Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 11 to 20 of 39

Thread: Die Onbekende God

 1. #11
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default

  Kom ons volg die twee Genesis verhale verder. Die verhaal van God en die latere verhaal van die HERE/Jahweh/Allah.

  onbekende_god_004.jpg

  In die verhaal van God word 'n verbond met mens en dier gesluit.

  Maar Ek, kyk, Ek rig my verbond met julle op en met julle nageslag nŠ julle,

  en met al die lewende wesens wat by julle is: die voŽls, die vee en al die wilde diere van die aarde by julle--al wat uit die ark uitgegaan het, naamlik al die diere van die aarde.
  God is 'n God van die totale skepping. Mens en dier.

  Dit is ook opvallend dat die vrou, anders as in die HERE se verhaal, nie Ďn minderwaardige rol speel nie. Man en vrou is beide na God se beeld geskape.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 2. #12
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default

  Die HERE se verbond is net met Abraham en sy nageslag, die Israeliete en Arabiere gesluit. Ons kan seker daarvoor vergewe word, as ons vermoed dat die HERE se verbond die vroulike geslag uitsluit.

  Die HERE is nou maar een maal meer partydig wanneer dit by seuntjies kom. 'n Moeder is dubbel so lank onrein as sy geboorte sou skenk aan 'n dogtertjie.

  LevŪtikus 12.

  1 VERDER het die HERE met Moses gespreek en gesÍ:

  2 Spreek met die kinders van Israel en sÍ: As 'n vrou swanger word en 'n seun baar, sal sy sewe dae lank onrein wees; soos in die dae van die onreinheid as sy onwel is, sal sy onrein wees.

  3 En op die agtste dag moet hy aan die vlees van sy voorhuid besny word.

  4 Dan moet sy drie-en-dertig dae in die reinigingsbloed bly. Aan niks wat heilig is, moet sy raak nie en in die heiligdom mag sy nie kom nie totdat die dae van haar reiniging verby is.

  5 Maar as sy 'n dogter baar, sal sy twee weke onrein wees soos by haar maandelikse onreinheid. Dan moet sy ses-en-sestig dae in die reinigingsbloed bly.
  Ek sal seker ook vergewe word as ek die HERE as 'n onlogiese wese beskou.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 3. #13
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default

  Wat is die God van Genesis se opdrag aangaande wat ons mag eet? Ons vind die antwoord in Genesis 9:3.

  Alles wat beweeg en lewe, sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante, gee Ek dit alles aan julle. Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie.
  In die verhaal van God is daar geen sprake van rein en onrein diere nie. Ek mag net nie bloed eet nie.

  Wat sÍ die HERE/Jahweh/Allah se skrywers in LevŪtikus 11?

  En die HERE het met Moses en Ašron gespreek en aan hulle gesÍ:

  2 Spreek met die kinders van Israel en sÍ: Dit is die diere wat julle mag eet van al die viervoetige diere wat op die aarde is.

  3 Alles wat onder die diere gesplitste kloue het, en wel heeltemal gesplitste kloue, en herkou--dit mag julle eet.

  4 Maar die volgende mag julle nie eet nie van die wat herkou en van die wat gesplitste kloue het: die kameel, want hy herkou, maar het geen gesplitste kloue nie--onrein is hy vir julle;

  5 en die das, want hy herkou, maar het geen gesplitste kloue nie--onrein is hy vir julle;

  6 en die haas, want hy herkou, maar het geen gesplitste kloue nie--onrein is hy vir julle;

  7 ook die vark, want hy het gesplitste kloue, ja, heeltemal gesplitste kloue, maar hy herkou nie--onrein is hy vir julle.

  Ensovoorts...
  Sover bots die voorskrifte van die HERE/Jahweh/Allah lynreg met die God van hemel en aarde se voorskrifte.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 4. #14
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default

  Wat is God se opdrag ten opsigte van moord?

  Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word; want God het die mens na sy beeld gemaak.
  God se opdrag is ondubbelsinnig. En weereens word ons herinner dat ons na die beeld van God gemaak is. Let wel, ons is nie na die beeld van die HERE/Jahweh/Allah gemaak nie.

  Wat is die HERE/Jahweh/Allah se opdrag.

  Gaan nou en verslaan Amalek, en julle moet met die banvloek tref alles wat hy het; en jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet om die lewe bring man sowel as vrou, kind en suigling, bees en kleinvee, kameel en esel.
  Numerie 31

  17 Maak dan nou dood almal wat van die manlike geslag onder die kinders is; en maak dood elke vrou wat gemeenskap met 'n man gehad het.

  18 Maar laat al die kinders onder die vroulike persone wat geen gemeenskap met 'n man gehad het nie, vir julle in die lewe bly.
  Hoe rym die HERE se bevele om mans, vroue, kinders en babas te vermoor met God se opdrag?

  Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word; want God het die mens na sy beeld gemaak.
  Liefde groete.

  Die Ou Man

 5. #15
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default

  Dit is interessant om daarop te let dat Jesus se leringe in harmonie is met God se opdragte is, maar lynreg bots met die jaloerse HERE/Jahweh/Allah se rituele.

  Lees gerus Genesis van voor af deur. Let dan op waar die verhaal van God onderbreek word deur die latere verhaal van die HERE. Op verskeie plekke is die oorgang ooglopend, maar op ander plekke is dit meer subtiel. Let ook op die teenstrydighede tussen die twee verhale. Die eerste wat opval is die duplikasie.

  Dit is duidelik dat die skrywer van die HERE se weergawe in besit moes wees van die oorspronklike verhaal van God.

  Met hierdie bedrog in gedagte is dit nou duidelik waarom die Engel ons moet kom reghelp in Openbaring 14:6 & 7.

  EN ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.

  En hy het met 'n groot stem gesÍ: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.
  Let op hoe hierdie opdrag rym met die God van hemel en aarde en weereens bots met die opdrag van die HERE van die Israeliete. In teenstelling met die HERE/Jahweh/Allah wat net die nageslag van Abraham by sy verbond insluit, het die Ewige Evangelie van God betrekking op "alle nasies en stamme en tale en volke".

  Die opdrag is uitdruklik. Ons moet terugkeer na die God van hemel en aarde.

  Die God van hemel en aarde is verwys na hulself as "Ons" en het die man en vrou na hulle beeld geskape.

  Die God van hemel en aarde is ons goddelike Ouers.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 6. #16
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default

  Die vervalsing is ooglopend as mens dit eers raakgesien het. Maar wat wou die Hebreeuse skrywers daardeur bereik?

  Die doel was om hul God, die HERE/Jahweh/Allah se status terugwerkend te verhoog tot die God van hemel en aarde.

  Hier is 'n voorbeeld waar 'n ou geskrif terugwerkend vervals is, deur die naam YHWH in te voeg.


  Jahweh_vervalsing.gif


  The famous Isaiah Dead Sea scroll written in Babylonian Aramaic
  and shows the interpolation of the tetragrammaton written in the
  ancient paleo-Hebrew script into a blank space in the original
  document. This shows us that where the sacred name should have
  existed or was in the ancient text, blanks were created to insert the
  false name. Inserting the tetragrammaton into these blanks has been
  at a 2,800 year old mystery. Who did it and upon what authority?
  Die tetragrammaton waarna verwys word, is YHWH, die naam van die HERE/Jahweh?Allah.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 7. #17
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default

  Kom ons ondersoek weer hierdie gedeelte.

  Let nou op Genesis 9:26. Hier lÍ ons antwoord.

  onbekende_god_004.jpg


  Die verhaal van God en die verhaal van die HERE kom bymekaar uit in Genesis 9:26.

  Verder het hy gesÍ: GeseŽnd is die HERE, die God van Sem. Maar Kanašn moet sy dienskneg wees.

  Mag
  God aan Jafet ruimte verskaf, en mag hy woon in die tente van Sem! Maar Kanašn moet sy dienskneg wees.
  Nou kan ons duidelik onderskei.

  God is die God van Jafet.

  Die HERE is die God van Sem.

  Na die vloed, volg die geskrifte wat in die Bybel vervat is die lyn van Sem, naamlik die Semiete waaruit die Israeliete, Arabiere en ander Midde-Oosterse nasies afstam. Terselfdertyd is dit dan ook die verhaal van die HERE/Jahweh/Allah.

  Die verhaal van Jafet loop hier dood, want hy en sy seuns en kleinseuns trek na Europa. Uit hulle ontstaan die Europese nasies.

  Genesis 9

  2 Die seuns van Jafet was: Gomer en Magog en Madai en Jawan en Tubal en Meseg en Tiras.

  3 En die seuns van Gomer was: Ńskenas en Rifat en TogŠrma.

  4 En die seuns van Jawan was: ElŪsa en Tarsis, die KittiŽrs en Dodaniete--

  5
  uit hulle het verdeeld geraak die kuslande van die nasies, in hulle lande, elkeen na sy taal, volgens hulle geslagte, in hulle nasies.
  Na die vertrek van ons Europese voorsate, het die HERE/Jahweh/Allah die verbond met Abraham en sy Semietiese nageslag gesluit en onderneem om vir hulle 'n God te wees. So gesÍ, so gedaan. Dit is dan ook nie vreemd dat daar, na die vertrek van Jafet, na die HERE as God verwys word nie.

  Ek stam uit Jafet af, dus het ek geen verbond met die HERE nie. My verbond is met God van hemel en aarde en die teken daarvan is die reŽnboog met sy sewe kleure.

  Wie ore het om te hoor.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 8. #18
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default

  Van die vroegste eeue is die wÍreld in drie dele verdeel. Dit was ooreenkomstig die Bybel en die seuns van Noag. Europa het aanvaar dat sy volkere van Jafet afstam.

  Traditionally, Japheth was understood to have been the progenitor of the peoples of Europe. Thus "Japhetic" came to be used as a synonym for Europeans. In Medieval Europe the world was understood to have been divided into three large-scale racial groupings. In addition to the Japhetic peoples of Europe, the Semitic peoples were equated with all Asians, and Hamitic peoples with Africans.

  The link between Japheth and the Europeans is reflected in Genesis 10:5, which states that the sons of Japheth moved to the "isles of the Gentiles," commonly believed to be the Greek isles, while others claim them to be the British Isles.

  In the Bible, Japheth is ascribed seven sons: Gomer, Magog, Tiras, Javan, Meshech, Tubal, and Madai.
  The intended ethnic identity of these 'descendants of Japheth' is not known for certain. However, over history they have been identified by Biblical scholars with historical nations who were deemed to be descendants of Japheth and his sonsóa practice dating back at least to the classical encounters of Jew with Hellene, for example in Josephus's Antiquities of the Jews, I.VI.122 (Whiston). Josephus wrote:

  Japhet, the son of Noah, had seven sons: they inhabited so, that, beginning at the mountains Taurus and Amanus, they proceeded along Asia, as far as the river Tanais (Don), and along Europe to Cadiz; and settling themselves on the lands which they light upon, which none had inhabited before, they called the nations by their own names.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Japhetic
  Die onderstaande primitiewe kaart, wat dateer uit die 8ste eeu, bevestig die aanvaarding onder EuropeŽrs, dat ons van Jafet afstam. Hierdie kaart staan bekend as die T & O Kaart.

  T_and_O_map.jpg

  A stylised T and O map, depicting Europe as the home of the descendants of Japheth (bottom left).
  Africa is ascribed to Ham and Asia to Shem


  'n Meer moderne weergawe van die verspreiding van volkere na die sondvloed, word in die onderstaande kaart weergegee.

  ancient_map.jpg

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 9. #19
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default

  Ons vind dat die Nordiese volke van Europa, reeds teen 1800 vC Ďn groot ekonomiese opbloei beleef het. Dit was ongeveer 4 eeue voordat Moses die Israeliete uit Egipte gelei het en min of meer Ďn duisend jaar voor die verspreiding van die Tien Stamme van Israel.

  In Central Europe, the early Bronze Age Unetice culture (1800Ė1600 BC) includes numerous smaller groups like the Straubingen, Adlerberg and Hatvan cultures. Some very rich burials, such as the one located at Leubingen with grave gifts crafted from gold, point to an increase of social stratification already present in the Unetice culture. All in all, cemeteries of this period are rare and of small size. The Unetice culture is followed by the middle Bronze Age (1600-1200 BC) Tumulus culture, which is characterised by inhumation burials in tumuli (barrows). In the eastern Hungarian KŲrŲs tributaries, the early Bronze Age first saw the introduction of the Mako culture, followed by the Ottomany and Gyulavarsand cultures.

  The late Bronze Age urnfield culture, (1300 BC-700 BC) is characterized by cremation burials. It includes the Lusatian culture in eastern Germany and Poland (1300-500 BC) that continues into the Iron Age. The Central European Bronze Age is followed by the Iron Age Hallstatt culture (700-450 BC).

  In northern Germany, Denmark, Sweden and Norway, Bronze Age inhabitants manufactured many distinctive and beautiful artifacts, such as the pairs of lurer horns discovered in Denmark. Some linguists believe that a proto-Indo-European language was probably introduced to the area around 2000 BC, which eventually became the ancestor of the Germanic languages. This would fit with the evolution of the Nordic Bronze Age into the most probably Germanic pre-Roman Iron Age.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Bronze_Age
  Die Nebra hemel plaat dateer uit 1600 vC. Dit was min of meer gedeurende die tyd dat die Israeliete slawe in Egipte was.

  The Nebra sky disk is a bronze disk of around 30 cm diameter, patinated blue-green and inlaid with gold symbols. These are interpreted generally as a sun or full moon, a lunar crescent, and stars (including a cluster interpreted as the Pleiades). Two golden arcs along the sides, marking the angle between the solstices, were added later. A final addition was another arc at the bottom surrounded with multiple strokes (of uncertain meaning, variously interpreted as Solar Barge with many oars, as Milky Way or as Rainbow).

  Nebra_Scheibe.jpg

  The disk is attributed to a site near Nebra, Saxony-Anhalt in Germany, and associatively dated to c. 1600 BC. It has been associated with the Bronze Age Unetice culture.
  Liefde groete.

  Die Ou Man

 10. #20
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default

  Die onderstaande is voorbeelde van Bronsera wapens en ornamente wat reeds opgegrawe is. Dit dateer ook uit die tydperk toe die arme Israeliete in Egipte was.

  Bronze_age_weapons_Romania.jpg Bronzezeit_Wasserfunde_Bern.jpg

  The Nordic Bronze Age (also Northern Bronze Age) is the name given by Oscar Montelius to a period and a Bronze Age culture in Scandinavian pre-history, ca 1800 BC - 500 BC, with sites that reached as far east as Estonia.

  It is generally considered to be the direct predecessor and origin of Germanic culture. It succeeded the Corded Ware culture and others to evolve into the Proto-Germanic culture of the Pre-Roman Iron Age. The language that the bearers of this culture probably spoke is referred to as (pre-)Proto-Germanic. https://www.answers.com/topic/nordic-bronze-age
  Liefde groete.

  Die Ou Man

Similar Threads

 1. Bespreking - Die Onbekende God.
  By Stefanus in forum Besprekings
  Replies: 9
  Last Post: 27th May 2009, 19:57

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •