Page 5 of 5 FirstFirst 12345
Results 41 to 50 of 50

Thread: Kanašn vervloek deur Noag

 1. #41
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  49

  Default Re: Kanašn vervloek deur Noag

  Na die vloek van Noag (Sem) II


  Abram verhuis saam met sy vrou Sarai na Kanašn en gaan woon by Haran.


  Gen 11:31 En Tera het sy seun Abram geneem en Lot, die seun van Haran, sy kleinseun, en Sarai, sy skoondogter, die vrou van sy seun Abram, en diť het saam met hulle uit Ur van die ChaldeŽrs getrek om na die land Kanašn te gaan. En hulle het tot by Haran gekom en daar gaan woon.
  Gen 11:32 En die dae van Tera was twee honderd en vyf jaar, en Tera het in Haran gesterwe.  Na Tera se afsterwe het die HERE aan Abram die opdrag gegee om te verhuis na Ďn land wat Yahweh aan hom sal wys. Abram was 75 jaar oud met sy vertrek uit Haran.


  Gen 12:1 En die HERE het aan Abram gesÍ: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys.


  Nou vind Ďn ommeswaai in die vloek en seŽn van Noag plaas. Waar Noag Yahweh geseŽn het ďdeurĒ Sem, seŽn Yahweh nou vir Abram, die oudste seun van Tera, met ander woorde die 9de geslag van Sem. Hierdie seŽn bevat verskeie elemente:

  ē Yahweh sal Abram Ďn groot nasie maak.
  ē Yahweh sal Abram se naam groot maak Ė anders as Nimrod wat self Ďn groot naam wou maak.
  ē Yahweh sal Abram self Ďn seŽn laat wees.
  ē Yahweh sal diegene wat Abram seŽn self ook seŽn.
  ē Yahweh sal diegene wat wat Abram vervloek self ook vervloek.
  ē Die geslagte van die aarde sal ďdeurĒ Abram geseŽn word. (Die woordspeling van Noag mag dalk nou beter verstaan word. Gen 9:26 Verder het hy gesÍ: GeseŽnd is die HERE, die God van Sem. Maar Kanašn moet sy dienskneg wees. )


  Gen 12:2 En Ek sal jou Ďn groot nasie maak en jou seŽn en jou naam so groot maak, dat jy Ďn seŽn sal wees.
  Gen 12:3 En Ek sal seŽn diegene wat jou seŽn, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseŽn word.
  Gen 12:4 Toe het Abram weggetrek soos die HERE hom gesÍ het, en Lot het saam met hom getrek. En Abram was vyf en sewentig jaar oud by sy vertrek uit Haran.  Die seŽn van Yahweh beteken dus Ďn groot nageslag, nie net in getalle nie, maar ook in naam. Verder dat Abram self Ďn seŽn sal wees. Die seŽn van Noag aan Yahweh word nou in die 10de geslag van Noag omgedraai ten gunste van Abram. Die seŽn behels baie meer as diť van Noag. Die geslagte van die aarde (wÍreld) sal in Abram geseŽn word. Daar is min twyfel dat hier na die Messias se koms verwys word. Wat hierdie seŽn van Yahweh meer merkwaardig maak, is die feit dat Noag toe nog geleef het.

  Teenoor die seŽn aan Abram staan vervloeking. Wat opval is dat waar Noag, Kanašn vervloek het om Ďn kneg van knegte te wees, Yahweh se vloek nie iets bepaald aanwys nie. Dit is Ďn universele vloek. As iemand Abram sou vervloek Ė ongeag die bedoeling van die vloek Ė sal Yahweh daardie person self vervloek. Die vloek van Yahweh wat dan oor so Ďn persoon uitgespreek word, word ook nie aangedui nie. Dit kan aangeneem word dat Yahweh se vloek verband sal hou met die aard van die vloek wat oor Abram gebring sou kon word. Yahweh se vloek kan as Ďn versterking van Noag se vloek op Kanašn, sy nageslag en die nageslag van Gam gesien word. Die seŽning en vloek van Yahweh is beslis. Die gebruik van die word sal in Genesis12:2-3 bevestig dit. Dit sal gebeur.

  Die model wat vroeŽr voorgehou is oor hoe Ďn vloek (dan ook seŽn) mag plaasving, blyk meriete te hÍ, naamlik dat Ďn vloek of seŽn vanuit Ďn geestes wÍreld voltrek word.

  Die verloop van die geskiedenis vanaf Abram, dan later Abraham, tot by Moses waar hy die volk Israel uit Egipte moet uitlei, is goed geboekstaaf.

  Groetnis

  Carel
  Last edited by Carel van Heerden; 17th February 2009 at 10:48.

 2. #42
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  49

  Default Re: Kanašn vervloek deur Noag

  Na die vloek van Noag (Egipte en Sem se nageslag) I


  Die volk Israel wat in Egipte gewoon en gewerk het vanweŽ Josef se posisie in Egipte, het vermeerder en Ďn groot volk geword. Hulle omstandighede het egter begin verander. Die nuwe koning oor Egipte het niks van Josef geweet nie. Exodus 1:8:13 beskryf die volk Israel se knegskap.


  Exo 1:8 Toe staan daar Ďn nuwe koning oor Egipte op wat niks van Josef geweet het nie.
  Exo 1:9 Diť het aan sy volk gesÍ: Kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en magtiger as ons.
  Exo 1:10 Kom, laat ons Ďn slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie, en as ons in oorlog geraak, hulle ook nie by ons vyande aansluit en teen ons veg en uit die land optrek nie.
  Exo 1:11 Daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel om hulle met harde arbeid te verdruk. En hulle het vir Farao die voorraadstede Pitom en Rašmses gebou.
  Exo 1:12 Maar hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig en hulle uitgebrei, sodat hulle bang geword het vir die kinders van Israel.
  Exo 1:13 Daarom het die Egiptenaars die kinders van Israel met hardheid laat dien  Die vraag kan nou met reg gevra word: Wat van Noag se vloek oor Gam se nageslag? Hier vind ons nou die omgekeerde proses, naamlik die geseŽnde nageslag van Sem dien nou as slawe onder die nageslag van Gam! [Daar is Ė ironies genoeg Ė dieselfde parallel te vind met ons situasie vandag. Die nageslag van Jafet (grotendeels), is ondergeskik aan Gam se nageslag.] Die nuwe Koning van Egipte gaan Ďn stap verder toe hy sien watter getalle die volk Israel groei.


  Exo 1:22 Toe gee Farao aan sy hele volk bevel en sÍ: Al die seuns wat gebore word, moet julle in die Nyl werp, maar al die dogters kan julle laat lewe.

  Die verhaal van Moses is welbekend Ė sy geboorte sy grootword proses in die huis van die Farao as die seun van die Farao se dogter.

  Exo 2:10 En toe die seuntjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter; en hy het haar seun geword. En sy het hom Moses genoem en gesÍ: Ek het hom mos uit die water getrek.

  Dan kry ons die volgende insident:

  Exo 2:13 Die volgende dag het hy weer uitgegaan, en daar was twee Hebreeuse manne wat met mekaar veg. Hy vra toe vir die een wat ongelyk gehad het: Waarom slaan jy jou naaste?
  Exo 2:14 En hy antwoord: Wie het jou as owerste en regter oor ons aangestel? Dink jy om my dood te slaan soos jy die Egiptenaar omgebring het? En Moses het gevrees en gesÍ: Waarlik, die saak het bekend geword!
  Exo 2:15 En toe Farao van diť saak hoor, het hy probeer om Moses dood te maak. Maar Moses het van Farao af weggevlug en in die land MŪdian gaan woon. En hy het by Ďn put gesit.  Hier kry ons Ďn parallel met die geboorte van Christus.


  Mat 2:13 En toe hulle teruggegaan het, verskyn daar Ďn engel van die HERE in Ďn droom aan Josef en sÍ: Staan op, neem die Kindjie en sy moeder en vlug na Egipte, en bly daar totdat ek jou sÍ; want Herodes gaan die Kindjie soek om Hom dood te maak.

  In die geval van Moses wou Satan verhoed dat die saad van Christus kon voorgaan. In die tweede geval wou Herodus Christus vermoor. Satan se planne word gefnuik. Die verband met die vloek van Noag? Gam as vervloekte, met geen "God" verbind nie, kom onder die heerskappy van Satan. Hulle geniet besondere vooruitgang as Ďn Egiptiese volk. Alles het egter Ďn doel. Satan wat homself graag as Ďn ďGodĒ wil sien, bevoordeel die Egiptenare wat voorspoed, rykdom en wysheid betref. Satan prober dus die vloek van Noag omdraai sodat Israel eerder die gode van die Egiptenare aanbid en gevolglik vir hom Satan aanbid.

  Israel staan egter vas by Yahweh. Wat volg? Satan verkneg Israel onder die nageslag van Gam. Yahweh sien dit en bevoordeel Israel met Ďn groot nageslag. Het so Ďn verknegting enige doel? Ja, indien mense Ďn gesamentlike bedreiging ervaar, ďbindĒ hulle beter saam. Hulle krag lÍ in hulle getalle. Het ons in Suid Afrika nie soorgelyke ervaring waargeneem nie?

  Groetnis

  Carel

 3. #43
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  49

  Default Re: Kanašn vervloek deur Noag

  Na die vloek van Noag (Egipte en Sem se nageslag) II


  Moses ontvangs opdrag van Yahweh om die volk Israel uit Egipteland uit te lei. Yahweh dui aan dat die Egiptenare hulle sal verset, maar wanneer hulle gaan moet hulle Egipte beroof.

  Exo 3:22 maar elke vrou moet van haar buurvrou en van haar wat in haar huis vertoef, silweró en goue voorwerpe en klere eis. En julle moet dit op julle seuns en dogters sit, en so Egipte berowe.

  Moses het baie besware maar uiteindelik vertrek hy en sy seuns terug na Egipteland met die staf van Yahweh in sy hand.

  Exo 4:20 Moses neem toe sy vrou en sy seuns en laat hulle op Ďn esel ry, terug na Egipteland. Moses het ook die staf van God in sy hand geneem.

  Later vind ons Moses en Ašron by die Farao:

  Exo 7:10 Toe het Moses en Ašron na Farao gegaan en gedoen net soos die HERE hulle beveel het: Ašron het sy staf voor Farao en voor sy dienaars neergegooi, en dit het Ďn slang geword.
  Exo 7:11 Daarop laat Farao ůůk die wyse manne en die towenaars roep; en hulle, die Egiptiese towenaars, het ook dieselfde gedoen met hulle towerkunste:
  Exo 7:12 elkeen gooi sy staf neer, en hulle word slange! Maar Ašron se staf het hulle stawe verslind.


  Exodus 7:10-12 illustreer dat die Egiptiese towenaars (Satan) ook oor mag beskik, maar dat diť mag aansienlik ondergeskik is aan die van Yahweh. Moses se staf (slang) het die ander stawe (slange) verslind. Insiggewend die woordspeling van slang in diť verband. Slang in die tuin van Eden? Oorwinning van die Egiptiese ďslangeĒ deur Yahweh.

  Die plae volg mekaar op en die Egiptiese towenaars (Satan) verander die water ook in bloed en kan ook paddas ďoptowerĒ. Met die plaag van die miskiete en die daarop volgende plae, behaal die Towenaars geen sukses nie. Satan se mag word aan bande gelÍ. Die daaropvolgende plae vernietig Egipteland se ďrykdomĒ van graan, veŽ en dan uiteindelik al die eersgeborenes. Die rykdom van goud ensomeer gaan vir Egipte verlore.

  Nou lyk Noag se vloek nie meer na Ďn onwerklikheid nie. Yahweh verhard die harte van die Egiptenare. Die Farao en sy hele leŽrmag asook sy strydwaens en sy ruiters kom om.

  Exo 14:23 Toe het die Egiptenaars hulle gejaag en agter hulle aan getrekóal Farao se perde, sy strydwaens en sy ruitersódie see in.
  Exo 14:24 En in die mŰrewaak het die HERE, in die vuuró en wolkkolom, op die leŽr van die Egiptenaars afgekyk en die leŽr van die Egiptenaars in verwarring gebring.
  Exo 14:25 En Hy het die wiele van hulle strydwaens laat insak en hulle met moeite laat voortgaan. Toe sÍ die Egiptenaars: Laat ons van Israel af wegvlug, want die HERE stry vir hulle teen die Egiptenaars.
  Exo 14:26 Daarop sÍ die HERE vir Moses: Steek jou hand uit oor die see, dat die waters kan terugvloei oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaens en oor hulle ruiters.
  Exo 14:27 En Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die see het teen dagbreek in sy bedding teruggevloei, en die Egiptenaars het dit tegemoet gevlug. So het die HERE dan die Egiptenaars binne-in die see gestort.
  Exo 14:28 En toe die waters terugvloei, het hulle die strydwaens en die ruiters van Farao se hele leŽrmag wat agter hulle die see ingetrek het, oordek. Geeneen van hulle het oorgebly nie.


  Noag se vloek realiseer op Gam se kinders. Dit is bekend dat Kanašn se straf wel later plaasgevind het. Na my wete was die uittog uit Egipte die begin van die agteruitgang van Egipte.

  Die 10de plaag het nie net die erfgename Ė die oudstes, veral die seuns Ė laat omkom nie, maar die see het hul leŽrmag soldate, strydwaens en soldate verswelg.

  Van die eens magtige Egipte met sy leŽrs, strydwaens en kennis oor die boukuns, sterrekunde ensomeer het dit Ďn nasie geword, wat sonder sy geskiedenis, piramides en graftombes, waarskynlik bloedweining toeriste sou lok. Die nageslagte, diť wat migreer het na Suid Afrika, oor tyd heen, het waarskynlik net Ďn bietjie kennis van ďyster smeltĒ en landbou oorgebly. Van die eens magtige piramiedes wat deur wiskundige berekenings onderlÍ was, het Ďn ronde hut sonder Ďn oop- en toemaak deur oorgebly. Daar kan dus afgelei word dat Noag se vloek op Kanašn en Gam se nageslag geldig was, en vandag nog geldig is.

  Egipte het sy doel gedien. Dit het aan die volk Israel 'n samebindende faktor verskaf om sodoende onder Yahweh se leiding 'n volk te word waaruit die Messias sou kom. Satan het misluk om die volk Israel te "vernietig" en laat Egipte aan sy eie lot oor.

  Wanneer gekyk word na Semetiese volke, het hulle Ďn bydrae tot die wÍreld veral op twee vlakke gelewer. Diť van die mensdom se geestelike welstand en diť van die ontwikkeling van die volgende hoofstroom gelowe naamlik JudaÔsme, Islamisme en die Christelike geloof.

  Nou bly nog net oor om die vloek van Noag te toets binne die dispensasionalisme, en dan die samevatting met die Boerevolk in gedagte.

  Groetnis

  Carel

 4. #44
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  49

  Default Re: Kanašn vervloek deur Noag

  Dispensasionalisme

  Die woord dispensasie verwys na Ďn sekere tydperk. In die Bybel sal Ďn dispensasie na Ďn tydperk verwys waarop God in Ďn bepaalde tydperk die wÍreld hanteer het, of steeds hanteer (hede). Die uitgangspunt van hierdie siening huldig die mening dat die Bybelse geskiedenis in Ďn aantal sulke tydperke verdeel kan word vanweŽ die feit dat God op verskillende tye op verskillende maniere met die mensdom werk. Die doel van God bly dieselfde, maar daar is Ďn ander manier waarop Hy hierdie doel wil bereik. Die bekende Scofield Bible is Ďn klassieke voorbeeld van Dispensasionalisme.

  Die mens stel God telkens teleur. God moet dan Ďn nuwe manier vind om sy doel met die mens te bereik. Elke keer wanneer God Ďn nuwe manier vind om sy doel met die mens te bereik, betree ons Ďn nuwe dispensasie.

  Oor die verskillende dispensasies is daar heelwat menings verskille. Dit wissel van vier tot agt. Die getal sewe is populÍr, waarskynlik vanweŽ die feit dat dit Ďn simboliese getal is. Vervolgens die populÍre indeling van dispensasies of tydperke in die heilsgeskiedenis.


  1. Die dispensasie van onskuld of vryheid
  Dit is die tydperk voordat Adam en Eva gesondig het. Hulle het Ďn direkte verhouding met God gehad en moes Sy opdragte uitvoer.

  2. Die dispensasie van die gewete.
  Die begrip gewete kom uit Romeine 2:15 en beteken dat God die mensdom na die sondeval deur hulle gewete wou regeer. Hulle was geroepe om na hulle gewete te luister en om offers aan God te bring soos Hy bepaal het. Henog en Abel het positief gereageer in diť tyd.

  3. Die dispensasie van die burgerlike regering.
  Hierdie dispensasie het in die tyd van Noag gegeld. Hierdie tydperk was veral gekenmerk deur die instelling van die doodstraf. Dit is dan ook in hierdie tydperk waarbinne die vloek van Noag uitgespreek is. Die vloek, veral gerig op Kanašn kan waarskynlik teen hierdie agtergrond beter verstaan word.

  4. Die dispensasie van die belofte of die patriargale heerskappy.
  Tot op hierdie stadium het alle mense direk onder die beginsels van God se heerskappy gestaan. Vir die eerste keer is een familie en volk as verteenwoordiger van die mensdom aangestel. Dit is gedurende hierdie tydperk dat Yahweh met Abram (later Abraham) in gesprek getree het, hom geseŽn het asook die aarde se nageslag in hom. God tree ook direk op teen Egipte. God doen dit op Ďn kollektiewe manier. Almal se vee ly, hul eersgeborenes sterf ensomeer. Die vloek van Noag begin hier in werking tree.

  5. Die dispensasie van die MosaÔese wet.
  Die mense moes die wet gehoorsaam wat God Moses gegee het. Diť dispensasie het van Moses tot die dood van Christus geduur. Die dispensasionaliste handhaaf Ďn skrifuitleg wat hulle letterlik, eenvoudig of normaal noem. Wat hulle bedoel, is dat hulle nie van vergeesteliking gebruik maak nie. ProfesieŽ word letterlik uitgelÍ. Vir dieselfde rede kan Ďn mens aanvaar Ďn vloek ook. As Ďn profesie oor Israel uitgespreek en betrekking het op die land Kanašn (of Ďn vloek op Kanašn self), sal dit vir Israel en in die land Kanašn vervul word. Soos wat dan ook tydens hierdie dispensasie gebeur het.

  6. Die dispensasie van die genade.
  Dit is die tyd van die uitstorting van die Gees tot by die wederkoms van Christus. Die feit dat hierdie tydperk die dispensasie van die genade genoem word, beteken nie dat daar glad geen genade voor hierdie tyd betoon is nie. Dit beteken egter dat die genade van God helderder deur Christus geopenbaar is as ooit tevore. Die mense moet die genade aanvaar. God handel in diť tyd weer direk met die hele mensdom en nie meer deur een volk nie.

  Waar ons tans binne hierdie tydperk leef, beteken dit nie dat tydens hierdie tydperk Ďn wysiging kan kom nie. Laat ons eers na die finale tydperk kyk wat aangedui word as die dispensasie van die millennium.

  7. Die dispensasie van die millennium.
  In diť tydperk sal al die uitstaande beloftes aan Israel vervul word. Christus sal direk oor die hele wÍreld regeer en alle ongehoorsaamheid straf.


  Nou kan ons terugkeer na die huidige dispensasie, die van die genade. Ďn Ander kenmerk van die dispensasionalisme is die onderskeid tussen die eer van God en die redding van mense. Die redding van mense is nie die primÍre doel van God nie. Dit is net Ďn middel om sy eintlike doel te bereik, en dit is sy eie eer. Dink in hierdie verband aan die slag van Bloedrivier!

  Wat nou van die vloek van Noag binne hierdie genade dispensasie. Dit is my mening dat Ďn vloek soos die van Noag beiŽndig kan word deur die draer self. Die genade is daar. Mens moet net daarom vra en bid. Die vraag is egter of die vloek jou ďblindĒ hou vir die genade wat beskikbaar is?

  VroeŽr is gesÍ dat die vloek van krag is tot jou dood (Dawid). Deur die genade kan dit beiŽndig word Ė indien nie, dan met die wederkoms.

  Groetnis

  Carel

 5. #45
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  49

  Default Re: Kanašn vervloek deur Noag

  Opsomming en slotgedagtes

  Wanneer mens terugkyk na wat alles gesÍ is oor die vloek van Noag kan tot sekere gevolgtrekking gekom word:

  * Die vloek is werklik en het neerslag gevind in Kanašn en sy nageslag asook in Gam se nageslag, veral in Egipte en vandag in Afrika.
  * Die vloek het nie dadelik in werking getree nie.
  * Die vloek is langdurig.
  * Die vloek kan in die huidige dispensasie beiŽndig word. Dit vra egter insig en geloof.
  * Die vloek beteken nie knegskap soos ons dit verstaan nie, maar wel ondergeskik aan die nageslag van Sem en Jafet se nageslagte.
  * Die vloek kan aangewend word om mee te straf (Egipte). Suid Afrika?

  Waar daar verwys is na die Boerevolk is daar ander aspekte wat opval:

  * Die Boerevolk is Ďn nuwe volk gevorm onder die Gelofte van Bloedrivier. (Bloedrivier Ė woordspeling?)
  * Die swart bevolking van Suid Afrika het hul Goddelike opdrag uitgevoer en Suid Afrika bevolk Ė Oostelike gedeelte.
  * Die Voortrekkers Ė Ďn samestelling van nasies (Jafet se nageslag) word die Boerevolk met Ďn eie nuwe taal en voer hulle Goddelike opdrag uit om Suid Afrika te bevolk asook om te vermeerder.
  * Die Boerevolk is die enigste volk met wie God Ďn gelofte gedoen het (buiten Israel) wat hul nageslag insluit.


  Slotgedagtes.


  Hiermee dan my siening van Kanašn vervloek deur Noag. Ek vertrou u sien die prentjie waarna vroeŽr verwys is. Of dit gewig dra en of dit Ďn aanvaarbare verduideliking bied is nie ter sprake nie. Belangrik egter is dat Ďn mening gegee is wat waarskynlik anders is as die normale. As dit iemand laat dink het is dit goed so.

  Oor Bloedrivier en die Gelofte sal ek by Ďn latere geleentheid graag my menig lug. Dit is mos Ďn kletshoekie of hoe?

  Gegroet

  Carel

 6. #46
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default Re: Kanašn vervloek deur Noag

  Carel van Heerden.

  Dankie dat jy jou navorsing en interpretasies met ons kom deel het. Daar is heelwat om te verteer en te verdiskonteer.

  Ek het persoonlik by jou uiteensetting gebaat.

  Ek wil terugkeer na Moses se lewe as Egiptiese prins, ten volle opgelei in die Egiptiese religie en wysbegeerte en later opgelei in die Jahwehisme deur sy skoonvader die Medianitiese priester.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 7. #47
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  49

  Default Re: Kanašn vervloek deur Noag

  Quote Originally Posted by Die Ou Man View Post
  Carel van Heerden.

  Ek wil terugkeer na Moses se lewe as Egiptiese prins, ten volle opgelei in die Egiptiese religie en wysbegeerte en later opgelei in die Jahwehisme deur sy skoonvader die Medianitiese priester.

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Die ou Man

  Baie dankie vir die mooi woorde. Ek kan net sÍ dit is nie uit eie krag nie!

  Net 'n interessantheid - vanoggend net na 05h00 op SAUK 1 was daar 'n uiteensetting van van die swart bevolking se geloof en hulle oortuigings. Die ooreenstemming van sekere aspekte met diť van die Egiptiese godsdiensbeoefening was besonder opvallend!

  Ek sien uit na wat u te sÍ het met betrekking tot bogenoemde aanhaling

  Groetnis

  Carel

 8. #48
  Member Ou Sanna's Avatar
  Join Date
  Jan 2009
  Location
  Potchefstroom
  Posts
  75
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  45

  Default Re: Kanašn vervloek deur Noag

  Quote Originally Posted by Carel van Heerden View Post
  Pionier

  Nadat ek weer nagedink het oor Noag se "jurisdiksie" om die HERE te seŽn en nie Sem nie, blyk die volgende moontlikheid 'n antwoord te wees.

  Omdat Sem (die stamvader van die Semiete) met Yahweh verbind word, is die seŽn nie aan Sem gegee nie maar via Sem aan Yahweh deur Noag. Dit vloei voort uit hulle onderlinge verhouding met mekaar. Sem se nageslag gaan onder Yahweh dien en dit is dan ook die geslagslyn vanwaar Jesus sal kom.

  Hierdie "jurisdiksie" word ontleen aan sy kennis wat hy moes gehad het oor wat gaan kom.

  Groetnis
  Carel
  DagsÍ Almal

  Die seŽn was nog altyd in die Bybel vanaf die vader na die eersgebore seun uitgespreek, so het die seuns in die Bybel tipies die eergeborene reg bv. gekoop. Hoekom? Natuurlik om die seŽn van die vader te ontvang en dit bly bindend.
  Dit is presies wat gebeur het met Sem, Gam en Jafet.
  Gam is vervloek Sem is nie geseŽn nie, maar YHWH wel as God van Sem Jafet is geseŽn ....met ruimte en baie meer....
  Maar hoekom Jafet? Want Jafet was die oudste seun van Noag, die eergeborene!!!
  "Unto Shem also, the father of all the children of Eber, the brother of Japheth the elder, even to him were [children] born." Gen 10:21

  En nou kan ons verseker sien dat Jafet wel die oudste seun was en die eergeborene seŽn sou ontvang:
  However, when let us consider that Shem was 100 years old two years after the Flood (Gen
  11:10), that Noah was 500 years of age when he had children (Gen 5:32) and that the Flood
  devastated the earth in the 600th year of his life. As such his eldest son was at that time 100 years old,
  whilst Shem only reached his 100th year two years after the Flood. Therefore Japheth must have been the elder of the two.
  Gen 11:10 ∂ These [are] the generations 8435 of Shem 8035: Shem 8035 [was] an hundred 3967 years 8141 old 1121, and begat 3205 Arphaxad 775 two years 8141 after 310 the flood 3999:
  Die teks wys duidelik dat Sem 100jaar oud was toe Arphaxad gebore is, maar Arphaxad is eers twee jaar na dei vloed gebore, dus was Sem slegs 98jaar oud gedurende die vloed.....

  So het Noag dan geweet dat die geestelike leiding vanaf Sem se kant sal kom, alhoewel die wÍreld se leierskap van die stam van Jafet sou/sal kom, en so weet ons dan vandag dat al die vooruitstrewende nasies almal nasate van Sem en Jafet is, en in terme van ontwikkeling en tegnologie en leieskap - Jafet se mense natuurlik en omtrent alle geestelike ondersteuning vanaf die Sem mense....kyk tog om jou rond die wÍreldleiers is tog bekwame leiers, maar het geestelik leiding nodig.

  "God will make Japheth beautiful and he will dwell in the tents of Shem" (Genesis 9:27). Humanity needs wise leadership, and those who are truly fit to give this must hold sway while all the rest of the people must defer to them. Japheth was in fact Noah's firstborn (Rashi on Genesis 10:21), yet he was to seek spiritual leadership "in the tents" of his younger brother, Shem.

  My stukkie bydrae

  Groete

 9. #49
  Member Ou Sanna's Avatar
  Join Date
  Jan 2009
  Location
  Potchefstroom
  Posts
  75
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  45

  Default Re: Kanašn vervloek deur Noag

  So is dit dan reeds genoem dat Sem gekoppel word aan YHWH en Jafet aan GOD (Elohim), maar Noag het geweet dat aan die einde sal die Allerhoogste se plan met die nasies vewesenlik word nl: EEN GOD, die WARE LEWENDE GOD ALMAGTIG, die ALLERHOOGSTE, the MOST HIGH GOD.

  Yet God's plan is for all humanity to unite "with one accord" [Hebrew: SHECHEM] in the service of the One God (Zephaniah 3:9).

  Zep 3:8 ∂ Therefore wait 2442 ye upon me, saith 5002 the LORD 3068, until the day 3117 that I rise up 6965 to the prey 5706: for my determination 4941 [is] to gather 622 the nations 1471, that I may assemble 6908 the kingdoms 4467, to pour 8210 upon them mine indignation 2195, [even] all my fierce 2740 anger 639: for all the earth 776 shall be devoured 398 with the fire 784 of my jealousy 7068.

  Zep 3:9 For then will I turn 2015 to the people 5971 a pure 1305 language 8193, that they may all call 7121 upon the name 8034 of the LORD 3068, to serve 5647 him with one 259 consent 7926.

  As ons na Psalm 82 kyk dan sien ons die volgende:

  Psa 82:1 ∂ [[A Psalm 4210 of Asaph 623.]] God 430 standeth 5324 in the congregation 5712 of the mighty 410; he judgeth 8199 among 7130 the gods 430.

  Psa 82:2 How long will ye judge 8199 unjustly 5766, and accept 5375 the persons 6440 of the wicked 7563? Selah 5542.

  Psa 82:3 Defend 8199 the poor 1800 and fatherless 3490: do justice 6663 to the afflicted 6041 and needy 7326 .

  Psa 82:4 Deliver 6403 the poor 1800 and needy 34: rid 5337 [them] out of the hand 3027 of the wicked 7563.

  Psa 82:5 They know 3045 not, neither will they understand 995 ; they walk 1980 on in darkness 2825: all the foundations 4144 of the earth 776 are out of course 4131 .

  Psa 82:6 I have said 559 , Ye [are] gods 430; and all of you [are] children 1121 of the most High 5945.

  Psa 82:7 But 403 ye shall die 4191 like men 120, and fall 5307 like one 259 of the princes 8269.

  Psa 82:8 Arise 6965 , O God 430, judge 8199 the earth 776: for thou shalt inherit 5157 all nations 1471.

  So Die Allerhoogste (the most High 5945.) hou gerig oor die Godeseuns, die Stamgode van die volke en soos wat hulle oortree en nie reg handel soos beskryf word in Psalm 82 hierbo, word hulle soos mense wat kan sterwe en dis 'n vonnis oplegging. Hoeveel van die Godeseuns is dan nog oor of in beheer van hulle erfdele? Vers 8 sÍ tog duidelik dat die Allerhoogste (The Most High) al die nasies as erfdeel sal ontvang ...wanneer...sodra Hy die laaste oordeel gefel het.

  Het Noag dan die insig gehad om te weet dat Jafet van die begin af geassosieer sal word met die Allerhoogste soo wat dit aan die einde sal wees, maar dat hulle (die Jafette) deurentyd geestelike leiding sal moet ontvang?

  Deu 32:8 When the Most High assigned lands to the nations, when he divided up the human race, he established the boundaries of the peoples according to the number of angelic beings. [fn]

  Deu 32:8 "When the Most High gave to the nations their inheritance, when he divided mankind, he fixed the borders [fn] of the peoples according to the number of the sons of God. [fn]

  Deu 32:8 When Ha`Elyon gave to the nations their inheritance, When he separated the children of men, He set the bounds of the peoples According to the number of the children of Yisra'el.

  Groete

 10. #50
  Member
  Join Date
  Nov 2009
  Location
  thabazimbi
  Age
  65
  Posts
  30
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  42

  Default Re: Kanašn vervloek deur Noag

  Hallo aan julle

  Interresant is om ook te let dat sommige konkordansies die ou Hebreeuse woord wat in die Bybel vertaal word met ewigheid beskryf as n lang tyd en dus nie letterlik vir altyd en ewig nie! DINGE verander maar met die tyd saam en sekere houthakers en waterdraers het in n sekere land bo uitgekom? Hoop my bydrae maak jul gesprek nog interresanter.

Similar Threads

 1. Noag is net 'n storie, sÍ prof
  By Die Ou Man in forum Nuus
  Replies: 1
  Last Post: 1st October 2009, 08:02
 2. God deur Mense Geskep?
  By Pionier in forum Besprekings
  Replies: 3
  Last Post: 11th January 2008, 13:48

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •