkingsgetalle en die geografiese verspreiding van die Semiete teenoor die nageslag van Jafet eendersyds, en Gam andersyds, blyk dit op gesigswaarde die teenoorgestelde te weerspieŽl, migrasie patrone ten spyt.

  Groetnis

  Carel

 5. #15
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  48

  Default Re: Kanašn vervloek deur Noag

  Die rede waarom ek hierdie gedeelte uit die bybel gekies het, is omdat dit volgens my, as vertrekpunt dien van volkere en nasies se verloop (gebeure/geskiedens) oor tyd heen. Dit kan waarskynlik ook dien om sekere gebeure/verskynsels te verklaar. Die korrekte verstaan van hierdie gedeelte is gevolglik van kardinale belang.
  Genesis 5:32 dui die volgorde aan van die geboorte van Noag se seuns, naamlik Sem, Gam en Jafet. Sem die oudste, Gam die tweede oudste en Jafet die Jongste. Genesis 10:1 herhaal hierdie volgorde. Genesis 10:1 "En dit is die stamboom van die seuns van Noag: Sem, Gam en Jafet - vir hulle is daar seuns gebore na die vloed".

  VroeŽr het ek verwys na die volgorde waarvolgens seŽn en vervloeking plaasgevind het. Nou verander die volgorde wanneer na Noag se drie seuns se nageslag verwys word (Gen 10:2). Waar Jafet vroeŽr laaste genoem was, word hy nou eerste genoem, dit ten spyte van sy geboorte orde.

  Gam se nagslag word nou tweede genoem en dan eers volg Sem se nageslag. VroeŽr het ek verwys na die "rangorde" of belangrikheid in die geesteswÍreld. Jafet gekoppel aan Elohim word van laaste na eerste geplaas. Gam van eerste na tweede volgorde en Sem gekoppel aan Yahwe, word laaste vermeld - die "belangrike" posisie.

  Waarom hierdie veranderde volgorde? As ons die Bybel verder lees kry ons die antwoord. Jafet en sy nageslag, gekoppel aan Elohim, verskuif vir eers op die agtergrond. Sem en sy nageslag, gekoppel aan Yahwe, tree op die voorgrond. Gam en sy nageslag gaan 'n besondere rol in Israel (Semiete) se geskiedenis speel. Die volk Israel en die Godsopenbaring word nou die belangrikste.

  Om die invloed op latere gebeure, veral diť van die Boerevolk, te bepaal kan 'n mens begin met die nageslag van Jafet.

  Groetnis

  Carel

 6. #16
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  48

  Default Re: Kanašn vervloek deur Noag

  Quote Originally Posted by Pionier View Post
  Carel

  Indien Noag die "jurisdiksie" het om die HERE te seŽn, sou sy vloek op Gam ewigdurend en dus ook op die nageslag van toepassing sou wees.
  Groetnis
  Posted via Mobile Device
  Alvorens begin word met die geslagslyn van Jafet, wil ek wys op sekere aspekte wat die verstaan van dit wat volg, makliker sal maak. Ook wanneer daar oŽnskynlik sterk teenstrydighede opduik.

  Vergelyk Pionier se antwoord hierbo met Genesis 9: 24 - 27.

  Gen 9:24 Toe Noag van sy wyn wakker word en merk wat sy jonger seun hom aangedoen het,
  Gen 9:25 sÍ hy: Vervloek is Kanašn! Ďn Kneg van die knegte moet hy wees vir sy broers. Gen 9:26 Verder het hy gesÍ: GeseŽnd is die HERE, die God van Sem. Maar Kanašn moet sy dienskneg wees.
  Gen 9:27 Mag God aan Jafet ruimte verskaf, en mag hy woon in die tente van Sem! Maar Kanašn moet sy dienskneg wees.

  Die gedeeltes in blou gedruk beklemtoon iets belangrik. Pionier reageer op my vraag soos enige mens sou reageer of dink, naamlik die vloek is ewigdurend.

  Dieselfde kan gesÍ word van die vloek, seŽning en versoeke van Noag.

  Kom ons kyk 'n bietjie uit 'n ander hoek na hierdie gedeeltes. Nie Pionier se antwoord of Noag se vloek, seŽning en versoeke dui 'n aanvangstyd aan nie. Wanneer byvoorbeeld sal Kanašn se knegskap as "kneg van knegte" (Hebreuse wyse van beklemtoning) begin? Wanneer (op Noag se versoek) sal Jafet woon in die tente van Sem? Sal hierdie "woning in die tente van Sem" oor tyd plaasvind, of sal dit 'n eenmalige gebeurtenis wees. Noag se versoek dui dit nie aan nie.

  Dan weer, wanneer sal Kanašn se vloek (knegskap) beÔndig word - indien wel. En die HERE se seŽning?

  Die belangrikheid van Kanašn se vervloeking word indirek beklemtoon in Genesis 9:18 "En die seuns van Noag wat uit die ark uitgegaan het, was Sem Gam en Jafet. " (die nou al bekende geboorte orde) "En Gam was die vader van Kanašn."

  Oor die ander twee seuns se nageslag word niks gesÍ nie. Die skrywer wil dus hier iets beklemtoon. Daar moet geen misverstand wees wie Kanašn se vader is nie. Dit ten spyte van die feit dat Kanašn se geboorte orde vierde is - dus minder belangrik is.

  VroeŽr is die stelling gemaak dat Noag meer geweet het as wat in die Bybel aangedui word. Waaruit kan so 'n bewering afgelei word? Genesis 6: 9 gee 'n aanduiding.

  Genesis 6:9 "Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel."
  Hierdie "wandel" van Noag met God moet geestelik vertolk word. Noag was geheel en al toegewy aan God en Sy diens in teenstelling met sy tydgenote.

  Dit moet in ag geneem word dat God 'n Geestelike wese is wat in 'n ander dimensie bestaan. Noag, daarteenoor, is 'n vleeslike wese. Ons weet God kan in jou "woon." As dit gebeur sal Jou optrede, handelinge en die wyse waarop jy "oorkom" na ander mense, God se teenwoordigheid reflekteer. God praat dan met jou deur jou gedagtes. Jy sal - sonder dat jy weet hoe - net duidelikheid kry oor gebeure wat gaan gebeur, of iets net desnoods beter verstaan. Die wyse waarop hierdie kennis oordraging, of gesprek met God geskied, kan van mens tot mens verskil. As voorbeeld noemm ek Siener van Rensburg se visioene wat hy van God ontvang het.

  Groetnis

  Carel

 7. #17
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  48

  Default Re: Kanašn vervloek deur Noag

  God se seŽn en opdrag aan Noag en sy seuns (Gen 9:1) is om vrugbaar te wees en die aarde te vul. Hierdie opdrag word herhaal in Gen 9:7 ď Maar julle wees vrugbaar en vermeerder; wemel op die aarde en vermeerder daarop.Ē

  Die seuns van Noag het aanvanklik bymekaar gebly. Later het hulle in klein groepies (waarskynlik gehuggies) opgebreek en uiteindelik vanuit die ooste in die suidelike Mesopotamiese Vlakte aangekom (Gen 11:2). Hulle wou nie versprei nie en het besluit om 'n stad asook 'n hoŽ toring te bou.

  Hul plan om om Ďn stad asook Ďn toring te bou waarvan die spits aan die hemel reik, het tot Ďn groot mate skipbreuk gelei toe God (Elohim) (Genesis 11: 7) hulle taal verwar het, sodat die een nie die ander kon verstaan nie.

  Genesis 11:7 ďKom laat Ons neerdaal en hulle taal verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nieĒ.

  Let in hierdie verband ook op Gen 1:26 waar die gebruik van Ons gebruik word.

  Genesis 11:7 is 'n alleen staande vers waarbinne die vermelding van God (Elohim) voorkom.

  Die HERE (Jahweh) tree vanaf Gen 11:5 sterker op die voorgrond en vanaf Genesis 11: 10-32 word Sem se nageslag beskryf. Hiermee word die geskiedenis van die Semiete ingelei.

  Ek het reeds aangedui waarom die plasing van Sem en sy nageslag laaste plaasgevind het.

  Die rol wat die eersgeborene - en dan spesifiek seuns - in die Bybel vertolk is nog nie na verwys nie. Sem as eersgebore seun van Noag word die Stamvader van die Semietiese volke en nasies.

  Na hierdie gebeure by Babel, het die verspreiding van die drie seuns met hulle vrouens en kinders oor die aarde plaasgevind, elk na 'n besondere bestemming. Was daar 'n rede waarom die verspreiding plaasgevind het soos dit wel gebeur het?

  Soos reeds na verwys het Jafet gekoppel aan God (Elohim), stilweg na die agtergrond verskuif.

  Groetnis

  Carel

 8. #18
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  48

  Default Re: Kanašn vervloek deur Noag

  Na die bespreking van Noag se vervloeking en seŽninge, soos van toepassing op Sem Gam en Jafet, kan die nageslag van Noag onder die loep geneem word om te kyk hoe hierdie vervloeking en seŽninge gemanifesteer het.

  Met nageslag word bedoel die tydperk vanaf Noag tot vandag, met die klem op die Boerevolk.

  Dit moet duidelik gestel word dat Ďn volledige bespreking net nie haalbaar is nie. Veel eerder sal na algemene tendense gekyk word. Waar van toepssing, sal gepoog word om Ďn meer in diepte bespreking te gee.

  Jafet en sy nageslag

  Die letterlike betekenis van Jafet word aangedui as geopen, vergroting, blas of lig van kleur (vel).

  Jafet is die vader van sewe seuns: Gomer (die oudste seun), Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech en Tiras.

  Jafet se nageslag, in die breŽ gesien, is die iwoners wat vandag as IndiŽ en Europa bekend staan.

  Gomer se nageslag sluit onder andere volke in soos Duitsers, Belge, Nederlanders, Swede, Skotte, Franse, Engelse, Iere en ander verbandhoudende groepe.

  Vanaf hierdie lande het enkele of groepe persone na Suid Afrika oor tyd heen geÔmmigreer. Redes vir immigrasie na Suid Afrika het gewissel van werkloosheid, godsdiens vervolging Ė Roomse kerk Ė tot werk kontrakte wat beeÔndig is.

  Die Boerevolk het uit hierdie immigrante ontstaan.

  Aan die hand van Ďn werklike voorbeeld, gaan ek hierdie migrasie en onstaan van Ďn gedeelte van die Boerevolk illustreer. Ek glo ek sal verskoon word as ek die van Heerdens as voorbeeld gebruik. Ek twyfel geen oomblik daaraan, dat ander families ook hulle stamboom ken, of kan naslaan nie. Ek gebruik slegs hierdie voorbeeld omdat dit goed geboekstaaf is, ek ken dit, en kan gevolglik my stelling daarmee toelig.

  Na hierdie toeligting (kortliks), sal ek die verbindingslyne van Jafet deur sy oudste seun Gomer trek ten opsigte van Noag se uitsprake asook die verbinding van eienskappe wat oor jare behoue gebly het.

  Groetnis

  Carel

 9. #19
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  48

  Default Re: Kanašn vervloek deur Noag

  Die Geslagsregister van die Familie van Heerden soos nagevors en aangeteken deur Dr. Petronella van Heerden.

  Hierdie geslagsregister beslaan 470 bladsye. Toevoegings vanaf 1968 tot 2006 is onlangs gemaak.

  ďIn 1701 het daar Ďn jong man, ongeveer twintig jaar oud in die Kaap aangekom. Hy het sy vyf jaar by die Oos-Indiese Kompanjie uitgedien, vryburger geword, getrou met Magtilt van der Merwe en hom gevestig op sy plaas Weltevreden inít Lant van Waveren waar hy gebly het tot sy dood in 1763. Hierdie man was Pieter Willemsz van Heerden, afkomstig uit die dorp Heerde in Gelderland, Nederland. Hy is die stamvader van die Van Heerden-geslag wat nou wyd en syd oor die land versprei isĒ.

  Met hierdie inleiding begin die verhaal van die Van Heerdens in Suid Afrika. Gelderland is Ďn provinsie aan die oostekant van Nederland en grens aan Duitsland. Hieruit kan gesien word dat die Van Heerdens afstammelinge is van Gomer, die oudste seun van Jafet.

  ďPieter Willem (die sz aan die einde van die naam het verdwyn omdat hy Pieter Willem genoem is deur die mense, en dit dan ook so in dokumente voorgekom het) kan trots wees op sy nageslag. Niks het in ons land gebeur waar die Van Heerdens nie by was nie. Selfs op Bruintjieshoogte is Ďn Isaac van Heerden saam met Andries Stockenstrom vermoor. Hulle het in alle oorloŽ, van die vroegste teen die Hottentotte tot die Tweede WÍreldoorlog, deelgeneem. In die Boereoolog het veral kommandant Carel van Heerden, veldkornet B.I.J. van Heerden van Ventersdorp, en Willem van Heerden (Kaapse rebel) hulle onderskei. Gedurende die voortrek het hulle hulle rol gespeel. C.J. van Heerden was lid van die Natalse Volksraad in 1842, terwyl Carel Sebastian van Heerden en Willem van Heerden twee van Potgieter se belangrikste ondersteuner in Potchefstroom was.Ē

  Op hierdie trant word die van Heerdens in die algemeen beskryf. Dan volg Ďn volledige geslagsregister. Ďn Interessantheid is dat my oupa en oupa grootjie, wie se name ek dra, in die Waterberge op Rankinspass gebore is en daar geboer het. Swaershoek, waar die vierkleur tydens geloftefees (as kind het ek die benaming so leer ken) ontplooi is, het aan my voorsate behoort. Ďn Klomp swaers het daar saam geboer. In die tyd is Ďn plaas nog uitgemeet deur met Ďn perd Ďn uur lank in elke windrigting te ry. Dit is ook waar ek opgegroei het.

  Die van Heerden voorgeslagte het dus die voortrek meegemaak, hul bloed vir hierdie land gestort, en kan dus as deel van die Boerevolk beskou word.

  My voorouers was diep gelowige mense. Daar is gereŽld soggens en saans huisgodsdiens gehou. Hul doen en late het sentreer om God, die Almagtige.

  Van my ma se kant af het my grootours se geloof ook opgeval. As ek as kind daar gaan kuier het, het ek soggens wakker geword met die sing van psalms en gesange. My groorouers het 5 uur soggens God verheerlik deur hul samesang.

  Ek noem hierdie gebeure om te illustreer watter groot invloed die woord van God op hulle lewens gehad het. Hoe hulle in geloof en vertroue hul dagtaak verrig het.

  Ek twyfel geensins daaraan dat ander geslagslyne ook op hul bepaalde manier, hul Skepper gedien het nie.

  Groetnis

  Carel

 10. #20
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  48

  Default Re: Kanašn vervloek deur Noag

  Samevatting van Jafet en sy nageslag

  Oor Jafet word daar min in die Bybel geskryf. Sy naam kom slegs 11 keer voor. As kind van Noag word sy naam 6 keer genoem. Met Ďn optrede, slegs 1 keer en dan saam met Sem toe hulle agteruit beweeg het om Noag se naaktheid te bedek. As jonger broer van Sem, 1 keer. As vader van sy seuns, 2 keer. Met die versoek van Noag aan God (Elohim), 1 keer.

  Sem se naam word ook 11 keer in die Bybel genoem Ė interessant, want aan elkeen is Ďn God toegeken.

  Gam sonder Ďn God, word sewentien keer genoem. Het dit enige sinvolle betekenis?

  Jafet se nageslag strek van IndiŽ, deur Europa en Verenigde Koningkryk na Amerika. In Afrika hoofsaaklik in Suid Afrika en dan na AustraliŽ. God se seŽn en opdrag het oor verloop van tyd plaasgevind Ė oorloŽ en terugslae ten spyt.

  Daar kan ook tot die gevolgtrekking gekom word dat Jafet se nageslag die Christelike godsdiens beoefen Ė al is dit deur verskillende denominasies en op verskillende wyses.

  Dat Elohim met Jafet en sy nageslag was en is, is gewis. Al het die aanbidding vroeŽr nie God (Elohim) verheerlik nie. Naas Christus het Paulus die regstelling kom maak tydens sy gesprek met die Atheners.

  Handelinge 17

  22 Paulus gaan toe in die middel van die Areůpagus staan en sÍ: Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is.
  23 Want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook Ďn altaar gevind waarop geskrywe is: Aan Ďn onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder om Hom te ken, verkondig ek aan julle.
  24 Die God wat die wÍreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie.
  25 Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof Hy aan iets behoefte het nie, omdat Hy self aan almal lewe en asem en alles gee.
  26 En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het.

  Let op hoe Paulus die Atheners daarop attend maak dat Hy, Elohim, die nasies van die mensdom uit een bloed gemaak het om oor die hele aarde te woon.

  God het op Noag se versoek gereageer. Aan Jafet het Hy ruimte verskaf. Dat hy mag woon in die tente van Sem is moontlik gemaak. Of dit ten volle benut word, verdien Ďn bespreking.

  Die seŽn van God aan Jafet, en Noag se versoek, het op 'n latere stadium in aanvang geneem en is tot op datum Ďn deurlopende proses.

  God (Elohim) se betrokkenheid by die gebeure van Noag se seuns, van Sy seŽn tot by taalverwarring by Babel, was presies, doelgerig en beslis. Dit is asof God (Elohim) Sem en Gam aan die HERE (Yahweh) oorhandig het en saam met Jafet se nageslag vir eers op die agtergrond getree het.

  Groetnis

  Carel

Similar Threads

 1. Noag is net 'n storie, sÍ prof
  By Die Ou Man in forum Nuus
  Replies: 1
  Last Post: 1st October 2009, 08:02
 2. God deur Mense Geskep?
  By Pionier in forum Besprekings
  Replies: 3
  Last Post: 11th January 2008, 13:48

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •